pobierz - Jelonka

Komentarze

Transkrypt

pobierz - Jelonka
w numerze
Tygodnik Regionalny
JELENIA GÓRA
Nakład
udokumentowany: 12 tys.
egzemplarzy
Walka o honor
Cena
2 zł (w tym VAT 8%)
Koszykarze “Sudetów” nie
mają szans na lepsze miejsce
w tabeli
str. 10
Nr 12
(284)
19 iiI 2012 r. 2
61
OGŁOSZE
Rok VIIISSN 1896-5164Indeks 224065
Ń
Dodatki: nieruchomoŒci i zdrowie
JELENIA GÓRA Siedemnaście dyżurów miesięcznie przez permanentny brak kadry
JELENIA GÓRA
Wygaszanie to
też likwidacja
Uczniowie “dwójki” zanipokojeni o przyszłość oświaty w
mieście
str. 3
Leszek Bystryk, ordynator
Oddziału Kardiologii w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej prowadził w styczniu
podwójne dyżury, łamiąc
zapisy Kodeksu Pracy dotyczące czasu odpoczynku.
- Narażał życie chor ych
- zaalarmowała nas pracownica szpitala. - Nie robiłem
tego dla pieniędzy, lecz z
konieczności – tłumaczył
nam kardiolog.
O sytuacji, która miała miejsce
w jeleniogórskim szpitalu przy
ulicy Ogińskiego, od niedawna
Wojewódzkim Centrum Szpitalnym
kotliny Jeleniogórskiej – dowiedzieliśmy się od jednej z pracownic
placówki. Z otrzymanego maila
wynikało, że ordynator oddziału
kardiologii Leszek Bystryk prowadził w styczniu i nadal prowadzi
nawet po 17 dyżurów miesięcznie,
więc jest przemęczony, co zagraża
JELENIA GÓRA
życiu pacjentów. Sprawą zajęła się
Państwowa Inspekcja Pracy.
– Z uwagi na fakt, że w tym
przypadku chodzi o konkretną
osobę nie mogę udzielić informacji o wyniku kontroli. Gdyby
chodziło o grupę pracowników
oddziału kardiologii wyglądałoby
to inaczej. Tak czy inaczej, sprawa
istotnie dotyczyła kwestii dobowego odpoczynku od pracy, czy może
raczej jej nieprzestrzegania. Nie
potwierdzę jednak, czy informacja,
którą otrzymaliście od pracownika
szpitala okazała się prawdziwa –
powiedział nam Mirosław Kocuba,
kierownik Oddziału PIP w Jeleniej
Górze.
Informacja częściowo potwierdziła się podczas naszej rozmowy z
dyrektorem szpitala i samym doktorem Bystrykiem. Ci stwierdzili
zgodnie, że owszem, ordynator kardiologii brał w styczniu podwójne
dyżury. Zaprzeczyli jednocześnie,
jakoby sytuacja miała powtórzyć
się w lutym i w marcu. Podkreślili
również, że podwójne dyżury: „to
nie żadna rutyna” w szpitalu w
Jeleniej Górze i w tym przypadku
była spowodowana czynnikami
odgórnymi.
– Kwestia przestrzegania ustawowego czasu pracy i czasu wolnego
winna być respektowana. Uważam
jednak, że w przypadku szpitala
– który nie jest fabryką – należy
brać pod uwagę szereg okoliczności,
które akurat tutaj miały wpływ na
prowadzenie podwójnych dyżurów
przez dra Bystryka. Trudno wyobrazić sobie sytuację, w której pacjenci
oddziału pozostają bez specjalistycznego nadzoru medycznego. W naszym szpitalu – tak jak w ośrodkach
zdrowia w całej Polsce - czasami
brakuje specjalistów. Tak było w
styczniu w Oddziale Kardiologii –
mówi Stanisław Woźniak, dyrektor
Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej.
– To, że sytuacja miała miejsce
nie oznacza, iż się ona powtórzy.
Podwójne dyżury dra Bystryka w
styczniu były konieczne z uwagi
na permanentny brak kadry. Teraz
Kabaret tłumaczeniowy oficjalnej witryny miasta
Obśmiali ratusz w Teleexpresie
JELENIA GÓRA
Kontrowersyjna
rewitalizacja
wygląda to inaczej. Nie zamierzamy najważniejsze: zadbać o pacjenlekceważyć Kodeks Pracy czy ustale- tów; zabezpieczyć funkcjonowanie
nia PIP, co z pewnością potwierdzi oddziału będąc jego ordynatorem.
następna kontrola. Korzystając W tej chwili takiej konieczności
z okazji chciałbym uświadomić nie ma. Nie prowadzę i nigdy nie
chciałem prowadzić
wszystkim, że tu nie chodzi o zarapodwójnych dybianie pieniędzy, szafowanie zdrożurów. W styczwiem własnym i innych, a właśnie o
niu musiałem,
dobro pacjeni tyle - stwiertów. Czy lepiej
dził Leszek
rekompensoBystryk.
wać braki w
Petr
kadrze czy powiedzieć, by
jechali leczyć
się do Wrocławia?
– Jest em za
tym, żeby przestrzegać
przepisów. W styczniu
jednak znalazłem się w
sytuacji podbramkowe,j
bo jeden z lekarzy
nie podpisał z
nami umowy
o dalszą pracę.
Nie prowadzę i nigdy nie chciałem
Musiałem roprowadzić podwójnych dyżurów – mówi
bić to, co jest
ordynator kardiologii dr Leszek Bystryk.
JELENIA GÓRA
Nie będzie Jeleniogórskiej Kolei Miejskiej
Negatywnie zakończyła się ocena plany uruchomienia tzw. tramwaju
To nie bajka o Hobbitach, gdzie rządzi “President Marcin Complex”, a zastępuje go “Miro- formalna wniosku o dofinansowa- miejskiego, którego wizję w ramach
nie projektu pod nazwą „Moder- wyborczych obietnic jesienią 2010
slaw Wild”. Tak wyglądała oficjalna strona internetowa Jeleniej Góry!
Niefortunnego tłumaczenia na
język angielski dokonano z pomocą
automatycznego komputerowego
translatora, który subtelności języko-
nizacja regionalnej linii kolejowej roku roztaczał samorząd. Wartość
wych nie bierze pod uwagę. Tę wieść pozorom ta wpadka wcale mnie nie nr 311 Jelenia Góra – Szklarska inwestycji wynosiła około 30 milioobśmiano w Teleexpresie. Admini- bawi – komentuje Rafał P. Szymański, Poręba Górna”. Oznacza to, że – nów złotych.
strator strony częściowo poprawił radny Prawa i Sprawiedliwości.
Więcej str. 4
na razie – nie będą zrealizowane
Więcej na stronie 3.
zbyt dosłowne tłumaczenie. - Wbrew
Plany remontu Parku Norweskiego za 9 mln. zł. oburzają
mieszkańców
str. 5
R
E
K
L
A
M
A
Fot. Petr
Przemęczony lekarz dla dobra pacjentów?
ROZMAITOŒCI
w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
Bogdan Koca
dyrektor Teatru im.
Norwida
Fot. red
NA TOPIE
Współpraca z teatrami z
Czech oraz Niemiec otwiera
nowy rozdział w działalności
jeleniogórskiego Teatru im.
Norwida. Jego dyrektor Bogdan Koca zebrał pochwalne
recenzje za realizację “Sklepów
cynamonowych” Schultza na
scenie Teatru im. Hauptmanna
w Zittau. Kolejnym przedsięwzięciem, którego podejmie się
nasz teatr, tym razem z Teatrem
Stadion gotowy jesienią
Opóźnia się termin zakończenia
prac modernizacji Stadionu Miejskiego przy ul. Złotniczej. Kiedy
Jelenia Góra – obok Wrocławia
i Trzebnicy – stała się miastem
województwa dolnośląskiego wpisanym do katalogu Euro 2012, a na
treningi zjechać się miały drużyny
piłkarskie, wówczas władze miasta
zapowiedziały, że prace przy przebudowie stadionu zakończą się 30
kwietnia tego roku. W grudniu
ub. r. do Jeleniej Góry przybyli
nawet przedstawiciele piłkarskiej
federacji Czech. Do wyboru bazy
noclegowej zachęciła ich niedaleka
odległość do granicy. Odwiedzili
wtedy pałac w Wojanowie, który
stanowić miał ich bazę. Jednak gdy
obejrzeli boisko na rozkopanym
jeleniogórskim stadionie, wybrali
Wrocław. Ostatecznie przebudowa
stadionu ma zakończyć się 30
września 2012.
(Accipiter)
NIEMCY/REGION
Marian Tyka
sołtys Siedlęcina
Podczas Forum Sołtysów w Sali
Kolumnowej Dolnośląskiego Urzędu
Wojewódzkiego we Wrocławiu – Marian
Tyka, od dziesięciu lat sołtys wsi Siedlęcin, został uhonorowany zaszczytnym
tytułem „Sołtys roku 2011”.
W tegorocznej edycji wojewoda
dolnośląski Aleksander Marek Skorupa
wspólnie z komitetem organizacyjnym
obchodów z okazji Dnia Sołtysa, który
przypadał na 11 marca, spośród 88 wiejskich szefów z całego województwa dolnośląskiego, wyróżnił trzech. Otrzymali
oni równorzędne tytuły „Sołtysa roku
Sto osiemdziesiąt siedem krajów i nacji pokazało swą ofertę podczas największych w Europie Międzynarodowych Targów Turystycznych ITB w Berlinie. Nasz region zaprezentowano na dwóch halach: na stoisku Dolnośląskiej Organizacji
Turystycznej oraz Kraju Związkowego Saksonia w ramach Projektu „Karkonosze i Łużyce Górne – aktywnie przez
cztery pory roku”.
W gronie wystawców Międzynarodowych Targów Turystycznych
ITB w Berlinie (7 – 11 marca)
znaleźli się przedstawiciele 187
krajów i nacji z całego Świata, w
tym 10 644 wystawców m.in. z
Brazylii, Japonii, Chin, USA, Indii
itp. Codziennie targi odwiedzało
ok. 50 tys. zwiedzających osób.
- Na targach prezentowaliśmy
powiat jeleniogórski wspólnie z Łużycami Górnymi w sali saksońskiej
i było to bardzo trafne posunięcie,
gdyż podczas targów sala ta zajęła
pierwsze miejsce pod względem
atrakcyjności. Dzięki temu trafialiśmy z naszą ofertą turystyczną
do Niemców, którzy licznie odwiedzali tę halę. Oprócz nas z
Polski prezentowano tu również
Mazury. Odbyły się także występy
artystyczne w repertuarze muzyki
saksońskiej – powiedział Wiesław
Dzierzba, dyrektor Wydziału Pro-
mocji, Turystyki i Sportu Starostwa
Powiatowego w Jeleniej Górze.
Na stoisku Saksonii odbyła się
konferencja prasowa, podczas
której partnerzy projektu poinformowali o celach i działaniach
tworzenia wspólnego produktu
turystycznego. Zaprezentowano
wspólny przewodnik turystyczny
wydany w ramach projektu ze środków unijnych, który ma na celu
promowanie aktywnej turystyki na
Dla dzieci z autyzmem
JELENIA GÓRA
Przedstawiciele jeleniogórskiego starostwa
podczas berlińskich targów odnieśli sukces
promocyjny.
Część mieszkańców Zabobrza woli wygodę ,niż bezpieczeństwo
Azbestowe zsypy do zamknięcia
Od tego roku Jeleniogórska Spółdzielnia Mieszkaniowa chce na szeroką skalę rozpocząć
likwidację zsypów w zabobrzańskich wieżowcach, gdzie podczas prac budowlanych użyto
betonu z domieszką niebezpiecznego dla zdrowia azbestu. Na to potrzebna jest zgoda
lokatorów, ale mieszkańcy nie chcą zrezygnować z wygody wyrzucania śmieci.
- Mamy takich zsypów 98 sztuk.
Na likwidację połowy z nich zgodzili
się lokatorzy. Pozostałe są czynne, bo
takiej zgody nie ma. Ludzie cenią sobie
wygodę i nie chce likwidacji. Zsypy
natomiast muszą być zlikwidowane,
O NIM SIĘ MÓWI
Podwójna promocja wśród gigantów turystyki
JELENIA GÓRA
Od września 2012 w Jeleniej
Górze zostanie zorganizowana
grupa przedszkolna dla dzieci
autystycznych. – Dzieci w wieku
4 – 6 lat, nawet dotknięte tą dolegliwością mogą być jeszcze podatne
na wszelkie oddziaływania terapeutyczne bardziej, niż nieco starsze.
Wprawdzie uruchomienie takiej
grupy zwiększy koszt działalności
przedszkola, w którym będzie ono
pracować o kilkanaście tysięcy
złotych, niemniej liczymy na dobre
efekty terapii i chcemy wesprzeć
wysiłki rodziców, którzy z godnym
podziwu poświęceniem pracują ze
swoimi dziećmi, chcąc niwelować
skutki tej choroby – mówi Mirosława Dzika, zastępca prezydenta
Jeleniej Góry.
(Es)
2011”. Wśród tych trzech
najwybitniejszych dolnośląskich gospodarzy wsi,
którzy dostali kryształową
statuetkę i dyplom od wojewody,
oprócz Mariana Tyki, znaleźli się także: Janina Janeczko, sołtys Osoli, oraz
Stanisław Dziagacz z Roztocza.
Ideą konkursu było wyłonienie
najbardziej aktywnych sołtysów,
działających nie tylko na rzecz
rozwoju cywilizacyjnego swoich
wsi, ale także takich, którzy potrafią
aktywizować i integrować mieszkańców wokół wspólnych działań.
Gratulujemy!
(Accipiter)
Powiat jeleniogórski na jednych z największych targów na świecie
Fot. SJ
JELENIA GÓRA
F. X. Saldy w Libercu, będzie inscenizacja
“Pociągów pod specjalnym nadzorem”
Jana Hrabala. Być może efekt wspólnych
prac uda się pokazać na plenerowym
przedstawieniu, na jednym z dworców
nieczynnych linii kolejowych w regionie
jeleniogórskim. Teatr im. Norwida planuje także wystawienie “Czarnej maski”
w maju, na Saksońskich Spotkaniach
Teatralnych, a w początku czerwca –
udział w festiwalu w Zittau. - Z naszymi
zaprzyjaźnionymi teatrami łatwiej nam
będzie ubiegać się o dotacje na realizację
wspólnych projektów – mówi Bogdan
Koca, dyrektor naczelny i artystyczny
Teatru im. Norwida.
(RED)
bo one eliminują segregację odpadów, co w najbliższych latach będzie
szczególnie ważne – podkreśla Marian
Szczęśniak, wiceprezes Jeleniogórskiej
Spółdzielni Mieszkaniowej.
JSM likwiduje azbestowe elementy
od 2005 roku, kiedy termomodernizację 23 budynków, na których
zdemontowano betonowo-azbestowe
płyty znajdujące się na ścianach
szczytowych. Teraz takie płyty ma
tylko jeden budynek zarządzany przez
JSM przy ul. Noskowskiego 8. Tam
mieszkańcy nie chcą się zgodzić na
termomodernizację i demontaż płyt.
- Mamy nadzieję, że w tym roku
taką zgodę uzyskamy. Tym bardziej,
że dla tego budynku jest przydzielona
premia termomodernizacyjna, która
w znacznym stopniu obniża koszty
tego przedsięwzięcia. Ta premia była
przyznana również w minionym
roku, ale mimo tego mieszkańcy nie
byli nią zainteresowani – zaznacza
Marian Szczęśniak.
(Angela)
obszarze Karkonoszy i Łużyc Górnych. Przedsięwzięciee, cieszyło się
bardzo dużym zainteresowaniem
dziennikarzy.
Drugiego dnia targów w lokalnych mediach ukazały się artykuły na temat Karkonoszy, które
przyciągają mieszkańców z Łużyc
Górnych w nasze tereny, a także
o możliwości spędzenia wolnego
czasu w naszym powiecie m.in.
podczas lotów szybowcowych, na
atrakcyjnych szlakach
oraz wędrówkach górskich oraz innych możliwościach spędzania
wolnego czasu.
Jednocześnie starostwo miało stoisko wraz
z gminami i Jelenią Górą
na hali polskiej, gdzie
starosta Jacek Włodyga
miał okazję spotkać się z
ministrem sportu Joanną
Muchą i zaprosić ją w Karkonosze. Promowano nie
tylko atrakcje turystyczne, ale również hotele i
bazy gastronomiczne.
- Nasz udział w stoisku z
Łużycami, był gwarantem
tego co prezentujemy,
gdyż Niemcy nie zawsze
wierzą informacjom jakie się podaje. Jednak w
momencie współpracy z
Łużyczanami berlińscy
goście bardzo interesowali się tym, co dzieje się w
powiecie jeleniogórskim
- usłyszeliśmy.
(Agrafka)
Fot. DW
19 marca 2012 r.
JELENIA GÓRA
Pozbyli się zużytego
sprzętu elektrycznego
W minioną sobotę w centrum
handlowym Echo przeprowadzono
bezpłatna zbiórka zużytego sprzętu
AGD i RTV. Była okazja, aby pozbyć
się niesprawnych komputerów, monitorów i drukarek, sprzętu radiowego
i telewizyjnego, starych lodówek,
zamrażarek i kuchenek, pralek, sprzętu
zasilanego na baterie i akumulatorów
samochodowych. Wszystko zgodnie
z regułami ochrony środowiska. Nie
można bowiem takiego sprzętu wyrzucać do kontenera na odpadki. Oby
więcej takich akcji.
JELENIA GÓRA
Przerzedzają Słowackiego
Konary kolejnego wiekowego drzewa trafiły pod piły ekip drwali, którzy
realizują wycinkę na jednej z (jeszcze)
najbogatszych w dęby i buki ulic jeleniogórskich. Znaczek “x” wymalowany
farbą, wskazujący na drzewa, które
wkrótce zostaną wycięte, znajduje się
jeszcze na kilku pniach. W minonym
roku i poprzednich latach ogołocono
z drzew znaczną część ulicy Słowackiego. W miejsce wyciętych drzew nie
prowadzi się nowych nasadzeń.
JELENIA GÓRA
Ruina z ul. Sobieskiego
została wyburzona
Nie ma już zrujnowanego budynku, który przez lata szpecił wjazd do
centrum naszego miasta od strony
Zgorzelca. Resztki kamienicy przy
ulicy Sobieskiego straszyły od dawna.
Po transformacji ustrojowej zniszczony
dom został kupiony, ale jego właściciela
nie było stać na remont. Nie można
było też dokonać rozbiórki ruiny ze
względów formalnych. W minionym
tygodniu temu zaczęły się prace rozbiórkowe. Teren przeznaczony jest pod
zabudowę mieszkalno-usługową.
(Es)
REKLAMA
2
ROZMAITOŒCI
w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
dliwość), która w teh sprawie skierowała interpelację do Marcina Korolca,
ministra ochrony środowiska.
Autorka interpelacji wskazuje
także na zbyt krótki termin wprowadzemnia nowego systemu (1 lipca
przyszłego roku), a także apeluje do
ministra ochrony środowiska wzięcie
pod uwagę głosu sprzeciwu samorządowców oraz stanowiska konwentów
wójtów, burmistrzów i prezydentów
z całej Polski. Parlamentarzystka
liczy na możliwość znowelizowania
ustawy, co pozwoliłoby samorządom
na prowadzenie działalności na dotychczasowych zasadach.
(Es)
Rewolucyjne zmiany w sektorze
gospodarki odpadami komunalnymi
wprowadza uchwalona przez Sejm
korekta ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zdaniem
włodarzy miast i gmin nowe prawo
będzie niekorzystne i spowoduje
zmarnowanie ogromnych pieniędzy
zainwestowanych w infrastrukturę.
- Nowelizacja ustawy destabilizuje
istniejący, tworzony przez kilkanaście
lat z dużym wysiłkiem rynek odpadów
komunalnych. Zmiany te ograniczają
ideę samorządności i zaprzepaszczają
planowe działania samorządów – zauważa posłanka ziemi jeleniogórskiej
Marzena Machałek (Prawo i Sprawie-
JELENIA GÓRA
Po napadzie na sklep w centrum
błąd, sprawca podał fałszywe dane.
Był również poszukiwany w celu doprowadzenia do Aresztu Śledczego w
celu odbycia kary pozbawienia wolności w wymiarze 2,5 roku – mówi
podinsp. Edyta Bagrowska, z KMP
w Jeleniej Górze. Policja poszukuje
drugiego sprawcy. Obydwu grozi
kara do 12 lat więzienia.
(Angela)
Zatrzymano mężczyznę, który
12 marca, ze wspólnikiem pobił
sprzedawcę i klienta, a następnie
okradł sklep sportowy w centrum
Jeleniej Góry. To 24-letni jeleniogórzanin. - W mieszkaniu, w którym
przebywał 24-latek, funkcjonariusze
odnaleźli część łupu pochodzącego z
przestępstwa. Podczas zatrzymania,
aby prowadzić funkcjonariuszy w
nawet swój profil,
na którym internauci nabijają się
z miasta.
Wskazują także
na inne “bełkotliwe” treści w języku niemieckim i
czeskim, których
doszukać się można na obcojęzycznych podstronach witryny Jeleniej
Góry.
Sam szef miasta Marcin Zawiła potraktował sprawę z przymrużeniem
oka. Fakt: takiej promocji na całą
Polskę dawno Jelenia Góra nie miała.
Szkoda jedynie, że dziennikarze ogólnopolskich mediów dostrzegają u nas
jedynie takie śmiesznostki.
(Es)
- Wbrew pozorom ta wpadka
wcale mnie nie bawi. Ośmieszył się
prezydent, ośmieszona została jego
zastępczyni, której zmieniono płeć.
Zapewne drwiny i dwuznaczne
żarciki ciągnąć się będą za tą parą
jeszcze długo. Zapłacimy za to jednak
wszyscy. Bo to z nas śmiały się miliony widzów Teleexpresu – komentuje
radny Rafał P. Szymański z Prawa i
Sprawiedliwości.
Po nagłośnieniu wpadki błędy
na stronie częściowo poprawiono.
Prezydentem jest już Marcin Zawiła,
a jego zastępczynią: pani Mirosława
Dzika. Jednak echa tłumaczeniowych
niedoskonałości “zakorzeniły” się w
popularnych portalach społecznościowych, gdzie ”Marcin Complex,
President of Deer Mountain” ma
Nasz komentarz
Jeszcze w poprzedniej kandencji władze Jeleniej Góry, które “udoskonaliły” oficjalną witrynę miasta, nie ukrywały, że tłumaczenia, są dokonywane za pomocą
automatycznego translatora. Cóż – w sumie mało który jeleniogórzanin zaglądał
na obcojęzyczne odsłony witryny, zaś cudzoziemcy nie specjalnie orientują się, że
“Complex” to niekoniecznie to samo co “Zawiła”... Wpadki można by uniknąć, gdyby
magistrat zainwestował w porządne tłumaczenie, choćby tylko angielskie, a nie – na
przykład – w przerost kadr w ratuszowych gabinetach.
Azarias
i przebudowę drogi przy Osiedlu
Robotniczym, remont budynków przy
ul. Złotniczej, czy budowę boisk przy
Gimnazjum nr 3. Łączna wartość
wniosków, które zostały ocenione pozytywnie, wynosi ponad 35,3 miliona
zł, z czego wartość dofinansowania
przekracza 13 milionów zł.
(Angela)
Sześć wniosków przeszło pozytywną
ocenę formalną na dofinansowanie
w ramach programu „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na
terenie Dolnego Śląska”. Jeśli pozytywnie przejdą one kolejny etap, miasto
pozyska pieniądze na przebudowę
stadionu przy ul. Złotniczej, halę przy
„Mechaniku”, renowację budynków
JELENIA GÓRA
Filharmonia Dolnośląska (i nie tylko)
będzie wkrótce inaczej zarządzana
ra naczelnego i artystycznego. Finansami rządzić będą menedżerowie, a
o stronę artystyczną – w przypadku
sezonowości działania danej placówki
– kompetentne osoby z odpowiednim
przygotowaniem.
Zmiany będą wdrażane od czerwca
tego roku. Do końca tego miesiąca
mają być uwzględnione w statutach
instytucji kultury samorządu dolnośląskiego.
(Angela)
Tylko do końca bieżącego roku
dotychczasowi powołani na czas
nieokreślony dyrektorzy placówek
kulturalnych będących w gestii urzędu
marszałkowskiego zachowają stanowiska. Dotyczy to, między innymi,
Filharmonii Dolnośląskiej w Jeleniej
Górze. To skutek zmian w przepisach
tyczących finansowania.
Zarząd województwa rozpisze konkursy na nowych szefów i wprowadzi
konieczność rozdziału funkcji dyrekto-
JELENIA GÓRA
Nie zatrzymał się przed pasami
nogi. Sprawca nie zatrzymał się przed
“zebrą” ominąwszy wcześniej samochód, który stanął, aby przepuścić ludzi.
Kierowca renault był trzeźwy. Grozi mu
odpowiedzialność karna.
(Agrafka)
Pogotowie ratunkowe przewiozło w
miniony czwartek do szpitala 10-letnią
dziewczynkę, którą na pasach potrącił
kierowca auta marki Renault. Do zdarzenia doszło około godz.16 na ulicy
Bankowej. Potrącona doznała obrażeń
K
L
A
M
A
•
RESTAURACJA HEXA 66
Góra Szybowcowa
ORGANIZUJEMY
- imprezy integracyjne dla firm
- imprezy okolicznościowe
- imprezy plenerowe
Wygaszanie, czyli likwidacja z opóźnionym zapłonem
Gimnazjaliści z “dwójki” – szkoły, która po decyzji rady miejskiej nie przeprowadzi już
naboru – napisali do samorządowców list, w którym wyrazili niezadowolenie i obawy
związane ze skutkami wygaszania tej placówki. Taką decyzję pod koniec lutego podjęła
na wniosek prezydenta Marcina Zawiły rada miasta.
- Jesteśmy przekonani, że likwidacja przepełnienia klas, wymusi naukę na II
szkoły jest rozwiązaniem niekorzystnym zmianę (…)” - pisze młodzież.
Samorządowcy podkreślają, że tego
(…) umieszczenie ponad 180 uczniów w
pozostałych gimnazjach doprowadzi do typu obawy są nieuzasadnione, bo
Fot. red
Ku odnowie zdegradowanych zakątków
Jeżów Sudecki
mail: [email protected]
www.hexa66.pl
tel. 0 509 15 66 60
Dokończenie ze str. 1
Osoby posługujące się językami obcymi
wiedzą, że nazwisk i imion – z reguły –
nie tłumaczy się. Ta zasada nie znalazła
zastosowania na oficjalnej stronie Jeleniej
Góry, gdzie – do niedawna – angielska
wersja informowała, że naszym miastem
rządzi “president Marcin Complex”, a jego
zastępcą jest “Miroslaw Wild”.
JELENIA GÓRA Uczniowie Gimnazjum nr 2 zaniepokojeni przyszłością edukacji w mieście
JELENIA GÓRA
E
Obśmiali ratusz na całą Polskę w Teleexpresie
Fot. INTERNET
Ustawowy bubel o odpadkach
R
3
JELENIA GÓRA Kabaret tłumaczeniowy oficjalnej witryny stolicy Kotliny Jeleniogórskiej
JELENIA GÓRA/KRAJ
•
19 marca 2012 r.
W budynku “tysiąclatki” od
września ma mieć siedzibę
Szkoła Podstawowa nr 7.
•
R
E
K
L
A
M
A
•
•
R
E
K
L
Z forum Jelonki.com
Nie ma racji Pani M. Dzika. Jeżeli
obecnie do szkoły uczęszcza 180
gimnazjalistów, to po jej wygaszeniu w
ciągu trzech lat mniej więcej podobna
liczba zasili inne gimnazja. Już w roku
szkolnym 2012-2013, około 1/3 - czyli
przyszli uczniowie pierwszej klasy trafią
do innych szkół. Prosta matematyka.
Możliwe są jedynie niewielkie różnice
z uwagi na czynniki demograficzne.
Tak więc uczniowie mają rację! Za trzy
lata klasy w innych gimnazjach będą
liczniejsze.
Tubylec
A
M
A
•
WARSZTATY ZAJEZDNI
MZK Sp. z o. o. w Jeleniej Górze
ul. Wolności 145 (wjazd bramą, obok biurowca Firmy)
WYKONUJEMY:
STACJA PALIW - sprzedaż oleju napędowego dla firm i instytucji
NAPRAWY SAMOCHODÓW - osobowych, ciężarowych i autobusów
PRZEGLĄDY REJESTRACYJNE - Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów
KLIMATYZACJA - napełnianie, przeglądy, dezynfekcja, naprawa elektryki
REKLAMA - średnioformatowa i wielkoformatowa
KOLPORTAŻ - czasopism, ulotek, folderów i innych (w autobusach i kasach)
- obsługa cateringowa imprez
- możliwość noclegu
wygaszanie nie oznacza automatycznej
likwidacji. - Nie będzie tak, że jakikolwiek
uczeń, który teraz do “dwójki” uczęszcza,
będzie gdziekolwiek przeniesiony. Wszyscy uczniowie tego
gimnazjum skończą
w nim swoją edukację. Nie będzie tylko
nowych przyjęć do
pierwszej klasy, więc
wizja przegęszczenia
innych szkół na skutek
przenosinkogokolwiek
jest nieprawdziwa, o
czym informowaliśmy
wcześniej wszystkich –
mówiMirosławaDzika,
zastępczyni prezydenta
Jeleniej Góry.
Oczywiście “wygaszanie” nie jest tożsame z natychmiastową
likwidacją. Oznacza
jednak likwidację placówki przeciągniętą
w czasie. “Dwójka” po wypuszczeniu
w świat ostatnich absolwentów klas
trzecich, po prostu przestanie istnieć.
Według planów samorządu w budynku
tysiąclatki przy ul. Sudeckiej (gdzie przez
lata mieściła się Szkoła Podstawowa nr
14, a później – Gimnazjum nr 2) – będzie
miała siedzibę Szkoła Podstawowa nr 7.
(Es)
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
www.mzk.jgora.pl i 75-76-48-736
Restauracja
Przycup w Dolinie
Radomierz 1B
Janowice Wielkie
tel. 075 75 170 34
www.przycupwdolinie.pl
kuchnia polska
4
19 marca 2012 r.
AKTUALNOŒCI
w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
JELENIA GÓRA
Jeleniogórska Kolej Miejska nie odjedzie
Ładne dęby “poszły” pod topór
Fot. UM
JELENIA GÓRA Fiasko pomysłu z kampanii wyborczej Platformy Obywatelskiej
JELENIA GÓRA
Wydano pozwolenie na wycięcie
23 drzew przy drodze Sokoliki w
Cieplicach. - Były to dęby szerokie
nawet na 60 cm. Nigdy nikomu
nie przeszkadzały, a były ozdobą
okolicy. Teraz widnieją po nich
jedynie korzenie i świeci pustka –
pisze mieszkaniec Cieplic.
Jak poinformował Witold Kalinowski, inspektor Wydziału
Gospodarki Komunalnej i Środowiska wystawione zostały po-
Naczelnik przegrał
w SLD
zwolenia na wycinkę 12 dębów,
7 brzóz, 3 klonów, 1 sosny oraz
zadrzewienia, czyli samosiejek
w różnym wieku, które rosły na
terenie 35 arów, należących do
cieplickiego rolnika. Drzewa były
bardzo młode lub stare i schorowane, z licznym posuszem. Rosły przy
rowie melioracyjnym i drodze,
przez co utrudniały ruch.
(Agrafka)
Pomysł wprowadzenia szybkiego
“tramwaju”, czy raczej szynobusu
łączącego centrum miasta z peryferiami torowiskiem linii Jelenia
Góra – Szklarska Poręba, powstał
jeszcze w latach 90. XX wieku.
Ideę odświeżył podczas kampanii
wyborczej w 2010 roku aktualny
prezydent miasta Marcin Zawiła.
W późniejszych fazach pociągi
miałyby dojeżdżać nawet do miejscowości w Republice Czeskiej.
Jesienią w ratuszu w Jeleniej
Górze samorządowcy i przedstawiciele urzędu marszałkowskiego
oraz kolei podpisali„Porozumienie
w sprawie współpracy w zakresie
organizowania i funkcjonowania
publicznego transportu zbiorowego na terenie subregionu
jeleniogórskiego”. Pierwsze szynobusy miały wyjechać w trasę w
roku 2015.
Tymczasem w minioną środę została zakończona ocena
formalna wniosku o dofinansowanie projektu indywidualnego
pn. „Modernizacja regionalnej
linii kolejowej nr 311 Jelenia
Góra – Szklarska Poręba Górna”,
złożonego przez PKP Polskie Linie
Kolejowe S.A. Centrum Realizacji
Inwestycji ul. Targowa 74, 03-734
Warszawa do działania 3.2 „Transport i infrastruktura kolejowa”,
Priorytet 3 „Rozwój Infrastruktury
transportowej na Dolnym Śląsku
(Transport)”.
- Wniosek nie spełnił kluczowych kryteriów oceny formalnej
zawartych w „Kryteriach wyboru
operacji finansowych w ramach
RPO WD” zatwierdzonych przez
Komitet Monitorujący RPO WD,
w związku z powyższym został
negatywnie oceniony – podano na
stronie http://rpo.dolnyslask.pl
(Es)
Na zasadzie “zastaw się, a postaw
się” – mimo rozmaitych kontrowersji – robiono wszystko, aby plan
urzeczywistnić.
Opracowano studium wykonawcze uwzględniające m.in. rozmieszczenie przystanków dla JKM
za kwotę około 30 mln zł (koszt
realizacji projektu). Przystanki
miały powstać przy torowisku
linii Jelenia Góra – Szklarska
Poręba (między innymi, przy ul.
ks. Kubsza i przy estakadzie na
Zabobrzu). W założeniu szynobusy
miały odciążyć autobusy miejskie
i stanowić magnes dla turystów,
którzy z dworca głównego mogliby bezpośrednio dostać się do
atrakcyjnych miejsc w Kotlinie
Jeleniogórskiej. Atutem JKM miała
być także szybkość: czas przejazdu
z Jeleniej Góry do Piechowic około
pół godziny minut (autobusem –
ponad dwadzieścia minut dłużej).
Nasz komentarz
Trudno biczować samorząd za pomysł uruchomienia kolei miejskiej, tym bardziej, że
to nie ekipa Marcina Zawiły wpadła na tę myśl. Szynobusy z pewnością przyjęłyby się
jako atrakcyjny środek transportu publicznego. Jednak idea wprowadzenia takiego
pociągu sama w sobie, bez poprawy wizerunku miasta i okolic, a także wzięcia pod
uwagę jednoczesnego ograniczenia już kulejącej finansowo komunikacji autobusowej,
nie była zbyt roztropna. Jelenia Góra nie jest przecież aglomeracją, w której bez kłopotu
utrzymałyby się dwie formy transportu miejskiego. Albo autobusy, albo szynobosy –
któreś z nich na pewno woziłyby powietrze.
Azarias
JELENIA GÓRA
•
R
E
K
L
A
M
A
•
WGRiT pod nową nazwą
Senat Uniwersytetu Ekonomicznego
we Wrocławiu, na wniosek rady wydziału, przyjął uchwałę o zmianie nazwy Wydziału Gospodarki Regionalnej
i Turystyki w Jeleniej Górze na Wydział
Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w
Jeleniej Górze. To kolejna nazwa uczelni
w jej historii. Zaczęło się w 1959 roku
od Punktu Konsultacyjnego Wyższej
Szkoły Ekonomicznej we Wrocławiu.
W latach 1969-1974 funkcjonowała
w Jeleniej Górze Filia Wyższej Szkoły
Ekonomicznej we Wrocławiu, a od
1974 roku Filia Akademii Ekonomicznej
im. Oskara Langego we Wrocławiu.
W 1982 powstał Zamiejscowy Wydział
Gospodarki Miejskiej i Usług, który
zmienił nazwę na Wydział Gospodarki
Regionalnej i Turystyki (1991). W 2008
roku Sejm RP przyjął ustawę o zmianie
nazwy uczelni na Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.
(Angela)
AUTO - CAMPING PARK
+FMFOJB(ÐSB
VM4VEFDLB
UFMGBY
LPN
êwvrvqlêê¾êihykvêh{yhrj€qulêêjlu€
¾êj€z{vêêê¾êwy€qltuplêê¾ê~€nvkuplêê¾êwy€{|supl
www.camping.karkonosz.pl
[email protected]
Jelenia Góra, ul. Klonowica 13
na przeciwko Pogotowia Ratunkowego
ludzkiej – zaznaczył Franciszek Kopeć,
przewodniczący ZRJ NSZZ “S”.
Anna Upirów pisała głównie wiersze dla najmłodszych. Być może uda
się je zaprezentować z okazji Dnia
Dziecka.
(RED)
Anna Upirów nie bawiła się językiem:
jej poetyka jest twarda i bezpośrednia,
a nieraz gwałtowna. “Szykujemy taczki
wam Siwaki, Los wam już sądzony taki”
(“Malowane taczki” 1981) – pisze poetka o “bankrutach” władzy ludowej,
znienawidzonych przez solidarnościowe
środowiska. Bezpośrednio nawiązuje do
Albina Siwaka, członka Biura Politycznego
Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, który symbolizował
tzw. twardogłowy beton partyjny.
O wsparcie w organizacji XX
Jubileuszowych Międzynarodowych
Szybowcowych Mistrzostw Polski
Kobiet pod honorowym patronatem
małżonki Prezydenta RP – Anny
Komorowskiej zwróciła się dyrekcja Aeroklubu Jeleniogórskiego do
działaczek politycznych, jak i przedstawicielek kultury i sztuki. Panie
poznały ogólne założenia związane
z przygotowaniami do mistrzostw
szybowcowych kobiet, które mają
się odbyć w dniach 21-29 lipca 2012
r. Uczestniczki spotkania mogłyby
wspomóc zawody dzięki swym kontaktom i wpływom. Impreza tej rangi
jest organizowana w Jeleniej Górze
po raz pierwszy. Polskie szybowniczki są liderkami w tym sporcie na
kontynencie, więc ranga sportowa
naszych najbliższych mistrzostw z
pewnością nie będzie niższa. Być
może przybędzie legenda szybownictwa polskiego Adela Dankowska.
(Petr)
JELENIA GÓRA
Wielu uczy jeździć
adeptów czterech kółek
Fot. red
Miała w założeniu połączyć
regularną komunikacją
szynobusową centrum Jeleniej Góry z Cieplicami,
Sobieszowem, Piechowicami. - 10 przystanków i czas
przejazdu około pół godziny – zapowiadano jesienią
ubiegłego roku. Tymczasem szynobusy nie pojadą,
bo wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia padł
przy ocenie formalnej.
Tyrani powinni bać się takiej poezji
Opiewała wierszem niełatwe czasy
manisfestując w ten sposób sprzeciw
wobec rządów w PRL.
Mowa o zmarłej przed rokiem, Annie
Upirów, działaczce opozycji. Ułamek
twórczości poetki zaprezentowano w
Książnicy Karkonoskiej. Anna Upirów
została w 1974 roku zwolniona z pracy,
bo napisała wiersz, który nie przypadł
do gustu ówczesnym władzom. Dzieło
to przypomniała Danuta Rybicka-Jakubiec, córka poetki. Wiersze poetki to
cenna “podróż” w przeszłość dla tych,
którym dane było poznać atmosferę lat
PRL. To również ciekawa lekcja historii
najnowszej dla młodego pokolenia. W
wierszach jeleniogórzanka zapisała
także swą reakcję na wprowadzenie
stanu wojennego, zamordowanie
księdza Jerzego Popiełuszki.
- Ta poezja wpisuje się także w
dzisiejsze czasy, kiedy modne jest opluwanie związku i solidarności między-
JELENIA GÓRA
Znane panie pomogą
szybowniczkom
JELENIA GÓRA
Na razie wizja kolei miejskiej odsunęła się w czasie. Nie jest wykluczone, że po
korektach wniosek o dofinansowanie zostanie złożony ponownie.
Porażką Pawła Domagały, służbowo naczelnika wydziału edukacji
i polityki społecznej magistratu,
działacza Sojuszu Lewicy Demokratycznej, zakończyły się sobotnie
wybory nowego szefa powiatowych
struktur SLD. Wygral Piotr Paczóski,
który został przewodniczącym na
kolejną kadencję.
W Jeleniej Górze pracuje ponad
30 przeróżnych „szkół nauki jazdy”.
Wszystkie z nich mają odpowiednie
licencje, zatrudniają kwalifikowanych instruktorów, a ich działalność
podlega wyrywkowej kontroli, dotyczącej m.in. czasu pracy instruktorów, wyposażenia obiektów, posiadania odpowiednich pojazdów, i wielu
innych elementów. Liczba szkół,
oscylująca między 30 – 33 utrzymuje
się niezmiennie od kilku lat.
(Es)
Poezję czytali: Jan Owczarek, nauczyciel języka
polskiego, oraz Kamil Ziółkowski, licealista i
przewodniczący Forum Młodych PiS.
•
R
E
K
L
A
M
A
•
AKTUALNOŒCI
w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
W Jagniątkowie po raz siódmy odbył się cykliczny Babiniec Watrzański.
Członkinie Watry Jagniątkowskiej
zadbały o smaczny poczęstunek,
konkursy, zabawy i wiele innych
atrakcji. Panie zgodnie dziękowały
organizatorkom za bardzo dobrze
zorganizowaną imprezę i dopytywały, kiedy planowana jest następna.
Wydarzenie sfinansowano z własnych
środków Osiedlowego Klubu Watra.
JELENIA GÓRA Park Norweski dla rekreacji za dziewięć milionów złotych
Kontrowersyjna rewitalizacja
KARPACZ
JELENIA GÓRA
Integracja przy pisankach
Święta Wielkanocne oraz obyczaje
z nimi związane – to tematyka
spotkania integracyjnego uczniów
w Zespołu Szkół Specjalnych w
Jeleniej Górze z kolegami z placówki
partnerskiej Förderschule Friedrich–Ludwig–Jahn w Goerlitz. Wydarzenie zorganizowano w ramach
europejskiego projektu ,, Zdrowa
szkoła i kształcenie’’.Była to świetna
okazja do integracji i współpracy
wszystkich ze wszystkimi.
Do wędkowania potrzebny jest spokój –
mówi pan Józef.
Dokończenie ze strony 1.
Oczyszczenie i rekultywacja
stawu to jedno z założeń
rewitalizacji Parku Norweskiego, która formalnie
zaczęła się w marcu. W planach jest także wiele innych
zadań, których realizacja
ma uatrakcyjnić ten teren.
Tymczasem plany, których
wykonanie ma kosztować
fortunę, nie podobają się
ciepliczanom.
Fot. Agrafka
Zabawki na dawnym
dworcu kolejowym
Miejskie Muzeum Zabawek, które od siedemnastu lat miało swoje
pomieszczenia w Karpaczu przy ul.
Karkonoskiej 5, znalazło swoją nową
siedzibę. Kolekcja zabawek Henryka
Tomaszewskiego, trafi do odnowionego budynku dworca kolejowego przy
ul. Kolejowej 3. W związku z przeprowadzką, od 19 marca do 23 kwietnia
placówka będzie będzie zamknięta.
Otwarcie odbędzie się 24 kwietnia.
(Accipiter)
Przez 25 lat
aż do września
ubiegłego roku
staw był pod opieką
cieplickiego koła wędkarskiego
Fampa, które co roku zarybiało
akwen. - Rok w rok były wpuszczane
m.in. pstrągi, liny, leszcze, szczupaki,
okonie, amury i karasie. Jak usłyszeliśmy, że tu mają robić staw rekreacyjny z kajakami, uznaliśmy, że
nie będzie już miejsca dla wędkarzy,
gdyż do łowienia ryb potrzebny jest
spokój. Teraz przenieśliśmy się nad
staw tzw. „Kwadraciak” za wałami,
który dostaliśmy od okręgu pod
opiekę – mówi pan Józef, wędkarz z
koła Polskiego Związku Wędkarskiego “Fampa”.
Przedstawiciele wydziału inwestycji i zamówień publicznych magistratu poinformowali, że występowali
jesienią ubiegłego roku z prośbą do
koła wędkarskiego o sprawdzenie
stawu pod względem obecności ryb i
otrzymali informację, że woda może
być spuszczona, gdyż ryb już w nim
Robotami, które wykonuje rodzima firma Eko-Mel, będzie objęty m.in.
znany chyba wszystkim miejscowym
akwen, z którego spuszczono już
wodę, ale nie całą: nie pozwoliło na
to ukształtowanie dna. W dołkach
została woda, a w niej ryby, które
– wszystko na to wskazuje – padły
JELENIA GÓRA
z powodu niedotlenienia, czyli. tzw.
Przykład rycerskości
Jak szanować damy, być koleżeń- przyduchy. Powierzchnię stawu
skim, dobrym i uczciwym? Tego, wciąż bowiem pokrywa warstwa
między innymi, dowiedziały się lodu.
przedszkolaki z “jedenastki”, gdzie
w ramach programu “OptymistyczWróci muszla koncertowa
ne przedszkole” przeprowadzono
W późniejszych etapach Park Norweski będzie odnowiony w większym zakresie. Będzie
“lekcję” rycerstwa. Zwieńczeniem
imprezy był turniej rycerski. Na
miał zupełnie inny charakter, niż sąsiadujący niemal przez ulicę Park Zdrojowy. O ile
koniec zabawy wręczono piękne
Zdrojowy postrzegany jest raczej jako miejsce w miarę spokojnego wypoczynku i
szarfy najlepszemu rycerzowi i jego
spacerów, to Norweski ma mieć charakter rekreacyjny, z dopuszczeniem rowerów,
damie. Szarfę otrzymał Dominik
wraz z Esterą. Warto podkreślić, że w
przystosowaniem do organizacji większych imprez, w tym koncertów. Te – być może
to przedsięwzięcie zaangażowali się
– będą odbywały się przy muszli koncertowej, niegdyś istniejącej naprzeciw Pawilonu
nie tylko dzieci i wychowawczynie,
Norweskiego. Są plany, aby taki obiekt ponownie tam ustawić. Dziewięć milionów
ale również rodzice, którzy pomagali
złotych będzie można wykorzystać przez dwa lata (2012/13).
m.in. przy tworzeniu strojów.
(Angela)
REGION
Od kwietnia drożej za gaz
Urząd Regulacji Energetyki zatwierdził podwyżkę taryfy cen gazu
dla PGNiG. Wzrost cen dla odbiorców
przemysłowych wyniesie około 15
procent, a dla gospodarstw domowych od 7 do 10 procent. Gaz dla
użytkowników kuchenek podrożeje o
7,2 proc., dla osób, które dogrzewają
wodę do celów sanitarnych o 9-9,4
proc., a dla gospodarstw domowych
ogrzewanych gazem o ponad 10
proc. Wzrost cen gazu dla największych odbiorców przemysłowych
wyniesie około 15 proc. Głównym
powodem wzrostu cen gazu jest wyraźne osłabienie się polskiej waluty
zarówno w stosunku do euro, jak i
do dolara amerykańskiego.
(Accipiter)
nie ma. Gdyby jednak jakieś
żywe zostały znalezione, zostaną w bezpieczny sposób
przetransportowane do
rzeki Wrzosówki.
To nie jedyny problem
związany z robotami w Parku Norweskim. Zostanie też
wycięta część drzew (około
12 sztuk) oraz krzewy i
inne siedliska roślinności.
Linia brzegowa – według założeń projektu
– ma być wyrównana
i opalikowana. Pracownicy magistatu
zapewniają, że przy
wycince drzew samosiejek, znalezione w nich gniazda
będą zabezpieczane i przenoszone.
Mało kto o tym
wie, bo o wizji tyczącej Norweskiego samorządowcy nie rozmawiali z
organizacjami społecznymi Cieplic
(radą dzielnicy i Stowarzyszeniem
Miłośników Cieplic). Dowiedzieliśmy się, że prace rozpoczęto, choć
nie rozstrzygnięto jeszcze przetargu i nie zatwierdzono projektu. W
Parku Norweskim nie ma także
odpowiedniej tablicy informacyjnej
z danymi tyczącymi prowadzonej
inwestycji.
(Agrafka/Es)
Nasz komentarz
W założeniach wszystko wygląda rozsądnie: Cieplicom potrzebne jest takie
miejsce, gdzie wśród zieleni będzie
można się wyszaleć. Gorzej z realizacją.
Jeśli spojrzeć na sfuszerowane roboty
w Parku Zdrojowym, z którego za 14
milionów złotych uczyniono hermetyczny
i nieprzyjazny ogród, trudno zachować
optymizm w kontekście rewitalizacji
Parku Norweskiego. Z punktu widzenia
ubożejącego społeczeństwa i braków
pieniędzy w budżecie miasta (choćby na
szkoły) sumy przeznaczane na tego typu
inwestycje (mimo sporych zaskórniaków
z Unii Europejskiej) wyglądają bardzo
nieproporcjonalnie.
Azarias
5
JELENIA GÓRA
Zima na razie o połowę tańsza
Do marca miasto wydało na odśnieżanie mechaniczne i ręczne, a
także zakup soli i piasku o połowę
mniej niż w minionym roku.
Czy zima już powiedziała ostatnie słowo? Tego nie wiadomo. W
minionym roku miasto na zimowe
utrzymanie dróg wydało około 7
mln zł. W tym roku jest to około 3,8
mln zł. Wykonano również pierwsze kontrole dróg i jak się okazuje,
pozimowych ubytków w jezdniach
jest o wiele mniej niż w minionym
roku o tej porze. Jak tylko temperatura się podniesie, ekipa Rolniczego
Kółka Siedlęcin wyjedzie na ulice
i rozpocznie „łatanie” powstałych
dziur. Sporo szkód narobił natomiast
silny mróz, przez który kilkakrotnie
pękały gazowe i wodociągowe rury w
wielu miejscach w mieście.
(Angela)
JELENIA GÓRA
Uczyli się, jak bezpiecznie żyć
Jak zachować się podczas wypadku drogowego? Co zrobić i jak pomóc
komuś, kto zasłabł na ulicy? Gdzie
zadzwonić, jeśli ulegniemy wypadkowi w górach? Zasady zachowania
się w sytuacjach trudnych ćwiczyli w
miniony czwartek młodzi ludzie w
ZSO nr 1 w Jeleniej Górze w ramach
IV Dolnośląskiego Konkursu Bezpieczeństwa dla Dzieci i Młodzieży „Uczę
się bezpiecznie żyć”.
Ideą konkursu jest sprawdzenie
praktycznych umiejętności dzieci
oraz młodzieży w sytuacjach zagrożenia zdrowia czy życia. – Uczestnicy
konkursu przechodzą przez kolejne
stacje, na których rozgrywają się
zainscenizowane zdarzenia. Dzieci i
młodzież wykazują się umiejętnościami ratowniczymi; próbują znaleźć
się w trudnych sytuacjach, a także
zdobywają nowe doświadczenia –
mówi Maciej Gałęski z Euroregionu
Nysa, przewodniczący komitetu
organizacyjnego konkursu.
Najlepsi „mali ratownicy” otrzymali od jury konkursu nagrody i
wyróżnienia. Imprezę zorganizowali
Urząd Marszałkowski Województwa
Dolnośląskiego oraz Stowarzyszenie
Gmin Polskich Euroregionu Nysa.
(Petr)
JELENIA GÓRA
Państwo skąpi gminom na szkoły,
samorządowcy muszą dużo dołożyć
Dwa miliony złotych musiał dołożyć samorząd do utrzymania jeleniogórskich placówek oświaty. Powód:
niewystarczające kwoty subwencji
z budżetu centralnego. Subwencja
powinna pokrywać w stu procentach koszty płac pedagogów choćby
dlatego, że coroczne podwyżki płac
wynikają z ustawy, a nie z przepisów
samorządowych. Ostatnio jednak
subwencja w tej części jest niewystarczająca. Na skutki waloryzacji płac
nauczycielskich trzeba było przez
minione dwa lata pięciu milionów złotych. Miasto – w ramach subwencji –
otrzymało tylko trzy miliony. Różnicę
Jelenia Góra musiała dołożyć ze swojego budżetu, ograniczając tym samym
zakres inwestycji i remontów.
(Es)
REGION
Kto ukrył kokainę w bananach?
Prokurent jednego z przedsiębiorstw w Zgorzelcu powiadomił
policję, że w ładunku bananów
pochodzących w Ekwadoru znajdowała się “podejrzana” substancja.
Po wstępnych badaniach okazało się,
że jest to najprawdopodobniej koka-
ina. Sprawą zajęła się Prokuratura
Okręgowa w Jeleniej Górze. Dopiero
po przeprowadzeniu szczegółowych
badań przez biegłych będzie można
potwierdzić, czy rzeczywiście jest to
narkotyk i jaka jest jego ilość.
(112)
JELENIA GÓRA Pokaz mody, różne tańce, wystawy oraz licytacja sukni wieczorowej w szczytnym celu
Prawie wszystko dla pań w Pasażu Grodzkim na jeleniogórskiej starówce
Na Festiwal Kobiet Dla Kobiet,
który miał miejsce w drugą
sobotę marca, nie zabrakło
pięknych kobiet jak również
przystojnych mężczyzn. Ideą
imprezy było pokazanie
piękna ukrytego w każdej
kobiecie.
- Na co dzień zajęte jesteśmy obowiązkami domowymi i pracą. Nie
mamy zbyt wiele czasu dla siebie.
Ponieważ każdej pani należy się odrobina egoizmu wraz z Zofią Müller postanowiłyśmy zorganizować Festiwal
Kobiet – powiedziała Emilia Szpak,
współorganizatorka.
W ramach Festiwalu Kobiet odbył
się pokaz mody „Wiosna-Lato 2012”
projektantki Anetty Ejlak-Kamińskiej
– AEK, oraz pokaz tańca orientalnego i flamenco Szkoły Tańca „Tierra
Flamenca”. Perfumeria Douglas
zaprezentowała nowinki w makijażu.
Stylistki Studia Fryzjerskiego „Trendy”
pokazały jak zrobić piękne fryzury.
Najważniejszym punktem programu
była licytacja sukni wieczorowej, przekazanej przez
projektantkę.
Dochód z licytacji (2500 złotych) zostanie
przekazany dla
podopiecznych
Domu Dziecka
„Nadzieja” w Jeleniej Górze.
Imprezę prowadził obdarzony
swoistym poczuciem humoru
aktor Teatru im.
Norwida Jacek
Grondowy.
(Agrafka)
Fot. Agrafka
Babiniec w Jagniątkowie
Fot. red
JELENIA GÓRA
19 marca 2012 r.
Festiwal cieszył się sporą popularnością
nie tylko wśród jeleniogórzanek.
6
19 marca 2012 r.
Dodatek motoryzacja / og£oszenia
Sprzedam sprawny
silniczek wycieraczki do
Kupię opony letnie 18 Golfa III wersja hatch225/40/18 albo 215/45/18 back, cena 30zl - 781
para w dobrym stanie, 053 658
jeśli nie odbieram telefonu proszę o wysłanie
smsa z ofertą - 602 810
MOTORYZACJA
896
KUPIĘ
MOTORYZACJA
CZĘŚCI – KUPIĘ
MOTORYZACJA
CZĘŚCI –
SPRZEDAM
Części Opel Omega B
szyby, blacharka, silnik
2.0 ecotec zawieszenia,
karoseria - 781 404 910
Mam do sprzedania
Forda Escorta kombi 1.6
benzyna, na części - 609
527 671
Opel Omega B silnik
2.0/16V X20XEV wszystkie podzespoły - 781 404
910
Opony nowe i używane,
felgi stalowe i aluminiowe,
prostowanie i sprzedaż,
klimatyzacje napełnianie,
odgrzybianie i naprawa
tel. 75 78 936 51
Auto-Złom,
mobilna stacja
demontażu
pojazdów na
Jelenią Górę,
kupię każde
auto. Gotówka,
dokument
kasacyjny przy
odbiorze auta,
darmowy transport
tel. 601 224 206
Każde auto kupie - Całe
i powypadkowe, angliki,
odbieram własnym transportem - 693 828 283
w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
Kupię każde auto całe,
uszkodzone, powypadkowe, niesprawne,
osobowe, dostawcze,
również wersje angielskie, w całości, na części,
gotówka od ręki, odbieram własnym transportem
- 881 479 957
Kupię każde
auto, całe lub
uszkodzone tel.
695 614 193
Kupimy każde auto,
legalne zaświadczenie,
własny transport, gotówka
od ręki, formalności na
miejscu. Urzędowa Kasacja Pojazdów - 513 718
808
Skup aut od 500zł do
7000zł, gotówka od ręki,
7 dni w tygodniu, własny
transport, super ceny. 697 104 455
Urzędowa
kasacja pojazdów
„Carbo” Jeżów
Sudecki ul. Długa
17 na terenie
składu opału.
Zaświadczenia do
wyrejestrowania
płacimy od 100500 zł, odbiór auta
gratis
tel. 75 71 374 12
MOTORYZACJA
SPRZEDAM
Audi A3 Sportback 1.9
TDI 2006 - czarny, ABS,
ESP, ASR, tempomat,
auto alarm, el. lusterka,
pod. siedzenia, xenony,
pakiet chrom, relingi
d a c h o w e , h a l o g e n y,
klim. 2 strefowa itd. Cena
46000 tyś do negocjacji.
- 502 772 763
- Bezpłatny dojazd w
PROMOCJA!
strefie miejskiej
CO 6 KURS ZA 1ZŁ NA
- Zakupy na telefon
TERENIE MIASTA
- Odpalanie auta
- Przesyłki kurierskie
- Odprowadzanie auta LUB 20% RABATU
Co 9 kurs (do 10 zł) gratis
• Blacharstwo
• Lakiernictwo
• Bezdotykowe Mycie Samochodów
• Bezgotówkowe rozliczanie
z firmami ubezpieczeniowymi
OD PON. DO SOB. 830-1800
Jelenia Góra, ul. Chłopska 11 (wjazd od
W. Pola)
Tel. 075 / 75 33 284
Fax 075 / 64 21 411
TELEFON DO BIURA
75 76 78 975
WOJCIECH CHADŻY
58-500 Jelenia Góra, ul. Groszowa 49/2
tel. 075 75 35 600 fax 075 641 22 21
UBEZPIECZENIA
KREDYTY
PRZYJMOWANIE AUT W ROZLICZENIU
58-500 Jelenia Góra
ul. Zgorzelecka 9
tel. 075 64 38 733
kom. 0509 963 753 0501 053 312
www.peter.autogielda.pl
Citroen Nemo 1.4HDI
F-VAT 23% - Do sprzedania małe auto dostawcze,
idealne do przewożenia niewielkich ciężarów.
Samochód jeździł w małej
firmie. Na wyposażeniu m.in.: klimatyzacja,
elektryczne szyby, podgrzewane lusterka, radio
cd-mp3. - 607 487 364
Dos taw c z e C i t r o e n
Nemo 1,4 HDi rocznik
2008. Diesel. Nowy rozr z ą d , p ł y n y, h a m u l c e .
Zarejestrowane jako
ciężarowe. Elektryczne
s z y b y, p o d g r z e w a n e
lusterka, radio CD/mp3,
klimatyzacja. Na auto
wystawiamy fakturę VAT.
Cena 18 000 zł./brutto. 607 487 364
Ford Mondeo 2,0 TDCI
2002rok - kombi 130KM
diesel, biały, pełne wyposażenie oprócz skóry,
stan dobry, cena 13500
do negocjacji - 512 17
776
Golf III 1.8 godny uwagi
- 1992, użytkowane od
5 lat w Polsce, w Niemczech kupione od kobiety,
było garażowane, czysty, zadbany, niepalący,
opony letnie, zimowe,
nic nie piszczy, skrzypi,
stuka, puka, silnik równo
chodzi, odpala - 30c, OC,
prz. - 881 922 967
Mam do sprzedania Audi
A4 2,5 tdi, stan dobry,
bogate wyposażenie,
cena 10 tyś do negocjacji - 693 244 020
Skuter - 1400 zł Hoatian. Silnik 4 suwowy,
rozrusznik. Rok produkcji
2007. Mały przebieg 1500km, używany sporadycznie. Garażowany.
- 693 864 837
Skuter SYM Orbit 50 praktycznie nowy, bardzo
mało używany. Niewielkie ślady użytkowania.
Przebieg 1585km. Ekonomiczny 2L/100km. Rok
2009/10. Zrobiony przegląd serwisowy. Zarejestrowany i opłacony w
Polsce. Nowy akum - 502
101 743
Sprzedam Astrę 3
2007 rok kombi 1.7 CDTI.
Srebrny met. po lifcie
jeden właściciel od nowości. Stan bardzo dobry.
24.000zl lub zamienię na
tańszy. - 511 699 191
Sprzedam auto w bardzo dobrym stanie za
2500 zl do małych negocjacji Daewoo Matiz polecam, spalanie około
5,5 litra na 100km - 601
988 437
Sprzedam Fiata Cinquecento 1998, stan bardzo
dobry 999 zł tel. 605 223
675
Sprzedam Forda
Escorta 1,6 16V 1997r z
roczną instalacją gazową
BRC, w dobrym stanie
technicznym, nie wymaga
nakładów finansowych.
100tyś przebiegu. kolor
bordowy - 791 201 185
Sprzedam Mazdę
323, rok 1995, poj. silnika 1324, kolor czerwony, stan dobry, cena
do uzgodnienia tel. 696
338 773
Sprzedam Mazdę 626
poj. 1800, rok 93, stan
dobry - 503 695 036
Sprzedam Opla Astrę I
hatchback, poj. 1.4, benzyna, rok 1998, przebieg
147tyś, zielona, airbag,
kupiona w polskim salonie, drugi właściciel, bezwypadkowa, cena 4000zł
- 604 862 195
Sprzedam Opla Vectrę B 2001 rok, 2,2 DTI
Kombi - 502-514-955 /
666062219
Sprzedam Polo Classic
- auto zadbane i czyste,
2el. szyby, 2 airbagi, el.
lusterka, abs, wspom.
kier., reg. kier., zimowe
opony, światła przeciwmgłowe, reg. fotele, w
ostatnim czasie został
wymieniony pasek rozrządu i olej. - 500 490
882
Sprzedam Skodę Favorit, rocznik 1993, silnik
1.3L, kolor niebieskozielony. Auto w ciągłej
eksploatacji, gotowe do
jazdy. Ważny przegląd i
ubezpieczenie. Jelenia
Góra, Zabobrze - 606
219 263
REKLAMA / KULTURA
w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
19 marca 2012 r.
7
JELENIA GÓRA Ogromne brawa od publiczności dla adeptów muzyki z PSM im. Moniuszki
Uczniowie “muzycznej” zagrali niemal jak zawodowcy
Zasłużone oklaski dostali w
miniony piątek uczniowie
Państwowej Szkoły Muzycznej
I i II stopnia, którzy zagrali w
Filharmonii Dolnośląskiej.
Możliwość zaprezentowania
swego talentu mieli ci, którym
nie udało się wystąpić 8 marca,
kiedy to – nieoczekiwanie –
skrócono program koncertu
na Dzień Kobiet.
JELENIA GÓRA
BĘDZIE SIĘ DZIAŁO W NASZYM MIEŚCIE
W poniedziałek, 19 marca, o godz.
11 w sali JCK przy ul. Bankowej zacznie
się koncert galowy VI Dolnośląskiego
Przeglądu Piosenki i Pieśni Patriotycznej
zorganizowany przez Młodzieżowy
Dom Kultury.
w Poemacie Symfonicznym “Dance
Macabre” Camille’a Saint Saensa. Za
Występ wszystkich młodych muzyków
pulipitem dyregenckim stanął też absolpotwierdził wysoki poziom artystyczny
went PSM, aktualnie student Wydziału
uczniów miejscowej Państwowej Szkoły
Dyrygentury Akademii Muzycznej we
Wrocławiu Radosław Droń. Orkiestra
Muzycznej. I nie jest wykluczone, że
pod jego batutą z rozmachem zagrała
wielu wykonawców ma szansę na
Uwerturę do opery “Cyrulik Sewilski”
karierę nie tylko regionalną, lecz
Rossiniego. Oklaskiwano także premierę
Tarantelli na dwa flety białoruskiego
także ogólnopolską, a może i światową.
kompozytora zamieszkałego w USA E.
Brawo!
Magalifa.
Na zakończenie zaprezentował się Zespół Rozrywkowy przygotowany przez Króla Rocka: melancholijną balladę
Tomasza Kujawę. Klaudiusz Leśniak, “Can’t help failling in love” oraz pełen
świetnie radzący sobie w repertuarze werwy “Blues suede shoes”.
(RED)
Elvisa Presleya, zaśpiewał dwa przeboje
zaprezentuje swoje czarno-białe fotografie wykonane metodą klasyczną.
Popłyną na fali
Przystań Twórcza Cieplickie Centrum Kultury zaprasza 23 marca na
pokaz laureatów I Cieplickiego Kutra
Artystycznego „Bądź na fali” oraz uczestników „Przystaniowej Piosenkarki”.
Jak za dawnych lat
19 marca o godz. 17 w kawiarni Muza rozstrzygnięcie konkursu. Początek o
Osiedlowego Domu Kultury w koncercie godz. 19.00 w Przystani przy ul. Piotra
„Jak za dawnych lat” piosenki okresu Ściegiennego 5/7 .
międzywojnia zabrzmią w wykonaniu
solistów Studia Piosenki.
Powalczą na wiersze
W piątek, 23 marca, w sali widowiskowej Jeleniogórskiego Centrum Kultury
Fotografia klasycznie
W środę, 21 marca, o godz. 18 w przy ul. Bankowej o godz. 10 rozpoczną
MDK “Muflon” w Sobieszowie o godz. się eliminacje miejskie Konkursu Recy18 otwarta zostanie wystawa fotografii tatorskiego dla młodzieży szkół ponadJaniny Hobgarskiej. Autorka, na co dzień gimnazjalnych. Wstęp wolny.
(Agrafka)
dyrektorka Biura Wystaw Artystycznych,
Fot. red
Patriotyczne melodie
Koncert, anonsowany przez Agnieszkę Cel, rozpoczął Zespół Perkusyjny,
który wykonał opartą na melorecytacji
“Fugę geograficzną” Ernsta Tocha.
Orkiestra kameralna pod batutą Eweliny Rożek-Jaworskiej zagrała suitę na
flet (solo Katarzyna Misiek) i orkiestrę
Telemanna. Chóralnym góralskim
“Hej!” muzycy zakończyli brawurowe
wykonanie “Orawy” Wojciecha Kilara.
W drugiej części na wyżyny swoich
możliwości wzniosła się Orkiestra
Symfoniczna PSM I i II st. im. Moniuszki
w pełnym składzie. Eliza Kurowska (ksylofon) zagrała partię solową Krótkiego
koncertu ksylofonowego J. Sotomskiego.
Saksofonista Marcin Wołoszyn zmierzył się z solówką “Starego Zamku”,
jednej z części “Obrazków z wystawy”
Musorgskiego, zaś Sulamita Ślubowska (skrzypce) zagrała partię solową
Radosław Droń, student dyregentury,
poprowadził orkiestrę symfoniczną PSM I i II st.
8
19 marca 2012 r.
Dodatek nieruchomoŒci / og£oszenia
w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
Dodatek
nieruchomoŒci
to SPRAWDZONE NIERUCHOMOŚCI
58-500 Jelenia Góra, ul. Wojska Polskiego 12/1A
tel.: 75/ 64 66 660 fax.: 75/ 64 66 661
e-mail: [email protected]
www.grzywinscy.pl
ZEB 579 WYJĄTKOWA OFERTA!!! Bardzo ładny dwudziestokilkuletni dom wolnostojący, na działce 160m2, położony w malowniczej miejscowości, 10 km od centrum Jeleniej Góry.
Powierzchnia użytkowa 120 m2. Ogrzewanie piecem na opał stały. Bardzo
niskie opłaty.
ATRAKCYJNA CENA 299 000 zł!!!
Anna Roziel 509 156 552
ZEB 2735 OKAZJA!!!!! Oferujemy Państwu do sprzedaży dom
wolnostojący jednorodzinny o pow.100m2 w malowniczej wsi Dziwiszów. Budynek podpiwniczony. Do kapitalnego remontu. Na parterze
pokój, kuchnia i łazienka. Na piętrze 2 przestronne pokoje. Na trzeciej kondygnacji
strych, który można zagospodarować na
kolejne pokoje. CENA 105 000 zł
Sylwia Okraska 516 559 710
ZEB 2641 Oferujemy Państwu malowniczo położony nowy dom
wolnostojący o powierzchni 100m2. Nieruchomość wyjątkowa posadowiona na działce o powierzchni 1300m2
(działka mieszkalno-usługowa) lokalizacja
zapiera dech w piersiach. Budynek z
2009 roku do zamieszkania. ATRAKCYJNA
CENA, TYLKO 499 000 zł
Anna Roziel 509 156 552
ZEB 2684 Przedstawiamy Państwu ofertę w bliskiej lokalizacji Parku
Zdrojowego w samym sercu Cieplic. Mieszkanie słoneczne, dwupokojowe o powierzchni 37m2. Mieszkanie
składa się z dwóch pokoi, kuchni i łazienki z WC. Dodatkowo jest przynależne do mieszkania pomieszczenie gospodarcze, które można przyłączyć do mieszkania co powiększy powierzchnię o dodatkowe kilka m2.
Cena 99 000 zł
Sandra Kowalewska 535 201 185
ZEB 2720 Oferujemy Państwu mieszkanie, które jest niesamowitą
okazją. Za jedyne 130 000 zł mogą Państwo pozostać właścicielami 2
pokojowego mieszkania w okolicy Akademii Ekonomicznej. Nowe
okna, nowa instalacja gazowa. Ogrzewanie za pomocą pieca gazowego,
podgrzewanie wody odbywa się po
przez elektryczny podgrzewacz wody.
CENA 130 000 zł
Anna Roziel 509 156 552
ZEB 2676 Oferujemy Państwu mieszkanie 2-pokojowe o pow. 46m2
w Jeleniej Górze. Mieszkanie składa się
z salonu z aneksem kuchennym, sypialni oraz
łazienki z WC. Lokal po kapitalnym remoncie.
Na ścianach gładzie. Podłogi panele. Nowe
okna PCV oraz drzwi antywłamaniowe. Meble
kuchenne zostają w cenie. Cena 125 000 zł
Sylwia Okraska 516 559 710
ZEB 2750 Oferujemy Państwu mieszkanie w miejscowości Wojcieszów. Mieszkanie o powierzchni 37,10 m2 usytuowane na parterze w budynku kilkurodzinnym.
Mieszkanie składa się z przedpokoju, kuchni,
dużego salonu oraz łazienki z WC. Mieszkanie
bardzo słoneczne z osobnym wejściem. Do
mieszkania przynależy również garaż i część
terenu zielonego. Cena 65 000 zł
Anna Roziel 509 156 552
ZEB 2725 Oferujemy Państwu pół przepięknej, stylowej willi ( podział
w poziomie) z 1924r. Na pierwszej kondygnacji znajduje się pokój,
kuchnia, łazienka, Wc, wyjście na ogród, garaż oraz kotłownia. Na
drugiej natomiast, gdzie prowadzą kręcone schody, 2 pokoje, salon
z kominkiem, kuchnia, łazienka z Wc, weranda oraz drzwi wejściowe. Cały teren
zadbany, zagospodarowany oraz ogrodzony. Działka o pow. 1012m2 do w udziale
z sąsiadem. CENA 360 000 zł
Sylwia Okraska 516 559 710
ZEB 2651 Prezentujemy Państwu atrakcyjny lokal użytkowy przeznaczony na aptekę zlokalizowany w Karpaczu przy głównej drodze,
w pobliżu ośrodka zdrowia. Lokal znajduje się w nowopowstałym budynku, stan deweloperski. Składa się z dwóch poziomów połączonych
windą towarową. Spełnia wszelkie normy i standardy konieczne do prowadzenia tego typu działalności. Na łączną powierzchnię lokalu wynoszącą
160m2 składa się sala sprzedaży, pomieszczenia
laboratoryjne, socjalne oraz magazynowe. CENA
6 700 zł Sandra Kowalewska 535 201 185
ZEB 2731 Prezentujemy Państwu mieszkanie czteropokojowe na
Zabobrzu III przy ulicy Kiepury. Mieszkanie duże przestronne, nasłonecznione nadające się jedynie do kosmetyki. Usytuowane na trzecim
piętrze w budynku trzypiętrowym. budynek w bardzo dobrym stanie po
konserwacji, klatka schodowa po remoncie. Mieszkanie składa się z przedpokoju, dużego salonu
połączonego z częścią kuchenną, trzech sypialni
z jednej jest wyjście na balkon, sporej garderoby
oraz łazienki z WC. Cena 215 000 zł
Sandra Kowalewska 535 201 185
ART-DOM Developer Sp. z o.o.
Biuro sprzedaży:
ul. Szkolna 5/10, 58-500 Jelenia Góra
[email protected] ; www.artdomjg.eu
tel.: 697-397-297; 75/75-22-980
ŻBR-MS-112 Przytulna kawalerka o pow. użytkowej 29 m 2, w Kostrzycy. Lokal składa się z przestronnego pokoju połączonego z aneksem
kuchennym i jadalnianym, oraz łazienki z kabiną prysznicową. Nie wymaga żadnych nakładów finansowych, jest po remoncie, gotowy do
wprowadzenia. Na podłogach położone są nowe panele i kafelki, nowe
okna drewniane, CO wykonane z miedzi, nowa inst.
elektryczna. Ogrzewanie na piec (węgiel/drewno),
woda własna ze studni (hydrofor). Jest piwnica
(1,20m2) i komórka (3,3m2), a także wspólne podwórko z miejscami parkingowymi, oraz własny
ogródek z widokami na Karkonosze.
Cena 85 tys. zł. Karolina 605 896 784
ŻBR-MS-77 Bardzo ładna, bezczynszowa kawalerka o pow. użytkowej
31 m2 w centrum Jeleniej Góry. Lokal składa się z dużego słonecznego
pokoju, jasnej kuchni, łazienki z w.c, przedpokoju.
Ogrzewanie gazowe. Do mieszkania przynależy
piwnica i ogrodzone miejsce parkingowe. W
pobliżu teatr, park, sklepy, przychodnia. Mieszkanie w dobrym stanie, ciche i ciepłe. Oferta godna
polecenia. Cena 99 tys. zł.
Krzysztof 533 979 734
ŻBR-MS-86 Okazja!!! Kawalerka w centrum
miasta, na 3 piętrze o pow. użytkowej 30 m2.
Lokal składa się z jednego pokoju, przedpokoju
z aneksem kuchennym, garderoby, łazienki
w.c. Ogrzewanie gazowe. Mieszkanie w trakcie
remontu. Zapraszamy na prezentację.
Cena 90 tys.zł. Krzysztof 533 979 734
ŻBR-DS-5 OKAZJA!!! Piękny bliźniak w Piechowicach z widokami na
góry, o pow. całkowitej 225 m2, działka 500m2, podpiwniczony z garażem.
Nieruchomość składa się z dużego salonu (miejsce na kominek), jadalni,
kuchni, gabinetu, 2 łazienek z wc, 3 sypialni i garderoby. Woda z własnego
ujęcia, szambo. Brak sieci gazowej. Ogrzewanie gazowym piecem z wymiennikiem lub piecem na miał
z grzejnikami konwektorowymi. Gotowe wszystkie instalacje (bez armatury), wykonane wylewki pod podłogi
lub płytki. Możliwe wykonanie "pod
klucz" po uzgodnieniu z właścicielem.
Budynek posiada potwierdzenie
przyjęcia do użytkowania. Zamontowane solary na dachu. Oferta godna
polecenia. Cena 355 tys. zł. Marek Żebrowski 505 058 665
ŻBR-GS-97 Oferujemy Państwu działkę rolną nie zabudowaną o powierzchni 80002 m2 w miejscowości Strzyżowiec, w odległości 8 km od
Jeleniej Góry. Nieruchomość składa się z nieużytków, ziemi rolnej kl.V, na 3
ha jest stara żwirownia, a na pow. 0,84
ha jest las. Złożony jest wniosek na
przekwalifikowanie 0,3 ha na teren
budowlany. Atrakcyjna cena. Zapraszam na prezentację.
Cena 104 tys. zł.
Marek Żebrowski 505 058 665
MIESZKANIA
KUPIĘ
3-pokojowe - poszukuję dla
konkretnego klienta mieszkanie ok.
70-100m2, rozkładowe, na parterze
lub I piętrze nad lokalami, najchętniej w centrum. Nieruchomości Otti
lic.13225 - 603 491 335
Pilnie kawalerkę na Zabobrzu lub
w Cieplicach, z balkonem i miejskim ogrzewaniem, zdecydowany
klient z gotówką. Nieruchomości
Rychlewski lic: 9549 - 667 219 752
MIESZKANIA
SPRZEDAM
2-pokojowe przytulne mieszkanko 37,4m2 - 125tys wysoki
parter Zabobrze Różyckiego - 502
670 845
2-pokojowe Zabobrze I - Mieszkanie o pow.36.41m2 po remoncie
na trzecim piętrze w bloku po
termomodernizacji. Ogrzewanie
sieciowe. Okna PCV. Czynsz 230zł.
( w tym f. remontowy). Cena 130tys.
zł. do negocjacji.Lic.9549. - 602
732 135
39m2 na Zabobrzu II - 2-pokojowe
mieszkanie z czynszem 157zł, blok
docieplony, termomodernizacja
spłacona, niczym nie zasłonięty
widok na panoramę Karkonoszy.
Nieruchomości Otti lic.13225 - 603
491 335
3-pokojowe - poszukuję dla
konkretnego klienta mieszkania ok.
70-100m2, parter lub I piętro nad
lokalami usługowymi, rozkładowe.
Nieruchomości Otti lic.13225 - 603
491 335
1. LOKALE - CENTRUM - SPRZEDAŻ
Oferujemy do sprzedaży lokale
w nowo budowanym obiekcie przy
ul. 1 Maja w Jeleniej Górze. Budynek
znajduje się obecnie w fazie realizacji,
co umożliwia dostosowanie powierzchni lokalu, wejść, itd. do indywidualnych
potrzeb.
2. LOKALE - CENTRUM - WYNAJEM
Oferujemy do wynajęcia lokale w nowo
budowanym obiekcie przy ul. 1 Maja
w Jeleniej Górze.
Cena najmu lokali już od 30 zł netto za 1 m2.
3. Sprzedam bądź wynajmę powierzchnię magazynową w ścisłym
centrum Jeleniej Góry.
4. Oferujemy do sprzedaży miejsce postojowe w parkingu podziemnym w nowo budowanym obiekcie przy ul. 1 Maja w ścisłym
centrum Jeleniej Góry.
5. LOKAL HANDLOWO-USŁUGOWY
NA ROGU UL. 1 MAJA i KLONOWICA
Na atrakcyjnych warunkach
wynajmę duży lokal handlowousługowy o powierzchni
160 m2 zlokalizowany w ścisłym
centrum Jeleniej Góry - róg
ul. 1 Maja / Klonowica.
Lokal znajduje się na parterze
z wielkimi witrynami.
Cena najmu 6.000,00 PLN netto
6. ATRAKCYJNE MIESZKANIA PRZY UL. SŁOWACKIEGO
Do sprzedaży lokale mieszkalne o powierzchni 71 m2 oraz
83 m2. Lokale znajdują się w oficynie na I piętrze w zielonej dzielnicy”.
Mieszkania są bardzo nasłonecznione, bezczynszowe (ziemia pod
budynkiem jest własnością). Ogrzewanie gazowe, woda zimna i ciepła
opomiarowana
jest
licznikami
znajdującymi się w mieszkaniu.
Na klatce schodowej znajdują się
liczniki gazu i energii elektrycznej.
W w/w mieszkaniach jest dostęp
do ogrodu z placem zabaw dla
dzieci i strefą wypoczynkową (grill,
miejsce na ogniska, ławki, hamak).
Tel.: 603-533-953
7. LUKSUSOWO URZĄDZONY APARTAMENT
W spokojnej dzielnicy przy ul. Kochanowskiego i jednoczenie
blisko centrum Jeleniej Góry. Na 80m2
powierzchni składają się stylowo urządzone: 3 pokoje (w tym duży salon),
kuchnia, łazienka i przedpokój.
Do lokalu przynależy piwnica. Przed
budynkiem znajdują się miejsca parkingowe. Apartament po generalnym
remoncie (m.in. wymieniona stolarka
i wszystkie instalacje). Apartament z nowym
wyposażeniem i umeblowaniem.
Opłaty dla wspólnoty tylko 180zł miesięcznie.
Cena wraz z kompletnym wyposażeniem
i umeblowaniem: 296.000 PLN brutto.
Tel. 609-086-800.
w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
Dodatek nieruchomoŒci / og£oszenia
www.jelbud.pl
ul. Kopernika 3/1, 58-500 Jelenia Góra
tel./fax +48 75 64 66 913
e-mail: [email protected]
www.kodex-nieruchomosci.pl
Idylla Karkonoska
Spełnij marzenie o własnych „czterech kątach”!
Jakie warunki powinno spełniać?
solidne wykonanie i wysoki standard?
cicha i spokojna okolica?
dobry dojazd i dostęp do komunikacji?
dostęp do telewizji ?
internet?
garaż podziemny?
piwnica?
ogrodzony i teren osiedla?
plac zabaw na terenie osiedla?
2 minuty pieszo do piekarni z pachnącym pieczywem
każdego ranka?
- możesz otrzymać pomoc przy
uzyskaniu kredytu
- cena za metr2 od 2995,00 zł netto
- wybierz idealny dla Ciebie metraż
i usytuowanie,
dostępne metraże: 33 m2, 50 m2,
57 m2, 83 m2 (dwupoziomowe z możliwością podziału), 91m2
(dwupoziomowe z możliwością podziału),
- możliwość wykończenia pod klucz, z aranżacją według
Twojego pomysłu - wchodzisz i mieszkasz
1. NOWE MIESZKANIA PRZY KOPERNIKA
3! - BEZ PROWIZJI! KDX-MS-11432 M1, M2,
M3. Powierzchnie od 48-71m2. Winda. Garaż
podziemny. Na każde z pięter można dostać
się z zewnątrz budynku nie pokonując ani jednego schodka!!! PROWIZJĘ BIURA POKRYWA
TYLKO SPRZEDAJĄCY!!! Cena 3300zł/m2
Remigiusz Gniadek, tel. 513 060 568
2. NOWE MIESZKANIA PRZY KONOPNICKIEJ!
KDX-MS-11418
Bardzo atrakcyjne mieszkania M1, M2. Powierzchnie od 31m2 do 60m2. Wyjątkowa lokalizacja, idealna pod działalność gospodarczą.
Ceny od 3623zł/m2! Remigiusz Gniadek, tel.
513 060 568
3. DZIAŁKA BUDOWLANA – JEŻÓW SUDECKI! KDX-GS-11211 Pięknie położona działka
budowlana o powierzchni 1652 m2 w Jeżowie
Sudeckim. Prąd, woda w ulicy, natomiast gaz
i kanalizacja w niewielkiej odległości. Bardzo
atrakcyjna lokalizacja! Cena: 89 900zł. Barbara
Zielińska, tel. 603 863 296
4. DZIAŁKI BUDOWLANE W MIŁKOWIE OD
35zł/m2! KDX-GS-11389
Bardzo atrakcyjne działki budowlane w Miłkowie. Bezpośrednie sąsiedztwo Karpacza.
Doskonałe pod inwestycję. Alicja Majewska,
tel. 502 390 728
5. DOM WOLNOSTOJĄCY W MACIEJOWEJ –
90m2! KDX-MS-10407
Na parterze przedpokój, duży salon i kuchnia.
Na pietrze sypialnie i łazienka. Duże niezabudowane przestrzenie, bardzo atrakcyjny klimat.
Wydajne ogrzewanie kominkowe. Bardzo duży
garaż połączony z piwnicą. Powierzchnia działki
906m2. Cena: 360 000zł. Remigiusz Gniadek, tel. 513 060 568
6. M2 NA PARTERZE Z BALKONEM! KDXMS-11435
Mieszkanie o powierzchni 38,14m2 na Zabobrzu
I. Składa się ono z 2 pokoi, oddzielnej, widnej
kuchni, przedpokoju, łazienki z wc i balkonu.
Okna wymienione. Czynsz 205zł. Bardzo dobra
lokalizacja. Cena: 128 000zł. Remigiusz Gniadek,
tel. 513 060 568
ZADZWOŃ I UMÓW SIĘ NA OBEJRZENIE
SWOJEGO MIESZKANIA
502 123 648
3-pokojowe bez pośredników Piękne mieszkanie 61 m2,III piętro
w bloku, po remoncie, gotowe do
zamieszkania. CO i ciepła woda
z sieci zawarte w czynszu. Cicha
zielona okolica, z balkonu widok na
las. Cena 189 tys. Gałczyńskiego
20 - 609-703-011
44m2 w nowym budownictwie Bardzo ładnie wykończone mieszkanie wyposażone w zabudowę
kuchenną ze sprzętem AGD oraz
dużą szafę, III piętro, duży balkon,
Zabobrze III. Nieruchomości Otti
lic.13225 - 603 491 335
46m2 w nowym budownictwie 2-pokojowe mieszkanie na I piętrze
w budynku stojącym na ogrodzonej posesji, balkon, miejsce
postojowe, zaciszna lokalizacja
blisko centrum. Nieruchomości Otti
lic.13225 - 603 491 335
47 m2 bez pośredników - 2 pokoje,
przestronne, słoneczne, parter, nowe okna pcv, ogrzewanie
gazowe, do zamieszkania. 155
tyś zł do negocjacji. Pilne - 507
065 179
48m2 na Zabobrzu III - 2-pokojowe
mieszkanie z zabudową kuchenną
i dużą szafą, wymagające jedynie
odświeżenia, słoneczny salon z
dużym balkonem. Cena 164tyś zł.
Nieruchomości Otti lic.13225 - 603
491 335
4-pokojowe ul. Wolności - Piętro
dwurodzinnego domu o pow.123m2
z garażem i dużym ogrodem. Lokal
po remoncie. Osobne wejście.
Ogrzewanie gaz + kominek. Całkowicie bez czynszowe. Cena 345tys.
zł. Nieruchomości Rychlewski.
Lic.95 - 602 732 135
54m2 w kamienicy - wyremontowane mieszkanie z wyposażoną
kuchnią, ogrzewaniem gazowym,
zlokalizowane na obrzeżach centrum Jeleniej Góry, kamienica w
dobrym stanie. Nieruchomości Otti
lic.13225 - 603 491 335
64m2 na Zabobrzu - Mieszkanie z
ładnym rozkładem na IV piętrze w
bloku z windą, wyremontowane do
odświeżenia, z wyposażoną kuchnią i dużą szafą. Nieruchomości
Otti lic.13225 - 603 491 335
7. NOWE, WYKOŃCZONE, BEZCZYNSZOWE
M2, M3 W SIEDLĘCINIE! KDX-MS-11422 Bardzo
atrakcyjne, jedno i dwu-poziomowe nowe mieszkania o powierzchniach od 56m2 do 80m2. Cena: od
2652zł/m2 Remigiusz Gniadek, tel. 513 060 568
8. M2 47m2 – ZABOBRZE
119 000zł!!! KDX-MS-11420
M2, posadowione na 4 piętrze w bloku na Zabobrzu I o powierzchni 47,41m2. Czynsz 270zł raz
z ogrzewaniem (CO miejskie). Blok ocieplony po
termomodernizacji. Wokół budynku dużo zieleni,
plac zabaw. Bardzo korzystna lokalizacja - blisko
szkoła, przedszkole, przychodnia, apteki, punkty
usługowe. Cena: 119 000zł. Remigiusz Gniadek,
tel. 513 060 568
9. M2 DLA WYMAGAJĄCYCH + GARAŻ! KDXMS-11384
Wyjątkowo zadbane mieszkanie w Jeleniej Górze
oddane do użytku w 2005 roku. Powierzchnia
49m2. Czynsz 310zł. Bardzo ciepłe, środkowe.
Możliwość dokupienia garażu.
Cena:165 000zł. Remigiusz Gniadek, tel. 513
060 568
10. DOM WOLNO STOJĄCY 138m2! KDXDS-11417
Prezentuję Państwu dom wolno stojący w stanie
deweloperskim o powierzchni użytkowej 138,6m2
w niezwykle malowniczym miejscu tylko 7,5km
od Jeleniej Góry. Powierzchnia całkowita 172m2,
powierzchnia zabudowy 130,5m2, kubatura 560m3.
Budynek wolno stojący, 1 piętrowy, niepodpiwniczony. Cena: 290 000zł. Remigiusz Gniadek, tel. 513 060 568
19 marca 2012 r.
9
Nieruchomości Remigiusz Rychlewski
58-500 Jelenia Góra , ul. Podwale 22a/1
tel 757428758, 501736644
Przyjmujemy pn -pt 9-17, so 10-12
www.rychlewski.com.pl, [email protected]
1.DS-444 Odkrywamy dla Państwa doskonały dom nieopodal centrum miasta. Nowy , skrajny dom w szeregu przy ul
Paderewskiego. Obrzeża Zabobrza(ze wszystkimi wygodami
pełnej infrastruktury) w spokojnej okolicy innych domów jednorodzinnych i ogródków działkowych.
Wysoka jakość użytych materiałów gwarantuje nie tylko wygodne ale także oszczędne mieszkanie. Wysokiej klasy drewniane
podłogi a także ceramika i gres. Przestronna umeblowana kuchnia z drewnianymi
frontami (Majchrzak), granitowy zmywak, okap, piekarnik , zmywarka i lodówka.
Stolarka wewnętrzna z litego drewna wykonana na indywidualne zamówienie. Teren
wokół gustownie urządzony. Całość zasługuje na wysoką ocenę. Cena 499000 zł.
Zapraszam Remigiusz Rychlewski 501736644
2. DS -446
Solidny dom wolno stojący doskonały dla dużej
rodziny. Po częściowym remoncie, wymianie okien, instalacji,
systemu ogrzewania, poszycia dachu i rynien oraz po dociepleniu styropianem z nowym tynkiem. Garaż w przyziemiu
domu oraz drugi wolno stojący. Całość podpiwniczona, kilka
niezbędnych pomieszczeń gospodarczych. Całość robi bardzo
dobre wrażenie. To solidny i zdrowy dom o dużym potencjale w doskonałej lokalizacji i w świetnej cenie 440000 zł do negocjacji. . Polecam i zapraszam Remigiusz
Rychlewski lic 9549.
3. MS-32
Bardzo ładne trzypokojowe mieszkanie o powierzchni 62 m2,
usytuowane na dziesiątym piętrze w bloku z windą na Zabobrzu
III. Możliwość sprzedaży lub wynajęcia. Mieszkanie składa się
z dużego pokoju z balkonem, z którego rozpościera się piękny
widok na panoramę gór i miasta, dwóch mniejszych pokoi,
osobnej kuchni wyposażonej i umeblowanej, łazienki oraz
przedpokoju. Okna nowe pcv, na podłogach panele i gustowne płytki. Ogrzewanie
z sieci. Opłaty miesięczne wynoszą około 380 zł. Do mieszkania przynależy piwnica
i możliwość korzystania z dodatkowego pomieszczenia gospodarczego. Nowe instalacje. Powiększona łazienka wygodna i przestronna z grzejnikiem wzbogaconym
o elektryczną grzałkę. Do zamieszkania od zaraz. Serdecznie polecam Kędziorek
Anna 667219752
4. DS-226
Prezentujemy Państwu ofertę domu w Podgórzynie w zabudowie szeregowej /szereg środkowy/ pow. użytkowa 160 m
kw. W bryle budynku garaż, dach kryty dachówką. Parter to
otwarta przestrzeń z bezpośrednim dostępem do ładnej kuchni
/zabudowa wraz z wyposażeniem w cenie/, przestronny salon z
wyjściem na zagospodarowaną działkę oraz łazienka. Na piętrze
przytulne cztery sypialnie (w dwóch antresole) oraz duża łazienka.Wszystkie media,
ogrzewanie podłogowe /piec dwu funkcyjny/ i kominek. Wysoki standard wykończenia wnętrz. Wyjątkowa oferta, polecam. tel. 726290939. lic.9549
5. Nowy ładny dom o wysokim standardzie w Jeleniej Górze. Parter z poddaszem
użytkowym. Na parterze salon z kominkiem oraz aneks
kuchenny , taras, łazienka, pomieszczenie gospodarcze z kotłownią. Na piętrze 4 sypialnie i duża łazienka z balkonem.
Przestronny słoneczny taras z pięknym widokiem na Karkonosze. W bryle domu garaż. Teren ogrodzony, zadbany. Do
budowy domu użyto materiały wysokiej klasy, płytki , marmur
i szkło. Całość w doskonałym stanie, przyjemne i ciepłe
wnętrze. Wygodny dom z którego należy być dumnym. Rychlewski Remigiusz
501736644.
6. DS-62
Duży przedwojenny budynek na b.dużej działce w Sobieszowie
z pięknym widokiem na Chojnik. Budynek piętrowy , z użytkowym (dwupoziomowym ) poddaszem , niepodpiwniczony .
Działka 5793 m.kw. ogrodzona , zagospodarowana z drzewami
i krzewami ozdobnymi i owocowymi. Nieruchomość o wielkim
potencjale , raczej dla inwestorów z określonym pomysłem na jej
modernizację. Możliwe zaadaptowanie na różne cele , niewielki
hotel , pensjonat , agroturystykę , dom z pokojami do wynajęcia , dom weselny,
camping itp.. W pobliżu pełna infrastruktura , kominikacyjna , handlowo-usługowa
itp. Bardzo ciekawa propozycja. Polecam Bogdan Sondej tel.602 732 135.
7. GS-493
Malowniczo położone działki budowlane. Teren o łącznej
powierzchni 1,47 ha podzielony na dziesięć działek o
powierzchniach od 1020 m.kw. do 1412 m.kw. w cenie po
70 zł za m.kw. Tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. w cenie po 90 zł m.kw. Dojazd z drogi asfaltowej
Szklarska Poręba -Karpacz. Wszystkie media w zasięgu,
piękny widok, doskonała komunikacja, otwarty, nasłoneczniony teren. Polecam
Remigiusz Rychlewski 501736644
8. DS-491
Ładny dom w Michałowicach na ładnej widokowej działce o
pow. 1334M2. Budynek częściowo podpiwniczony. Ogrzewanie gazowym piecem dwufunkcyjnym i niezależnie kominkiem
z rozprowadzonymi kanałami grzewczymi.Woda i gaz miejski. Stolarka okienna drewniana robiona na zamówienie z
podwójnymi szybami. Na ścianach gładzie gipsowe i tapety.
Ładnie zagospodarowana i ogrodzona (siatką na słupkach) działka .Dom dla ludzi
ceniących sobie ciszę , spokój i górskie powietrze z dala od miejskiego zgiełku.
Możliwa zamiana na niewielki domek lub mieszkanie w Jel.Górze.
Polecam Remigiusz Rychlewski tel.501 73 66 44.
Dokończenie ogłoszeń
o nieruchomościach na stronie 14
10
19 marca 2012 r.
zdrowie i uroda / sport
w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
REKLAMA
poradnik pacjenta kcm
Skuteczny sposób na dyskopatię
W Karkonoskim Centrum
Medycznym w Jeleniej Górze
zainaugurowano operacyjne leczenie schorzeń kręgosłupa. Przeprowadzonych
zostało 12 zabiegów. Dzięki
Dolnośląskiemu Oddziałowi Narodowego Funduszu
Zdrowia, który przyznał Szpitalowi kontrakt, u sześciu
chorych operacje te można
było przeprowadzić w ramach
refundacji NFZ.
W Karkonoskim Centrum Medycznym powstał Ośrodek Chirurgii Kręgosłupa kierowany przez dr n. med.
Stanisława Kwieka, adiunkta Śląskiego
Uniwersytetu Medycznego, a pracuje
tu specjalistyczny zespół lekarski rehabilitacyjny i pielęgniarski. Szpital KCM
jest wyposażony wszechstronnie w
najnowocześniejszą aparaturę i narzędzia do chirurgii kręgosłupa w pełnym
zakresie, w szczególności zaś stosowane
są tu operacje małoinwazyjne, umożliwiające Pacjentom szybki powrót do
zdrowia, i minimalizację ewentualnych
powikłań.
Leczenie zabiegowe skojarzone jest
w KCM z rehabilitacją i fizykoterapią specjalistyczną w zakresie kręgosłupa.
Szpital wyposażony jest wszechstronnie
w zakresie najnowocześniejszej aparatury i urządzeń specjalistycznych do
celów rehabilitacji zarówno przed jak i
po zabiegach w zakresie kręgosłupa.
JELENIA GÓRA
“Sudety” bez szans na lepsze miejsce w tabeli
Pozostał im tylko bój o honor
Fot. Raczyński
Podopieczni Ireneusza Taraszkiewicza w ostatnich spotkaniach rundy zasadniczej przygotowują się do walki o
utrzymanie, gdyż nie mają już szans na odbicie się od dna
ligowej tabeli. W konfrontacji z
walczącą o play–offy Polonią
Przemyśl jeleniogórzanie przegrali 72:82.
Od pierwszych minut lepiej
dysponowani byli gospodarze,
którzy prowadzili 9:4 oraz 14:8,
ale po 10 minutach było tylko
16:15. W drugiej „ćwiartce”
na parkiecie pojawił się
Sterenga, ale szybko
zaliczył trzy faule i ponownie
usiadł na ławce
rezerwowych.
Do przerwy
trwała wyrównana
walka o każdy punkt
i na półmetku było
33:34.
Po zmianie stron
Sudety toczyły wyrównany bój do
26. minuty, kiedy to po celnej
„trójce” Sterengi
przegrywaliśmy
45:49. Kolejne
minuty należały jednak
do gości,
którzy przy
znakomitej
Zawodnicy “Sudetów” we własnej hali
dyspozycji
występują w roli “chłopców do bicia”
Jedną z metod leczenia zabiegowego dyskopatii w odcinku szyjnym
przeprowadzanych w Karkonoskim
Centrum Medycznym jest discectomia
metodą koblacji.
- Na czym polega metoda koblacji stosowana w leczeniu
dyskopatii w odcinku szyjnym
kręgosłupa?
- Jakie powikłania mogą
wystąpić w
trakcie zabiegu koblacji
szyjnej?
Jak do tej pory na szczęście nie mięliśmy powikłań. Na kilkaset operacji
które wykonałem tą metodą miałem
2 powikłania infekcyjne – leczone
antybiotykiem dożylnie.
cele takiej operacji: 1. ustąpienie lub
zmniejszenie objawów dyskopatii
szyjnej którymi są zwykle: ból okolicy
karku i kończyn górnych, drętwienia
i parestezje, a także osłabienie siły
mięśniowej jednej lub obu kończyn
górnych, 2. zatrzymanie procesu
chorobowego dysku po to by w następnym etapie choroby nie doszło
do pęknięcia pierścienia włóknistego
dysku i wytworzenia się przepukliny,
co mogłoby spowodować np. ucisk
rdzenia kręgowego i deficyty neurologiczne w postaci niedowładów
kończyn dolnych zaburzeń funkcji
zwieraczy i innych. Bardzo ważne dla
chorego jest to że zabieg ren można
wykonać jednoczasowo na kilku (np.
3-5) dyskach szyjnych w przypadkach
gdy chory cierpi na dyskopatię wielopoziomową.
- Jakie inne małoinwazyjne
operacje kręgosłupa można wykonywać w KCM?
Można wykonywać wszystkie
operacje, zarówno odcinka lędźwiowego, piersiowego jaki i szyjnego
kręgosłupa.
- Jakie inne małoinwazyjne
metody leczenia schorzeń kręgosłupa są stosowane w KCM w
Jeleniej Górze?
Przeprowadzamy również następujące zabiegi: wewnątrzdyskowa
terapia elektrotermiczna (IDET –
Intradiscal Elektrothermal Therapy), termiczna plastyka pierścienia
włóknistego (Thermal Anuloplasty),
przezskórna nukleoplastyka metodą
koblacji (Percutaneous Coblation
Nucleoplasty), dyskopatia szyjna,
dyskopatia lędźwiowa, wertebroplastyka, zzabieg dynamicznej stabilizacji
kręgosłupa.
–Czy wszystkie stany
dyskopatii szyjnej możPolega ona na
na leczyć tą metodą?
tym, w obręb dysku
Metoda ta jest efektywna
i wypukliny (protrunajbardziej na wstępnym
zji dysku) wprowai średnim etapie zaawandza się prowadnicę
sowania dyskopatii, czyli
(igłę), a poprzez nią
wówczas gdy nie doszło
elektrodę która wytwarza plazmę o
jeszcze do wytworzenia się przepukliny
temperaturze 40 około st.C. Plazmą
czyli „wypadnięcia” dysku.
tą wykonywana jest waporyzacja
(odparowanie) części jądra miażdży- Jak długo trwa operacja, kiedy
stego dysku i wypukliny. Działanie
pacjent może opuścić szpital, kiedy
takie powoduje zmniejszenie ciśnienia
pacjent może wrócić do pracy?
panującego wewnątrz chorego dysku
Zabieg trwa ok. 30 – 60 min.
i wypukliny, a także zmniejszenie ich
w zależności od ilości poziomów
objętości.
– czyli ilości dysków szyjnych u
danego pacjenta które leczymy. Na
- Jakie efekty można uzyskać
drugi dzień pacjent może wrócić do
takim zabiegiem?
domu, do pracy zwykle wraca po 2-4
Uzyskujemy zwykle 2 zasadnicze
tygodniach.
Odnośnie kwalifikacji do zabiegu,
organizacji leczenia i w innych sprawach związanych z chirurgią kręgosłupa: Kontakt tel. +48 607441099
Zadanie pytania drogą internetową
poprzez stronę www.dyskopatia.eu
DOLNY ŚLĄSK
JELENIA GÓRA
Zwycięstwo na początek
Szczypiornistki ZSOiT odpadły z gry
Inauguracja rywalizacji o ligowe
punkty w 2012 roku nie mogła
wypaść lepiej. Piłkarze Karkonoszy
Jelenia Góra odnieśli pewne zwycięSudety Jelenia Góra – Budimpex stwo w wyjazdowym spotkaniu z
Polonia Przemyśl 72:82 (16:15, 17:19, wahającą się na pograniczu strefy
spadkowej ekipą AKS-u Strzegom
18:31, 21:17)
2:0. Wynik otworzył już w 2. minuSudety: Wilusz 18, Sterenga 16, cie utalentowany młody zawodnik
Prostak 11, Balcerzak 8, Kijanowski Karkonoszy - Bednarczyk, który
7, Minciel 6, Wojciul 2, Bukowiecki 2, wykorzystał zamieszanie pod
bramką gospodarzy i wpakował
Kozak 2, Hajnsz
piłkę do siatki. Wynik ustalił Gęca,
Polonia: Mazur 27, Przewrocki 14, w 2. minucie drugiej połowy.
W następnej kolejce (25. marca,
Miszczuk 13, Mikołajko 8, Musijowski
godz. 12:00) Karkonosze zajmu7, Machowski 5, Płocica 4, Bąk 4, jący piątą lokatę podejmą trzecią
Pydych, Zając
w ligowej tabeli Ślęzę Wrocław.
Spotkanie zostanie rozegrane
Mazura odskoczyli na 14 punktów na stadionie MOS-u przy ul. Lu(51:65). W ostatniej kwarcie Polonia bańskiej.
(Przemo)
osiągnęła nawet 18-punktową przewagę. W końcówce naszym udało się
R
E
odrobić nieco strat.
Na 3 minuty przed ostatnią syreną akcją 2+1 popisał się Balcerzak
(dochodząc na 70:78). Na więcej nie
wystarczyło czasu i jeleniogórzanie
doznali 23. porażki w 26. meczu.
Duży wpływ na wynik spotkania miały zbiórki, których Sudety zaliczyły
21 (w tym 3 w ataku), a Polonia 39
(15 w ataku).
W następnej kolejce (24 marca,
godz.18:00) Sudety zagrają w Krośnie, a na własnym parkiecie pojawią
się po raz ostatni w rundzie zasadniczej w środę, 28 marca (godz.18:30)
w konfrontacji przeciwko Rosie
Radom.
(Przemo)
cących i Technicznych Jelenia Góra:
Agnieszka Markowiak, Anna Mądzik,
Natalia Owsiańska, Emilia Strzałkowska,
Dagmara Karmelita, Natalia Demuth,
Ilona Puszczyk, Ewelina Sobczak, Maksymiliana Janik, Sandra Soczyńska, Paula
Żak, Marta Sobczak. Opiekun zespołu:
Jarosław Zawiślański.
Do finału strefowego awansowały:
Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących Kamienna Góra, a także Zespół
Szkół Licealno-Gimnazjalnych Mirsk
(MDvR)
Zawodniczki ZSOiT zajęły trzecią,
ostatnią pozycję podczas turnieju półfinałowego strefy A piłkarek ręcznych w
kategorii szkół średnich. Przed jeleniogórzankami znalazły się ekipy ZSZiO
Kamienna Góra i ZSLiG Mirsk.
Wyniki: ZSLiG Mirsk – ZSOiT Jelenia
Góra 14:5, ZSLiG Mirsk – ZSZiO Kamienna Góra 11:13. ZSOiT Jelenia Góra – ZSZiO
Kamienna Góra 10:14. Tabela końcowa: 1.
ZSZiO Kamienna Góra, 2. ZSLiG Mirsk, 3.
ZSOiT Jelenia Góra
Skład Zespołu Szkól OgólnokształR
E
K
K
L
L
A
A
M
M
A
A
PISANE Z UKOSA
PLOTKI I FAKTY
Efemeryczna JKM
Obiecanki cacanki, a głupiemu
radość. Miała być, nie będzie. Jeleniogórska Kolei Miejska, której wizję roztaczał
samorząd okazała się ulotną efemerydą.
W założeniu, miała połączyć regularną
komunikacją szynobusową centrum
Jeleniej Góry z Cieplicami, Sobieszowem, a także Piechowicami i Szklarską
Porębą. Cóż, nie połączy...
A już miało być tak pięknie! Nowoczesne, klimatyzowane szynobusy w
niedalekiej przyszłości miały wozić nas
z miejsca na miejsce szybko, sprawnie i
zdecydowanie bardziej komfortowo, niż
autobusy MZK. Słowem, miały zapewnić nam lepsze czasy, a przynajmniej
pod względem komunikacyjnym; być
konkurencją dla tego, co jest – a to
co jest, jak wiemy, do najlepszych nie
należy.
Osobiście bardzo cieszyłem się na
myśl o „tramwaju przyszłości”, o którym mówiono – albo inaczej, o którym
zapewniali nas samorządowcy. Niestety
podobnie jak szereg innych wizji, w
tym miejscu celowo użyłem takiego,
a nie innego sformułowania, które
rodziły się w głowach miłościwie nam
panujących, projekt spalił na panewce.
Już nowe przystanki nam serwowano,
już wykonawców poszukiwano a tu
nici. Padło na pysk. Szybko się objawiło,
jeszcze szybciej – umarło.
Wniosek nie spełnił kluczowych
kryteriów formalnych. Krótko, zwięźle i na temat. Szlag trafił tramwaj i
lepsze jutro komunikacyjne. Z drugiej
strony, może to i dobrze. Biorąc pod
uwagę fakt, że populacja Jeleniej Góry
zmniejsza się w tempie zastraszającym
i będzie się zmniejszać bo osób w wieku
rozrodczym, po prostu, już tutaj nie ma
JKM zapewne woziłaby powietrze. I
byłaby niczym miejskie galerie, tyle że
na kółkach.
Piotr Iwaniec
Urzędnicy na rowery!
CIENIE HIRSCHBERGU CXiii
Swego czasu – całkiem z przymrużeniem oka – napisaliśmy, że
w ramach promocji zaszczytnego
tytułu “Rowerowej stolicy Polski”
– jeleniogórscy urzędnicy mieli
do pracy dojeżdżać na rowerach.
Wszystko po to, aby skorzystali z
tak doskonałej infrastruktury dla
cyklistów, jaką może poszczycić
się Jelenia Góra, która dysponuje
siecią świetnej jakości ścieżek
rowerowych. Oczywiście – jedno
i drugie było żartem. Ale – jak
się okazuje – na podobny pomysł
wpadł magistrat w Gdańsku, gdzie
urzędnikom sprezentowano zgrabne składaki, aby – w duchu modnej
ekologii – zamienili cztery kółka
śmierdzących aut, na dwa kółeczka
jednośladów. Kto wie, czy teraz –
na fali boju o palmę pierwszeństwa
w urzędowych innowacjach – jeleniogórski ratusz nie skłoni swoich
pracowników do zmiany środka
transportu...
Spotkanie w mrocznej piwnicy
Na spacer wśród śmieci
Tomasza Rdesta obudziło potężne
łupanie w głowie. Jakby ktoś kilofem
w mózg uderzał! Przewodnik zaklął
szpetnie i odruchowo sięgnął dłonią w
poszukiwaniu szklanki z wodą, którą
zawsze – zapobiegawczo – przy takich
okazjach stawiał sobie przed snem
na nocnej szafce. Tym razem złapał
pustkę. Nie było ani szklanki, ani szafki. Po chwili dopiero zorientował się,
że to nie jego przytulne mieszkanko
przy ulicy Orlej w Cieplicach, ale jakaś
ohydna piwnica. Cuchnąca ludzkim
moczem i wilgocią. Kraty w oknach!
– Cholera, gdzie ja jestem!
Zmrużył oczy starając się zapomnieć o łupiącej głowie i dręczącym
go pragnieniu. Choćby kilka kropelek
wody! Powoli przypominał sobie
przebieg wydarzeń minionych godzin.
Włóczęgę po barach, aż w końcu
odwiedziny w mieszkaniu Teodora
Drzewieckiego, dokąd dotarł w mocno
pijanym widzie. Jak przez mgłę widział
w niewyraźnym wspomnieniu znaną
mu postać Stefana Starzeckiego, co go
szukała milicja. Jakieś urywane słowa.
Wszystko bez sensu! Ach, gdyby tak
trochę mniej wypił! Miałby siłę dotrzeć
do swojego wyrka... Potem mundury.
Było mu obojętne, dokąd go biorą. Byle
tylko wyspać się i wytrzeźwieć. Teraz
ta trzeźwość okazała całą przygnębia-
jącą rzeczywistość.
– Kim pan jest? – z letargu wspomnień otrząsnął Rdesta nieśmiały
głos dochodzący z pryczy po drugiej
stronie.
– Rdest Tomasz, przewodnik – wybełkotał i dopiero później pomyślał,
że może niepotrzebnie od razu się
przedstawił. Mógł tego typa zapytać,
co on za jeden.
–Miło mi, Jerzy. Jerzy Rusche. Takie
dziwne nazwisko... Przepraszam za
gadatliwość, ale pan jest pierwszym,
którego tu wsadzili, odkąd posadzili
mnie – powiedział nieco śmielej
dochodzący z cienia głos.
Rdesta łupnęło w głowie. Jerzy.
Przypomniał sobie pierwsze spotkanie ze Starzeckim, który ukrywał
się przed milicją, i jego opowieść o
jakimś Jerzym, który zagubił się w
nieznanych mu okolicznościach. Czy
to zbieżność?
–Czy zna pan Stefana Starzeckiego?
– wypalił bez zastanowienia.
–To jego też złapali? Razem z panem? Jest gdzieś tu? – ożywił się głos.
–Jeszcze nie złapali. Zamiast niego
wsadzili mnie – wysapał Rdest.
–To zupełnie jak mnie... Też siedzę
zamiast niego – powiedział Jerzy z
nutą smutnego żartu.
Ciąg dalszy za tydzień.
11
Migawk¹ i piórem Jelonki.com
–Myślę, że zawiłą sytuację
naszego miasta...
–w sposób kompleksowy
powinien zamiast was,
Po niedzielnym “oglądzie” ulic
centrum Jeleniej Góry zapraszamy
prezydenta naszego miasta na spacer ulicami jego centrum właśnie w
pierwszy dzień tygodnia. Wrażenie
– niezapomniane. Wszędzie brudy,
potłuczone butelki, resztki rozmaite, w tym także “pamiątki” po tym,
co spożyli niektórzy mieszkańcy
w “upojną” weekendową noc.
Wprawdzie dzień to święty, ale – w
świetle promocyjnych haseł urzędu, który widzi Jelenią Górę jako
miasto z turystyki żyjące – prace
przy sprzątaniu przynajmniej
najważniejszych ulic w śródmieściu wydają się niezbędne i godne
dyspensy. Zresztą – w pozostałe dni
tygodnia – miasto też nie świeci
czystością, ale w niedzielę w sposób szczególny brud kole w oczy.
Zwłaszcza, że wiosna tuż tuż.
(anzol)
Uwaga!
Wszelkie podobieństwo osób i faktów do zdarzeń, które mają miejsce
w rzeczywistości, jest na tej kolumnie
zupełnie przypadkowe. Dlatego prosimy
Czytelników o potraktowanie tych wiadomości zupełnie na poważnie lub z dużym
przymrużeniem oka.
19 marca 2012 r.
–panowie radni, rozwiązać
mój idol Popeye!
Hubert Papaj, zastępca prezydenta Jeleniej Góry.
Redakcja
(anzol)
OKIEM REDAKTORA . Lepsze bywa wrogiem dobrego
Warto być dobrym! – przekonują
pomysłodawcy ogólnopolskiego
konkursu dla szkół, który trafił także
do naszego miasta i regionu. Pewnie,
że warto! Ale czy współzawodnictwo
w czynieniu dobrych uczynków ma
sens? Czy warto być dobrym tylko
dla nagrody, a już bez niej – to niekoniecznie?
Dobro jest dziś zjawiskiem deficytowym. Spogladając na świat przez
pryzmat mediów, które kształtują
spojrzenie wielu ludzi, rzeczywiście
tak jest. Trudno doszukać się w
wieściach codziennych wiadomości
promujących dobro, czy też niosących
pozytywne treści. Nawet w sporcie
częściej padają informacje o porażkach niż o sukcesach.
Media wypaczają wizerunek świata pokazując tylko tę jego część, która
okaże się “atrakcyjna” dla odbiorcy. A
ten – jakby podświadomie – lgnie ku
wieściom niepomyślnym. Cieszy się,
kiedy komuś coś się nie uda, kiedy
ktoś – najlepiej znany – upadnie.
Ekscytuje się tragicznymi wypadkami za maską współczucia kryjąc
prymitywną ciekawość. Z wypiekami
na twarzy śledzi treści plotkarskich
witryn rozgrzebujących życie tzw.
celebrytów, rzecz jasna, za przyzwole-
niem tych ostatnich, którzy – w sumie
na pokaz – najczęściej żyją tak, aby
skandalizować.
Jaki zatem sens ma pokazywanie
wieści dobrych, skoro – w tej perspektywie – nie obchodzą one widza
pasożytującego na (nie)szczęściu
innych? Po prostu się nie opłaca,
bo spadnie sprzedaż, poleci na łeb
oglądalność, wyciszy się słuchalność.
A tylko wtedy, kiedy te wskaźniki
osiągają niebosiężne pułapy, opłaca
się cokolwiek o tym świecie mówić.
Są oczywiście wyjątki, choć i nimi
nie rządzą kryształowe intencje.
Akcje “czynienia dobra” są propagowane, kiedy stoi za nimi ktoś “z
nazwiskiem”, albo ten, kto chce “mieć
nazwisko” podane w glorii pysznienia
się taką postawą “filantropa”. Znamienna jest postawa króla Brazylii
Pedro Pierwszego, który w Rio de
Janeiro postanowił wybudować z datków społecznych szpital dla ubogich.
Niestety, ludzie majętni nie garnęli się
do wsparcia tego dzieła.
Jednak kiedy zapewnił ewentualnych ofiarodawców, że ich nazwiska
uwieczni na tablicy honorowej a
najbardziej hojnym darczyńcom
nada tytuły szlacheckie, od razu w
kolejce ustawił się tłum bogczy. Ci
rzeczywiście nie szczędzili złota na
królewskie dzieło. I jakież było ich
zdziwienie, kiedy – podczas uroczystego otwarcia szpitala – odsłonięto
tablicę z napisem: “Ludzka pycha
wybudowała ludzkiej biedzie”...
To działo się w pierwszej połowie
XIX wieku, a ileż analogicznych
sytuacji mamy dziś? Gdyby nie możliwość “autopromocji”, zaistnienia w
mediach, “zrobienia sobie” nazwiska,
wynoszenia samego siebie ponad
tłum, ileż tak zwanych dzieł “charytatywnych” w ogóle by nie zaistniało?
Tak, trudno było i jest zdobyć się na
dobry uczynek pozostając w szarym
kręgu anonimowości i obserwując z
daleka, jak inni cieszą się korzystając
z takiej bezimiennej hojności. A to
właśnie taka postawa jest najszlachetniejsza! Z całą pewnością wiele
takich dzieł jest wokół nas, tyle że bez
rozgłosu o filantropach.
W tym świetle pomysł konkursu “Warto być dobrym” wydaje się
mocno chybiony a garnięcie się
chętnych do stanięcia w szranki
tych zawodów – mocno nieroztropne. Rywalizacja w czynieniu
dobra za nagrodą może doprowadzić do zupełnie odwrotnych
rezultatów od zamierzonych.
Może wykształcić postawę, że
pomagać opłaca się tylko wtedy,
jeśli to przyniesie jakiś doczesny
zysk. Oduczy bezinteresowności w niesieniu wsparcia, które
powinno być bezwarunkowe! W
czynieniu dobra na pokaz też
można przedobrzyć. A lepsze –
jak się mawia – bywa wrogiem
dobrego.
Wasz redaktor
Fot. Agrafka
ROZMAITOŒCI
w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
12
19 marca 2012 r.
ROZMAITOŒCI / reklama
2012-03-09 godz. 16.30 - 2012-03-16
godz. 14.30
PRACA
DAM PRACĘ
Opiekunki osób starszych do pracy w
Niemczech od zaraz zatrudni firma DoraMed z Jeleniej Góry - 691 104 999
Asystent/Projektant - Firma z
branży instalacji sanitarnych poszukuje
pracownika - wymagane: myślenie analityczne, wykszt. kierunkowe, znajomość
AutoCad + Office, prawo jazdy. Mile
widziane: język obcy, praktyka na budowie
- [email protected]
Dam pracę- przedstawiciel JG, szybkie
pożyczki gotówkowe - raty miesięczne
i tygodniowe. Zadania: poszukiwanie
klientów, udzielanie pożyczek, odbiór rat
tel. 509 110 475
Firma będąca liderem w sprzedaży
produktów ubezpieczeniowych poszukuje
do zespołu w Jeleniej Górze kierownika
sprzedaży. Jeśli masz doświadczenie w
kierowaniu zespołem i rekrutacji wyślij
swoje CV. - 666-880-051
Firma Opek zatrudni kuriera z działalnością gospodarczą i samochodem BUS z
okolic Zgorzelca. Oferujemy stałe zlecenie
przewozowe, gwarancję terminowych
płatności. 661987593 [email protected]
opek.com.pl
Firma transportowo - spedycyjna zatrudni
spedytorów krajowych i międzynarodowych z doświadczeniem, aplikację proszę
przesyłać na adres email: [email protected]
pl - 601 987 613
Firma ubezpieczeniowa poszukuje kandydatów na: szefa biura, sprzedawców,
pracowników biurowych, asystentkę.
Niezbędne ukończone 25 lat, wykszt.
średnie, dyspozycyjność. Prosimy CV [email protected]
Firma zatrudni telefonistki. Praca od
zaraz. - 726 328 110
Hotel Rezydencja w Karpaczu zatrudni
recepcjonistkę oraz pomoc do obsługi
śniadań i prac porządkowych. Mile widziani
absolwenci Technikum Hotelarskiego z
Karpacza. - 604 667 676
Hotel Szrenica w Szklarskiej Porębie
zatrudni pokojową. Praca zmianowa. 757 173 599
Inżynier montażu - PMPoland S.A.
zatrudni osoby z wykszt. wyższym mechanicznym, znaj. j. angielskiego(niemieckiego), znaj. rys. technicznego oraz
dośw. montażowo-serwisowym. [email protected]
pmpgroup.com - 075-64-59-528
Mężczyzna - pomoc kuchenna w lunch
barze Euforia na Zabobrzu. Wymagania:
doświadczenie pracy w kuchni, własny
samochód, duża dyspozycyjność. - 501
555 355
Monter - PMPoland S.A. zatrudni osoby
z wykszt. średnim technicznym, znaj, rys.
technicznego, znaj. rys. instalacji pneumat.
i hydraulicznych. [email protected] 075-64-59-528
Ośrodek w Świeradowie Zdroju poszukuje pomocy kuchennej / pokojowej.
Praca od zaraz, na stałe. Bez możliwości
zakwaterowania. Kontakt mailowo: [email protected]
villavital.pl, osobiście lub telefonicznie. 757 816 300
Poszukujemy doświadczonych murarzy. Legalna praca na terenie Niemiec.
Zakwaterowanie, atrakcyjne wynagrodzenie. Znajomość j. niemieckiego mile
widziana. Kontakt pn-pt 8.00-15.00. Tel.
501 527 829 - 756 422 300
Potrzebuje pomocnika do wykończeniówki znającego temat (regipsy, gładź,
malowanie itd.) Stawka na pierwszej
robocie 7 zl/h. Ogłoszenie ważne do 19.03.
- 608 026 379
Praca w sklepie z biżuterią - Galeria
Alchemia w Karpaczu przyjmie do pracy
dwóch sprzedawców (na cały etat i pół
etatu) - 601773036 [email protected]
Producent drewnianych zabawek
poszukuje stolarza z doświadczeniem
lakierniczym. 14 km od Jeleniej. Kontakt:
CV (wykształcenie i życiorys zawodowy)
na adres [email protected], tel.
602716000
Przyjmę kierowcę z kategorią C + E
w transporcie krajowym. Kontakt Gryfów
Śląski. - 513 107 326
Przyjmę kobietę na stanowisko produkcyjne w Jeżowie Sudeckim. Proszę o
kontakt od poniedziałku do piątku od 8 do
18 - 691 250 149
Wydzierżawię stanowiska fryzjerskie
dobrze wyposażone w lokalu na ul. 1-go
Maja - 509 119 817
Wydzierżawię stanowisko fryzjerskie
lub przyjmę do współpracy fryzjerkę w
gabinecie kosmetycznym z solarium Morcinka 43 Jelenia Góra tel 888-530-355
Zatrudnię ekspedientkę do sklepu
jubilerskiego w Karpaczu. Z Karpacza lub
okolic. Mile widziana studentka. Prosimy
CV ze zdjęciem. - [email protected]
Zatrudnię frezera z doświadczeniem w
pracy na maszynach CNC, praca w pełnym
wymiarze godzin. Informacje w godzinach
od 7-19 - 602 377 991
Zatrudnię kucharza i kelnerkę - umowa
o pracę dla kucharza i kelnerki/kelnera
Jelenia Góra - Zabobrze, szczegóły pod
nr tel. 603-11-44-02
Zatrudnię najlepiej panią z okolic
Cieplic do kiosku warzywa, owoce - 509
266 386
Zatrudnię osobę do pracy w ogródku
gastronomicznym w Szklarskiej Porębie.
Tel. 509 429 836
w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
Zatrudnię pizzer-mena/ kucharza do
nowo otwieranej restauracji w Jeleniej
Górze, CV ze zdjęciem proszę wysyłać
na maila. - [email protected]
Zatrudnię programistę maszyn CNC
(frezarka, tokarka) na pełen etat z wszystkimi świadczeniami. Informacje od 7-19
- 60237791
Zatrudnię recepcjonistkę do pensjonatu
w Przesiece. Wymagania: znajomość j.
niemieckiego, programów SOHO, SOGA
tel. 519 525 935
Zatrudnię spawacza z doświadczeniem, umiejętnościami odczytu rysunku
technicznego. Na pełen wymiar godzin z
wszystkimi świadczeniami. Wiadomości od
7- 19 - 602 377 991
Zatrudnię sprzedawcę do sklepu z biżuterią srebrną. Wymagane doświadczenie,
znajomość obsługi kasy fiskalnej, języka
niemieckiego w stopniu komunikatywnym.
CV mailem [email protected] - 602 429 254
PRACA
DAM PRACĘ
Podejmę pracę, prawo jazdy A, B. Własny bus Iveco Daily Maxi. Jestem uczciwy,
dyspozycyjny. - 506 080 210
ANONSE
MATRYMONIALNE
Bogini namiętności - nowa w mieście.
Zapraszam Panów na nieziemski sex.
Przyjdź a nie będziesz chciał wyjść. Tel:
692783963.
Chłopak Twoich marzeń... Chcesz
spędzić miłe chwile w towarzystwie przystojnego 30-latka? A może szukasz bratniej
duszy? Napisz do mnie - 534 872 247
Dla pań w średnim wieku od 30 do 50 lat,
19 cm Michał - 783 812 411
Dyskretny kochanek, dojadę Łukasz
- 792 705 885
Facet po przejściach 40 dychy, szukam
bratniej duszy - 511 172 967
Ja 36, 174, 85kg facet, poznam faceta
tylko od 18-40lat w celu erot. bez zobowiązań. Tylko foto z opisem i telefon, na sms
nie odp. od 17 do 18g. Tel. 723010329
Judyta piękna 22latka z dużym biustem
- 782 008 168
Łukasz dla pań - 792 705 885
Malutka, szczuplutka wypieści, wymasuje, super rozkosz gwarantuje. Zapraszam od 13 do 20 tel. 535840745
Młodziutka dla starszych panów 100/
godzina - 724 900 839
Ola z Mazur 35 lata zaprasza 792301466
Pomogę finansowo szczuplutkiej, atrakcyjnej dziewczynie, kobiecie. - 790 415
410
Poznam kobietę spragnioną pieszczot,
namiętności, czułości, bliskości, ciepła,
rozmowy w wieku 20-45L. Ja przed 30,
żonaty, zaniedbany przez żonę, brunet,
175/80, ponoć przystojny, czuły. Dyskrecja.
[email protected]
Poznam wyjątkową kobietę w wieku
25-40 lat, szczupła i wrażliwa. Kulturalny i
przystojny 30-latek. - 534 872 247
Przystojny 32 lata 19cm dla pań dojrzałych bez zobowiązań - 783 812 411
Szukam mężczyzny do życia - Sympatyczna, atrakcyjna, wesoła i niezależna
bez zobowiązań 40-latka pozna miłego
sympatycznego pana z poczuciem humoru
na dobre i na złe do wspólnego życia. Nie
szukam przygód tylko poważne oferty. 667 189 748
USŁUGI
BUDOWLANE
Brukarstwo - układanie kostki betonowej i granitowej. Podjazdy, place, inne.
Wysoka jakość prac, dobre ceny, zakup
materiału z rabatem. Tel 608-658-351
Brukarstwo kompleksowe oraz prace
towarzyszące, wysoki standard, wycena
gratis. - 665 564 721
Brygada cieśli wykonuje więźby
dachowe i pokrycia oraz inne prace ciesielskie. - 783 919 182
Dachy - naprawa, konserwacja, papa,
gonty bitumiczne, dachówka, blacha,
obróbki, docieplanie, wentylacja 602
884 480
Dachy, naprawy, remonty, kompleksowe
usługi - 605 209 140
Dekarstwo - papa, gonty bitumiczne,
blacha, dachówka, obróbki - 502 953 366
FHU Klepka cyklinowanie bezpyłowe,
montaż podłóg drewnianych, renowacja,
polerowanie, lakierowanie, olejowanie 660 205 437
Hydraulik - technika grzewcza Montaże, modernizacje, montaż nowych
instalacji gaz, wodno-kanalizacyjnych,
centralne, podłogówki. Naprawa i montaż
urządzeń gazowych. Serwis, naprawy
24h. Posiadam wszystkie uprawnienia 793 511 444
Kominek? Remont? Tylko z Nami Obudowy kominkowe z rozprowadzeniem
ciepła, hydraulika, zabudowy i ściany KG
bezpyłowo, gładzie bezpyłowo, kafelkowanie, panele, malowanie. Remonty
kompleksowe mieszkań i biur. Bezpłatna
wycena - 797-252-379
Kompleksowe remonty mieszań,
domów i sklepów. Kompleksowe ocieplenia domów, bezpłatne porady, bezpłatna
wycena. - 608 026 379
Kostka brukowa, klinkier - Podjazdy,
tarasy, kostka beton i granit, ogrodzenia, mury oporowe, klinkier, drenaże,
suche zabudowy, malowanie itp. oraz
profesjonalne doradztwo. Faktura VAT,
szybko, tanio i solidnie - 787210943 lub
511545064
Montaż kabin prysznicowych - Autoryzowany serwis armatury sanitarnej.
Szybki montaż kabin z gwarancją, części
zamienne od ręki, naprawa spłuczek
podtynkowych, baterii, wanien z hydromasażem oraz pękniętych wanien i brodzików.
- 601 802 012
Parkiety, podłogi drewniane - Zajmujemy się kompleksowo sprzedażą oraz
instalacją parkietów i podłóg z drewna
krajowego oraz egzotycznego. Posiadamy
wykwalifikowane ekipy montażowe oraz
specjalistyczny sprzęt. - 667 658 311
Pełna hydraulika wszystkie systemy
dozwolone w UE spawanie gazowe - 664
810 257
Podłogi sportowe - Zajmujemy się
kompleksowo sprzedażą oraz instalacją
podłóg sportowych z nawierzchnią z
wykładzin, parkietów, paneli i poliuretanów. Posiadamy wykwalifikowane ekipy
montażowe oraz specjalistyczny sprzęt
- 607 487 364
Przyjmę gruz w Jeżowie Sudeckim 600 321 157
Remonty i wykończenia - Ściany działowe, sufity podwieszane, malowanie,
gładzie, tynki, układanie kafli i paneli,
montaż drzwi i okien. Konkurencyjne ceny.
- 515-565-653
Specjalizuje się w drobnych pracach
remontowo - budowlanych. Wykonuje
kompleksowo łazienki, instalacje hydrauliczne oraz wszelkiego rodzaju naprawy w
budynkach mieszkalnych. - 796 359 030
Technika grzewcza- hydraulik - Montaże, modernizacje, montaż nowych
instalacji gaz, wodno-kanalizacyjnych,
centralne, podłogówki. Naprawa i montaż
urządzeń gazowych. Serwis, naprawy
24h. Posiadam wszystkie uprawnienia 793 511 444
Usługi remontowo-budowlane. Elewacje, instalacje C.O., hydroizolacje,
wykończenia mieszkań, domów i lokali
użytkowych. Szybko. Sprawnie. Solidnie
- 606 120 012
Usługi ziemne koparko ładowarka - Faktura Vat - 502 101 743
790 418 318.
1. ATRAKCYJNE MIESZKANIE BLISKO
CENTRUM!
MAR-MS-12043. Mieszkanie 3-pokojowe
rozkładowe z balkonem 85m2 w kamienicy po remoncie, możliwość wykupienia
garażu, blisko centrum tylko 180.000.
Serdecznie polecam Leszek Środecki
2. BARDZO ŁADNE NA ZABOBRZU !!!
MAR-MS-12641. Dwupokojowe o pow.
38,14m2, na parterze bloku po termomodernizacji. Mieszkanie ciepłe i słoneczne
okna od strony południowej. Ogrzewanie z
miasta. Nieduży czynsz w tej chwili 153zł.
Niedaleko do szkoły, przedszkola i marketów. Cena do negocjacji. Serdecznie zapraszam na prezentacje. Aleksandra
Nakoneczna 607 797 911
3. ATRAKCYJNA OFERTA !!!
MAR-MS-12468. Ostatnie 6 mieszkań w
stanie deweloperskim 2300zł/m2 - dwupoziomowe. Mieszkania o pow. od 84,5m2
do 101,66m2, na jednym z osiedli Jeleniej
Góry, blisko centrum miasta. Cisza i spokój
z dala od zgiełku ulic. W pobliżu sieć marketów, stacje benzynowe, komunikacja miejska MZK. Zapraszam na prezentacje
Marcin Środecki 883 797 878
4. OKAZJA CENTUM - 105.000tyś!
MAR-MS-12622. Polecam Państwu bardzo
ładne 2-pokojowe na 4 piętrze w bloku o
pow. 39,40m2 do kapitalnego remontu i
aranżacji wg własnego uznania. Ogrzewanie z sieci, woda ciepła junkers. Bardzo
atrakcyjna cena, również do negocjacji. Dużym atutem tej
nieruchomości jest jej położenie blisko obiektów użteczności publicznej. Serdecznie polecam Marta Haftarczuk 533
797 878.
5. MIESZKANIE NA ZABOBRZU – 2
POKOJE!
MAR-MS-12632. Bardzo ładne o pow.
40m2 rozkładowe z dużym balkonem.
Mieszkanie do zamieszkania lub niewielkiego remontu i aranżacji wegług własnego
uznania. Atrakcyjna cena polecam Leszek
Środecki 790 418 318.
6. ATRAKCYJNE KIEPURY!
MAR-MS-12644. 2-pokoje na Zabobrzu,38,19m2, III piętro, salon połączony z
kuchnią, przytulne, ciepłe, słoneczne.
Doskonała lokalizacja, blisko komunikacji,
sklepów, szkół, przedszkoli, przychodni.
Cena do negocjacji. Aleksandra Nakoneczna 607 797 911
7. OKAZJA PIECHOWICE 99.000 !!!
M A R - M S - 1 2 6 3 9 . B a r d zo a tr a k c yj n e
d w u p o k o j o w e o p o w. 3 9 m 2 w b l o k u
dwupiętrowym, położone na pierwszym
piętrze, środkowe. Mieszkanie do odświeżenia lub do niewielkiego remontu.
Ogrzewanie piec dwufunkcyjny, ciepła
woda z junkersa. Bardzo dobra lokalizacja. Serdecznie
polecam i zapraszam na prezentację Marta Haftarczuk 533
797 878.
8. ATRAKCUJNE CENTRUM!
MAR-MS-12608. Mieszkanie trzy pokojowe
rozkładowe w centrum miasta o pow. 105,8
m2. Mieszkanie do kapitalnego remontu.
Serdecznie polecam i zapraszam na prezentacje Marcin Środecki 883 79 78 78
10. OKAZJA TYLKO 335.000!
Działka budowlana w strefie ekonomicznej Miasta Jelenia
Góra z planem zagospodarowania 6700m2. Serdecznie polecam Marcin Środecki 883 797 878.
og£oszenia / reklama
w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
Wspólnota mieszkaniowa zleci remont
klatki schodowej. III piętra. Uzupełnienie
tynków, pomalowanie ścian, poręczy oraz
schodów, położenie ok 3m2 + 5 stopni
płytek podłogowych. Więcej informacji pod
nr 661 773 220 - 796 913 695
Wykładziny - Zajmujemy się kompleksowo sprzedażą oraz instalacją wykładzin
PCV, dywanowych, kauczukowych i
wykładzin specjalistycznych. Posiadamy
wykwalifikowane ekipy montażowe oraz
specjalistyczny sprzęt. - 607 487 364
Wykończenia wnętrz, elewacje - Gładzie, tynki, malowania wszelkiego rodzaju
np podbicia dachowe, płoty, mieszkania,
ściany działowe, regipsy, glazura. - 502
982 992
Wyprzedaż materiałów budowlanych
thermopor, styropian, płyty pilsniowe,
pustaki alfa 1/2 - 507 706 562
Za darmo - zdemontujemy stare kaloryfery,
piece, rury kanalizacyjne, ogrodzenia,
bramy, posprzątamy posesję w zamian za
złom w każdej postaci lub odkupimy, nasza
ekipa działa 24h, 7dni w tygodniu. - 509702-113, 518-491-815
Zajmujemy się kompleksowo sprzedażą oraz instalacją desek tarasowych
krajowych i egzotycznych. Posiadamy
wykwalifikowane ekipy montażowe oraz
specjalistyczny sprzęt. - 785 001 137
USŁUGI
EDUKACYJNE
19 marca 2012 r.
13
Korepetycje z matematyki dla uczniów
wszystkich szkół. Dojazd w moim zakresie.
Możliwa pomoc również z innych przedmiotów ścisłych. Niedrogo, solidnie, jestem
spokojny i cierpliwy. - 663 903 235
Nauczanie: angielski, hiszpański tel.
695 463 984
Nauka jazdy u Rumcajsa
M. Baranowski zaprasza na
kurs prawa jazdy kat. B, ul.
W. Polskiego 54, II piętro,
info, zapisy tel. 75 75 333
21, 691 873 599
OSK Impuls - Zapraszamy na kursy prawa
jazdy kat. B. Zapewniamy: dowóz na
wykłady. Elastyczne godziny wykładów i
jazd. Płatność w ratach, materiały gratis.
Wykłady w Centrum Jacek Kozłowski ul.1
Maja 25 Jelenia Góra - 531 669 933
Studentka udzieli korepetycji z języka
angielskiego i języka polskiego uczniom
szkół podstawowych i gimnazjum (referencje), dojeżdżam do ucznia. - 692 106 271
Udzielam korepetycji z matematyki,
fizyki i mechaniki ogólnej. Solidnie i rzetelnie. Szeroki zakres materiału. Więcej
informacji - 725 154 212
Udzielam lekcji i korepetycji z francuskiego. Teren Jelenia Góra. Poza miastem
dojazd płatny - 694 261 764
USŁUGI
ELEKTRYCZNE
Instalacje elektryczne pomiary,
odbiory. Wykonawstwo, modernizacja,
pomiary, odbiory instalacji elektrycznych.
FV. Tanio, profesjonalnie, solidnie - Infocad
- 663-663-369
USŁUGI
INFORMATYCZNE
Usługi informatyczne - Pogotowie
komputerowe. Projektowanie, realizacja
modernizacja sieci komputerowych LAN,
Wi-Fi. Projektowanie stron www. FV
Tanio, profesjonalnie, solidnie - Infocad 663-663-369
USŁUGI
MUZYCZNE
Odlotowy duet DJ + animator - 601
777 537
Wesela, imprezy, przyjęcia. Muzyka
akordeonowa instrumentalno wokalna.
Prowadzenie zabaw, repertuar polski,
zagraniczny, cena do uzgodnienia tel. 75
75 339 21, 692 046 727
USŁUGI
OPIEKA - OSOBY
Pomogę starszej osobie: ugotuję,
posprzątam tel. 781 823 856
Potrzebna opiekunka Jelenia Góra
- Poszukuję osoby do opieki i prowadzenia domu starszej chodzącej pani.
Mile widziana osoba zmotoryzowana i z
doświadczeniem. Bardzo dobre warunki.
- 603 329 319
Zaopiekuję się dziećmi tel. 661 513
898
USŁUGI
RÓŻNE
Anteny - poprawiamy po innych - Zapłaciłeś za usługę rzekomego fachowca od
anten? Nadal masz problem. Spokojnie
my go rozwiążemy w mig! Bo takie
poprawki robimy od 16 lat i nie mamy z
tym problemu. Mont-Sat Jelenia Góra tel.
756428588 - 602 810 896
Bezpłatne porady prawne we wtorki
ul. Teatralna 1 Jelenia Góra, pok. 311, po
wcześniejszej rejestracji telefonicznej tel.
602 467 812
Hydraulik awarie A-Z /24h - Jelenia
Góra, Karpacz, Szklarska tel. 500-5050-02 Przepychanie, udrażnianie rur,
instalacje, montaże, usterki, naprawy,
modernizacje itp. Zawsze solidnie, pewni
jakości i dobrej ceny.
Kredyt gotówkowy konsolidacyjny,
dojazd do klienta tel. 798 972 318
Kuchenki gazowe montaż - Jelenia
Góra, Karpacz, Szklarska, tel. 500-5050-02. Bezpieczne odłączenie i przyłączenie naprawy. Próby szczelności instalacji
profesjonalnie. Podbijamy książeczki gwarancyjne.
Masz kredyty? - Dużo rat do spłaty?
Zamień je na jedną, tańszą ratę. Rozwiązaniem jest kredyt konsolidacyjny do 500 000
zł plus dodatkowa gotówka na dowolny cel.
Okres spłaty do 25 lat. Bez poręczycieli,
opłat wstępnych. - 756 496 010
Naprawa pralek, sprzętu AGD Dariusz
Simoniuk Jelenia Góra Karłowicza 25,
zakład czynny pon.-pt od 10 do 17, sob.
od 10 do 13 - kom 603 835 483
Pełna księgowość za rozsądną cenę 605 248 272
Pożyczki bez BIK zapraszam. 504786-104
Pożyczki bez BIK, w domu klienta, raty
miesięczne tel. 509 675 760
Prywatne usługi pilarskie, ścinka drzew
i gałęzi. Koszenie traw, strzyżenie żywopłotów Krzysztof Pociecha - 505 299 199
Regionalny serwis anten - Jeleniogórska Firma z 16-letnim doświadczeniem
oferuje: sprzedaż, montaż, serwis anten
naziemnych, satelitarnych indywidualnych
i zbiorczych (domki, hotele, pensjonaty itd)
Mont-Sat - Wolności 52 tel.756428588 602 810 896
Renowacja mebli, meble na wymiar
- Wykonuje usługi w zakresie renowacji
mebli, mebli na wymiar z płyty lub desek
oraz kopie mebli stylowych tel. 602122-393
Serwis gazowy - Jelenia Góra, Karpacz,
Szklarska, tel. 500-50-50-02. Naprawa,
konserwacja i montaż urządzeń gazowych.
Kotły, junkersy, kuchenki gazowe. Wypełniamy książeczki gwarancyjne. Zawsze
bezpiecznie.
14
19 marca 2012 r.
Termet serwis - Jelenia Góra, Karpacz, Szklarska, tel. 500-50-50-02.
Termy, junkersy, kotły, kuchenki
gazowe. Naprawa, konserwacja i
montaż urządzeń gazowych. Zawsze
bezpiecznie pewni jakości i dobrej
ceny.
Wuco udrażnianie kanalizacji - Najlepsi w Jeleniej Górze, profesjonalni,
przystępne ceny, przyjazd na telefon,
poradnictwo gratis, wykonujemy:
udrażnianie kanalizy wodą pod ciśnieniem i spiralą elektr., inspekcja wideo
przykanalików - 601 841 896
Wuko udrażnianie kanalizacji - Jelenia
Góra, Karpacz, Szklarska, tel. 50050-50-02. Szybkie usuwanie awarii
1-3 godz od zgłoszenia. Udrażniamy
zapchane rury (fi 30-200 mm) odpływy
w domu i za budynkiem. Usługi 24h
Zabrakło Ci gotówki? - Masz
wydatki? Zadzwoń do nas! Tani, prosty
i szybki kredyt gotówkowy na dowolny
cel, nawet do 200000 bez zabezpieczeń, poręczycieli, opłat wstępnych.
Okres kredytowania do 10 lat. Zapraszamy serdecznie - 756 496 010
Zakładanie trawników, sadzenie
drzew, niwelacja terenu, projektowanie
terenów zieleni - 501 786 571
USŁUGI
SPRZĄTANIE
Posprzątam domy, mieszkania,
biura. Jestem osobą rzetelną i uczciwą
- 697 942 866
USŁUGI
TRANSPORTOWE
Lotniska, przewozy - Praga, Berlin,
Drezno, Wrocław, Katowice, Poznań.
F-ra VAT. Door to door - 607 763 204
Przeprowadzki, transport mebli.
- 511 160 252
Transport bus maxi 4.3m. przeprowadzki. Streczowanie, przewóz
mebli, ładunków. Dyspozycyjność. 506 080 210
Transport bus towarowy, przeprowadzki, dyspozycyjność tel. 782
021 371
Transport J.G.- Wrocław - Możliwość transportu busem, średni sprinter.
Dł 330cm, wys. 180cm. Z adresu na
adres, wyjazd po meble, lub odbiór
zakupionych mebli. - 603 642 329
Zakupy na telefon 24H - Dowieziemy wszystko - spożywkę, monopol,
kebaba, lekarstwa, AGD, budowlankę,
zrobimy zakupy, wniesiemy oraz uczciwie rozliczymy na podstawie paragonu.
- 665 929 436
USŁUGI
ZDROWIE I URODA
Gabinet masażu i urody Nefretete
ul. 1-Maja 14 oferuje 20% zniżki na
wszystkie masaże. - 693 501 598
Manicure i pedicure w domu tel
500-50-50-12 Wykonuję manicure i
pedicure, tipsy i paznokcie żelowe,
przyjadę i zrobię. Tanio szybko i solidnie. Najwyższa jakość za dobrą cenę.
Ośrodek terapii
zintegrowanej, gabinet
psychoterapeutyczny
tel. 602 638 645. Gabinet
psychiatryczny tel. 606
921 436
Paznokcie żelowe w Twoim domu Tel 500-50-50-12 Wykonuje paznokcie
żelowe na formie lub tipsie, henna,
regulacja brwi. Przyjadę i zrobię w
twoim domu. Tanio szybko i solidnie.
Najwyższa jakość za dobrą cenę.
og£oszenia / reklama
Quantec diagnostyka
ducha i ciała. Terapia
bioinformacyjna tel. 606
921 436
Stylizacja paznokci - w ofercie manicure biologiczny, przedłużanie paznokci
metodą żelową z bogatym zapleczem
ozdób. A przede wszystkim konkurencyjna
cena. Zadzwoń, umów się i przekonaj.
Salon fryz.-kosm. ul. 1-go maja 50 - 664
709 672
Stylizacja rzęs w Twoim domu - Tel
500-50-50-12 Certyfikat, metoda 1:1,
doświadczenie, szeroki wybór rzęs, produkty profesjonalne i antyalergiczne 100%
zadowolonych klientek. Gratisy! Najwyższa
jakość za rozsądną cenę.
KUPIĘ
Kupię piec kaflowy - 667 906 224
SPRZEDAM
Sprzedam „Junkers” typ G-17-20 stan
dobry tel. 75 64 270 17
Stihl sprzedam piły i kosy spalinowe
profesjonalne - Stihl z Niemiec używane kompletne, sprawne na 100% nr
725826889
ODDAM
Oddam drzewo lipy w zamian za wycinkę.
Tel. 798 523 530
Oddam piec kaflowy lata 50, stan dobry
- 603 360 888
66m2, ładne mieszkanie poddaszowe
- więcej mierząc po podłodze, II piętro,
budynek po kapitalnym remoncie, posesja
ogrodzona z miejscem do wypoczynku, w
cenie 187tyś zł garaż. Nieruchomości Otti
lic.13225 - 603 491 335
75m2 w dobrej lokalizacji - 2-pokojowe
mieszkanie w kilkurodzinnej kamieniczce,
I piętro, spokojna lokalizacja powyżej Alei
Wojska Polskiego, ogrzewanie gazowe,
cena do negocjacji przy zdecydowanym
kliencie. Otti lic.13225 - 603 491 335
86 m2 za 250 000 zł - mieszkanie 4
pokojowe, zadbane, na drugim piętrze w
wieżowcu Zabobrze III. N. Rychlewski Lic:
9549 - 667 219 752
99m2 w kamienicy - rozkładowe mieszkanie w dobrym stanie, I piętro, balkon,
ogrzewanie gazowe, w centrum ale budynek w zacisznym miejscu. Nieruchomości
Otti lic.13225 - 603 491 335
Bez pośredników sprzedam 2 pokoje, 37
m2 blisko centrum. - 695 034 321
Bez pośredników sprzedam 4 pokojowe
mieszkanie w Dziwiszowie tel. 602 251
533
Bezczynszowe 2-pok. w Jeleniej Bardzo dobra lokalizacja, wysoki standard,
38m2, z balkonem, piwnicą i wspólnym
ogrodem, po kapitalnym remoncie, opłaty
stałe to tylko 112zł. - 698 669 637
Duże klasyczne mieszkanie - 123m2 w
kamienicy na I piętrze utrzymane w starym stylu, ozdobne piece ale ogrzewanie
gazowe, drewniane podłogi, nowa kuchnia
i łazienka. Nieruchomości Otti lic.13225 603 491 335
Dwupokojowe - Kiepury - Pow.
41,8m2 środkowe, słoneczne, b. ciepłe,
na I piętrze w wieżowcu. Czynsz ok.320zł.
Cena 139tys.zł. Rychlewski Nieruchomości.Lic.9549. - 602 732 135
Idealne 67m2 na Zabobrzu II 3-pokojowe mieszkanie z wyposażoną
kuchnią, dużą szafą, słonecznym salonem
z widokiem na góry, ładnie wyremontowane z dopracowaniem wszystkich
szczegółów. Nieruchomości Otti lic.13225
- 603 491 335
Kawalerka koło Castoramy 41m2, 2
pokoje w tym jeden z aneksem za 121
tyś. Bez pośredników po remoncie - 790
862 296
w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
Kawalerka okolice Małej Poczty - Pow.
26,7m2 , I piętro , w kamienicy po modernizacji. Ogrzewanie gazowe. Niewielki
ogródek. Czynsz 88zł. Cena 96tys.zł.
Nieruchomości Rychlewski.Lic.9549 - 602
732 135
Kawalerka ul. Szymanowskiego
- Jednopokojowe pow.26,3mw na I piętrze w bloku do zamieszkania. Możliwe
wydzielenie aneksu sypialnego. Czynsz
240zł. Cena 84tys.zł. Nier. Rychlewski.
Lic.9549. - 602 732 135
Ładne 64m2 na Zabobrzu II - 3-pokojowe
mieszkanie o ładnym rozkładzie, z wyposażoną kuchnią, dużą szafą, wymagające
jedynie odświeżenia, blok docieplony,
winda. Nieruchomości Otti lic.13225 - 603
491 335
Ładne mieszkanie poddaszowe - 66m2
wykończone ze stanu developerskiego
kilka lat temu, II piętro, ogrodzona posesja,
w cenie garaż, teren do grillowania i wypoczynku. Cena 187tyś zł. Nieruchomości
Otti lic.13225 - 603 491 335
Mieszkanie 3-pokojowe - 75 m2, pierwsze piętro w kamienicy w pobliżu centrum
Jeleniej Góry. 190 000 zł. N. Rychlewski
lic: 9549 - 667 219 752
Mieszkanie Zabobrze; 38m - Dwupokojowe, po częściowym remoncie. Marcin
Chaszczewicz lic.14414. Karkonoska
Giełda Nieruchomości. Wynagrodzenie
biura w pełni opłaca strona sprzedająca.
- 881 690 604
Piętro kamienicy w Cieplicach - Drugie
piętro , rozkładowe pow.125,4m2 - 5 pokoi,
dwie kuchnie i dwie łazienki. Ogrzewanie gazowe. Całkowicie bezczynszowe
(wspólnota 3 lokatorów). Cena 330tys.
zł. Rychlewski Nieruchomości.Lic.9549.
- 602 732 135
Piętro willi w Cieplicach - Czteropokojowe dwupoziomowe, eleganckie mieszkanie w centrum Cieplic o pow.100m2 po
modernizacji. Ogrzewanie gazowe, garaż
i duży ogród z altanką. Cena 370tys.zł.
Rychlewski Nieruchomości. Lic.9549. 602 732 135
Sprzedam dwupokojowe mieszkanie
willowe w Jeleniej Górze Cieplicach 66
m z ogródkiem, co gazowe, pośrednikom
dziękuję - 605 934 763
Sprzedam kawalerkę w Piechowicach
w bloku powierzchnia 35 m z dużym balkonem 10 m. Mieszkanie znajduje się na
parterze, w skład pomieszczeń wchodzi:
pokój, przedpokój, kuchnia, łazienka oraz
duży balkon - 516 404 386
Sprzedam lub zamienię mieszkanie k/
Małej Poczty 67m2, I piętro, stare budownictwo na mniejsze do I piętra Zabobrze
tel. 501 331 203
Sprzedam ładne mieszkanie 2 pokoje
34m2 Zabobrze - 661 703 997
Sprzedam ładne mieszkanie, 2 pokoje
blisko centrum. - 695 034 321
Sprzedam mieszkania w Jeleniej Górze,
ogrzewanie gaz, w centrum, za 2850 brutto
za m2, bez pośredników - 790 862 296
Sprzedam mieszkanie 2-pokojowe na
Zabobrzu- ul. Moniuszki, bez pośredników,
kontakt: 504 206 201
Sprzedam mieszkanie 46m2, stare
budownictwo, do remontu na ul. W. Pola,
cena 80 tys. zł tel. 668 771 084
Sprzedam mieszkanie 63m2 ul. Matejki,
nowoczesne, 3 pokoje w tym kominkowy z
aneksem kuchennym + prysznic, przedpokój, kuchnia, łazienka, C.O z sieci, strych,
piwnica, 210 tys. zł tel. 885 040 959
Sprzedam mieszkanie bezczynszowe
w Mysłakowicach. 60m/kw. Cena 95tys do
uzgodnienia. Pilne - 782 227 230
Sprzedam mieszkanie dwupokojowe
na ul. Słowackiego 47m2, I piętro, niski
czynsz, ogrzewanie gazowe i kominkowe
tel. 502 768 056
Sprzedam mieszkanie własnościowe
35,2m2, dwupokojowe, Zabobrze II, 2
piętro tel. 75 76 728 79
Sprzedam mieszkanie, bez pośredników, w starym budownictwie, 50 m.
ul. Świętojańska. Cena 150 tys. zl - 606
493 620
MIESZKANIA
CHCĘ WYNAJĄĆ
Spokojna para wynajmie kawalerkę w
Cieplicach lub Jeleniej Górze za rozsądną
cenę - 669 953 861
MIESZKANIA
MAM DO WYNAJECIA
40 m w Parku Sudeckim „Barcco” - cisza
i spokój. Niskie koszty ok. 300 pln + 900
wynajem. Częściowo umeblowane, kuchnia kompletna. - 601 775 121
Do wynajęcia 3 pokojowe w centrum (oś.
Robotnicze) umeblowane. 1000zł + liczniki
+ kaucja - +48533086608
Do wynajęcia 3-pokojowe mieszkanie
w Jeleniej Górze na ul. Kiepury. W pełni
umeblowane 950zł + media + kaucje
1500zł - 695 250 581
Do wynajęcia kawalerka na parterze w
domku jednorodzinnym na Zabobrzu,
umeblowana, tv, dvd, koszt 900zl z opłatami - 603 958 920
Do wynajęcia mieszkanie
2 pokojowe, umeblowane,
wyposażone TV, pralka,
lodówka ul. Kiepury
(ok. ZUS) Duży balkon
słoneczne 1100 zł + liczniki
+ 1 m-c kaucja. Tel. 601
318 439
Do wynajęcia mieszkanie umeblowane
44m2, 2 pokoje, kuchnia, łazienka. Cena
600 zł + rachunki. Mysłakowice. Tel. 691
600 689
Do wynajęcia mieszkanie w Karpaczu tel.
603 591 169
Kawalerka na Grunwaldzkiej za 700 zł
+ woda, prąd i gaz, kaucja, bez pośredników, koło Castoramy - 790 862 296
Kawalerka na Pl. Ratuszowym - Słoneczna, nieumeblowana, nowe budownictwo, c.o. miejskie, duży pokój z widokiem
na ratusz, wnęka kuchenna, łazienka z
WC, własny stryszek, od 01.04.2012, 550,zł + czynsz 140,- + media. - 502 377 461
Koło PZU - Wynajmę mieszkanie dwupoziomowe za 750zl + woda, prąd i gaz,
kaucja bez pośredników - 790 862 296
Mam do wynajęcia 2 pokojowe na Zabobrzu I, umeblowane. 800zl + opłaty - 696
074 793
Mam do wynajęcia noclegi tanio okolice
J.G. dla firm i nie tylko z kuchnią, tv, int.
Parking - 695 898 335
Mam do wynajęcia w centrum umeblowane mieszkanie 50m2 2-pokojowe po
remoncie 650zl + 154zł (czynsz) + media
+ 1000zl (kaucja) - 602 486 930
Mam do wynajęcia: mieszkanie dla
grupy robotników tel. 608 210 531
Mieszkania koło Aldi w Jeleniej, dwupokojowe z ogrzewaniem i ciepłą wodą w
cenie za 950 zł lub do września za 850 zł,
bez pośredników - 790 862 296
Mieszkanie 2 pokojowe z osobnym
wejściem, w domu jednorodzinnym, os.
Czarne, wysoki standard, pralka, zmywarka, w pełni umeblowane, ogródek.
700 zł plus liczniki. Od zaraz. - 66125-80-45
Szukam lokatora(ki) na pokój, mieszkanie samodzielne (2 pokoje), ładne,
umeblowane, Zabobrze, 400 zł + liczniki
- 883 735 557
Umeblowane 65m2, z widokiem na
góry dla osób ze stałym dochodem,
bez pośrednika, wynajmę od zaraz,
najem 450 zł, czynsz 319 zł + liczniki +
zaliczka, CO tel. 507 842 757
Wynajmę 3-pokojowe mieszkanie
60m2 niedaleko centrum - po remoncie
- 3 piętro. Ogrzewanie i ciepła woda z
sieci. Do wynajęcia od 1 kwietnia 1000zł
plus rachunki - 796 646 311
Wynajmę pokoje 1os., 2os., 3os.,
dla turystów, kuracjuszy i nie tylko.
Rejon parku Zdrojowego Cieplice tel.
517 672 338
MIESZKANIA
ZAMIENIĘ
Zamienię mieszkanie 3 pokojowe w
Mysłakowicach na mniejsze, może być
kawalerka tel. 509 528 102
Zamienię mieszkanie komunalne Cieplice 116m2 na mniejsze na Zabobrzu
(również komunalne). Mieszkanie nie
jest zadłużone. Wymaga remontu. Dom
tuż po elewacji, duży ogród na tyłach
domu. Naprawdę warto. Polecam - 790
492 087
DOMY
KUPIĘ
Na zlecenie klienta poszukuję przedwojennej willi w Jeleniej Górze (również
w Cieplicach). Może być do remontu.
Lic.14414. [email protected]
gmail.com - 660 359 500
DOMY
SPRZEDAM
Atrakcyjny dom, ok. Jeleniej Góry
- Rok budowy: 2000; pow.180m, działka
1600m. Możliwość wydzielenia dwóch
mieszkań. Zapraszam na prezentację:
Marcin Chaszczewicz lic.14414. Wynagrodzenie biura w pełni opłaca strona
sprzedająca. - 660 359 500
Znajdziesz nas m.in.:
Carrefour - Jelenia Góra-Zabobrze
Kaufland - Jelenia GóraZabobrze
Tesco-Cieplice, ul. Wolności
Bar Tado - Jelenia Góra, ul. Karola. Miarki
Centrum Handlowe Pasaż Grodzki, ul. Grodzka 7
CM Orle - Cieplice, ul. Cieplicka 83
Centrum Stomatologiczne - Jelenia Góra, ul. Wojska Polskiego 38
Delikatesy DD - Jelenia Góra, ul. Krótka
Dzięciołowski - Jelenia Góra, ul. Paderewskiego
Energetyka - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Ginkomed - Jelenia Góra, ul. Kiepury
Firma przewozowa Ro-Ko, Jelenia Góra, ul. Kazimierskiego 5
Firma Schneider - Radomierz
Hala Sportowa MOS - Jelenia Góra, ul. Sudecka
Hotel Europa - Jelenia Góra, ul. 1 Maja
Hotel Jelonek - Jelenia Góra, ul. 1 Maja
Hrtownia Best - Jelenia Góra, ul. Sobieskiego 56
Hurtownia Renova - Jelenia Góra, ul. Wolności
Hurtownia Duko - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Hurtownia Gaja - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Inter-Cars - części zamienne - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Jeleniaplast - Jelenia Góra, ul. Spółdzielcza
Jelkar - Jelenia Góra, ul. Spółdzielcza
Kry-Cha, Łomnica
Klub Kwadrat - Jelenia Góra, ul. Bankowa
Medicta - Jelenia Góra, ul. Wolności
MM Plus Lewiatan - Jelenia Góra, ul. Poznańska
MZK - Jelenia Góra, ul. Wolności
Oberża pod Koroną - Cieplice, róg pl. Piastowskiego i Kubusia
Puchatka
Old Pub - Jelenia Góra, ul. Wojska Polskiego
Perfekt Łazienki - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Perfekt Serwis Opony - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Państwowa Inspekcja Pracy - Jelenia Góra, ul. Wincentego
Pola
Pizza King - Jelenia Góra, ul. Różyckiego 21a
PIP, porady prawne - Jelenia Góra, ul. Wincentego Pola
Piwiarnia Warecka - Jelenia Góra, Rynek
Prokostal - Jelenia Góra, ul. K. Miarki 42
Przychodnia - Jelenia Góra, ul. Nowowiejska
Przychodnia Zabobrze, Jelenia Góra, ul. Ogińskiego
Przychodnia Orle - Cieplice
Przychodnia Zdrowie - Jelenia Góra, ul. Mostowa
Przychodnia Źródło - Cieplice, ul. Sprzymierzonych
Pub Belfast - Jelenia Góra, Rynek
Pub Blues Cafe - Jelenia Góra
Rembud - Cieplice, ul. Wojewódzka
Restauracja Relax - Jelenia Góra, ul. 1 Maja 60
Ryneczek - Cieplice
Sanatorium Agat - Cieplice
Sanatorium MSW - Cieplice
Schneider - Radomierz
Sklep Towary Tradycyjne - Jelenia Góra, ul. 1 Maja 38
Stacja Paliw Sombin - Mysłakowice
Stacja Paliw Statoil - Kowary
Stowarzyszenie Bezrobotnych - Jelenia Góra, ul. Wolności 28
Studio Fryzjerskie Trendy - Jelenia Góra, ul. Kopernika
Szpital - Jelenia Góra, ul. Ogińskiego
UM Ratusz - Jelenia Głóra, Rynek
Urząd Miasta - Jelenia Góra, ul. Sudecka 29
Urząd Paszportowy - Jelenia Góra, ul. Wiejska
Urząd Pracy - Jelenia Góra, ul. Podchorążych
Uzdrowisko Cieplice - Cieplice
Zorka Spółka z.o.o. - Dworcowa, Kolejowa, Objazdowa
Bliźniak na Oś. Łomnickim. Piętrowy,
podpiwniczony, pow.ok.150m2 na
działce 817m2, 4 pokoje, garaż, pom.
gospod. Ogrzewanie piec c.o. Wszystkie media łącznie z gazem. Okna z
PCV. Cena 340tys. zł. Lic.9549 - 602
732 135
Bliźniak w Janowicach - interesujące
pół bliźniaka o pow.ok.145m2 na działce
566m2. Parterowy z użytkowym poddaszem. Trzy pokoje, ogródek, duży garaż.
Gaz z butli, ogrzewanie piecem na
paliwo stałe. Cena 263tys.zł. Lic.9549
- 602 732 135
Bliźniak w Jeżowie Sudeckim - stan
surowy otwarty. Pow. 132m2 z garażem
na widokowej działce - 971m2. Piętrowy,
niepodpiwniczony, 5 pokoi. Technologia
YTONG. Cena za połowę 215 tys.zł. Lic.
9549. - 602 732 135
Do sprzedania dom jednorodzinny w
cichej dzielnicy Piechowic z dużym
ogrodem. Cena 355tys. do negocjacji.
- 510169929/793439929
Domy kompleksowo, profesjonalnie w
rozsądnej cenie - 605 209 140
Duża willa w Pakoszowie - niebanalna
bryła budynku. Pow.240m3 na działce
2484m2. Budynek piętrowy niepodpiwniczony. 7 pokoi. Ogrzewanie piecem
c.o (paliwo stałe).Gaz z butli, woda
miejska. Cena 666tys.zł. Lic.9549. 602 732 135
Ładny nowy dom w Michałowicach Pow. użytkowa 92,85m2 na widokowej
ogrodzonej działce o pow.1334m2. 3
pokoje, ogrzewanie gazowe i kominek.
Woda i gaz miejski. Garaż blaszak.
Cena 499tys.zł. Lic.9549. - 602 732
135
Nowy dom w Jeżowie Sudeckim wolnostojący, niepodpiwniczony o pow.
132m2 na działce 1231m2. 4 pokoje
piętro do wykończenia. Ogrzewanie
gazowe. Dodatkowo bud, 35m2 na
działalność. Cena 570tys.zł. Lic.9549.
- 602 732 135
Nowy dom z możliwościami w Jeleniej
Górze dla dużej rodziny lub kogoś kto
jednocześnie chce prowadzić działalność lub wynająć jego część. Obecnie
3 lokale mieszkalne z możliwością
funkcjonowania razem lub osobno. Otti
lic13225 - 603 491 335
Sprzedam dom jednorodzinny na
działce 8 ar. w Cieplicach z możliwością prowadzenia działalności. - 509
282 553
Sprzedam dom w Jeżowie Sudeckim
tel. 505 020 519
Sprzedam dom wolnostojący o
powierzchni całkowitej 166,30m2 Sprzedam dom wolnostojący o
powierzchni całkowitej 166,30m2 na
działce 492m2 w bardzo ładnej okolicy
Jeleniej Góry - Osiedle Czarne. Tel.
664 268 764
og£oszenia / reklama
w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie
Wydawca: Jelonka.com Marconi Tkacz Sp. J. Adres redakcji: 58-500 Jelenia Góra, ul.
Marie Skłodowskiej Curie 13/2, tel.: (075) 7544400 email: [email protected]
Redaguje zespół: Bożena Bryl-Chrząszcz (redaktor naczelny), Angelika Grzywacz-Dudek
(zastępca redaktora naczelnego), Piotr Iwaniec (dziennikarz), Agata Galas (dziennikarz),
Konrad Przezdzięk. Współpraca: Tomasz Raczyński, Konrad Żurawski, Robert Ignaciak
(foto), Mateusz Dzień vel Rakoczy (ogłoszenia). Marketing: Sylwia Myśliwiec, Monika
Trzebowska, Lena Aksanowa , DTP: Dominik Pędziwol Internet: http://www.jelonka.com
Druk: Polskapresse Poligrafia o/Wrocław, ul.Kolejowa 7, 50-075 Bielany Wrocławskie
Nakład udokumentowany: 12 tys. egz. Materiałów niezamówionych nie zwra­ca­my. Re­
zer­wu­je­my so­bie pra­wo do skra­ca­nia nadesłanych tekstów. TS, ts - tekst sponsorowany.
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności
za treść ogło­szeń i reklam
Szeregówka skrajna Zabobrze ul.
Paderewskiego, wysoki standard, elegancka kuchnia, kominek, garderoba,
poddasze użytkowe, atrakcyjna lokalizacja, super-okazja tel. 501 099 367
DZIAŁKI/GRUNTY
SPRZEDAM
1338 m2 za 74 000 zł - działka budowlana, gaz, prąd w Jeżowie Sudeckim z
widokami na góry. N. Rychlewski lic:
9549 - 667 219 752
Atrakcyjna działka budowlana
w Jeleniej Górze-Dziwiszów Osiedle
Leśne Zacisze, media przy działce w
sąsiedztwie nowe domy. Widok na Karpacz, spokój i łono natury blisko ciebie.
Pow. 1462m² - 885 342 947
Działki budowlane na sprzedaż,
atrakcyjnie położone koło Jeleniej Góry.
1050-1750 m2. Dogodny dojazd. Media.
Tel. 695 725 857
Niższa cena, Szklarska Poręba Działka mieszkalno-pensjonatowa 4265
m kw z widokiem na pasmo Karkonoszy,
wszystkie media w drodze, dojazd drogą
asfaltową. lic.9549 - 726 290 939
Sprzedam działkę pensjonatową w
Świeradowie Zdr 1.h 7ar z projektem
na 72miejsca z restauracją, dobra
lokalizacja, ładne widoki przystępna
cena - 603 139 918
Sprzedam grunt o pow. 8500 m
kw.(dwie sąsiadujące działki) pomiędzy Wrocławską a Trzcińską pod każą
zabudowę od mieszkaniowej po motel.
Na działce dom do remontu. - 603
954 845
Zadbana działka budowlana o
powierzchni 24,98 a. Ogrodzona siatką
na podmurówce (w 2005r). Przyłącze
wodne i elektryczne. Na działce budynek gospodarczy (w 2009r). Siekierzyce, blisko Jawor-Strzegom. - 793
761 041
LOKALE
SPRZEDAM
Sprzedam pawilon handlowo-usługowy w Jeleniej Górze na Zabobrzu
dobrze prosperujący. Powierzchnia
49m2. Tel.501120608
LOKALE
MAM DO WYNAJECIA
Do wynajęcia lokale biurowe ul.
Wiejska 29 Jelenia Góra 1 piętro,
od 13m2 do 180 m2, email: [email protected]
hvac.net.pl – 509309507
Do wynajęcia sklep 50m2 Jelenia
Góra Pl. Niepodległości 3, 2500 zł
netto tel. 509 528 102
Lokal 211 m - ścisłe centrum
w Jeleniej Górze, ul. 1 Maja k o r z y s t n e w a r u n k i d z i e r ż a w y.
Szczegóły tel. 75 64 95 500 (24h)
Składanie ofert w sekretariacie
Hotelu Europa. - 75 7646146
Lokal 62m2 w centrum miasta ul.
Poznańska, ciąg handlowo-usługowy, parter, witryny, ogrzewanie w
cenie wynajmu. - 888 221 321
Lok a l 7 0 m 2 ś c i s ł e c e n t r u m ,
główny deptak miasta ul. 1-go Maja
42, parter, duże witryny, do wynajęcia - 888 221 321
NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
SPRZEDAM
Sprzedaż domków holenderskich
całorocznych i sezonowych, również
sprowadzanie na zamówienie klienta.
Zdjęcia na maila. - 503 069 600
Sprzedam pomieszczenie z przeznaczeniem na garażowanie skutera
lub motocykla albo inne tel. 884
050 959
NIERUCHOMOŚCI
POZOSTAŁE
MAM DO WYNAJĘCIA
Magazyny, hale, biura, place - teren
19 marca 2012 r.
15
Wydzierżawię w pełni wyposażony
ogródek gastronomiczny w centrum
Szklarskiej Poręby. Tel. 880 044 951
Wynajmę stanowisko garażowe w
garażu podziemnym na ul. Kiepury
11, cena 200zł za miesiąc, plus kaucja
Celwiskozy, mieszkania tanio wynajmę
za pilota do bramy garażowej. - 513
tel. 661 444 877
050 560
16
19 marca 2012 r.
reklama
w poniedzia³ek w gazecie, codziennie w internecie

Podobne dokumenty