„Profilaktyka ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą

Komentarze

Transkrypt

„Profilaktyka ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą
„Profilaktyka ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą płciową,
w tym profilaktyka HIV” – ewaluacja projektu
Ewaluacja projektu obejmowała: raport z ankiet przeprowadzanych wśród młodzieży
oraz wywiady z prowadzącymi zajęcia.
Ankiety robione były wśród młodzieży dwukrotnie: na początku i pod koniec trwania
warsztatów. Pierwsza miała na celu sprawdzenie jakie kwestie szczególnie interesują
młodzież, druga subiektywną ocenę zajęć każdego uczestnika projektu. W sumie w badaniu
wzięło udział 286 młodych ludzi. Ankietę „na wejście” wypełniły 273 osoby, ankietę na
„wyjście” 284 osoby. Rozbieżności wynikają z tego, że uczniowie rotowali i zdarzało się, że
ktoś był w pierwszym dniu zajęć a nie był w ostatnim i odwrotnie.
Wywiady z osobami prowadzącymi zajęcia dotyczyły: najważniejszych kwestii i
problemów, z którymi zgłaszała się młodzież podczas zajęć oraz tego, co było niepokojące
podczas zajęć oraz szczególnie pozytywne, tak we współpracy z młodzieżą, jak i kadrą
pedagogiczną.
Ankieta przed zajęciami:
 Na pytanie „Czy uważasz, że wiedza z zakresu dojrzewania, płciowości i
seksualności jest ważna i potrzebna:
Tak - odpowiedziało 86% młodych ludzi
Nie – 4%
Nie ma zdanie 10%
 Kiedy takie zajęcia powinny się rozpoczynać?
W przedszkolu – 6%
Klasy 1 – 3 szkoły podstawowej - 13%
Klasy 4 – 6 szkoły podstawowej - 40%
Gimnazjum – 40%
Liceum - 0%
W ogóle – 1%
SPUNK Fundacja Nowoczesnej Edukacji
ul. Zbocze 2/9, 92-003 Łódź
www.spunk.pl www.facebook.com/fundacja.spunk
 Gdzie powinny być prowadzone zajęcia z wiedzy o dojrzewaniu i seksualności
człowieka?
Szkoła - 84%
Miejsce poza szkołą, np. domy kultury, świetlice - 13%
Uczniowie wskazywali tez na placówki medyczne, rodzinę, rówieśników – 3%
 Na pytanie: Kto powinien prowadzić zajęcia z edukacji seksualnej, młodzież mogła
udzielić więcej niż jednej odpowiedzi:
Pedagog/psycholog szkolny – 54%
Wychowawca – 5%
Na nauczyciela od biologii wskazuje – 30%
Nauczyciel od WDŻ - 43%
Osoba spoza szkoły – pedagog, psycholog, edukator niezwiązany ze szkołą – 83%
 Skąd czerpiesz wiedzę dotyczącą seksualności:
Od rodziców – 23%
Z Internetu i telewizji – 82%
Znajomi - 76%
Na lekcji w szkole - 47% ankietowanych
Z książek, ulotek i innych publikacji - 12% młodych ludzi
Księdza, katechetkę, lekcje religii – 5%.
 Przed rozpoczęciem zajęć młodzi ludzie zostali poproszeni o wybór tematów, które
byłyby dla nich szczególnie ważne do poruszenia w czasie zajęć:
a) dojrzewanie, budowa narządów płciowych 57%
b) emocje i uczucia 23%
c) związki 34%
d) orientacje psychoseksualne 63%
e) “pierwszy raz” 76%
f) antykoncepcja 78%
g) ciąża 58%
SPUNK Fundacja Nowoczesnej Edukacji
ul. Zbocze 2/9, 92-003 Łódź
www.spunk.pl www.facebook.com/fundacja.spunk
h) choroby przenoszone drogą płciową 32%
i) seksualność w mediach 23%
j) pornografia 43%
k) bezpieczeństwo w sieci 45%
l) aspekty prawne zachowań seksualnych 37%
Inne: jakie? Tutaj młodzi ludzie wskazywali na kwestie związane z pozycjami seksualnymi,
przemocą, gwałtem, środkami psychoaktywnymi, problemami w relacjach.
Wszystkie te tematy, oprócz pozycji seksualnych, które nie znajdują się w programie zajęć,
zostały poruszone na zajęciach, omówione i wyjaśnione.
Ankieta na zakończenie zajęć, oceniająca ich przebieg i efektywność
 Jak oceniasz dobór tematów poruszanych na zajęciach? (w skali 1 - 5, przy czym 5
jest najwyższa oceną, a 1 najniższą)
74% młodych ludzi oceniło dobór tematów na 5
21% na 4 (tu padały też sugestie, że zajęcia trwały zbyt krótko i nie wyczerpywały wszystkich
tematów, o których młodzież chce rozmawiać)
4% na 3
1% na 1
 Które z poruszanych tematów były szczególnie interesujące i ważne?
Młodzież wskazywała, że najważniejsze dla nich były tematy związane decyzją o
podejmowaniu współżycia - 90%
orientacje psychoseksualne - 78%
bezpieczeństwo w sieci - 67%,
pornografia - 65%
aspekty prawne zachowań seksualnych - 57%
 Na pytanie o atmosferę, która panowała na zajęciach?
73% młodych ludzi oceniła ocenę na 5 (tu padały informacje - pierwszy raz ktoś z nami
otwarcie rozmawiał, pani była fantastyczna, mogliśmy o wszystko zapytać)
18% na 4
SPUNK Fundacja Nowoczesnej Edukacji
ul. Zbocze 2/9, 92-003 Łódź
www.spunk.pl www.facebook.com/fundacja.spunk
7 % na 3
2 % na 1 (tu były uwagi – pani czy Pan próbował przekonać nas, że gej to jest normalny
człowiek, nie podobał mi się temat o pedałach itp.)
 Osoby prowadzące zajęcia oceniane były wysoko (w skali 1-5)
84% ankietowanych oceniło prowadzących na 5
11% na 4
4% na 3
1% na 1
Tutaj też padało bardzo dużo sformułowań typu: osoby prowadzące miały dużą wiedzę, pani
umiała się śmiać, nie czuliśmy się zawstydzeni, pani/pan potrafili swobodnie rozmawiać, na
wszystkie pytania dostałem/am odpowiedź, nikt mnie do niczego nie przekonywał, pani jest
„The best”, szkoda, że nie mamy takich nauczycieli.
--Na zakończenie warsztatów przeprowadzone zostały również wywiady ustrukturalizowane
z prowadzącymi warsztaty. Poniżej refleksje edukatorek i edukatorów Fundacji SPUNK po
zajęciach.
Pytania do edukatorów
Relacja z rozmów
Najważniejsze kwestie i problemy z którymi zgłaszała się młodzież podczas zajęć:
1. Pytania związane z dostępnością służby zdrowia dla nastolatek i nastolatków (Czy jeśli
nie mam 18 lat, mogę iść do ginekologa bez opiekuna? Czy jeśli nie mam 18 lat lekarz
może mi przepisać środki antykoncepcyjne bez wiedzy opiekunów prawnych? Czy
środki medyczne zakupione przez Internet są bezpieczne?
2. Antykoncepcja (Pigułka „po”. Jak kupić prezerwatywę kiedy się wstydzę? Gdzie kupić
prezerwatywę? Kto powinien być odpowiedzialny za antykoncepcję?)
3. Pytania o ciążę (Czy podczas pierwszego razu można zajść w ciążę? Jakie są objawy
ciąży? Jak w Polsce można oddać dziecko do adopcji? Jak brzmi ustawa
antyaborcyjna? Czy pigułki wczesnoporonne są legalne i skąd je wziąć?)
4. Dojrzewanie (Wielkość penisa. Wielkość pochwy. Budowa narządów płciowych.
Dojrzewanie – czy to jest normalne, że przytrafia mi się…. Dlaczego mam małe piersi?
Jak powiedzieć komuś żeby się częściej mył? Czy to normalne, że mam myśli
samobójcze? Czy to normalne, że nie chce mi się chodzić do szkoły, czy to normalne,
że się masturbuję?)
SPUNK Fundacja Nowoczesnej Edukacji
ul. Zbocze 2/9, 92-003 Łódź
www.spunk.pl www.facebook.com/fundacja.spunk
5. Pytania o narządy płciowe (Czym jest stulejka? Jak się ją leczy? Czy należy golić
narządy płciowe? Czy miesiączka powinna boleć?)
Co zaskoczyło edukatorów w trakcie prowadzenia zajęć?
- Otwartość i chęć rozmowy, młodzież szybko nawiązuje dobrą relację.
„To, że młodzież bardzo się otwiera i wprost rozmawia na bardzo intymne tematy. To jest
nasz sukces, że oni się nie krępują, przychodzimy na dwa dni, a oni z nami rozmawiają jak ze
starymi znajomymi. Pytają o stulejki, małe piersi. Młodzież ma ogromny deficyt wiedzy i
rozmowy na tematy związane z dojrzewaniem i seksualnością. Widać, że ta szczerość i
otwartość jest autentyczna i prawdziwa.”
- Deficyt wiedzy związany z budową swojego ciała.
„Mnie bardzo zaskoczyło to, że młode dziewczęta nie mają pojęcia jak wygląda wagina”.
- Przemoc i homofobia.
„Kiedy słyszę, że fajnie jest kogoś zgwałcić, wybrzmiewa gdzieś takie myślenie, że kobiety
lubią być gwałcone”. „Zaskakuje mnie kiedy geja odsyła się do piachu. Kiedy część grupy
deklaruje, że nie zaakceptowałaby osoby homoseksualnej w klasie.”
- Relacje.
„Zaskakuje mnie i martwi jednocześnie, że młodzi ludzie tak bardzo nie mają zaufania do
dorosłych, że deklarują, że ich nauczyciele i wychowawcy nie stają na wysokości zadania, że
nie budują relacji z młodymi ludźmi.”
Co zaniepokoiło edukatorów w czasie prowadzenia zajęć?
- Zachowania przemocowe, przemoc relacyjna (wyzywanie, popychanie, język nienawiści pedał, kurwa, szmata, wykluczanie, szarpanie, zabieranie telefonów, upokarzanie słowne),
- Słabsi i biedniejsi mają trudno,
- Młodzi ludzie nie znają granicy między żartem a molestowaniem seksualnym (nie potrafią
się obronić przed molestowaniem, swobodnie żartują o gwałcie),
- Małe zaufanie młodych ludzi do kadry pedagogicznej w szkołach, deklarują, że nie mają z
kim rozmawiać o ważnych dla siebie rzeczach,
- Większość młodych ludzi deklaruje, że nie miałaby do kogo się zgłosić w naprawdę trudnej
sytuacji,
SPUNK Fundacja Nowoczesnej Edukacji
ul. Zbocze 2/9, 92-003 Łódź
www.spunk.pl www.facebook.com/fundacja.spunk
- Przemoc w relacjach, związkach – bicie, molestowanie, kontrola,
- Młodzież nie czuje się w szkole bezpieczna,
- Młodzież w szkole nie może być sobą, boi się otwartości,
- Zachowania homofobiczne - „Mnóstwo zachowań homofobicznych – „wieszałbym, palił,
zajebać„ (język nienawiści, przemoc, dokuczanie sobie)
- Przemoc ze względu na płeć – dziewczyny są głupsze, mają gorzej, nie nadają się do czegoś,
za antykoncepcje odpowiedzialna jest dziewczyna, za dziecko odpowiedzialna jest
dziewczyna. Ciąża to problem dziewczyny. Konsekwencje seksu to nie jest sprawa chłopaka,
- We wszystkich grupach młodzież ogląda pornografię, co słychać w wypowiedziach i to
pornografię, w której jest obecna przemoc, agresja i autoagresja.
Co nas ucieszyło:
- Młodzież bardzo chce uczestniczyć w zajęciach i jest szalenie chętna do pracy.
- Młodzież chwali nas jako edukatorki i edukatorów (to wiemy od nauczycieli i z ankiet).
- Młodzież przychodzi na zajęcia – są jednego dnia i na drugi dzień znowu są wszyscy –
mogliby nie przyjść, a przychodzą.
- Zadają bardzo trudne pytania, otwierają się, rozmawiają.
- Szkoły się otwierają, są wśród nauczycieli osoby, które rzeczywiście chcą zbliżać się do
uczniów, pedagodzy dobrze współpracują z nami, tworzy się porozumienie dla dobra
dzieciaków.
Raport opracowała: Aleksandra Dulas.
Projekt zrealizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Fabryka Równości i Fundacją
Kreatywnych Rozwiązań EduKABE. Projekt współfinansowany przez Miasto Łódź w ramach
zadania publicznego „Profilaktyka ciąż wśród nastolatek, chorób przenoszonych drogą
płciową, w tym profilaktyka HIV”.
SPUNK Fundacja Nowoczesnej Edukacji
ul. Zbocze 2/9, 92-003 Łódź
www.spunk.pl www.facebook.com/fundacja.spunk

Podobne dokumenty