2003 Białoruś

Komentarze

Transkrypt

2003 Białoruś
Program objazdu studentów
Studiów Wschodnich UW
na Białoruś 22.04.2003- 2.05.2003
22.04.2003,
wtorek
23.04.2003,
środa
24.04.2003,
czwartek
25.04.2003,
piątek
26.04.2003,
sobota
27.04.2003,
niedziela
podróż z Warszawy do Mińska
nocleg w Mińsku: Kompleks mieszkalny Akademii Administracji przy
Prezydencie RB (b. Hotel „Sowieckaja”), ul. Szczorsa 5
spotkania ze studentami wydziału stosunków międzynarodowych
Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego w Mińsku i wydziału
historycznego Białoruskiego Państwowego Uniwersytetu
Pedagogicznego im. M. Tanka
zwiedzanie: kościół i klasztor bernardynek, kościół i klasztor
bernardynów, cerkiew prawosławna pw. śś. Piotra i Pawła
spotkanie z ambasadorami RP i RFN w Mińsku
nocleg w Mińsku: Kompleks mieszkalny Akademii Administracji przy
Prezydencie RB (b. Hotel „Sowieckaja”), ul. Szczorsa 5
podróż z Mińska przez Połock do Witebska
Połock
zwiedzanie: sobór pw. św. Zofii, zespół Spaso-Jefrosinnijwskiego
monastyru prawosławnego, kolegium i klasztor jezuitów i in.
podróż z Połocka do Witebska
Witebsk
nocleg w Witebsku: hotel „Witebsk”, ul. Zamkowa 5/2a
spotkanie na wydziale historycznym Uniwersytetu Witebskiego nt.
historii i współczesności stosunków Wschód-Zachód
zwiedzanie: ratusz, kościół katolicki pw. św. Barbary, klasztor
bazylianów, dom Marca Chagalla
nocleg w Witebsku: hotel „Witebsk”, ul. Zamkowa 5/2a
pobyt w Witebsku (GRUPA
podróż z Witebska do
NIEMIECKA)
Smoleńska
spotkanie na wydziale historycznym
Smoleńsk (GRUPA
Uniwersytetu Witebskiego nt.
POLSKA)
zwiedzanie: twierdza, cerkiew stosunków białorusko-niemieckich
pw. Piotra i Pawła, cerkiew
Joana Bogosłowa, cerkiew pw.
Michała Archanioła, Pomniki
wojny 1812 roku, Kościół
katolicki pw. Niepokalanego
Poczęcia NMP, Uspienski
Sobór
nocleg w Witebsku: hotel „Witebsk”,
wizyta na cmentarzu
ul. Zamkowa 5/2a
katyńskim
Nocleg w Smoleńsku:
„Smolensk”, ul. Glinki 11/30
podróż grupy polskiej ze Smoleńska do Orszy
podróż grupy niemieckiej z Witebska do Orszy
zwiedzanie Orszy: wzgórza zamkowego, kościoła katolickiego,
klasztoru prawosławnego
podróż z Orszy do Mohylewa
Mohylów
Nocleg w Mohylowie: Hotel „Signał”, ul. Kutepowa 2
spotkanie ze studentami na Mohylowskim Uniwersytecie
28.04.2003,
poniedziałek Państwowym nt. sytuacji wyznaniowej na Białorusi
zwiedzanie: kościół katolicki pw. Wniebowzięcia NMP, zespół cerkwi
pw. św. Mikołaja, pałac archirejów, pałac arcybiskupów i in.
Nocleg w Mohylowie: Hotel „Signał”, ul. Kutepowa 2
podróż z Mohylowa do Homla
29.04.2003,
wtorek
Homel
spotkanie z NGO
Nocleg w Homlu: Hotel homelskiego cyrku, ul. Sowieckaja 27a
30.04.2003,
Homel
spotkanie ze studentami wydziału historycznego Homelskiego
środa
Uniwersytetu Państwowego zwiedzanie: zespół pałacowo-parkowy
in.
Nocleg w Homlu: Hotel Gomelskogo Cirka, ul. Sowieckaja 27a
podróż z Homla do Pińska
1.05.2003,
czwartek
Pińsk
zwiedzanie: kościół i klasztor franciszkanów, kolegium jezuitów,
kościół i klasztor bernardynów
Nocleg w Pińsku: Hotel „ Pripiat”, ul. Dnieprowskoj fłotilii 31
podróż z Pińska przez Brześć do Warszawy
2.05.2003,
piątek

Podobne dokumenty