ZATWIERDZAM Mińsk Mazowiecki, dnia 01.04.2014

Komentarze

Transkrypt

ZATWIERDZAM Mińsk Mazowiecki, dnia 01.04.2014
Mińsk Mazowiecki, dnia 01.04.2014
ZATWIERDZAM
DOWÓDCA
/-/ płk dypl. pil. Maciej TRELKA
MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW
ZAMÓWIENIA NA
„ DOSTAWĘ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH”
- SPRAWA ZP/11/2014
Przetarg nieograniczony
§1
Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 907 z późn. zm.),
Rozdziałem VII pkt 6 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający modyfikuje SIWZ – sprawa
ZP/11/2014 „DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOTACYJNYCH DO URZĄDZEŃ DRUKUJĄCYCH”
§2
Formularz cenowy Zadania Nr 1 – Załącznik 2 A wskazany poniżej otrzymuje nowe brzmienie :
Pozostała treść SIWZ nie ulega zmianie.
SIWZ opracowali:
Przewodniczący Komisji Przetargowej…………….
Członek………………………….
Sekretarz………………………..
Załącznik 2 A
FORMULARZ CENOWY PO MODYFIKACJI - Zadanie Nr 1
Lp
.
Przeznaczenie
1
2
Przedmiot
zamówienia
Nazwa urządzenia /
typ materiału
eksploatacyjnego
J.m.
3
4
Ilość
5
Produkt
oryginalny/
równoważny
(zaznaczyć
właściwe)
6
Drukarki igłowe
1
2
EPSON FX-2190
kaseta barwiąca czarna
S015327,
wyd. 12 mln znaków
OKI ML 3390
kaseta barwiąca czarna
09002309,
wyd. 2 mln. znaków
oryginalny
równoważny
szt.
15
oryginalny
równoważny
szt.
30
Drukarki atramentowe
3
HP Buisnes Inkjet
1100D
kartridż C4836A
(HP 11C) 28ml
4
HP Buisnes Inkjet
1100D
kartridż C4837A
(HP 11M) 28ml
5
HP Buisnes Inkjet
1100D
kartridż C4838A
(HP 11Y) 28ml
6
HP Buisnes Inkjet
1100D
kartridż C4844A
(HP 10B) 69ml
HP Deskjet 3650, 3845
kartridż C8727AE
(HP 27) 10ml
7
1
oryginalny
równoważny
szt.
1
oryginalny
równoważny
szt.
1
oryginalny
równoważny
1
oryginalny
równoważny
30
oryginalny
równoważny
szt.
szt.
szt.
OPIS PRODUKTU RÓWNOWAŻNEGO
Producent
Symbol
(oznaczenie
fabryczne
produktu
równoważnego)
Pojemność/
wydajność
(produktu
równoważnego)
7
8
9
Cena
jednostkowa
netto(zł.)
Wartość netto
10
11
VAT
Wartość
brutto (zł.)
12
13
25
oryginalny
równoważny
19
oryginalny
równoważny
8
HP Deskjet 3650, 3845
kartridż C8728AE
(HP 28) 8ml
9
HP Deskjet 3820, 840,
845, 940C
kartridż C6615DE
(HP 15) 25ml
10
HP Deskjet 3820, 940C, kartridż C6578DE
990, 1220, 1280
(HP 78) 19ml
11
HP Deskjet 450, 5550,
9650, PSC 2210, 4180,
5652
kartridż C6656AE
(HP 56) 19ml
12
HP Deskjet 450, 5550,
9650, PSC 2210, 4180,
5652
kartridż C6657AE
(HP 57) 17ml
szt.
48
kartridż C8765E
(HP 338) 11ml
szt.
2
oryginalny
równoważny
5
oryginalny
równoważny
13 HP Deskjet 460
14
HP Deskjet 460, 5940,
9800
kartridż C9363E
(HP 344) 14ml
szt.
szt.
oryginalnyrówn
oważny
szt.
18
oryginalny
równoważny
szt.
68
oryginalny
równoważny
szt.
15 HP Deskjet 5560
kartridż CC640EE
(HP300XL) 12ml
szt.
5
oryginalny
równoważny
16 HP Deskjet 5560
kartridż CC644EE
(HP300XL) 11ml
szt.
3
oryginalny
równoważny
17 HP Deskjet 5940, 9800
kartridż C8767E
(HP339) 21ml
14
oryginalny
równoważny
4
oryginalny
równoważny
1
oryginalny
równoważny
1
oryginalny
równoważny
18
HP Deskjet 710C, 990,
1220, 1280
kartridż 51645AE
(HP 45) 42ml
19 HP OficeJet 6000
głowica CN643A
20 HP OficeJet 6000
kartridż CD975AE
(HP 920XL) 49ml
szt.
szt.
szt.
szt.
21 LEXMARK Z 730
kartridż 018CX781E
(Nr 1)
szt.
6
oryginalny
równoważny
Drukarki laserowe
22
HP Color Laserjet
CM1312, CP1215
toner CB540A
(HP 125A),
wyd. 2200 stron
23
HP Color Laserjet
CM1312, CP1215
toner CB541A
(HP 125A),
wyd. 1400 stron
24
HP Color Laserjet
CM1312, CP1215
toner CB542A (HP
125A),wyd. 1400
stron
25
HP Color Laserjet
CM1312, CP1215
toner CB543A
(HP 125A),
wyd. 1400 stron
26
HP Color Laserjet
2600N, 2605
toner Q6000A
(HP 124A),
wyd. 2500 stron
27
HP Color Laserjet
2600N, 2605
toner Q6001A
(HP 124A),
wyd. 2000 stron
28
HP Color Laserjet
2600N, 2605
toner Q6002A
(HP 124A),
wyd. 2000 stron
29
HP Color Laserjet
2600N, 2605
toner Q6003A
(HP 124A),
wyd. 2000 stron
oryginalny
równoważny
szt.
6
oryginalny
równoważny
szt.
6
oryginalnyrówn
oważny
szt.
6
oryginalny
równoważny
szt.
6
oryginalny
równoważny
szt.
14
oryginalny
równoważny
szt.
10
oryginalny
równoważny
szt.
10
oryginalny
równoważny
szt.
10
30
HP Color Laserjet
CP4005
toner CB400A
(HP 642A),
wyd. 7500 stron
31
HP Color Laserjet
CP4005
toner CB401A
(HP 642A),
wyd. 7500 stron
32
HP Color Laserjet
CP4005
toner CB402A
(HP 642A),
wyd. 7500 stron
33
HP Color Laserjet
CP4005
toner CB403A
(HP 642A),
wyd. 7500 stron
34
HP Laserjet M1120,
M1522
toner CB436A
(HP 36A),
wyd. 2000 stron
35
HP Laserjet 1000W,
1200
toner C7115X (HP
15X),wyd. 3500 stron
36
HP Laserjet 1015, 1018, toner Q2612A
1020, 1022, 3015, 3020, (HP 12A),
3050, 3055
wyd. 2000 stron
37 HP Laserjet 1102
toner CE285A
(HP 85A)
wyd. 1600 stron
38 HP Laserjet 1320
toner Q5949X
(HP 49X),
wyd. 6000 stron
oryginalny
równoważny
szt.
2
oryginalny
równoważny
szt.
1
oryginalny
równoważny
szt.
1
oryginalny
równoważny
szt.
1
oryginalny
równoważny
szt.
12
oryginalnyrówn
oważny
szt.
4
oryginalny
równoważny
szt.
60
oryginalny
równoważny
szt.
4
oryginalny
równoważny
szt.
5
39 HP Laserjet 2420
toner Q6511X
(HP 11X),
wyd. 12000 stron
40 HP Laserjet 8100
toner C4182X
(HP 82X),
wyd. 20000 stron
41
HP Laserjet
P2014, P2015
toner Q7553X
(HP 53X),
wyd. 7000 stron
42
KYOCERA
FS-1010
toner TK-17
wyd. 6000 stron
43
KYOCERA
FS-1028MFP
toner TK-130
wyd. 7200 stron
toner TK-120
wyd. 3600 stron
44 KYOCERA FS-1030
oryginalny
równoważny
szt.
2
oryginalny
równoważny
szt.
1
oryginalny
równoważny
szt.
14
5
oryginalny
równoważny
szt.
4
oryginalny
równoważny
szt.
10
oryginalny
równoważny
2
oryginalny
równoważny
szt.
45
KYOCERA
FS-1035MFP
toner TK1140
wyd. 7200 stron
46
KYOCERA
FS-1116MFP
toner TK-110
wyd. 6000 stron
szt.
7
oryginalny
równoważny
KYOCERA
47 FS-1118MFP
toner TK-18
wyd. 6000 stron
szt.
2
oryginalny
równoważny
48 KYOCERA FS-2000
toner TK310 wyd.
12000 stron
30
oryginalnyrówn
oważny
49 KYOCERA FS-2020
toner TK340
wyd. 12000 stron
9
oryginalny
równoważny
50 KYOCERA FS-2100
toner TK-3100
wyd. 12500 stron
2
oryginalny
równoważny
2
oryginalny
równoważny
51
KYOCERA
FS-C5015N
toner TK520C
wyd. 4000 stron
szt.
szt.
szt.
szt.
szt.
52
KYOCERA
FS-C5015N
toner TK520K
wyd. 6000 stron
53
KYOCERA
FS-C5015N
toner TK520M
wyd. 4000 stron
KYOCERA
toner TK520Y
wyd. 4000 stron
54 FS-C5015N
2
oryginalny
równoważny
szt.
2
oryginalny
równoważny
szt.
2
oryginalny
równoważny
2
oryginalny
równoważny
2
oryginalny
równoważny
4
oryginalny
równoważny
szt.
55
KYOCERA
FS-C5250DN
Toner TK590K
wyd. 7000 stron
56
KYOCERA
FS-C5350DN
toner TK560C
wyd. 10000 stron
57
KYOCERA
FS-C5350DN
toner TK560K
wyd. 12000 stron
58
KYOCERA
FS-C5350DN
toner TK560M
wyd. 10000 stron
szt.
2
oryginalny
równoważny
KYOCERA
toner TK560Y
wyd. 10000 stron
szt.
2
oryginalny
równoważny
1
oryginalny
równoważny
59 FS-C5350DN
szt.
szt.
szt.
60
KYOCERA
FS-C8100DN
toner TK820C
wyd. 7000 stron
61
KYOCERA
FS-C8100DN
toner TK820K
wyd. 15000 stron
szt.
1
oryginalny
równoważny
KYOCERA
62 FS-C8100DN
toner TK820M
wyd. 7000 stron
szt.
1
oryginalny
równoważny
KYOCERA
FS-C8100DN
toner TK820Y
wyd. 7000 stron
1
oryginalny
równoważny
64 LEXMARK C500N
toner C500H2CG
wyd. 3000 stron
8
oryginalny
równoważny
65 LEXMARK C500N
toner C500H2KG
wyd. 5000 stron
8
oryginalnyrówn
oważny
63
szt.
szt.
szt.
szt.
8
oryginalny
równoważny
8
oryginalny
równoważny
66 LEXMARK C500N
toner C500H2MG
wyd. 3000 stron
67 LEXMARK C500N
toner C500H2YG
wyd. 3000 stron
68 LEXMARK C543DN
zestw obrazujący
(Imaging Kit)
C540X74G
69 LEXMARK E250DN
toner E250A11E
wyd. 3500 stron
szt.
6
oryginalny
równoważny
70 LEXMARK E332N
toner 34016HE
wyd. 6000 stron
szt.
2
oryginalny
równoważny
71 LEXMARK E360D
toner E360H11E
wyd. 9000 stron
9
oryginalny
równoważny
5
oryginalny
równoważny
33
oryginalny
równoważny
szt.
5
oryginalny
równoważny
szt.
9
oryginalny
równoważny
2
oryginalny
równoważny
72 LEXMARK E460DN
bęben E260X22G
73 LEXMARK E460DN
toner E460X11E,
wyd. 15000 stron
74
MINOLTA PAGE PRO toner 1710567002
1300, 1350
wyd. 6000 stron
SAMSUNG
75 ML 1510, 2510
toner ML-1710D3
wyd. 3000 stron
szt.
szt.
oryginalny
równoważny
szt.
szt.
szt.
szt.
1
76
SAMSUNG
ML 2010
toner ML-2010D3
wyd. 3000 stron
77
SAMSUNG
ML 2151N
toner ML-2150D8
wyd. 8000 stron
szt.
5
oryginalny
równoważny
SAMSUNG
toner ML-D3470B
wyd. 10000 stron
szt.
4
oryginalny
równoważny
1
oryginalny
równoważny
78 ML 3471DN
79
SAMSUNG
SCX 4200
toner SCX-D4200A
wyd. 3000 stron
szt.
szt.
Urządzenia
wielofunkcyjne
80
KONICA MINOLTA
BIZHUB C220, C280
toner TN216C
(A11G151),wyd.
26000 stron
81
KONICA MINOLTA
BIZHUB C220, C280
toner TN216K
(A11G151),
wyd. 29000 stron
82
KONICA MINOLTA
BIZHUB C220, C280
toner TN216M
(A11G151)
wyd. 26000 stron
83
KONICA MINOLTA
BIZHUB C220, C280
toner TN216Y
(A11G151)
wyd. 26000 stron
84
OCE VARIOLINK
2222C, 2822C
Toner 29951216
wyd. 29000 stron
85
OCE VARIOLINK
2222C, 2822C
Toner 29951217
wyd. 29000 stron
86
OCE VARIOLINK
2222C, 2822C
Toner 29951218
wyd. 29000 stron
OCE VARIOLINK
Toner 29951219
wyd. 29000 stron
87 2222C, 2822C
oryginalnyrówn
oważny
szt.
1
oryginalny
równoważny
szt.
1
oryginalny
równoważny
szt.
1
oryginalny
równoważny
szt.
1
3
oryginalny
równoważny
2
oryginalny
równoważny
szt.
2
oryginalny
równoważny
szt.
2
oryginalny
równoważny
szt.
szt.
Faksy
88
TELEFAKS BROTHER toner TN-2000
FAX-2920, 2030
wyd. 2500 stron
89
TELEFAKS
PANASONIC
KX-FL 613
toner KX-FA83E,
wyd. 2500 stron
oryginalny
równoważny
szt.
14
oryginalny
równoważny
szt.
5
90
TELEFAKS
PANASONIC
KX-FP 343, 363
TELEFAKS PHILIPS
91 LPF 855
oryginalny
równoważny
folia KX-FA 57E
wyd. 210 stron
szt.
1
toner PFA731
wyd. 5000 stron
szt.
5
oryginalny
równoważny
Ploter
92 OCE CS2044
Kaseta konserwująca pojemnik na zużyty
tusz MC04
(29952217)
oryginalnyrówn
oważny
szt.
2
WARTOŚĆ CAŁEGO ZADANIA NR 1 BRUTTO:
Słownie:
„Oświadczamy, że zaoferowane równoważne materiały eksploatacyjne są odpowiednie dla danego rodzaju sprzętu i będą w pełni z nim współpracowały.
W przypadku awarii z winy dostarczonego materiału eksploatacyjnego zobowiązujemy się do naprawy urządzenia w autoryzowanym serwisie i pokrycia w całości szkód,
jakie awaria ta spowodowała oraz że wszelkie wymagane ekspertyzy związane z oceną kwestionowanych, a dostarczonych przez nas materiałów eksploatacyjnych
przeprowadzimy na własny koszt."
……………………………………………………………………….
(Miejscowość, data)
…………………………………………………………………
( pieczątka i podpis Wykonawcy)
(pieczątka i podp