TV-100.1

Komentarze

Transkrypt

TV-100.1
TV-100.1
ŚWIATŁOWODOWY SYSTEM TRANSMISJI VIDEO,
AUDIO I DANYCH
Instrukcja Obsługi
LANEX S.A., ul.Ceramiczna 8, 20-150 Lublin
IO-100-1a
Marzec 2008
WTK: tel. (81) 443 96 39
ŚWIATŁOWODOWY SYSTEM TRANSMISJI VIDEO, AUDIO I DANYCH
Instrukcja Obsługi
1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ..........................................................................................3
1.1. OZNACZENIE. ...........................................................................................................................3
1.2. PRZEZNACZENIE .......................................................................................................................3
1.3. PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ ......................................................................................................4
1.4. WYKONANIE ............................................................................................................................7
1.4.1. pojedynczy interfejs VIDEO.............................................................................................7
1.4.2. poczwórny interfejs VIDEO .............................................................................................8
2. DANE TECHNICZNE ..............................................................................................................10
2.1. PARAMETRY SYGNAŁU VIDEO..............................................................................................10
2.2. PARAMETRY INTERFEJSU ALARM ........................................................................................10
2.3. PARAMETRY ELEKTRYCZNE INTERFEJSU RS-232, RS-422 I RS-485......................................11
2.4. PARAMETRY ELEKTRYCZNE INTERFEJSU AUDIO ..................................................................11
2.5. PARAMETRY INTERFEJSU OPTYCZNEGO ..................................................................................12
2.6. ZASILANIE..............................................................................................................................12
2.7. PARAMETRY MECHANICZNE ...................................................................................................12
2.7.1. Urządzenie jednoportowe ..............................................................................................12
2.7.2. Urządzenie czteroportowe .............................................................................................13
2.8. WYMAGANIA ŚRODOWISKOWE ..............................................................................................13
2.8.1. Eksploatacja...................................................................................................................13
2.8.2. Transport........................................................................................................................13
2.8.3. Kompatybilność elektromagnetyczna.............................................................................13
3. INSTALACJA I OBSŁUGA. ....................................................................................................14
3.1. WARUNKI PRACY ...................................................................................................................14
3.2. DOŁĄCZANIE LINII ŚWIATŁOWODOWEJ ..................................................................................14
3.3. ZASILANIE I UZIEMIENIE .........................................................................................................15
4. KOMPLETACJA WYROBU ...................................................................................................15
1
ŚWIATŁOWODOWY SYSTEM TRANSMISJI VIDEO, AUDIO I DANYCH
Instrukcja Obsługi
BEZPIECZEŃSTWO
! Korpus urządzenia połączony jest z ujemnym biegunem zasilania.
!
Promieniowanie emitowane przez nadajnik laserowy jest szkodliwe dla wzroku!
Sygnalizuje to symbol umieszczony obok złącza nadajnika (w wersji wyposażonej
w nadajnik laserowy):
URZĄDZENIE LASEROWE
KLASY 1
PN-EN 60825-1
Pod żadnym pozorem nie należy patrzeć w nieosłonięte gniazdo, do którego nie jest
dołączone złącze światłowodowe. Nadajnik emituje pełną moc zawsze, gdy tylko urządzenie
jest włączone – niezależnie od tego czy do wejścia elektrycznego doprowadzony jest
jakikolwiek sygnał, czy też nie.
!W przypadku wykorzystania przewodów dłuższych niż 5 m lub prowadzania przewodów
elektrycznych poza budynkiem należy bezwzględnie zabezpieczyć urządzenie odpowiednim
systemem zabezpieczenia odgromowego.
Producent nie odpowiada za stosowanie urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi.
Instrukcja obsługi jest integralna częścią urządzenia i wraz z nim jest przekazywana
użytkownikom.
2
ŚWIATŁOWODOWY SYSTEM TRANSMISJI VIDEO, AUDIO I DANYCH
Instrukcja Obsługi
1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA
1.1. Oznaczenie.
Pełne oznaczenie konwertera składa się z następujących części:
TV – 100 – W - X – Y – Z
zasięg:
2 – 2/25 km (MM/SM)
3 – 60 km (SM)
typ interfejsu audio:
0 – brak
1 – mono
2 - stereo
typ interfejsu danych:
0 – brak
1 – RS-485 half duplex
2 – RS-422/485
3 – RS-232
rodzaj urządzenia:
1 – nadajnik jednokanałowy
2 – odbiornik jednokanałowy
3 – nadajnik czterokanałowy
4 – odbiornik czterokanałowy
1.2. Przeznaczenie
System transmisji TV-100 służy do transmisji sygnału video, stereo audio i danych
poprzez światłowód i składa się z dwóch zasadniczych urządzeń:
TV-100-1/3-X-Y-Z – określany w dalszej części dokumentacji jako „nadajnik”.
TV-100-2/4-X-Y-Z – określany w dalszej części dokumentacji jako „odbiornik”
3
ŚWIATŁOWODOWY SYSTEM TRANSMISJI VIDEO, AUDIO I DANYCH
Instrukcja Obsługi
Odpowiednia konfiguracja tych urządzeń umożliwia jednoczesną transmisję w medium
optycznym następujących sygnałów:
•
•
•
•
•
analogowego sygnału video zgodnego ze standardem PAL BGHI w kierunku od
nadajnika do odbiornika.
sygnałów typu dane w obu kierunkach poprzez dwukierunkowy interfejs zgodny
z RS-232
sygnałów typu dane w obu kierunkach poprzez dwukierunkowy interfejs zgodny
z RS-422 lub RS-485
jednego kanału typu contact clouser. (1 w kierunku zgodnym z transmisją
strumienia video i 1 w kierunku przeciwnym)
dwóch kanałów analogowych sygnału audio w obu kierunkach.
System dedykowany jest do zastosowań związanych z monitoringiem audiowizyjnym lub
telewizja przemysłową.
1.3. Przykłady zastosowań
a) wersja TV – 100 – 1/2 -0 – 0 – (2,3)
przew. koncentryczny
przew. koncentryczny
światłowód
b) wersja TV – 100 – 1/2 –(1..3) – 0 – (2,3)
Sterowanie kamerą
Przew. koncentryczny
Przew. koncentryczny
światłowód
Sterowanie kamerą
4
Pulpit sterowniczy
ŚWIATŁOWODOWY SYSTEM TRANSMISJI VIDEO, AUDIO I DANYCH
Instrukcja Obsługi
c) wersja TV – 100 – 1/2 – 0 – (1,2) – (2,3)
Przew. koncentryczny
Przew. koncentryczny
światłowód
Sygnał Audio
Sygnał Audio
d) wersja TV – 100 – 1/2 – (1..3) – (1,2) – (2,3)
Sterowanie kamerą
Przew. koncentryczny
Przew. koncentryczny
światłowód
Sygnał Audio
Sygnał Audio
Sterowanie kamerą
5
Pulpit sterowniczy
ŚWIATŁOWODOWY SYSTEM TRANSMISJI VIDEO, AUDIO I DANYCH
Instrukcja Obsługi
e) przykład dla wersji TV – 100 – 3/4 – (1..3) – (1,2) – (2,3)
Przew.
koncentryczny
Przew.
koncentryczny
światłowód
Sterowanie kamerą
Sterowanie kamerą
Pulpit sterowniczy
Sygnał Audio
Sygnał Audio
6
ŚWIATŁOWODOWY SYSTEM TRANSMISJI VIDEO, AUDIO I DANYCH
Instrukcja Obsługi
1.4. Wykonanie
1.4.1. pojedynczy interfejs VIDEO
Urządzenie składa się z płytki drukowanej umieszczonej w metalowej obudowie. Na przedniej
ściance urządzenia znajdują się:
1) złącze video (BNC), wejście lub wyjście w zależności od wersji urządzenia,
2) złącze optyczne FC, port wejściowy,
3) złącze optyczne FC port wyjściowy,
4) diody sygnalizacyjne zasilania, błędów, alarm, przesyłania danych, linku video oraz transmisji
audio,
5) cztery czterosegmentowe złącza wykorzystywane do łączenia kanału danych, dwóch kanałów
audio oraz i jednego kanału alarmowego,
4
2,3
1
5
Rysunek 1.
Panel przedni TV-100.
Tabela 1. Opis 12 segmentowego złącza w nadajniku i odbiorniku TV-100.
- interfejs ALARM
I+, I- wejście alarmowe – wymuszane poprzez zwarcie ze sobą styków I+ z IO1, O2 – wyście alarmowe – są to styki przekaźnika normalnie rozwarte
- interfejs PORT 1
4-o przewodowy
RS-485/RS-422
2-u przewodowy
RS-485
RS-232
1
2
3
4
RD+
RD-
TD-
TD+
A
B
RD
GND
GND
TD
7
4
ŚWIATŁOWODOWY SYSTEM TRANSMISJI VIDEO, AUDIO I DANYCH
Instrukcja Obsługi
- interfejs PORT 2 i PORT 3
1
2
3
4
PORT 2
Pwe
GND
Lwe
GND
PORT 3
Pwy
GND
Lwy
GND
Na tylnej ściance urządzenia znajduje się: złącze zasilania.
Rysunek 2.
Panel tylni TV-100.
1.4.2. poczwórny interfejs VIDEO
Urządzenie składa się z płytki drukowanej umieszczonej w metalowej obudowie. Na przedniej
ściance urządzenia znajdują się:
1) cztery złącza video (BNC), wejście lub wyjście w zależności od wersji urządzenia,
2) jedno złącze optyczne FC, port wejściowy/wyjściowy – w zależności od wersji,
3) diody sygnalizacyjne zasilania, błędów, alarm, przesyłania danych, linku video oraz transmisji
audio,
4) pięć złączy wykorzystywane w zależności od zamówienia do transmisji kanału danych, kanału
audio oraz na stałe zamontowany jeden kanał alarmowy,
8
ŚWIATŁOWODOWY SYSTEM TRANSMISJI VIDEO, AUDIO I DANYCH
Instrukcja Obsługi
- interfejs danych
1
2
3
4
RD+
RD-
TD-
TD+
A
B
RS-232
RD
GND
GND
TD
Podwójny RS-485
A1
B1
A2
B2
1
2
3
4
5
Rin
Lin
Rout
Lout
GND
4-o przewodowy
RS-485/RS-422
2-u przewodowy
RS-485
5
- interfejs audio
AUDIO
9
ŚWIATŁOWODOWY SYSTEM TRANSMISJI VIDEO, AUDIO I DANYCH
Instrukcja Obsługi
2. DANE TECHNICZNE
2.1. Parametry sygnału VIDEO
Tabela 1. Zbiorcze parametry transmisji sygnału video.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Amplituda sygnału wyjściowego
Amplituda sygnału wejściowego
Impedancja wyjściowa
Impedancja wejściowa
Pasmo przenoszenia
Wzmocnienie Video
Wzmocnienie różnicowe
Faza różnicowa
Ważony stosunek sygnału do szumu
1Vp-p; 1,5Vp-p max
1Vp-p; 1,5Vp-p max
75Ω
75Ω
5 ∼ 8 MHz
1 ± 5%
< 1,5%
< 2°
> 62dB
2.2. Parametry interfejsu ALARM
Wyjścia bez potencjałowe interfejsu ALARM stanowią styki przekaźników. Maksymalne wartości
obciążenia styków wynoszą: 30V DC – 2.0A, 125V AC – 0.5A;
Wejścia interfejsów ALARM polaryzowane napięciem +5V przez rezystor 10 kΩ.
Wejścia i wyjścia interfejsu ALARM są typu NO.
Rysunek 3.
Schemat elektryczny interfejsu ALARM. (I+, I-) – wejście sygnału ALARM;
(O1, O2) – wyjście sygnału ALARM.
I-
I+
O1
SG
+5V
IN1 1kΩ
10kΩ
OUT1
NO
O2
10
ŚWIATŁOWODOWY SYSTEM TRANSMISJI VIDEO, AUDIO I DANYCH
Instrukcja Obsługi
2.3. Parametry elektryczne interfejsu RS-232, RS-422 i RS-485
Tabela 2. Parametry odbiorników.
Maksymalny sygnał wejściowy
Minimalny sygnał wejściowy
Różnicowa rezystancja
wejściowa
Rezystancja wejściowa do
GND
Tabela 3.
RS 422/V.11
RS-485
Różnicowy
±6V
±300mV
RS-232/V.28
Niesymetryczny
±15V
±3V
100 ÷150Ω
-
>8kΩ
3kΩ < Rin< 7kΩ
Parametry nadajników.
Maksymalny sygnał wyjściowy
RS-422/V.11
RS-485
Różnicowy
±5,5V,
3,9kΩ
RS-232/V.28
Niesymetryczny
Minimalny sygnał wyjściowy
±2V, RL=100Ω
Maksymalny czas narastania
25ns
±15V
3kΩ < RL < 7kΩ
±5V
3kΩ < RL < 7kΩ
30V/µs
2.4. Parametry elektryczne interfejsu AUDIO
Tabela 4.
Parametry kanału audio.
Liczba kanałów
Złącze
Maksymalny poziom
napięcia WE/WY
Impedancja wejściowa
Impedancja wyjściowa
Wzmocnienie
Pasmo
SNR
Dwa kanały L i P w obu kierunkach
Dwa 4-o wejściowe złącza
3,5 Vp-p
Wysoka
Około 10Ω
0 dB ± 1 dB
0,07 ÷ 14 kHz
> 80 dB
11
ŚWIATŁOWODOWY SYSTEM TRANSMISJI VIDEO, AUDIO I DANYCH
Instrukcja Obsługi
2.5. Parametry interfejsu optycznego
Tabela 5. Parametry interfejsów optycznych poszczególnych wersji urządzenia.
Poziom
Nr wersji
Typ złącza
TV–100-W-X-Y-2
TV–100-W-X-Y-3
FC/PC
FC/PC
Typ
Moc
Czułość przesterowania
Liczba
światłowodu wyjściowa
odbiornika
włókien
SM/MM
[dBm]
[dBm]
[dBm]
1
1
SM
SM
-6
-2
-31
-34
-3
-3
Tabela 6. Tabela przybliżonych zasięgów dla poszczególnych wersji urządzenia.
Nr wersji
TV–100-W-X-Y-2
TV–100-W-X-Y-3
Typ
Zasięg
Liczba
światłowodu przybliżony
włókien
SM/MM
[km]
1
1
MM/SM
SM
2/30
60
2.6. Zasilanie
Urządzenia mogą być zasilane ze źródła prądu stałego o znamionowym napięciu 12V
z możliwością uziemienia tylko bieguna ujemnego.
UWAGA! Korpus urządzenia połączony jest z ujemnym biegunem zasilania!
Tabela 7. Pobór prądu przez urządzenie
Znamionowe napięcie zasilania Pobór prądu
TV – 100 – 1/2 - X – Y – Z
12 V
500 mA
TV – 100 – 3/4 - X – Y – Z
12 V
860 mA
2.7. Parametry mechaniczne
2.7.1. Urządzenie jednoportowe
szerokość
głębokość
wysokość
masa
Urządzenie wolnostojące
122 mm
141 mm
23 mm
0,44 kg
12
ŚWIATŁOWODOWY SYSTEM TRANSMISJI VIDEO, AUDIO I DANYCH
Instrukcja Obsługi
2.7.2. Urządzenie czteroportowe
szerokość
głębokość
wysokość
masa
Urządzenie wolnostojące
122 mm
141 mm
43 mm
0,60kg
2.8. Wymagania środowiskowe
2.8.1. Eksploatacja
Temperatura powietrza
Wilgotność względna
-20 ÷ +60°C
95 % w temperaturze +20°C (bez kondensacji)
2.8.2. Transport
Urządzenia TV-100 w opakowaniu fabrycznym mogą być przewożone lądowymi i powietrznymi
środkami transportu w zakresie temperatur –40...+80·C
2.8.3. Kompatybilność elektromagnetyczna
Nadajnik konwertera TV-100 spełniają wymagania dla urządzeń klasy B a odbiornik konwertera
TV-100 spełnia wymagania dla urządzeń klasy A dotyczące emisji zakłóceń radioelektrycznych,
określone w normie PN-55022, pod warunkiem, że są zainstalowane zgodnie z niniejszą
instrukcją.
Ostrzeżenie:
Urządzenie to jest urządzeniem klasy A. W środowisku mieszkalnym może ono powodować
zakłócenia radioelektryczne. W takich przypadkach można żądać od jego użytkownika
zastosowania odpowiednich środków zaradczych.
13
ŚWIATŁOWODOWY SYSTEM TRANSMISJI VIDEO, AUDIO I DANYCH
Instrukcja Obsługi
3. INSTALACJA I OBSŁUGA.
3.1. Warunki pracy
Konwerter TV-100 może pracować w sposób ciągły w pomieszczeniach zamkniętych
w warunkach zgodnych z Danymi technicznymi. Nie zaleca się ustawiania konwertera na źródłach
ciepła, choć dopuszczalne jest ustawienie go na drugim takim samym urządzeniu lub
zainstalowanie w stojaku, w którym pracują inne urządzenia. W tym wypadku powinien być
jednak zapewniony swobodny przepływ powietrza lub - w razie potrzeby - wentylacja
wymuszona.
3.2. Dołączanie linii światłowodowej
Konwerter TV-100 jest przystosowany do współpracy z jednowłóknową linią światłowodową
zbudowaną - w zależności od wykonania - ze światłowodów:
wielomodowych 50/125µ lub 62,5/125 µm - zakończenie złączami FC
jednomodowych - zakończenie złączami FC/PC (niedopuszczalne jest stosowanie złączy
z zakończeniami kątowymi - na ogół posiadającymi w symbolu oznaczenie APC).
Złącza światłowodowe - zwłaszcza jednomodowe - są elementami o bardzo wysokiej precyzji.
Dlatego należy obchodzić się z nimi ostrożnie, unikać nadmiernych sił przy wykonywaniu
połączenia i rozłączaniu oraz dbać o idealną czystość gniazda i "ferruli" wtyku. W razie
zabrudzenia gniazdo można przedmuchać czystym sprężonym powietrzem, natomiast ferrulę
przemyć alkoholem izopropylowym lub etylowym (niedopuszczalne jest użycie "denaturatu").
Należy przy tym posługiwać się szmatką nie pozostawiającą włókien.
Rdzeń światłowodu jednomodowego ma średnicę zaledwie 8 µm. Zanieczyszczenie o zbliżonych
rozmiarach może, zatem spowodować znaczne stłumienie sygnału i całkowicie uniemożliwić
transmisję.
Jeśli do urządzenia nie są dołączone wtyki światłowodowe, gniazda powinny być zawsze
chronione nasadkami ochronnymi, zabezpieczającymi przed przedostawaniem się kurzu.
W celu wykonania połączenia należy wykonać następujące czynności:
1. zdjąć nasadki ochronne z gniazda i ferruli wtyku;
2. wsunąć ferrulę do oporu do gniazda dbając o dokładne pokrywanie się osi gniazda i wtyku
- próby wciśnięcia wtyku "na ukos" mogą spowodować uszkodzenie złącza. Należy
zwrócić uwagę, aby klucz umieszczony na obwodzie wtyku (poza ferrulą) trafił
w wycięcie w gnieździe;
3. dokręcić nakrętkę złącza do lekko wyczuwalnego oporu.
Należy pamiętać, aby tor światłowodowy dołączony z jednej strony do nadajnika optycznego –
z drugiej strony był dołączony do odbiornika.
14
ŚWIATŁOWODOWY SYSTEM TRANSMISJI VIDEO, AUDIO I DANYCH
Instrukcja Obsługi
Wszelkie manipulacje złączami światłowodowymi mogą być wykonywane przy włączonym
zasilaniu.
UWAGA!
Promieniowanie emitowane przez nadajnik laserowy jest szkodliwe dla wzroku! Sygnalizuje
to symbol umieszczony obok złącza nadajnika (w wersji wyposażonej w nadajnik laserowy):
URZĄDZENIE LASEROWE
KLASY 1
PN-EN 60825-1
Pod żadnym pozorem nie należy patrzeć w nieosłonięte gniazdo, do którego nie jest
dołączone złącze światłowodowe. Nadajnik emituje pełną moc zawsze, gdy tylko urządzenie
jest włączone – niezależnie od tego czy do wejścia elektrycznego doprowadzony jest
jakikolwiek sygnał, czy też nie.
3.3. Zasilanie i uziemienie
Konwerter jest zasilany napięciem stałym o napięciu 12 V. Poprawne zasilanie urządzenia
sygnalizowane jest za pomocą wskaźnika świetlnego Å na przedniej ściance urządzenia.
Dołączony zasilacz należy podłączyć do konwertera TV-100 poprzez odpowiednie gniazdo w
tylnej części obudowy lub złącze z zaciskami śrubowymi, w które zaopatrzone jest urządzenie.
Biegunowość napięcia zasilającego jest oznaczona na płycie tylnej urządzenia.
UWAGA!
Korpus urządzenia połączony jest z ujemnym biegunem zasilania!
4. KOMPLETACJA WYROBU
Pełna kompletacja wyrobu dostarczonego klientowi obejmuje:
L.p.
Nazwa produktu
Ilość [szt.]
1
Konwerter VIDEO TV-100
1 szt.
2
Instrukcja obsługi IO100-1a
1 szt.
3
Karta gwarancyjna
1 szt.
4
Zasilacz impulsowy 12V/1A
1 szt.
5
Pudełko na ww. elementy
1 szt.
15
ŚWIATŁOWODOWY SYSTEM TRANSMISJI VIDEO, AUDIO I DANYCH
Instrukcja Obsługi
Wyprodukowano:
Lanex S.A.
ul. Ceramiczna 8
20-150 Lublin
tel.: (081) 444-10-11
fax: (081) 740-35-70
e-mail: [email protected]
web: www.lanex.pl
Kontakt z Działem Technicznego
Wsparcia Klienta:
tel. (081) 443 96 39
Lanex S.A. 2008
16

Podobne dokumenty