PLN - RPO Warmia i Mazury

Komentarze

Transkrypt

PLN - RPO Warmia i Mazury
Lista projektów złożonych w ramach konkursu RPWM.04.01.00-IP.02-28-002/16
Lp.
Całkowity koszt projektu
(PLN)
Wnioskowana kwota
dofinansowania środkami
publicznymi (PLN)
Numer wniosku
Wnioskodawca
Tytuł projektu
1
RPWM.04.01.00-28-0545/16
Gospodarstwo Rolne EDEN sp. z o.o.
15 163 429,18
9 862 392,96
2
3
4
5
6
RPWM.04.01.00-28-0349/16
Biogal Sp. z o.o.
FARMA FOTOWOLTAICZNA O MOCY 2 MW W GWIŹDZINACH
Rozbudowa biogazowni rolniczej w Boleszynie dodatkowo o moc elektryczną
0,99 MW wraz z budową sieci ciepłowniczej dla miejscowości Boleszyn i
Mroczno
15 382 000,00
9 468 000,00
RPWM.04.01.00-28-0412/16
Bob Energetyk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Budowa elektrowni fotowoltaicznej Wilkowo
14 394 690,00
8 247 011,54
RPWM.04.01.00-28-0587/16
Eko Park XVI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Budowa elektrowni fotowoltaicznej Nowa Wieś Mała
13 260 679,19
7 483 659,69
RPWM.04.01.00-28-0529/16
Eko Park XIV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Utworzenie farmy fotowoltaicznej w miejscowości Dębnik
13 502 944,60
7 465 066,40
RPWM.04.01.00-28-0528/16
Eko Park XV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
13 010 940,00
7 145 066,66
7
RPWM.04.01.00-28-0382/16
Biogazownia Drozdowo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
10 256 391,90
6 304 968,00
8
RPWM.04.01.00-28-0590/16
PGB Energetyka 6 sp. z o. o.
16 605 000,00
5 847 800,63
9
RPWM.04.01.00-28-0618/16
Energia Słoneczna Spółka Cywilna Władysław i Natalia Kozij
10 827 116,82
5 721 647,10
10
RPWM.04.01.00-28-0537/16
Greenprojekt 7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
9 592 364,10
5 259 675,64
11
12
RPWM.04.01.00-28-0507/16
Fotowoltaika Pityny Sp. z o.o. w organizacji
Utworzenie farmy fotowoltaicznej w miejscowości Gałwuny
Budowa instalacji o mocy 0,36 MW do wytwarzania energii elektrycznej i
cieplnej z biogazu, w miejscowości Drozdowo.
Budowa elektrociepłowni na biogaz o mocy elektrycznej 0,999 MW i mocy
cieplnej 1,082 MW w miejscowości Kupin, gminie Zalewo
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1,99MW w miejscowości
Pawłowo
"PV 1900kW Warmia i Mazury III" - budowa instalacji fotowoltaicznej na
działce nr 1/5 obręb 12 m. Braniewo
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 999,44 kW wraz z niezbędną
infrastrukturą techniczną w miejscowości Miłakowo
8 688 131,52
5 002 556,33
RPWM.04.01.00-28-0561/16
Wodna farma Sp. z o.o.
Wykorzystanie energii odnawialnej w procesie hodowli ryb.
6 955 650,00
4 524 000,00
13
RPWM.04.01.00-28-0376/16
PV Wielbark spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
10 389 646,64
4 456 945,17
14
RPWM.04.01.00-28-0500/16
Auto - Handel Import - Export Sławomir Wasik
Budowa elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Wielbark - ETAP I
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW w miejscowości
Kołodziejowy Grąd
6 934 740,00
3 942 369,48
15
RPWM.04.01.00-28-0499/16
Słoneczna Polana Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1MW w miejscowości Trękusek
6 934 740,00
3 942 369,48
16
RPWM.04.01.00-28-0471/16
SPV Wydminy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
6 907 680,00
3 924 769,48
17
18
RPWM.04.01.00-28-0428/16
Auto - Handel Import - Export Sławomir Wasik
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1MW w miejscowości Wydminy
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,99 MW w miejscowości
Praslity
6 837 570,00
3 885 230,86
RPWM.04.01.00-28-0504/16
Siła Mazur Sp. z o.o.
Inwestycje w OZE w przedsiębiorstwie Siła Mazur
6 900 300,00
3 816 483,00
19
RPWM.04.01.00-28-0335/16
PL 2011 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
6 496 491,00
3 671 892,00
20
21
22
RPWM.04.01.00-28-0586/16
Spółdzielnia Mieszkaniowa Ozdoba
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 0,973 MW w miejscowości Guja
Modernizacja ogrzewania budynków wielorodzinnych z zasobów Spółdzielni
Mieszkaniowej OZDOBA zlokalizowanych w Biskupcu, polegająca na instalacji
niekonwencjonalnych źródeł ciepła: pomp ciepła powietrze-woda oraz
systemu fotowoltaicznego DC
4 291 133,52
3 647 463,49
RPWM.04.01.00-28-0362/16
Gmina Frombork
Modernizacja systemu ciepłowniczego we Fromborku
5 178 300,00
3 578 500,00
RPWM.04.01.00-28-0294/16
3 509 952,00
RPWM.04.01.00-28-0469/16
„Rozbudowa i modernizacja Ciepłowni Miejskiej ”
Budowa elektrowni fotowoltaicznej przez firmę „EkoEnergia Mazury” Sp. z
o.o.
10 959 300,00
23
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
"EKOENERGIA MAZURY" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
6 765 000,00
3 500 000,00
24
RPWM.04.01.00-28-0546/16
Przedsiębiorstwo Usługowe Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
12 096 558,00
3 478 174,72
25
RPWM.04.01.00-28-0487/16
Małgorzata Majkowska Piekarnia "Klementynka"
6 417 792,54
3 382 142,87
„Modernizacja systemu ciepłowniczego Nidzicy – budowa kotłowni miejskiej
bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy”
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,1 MW w miejscowości
Dźwierzuty
26
27
RPWM.04.01.00-28-0549/16
MAS ENERGY sp. z o.o.
Elektrownia Fotowoltaiczna Czerwonka - Paszkot
6 014 700,00
3 277 600,00
RPWM.04.01.00-28-0455/16
"Rozbudowa Ciepłowni w Ełku w oparciu o kocioł opalany biomasą"
9 951 930,00
3 103 411,19
28
29
RPWM.04.01.00-28-0589/16
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ełku Sp. z o.o.
SŁONECZNA ENERGIA OLSZTYN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Budowa elektrowni fotowoltaicznej Kożuchy Wielkie o mocy do 1MW
5 884 665,02
3 085 071,42
RPWM.04.01.00-28-0448/16
PV Gródki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Budowa elektrowni fotowoltaicznej w miejscowości Gródki - ETAP I
5 980 115,23
3 014 853,21
30
31
RPWM.04.01.00-28-0576/16
PW GAJLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW Gajle II - etap I
5 755 998,28
2 999 946,72
RPWM.04.01.00-28-0610/16
PW GAJLE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Budowa elektrowni fotowoltaicznej Gajle I o mocy do 1MW
5 712 342,88
2 980 153,25
32
RPWM.04.01.00-28-0433/16
Quantumsol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Budowa elektrowni fotowoltaicznej Orneta przez firmę QuantumSol Sp. z o.o
5 538 000,00
2 972 626,49
33
RPWM.04.01.00-28-0435/16
Til Energy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Budowa elektrowni fotowoltaicznej Orneta przez firmę TiL Energy Sp. z o.o.
5 538 000,00
2 972 626,49
34
RPWM.04.01.00-28-0539/16
TSM Energy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Budowa elektrowni fotowoltaicznej Orneta przez firmę TSM Energy Sp. z o.o.
5 538 000,00
2 972 626,49
35
RPWM.04.01.00-28-0320/16
Heliotronic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
5 891 700,00
2 937 100,00
36
RPWM.04.01.00-28-0360/16
Greenprojekt5 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
5 320 598,70
2 916 894,41
37
RPWM.04.01.00-28-0481/16
BATALION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
5 547 300,00
2 780 640,00
38
RPWM.04.01.00-28-0468/16
Lotka Sp. z o.o.
5 581 740,00
2 780 640,00
39
RPWM.04.01.00-28-0547/16
Greenprojekt5 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 1 MW w miejscowości Sudwa
„PV 1000kW Warmia i Mazury II” - budowa instalacji fotowoltaicznej na
działce nr 120 w Połęczu
Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 0,975 MW wraz z
niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 335/5 i 335/8, obręb
Stare Guty
Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy do 0,975 MW wraz z
niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 335/5 i 335/8, obręb
Stare Guty
„PV 1000kW Warmia i Mazury I" - budowa instalacji fotowoltaicznej na
działce nr 119 w Połęczu
5 088 190,20
2 765 734,41
40
RPWM.04.01.00-28-0449/16
2 571 017,45
RPWM.04.01.00-28-0419/16
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 680 kW w miejscowości Nibork
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW z przyłączem - Pomierki
Kołodziejki
4 558 145,60
41
Kozarek Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Przedsiębiorstwo Termicznej Obróbki Kruszywa "STONERBERG"
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
4 892 320,66
2 562 231,90
42
RPWM.04.01.00-28-0606/16
Bielik Sp. z o.o
4 862 116,20
2 552 145,08
43
44
45
RPWM.04.01.00-28-0603/16
Trzmiel Sp. z o.o.
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 0,999 MW w miejscowości Wysokie
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 0,999 MW w miejscowości
Rosochackie
4 857 196,20
2 548 885,14
RPWM.04.01.00-28-0339/16
Windspace spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Budowa farmy fotowoltaicznej „Dobre Miasto I” o mocy do 1MW
3 991 000,00
2 542 639,41
RPWM.04.01.00-28-0387/16
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 1MW w Morągu
6 027 000,00
2 516 249,28
46
RPWM.04.01.00-28-0327/16
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o.
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH I CIEPŁOWNICZYCH „EKO –
KOZŁOWO” SP. Z O.O.
Zielona Energia- Kierunek Rozwoju Eko - Kozłowa
4 865 046,06
2 481 341,80
47
RPWM.04.01.00-28-0602/16
Bąk Sp. z o.o.
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 0,956 MW w miejscowości Wydminy
4 677 714,60
2 456 617,40
48
RPWM.04.01.00-28-0454/16
Serwistal Spółka z o. o.
5 869 596,90
2 417 273,14
49
RPWM.04.01.00-28-0554/16
4 926 692,46
2 396 924,07
50
RPWM.04.01.00-28-0552/16
4 926 692,46
2 396 924,07
51
RPWM.04.01.00-28-0551/16
4 926 692,46
2 396 924,07
52
RPWM.04.01.00-28-0553/16
4 926 692,46
2 396 924,07
53
RPWM.04.01.00-28-0278/16
Budowa i wykorzystanie instalacji OZE w firmie Serwistal Sp. z o.o. w Ełku
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy znamionowej 0,999 MW w
Arcus Sp. z o.o.
miejscowości Borki k. Pisza wraz z infrastrukturą przyłączeniową
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy znamionowej 0,999 MW w
Cirrus Sp. z o.o.
miejscowości Borki k. Pisza wraz z infrastrukturą przyłączeniową
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy znamionowej 0,999 MW w
Velum Sp. z o.o.
miejscowości Borki k. Pisza wraz z infrastrukturą przyłączeniową
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy znamionowej 0,999 MW w
Virga Sp. z o.o.
miejscowości Borki k. Pisza wraz z infrastrukturą przyłączeniową
Instalacja paneli fotowoltaicznych przez Firmę Produkcyjno Handlowo
Usługowa „PASPOL” Stanisław Pawlicki w celu wykorzystania energii
Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa "Paspol" Stanisław Pawlicki słonecznej do produkcji energii elektrycznej.
4 282 400,01
2 390 726,54
RPWM.04.01.00-28-0283/16
"Modernizacja systemu ciepłowniczego Olecka polegająca na budowie
ciepłowni bazującej na produkcji energii cieplnej ze spalania biomasy oraz
modernizacji sieci i budowy węzłów cieplnych"
11 074 405,86
2 320 356,06
54
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Olecku Sp. z o.o.
55
RPWM.04.01.00-28-0608/16
MARAND A. Półkośnik i Wspólnicy Spółka Jawna
56
RPWM.04.01.00-28-0323/16
PV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
57
RPWM.04.01.00-28-0607/16
Gawron Sp. z o.o.
Elektrownia Sokółki PV - ekologia na Warmii i Mazurach
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 550 kW w miejscowości
Krzemieniewo
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 0,801 MW w miejscowości
Rosochackie
58
59
60
RPWM.04.01.00-28-0452/16
Chatteris Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Budowa farmy fotowoltaicznej „Mierki VI” o mocy do 1MW
RPWM.04.01.00-28-0536/16
ENGREEN PIOTR KARWOWSKI
ENERGIA ZE SŁOŃCA WARAMI I MAZUR
RPWM.04.01.00-28-0550/16
YGE Poland Solar 2 sp. z o.o.
61
RPWM.04.01.00-28-0593/16
Chatteris Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
62
RPWM.04.01.00-28-0326/16
63
4 178 523,74
2 175 836,62
3 837 467,63
2 174 828,01
4 104 411,60
2 174 222,64
4 340 506,00
2 107 797,33
10 418 414,63
2 083 682,93
Elektrownia słoneczna (fotowoltaiczna) Koszelewy
5 165 174,37
2 008 293,73
4 063 712,00
1 934 631,81
PGE Dystrybucja S.A.
Budowa farmy fotowoltaicznej „Jonkowo I” o mocy do 1MW
"Budowa i rozbudowa sieci SN w celu przyłączenia elektrowni
fotowoltaicznych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego"
2 607 547,00
1 869 255,78
RPWM.04.01.00-28-0470/16
AL INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 500kW w miejscowości Wolnica
3 254 580,00
1 824 028,06
64
65
66
67
68
RPWM.04.01.00-28-0390/16
Chatteris Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Budowa farmy fotowoltaicznej „Mierki III” o mocy do 1MW
3 837 713,00
1 814 562,42
RPWM.04.01.00-28-0321/16
DUON Dystrybucja Spółka Akcyjna
Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Opin
4 828 365,00
1 772 363,25
RPWM.04.01.00-28-0322/16
DUON Dystrybucja Spółka Akcyjna
Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Maszewy
4 828 365,00
1 772 363,25
RPWM.04.01.00-28-0620/16
DUON Dystrybucja Spółka Akcyjna
Budowa farmy fotowoltaicznej w miejscowości Banie Mazurskie
4 828 365,00
1 772 363,25
RPWM.04.01.00-28-0473/16
Corab spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
3 583 130,10
1 674 071,49
69
70
RPWM.04.01.00-28-0399/16
Tymbark - MWS Sp. z o.o. Sp. k
Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą
Instalacja fotowoltaiczna dla zakladu Tymbark - MWS Sp. z o.o. Sp.k. Oddział
w Olsztynku
4 305 000,00
1 575 000,00
RPWM.04.01.00-28-0595/16
Powiat Braniewski
Powiat Braniewski inwestuje w OZE
1 826 058,00
1 552 149,30
71
RPWM.04.01.00-28-0604/16
Rybitwa Sp. z o.o.
2 843 637,00
1 534 211,34
72
RPWM.04.01.00-28-0291/16
PVE PARK ALFA Sp.z o.o.
1 915 110,00
1 245 600,00
73
RPWM.04.01.00-28-0498/16
VOLTICO spółka z ograniczona odpowiedzialnością
2 305 152,84
1 196 584,66
74
RPWM.04.01.00-28-0462/16
Elblągdis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
1 680 000,00
1 176 000,00
75
RPWM.04.01.00-28-0310/16
Gospodarstwo Rolne Bartężek Sp. z o.o.
1 603 446,45
1 006 892,00
76
RPWM.04.01.00-28-0277/16
„ABL” Spółka z ograniczona odpowiedzialnością
1 479 000,00
915 920,00
77
RPWM.04.01.00-28-0609/16
"MASURIA ARTE" AGROTURYSTYKA JOLANTA PIĘTEK
1 479 000,00
906 400,00
78
RPWM.04.01.00-28-0396/16
"Mazurskie Grzybki" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy 0,5 MW w miejscowości Węgorzewo
Montaż instalacji aktywnego odgazowywania kwater wraz z jednostką do
energetycznego wykorzystania gazu wysypiskowego na składowaniu
odpadów w miejscowości Wysieka na działce nr ew.1/1 w obrębie nr 0040 Markiny, gmina Bartoszyce
Budowa instalacji paneli fotowoltaicznych wraz z urządzeniami i przyłączami
towarzyszącymi - II etap (460 kW)
Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 399,88 kW w firmie Elblągdis sp. z
o.o.
Instalacja Zagrodowej Kompaktowej Kontenerowej Elektrowni na biogaz o
mocy do 40 kWe, zintegrowanej technologicznie i funkcjonalnie z obiektem
obory krów mlecznych w gospodarstwie Gospodarstwa Rolnego Bartężek
Sp. z o.o.
Instalacja paneli fotowoltaicznych przez firmę "ABL" Spółka z ograniczona
odpowiedzialnością w celu wykorzystania energii słonecznej do produkcji
energii elektrycznej w Olsztynie
Instalacja paneli fotowoltaicznych przez firmę "Masuria Arte" w celu
wykorzystania energii słonecznej do produkcji energii elektrycznej w
miejsowości Stacze.
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 130 kW i pomp ciepła o mocy
23,9 kW każda w miejscowości Lemany
1 773 300,30
897 172,89
BIALMED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ
Instalacja pomp ciepła i paneli fotowoltaicznych na potrzeby hali
magazynowej z zapleczem socjalnym i biurowym firmy Bialmed Sp. z o.o
2 009 229,60
881 946,80
Wojciech Hołownia Gospodarstwo Rolne - Obsługa Energetyczna i
Usługi w Rolnictwie
Instalacja Zagrodowej Kompaktowej Kontenerowej Elektrowni na biogaz o
mocy do 40 kWe, zintegrowanej technologicznie i funkcjonalnie z obiektem
obory krów mlecznych w gospodarstwie Wojciecha Hołowni
1 407 025,29
879 138,40
Gospodarstwo Rolne Henryk Stańczak
Instalacja Zagrodowej Kompaktowej Kontenerowej Elektrowni na biogaz o
mocy 33 kWe, zintegrowanej technologicznie i funkcjonalnie z obiektem
obory krów mlecznych w gospodarstwie Henryka Stańczaka
1 268 480,55
871 435,83
79
80
81
RPWM.04.01.00-28-0506/16
RPWM.04.01.00-28-0319/16
RPWM.04.01.00-28-0314/16
RPWM.04.01.00-28-0352/16
MIKROBIOGAZ ODRYTY Witold Pontus
Parafia Rzymskokatolicka Świętego Jana Ewangelisty i Bożej
Opatrzności w Bartągu
MIKROBIOGAZ ODRYTY Witold Pontus - Instalacja Kompaktowej
Kontenerowej Mikrobiogazowni Rolniczej o mocy do 40 kWe
Fotowoltaika dla Parafii Rzymskokatolickiej Świętego Jana Ewangelisty i
Bożej Opatrzności w Bartągu
RPWM.04.01.00-28-0444/16
"ENERGOPOL-WARSZAWA" SPÓŁKA AKCYJNA
Inwestycje w OZE w Ośrodku Wypoczynkowym "Kalwa"
RPWM.04.01.00-28-0289/16
Gmina Biskupiec
86
87
RPWM.04.01.00-28-0366/16
RPWM.04.01.00-28-0358/16
88
RPWM.04.01.00-28-0434/16
Nutrimilk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
89
RPWM.04.01.00-28-0592/16
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Chojniaku
RPWM.04.01.00-28-0439/16
Mikrobiogaz Jadwiga Gorlo
82
RPWM.04.01.00-28-0311/16
83
84
85
90
1 305 241,56
870 161,04
1 011 200,00
859 520,00
1 494 479,75
850 000,00
1 938 608,66
848 054,31
Gmina Wydminy
„BUDOWA INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH W GMINIE BISKUPIEC”
Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł
odnawialnych poprzez przebudowę kotłowni w budynku Urzędu Gminy i
Gminnego Ośrodka Kultury w Wydminach wraz z montażem instalacji paneli
fotowoltaicznych.
996 479,23
847 007,35
Gmina Stawiguda
Zastosowanie OZE w gospodarce komunalnej
1 206 790,00
835 550,00
1 207 948,34
834 761,05
976 570,80
830 085,18
1 173 199,83
810 747,85
1 170 347,46
808 776,70
Budowa instalacji pomp ciepła na potrzeby hal produkcyjno-magazynowych
wraz z budynkiem biurowym przedsiębiorstwa Nutrimilk Sp. z o.o.
Przebudowa kotłowni Spółdzielni Mieszkaniowej w Chojniaku z
wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii
Mikrobiogaz Jadwiga Gorlo - Instalacja Kompaktowej Kontenerowej
Mikrobiogazowni Rolniczej o mocy 22 kWe
91
RPWM.04.01.00-28-0313/16
Usługi Rolnicze Barbara Stankiewicz
92
93
RPWM.04.01.00-28-0573/16
Parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Różańcowej w Pieckach
Instalacja Zagrodowej Kompaktowej Kontenerowej Elektrowni na biogaz o
mocy 22 kWe, zintegrowanej technologicznie i funkcjonalnie z obiektem
obory krów mlecznych w gospodarstwie Barbary Stankiewicz
Wykorzystanie OZE do produkcji energii cieplnej i elektrycznej na potrzeby
Parafii pw. Matki Bożej Różańcowej w Pieckach
949 909,52
807 423,09
RPWM.04.01.00-28-0441/16
Gmina Piecki
Wykonanie instalacji OZE w budynkach użyteczności publicznej
940 126,08
799 107,17
94
RPWM.04.01.00-28-0447/16
Gmina Miejska Bartoszyce
Inwestycje w odnawialne źródła energii w Gminie Miejskiej Bartoszyce
936 691,74
796 187,98
Instalacja Zagrodowej Kompaktowej Kontenerowej Elektrowni na biogaz o
mocy 22 kWe, zintegrowanej technologicznie i funkcjonalnie z obiektem
obory krów mlecznych w gospodarstwie Pawła Policht
Zastosowanie pomp ciepła wykorzystujących energię cieplną z OZE w firmie
PAWEKO
1 151 383,32
795 671,40
1 217 700,00
792 000,00
1 141 600,00
788 910,57
1 134 025,56
783 676,20
1 133 181,78
783 093,10
1 476 000,00
780 000,00
912 694,54
775 790,36
1 120 085,34
773 872,72
905 144,80
769 373,08
1 086 582,00
750 890,00
95
RPWM.04.01.00-28-0312/16
96
RPWM.04.01.00-28-0601/16
Paweł Policht Energia i Usługi
FIRMA PRODUKCYJNA HANDLOWO USŁUGOWA "PAWEKO" Beata
Pawlikowska
97
RPWM.04.01.00-28-0337/16
"TAMA" FARBY-LAKIERY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
98
RPWM.04.01.00-28-0544/16
Mikrobiogaz Grzegorz Wróblewski
99
RPWM.04.01.00-28-0309/16
MIKROBIOGAZ BOŻE Bożena Czaplińska
100
101
RPWM.04.01.00-28-0600/16
BOGUSŁAW WOJCIECHOWSKI BUBA BOGUSŁAW WOJCIECHOWSKI
Wykorzystanie OZE na potrzeby firmy TAMA
Mikrobiogaz Grzegorz Wróblewski - Instalacja Kompaktowej Kontenerowej
Mikrobiogazowni Rolniczej o mocy 22 kWe
MIKROBIOGAZ BOŻE Bożena Czaplińska - Instalacja Kompaktowej
Kontenerowej Mikrobiogazowni Rolniczej o mocy 22 kWe
Montaż instalacji fotowoltaicznych przez firmę Buba Bogusław
Wojciechowski w miejscowości Żardeniki
RPWM.04.01.00-28-0571/16
102
103
104
105
RPWM.04.01.00-28-0280/16
Gmina Grunwald
Centrum Recyklingu Palet WOPAL Spółka z ograniczona
odpowiedzialnością
Budowa instalacji fotowoltaicznej w Gminie Grunwald
Zakup i montaż kotła na biomasę w przedsiębiorstwie Centrum Recyklingu
Palet WOPAL Spółka z o. o.
RPWM.04.01.00-28-0424/16
Powiat Nidzicki
Inwestycje w odnawialne źródła energii w Powiecie Nidzickim
RPWM.04.01.00-28-0296/16
Gmina Rozogi
Inwestycje w OZE w Gminie Rozogi
RPWM.04.01.00-28-0522/16
Gmina Janowiec Kościelny
Ekologiczne źródła energii na terenie Gminy Janowiec Kościelny
871 204,14
740 523,52
Wspomaganie podgrzewu ciepłej wody użytkowej przy pomocy instalacji
solarnej budynków należących do Spółdzielni Mieszkaniowej METALOWIEC
947 121,99
733 720,78
106
107
RPWM.04.01.00-28-0300/16
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Metalowiec"
RPWM.04.01.00-28-0501/16
Gmina Płoskinia
108
109
RPWM.04.01.00-28-0540/16
RPWM.04.01.00-28-0479/16
849 541,32
722 110,12
Jan Kisielewski - PHU Milan
Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w Gminie Płoskinia
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii przez przedsiębiorstwo Jan
Kisielewski – PHU Milan poprzez instalację paneli fotowoltaicznych i kaskady
pomp ciepła.
1 031 970,00
712 725,00
Jarka SP z o.o.
Budowa elektrowni fotowoltaicznej 200 KW w firmie Jarka sp. z o.o.
1 160 537,04
707 661,00
110
RPWM.04.01.00-28-0431/16
Samodzielne Koło Terenowe nr 93 Społecznego Towarzystwa
Oświatowego w Mikołajkach
Instalacja paneli fotowoltaicznych oraz pompy ciepła przez Samodzielne
Koło Terenowe nr 93 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Mikołajkach
w celu wykorzystania energii słonecznej do produkcji energii elektrycznej
oraz energii geotermalne
824 778,35
700 636,60
986 964,30
682 048,50
111
RPWM.04.01.00-28-0315/16
Dariusz Woźniak Gospodarstwo Rolne - Obsługa Energetyczna i
Usługi w Rolnictwie
Instalacja Zagrodowej Kompaktowej Kontenerowej Elektrowni na biogaz o
mocy 22 kWe, zintegrowanej technologicznie i funkcjonalnie z obiektem
obory krów mlecznych w gospodarstwie Dariusza Woźniaka
112
113
RPWM.04.01.00-28-0308/16
Marianna Bastek - MIKROBIOGAZ MACHARY
Marianna Bastek - MIKROBIOGAZ MACHARY - Instalacja Kompaktowej
Kontenerowej Mikrobiogazowni Rolniczej o mocy 22 kWe
968 629,92
669 378,40
RPWM.04.01.00-28-0407/16
GMINA JANOWO
Inwestycje w OZE w Gminie Janowo
957 530,40
661 708,00
114
RPWM.04.01.00-28-0464/16
MAGNAT Marzanna Bernaciak
Wzrost wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii poprzez instalację paneli
fotowoltaicznych na budynkach firmy MAGNAT Marzanna Bernaciak
1 098 619,41
659 973,60
115
RPWM.04.01.00-28-0401/16
Rent Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
953 747,96
659 094,12
116
117
RPWM.04.01.00-28-0316/16
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 100 kW w miejscowości Wolnica
Grzegorz Wróblewski Gospodarstwo Rolne a Obsługa Energetyczna i Usługi
Grzegorz Wróblewski Gospodarstwo Rolne a Obsługa Energetyczna i w Rolnictwie- Instalacja Kompaktowej Kontenerowej Mikrobiogazowni
Usługi w Rolnictwie
Rolniczej o mocy 22 kWe
951 685,44
657 668,80
RPWM.04.01.00-28-0614/16
Gmina Kurzętnik
764 371,20
649 715,52
118
RPWM.04.01.00-28-0477/16
889 540,92
614 298,40
119
RPWM.04.01.00-28-0425/16
Gałkowo.pl Potocki Aleksander
WODOCIAGOWO-CIEPŁOWNICZA SPÓŁKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA "COWIK" W BARTOSZYCACH
Słoneczna Gmina
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii przez firmę Gałkowo.pl. poprzez
instalację paneli fotowoltaicznych i dwóch pomp ciepła.
748 030,00
608 160,08
120
RPWM.04.01.00-28-0370/16
"SANIT-PLAST" FILIPCZAK SPÓŁKA JAWNA
852 767,00
588 965,00
121
RPWM.04.01.00-28-0284/16
Spółdzielnia "AGRO" w Małdytach
Inwestycje w OZE w przedsiębiorstwie COWIK w Bartoszycach
Rozbudowa elektrowni fotowoltaicznej przez firmę „SANIT-PLAST” FILIPCZAK
SPÓŁKA JAWNA o 109,72 kW oraz montaż pompy ciepła.
Instalacja 8 elektrowni fotowoltaicznych o mocy łącznej 120,5 kW przez
Spółdzielnie „AGRO” w Małdytach w celu wykorzystania energii słonecznej
do produkcji energii elektrycznej.
815 682,50
563 337,50
122
RPWM.04.01.00-28-0307/16
MIKROBIOGAZ RUSKA WIEŚ Małgorzata Borowska
800 652,51
553 296,45
123
RPWM.04.01.00-28-0565/16
659 017,40
547 415,39
124
RPWM.04.01.00-28-0344/16
748 000,00
516 910,57
125
RPWM.04.01.00-28-0440/16
738 099,02
509 722,90
126
127
RPWM.04.01.00-28-0568/16
MIKROBIOGAZ RUSKA WIEŚ Małgorzata Borowska - Instalacja Kompaktowej
Kontenerowej Mikrobiogazowni Rolniczej o mocy 11 kWe
Montaż instalacji fotowoltaicznej oraz pompy ciepła na potrzeby c.w.u. w
budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Norwida 2, 7, 9 będących
Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Działdowie w zasobach SML - W w Działdowie
CENTRUM HANDLOWE FABRYKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Inwestycje w OZE w przedsiębiorstwie Centrum Handlowe Fabryka Sp. z o.o.
Instalacja paneli fotowoltaicznych oraz pompy ciepła przez firmę Karczma
Łabędź Wojenkowski Łukasz w celu wykorzystania energii słonecznej do
produkcji energii elektrycznej oraz energii geotermalnej do produkcji energii
Karczma Łabędź Wojenkowski Łukasz
cieplnej.
Budowa 2 mikroinstalacji fotowoltaicznych przez Rzymskokatolicką parafię
Parafia Rzymsko- katolicka NMP Królowej Polski
NMP Królowej Polski w Napiwodzie
587 210,00
498 703,50
RPWM.04.01.00-28-0532/16
Gmina Ostróda
557 155,56
473 582,23
128
RPWM.04.01.00-28-0542/16
INBAP Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
678 000,00
467 500,00
129
RPWM.04.01.00-28-0605/16
VestaEco Spółka Akcyjna
550 000,00
467 500,00
130
RPWM.04.01.00-28-0410/16
Krzysztof Kocięda "Meblolux"
Inwestycje w odnawialne źródła energii w Gminie Ostróda
Instalacja paneli fotowoltaicznych o mocy 100 kW przez INBAP Fundusz
Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w celu wykorzystania
energii słonecznej do produkcji energii elektrycznej.
„Montaż dwóch instalacji fotowoltaicznych na dachach hali produkcyjnomagazynowej i wiaty magazynowej o mocy 39,75 kWp każda w Wielkim
Łęcku”
"Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiektach Firmy Meblolux w Olsztynie,
Działdowie, Nidzicy, Ostródzie”
725 914,02
460 139,20
RPWM.04.01.00-28-0405/16
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "AS" spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością
Budowa 3 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 104 kW przez
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „AS” Sp. z o. o.
665 315,00
459 425,00
RPWM.04.01.00-28-0461/16
Gmina Lelkewo
Wykorzystanie energii słonecznej w Gminie Lelkowo
538 144,68
457 422,98
131
132
133
134
135
136
RPWM.04.01.00-28-0354/16
Misiura Stanisław EURO-TRANS
„Budowa trzech instalacji fotowoltaicznych w przedsiębiorstwie EUROTRANS Stanisław Misiura
660 685,26
456 571,12
RPWM.04.01.00-28-0409/16
Gmina Pieniężno
Pieniężno stawia na OZE
525 985,00
447 087,25
RPWM.04.01.00-28-0619/16
Gmina Miejska Barczewo
Inwestycje w odnawialne źródła energii w Gminie Barczewo
520 570,44
442 484,87
RPWM.04.01.00-28-0567/16
425 000,00
RPWM.04.01.00-28-0484/16
600 475,64
414 962,84
138
RPWM.04.01.00-28-0497/16
600 240,00
414 800,00
139
RPWM.04.01.00-28-0356/16
"PANORAMIC OSCAR" A. D. W. E. K. BIELSCY S.C.
Modernizacja systemu cieplnego w firmie Finishparkiet
Wykonanie dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocach 40 kWp
zlokalizowanych w Lidzbarku Warmińskim
Zakup i montaż dwóch instalacji fotowoltaicznych w firmie PPHU „KOROL”
IRENA KOROLCZUK
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych w firmie "PANORAMIC OSCAR" A.
D. W. E. K. BIELSCY S.C.
615 000,00
137
FINISHPARKIET FABRYKA PARKIETU ZYGMUNT DĄBROWSKI
PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI, SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Przedsiębiorstwo Produkcyjno- Handlowo – Usługowe „KOROL”
Irena Korolczuk
596 550,00
412 250,00
140
141
RPWM.04.01.00-28-0418/16
Przedsiębiorstwo Budowalno-Inwestycyjne Witold Śliwiński
Zakup i montaż 2 instalacji fotowoltaicznych o mocy do 40 kW każda, w
firmie Przedsiębiorstwo Budowlano-Inwestycyjne Witold Śliwiński.
RPWM.04.01.00-28-0299/16
SETON K.CICHOCKI, R.MATUSIEWICZ SPÓŁKA JAWNA
142
RPWM.04.01.00-28-0599/16
Manufaktura Pałac Nakomiady Sp. z o.o.
143
RPWM.04.01.00-28-0533/16
144
RPWM.04.01.00-28-0411/16
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Elblągu
Zakład Przemysłu Drzewnego Piotr Żemojtel Zakład Produkcyjny w
Godkowie
145
RPWM.04.01.00-28-0372/16
Gmina Młynary
146
RPWM.04.01.00-28-0371/16
P.H.U. Zajazd ,,JURAND'' Agata Ben Amor
147
RPWM.04.01.00-28-0420/16
Lech Piotr Antosiak Remonty Placów, Dróg i Ulic
148
RPWM.04.01.00-28-0613/16
Spółdzielnia Mieszkaniowa Ozdoba
149
RPWM.04.01.00-28-0579/16
FIRMA Jerzy Leński
150
RPWM.04.01.00-28-0287/16
151
RPWM.04.01.00-28-0427/16
152
RPWM.04.01.00-28-0359/16
153
RPWM.04.01.00-28-0295/16
154
RPWM.04.01.00-28-0575/16
SPOŁEM POWSZECHNA SPÓŁDZIELNIA SPOŻYWCÓW W LIDZBARKU
WARMIŃSKIM
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE JÓZEF
GAJEK
Inwestycje w OZE w PPUH Józef Gajek
Instalacja fotowoltaiczna zasilająca w energię elektryczną budynki
Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce
Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce
Przedsiebiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe ALUDREW
Zastosowanie instalacji fotowoltaicznej w firmie Aludrew Arkadiusz
Arkadiusz Bartkowski
Bartkowski.
Budowa 2 instalacji fotowoltaicznych w Kukowie i Szczeciniaku przez
Gospodarstwo Siejnik Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Gospodarstwo Siejnik Sp. z o.o.
155
RPWM.04.01.00-28-0404/16
Defil Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
596 550,00
412 250,00
Montaż dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy 40 kWp
Modernizacja systemu grzewczego z wykorzystaniem odnawialnych źródeł
energii
Zastosowanie ogniw fotowoltaicznych w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu
Drogowego w Elblągu
594 336,00
410 720,00
630 243,39
409 914,40
478 537,74
406 757,08
Budowa 2 mikroinstalacji fotowoltaicznej przez firmę ZPD Piotr Żemojtel.
587 398,80
405 501,00
Inwestycje w odnawialne źródła energii na terenie miasta i gminy Młynary
472 537,04
401 656,48
576 863,85
398 220,75
573 167,70
396 091,50
474 909,34
392 105,26
565 129,65
390 111,75
554 730,00
383 350,00
550 181,14
380 206,48
473 401,64
379 950,31
548 334,00
378 760,00
587 710,00
374 560,00
Budowa instalacji fotowoltaicznych oraz pompy ciepła przez DEFIL Sp. z o. o.
520 505,25
356 298,75
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii przez firmę Zajazd „Jurand”
poprzez instalację paneli fotowoltaicznych i pompy ciepła.
Budowa naziemnej instalacji fotowoltaicznej o mocy 2 x 40 kW w
miejscowości Nowe Gizewo
Modernizacja ogrzewania budynków wielorodzinnych z zasobów Spółdzielni
Mieszkaniowej OZDOBA zlokalizowanych w Biskupcu przy ul. Ludowej 48
oraz Żeromskiego 14, polegająca na instalacji niekonwencjonalnych źródeł
ciepła.
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii przez przedsiębiorstwo Firma
Jerzy Leński poprzez instalację paneli fotowoltaicznych i pompy ciepła.
Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 99,06 kWp na dachach sklepów
spożywczych firmy 'Społem' Powszechna Spółdzielnia Spożywców w
Lidzbarku Warmińskim
156
157
RPWM.04.01.00-28-0442/16
Spółdzielnia Mieszkaniowa Ozdoba
Modernizacja ogrzewania budynków wielorodzinnych z zasobów Spółdzielni
Mieszkaniowej OZDOBA zlokalizowanych w Biskupcu przy ul. Szpitalnej 16,
polegająca na instalacji niekonwencjonalnych źródeł ciepła.
413 592,56
347 668,58
RPWM.04.01.00-28-0541/16
344 678,35
RPWM.04.01.00-28-0480/16
Budowa instalacji fotowoltaicznych w Gminie Dźwierzuty
Produkcja energii cieplnej z wykorzystaniem biomasy w przedsiębiorstwie
EUROSTYL
405 503,94
158
Gmina Dźwierzuty
Firma Produkcyjno - Usługowo - Handlowa "EUROSTYL" Łukasz
Witkowski
528 900,00
344 000,00
159
RPWM.04.01.00-28-0446/16
Wodociągi Fromborskie Sp. z o.o.
Inwestycje w OZE w przedsiębiorstwie Wodociągi Fromborskie Sp. z o.o.
490 709,22
339 107,99
160
RPWM.04.01.00-28-0368/16
"AMAZUR" Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii przez przedsiębiorstwo
„AMAZUR” poprzez instalację paneli fotowoltaicznych i pompy ciepła.
474 595,50
327 547,50
472 105,98
325 827,10
381 300,00
324 105,00
458 335,00
316 735,57
453 870,00
313 650,00
557 605,74
312 939,22
365 877,32
310 995,72
448 888,50
309 782,50
446 068,83
308 258,95
Budowa instalacji fotowoltaicznej na budynku WORD w Olsztynie
445 875,00
308 125,00
437 098,95
302 060,25
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii przez przedsiębiorstwo Jerzy
Wiesław Kulig poprzez instalację paneli fotowoltaicznych i pompy ciepła.
Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie
energetycznym Regionu poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych w
obiektach oświatowych w gminie Małdyty
„Kompleksowe wykorzystanie OZE w Centrum Pałacowo- Konferencyjnym
„Osada Danków” w Wielimowie”
Rozwój przedsiębiorstwa PAKROM poprzez inwestycję polegającą na
budowie instalacji fotowoltaicznej
Budowa mikro instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40KWp na oczyszczalni
ścieków przy ul. Rataja 4 w Reszlu oraz stacji uzdatniania wody przy ul.
Gdańskiej 3 w Reszlu.
Wymiana systemu grzewczego w Publicznym Gimnazjum im. Ziemi
Mazurskiej w Miłomłynie
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż paneli
fotowoltaicznych i pompy ciepła przez przedsiębiorstwo "Ancora Collection"
S.C.
ZAKUP I MONTAŻ DWÓCH MIKROINSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH PRZEZ
PHU GROT JACEK OLSZEWSKI
161
RPWM.04.01.00-28-0476/16
Jerzy Wiesław Kulig
162
RPWM.04.01.00-28-0594/16
Gmina Małdyty
163
RPWM.04.01.00-28-0505/16
"TOREX" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
164
RPWM.04.01.00-28-0288/16
PAKROM Spółka jawna D. i J. Romejko
165
RPWM.04.01.00-28-0482/16
WIELOBRANŻOWE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
166
RPWM.04.01.00-28-0317/16
Gmina Miłomłyn
167
RPWM.04.01.00-28-0577/16
"Ancora Collection" Wiesława Ciępka i Andrzej Ciępka S.C.
168
RPWM.04.01.00-28-0496/16
169
170
RPWM.04.01.00-28-0341/16
PHU GROT JACEK OLSZEWSKI
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego - Regionalne Centrum
Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
RPWM.04.01.00-28-0516/16
Gmina Gietrzwałd
171
172
RPWM.04.01.00-28-0389/16
Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.
Inwestycje w OZE w Gminie Gietrzwałd
Budowa dwóch mikroinstalacji na terenie przedsiębiorstwa MPEC Sp. z o.o.
w Braniewie
428 304,00
295 982,44
RPWM.04.01.00-28-0456/16
Spółdzielnia Mieszkaniowa PIONIER w Kętrzynie
Inwestycje w OZE w Spółdzielni Mieszkaniowej Pionier w Kętrzynie
346 885,34
294 852,54
173
174
RPWM.04.01.00-28-0388/16
Gmina Nidzica
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynkach hali widowiskowosportowej przy ul. Polnej 8 i pawilonu sportowego przy ul. Polnej 7 w Nidzicy
417 315,53
288 388,78
RPWM.04.01.00-28-0375/16
Gmina Milejewo
Wykorzystanie energii przyjaznej środowisku w Gminie Milejewo
336 326,28
285 877,34
413 780,00
285 600,00
520 911,64
283 580,49
175
RPWM.04.01.00-28-0406/16
"GRUPA FAMA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
176
RPWM.04.01.00-28-0297/16
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE
„ZIEMAR” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
INWESTYCJE W ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII PRZEZ „GRUPA FAMA”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W MIEJSCOWOŚCI ŁOJE
„Podniesienie konkurencyjności PPUH "ZIEMAR" Sp. z .o.o. poprzez
modernizację systemu grzewczego z zastosowaniem odnawialnych źródeł
energii”
177
178
RPWM.04.01.00-28-0585/16
Gospodarstwo Rolne Marcin Jagielski
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez instalację paneli
fotowoltaicznych i pompę ciepła przez Gospodarstwo Rolne Marcin Jagielski
443 980,80
277 488,00
RPWM.04.01.00-28-0422/16
Olsztyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa
Inwestycje w OZE w Olsztyńskiej Spółdzielni mieszkaniowej – etap I
318 750,00
270 937,50
386 134,00
268 430,00
387 199,29
267 576,74
501 110,00
264 550,00
397 731,90
253 605,38
365 433,00
252 535,00
295 785,00
250 894,50
179
RPWM.04.01.00-28-0318/16
AutoMyjnia Hurtowa i Detaliczna Sprzedaż Paliw Płynnych i
Gazowych Adam Kozłowski
180
RPWM.04.01.00-28-0457/16
"ALCAR" Sp. z o.o.
181
182
RPWM.04.01.00-28-0398/16
FARMER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
RPWM.04.01.00-28-0598/16
183
RPWM.04.01.00-28-0510/16
Gmina Miasto Ełk
PRZYBOROWSKI JÓZEF PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG DROGOWOMOSTOWYCH
RPWM.04.01.00-28-0578/16
Rzymsko Katolicka Parafia Pod Wezwaniem Znalezienia Krzyża
Świętego w Klebarku Wielkim
184
Zakup i montaż instalacji mających na celu produkcję energii elektrycznej i
cieplnej z odnawialnych źródeł energii wykorzystujących energię słońca i
energię geotermalną przez stację paliw w Olecku
„Podniesienie konkurencyjności "ALCAR" Sp. z o.o. w Olsztynie poprzez
inwestycje w odnawialne źródła energii”
INWESTYCJE W ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO
FARMER SP. Z O.O. W MIEJSCOWOŚCI MAŻUCIE
Farma Fotowoltaiczna w Parku Naukowo-Technologicznym w Ełku
Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 24,7 kW i pompy ciepła o mocy 35
kW
Instalacja paneli fotowoltaicznych przez Parafię pw. Znalezienia Krzyża
Świętego w celu wykorzystania energii słonecznej do produkcji energii
elektrycznej
Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy do 40 kW w miejscowości
Skajboty w gminie Barczewo
Budowa mikroistalacji fotowoltaicznej przez Klasztor Sióstr Karmelitanek
Bosych w Spręcowie
185
RPWM.04.01.00-28-0559/16
ARS MED Service Michał Kalinowski
186
RPWM.04.01.00-28-0429/16
Klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych
187
RPWM.04.01.00-28-0472/16
Olsztyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa
188
RPWM.04.01.00-28-0555/16
Fabryka Klimatu Mariusz Szerszeń
189
RPWM.04.01.00-28-0443/16
Instytut Rozwoju Sp. z o.o.
190
RPWM.04.01.00-28-0465/16
191
RPWM.04.01.00-28-0597/16
Parafia Rzymsko-Katolicka p.w. Chrystusa Króla Wszechświata w
Iławie
BIURO PODRÓZY SZARPIE TRAVEL SPÓŁKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOSCIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA
192
193
RPWM.04.01.00-28-0494/16
OLPOL ANTONI WAWRZYN, SPÓŁKA JAWNA
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 25,2 kW na budynku Parafii
Rzymsko-Katolickiej p.w. Chrystusa Króla Wszechświata w Iławie
Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,9 kW, Kulka 9, 12-120
Dźwierzuty
Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynkach przedsiębiorstwa OLPOL w
Olsztynie
RPWM.04.01.00-28-0357/16
Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe Grzegorz Wereski
Inwestycje w odnawialne źródła energii w Jezioranach
194
RPWM.04.01.00-28-0569/16
ART EVENTS Krzysztof Gawrych
195
RPWM.04.01.00-28-0511/16
LEGRAMET Leszek Janeczek
RPWM.04.01.00-28-0403/16
Paula Ten-Elsen " ZAJAZD"
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii przez przedsiębiorstwo ART
EVENTS poprzez instalację paneli fotowoltaicznych i pompy ciepła.
Budowa instalacji fotowoltaicznej mającej na celu produkcję energii
elektrycznej z OZE.
Budowa dwóch instalacji fotowoltaicznych przez Paula TenElsen „ZAJAZD" w
Chełmżycy.
196
Inwestycje w OZE w Olsztyńskiej Spółdzielni mieszkaniowej – etap III
Wprowadzenie odnawialnych źródeł energii w działalności firmy Fabryka
Klimatu.
Instalacja paneli fotowoltaicznych o mocy 40 kW w Domu opieki dla osób w
podeszłym wieku „Mazurska Zagroda” w Kozarku Małym
312 157,74
249 726,19
293 970,00
249 351,75
328 336,20
246 729,98
293 130,08
244 910,57
280 600,00
238 510,00
275 550,00
234 217,50
335 810,58
232 064,22
335 039,70
231 531,50
334 105,00
230 885,57
331 513,29
228 669,55
327 672,00
226 440,00
326 815,31
225 502,45
197
198
199
RPWM.04.01.00-28-0369/16
"KAMEA TRANS" KARKUT EWA
Instalacja paneli fotowoltaicznych oraz pompy ciepła przez firmę KAMEA
TRANS w celu wykorzystania energii słonecznej do produkcji energii
elektrycznej oraz energii geotermalnej do produkcji energii cieplnej.
322 046,60
222 207,00
RPWM.04.01.00-28-0426/16
MONDEX A. I J. AFFEK SP.J.
Inwestycje w OZE w firmie MONDEX Anna i Jerzy Affek Spółka Jawna
320 077,98
221 192,10
RPWM.04.01.00-28-0336/16
„AMCO” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Instalacja fotowoltaiczna na potrzeby firmy AMCO
317 500,00
219 410,57
200
RPWM.04.01.00-28-0583/16
Dariusz Pindur Przedsiębiorstwo Prywatne
314 107,22
217 065,96
201
RPWM.04.01.00-28-0381/16
Dworek Dębówko Jadwiga Jażewicz
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 40kW w miejscowości Giżycko
Uzupełnienie systemu zaopatrzenia w energię Dworku Dębówko poprzez
inwestycję w ogniwa fotowoltaiczne
313 356,03
216 546,85
303 827,96
214 269,28
308 877,60
213 452,00
308 115,00
212 500,00
249 918,70
212 430,90
308 646,05
211 702,56
308 646,05
211 702,56
301 350,00
208 250,00
301 350,00
208 250,00
202
RPWM.04.01.00-28-0378/16
NOWUM POLSKA
ZAkup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 12,48kW oraz akumulatora
4,5kW wraz z zakupem i montażem pompy ciepła o mocy grzewczej 8,9kW z
wymiennikiem gruntowym pionowym 2x99mm
203
RPWM.04.01.00-28-0437/16
"ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ SPÓŁKA Z
OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA" W BISZTYNKU
Inwestycje w OZE w przedsiębiorstwie Zakład Gospodarki Komunalnej i
Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Bisztynku
204
RPWM.04.01.00-28-0570/16
"SEVENOAKS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ
205
RPWM.04.01.00-28-0306/16
Wytwórnia Pasz "KEDAR" Spółka Cywilna
206
RPWM.04.01.00-28-0502/16
Marek Michniewicz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej IMPULS
207
RPWM.04.01.00-28-0564/16
208
RPWM.04.01.00-28-0513/16
Marek Michniewicz Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej IMPULS
„WASILEWSKI I SYN” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
209
RPWM.04.01.00-28-0556/16
Dom Towarowy „ATU” Dariusz Baklarz
„Instalacja paneli fotowoltaicznych o mocy 39,78 przez firmę ”SEVENOAKS”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w celu wykorzystania
energii słonecznej do produkcji energii elektrycznej".
Wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na potrzeby własne Wytwórni
Pasz "KEDAR" - Instalacja fotowoltaiczna o mocy 40 kW wraz z niezbędną
infrastrukturą
Rozwiązanie zasilania w energię z OZE Ośrodka DARGIN, dz. nr 367/26 i
367/28, Harsz 62A, gm. Pozezdrze
Rozwiązanie zasilania w energię z OZE Ośrodka Szkoleniowo Wypoczynkowego Guzianka, dz. nr 34/9, gm. Ruciane-Nida
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w firmie „Wasilewski i Syn” Sp. z
o.o.
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej przez firmę Dom Towarowy „ATU”
Dariusz Baklarz.
210
RPWM.04.01.00-28-0345/16
KATES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
301 350,00
208 250,00
301 350,00
208 250,00
PRZEDSIĘBIORSTWO KONSERWACJI URZĄDZEŃ WODNYCH I
MELIORACYJNYCH „PEKUM” SP. Z O.O.
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w firmie KATES POLSKA Sp. z o.o
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 40kW w firmie Leon Czepło Firma "LEURO"
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40 kW w firmie
Przedsiębiorstwo Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych "PEKUM"
Sp. z o.o.
211
RPWM.04.01.00-28-0466/16
Leon Czepło - Firma "LEURO"
212
RPWM.04.01.00-28-0515/16
301 350,00
208 250,00
213
RPWM.04.01.00-28-0365/16
Gmina Miasto Elbląg
Wykorzystanie OZE w obiektach użyteczności publicznej w Elblągu - etap I
307 723,86
206 705,55
214
RPWM.04.01.00-28-0331/16
Zakład Usług Wodnych sp. z o.o.
300 316,80
206 660,57
215
RPWM.04.01.00-28-0488/16
CORNSTORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
298 890,00
206 550,00
216
RPWM.04.01.00-28-0523/16
CORNSTORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
298 890,00
206 550,00
217
RPWM.04.01.00-28-0491/16
KAPMAR MAREK KAPŁON
298 890,00
206 550,00
218
RPWM.04.01.00-28-0512/16
298 890,00
206 550,00
219
RPWM.04.01.00-28-0588/16
KAPMAR MAREK KAPŁON
Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne LIZER S.C. Grzegorz Lizer,
Maria Zarzycka
Inwestycje w OZE w Zakładzie Usług Wodnych sp. z o.o. w Dobrym Mieście
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 40 kW w firmie Cornstore
Sp. z o.o. w miejscowości Taborzec
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 40 kW w firmie Cornstore
Sp. z o.o. w miejscowości Wilkowo
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 40 kW w firmie Kapmar
Marek Kapłon w miejscowości Taborzec
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 40 kW w firmie Kapmar
Marek Kapłon w miejscowości Wilkowo
Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej 40kW wraz z magazynem
energii w firmie PHP LIZER S.C.
388 473,02
205 290,62
220
221
RPWM.04.01.00-28-0330/16
PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ "KOMUNALNIK"
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
222
223
224
Instalacja Fotowoltaiczna na budynku PGK Komunalnik Kętrzyn
296 947,01
205 122,28
„Inwestycje w OZE w przedsiębiorstwie "R.S. POL" Ryszard Smalec”
296 585,40
204 957,39
RPWM.04.01.00-28-0524/16
Firma Handlowa "R.S. POL" Ryszard Smalec
CONDOHOTELS MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w Termach Warmińskich
295 200,00
204 000,00
RPWM.04.01.00-28-0548/16
KOOPERACJA MARCIN SZULĘCKI
294 888,00
203 784,39
RPWM.04.01.00-28-0615/16
SPÓŁKA JAWNA "ŻWIREK" KATARZYNA SKWIOT, ADAM SKWIOT
294 191,40
202 878,00
225
RPWM.04.01.00-28-0485/16
"Moto-Remo" Burzyńscy Spółka Jawna
293 970,00
202 725,00
226
RPWM.04.01.00-28-0379/16
Inwestycje w OZE w przedsiębiorstwie Kooperacja Marcin Szulęcki
Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,78 kW przez przedsiębiorstwo
ŻWIREK
Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej w Iławie przez „Moto- Remo”
Burzyńscy Sp. J.
Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej w Pieckach przez przedsiębiorstwo
EKO-TRANS Kazimierz Ejzemberg
293 970,00
202 725,00
227
RPWM.04.01.00-28-0572/16
293 970,00
202 725,00
228
RPWM.04.01.00-28-0584/16
EKO - TRANS Kazimierz Ejzemberg
Zakład Obsługi Rolnictwa "BIRAWIT Witold Januszewski" Bogusława
Januszewska
Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej przez przedsiębiorstwo „BIRAWIT”.
Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej przez Przedsiębiorstwo
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MAJAK Majak Tomasz
Wielobranżowe MAJAK.
293 240,00
202 300,00
229
RPWM.04.01.00-28-0346/16
Warmińskie Przedsiębiorstwo Budowlane "Rombud” Sp. z o.o.
292 715,40
202 283,00
230
RPWM.04.01.00-28-0400/16
TESNA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
289 943,60
200 022,00
231
RPWM.04.01.00-28-0305/16
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Gracja Grabowski Ryszard
307 500,00
200 000,00
232
RPWM.04.01.00-28-0519/16
„DELPHIA YACHTS KOT”- Spółka Jawna
289 550,00
199 750,00
233
RPWM.04.01.00-28-0301/16
„B&A” Barbara Dąbrowska Diagnostyka i mechanika pojazdowa
305 778,00
198 880,00
234
RPWM.04.01.00-28-0302/16
"Bila" Spółka Cywilna Grażyna i Andrzej Stankiewicz
305 778,00
198 880,00
235
RPWM.04.01.00-28-0276/16
286 055,00
198 475,00
236
RPWM.04.01.00-28-0380/16
286 352,00
197 540,00
237
RPWM.04.01.00-28-0562/16
285 483,00
197 285,00
238
RPWM.04.01.00-28-0582/16
"MADA" J.Tomalik, M.Obuchowicz Spółka Jawna
Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowo - Usługowe "WUTEH" Sp.
z o.o.
PPHU „WUTEH” Spółka z o.o. - budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej
Montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie Hotelu Robert’s Port Żegluga
Hotel Robert`s Port Żegluga Pasażerska Mikołajki Robert Śliwiński
Pasażerska Mikołajki Robert Śliwiński w Starych Sadach
Mariusz Grzebski Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe AUTOBudowa mikroinstalacji fotowoltaicznej przez przedsiębiorstwo AutoCOMPLEX
Complex Mariusz Grzebski
284 597,40
196 248,00
RPWM.04.01.00-28-0353/16
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,78 kW
Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej przez przedsiębiorstwo TESNA Sp. z
o.o.
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,76 KW na budynku
przedsiębiorstwa przy ul. Kołobrzeskiej 50 w Olsztynie
Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej przez przedsiębiorstwo „DELPHIA
YACHTS KOT”- Spółka jawna
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,78kW na budynku
przedsiębiorstwa przy ul. Przemysłowej 5 w Szczytnie
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,78kW na budynku
przedsiębiorstwa przy ul. Lidzbarskiej 31b w Działdowie
Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej przez firmę "MADA" J.Tomalik,
M.Obuchowicz Spółka Jawna
239
240
241
RPWM.04.01.00-28-0526/16
Gmina Nowe Miasto Lubawskie
Zastosowanie odnawialnych źródeł energii poprzez instalację wykorzystującą
energię słońca na budynku Urzędu Gminy Nowe Miasto Lubawskie z/s w
Mszanowie
237 886,92
196 066,88
RPWM.04.01.00-28-0417/16
GAWOT Mała Elektrownia Wodna Aniela Gapińska
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w firmie GAWOT
282 900,00
195 500,00
RPWM.04.01.00-28-0423/16
PIRS BIS BEATA DOMBRZALSKA
Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,78 kW w Olsztynie
281 670,00
194 225,00
242
RPWM.04.01.00-28-0384/16
POLDĄB GRZEGORZ OLENDER
279 579,00
192 780,00
243
RPWM.04.01.00-28-0364/16
277 699,56
191 906,20
244
RPWM.04.01.00-28-0475/16
Zakład Energetyki Cieplnej w Orzyszu Sp. z o.o.
GOSPODARSTWO KRÓLEWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
277 250,00
191 250,00
245
246
RPWM.04.01.00-28-0460/16
Zakład Gospodarki Komunalnej w Rybnie Sp. z o.o.
Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej przez przedsiębiorstwo POLDĄB.
Odnawialne źródła energii okazją do poprawy jakości środowiska
naturalnego - ogniwa fotowoltaiczne
Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej przez Gospodarstwo Królewo Sp. z
.o.o.
Zastosowanie odnawialnych źródeł energii przez Zakład Gospodarki
Komunalnej w Rybnie Sp. z o.o.
276 629,56
191 166,77
RPWM.04.01.00-28-0463/16
Gmina Wielbark
276 110,40
190 808,00
247
RPWM.04.01.00-28-0343/16
AGRO TECHNIKA Sp. z o.o.
275 000,00
190 040,65
248
RPWM.04.01.00-28-0535/16
PWP s.c.
Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,78 kWp
Budowa mikroelektrowni fotowoltaicznej o mocy do 40kW przez Agro
Technika Sp. z o.o.
Zakup i montaż ogniw fotowoltaicznych wykorzystujących energię słońca
mających na celu produkcję energii elektrycznej z odnawialnych źródeł
energii przez ośrodek wypoczynkowy w Olecku
270 760,00
188 700,00
249
RPWM.04.01.00-28-0304/16
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Gracja Grabowski Ryszard
289 050,00
188 000,00
250
RPWM.04.01.00-28-0275/16
270 065,00
187 425,00
251
252
RPWM.04.01.00-28-0474/16
"BOMAR" Marek Wojciechowski i Wspólnicy Spółka Jawna
Olsztyńskie Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych i Elektrycznych
Społka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
271 215,00
187 000,00
RPWM.04.01.00-28-0490/16
METALZBYT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościa
270 600,00
187 000,00
253
RPWM.04.01.00-28-0394/16
Zakład Pracy Chronionej Zakład Stolarski Wiesław Tański
271 100,00
187 000,00
254
RPWM.04.01.00-28-0340/16
270 032,31
186 607,69
255
256
RPWM.04.01.00-28-0342/16
ATR Agnieszka Regulska
Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej przez ATR Agnieszka Regulska
"POD SKRZYDŁAMI" DOM WESELNY-ZAJAZD-NOCLEGI ALEKSANDER
BUKS
Inwestycje w OZE w Domu weselnym POD SKRZYDŁAMI
270 000,00
186 585,36
186 585,36
RPWM.04.01.00-28-0509/16
Inwestycja w OZE w przedsiębiorstwie MEBELMAX
ZAKUP I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY 25,2 KW ORAZ
AKUMULATORA 12.0 KW
270 000,00
257
MEBELMAX - MIECZYSŁAW JASIŃSKI
NEO KOMPUTER SPÓŁKA JAWNA TOMASZ POLITO I CEZARIUSZ
ZALEWSKI
269 779,00
186 433,05
258
RPWM.04.01.00-28-0285/16
186 150,00
RPWM.04.01.00-28-0374/16
269 523,75
185 831,25
260
RPWM.04.01.00-28-0581/16
Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 40 kW w przedsiębiorstwie
„WESTO” Zakład Produkcji Drzewnej Stanisław Wyszyński
Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej przez przedsiębiorstwo „Centrala
Nasienna”.
Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów
I Kanalizacji Sp. z o.o.
269 370,00
259
„WESTO” Zakład Produkcji Drzewnej Stanisław Wyszyński
Gospodarstwo Produkcji Rolnej "Centrala Nasienna" Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością
"PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W BISKUPCU
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"
269 506,78
185 819,52
261
RPWM.04.01.00-28-0520/16
Janusz Skiba - Skipal
269 378,00
185 810,00
262
RPWM.04.01.00-28-0293/16
PRZEMYSŁAW PASTEWSKI
266 910,00
184 450,00
263
RPWM.04.01.00-28-0617/16
MB AUTO Arkadiusz Arentewicz
265 938,30
183 353,50
264
RPWM.04.01.00-28-0430/16
265 065,00
182 750,00
265
RPWM.04.01.00-28-0393/16
344 900,00
182 000,00
266
RPWM.04.01.00-28-0350/16
261 165,90
180 480,50
267
RPWM.04.01.00-28-0525/16
257 396,05
177 875,32
RPWM.04.01.00-28-0563/16
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,76 KW na budynku
przedsiębiorstwa przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 7 w Olsztynie
Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej przez "BOMAR" Marek
Wojciechowski i Wspólnicy Spółka Jawna
Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej przez Olsztyńskie Przedsiębiorstwo
Instalacji Sanitarnych i Elektrycznych.
Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby spółki METALZBYT
Zakład Pracy Chronionej – Zakład Stolarski Wiesław Tański - budowa
mikroinstalacji fotowoltaicznej
Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej przez przedsiębiorstwo Skipal
"Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,52kW w przedsiębiorstwie
PRZEMYSŁAW PASTEWSKI"
Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej przez przedsiębiorstwo MB AUTO.
Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej przez Seminarium Duchowne w
Wyższe Seminarium Duchowne Metropolii Warmińskiej "Hosianum" Olsztynie
Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej przez przedsiębiorstwo „Młynomag”
„Młynomag” Myszkowska, Rezanko Spółka Jawna
Myszkowska, Rezanko Spółka Jawna
Budowa instalacji wykorzystujących energię słońca na terenie Folwarku
Karczemka s.c. Jacek Oksiński, Wojciech Oksiński
Karczemka
FIRMA PRODUKCYJNO HANDLOWA "BLENDER" SEBASTIAN
PAWŁOWSKI
Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej w FPH BLENDER
268
RPWM.04.01.00-28-0373/16
INKSPOT Daniel Dragański
269
RPWM.04.01.00-28-0508/16
Zakład Usług Leśnych "DĄBROWA" Wojciech Gawron
270
RPWM.04.01.00-28-0286/16
Gmina Iława
271
RPWM.04.01.00-28-0527/16
Kętrzyńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością w Kętrzynie
Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej przez firmę INKSPOT Daniel
Dragański.
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w firmie Zakład Usług Leśnych
Dąbrowa
Instalacja elektrowni fotowoltaicznej o mocy 23,3 kWp dla ekologicznej
przystani żeglarskiej w Siemianach
Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na dachach 7-miu budynków
mieszkalnych będących własnością Kętrzyńskiego TBS sp. z o.o. w Kętrzynie o
mocy do 40kW
272
RPWM.04.01.00-28-0432/16
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe "
MAGOR" Janusz Górecki
Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej przez firmę PPHU MAGOR
Janusz Górecki
273
RPWM.04.01.00-28-0543/16
274
RPWM.04.01.00-28-0514/16
Olsztyńska Spółdzielnia Mieszkaniowa
CORNSTORE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
275
RPWM.04.01.00-28-0355/16
KAPMAR MAREK KAPŁON
276
RPWM.04.01.00-28-0489/16
277
RPWM.04.01.00-28-0467/16
KAPMAR MAREK KAPŁON
KAPMAR SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
278
RPWM.04.01.00-28-0517/16
VIP ADAPTATION Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
279
RPWM.04.01.00-28-0351/16
Gmina Węgorzewo
280
281
RPWM.04.01.00-28-0611/16
RPWM.04.01.00-28-0438/16
Ferma Drobiu Sławomir Kuszczak
WIPASZ S.A.
Inwestycje w OZE w Olsztyńskiej Spółdzielni mieszkaniowej – etap II
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 40 kW w firmie
Cornstore Sp. z o.o. w miejscowości Gromki.
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 40 kW w firmie
Kapmar Marek Kapłon w miejscowości Gromki
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 40 kW w firmie
Kapmar Marek Kapłon w miejscowości Gromki na gruncie działki nr
88
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 40 kW w firmie
Kapmar Serwis sp. z o.o. w miejscowości Gromki
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy 20,535 kW w
miejscowości Rybno
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności
publicznej Gminy Węgorzewo
Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej 40kW w firmie Ferma
Drobiu Sławomir Kuszczak
Mikroinstalacja fotowoltaiczna 40kWp w Wadągu
282
RPWM.04.01.00-28-0596/16
283
RPWM.04.01.00-28-0458/16
284
RPWM.04.01.00-28-0416/16
Agroserwis Sp. z o.o.
GOSPODARSTWO AGROTURYSTYCZNE SASEK PIÓRKOWSKA
EWA
Budowa instalacji fotowoltaicznej przez TADEUSZ
PIÓRKOWSKI– Siódmak.
"Firma przyjazna środowisku - budowa instalacji fotowoltaicznej w
celu zaspokojenia potrzeb energetycznych Agroserwis Sp. z o.o."
Budowa instalacji fotowoltaicznej przez GOSPODARSTWO
AGROTURYSTYCZNE SASEK PIÓRKOWSKA EWA – Sasek Mały.
Budowa instalacji fotowoltaicznej przez TADEUSZ PIÓRKOWSKI–
Siódmak.
285
RPWM.04.01.00-28-0303/16
Tymex Tadeusz Lech
286
RPWM.04.01.00-28-0348/16
ADRIAN DANKOWIAKOWSKI OSADA DANKÓW
287
RPWM.04.01.00-28-0363/16
ZAKŁAD PRODUKCJI OBUWIA "VI-GGA-MI" GRZEGORZ
GARBACZ
288
289
RPWM.04.01.00-28-0279/16
RPWM.04.01.00-28-0361/16
290
RPWM.04.01.00-28-0413/16
PUH "ŻURAW" Ewa Alicja Bodnar
KWO Mirosław Marszelewski
MAZURAQUA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
291
RPWM.04.01.00-28-0530/16
ZPU "Doors" Mariusz Kwaitkowski
Wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 31,08 KW na budynku
przedsiębiorstwa TYMEX przy ul Dolnej 16 w Olsztynie
„Kompleksowe wykorzystanie OZE w 3 gwiazdkowym hotelu pod
nazwą „Pałac na Wodzie” w Wielimowie”
Instalacja paneli fotowoltaicznych na obiekcie produkcyjnym
ZAKŁADU PRODUKCJI OBUWIA "VI-GGA-MI" GRZEGORZ GARBACZ
przy ul. Księżodworskiej 6 w Działdowie
Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej przez firmę PUH "Żuraw”
Ewa Alicja Bodnar
Zielona energia w Firmie KWO Mirosław Marszelewski
Zastosowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40 kW
wykorzystującej energię z OZE w firmie Mazuraqua
Instalacja paneli footowoltaicznych w ZPU "Doors" Mariusz
Kwiatkowskio mocy 40 kW
250 190,00
172 550,00
249 075,00
172 125,00
200 322,27
170 273,93
217 422,12
169 697,40
243056
167620
195222
165938,7
239850
165750
239850
165750
239850
165750
239850
165750
236968,06
163758,42
191980,96
163183,82
250051,62
235096,26
162533,55
162466,48
189506,38
161080,42
230398,6
158872,54
225500
155487,81
238866
155360
224635
155235,57
225654,57
154350,65
222015
221071,59
153000
152773,05
217795,65
150509,19
216640
149710,5
292
RPWM.04.01.00-28-0558/16
„OPAKOMET” Monika Waśniewska, ul. Wojska Polskiego 6,
11-230 Bisztynek
293
294
RPWM.04.01.00-28-0538/16
RPWM.04.01.00-28-0338/16
"MAZURY PTTK Spółka z ograniczoną odpowiedzianością"
PPUH „Tartak” Wojciech Stasiak
295
RPWM.04.01.00-28-0415/16
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE BIURO- BART
TOMASZ WISZNIEWSKI
296
RPWM.04.01.00-28-0421/16
PRZEDSIEBIORSTWO BUDOWLANE "MAS-BUD" MARIAN
STAWARCZYK I ANNA STAWARCZYK SPÓŁKA JAWNA
297
RPWM.04.01.00-28-0531/16
298
RPWM.04.01.00-28-0334/16
299
RPWM.04.01.00-28-0591/16
300
RPWM.04.01.00-28-0332/16
301
RPWM.04.01.00-28-0324/16
302
RPWM.04.01.00-28-0445/16
303
RPWM.04.01.00-28-0347/16
304
RPWM.04.01.00-28-0281/16
305
Sieciowy system fotowoltaiczny, OPAKOMET Monika Waśniewska,
Bisztynek ul. Wojska Polskiego 6
Zwiększenie efektywności energetycznej w Stanicy Wodnej PTTK w
Sorkwitach.
„Zielona energia w Firmie „Tartak” Wojciech Stasiak”
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez instalację paneli
fotowoltaicznych oraz pompy ciepła przez firmę
PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO- USŁUGOWE BIURO-BART
TOMASZ WISZNIEWSKI.
216480
149600
282924,49
212080,29
149512,94
146559,55
211543,4
145843
205910
141950
203450
140250
Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,52 kWp w Silinie
Montaż instalacji fotowoltaicznej na potrzeby Sklepu Meblowego
Zofia Medźwiedzka, zlokalizowanego w Szczytnie przy ul. Pasymskiej
22
264782,1
139925,5
198030
136850
305853,47
136763,74
197876,25
136743,75
197770
136670,33
195689,94
135232,88
197725
133875
RPWM.04.01.00-28-0495/16
Instalacja fotowoltaiczna OŚ Trzy Lipy
Zielona energia w Firmie Handlowo Usługowej Balbinka Robert Gzik
Firma Handlowo Usługowa Balbinka Robert Gzik
w Dobrym Mieście
„Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40 kW w firmie Oldrob
Hurtownia Drobiu "Oldrob" Andrzej Przybylski
w Olsztynie”
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 28,86 kW w
Instytut Energii Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
miejscowości Barczewo
Warmiński Związek Gmin-Budowa instalacji fotovoltaicznej 20kW w
Warmiński Związek Gmin
Tomarynach
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 39,78 kWKwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Budowlanych Kwidzyńskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Budowlanych
Strzelbud Sp. z o.o.
Strzelbud Sp. z o.o.
200843,1
130548,02
306
RPWM.04.01.00-28-0298/16
Beata Huczek Niewierko "OBERŻA CESARSKA"
Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 26,26 w gospodarstwie
agroturystycznym BEATA HUCZEK-NIEWIERKO
187544,25
129603,75
307
RPWM.04.01.00-28-0493/16
BOŻENA KUŚMIERCZYK-PRZYSTUPA FIRMA HANDLOWOUSŁUGOWA
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 24,74 kW w firmie
BOŻENA KUŚMIERCZYK-PRZYSTUPA FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA
186606,5
128955,71
308
RPWM.04.01.00-28-0377/16
Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej przez firmę Ziaja Dystrybucja
Sp. jawna.
185000
127500
309
RPWM.04.01.00-28-0453/16
ZIAJA DYSTRYBUCJA OLSZTYN SPÓŁKA JAWNA MIROSŁAW
BARTOŚ, JANUSZ KIDAWA, MAREK ŚWIGOST
Market Krystynka S.C. Krystyna Więcek, Arkadiusz Więcek,
Paweł Więcek
181099,05
125149,75
310
RPWM.04.01.00-28-0386/16
MARGOS Marek Essel
181310
124950
311
RPWM.04.01.00-28-0290/16
231600
122390,24
Zakład Pracy Chronionej Zakład Stolarski Wiesław Tański
PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "ALICJA"
WŁADYSŁAW KULESZA
Sklep Meblowy Art. Przemysłowe-Transport Zofia
Medźwiedzka
Miejskie Wodociągi i Kanalizacja spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez instalację
pompy ciepła przez firmę PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANE "MASBUD" MARIAN STAWARCZYK I ANNA STAWARCZYK SPÓŁKA JAWNA.
INWESTYCJE W ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII PRZEZ ZAKŁAD
PRACY CHRONIONEJ ZAKŁAD STOLARSKI WIESŁAW TAŃSKI W
MIEJSCOWOŚCI ROZOGI
Inwestycje w OZE w przedsiębiorstwie Market Krystynka
Inwestycje w odnawialne źródła energii przez przedsiębiorstwo
MARGOS Marek Essel w miejscowości Olecko
Zastosowanie OZE - ogniw fotowoltaicznych, jako źródła energii
CHRIS TURYSTYKA I REKREACJA MAGDALENA ALCHIMOWICZ elektrycznej w Campie Junior w Kruklankach
312
RPWM.04.01.00-28-0478/16
FIRMA Jerzy Leński
313
RPWM.04.01.00-28-0395/16
Bajkowa Piotr Komorowski
314
RPWM.04.01.00-28-0492/16
315
RPWM.04.01.00-28-0566/16
AUTO-DIESEL Sławomir Szczepański
FIRMA PRODUKCYJNA HANDLOWO USŁUGOWA "PAWEKO"
Beata Pawlikowska
316
RPWM.04.01.00-28-0292/16
KOMINKI DOVRE SPÓŁKA JAWNA KOCHMAŃSKI
317
RPWM.04.01.00-28-0436/16
318
RPWM.04.01.00-28-0392/16
"WODMIAR" WIŚNIEWSCY SPÓŁKA JAWNA
Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe –
reprezentujące Skarb Państwa, Nadleśnictwo Ełk
319
RPWM.04.01.00-28-0450/16
USŁUGI HANDEL PIOTR ZEMSTA
Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej przez przedsiębiorstwo
Firma Jerzy Leński.
BAJKOWA Piotr Komorowski - budowa mikroinstalacji
fotowoltaicznej
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w firmie AUTO-DIESEL
Sławomir Szczepański
Zastosowanie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 40 kW
wykorzystującej energię z OZE w firmie PAWEKO
ZIELONA ENERGIA W FIRMIE Kominki Dovre Sp. J. Kochmański w
Olsztynie
Inwestycje w OZE w przedsiębiorstwie Wodmiar Wiśniewscy Sp. J.
Nadleśnictwo Ełk - budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej w
Ośrodku Szkoleniowo Wypoczynkowym w Malinówce
Budowa instalacji fotowoltaicznej przez przedsiębiorstwo UsługiHandel Piotr Zemsta w Redykajnach.
176628
121635
140500
119000
166778,53
115253,46
217795,65
115095,27
165446,07
114332,65
161934,52
111905,97
160400
110500
159400
109808,94
Zwiększenie efektywności energetycznej na obiektach
telekomunikacyjnych Orange Polska S.A. poprzez zastosowanie
instalacji OZE
320
RPWM.04.01.00-28-0328/16
321
RPWM.04.01.00-28-0414/16
322
RPWM.04.01.00-28-0574/16
323
RPWM.04.01.00-28-0391/16
324
RPWM.04.01.00-28-0367/16
325
RPWM.04.01.00-28-0459/16
Orange Polska S.A.
PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWOPRODUKCYJNO-HANDLOWE
"DABO" BOGDAN WÓJCIK
Inwestycje w OZE w przedsiębiorstwie DABO Bogdan Wójcik
Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 20,40 kW w miejscowości
BM NORD BARBARA MIŁADOWSKA
Olsztyn
Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej przez przedsiębiorstwo
NORD GROUP PIOTR NOWAK
NORD GROUP PIOTR NOWAK
Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej przez przedsiębiorstwo
HURTOWNIA PAPIERNICZA "U WITKA" WITOLD SIWIK
Hurtownia Papiernicza „U Witka"
Budowa instalacji fotowoltaicznej przez przedsiębiorstwo Abea
ABEA ROBERT PIERZYCKI
Robert Pierzycki w Szczycionku.
326
327
RPWM.04.01.00-28-0616/16
RPWM.04.01.00-28-0503/16
Brawo Domy Pasywne Roćko Spółka Jawna
Firma TIR-POL Zdunek Józef
328
329
RPWM.04.01.00-28-0329/16
RPWM.04.01.00-28-0282/16
ELBLĄSKIE NIERUCHOMOŚCI Andrzej Sznajdrowski
Firma usługowo-handlowa "LEMARK" Mateusz Balul
330
RPWM.04.01.00-28-0402/16
Parafia Matki Boskiej Częstochowskiej w Szymanach.
331
RPWM.04.01.00-28-0383/16
PRAKTER Michał Leński
332
RPWM.04.01.00-28-0557/16
SZYPCZYŃSKA ANNA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWOUSŁUGOWE "DEKOR"
333
RPWM.04.01.00-28-0325/16
Sklep spożywczo-przemysłowy Grażyna Kopczyńska
334
RPWM.04.01.00-28-0385/16
158561,9
109575,29
152902,88
109493,12
158042,7
109216,5
154250
106250
154119
106080
153524,3
105748,5
Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy maksymalnej 19,88 kWp
Inwestycje w OZE w przedsiębiorstwie TIR-POL
161259,15
148633,2
105599,82
102714
147600
147600
102000
102000
120500
102000
145336,8
100011
115975,16
98578,89
141855,9
98030,5
Zakład Pracy Chronionej Zakład Stolarski Wiesław Tański
Inwestycje w OZE w przedsiębiorstwie Elbląskie Nieruchomości
Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 20 kW - Lubomino
Budowa instalacji fotowoltaicznych przez Parafię Matki Boskiej
Częstochowskiej w Szymanach.
Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej przez firmę PRAKTER Michał
Leński
Budowa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 22kW na dachu
budynku firmy PHU DEKOR Anna Szypczyńska, przy ulicy
Grunwaldzkiej 6 w Piszu.
WZROST WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
POPRZEZ INSTALACJĘ PANELI FOTOWOLTAICZNYCH NA BUDYNKU
FIRMY Sklep Spożywczo Przemysłowy Grażyna Kopczyńska w
Olsztynie.
INWESTYCJE W ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII PRZEZ ZAKŁAD
PRACY CHRONIONEJ ZAKŁAD STOLARSKI WIESŁAW TAŃSKI W
MIEJSCOWOŚCI OSTRZESZEWO
141950
97750
Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej przez przedsiębiorstwo
"TRUX-BUD” PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE
USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE Piotr Truszczyński
Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej przez przedsiębiorstwo
„Dąbkowski”.
139490
96050
133947
92140
133217
91715
131896,35
90722,88
102610,42
87218,86
123500
85000
335
RPWM.04.01.00-28-0397/16
336
RPWM.04.01.00-28-0580/16
„TRUX-BUD” Prywatne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Usługi Ogólnobudowlane Piotr Truszczyński
"DĄBKOWSKI" INSTALACJE SANITARNE DĄBKOWSKI
RADOSŁAW
337
RPWM.04.01.00-28-0534/16
AUTO SERWIS GUTKOWO PONIEWIERKA S C ANDRZEJ
PONIEWIERKA JACEK PONIEWIERKA
338
RPWM.04.01.00-28-0612/16
Zakład Usług Transportowych Mirosław Edmund Głażewski
339
RPWM.04.01.00-28-0560/16
Gotowicz Wiesław Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "
MARKANN "
340
RPWM.04.01.00-28-0408/16
Hurtownia Mięsa i Wędlin Jerzy Stomski
Budowa instalacji fotowoltaicznych przez Auto Serwis Gutkowo
Poniewierka S.c. Andrzej Poniewierka, Jacek Poniewierka
Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej przez Zakład Usług
Transportowych Głażewski w Nowym Gizewie
Poprawa efektywności energetycznej w firmie PHU MARKANN
Wiesław Gotowicz, z siedzibą w Piszu przy ul.Dworcowej 9 poprzez
wytwarzanie energii elektrycznej pochodzącej ze żródeł
odnawialnych przy zastosowaniu instalacji fotowoltaicznej .
Hurtownia Mięsa i Wędlin Jerzy Stomski – budowa mikroinstalacji
fotowoltaicznej
341
RPWM.04.01.00-28-0333/16
342
RPWM.04.01.00-28-0486/16
Uhryn Hanna Barbara Hotel Warmia Restauracja Jakubowa
Grzegorz Grabowski- Przedsiębiorstwo ProdukcyjnoHandlowo-Usługowe i Gastronomiczne "Magda"
343
RPWM.04.01.00-28-0451/16
Gastro Wiesława Miączyńska
Montaż instalacji fotowoltaicznej w Hotelu Warmia
Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej przez PPHUiG
"Magda" w Pieckach
Budowa instalacji fotowoltaicznej przez Gastro Wiesława
Miączyńska w Szczytnie.
344
RPWM.04.01.00-28-0521/16
"ITM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Inwestycje w OZE w przedsiębiorstwie ITM Sp. z o.o.
Firma Bielicki Zbigniew Bielicki
Gmina Dobre Miasto
WZROST WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII
POPRZEZ INSTALACJĘ PANELI FOTOWOLTAICZNYCH NA BUDYNKACH
FIRMY Firma Bielicki Zbigniew Bielicki w Nidzicy.
Nowa Energia
345
346
RPWM.04.01.00-28-0518/16
RPWM.04.01.00-28-0483/16
160291,18
84706,72
121868,4
83793
115499,99
79471,54
111475
77035,57
109549,95
83106,18
75705,25
70640,25
347
348
349
RPWM.04.01.00-28-0621/16
RPWM.04.01.00-28-0622/16
RPWM.04.01.00-28-0623/16
TOPWARSAW PROPERTIES Sylwia ŻemczykowskaMazurkiewicz
Elżbieta Mahoney Elixir Hotelik Caravan Camping
Ferma Sikory Sp. z o.o.
Eko-apartamentowiec na Mazurach
Mazurski Eko-ośrodek Elixir
Naturalna Energia dla ekofermy
SUMA
Zatwierdzono
25.10.2016r.
192 034,00
138 252,50
313 965,00
245 862,50
6 898 800,00
4 469 500,00
618 745 598,60
336 567 485,52

Podobne dokumenty