Wykaz podręczników

Komentarze

Transkrypt

Wykaz podręczników
SZKOLNY ZESTAW PODRECZNIKÓW
W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM
DOPUSZCZONY PRZEZ DYREKTORA SZKOŁY
DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
4– latki
1. „Tropiciele” – roczne przygotowanie przedszkolne
Autor: E.Raczek, B.Gawrońska
Wyd. WSiP
5 – latki
1. „Zanim zostaniesz pierwszakiem”
Autor: A.Łada-Grodzicka, B.Bielska, A.Grodzimirska
Wyd. WSiP
Klasa I
Edukacja wczesnoszkolna
,, Nasz elementarz”
Autor: Maria Lorek, Lidia Wallman, Barbara Ochmańska
ISBN 978-83-64735-00-4
Język angielski
„Young Treetops”
Autor: Sarah M. Howell, Lisa Kester-Dodgson – nr dopuszczenia 728/1/2015
Religia
„Jesteśmy w rodzinie Pana Jezusa”
Autor: J.Szpet, D.Jackowiak – nr dopuszczenia AZ-11-01/10-PO-1/11
Wyd. Św. Wojciech, Poznań
Klasa II
Edukacja wczesnoszkolna
„Nasza Szkoła”
Autor: Maria Lorek, Monika Zatorska
Język angielski
„Young Treetops”
Autor: Sarah M. Howell, Lisa Kester-Dodgson – nr dopuszczenia 728/2/2015
Religia
„Kochamy Pana Jezusa”
Autor: J.Szpet, D.Jackowiak – nr dopuszczenia AZ-12-01/10-PO-1/12
Wyd. Św. Wojciech, Poznań
Klasa III
Edukacja wczesnoszkolna
„Nowe już w szkole” kl. III semestr I - nr dopuszczenia 56/5/2011
„Nowe już w szkole” kl. III semestr II - nr dopuszczenia 56/6/2011
Język angielski
New Sparks Plus 3
Classbook - podręcznik
Activity book – zeszyt ćwiczeń
Autor: M.Szpotowicz, M.Szulc-Kurpaska – nr dopuszczenia 638/2/2014
Religia
„Przyjmujemy Pana Jezusa”
Autor: J.Szpet, D.Jackowiak nr dopuszczenia AZ-13-01/10-PO-1/13
Wyd. Św. Wojciech, Poznań
Klasa IV
Język polski
„Słowa na start”
Autor: Danuta Chwastniewska, Agnieszka Gorzałczyńska-Mroz, Danuta Rożek
– nr dopuszczenia cz.I-338/1/2011/2015
cz. II-338/2/2011/2015
Język niemiecki
„Und so weiter”
Autor: M.Kozubska, E.Krawczyk, L.Zastąpiło – nr dopuszczenia
336/1/2011/2015
Przyroda
„Tajemnice przyrody”
Autor: M.Marko-Worłowska, F.Szlajfer, J.Stawarz – nr dopuszczenia
399/1/2011/2014
Wyd. Nowa Era
Matematyka
„Matematyka 4”
Autor: M.Dobrowolska, M.Jucewicz, P.Zarzycki – nr dopuszczenia
340/1/2011/2015
Wyd. GWO
Historia
„Wczoraj i dziś”
Autor: G.Wojciechowski – nr dopuszczenia 443/1/2012/2015
Wyd. Nowa Era
Zajęcia techniczne
„Jak to działa?”
Autor: Lech Łabecki, Marta Łabecka – nr dopuszczenia 295/2010/2014
Wyd. Nowa Era
Muzyka
„Lekcja muzyki”
Autor: M. Gromek, G. Kilbach – 589/1/2012/2015
Wyd. Nowa Era
Plastyka
„Do dzieła”
Autor: J. Lukas, K. Onak nr dopuszczenia 326/1/2011/2015
Wyd. Nowa Era
Zajęcia komputerowe
„Lubię to”
Autor: Michał Kęska – nr dopuszczenia 729/1/2015
Wyd. Nowa Era
Religia
„Jestem chrześcijaninem”
Autor: J.Szpet, D.Jackowiak – nr dopuszczenia AZ- 21 – 01/10 – P0 – 1/11
Wyd. Święty Wojciech, Poznań
Klasa V
Język polski
„Słowa z uśmiechem”
Autor: E.Horwath. A.Żegleń – nr dopuszczenia 551/2/2013
Wyd. WSiP
Język niemiecki
„Und so weiter”
Autor: M.Kozubska, E.Krawczyk, L.Zastąpiło – nr dopuszczenia 336/2/2012
Wyd. PWN
Przyroda
„Tajemnice przyrody”
Autor: J.Ślósarczyk, R.Kozik, F.Szlajfer – nr dopuszczenia 399/2/2013/2015
Wyd. Nowa Era
Matematyka
„Matematyka z plusem ”
Autor: M.Dobrowolska, M.Karpiński, M.Jucewicz, P.Zarzycki
- nr dopuszczenia 340/2/2013
Wyd. GWO
Historia
„Wczoraj i dziś”
Autor: G.Wojciechopwski – nr dopuszczenia 443/2/2013
Wyd. Nowa Era
Zajęcia techniczne
Zajęcia techniczne. Część techniczna”
Autor: U.Białka – nr dopuszczenia 384/2/2012
Wyd. Operon
Muzyka
„Muzyka i my”
Autor: U.Smoczyńska, K.Jakóbczak-Drążek – nr dopuszczenia 552/2/2013
Wyd. WSiP
Plastyka
„Na ścieżkach wyobraźni”
Autor: K.Łopot-Dzierwa, R.Małoszowski, M.Śmigla – nr dopuszczenia 550/2/2013
Wyd. WSiP
Zajęcia komputerowe
„Zajęcia komputerowe dla kl. IV-VI”
Autor: G.Koba – nr dopuszczenia 373/2011
Wyd. MiGra
Religia
„Wierzę w Boga”
Autor: J.Szpet, D.Jackowiak – nr dopuszczenia AZ- 22 – 01/10 – PO -1/12
Wyd. Święty Wojciech, Poznań
Klasa VI
Język polski
„Słowa z uśmiechem”
Autor: Ewa Horwath, Anita Żegleń – nr dopuszczenia cz. I -551/5/2014
cz. II-551/6/2014
Wyd. WSiP
Język niemiecki
„Und so weiter”
Autor: M.Kozubska, E.Krawczyk, L.Zastąpiło – nr dopuszczenia 336/3/2012
Wyd. PWN
Przyroda
„Tajemnice przyrody”
Autor: J. Stawarz, F. Szlajfer, H. Kowalczyk – nr dopuszczenia 399/3/2014
Wyd. Nowa Era
Matematyka
„Matematyka z plusem”
Autor: M.Dobrowolska, M.Karpiński, M.Jucewicz, P.Zarzycki
- nr dopuszczenia 340/3/2014
Wyd. GWO
Historia
„Wczoraj i dziś 6”
Autor: Grzegorz Wojciechowski – nr dopuszczenia 443/3/2014
Nowa Era
Zajęcia komputerowe
„Zajęcia komputerowe dla szkoły podstawowej kl. IV-VI”
Autor: G.Koba – nr dopuszczenia 373/2011
Wyd. MiGra
Zajęcia techniczne
,, Zajęcia techniczne. Część techniczna ‘’
Autor : Urszula Białek - nr dopuszczenia - 384/2/2012
Wydawnictwo OPERON
Muzyka
„Muzyka i My 6”
nr dopuszczenia – 552/3/2014
WSiP
Plastyka
„ Na ścieżkach wyobraźni kl.6”
nr dopuszczenia 550/3/2014
Wyd. WSiP
Religia
„ Wierzę w Kościół”
Autor: J.Szpet, D.Jackowiak – nr dopuszczenia AZ- 23 – 01/10 –PO-Z/13
Wyd. Święty Wojciech, Poznań

Podobne dokumenty