Raport „Doing Business 2016”

Komentarze

Transkrypt

Raport „Doing Business 2016”
Raport „Doing Business 2016”
Fakty i liczby: Europa i Azja Środkowa
Jakie trendy rysują się w rankingu?
Pod względem łatwości prowadzenia działalności gospodarczej kraje Europy i Azji Środkowej,
uśredniając, plasują się na 55. miejscu, zajmując tym samym drugą pozycję pod względem średniej
regionalnej – za państwami członkowskimi OECD, które są krajami o wysokich dochodach.
Spośród krajów regionu najwyżej uplasowała się Macedonia, która zajmuje 12. miejsce w globalnym
rankingu. Za nią znajduje się Litwa (20. miejsce w rankingu) oraz Łotwa (miejsce 22.) i Gruzja (miejsce
24.)
Przechodząc do innych dużych gospodarek regionu można wymienić Kazachstan (41. miejsce), Rosję
(51. miejsce), Turcję (55. miejsce) i Ukrainę (83. miejsce).
Wśród wszystkich gospodarek regionu jedynie Tadżykistan plasuje się w dolnych 30 procentach
rankingu (na 132. miejscu).
Ochrona inwestorów mniejszościowych to kategoria, w której gospodarki regionu – uśredniając – wypadły
najlepiej (miejsce 46.), następnie trzeba wymienić zarejestrowanie spółki (47. miejsce) i rejestrację prawa
własności do nieruchomości (49. miejsce). W regionie średnio potrzeba 10 dni, aby zarejestrować spółkę,
podczas gdy średnia światowa wynosi w tej kategorii 20 dni. Co szczególnie znamienne, rejestracja prawa
własności do nieruchomości zajmuje średnio tyle samo czasu w Europie i Azji Środkowej co w wysoko
rozwiniętych gospodarkach OECD.
Jeżeli chodzi o pole do poprawy w regionie, najwięcej do zrobienia jest w kategorii uzyskiwania pozwoleń
budowlanych (średnia pozycja w rankingu – 98.) i dostępu do energii elektrycznej (94. miejsce). W regionie
długość oczekiwania na uzyskanie nowego przyłączenia do sieci elektroenergetycznej wynosi średnio 119
dni, podczas gdy w wysoko rozwiniętych krajach OECD wystarcza 78 dni.
Jak wyglądają trendy reformatorskie?
Dwadzieścia trzy z dwudziestu pięciu krajów regionu Europy i Azji Środkowej wdrożyło w minionym roku
co najmniej jedną reformę ułatwiającą prowadzenie działalności gospodarczej, co ogółem daje 58 reform.
Ze wskaźnikiem 92 procent reformujących się gospodarek region Europy i Azji Środkowej wyprzedził
pozostałe regiony.
Biorąc pod uwagę wszystkie reformy zrealizowane w regionie, najczęściej reformowane obszary to
rejestracja spółki (10 reform), uzyskiwanie pozwoleń na budowę (7), podatki (7) i dochodzenie należności
(7).
Cypr, Uzbekistan i Kazachstan znalazły się w gronie dziesięciu tegorocznych prymusów globalnego
raportu. Oto przykłady wdrożonych przez te kraje reform:
- Cypr zrealizował pięć reform. Należy wśród nich wymienić usprawnienie procedur upadłościowych
poprzez wprowadzenie restrukturyzacji. Cypr ułatwił też dostęp do informacji kredytowej zezwalając biurom
kredytowym na gromadzenie i zgłaszanie pozytywnych informacji kredytowych oraz informowanie o historii
kredytowej zarówno pożyczkobiorców, jak i poręczycieli.
- Uzbekistan wdrożył trzy reformy. Usprawnił rejestrację firmy poprzez wprowadzenie internetowej
procedury jednego okienka i ułatwienia w procedurach rejestracji spółki. Dodatkowo ułatwił dostęp do
kredytu poprzez stworzenie nowoczesnego, jednolitego rejestru zabezpieczeń działającego w oparciu o
powiadomienia.
- Kazachstan wdrożył siedem reform, to rekord w skali całego globu. Między innymi zlikwidował prawny
wymóg korzystania z pieczęci firmowej, ułatwiając tym samym założenie działalności gospodarczej.
Dochodzenie należności usprawniono dzięki wprowadzenie uproszczonej procedury „szybkiej ścieżki” dla
drobnych roszczeń i udoskonaleniu zasad postępowania egzekucyjnego.
Rosja jest jednym z pięciu krajów świata, które w minionym roku wdrożyły pięć lub więcej reform
regulacyjnych. W Moskwie ułatwiono rejestrację firmy zmniejszając liczbę dni potrzebnych na założenie
rachunku firmowego w banku. Proces uzyskiwania podłączenia do sieci elektroenergetycznej został
uproszczony i skrócony, a koszt przyłącza został obniżony dzięki wyeliminowaniu wymogu kontroli licznika
przez dostawcę oraz wprowadzeniu zmian w taryfach stawek za przyłączenie do sieci.
Dane rankingowe dla krajów Europy i Azji Środkowej
Kraj
Albania
Armenia
Azerbejdżan
Białoruś
Bośnia i Hercegowina
Bułgaria
Chorwacja
Cypr
Gruzja
Kazachstan
Kosowo
Kirgistan
Łotwa
Litwa
Macedonia
Mołdawia
Czarnogóra
Rumunia
Rosja
San Marino
Serbia
Tadżykistan
Turcja
Ukraina
Uzbekistan
Miejsce (1–189)
Dystans
do najlepszych
w pkt. (0–100)
Reformy
DB2015
DB2016
DB2015
DB2016
DB2015
DB2016
62
38
63
43
82
36
39
60
24
53
64
67
22
21
14
49
47
37
54
78
68
138
51
87
103
97
35
63
44
79
38
40
47
24
41
66
67
22
20
12
52
46
37
51
76
59
132
55
83
87
66,77
72,68
66,65
71,79
63,36
73,62
72,50
67,37
76,84
69,34
66,11
65,40
77,51
78,19
79,69
70,76
71,05
73,59
69,26
63,64
65,25
51,37
69,93
62,31
58,81
60,50
74,22
67,80
72,33
63,71
73,72
72,71
71,78
77,45
72,68
66,22
66,01
78,06
78,88
80,18
70,97
71,85
73,78
70,99
64,21
68,41
54,19
69,16
63,04
62,60
3
1
3
1
0
1
3
2
0
4
2
0
1
3
3
2
1
1
2
1
0
4
1
1
2
2
3
3
2
0
0
1
5
2
7
1
2
3
3
2
2
2
3
5
1
2
2
1
1
3
Źródło: baza danych „Doing Business”
Uwaga: Ranking opiera się średniej wartości dystansu każdej gospodarki do najlepszych wyników dla 10 kategorii uwzględnionych
w tegorocznym sumarycznym rankingu. Wskaźnik ten pokazuje, jaka odległość dzieli daną gospodarkę od najlepszych światowych
praktyk w dziedzinie przepisów o działalności gospodarczej. Wyższa wartość oznacza bardziej efektywne otoczenie biznesu i
silniejsze instytucje prawne. Wyniki rankingów Doing Business 2015 i Doing Business 2016 oparte są na nowej metodologii.

Podobne dokumenty