Układy bezpośredniego wtrysku benzyny: szansa na dodatkowe

Komentarze

Transkrypt

Układy bezpośredniego wtrysku benzyny: szansa na dodatkowe
Układy bezpośredniego wtrysku
benzyny: szansa na dodatkowe
dochody dla Twojego warsztatu
Wtryskiwacze i pompy wysokociśnieniowe:
odnoś sukcesy dzięki nowym technologiom
i profesjonalnemu wsparciu firmy Bosch
Układy bezpośredniego wtrysku benzyny produkowane przez firmę Bosch sprawiają, że samochody
emitują mniej spalin i oszczędniej zużywają paliwo. Obecnie coraz więcej samochodów jest wyposażanych w tę innowacyjną technologię. Powoduje to także wzrost popytu na rzetelne usługi serwisowe
i naprawy. Wspólnie z firmą Bosch – kompetentnym i godnym zaufania partnerem – warsztaty mogą
optymalnie wykorzystać tę szansę i powiększyć grono zadowolonych klientów.
»
Technologia, która będzie zyskiwać na znaczeniu
Bezpośredni wtrysk benzyny to podstawa dla
Bezpośredni wtrysk benzyny?
jeszcze oszczędniejszych i bardziej ekologicznych
W naszym warsztacie
generacji silników. Technologia wspiera aktualny
trend, jakim jest downsizing. Ponieważ coraz
to już poważne źródło docho-
więcej producentów samochodów wprowadza do
dów. Szybko zapoznaliśmy
oferty silniki z układem bezpośredniego wtrysku
się z nową technologią Bosch
benzyny, stale rozrasta się także ich rynek.
i cieszy nas, że coraz więcej
Według prognoz udział układów bezpośredniego
samochodów jest wyposażanych w układy bezpośredniego wtrysku benzyny –
dzięki temu także my
możemy zwiększyć obroty.
wtrysku benzyny na świecie zwiększy się ponad
»
dwukrotnie: z obecnych 13% do 28% w 2015
roku. Odpowiednio szybko będzie wzrastał także
popyt na wysokiej jakości usługi serwisowe i naprawy.
Wsparcie dla Twojego warsztatu
Już dziś Twój warsztat może rozszerzyć działalność o obsługę układów bezpośredniego wtrysku
benzyny. W asortymencie produktów Bosch znajdziesz odpowiednie części zamienne o jakości
wyposażenia oryginalnego, a także odpowiednie
narzędzia do wykonywania prac serwisowych.
Umożliwiają one fachowy demontaż wysokociśnieniowych wtryskiwaczy (HDEV). Innowacyjne oprogramowanie serwisowe ESI[tronic] gwarantuje
warsztatom maksymalną efektywność diagnozowania układów.
Twoje korzyści:
Niezawodna diagnoza układów
za pomocą oprogramowania ESI[tronic]
Instrukcje naprawy i narzędzia
umożliwiające fachowy demontaż
Odpowiednie części zamienne
o jakości wyposażenia oryginalnego
2
Obieg paliwa w układzie bezpośredniego wtrysku benzyny
Pompa wysokociśnieniowa
Wtryskiwacze wysokociśnieniowe
Część niskociśnieniowa (ok. 6 barów)
Część wysokociśnieniowa (ok. 40 – 200 barów)
Elektryczna pompa paliwa
Zasada działania: zawsze optymalny skład mieszanki
wtryskiwaczy wysokociśnieniowych. Dobrze rozpylone
Układ bezpośredniego wtrysku benzyny jest podzie-
paliwo w precyzyjnie odmierzonej dawce jest poda-
lony na część niskociśnieniową i wysokociśnieniową.
wane bezpośrednio do komory spalania. Gwarantuje W części niskociśnieniowej elektryczna pompa paliwa
to optymalne spalanie mieszanki. Dokładne dozowa-
pompuje benzynę pod ciśnieniem ok. 6 barów do
nie, przygotowanie i rozpylenie mieszanki paliwowo-
pompy wysokociśnieniowej (HDP).
powietrznej dla każdego cyklu spalania zapewnia
Pompa wysokociśnieniowa spręża paliwo do ciśnienia,
silnikowi wyjątkowo efektywną pracę: wysoką moc
które może wynosić nawet 200 barów i podaje je do
przy niskim zużyciu paliwa i niskim poziomie emisji
zanieczyszczeń.
Czysta praca: bezpieczna i efektywna wymiana
wtryskiwaczy wysokociśnieniowych Bosch
Wiele czynności serwisowych przy układach bezpośredniego wtrysku benzyny – np. wymontowanie
wtryskiwacza wysokociśnieniowego lub wymiana uszczelek komory spalania – można wykonać w łatwy
i szybki sposób, co jest zasługą przemyślanych rozwiązań technologicznych Bosch. Bosch oferuje warsztatom nie tylko odpowiedni asortyment części zamiennych, lecz także wydajne specjalistyczne narzędzia.
Części zamienne
ff O-ring do wtryskiwacza wysokociśnieniowego (HDEV)
ff Uszczelka komory spalania (teflonowa)
ff Podkładka
ff Pierścień mocujący
Specjalistyczne narzędzia
ff Do demontażu wtryskiwaczy HDEV:
– ściągacz trzpieniowy 0 986 616 100
– wybijak do wtryskiwaczy 0 986 616 101
(stosować tylko przy wtryskiwaczach zapieczonych)
ff Zestaw 0 986 616 097 ze stożkiem montażowym i tuleją nastawczą do montażu pierścienia uszczelniającego komory spalania
Demontaż i montaż wtryskiwacza wysokociśnieniowego (HDEV)
Prawidłowe postępowanie z wtryskiwaczami
wysokociśnieniowymi
ff Należy przestrzegać podanych w ESI[tronic] zaleceń dotyczących demontażu i montażu.
ff Do wymontowania wtryskiwacza HDEV oraz wymiany pierścienia uszczelniającego komory spalania należy użyć specjalistycznych narzędzi.
ff Należy unikać uszkodzenia końcówki wtryskiwacza. Może to doprowadzić do nieszczelności
ff Do montażu w głowicy cylindra nie wolno używać
żadnych narzędzi udarowych działających bezpośrednio na wtryskiwacz HDEV.
ff W celu zapewnienia optymalnych warunków montażu wtryskiwacza HDEV o-ringi należy nasmarować olejem silnikowym niezawierającym silikonu.
ff W przypadku regeneracji wtryskiwacza HDEV
przed jego ponownym użyciem należy wymienić
wszystkie zalecane części (zestawy serwisowe).
wtryskiwacza.
ff Należy zapobiegać zanieczyszczeniu wtryskiwacza
i jego gniazda podczas montażu.
ff Przed zamontowaniem wtryskiwacza należy
zawsze wymienić pierścień uszczelniający komory
spalania.
Ważne zalecenia
ff Podczas naprawy silnik musi być zimny.
ff Układ zasilania paliwem nie może znajdować się pod ciśnieniem.
ff Przy pracującym silniku nie wolno otwierać przewodów paliwowych.
Czynność
Zalecenia dotyczące montażu
Obniżenie ciśnienia
w układzie paliwowym
ff
ff
ff
ff
Demontaż przyłączy
ff Zdemontować wszystkie przyłącza, np. kolektor dolotowy i przewód wysokociśnieniowy.
Wymontowanie
wtryskiwacza HDEV
ff Podczas stosowania narzędzi do demontażu wtryskiwaczy zwrócić
uwagę na to, aby znajdowały się one zawsze idealnie pionowo nad
zaworem. Boczne obciążenie wtryskiwacza może doprowadzić do
jego uszkodzenia.
Demontaż pierścienia
uszczelniającego komory
spalania
ff Zdjąć uszczelkę komory spalania, nie dopuszczając do uszkodzenia powierzchni zaworu. Zalecenie: szczypcami ze zwężonymi
końcami należy lekko ścisnąć uszczelkę aż do jej pęknięcia.
Montaż i kalibracja
pierścienia
uszczelniającego
komory spalania
ff Umieścić stożek montażowy na końcówce wtryskiwacza HDEV.
ff Nasunąć palcami nowy pierścień uszczelniający komory spalania i umieścić go w przewidzianym rowku.
ff Aby zapewnić właściwe osadzenie pierścienia uszczelniającego,
należy nasunąć tuleję nastawczą na pierścień uszczelniający do
wyczucia oporu, a następnie obrócić tuleję o 180° w jedną stronę
i z powrotem w drugą stronę, do położenia wyjściowego.
ff Po wymianie pierścienia uszczelniającego komory spalania należy
w ciągu 5 minut zamontować wtryskiwacz HDEV, aby pierścień nie uległ rozciągnięciu.
Montaż wtryskiwacza
HDEV
ff Na uszczelkę komory spalania nie wolno nakładać żadnego smaru.
ff Osłonę (tylko w nowych wtryskiwaczach HDEV) należy zdjąć dopiero
bezpośrednio przed montażem.
ff Zwrócić uwagę na prawidłową pozycję montażu wtryskiwacza HDEV.
Nieprawidłowa pozycja może spowodować zagrożenie pożarowe.
Przyłącza
ff Zainstalować wszystkie przyłącza zgodnie z instrukcją producenta,
np. wysokociśnieniową szynę paliwową, kolektor dolotowy i przewód wysokociśnieniowy.
ff Włożyć bezpiecznik lub podłączyć wtyk elektrycznej pompy paliwa.
Kontrola szczelności
ff Włączyć zapłon (elektryczna pompa paliwa zacznie wytwarzać
ciśnienie).
ff Sprawdzić szczelność.
ff Jeżeli część niskociśnieniowa jest szczelna, na biegu jałowym
sprawdzić szczelność części wysokociśnieniowej.
Wyjąć bezpiecznik lub wtyk elektrycznej pompy paliwa.
Uruchomić silnik i pozwolić mu pracować prawie do zgaśnięcia.
Dopuszczalne jest ciśnienie resztkowe do 5 barów.
Ciśnienie resztkowe należy obniżyć natychmiast po wyłączeniu silnika poprzez otwarcie obiegu wysokiego ciśnienia (ostrożnie zdjąć przewód wysokociśnieniowy).
ff Uwaga: ciśnienie paliwa wzrośnie, jeśli silnik będzie nadal ciepły.
Szybka i niezawodna diagnoza:
oprogramowanie serwisowe Bosch ESI[tronic]
Warunkiem prowadzenie bezpiecznych i efektywnych prac przy komponentach układu bezpośredniego
wtrysku benzyny jest niezawodna diagnoza. Oprogramowanie ESI[tronic] w optymalny sposób wspiera
warsztat przy przeglądach układów bezpośredniego wtrysku benzyny. Najważniejsze czynności kontrolne przedstawiamy na dwóch kolejnych stronach.
Kontrola wtryskiwacza wysokociśnieniowego
Zalecenia:
Testery Bosch, np.
ff tester sterowników KTS 340, 840, 870 lub 890
ff diagnoskopy silnikowe FSA 500, 050 lub FSA 7xx
ff cęgi prądowe do KTS/FSA 1 687 224 969
ff zestaw przewodów pomiarowych 1 687 011 208
ff analizator spalin BEA 550
Czynność
Wartości
referencyjne
ff część niskociśnieniowa i wysokociśnieniowa obiegu paliwa muszą być szczelne
ff pamiętać o prawidłowym zasilaniu (napięcie akumulatora i masa na sterowniku silnika)
Zalecenia dotyczące kontroli
Ocena
Pomiar oporu
wtryskiwacza
HDEV
1,00 – 1,60 Ω
ff Podłączyć przewody pomiarowe do
styków wtryskiwacza HDEV i testera.
Wartości poza zakresem:
ff uszkodzony wtryskiwacz
HDEV, wymienić
Sprawdzenie,
czy nie wys­tę­
puje zwarcie
wtryskiwacza
z masą
> 1 MΩ
ff Podłączyć przewody pomiarowe pojedynczo do styków wtryskiwacza HDEV i testera.
ff Drugi przewód testera trzymać przy korpusie wtryskiwacza.
Wartości poza zakresem:
ff uszkodzony wtryskiwacz
HDEV, wymienić
Kontrola
izolacji
(wymontowany
wtryskiwacz
HDEV)
> 1 MΩ
przy 1000 V
powyżej 2 s
ff Podłączyć przewody pomiarowe pojedyn­
czo do styków wtryskiwacza HDEV i diagnoskopu FSA 050.
ff Drugi przewód testera podłączyć do korpusu wtryskiwacza.
ff Uwaga: wysokie napięcie! Pod żadnym
pozorem nie dotykać instalacji pomiarowej
ani komponentu podczas pomiaru! Przestrzegać zaleceń dotyczących bezpieczeństwa oraz instrukcji obsługi.
ff Rozpocząć test izolacji przy napięciu 1000 V, naciskając przycisk <Test>.
ff Zakończyć test, naciskając
Wartości poza zakresem:
ff uszkodzony wtryskiwacz
HDEV, wymienić
Sprawdzenie
charakterystyki
prądowej
Wartości sygnału
ff Szczypcami prądowymi 30 A chwycić przewód przy zacisku 2 wtryskiwacza HDEV.
ff Na oscyloskopie wybrać pomiar prądu
w zakresie 30 A/5 ms
Możliwe przyczyny odchyleń
wartości mierzonych od referencyjnych:
ff zbyt wysoka rezystancja
przejścia między sterownikiem a wtryskiwaczem HDEV
ff wada izolacji cewki elektromagnesu
ff wady mechaniczne, np. złamana iglica wtryskiwacza
ff uszkodzony wtryskiwacz
HDEV, wymienić
HDEV5.1
HDEV5.2
Idoład.
Iboost
7,6...11 A
9,4...12,7 A
Istart
Ianzug
3,1...5,8 A
3,8...6,2 A
Istop
Ihalte
2,2...3,4 A
2,7...3,4 A
1
Idoład.
2
Istart
3
Istop
Czynność
Wartości
referencyjne
Zalecenia dotyczące
kontroli
Ocena
Sprawdzenie
charakterystyki
napięciowej
Wartości napięcia:
Udoład.: 62 V – 68 V
Uaku.: 9,2 V – 12,0 V
ff Na oscyloskopie wybrać pomiar napięcia
w zakresie 100 V/5 ms
Możliwe przyczyny odchyleń
wartości mierzonych od
referencyjnych:
ff zbyt wysoka rezystancja
przejścia pomiędzy stero­wnikiem a wtryskiwaczem HDEV
ff uszkodzony wtryskiwacz
HDEV, wymienić
Sprawdzenie
szczelności
obiegu paliwa
Ciśnienie w szynie po ok. 10 min > 4 bar
ff Uruchomić zimny silnik i pozostawić go
na biegu jałowym przez maks. 30 s
ff Wyłączyć silnik i obserwować krzywą
ciśnienia, np. poprzez odczyt wartości
rzeczywistej lub na ciśnieniomierzu
Możliwe przyczyny odchyleń
wartości mierzonych od
referencyjnych:
ff Możliwe przyczyny odchyleń wartości mierzonych od referencyjnych:
ff nieszczelność przewodów
lub połączeń przewodów, wtryskiwacza HDEV,
wysokociśnieniowej szyny
paliwowej, pompy HDP,
zaworu zwrotnego
Sprawdzenie
szczelności
wtryskiwacza
HDEV
Pomiar po ok. 5 s od
zadziałania sondy
< 200 ppm HC
Pomiar po ok. 25 kolejnych sekundach
< 100 ppm HC
Różnica pomiędzy
poszczególnymi cylindrami
< 200 ppm HC
ff Uruchomić ciepły silnik i pozostawić go na biegu jałowym przez maks. 30 s
ff Wyłączyć silnik i odczekać 5 min
ff Wykręcić świecę zapłonową cylindra 1
i natychmiast włożyć w otwór sondę
pomiarową.
ff Obserwować wartość HC przez 30 s i zanotować wartość maksymalną.
ff Wartość HC > 200 ppm
oznacza, że wtryskiwacze
HDEV są nieszczelne.
ff Należy wymienić wtryskiwacz HDEV.
Uwaga:
ff Nie wolno w tym samym czasie wykręcać
świec zapłonowych z innych cylindrów.
ff 1 kropla paliwa w komorze spalania
może spowodować wzrost wartości HC do ponad 500 ppm.

Podobne dokumenty