ZAŁĄCZNIK 3: Planowane formy wypoczynku letniego 2016 r

Komentarze

Transkrypt

ZAŁĄCZNIK 3: Planowane formy wypoczynku letniego 2016 r
ZAŁĄCZNIK 3: Planowane formy wypoczynku letniego 2016 r. – szkoły i uczniowskie kluby
sportowe
Lp.
Nazwa
organizatora/
zadania
1.
Szkoła
Podstawowa
Nr 4 - UKS
Czwórka
Forma zajęć (np.:
kolonie/obozy/
zajęcia
artystyczne/sport
owe/…)
Terminy
realizacji
zadania
Miejsce
wypoczynku
Liczba
uczestn.
Przedział
wiekowy
uczestn.
półkolonie letnie zajęcia sportowe
16-26.08.2016
SP4 Siedlce
45
8-13 lat
3
Urząd
Miasta
Siedlce
półkolonie letnie zajęcia sportowe
08-12.08.2016
SP 4 Siedlce
30
7-9 lat
2
własny
Etap
Liczba
Źródło
realizacji
naucz. finansowa
zadania/
(wych.) nia/ kwota
uwagi
2.
Stowarzyszenie
EdukacyjnoKrajoznawcze ,,
TRAMP-EK"
kolonie letnie
21.0701.08.2016
Murzasichle
45
8-16 lat
5
3.
Uczniowski
Klub
Sportowy
„Siódemka"
kolonie letnie
01.08 11.08.2016
Jarosławiec
40
8 -15 lat
4
4.
Szkoła
Podstawowa nr
10 im. Księżnej
Aleksandry
Ogińskiej w
Siedlcach we
współpracy ze
Stowarzyszeniem
"Prometeusz"
5.
6.
zajęcia sportowe,
27, 29 czerwca
zajęcia artystyczne,
2016;
zajęcia muzyczno22,24,26,29,
ruchowe, zajęcia
31 sierpnia
literacko2016
plastyczne
Szkoła
Podstawowa
nr 10
25
7-12 lat
5
wpłaty
dokonano
własne
rezerwacji,
uczniów,
przeprowa
praca
dzono
społeczna
rekrutację
członków
uczestnistowarzyszeków
nia
wpłaty
adresatów
wolontariat,
sponsorzy
Szkoła
Podstawowa
Nr 11 –
MKS Pogoń
Siedlce
obóz rekreacyjnosportowy
24.072.08.2016
Olecko
40
7-12 lat
2
środki
własne
MKP Pogoń
Siedlce
obóz piłkarski
8-18.08.2016
Augustów
5
10-13 lat
1
środki
własne
SP 11
UKS
„Jedenastka”
kolonie
1-10.08.2016
Łeba
40
8-12 lat
3
środki
własne
SP 11
UKS
„Jedenastka”
obóz rekreacyjnosportowy
18-28.08.2016
Rytro
15
10-13 lat
2
środki
własne
2
2
Szkoła
Podstawowa
Nr 12 – UKS
„Dwunastka”
Wakacje na
sportowo 2016
Szkoła
Podstawowa
Nr 12 –
animatorzy
sportu
zajęcia sportowe
29.06.2016 27.08.2016
Obiekty
sportowe SP 12
120
60 osób klasy II-VI
60 osób młodzież
gimnazjalna
i ze szkół
ponadgimna
zjalnych
zajęcia sportowe
29.06.30.08.2016
(oprócz sobót
i niedziel)
Boisko sportowe
przy SP 12, plac
zabaw
150
dzieci w
wieku
szkolnym
trwa nabór
uczestników
10.000,Miasto
Siedlce,
1.158,- UKS
Dwunastka
3 121 zł
SP 12
w trakcie
przygotowanie,
rekrutacja,
nawiązanie
współpracy ze
Stowarzyszeniem
"Prometeusz"
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Uczniowski
Klub
Sportowy
,,Dziewiątka"
UKS Rawa
Siedlce
Zespół Szkół
nr 2
Wakacje w mieście
- zajęcia sportowe
11-22.07.2016
obiekty sportowe
Zespołu Szkół
nr 1
50
10-13 lat
2
UM
Siedlce 6 300 zł
Wakacje w mieście
- zajęcia sportowe
18-31.08.2016
obiekty sportowe
Zespołu Szkół
nr 1
50
6-9 lat
2
UM
Siedlce 6 300 zł
obóz sportowy
4-15.08.2016
Jastrzębia Góra
30
10-12 lat
3
wpłaty
własne
rodziców
obóz sportowy
26.06-6.07.
2016
Serpelice
25
10-18 lat
2
środki
własne Unia
Związków
Sportowych
obóz sportowy
24.074.08.2016
Wilkasy
25
10-18 lat
2
środki
własne Unia
Związków
Sportowych
w trakcie
realizacji
w trakcie
realizacji
Publiczne
Gimnazjum
Nr 1
UKS
Jedenastka
Siedlce
obóz sportowy
dziewcząt
18-28.08.2016
Rytro
20
13-15 lat
1
80% wkład
własny,
20% UKS
Jedenastka
KPS Siedlce
obóz sportowy
chłopców
12 dni w
sierpniu 2016
Mrozy
22
14-15 lat
1
50% wkład
własny,
50% KPS
Publiczne
Gimnazjum
Nr 4 - UKS
ÓSEMKA
zajęcia sportowe pływanie
1-31.08.2016
kryta pływalnia
PG 4
15
7-11 lat
3
grant -UKS
UKS
BASKET
Siedlce
zajęcia sportowe koszykówka
16-31.08.2016
hala sportowa
PG4
15
10-11 lat
1
UKS
BASKET
Siedlce
zajęcia sportowe koszykówka
16-31.08.2016
hala sportowa
PG4
15
9 lat
1
Podlaskie
Stowarzyszenie
Sportowe Osób
Niepełnospraw
nych "START"
przy współpracy
z SOSzW w
Siedlcach
turnus
rehabilitacyjny
9 -21.07.2016
Augustów
20-25
10-24
2
półkolonie
„W zdrowym ciele
zdrowy duch”
I turnus
1-5.08.2016
SP Aleksander
półkolonie
„Moje pierwsze
pieniądze - młody
ekonomista”
II turnus
8-12.08.2016
półkolonie
„Tydzień
niespodzianek”
półkolonie
„Podróże po
Europie”
Szkoła
Podstawowa
Aleksander
Wakacje z
„Aleksandrem”
grant UKS
BASKET
Siedlce
grant UKS
BASKET
Siedlce
PEFRON
rekrutacja
5-10 lat
wpłaty
rodziców
trwa nabór
uczestników
SP Aleksander
5-10 lat
wpłaty
rodziców
trwa nabór
uczestników
III turnus
16-19.08.2016
SP Aleksander
5-10 lat
wpłaty
rodziców
trwa nabór
uczestników
IV turnus
22-31.08.2016
SP Aleksander
5-10 lat
wpłaty
rodziców
trwa nabór
uczestników
13.
Uczniowski
Katolicki
Klub
Sportowy
Siedlce
(UKKS
Siedlce)
14.
Społeczna
Szkoła
Podstawowa
Społecznego
Towarzystwa
Oświatowego
"Wakacje z UKKS
Siedlce 2016"
półkolonie
sportoworekreacyjne
półkolonie letnie
22-26.08.2016
Katolicki Zespół
Edukacyjny w
Siedlcach,
ul. Sokołowska
172
16-26.08.2016
teren szkoły,
wyjścia,
wycieczki w
okolice Siedlec
35
do 20
6-13 lat
5-10 lat
2
8
Urząd
Miasta
Siedlce
złożony
wniosek
wpłaty
rodziców
nabór
uczestników,
opracowywanie
planu i
kosztorysu
ZAŁĄCZNIK 4: Dostępność boisk i placów zabaw w czasie wakacji 2016 r.
przy jednostkach oświatowych
Lp.
Nazwa szkoły/przedszkola
Godziny
otwarcia
boiska
Godziny
otwarcia placu
zabaw
1.
Miejskie Przedszkole nr 1 w Siedlcach
ul. Wiązowa 7
-
8.00-20.00
Plac dostępny dla dzieci tylko pod opieką opiekunów
2.
Miejskie Przedszkole nr 3 w Siedlcach
ul. Batorego 4
-
8.00-15.00
Czynny w godzinach pracy placówki, sobota i niedziela
plac będzie zamknięty
3.
Miejskie Przedszkole nr 4 w Siedlcach
ul. Ks. Piotra Ściegiennego
-
-
Z uwagi na szeroki zakres remontów w placówce plac
zabaw w okresie wakacji 2016 r. będzie zamknięty
4.
Miejskie Przedszkole nr 6 w Siedlcach
ul. Pułaskiego 59
-
-
W okresie wakacji plac nie będzie udostępniany
5.
Miejskie Przedszkole nr 9 w Siedlcach
ul. gen. Orlicz-Dreszera 5
-
8.00-16.00
Godziny otwarcia odnoszą się do dni roboczych.
W pozostałe dni plac zabaw będzie zamknięty
6.
Miejskie Przedszkole nr 13 w Siedlcach
ul. Woszczerowicza 9
-
8.00-16.00
Z placu zabaw mogą korzystać dzieci w wieku
przedszkolnym pod opieką osób dorosłych
7.
Miejskie Przedszkole nr 14 w Siedlcach
ul. Mieszka I 12
-
8.00-16.00
W czasie dyżuru w dniach 1-15.08.2016 plac otwarty
będzie w godz. 6.30-17.00
8.
Miejskie Przedszkole nr 15 w Siedlcach
ul. Osiedlowa 5
-
8.00-16.00
Plac zabaw będzie udostępniany w godzinach pracy
pracowników.
Od 10.08.2016 r. do godz. 17.00 - dyżur
9.
Miejskie Przedszkole nr 17 w Siedlcach
ul. Wyszyńskiego 6
-
8.00-16.00
Z placu mogą korzystać dzieci tylko pod opieką
opiekunów
10.
Miejskie Przedszkole Integracyjne
nr 20 w Siedlcach ul. Osiedlowa 3
-
8.00-16.00
Plac otwarty w godzinach pracy przedszkola
11.
Miejskie Przedszkole nr 21w Siedlcach
ul. Żwirowa 20
-
8.00-16.00
Plac dostępny dla dzieci tylko pod opieką opiekunów
12.
Miejskie Przedszkole nr 22 w Siedlcach
ul. Podlaska 8
-
8.00-16.00
Z placu zabaw mogą korzystać dzieci w wieku
przedszkolnym pod opieką osób dorosłych
13.
Miejskie Przedszkole nr 23 w Siedlcach
ul. Ogrodowa 43
-
9.00 - 15.00
Z placu mogą korzystać dzieci tylko pod opieką
opiekunów
14.
Miejskie Przedszkole nr 25 w Siedlcach
ul. Okrzei 22
-
8.00-15.00
Plac dostępny od poniedziałku do piątku dla dzieci w
wieku przedszkolnym i młodszych, tylko pod opieką
osoby dorosłej
15.
Miejskie Przedszkole nr 26 w Siedlcach
ul. Mazurska 9
-
8.00-16.00
Plac dostępny dla dzieci tylko pod opieką opiekunów
-
pn-pt
8.00-16.00
W okresie od 16 lipca do 30 sierpnia 2016 r. planowany
jest remont w przedszkolu. Dostępny będzie tylko mały
plac przy wejściu do budynku przedszkola
7 dni w
tygodniu w
godz. 10.00 18.00
7 dni w
tygodniu w
godz. 10.00 18.00
-
-
Miejskie Przedszkole nr 27
16. z Oddziałami Integracyjnymi
w Siedlcach ul. Karpacka 2
Szkoła Podstawowa nr 4 w Siedlcach
17.
ul. 10 Lutego 18
Szkoła Podstawowa z Oddziałami
18. Integracyjnymi nr 6 w Siedlcach
ul. Sienkiewicza 49
Uwagi
Plac dostępny dla dzieci tylko pod opieką opiekunów
Ze względu na planowane prace budowlane
w czasie wakacji boisko i plac zabaw będą niedostępne
19.
20.
Szkoła Podstawowa nr 7 w Siedlcach
ul. Starowiejska 23
Szkoła Podstawowa nr 10 w Siedlcach
ul. Mazurska 10
7 dni w
tygodniu
w godz. 8.0022.00
7 dni w
tygodniu w
godz. 10.0020.00
7 dni w
tygodniu
w godz. 8.0020.00
7 dni w
tygodniu w
godz. 10.0020.00
Z boiska „Orlik" oraz placu zabaw będzie można
korzystać codziennie. Grupy zorganizowane po
wcześniejszym uzgodnieniu z animatorem. Dozór pełni
zatrudniony w szkole dozorca. Boisko "Orlik" jest
monitorowane
Plac zabaw dostępny wyłącznie dzieciom pod opieką
osoby dorosłej. Boisko wielofunkcyjne będzie
udostępniane. Dzieci w wieku do lat 7 mogą korzystać z
boiska wyłącznie pod opieką osoby dorosłej. Dzieci
starsze, młodzież i dorośli muszą stosować się do
regulaminu korzystania z boiska. Dozór nad obiektem
pełnią pracownicy szkoły, nie sprawują jednak opieki nad
korzystającymi z boiska – nie posiadają odpowiednich
kompetencji. Boisko i plac zabaw są monitorowane. W
godzinach od 20.00 do 6.00 teren szkoły jest zamknięty
Szkoła Podstawowa nr 11 w Siedlcach
21.
ul. Wiśniowa 5
7.00-22.00
8.00-16.00
Boisko ogólnodostępne. Pracownicy szkoły nie sprawują
opieki w czasie wakacji nad użytkownikami boisk. Z
placu zabaw mogą korzystać dzieci w wieku od 5 do 10
lat pod nadzorem opiekunów
Szkoła Podstawowa nr 12 w Siedlcach
22.
ul. Unitów Podlaskich 16
od
poniedziałku
do soboty w
godzinach
12.00 - 20.00
od
poniedziałku
do soboty w
godzinach
12.00 - 20.00
Grupy zorganizowane po wcześniejszym uzgodnieniu z
animatorem sportu. Plac zabaw zgodnie z regulaminem
dostępny dla dzieci w wieku szkolnym i młodszych tylko
pod opieką osoby dorosłej
23.
Publiczne Gimnazjum nr 1 w Siedlcach
ul. Konarskiego 5/7
5 dni w
tygodniu
8.00 - 20.00
-
Boisko jest objęte monitoringiem. Od godz. 19.00 dyżur
pełni dozorca. W czasie wakacji dyżury nauczycieli nie
są planowane
24.
Publiczne Gimnazjum nr 2 w Siedlcach
ul. Szkolna 2
w czasie pracy
szkoły
-
Z boiska mogą korzystać dzieci pod opieką osób
dorosłych
7 dni w
tygodniu
8.00-20.00
-
Boisko dostępne dla dzieci w wieku szkolnym, bez
nadzoru pedagogicznego
Publiczne Gimnazjum nr 3
25. z Oddziałami Integracyjnymi
w Siedlcach ul. Sekulska 10
26.
Publiczne Gimnazjum nr 4 w Siedlcach
ul. Pescantina 2
pn-pt 16.0022.00
„ORLIK 2012”
-
-
27.
Zespół Szkół nr 1 w Siedlcach
ul. Graniczna 1
pn-pt 10.0014.00;
16.00-20.00
„ORLIK 2012"
codziennie
8.00-20.00
-
28.
Zespół Szkół nr 2 w Siedlcach
ul. gen. Orlicz-Dreszera 3
8.00-22.00
8.00-22.00
29.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1
w Siedlcach, ul. Konarskiego 11
8.00-22.00
-
-
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4
30.
Siedlcach, ul. Bema 4
pon-pt 16.00-22.00
sob-nd 10.00-16.00
-
-
-
8.00-16.00
-
Specjalny Ośrodek Szkolno31. Wychowawczy w Siedlcach, ul.
Kazimierzowska 30
Boisko i plac zabaw będzie dostępny dla mieszkańców
osiedla „Dreszera" oraz uczniów ZS nr 2

Podobne dokumenty