Znak DEKRA – obietnica jakości dla Twoich

Komentarze

Transkrypt

Znak DEKRA – obietnica jakości dla Twoich
AKOŚCI
edu.pl
Usługi dodatkowe DEKRA Certification
Znak DEKRA – obietnica jakości dla Twoich klientów
Dla wybranych usług certyfikacyjnych DEKRA udostępnia swoim klientom bezpłatnie specjalny znak DEKRA,
stanowiący uzupełnienie przyznanego certyfikatu.
Znak DEKRA to widoczny dla wszystkich kontrahentów dowód na to, że system zarządzania
wdrożony w Państwa organizacji spełnia wymagania określonego standardu (normy),
co zostało zweryfikowane przez ekspertów niezależnej jednostki certyfikacyjnej.
Gdzie można wykorzystać znak DEKRA?
Znak DEKRA możecie Państwo wykorzystać w materiałach marketingowych (strona www, folder
firmowy) i akcydensach (papeteria, wizytówki) oraz na pojazdach, budynkach itp. wg Państwa
uznania (jednak bez modyfikacji samego znaku).
Prosimy pamiętać, że znaku potwierdzającego certyfikację systemu zarządzania nie można umieszczać na
produkcie (w tym jego opakowaniu, instrukcji obsługi itp.).
Kiedy można korzystać ze znaku DEKRA?
IDŹ KU
JAKOŚCI
Prawo do korzystania ze znaków dla danej normy otrzymujecie
Państwo
z chwilą uzyskania pozytywnej
decyzji poauditowej (przyznanie lub przedłużenie certyfikatu).
www.DEKRA.edu.pl
Prawo to wygasa z chwilą utraty ważności certyfikatu lub odebrania certyfikatu.
Znaku DEKRA przyznanego Państwa firmie nie należy udostępniać do wykorzystania partnerom biznesowym,
oddziałom nieobjętym certyfikacją itp.
Jak wygląda znak DEKRA?
Znak DEKRA otrzymacie Państwo w formie elektronicznej
(pliki .jpg, .png i .pdf o wysokiej rozdzielczości – np. dla druków
wielkoformatowych).
W każdym zestawie znajdują się 2 wersje kolorystyczne
(zielono-biała i czarno-biała) znaku DEKRA w 3 językach (polskim,
angielskim i niemieckim).
Czy można modyfikować znak DEKRA?
Znak DEKRA chronią prawa autorskie. Nie można go modyfikować: przycinać, zmieniać koloru, przenosić,
usuwać lub dodawać nowych elementów, zmieniać treści itp.
Dopasowując wielkość znaku DEKRA do materiału, na którym ma być on naniesiony, prosimy pamiętać
o zachowaniu czytelności znaku – minimalny rozmiar czcionki wynosi 4 p. Arial.
Logo DEKRA
W przeciwieństwie do znaku DEKRA (stworzonego dla naszych klientów),
logo DEKRA jest wyłączną własnością spółek Grupy DEKRA.
Kontrahenci DEKRA nie są uprawnieni do wykorzystywania logo DEKRA
w swoich materiałach.