program stypendiów pomostowych

Komentarze

Transkrypt

program stypendiów pomostowych
PROGRAM
STYPENDIÓW
POMOSTOWYCH
IDEA
FAKTY
LICZBY
PARTNERZY PROGRAMU
Autor i Partner
Partnerzy
Koalicja lokalnych
organizacji
pozarządowych
Organizacje
wspierające
Współpraca
Patronat
medialny
Administrator
Programu
Lista pozarządowych organizacji lokalnych zaangażowanych w XIV edycję Programu Stypendiów Pomostowych
Andrzejewo
Towarzystwo Rozwoju Ziemi Andrzejewskiej
Mądrzechowo
Baranów
Fundacja Wrota Wielkopolski
Międzychód
Stowarzyszenie na Rzecz Sołectw Gminy Bytów
Stowarzyszenie Nowy Międzychód
Barciany
Stowarzyszenie „Barciańska Inicjatywa Oświatowa”
Młynary
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Młynary
Stowarzyszenie Przyjaciół Almanachu Muszyny
Białoboki
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Gać
Muszyna
Biłgoraj
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej
Myszyniec
Związek Stowarzyszeń "Kurpsie Razem"
Błażowa
Fundacja Generator Inspiracji
Nakło Śląskie
Fundacja "Dzieci Śląska im. Kai Mireckiej Ploss"
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie „Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej”
Brzóza Królewska
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Brzóza Królewska
Nisko
Bytów
Fundacja Rozwoju Lokalnego "Parasol"
Niskowa
Fundacja Sądecka
Chruszczobród
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chruszczobród i Chruszczobród Piaski
Olkusz
Stowarzyszenie Dobroczynne "Res Sacra Miser" w Olkuszu
Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Z Tradycją w Nowoczesność"
Ciechrz
Stowarzyszenie Kwiecista Wieś
Pawłosiów
Cieszyn
Macierz Ziemi Cieszyńskiej Towarzystwo Miłośników Regionu
Pierzchnica
Fundacja Rozwoju Regionu Pierzchnica
Człuchów
Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Powiatu Człuchowskiego
Raba Wyżna
Stowarzyszenie Oświatowe "Echo"
Ćmińsk
Fundacja Świętokrzyska Społeczność
Rdzawka
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kulturalnego Wsi Rdzawka
Dąbrowice
Stowarzyszenie Przyjaciół Dąbrowic
Rogi
Stowarzyszenie Miłośników Wsi Rogi
Dębica
Stowarzyszenie Dębicki Klub Biznesu
Ruciane-Nida
Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Młodzieży
Dębno
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dębno
Samostrzel
Stowarzyszenie Kobiet na Rzecz Środowiska Wiejskiego
Stowarzyszenie Mieszkańców Siecienia i Ok. na Rzecz Wspierania Aktywności Lokalnej
Dubiecko
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Dubieckiej
Siecień
Dziemiany
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Dziemiany
Skarżysko Kamienna
Fundacja "Daj Szansę"
Dzierzgowo
Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych Gminy Dzierzgowo „Arka”
Skomlin
Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Skomlińskiej
Fundacja "Rodzina"
Głubczyce
Stowarzyszenie P. P. im. B. Adamskiej Absolwentów I LO im. A. Mickiewicza
Sławno
Gołąb koło Puław
Stowarzyszenie Mieszkańców Doliny Wisły
Słubice
Fundacja na Rzecz Collegium Polonicum
Górowo Iławeckie
Grupa Nieformalna - Ochotnicza Straż Pożarna
Sokołów Podlaski
Fundacja „Ku Mądrości" im. dr Anny Dux
Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny”
Gronów
Fundacja Alicji
Sokółka
Grzybów koło Słubic
Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej "Młodzi Razem"
Stare Miasto
Stowarzyszenie Rozwoju i Pomocy Wsi Stare Miasto
Hajnówka
Stowarzyszenie Samorządów Euroregionu Puszcza Białowieska
Stryszawa
Babiogórskie Stowarzyszenie Zielona Linia
Stowarzyszenie Przyjaciół Sucholasek „Teraz Sucholaski”
Ilkowice
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Ilkowice
Sucholaski
Iława
Stowarzyszenie "Przystań"
Szczekociny
Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Szkoły Średniej w Szczekocinach
Iwkowa
Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Gminy Iwkowa
Tłuszcz
Lokalna Grupa Działania "Równiny Wołomińskiej"
Stowarzyszenie "Via Natura"
Jamy
Fundacja na Rzecz Spacyfikowanej przez Hitlerowców Wsi Jamy
Tuchola
Janiszewko (Pelplin)
Fundacja Pokolenia
Ustrzyki Dolne
Bieszczadzkie Centrum Caritas - Fundusz Stypendialny im. Jana Pawła II
Jasionna
Katolickie Stowarzyszenie Serca dla Serc w Jasionnie
Wąpielsk
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich "Region Północ"
Jastków
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Jastkowskiej
Węgorzewo
Mazurska Fundacja Edukacyjna "Bonus Pastor"
Kamionka
Nidzicki Fundusz Lokalny
Wieluń
Fundacja na Rzecz Rozwoju Powiatu Wieluńskiego
Kielce
Stowarzyszenie Świętokrzyski Fundusz Lokalny
Wisznice
Stowarzyszenie „Razem dla Wisznic”
Kolbuszowa
Regionalna Fundacja Rozwoju "Serce"
Wrocław
Fundacja Edukacji Międzynarodowej
Stowarzyszenie „Echo Wydmin”
Konin
Towarzystwo Samorządowe
Wydminy
Koszoły
Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Tłoka”
Wysin
Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Wsi Wysin
Kościan
Kozarze k.Ciechanowca
Kwiatonowice
Stowarzyszenie Oświatowe im. Dezyderego Chłapowskiego
Wysoka Strzyżowska
Stowarzyszenie Mieszkańców Wysokiej Strzyżowskiej „Kopytko”
Stowarzyszenie "Tutor"
Zabawa
Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Najświętszej Trójcy w Zabawie - Oddział Caritas
Kwiatonowickie Stowarzyszenie "Homini"
Zagnańsk
Stowarzyszenie Nowych Możliwości
Lipnica Murowana
Podgórskie Stowarzyszenie Kulturalno-Społeczne
Zakliczyn
Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym "Bez Barier"
Fundacja Fundusz Lokalny SMK
Lipusz
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Stolem"
Zaleszany/Zbydniów
Lipusz
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Lipusz
Żarów
Fundacja „Nasze Dzieci”
Łącko
Fundacja Stypendialna "Dzieło św. Kingi"
Żnin
Związek Mieszkańców Powiatu Żnińskiego
Łężyce
Fundacja dla Was
Żyrzyn
Społeczne Towarzystwo Oświatowo-Kulturalne Gminy Żyrzyn (STOK)
Łukta
Fundacja Rozwoju Regionu Łukta
PROGRAM
STYPENDIÓW POMOSTOWYCH
Program Stypendiów Pomostowych to rozbudowany system stypendialny oferujący stypendia
studentom na I rok i dalsze lata studiów. Stypendia pomostowe skierowane są do ambitnych
i zdolnych maturzystów z małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy chcą
kontynuować naukę na wyższych uczelniach. Celem Programu jest ułatwienie młodym ludziom
podjęcia studiów poprzez ufundowanie stypendiów na pierwszy rok studiów i wsparcie podczas
dalszej edukacji akademickiej.
Program Stypendiów Pomostowych powstał w odpowiedzi na istotny problem społeczny, jakim jest
wyraźna dysproporcja w dostępie do studiów między młodzieżą mieszkającą na wsi i w miastach. Dla
wielu uzdolnionych młodych ludzi próg szkoły wyższej jest trudny do przekroczenia głównie z powodu
sytuacji materialnej. Stypendia pomostowe ułatwiają podjęcie studiów i spełniają rolę stabilizacyjną,
łagodząc trudności finansowe związane z rozpoczęciem nauki. Dodatkowo stypendia otwierają perspektywy przed studentami i torują drogę do większych osiągnięć.
Od początku istnienia Programu stypendia na I rok studiów dziennych otrzymało ponad
14 100 absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Łącznie stypendia na I rok i dalsze lata studiów
otrzymało ponad 19 500 studentów.
Siłą Programu są jego Partnerzy. Program Stypendiów Pomostowych jest wspólnym przedsięwzięciem licznego
grona firm i instytucji społecznie odpowiedzialnych.
Dzięki temu jest jednym z nielicznych programów
stypendialnych o tak dużej skali w Polsce.
Inicjatorem i autorem Programu jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Partnerami Programu
są, obok Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności: Narodowy Bank Polski, Fundacja PZU, Fundacja
Wspomagania Wsi, Fundacja BGK, Fundacja Orange, Fundacja BGŻ BNP Paribas, Fundacja mBanku,
Edukacyjna Fundacja im. Prof. Romana Czerneckiego, a także koalicja około 100 lokalnych organizacji
pozarządowych. Program jest realizowany przy współpracy Agencji Nieruchomości Rolnych, Centrum
im. Profesora Bronisława Geremka oraz Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”.
Programem zarządza Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości (FEP).
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!
FUNDACJA EDUKACYJNA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Znajdź nas na Facebooku:
90 - 212 Łódź, ul. Sterlinga 27/29
Tel: 42 632 59 91, 42 631 95 58
[email protected]
www.stypendia-pomostowe.pl
www.facebook.com/programstypendiowpomostowych
FAKTY I LICZBY
Program istnieje od 2002 roku. Od początku jego trwania Fundatorzy przeznaczyli
na jego realizację prawie 92 miliony zł, co pozwoliło na wypłacenie 19 510 różnych
stypendiów i staży, w tym 14 154 stypendiów na I rok studiów.
STYPENDIA I PARTNERZY
W ramach Programu przyznawanych jest 6 różnych stypendiów. Stypendia na I rok studiów stanowią furtkę do programu stypendiów na kolejne lata nauki. Studenci osiągający dobre wyniki w nauce mogą korzystać ze stypendiów
na II, III i IV rok studiów, stypendiów językowych, stypendiów umożliwiających odbycie części studiów za granicą,
staży za granicą i w kraju oraz stypendiów doktoranckich.
Stypendyści Programu mogą także uczestniczyć w warsz-
tatach realizowanych dzięki Fundacji BGK. Administrator Programu – Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości
współpracuje ze stypendystami, obserwując ich postępy
w nauce i podpowiadając możliwe drogi uzyskania pomocy stypendialnej podczas kolejnych lat studiów, ubiegania
się o kredyty studenckie i możliwości zdobycia do nich
zabezpieczeń.
Liczba stypendiów oraz kwoty (mln zł) przekazane na Program Sypendiów Pomostowych
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
Fundacja Orange
STAŻE
ZAGRANICZNE:
Fundacja PZU
Fundacja BGK
PZU
BGK
STYPENDIA
NA I ROK STUDIÓW:
STAŻE
KRAJOWE:
16
82+6
0,48 mln
14 154
67,3 mln
Polsko-Amerykańska
Fundacja Wolności
STUDIUJ ZA GRANICĄ:
161
0,61 mln
Współpraca:
Agencja Nieruchomości Rolnych
SUMA
19 510
91,9 mln zł
STYPENDIA
NA II ROK STUDIÓW:
PRYMUS
3 727
15,9 mln
STYPENDIA
DOKTORANCKIE
104
1,9 mln
Polsko-Amerykańska
Fundacja Wolności
Fundacja NBP
„
STYPENDIA
NA III I IV ROK STUDIÓW
KORPORACYJNE
STYPENDIA
JĘZYKOWE
981
4,6 mln
279
0,77 mln
Współpraca:
Pracownia badań i innowacji
społecznych „Stocznia”
Polsko-Amerykańska Fundacja
Wolności
Narodowy Bank Polski
Fundacja PZU
Fundacja BGK
Fundacja Wspomagania Wsi
Organizacje lokalne
Agencja Nieruchomości Rolnych
Bank Gospodarstwa Krajowego
Polskie Młyny
Akademia Szkoleń i Kompetencji
Fundacja BGŻ BNP Paribas
Fundacja BRE Banku
Bank Pocztowy SA
Sponsor indywidualny
Kombinat Rolny Kietrz
Polsko-Amerykańska
Fundacja Wolności
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
Narodowy Bank Polski
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
Fundacja Orange
Fundacja PZU
Fundacja BGŻ BNP Paribas
Fundacja mBanku
Narodowy Bank Polski
Fundacja BRE Banku
Współpraca:
Fundacja Centrum im. Profesora Bronisława Geremka
liczba stypendiów
kwoty w mln zł
Aktualny sponsor / sponsorzy
Sponsor w poprzednich edycjach
Chciałabym podziękować za pomoc i wsparcie jakiego udzielili mi Państwo w formie stypendium
doktoranckiego i wcześniejszych stypendiów pomostowych. Trudno jest mi wyrazić czym to dla mnie
jest. Stypendium to wyróżnienie, nagroda, sukces, dzięki którym uwierzyłam w swoje marzenia
i kompetencje. Daliście mi Państwo na to szansę. Dziękuję i mam nadzieję, że będę mogła podzielić się
z innymi tym, co od Państwa dostałam.
Agnieszka, stypendystka i doktorantka z Bliźniewa
„
Liczba stypendiów pomostowych na I rok studiów w czternastu edycjach Programu
POMORSKIE
Chciałabym serdecznie
podziękować za działania na rzecz
studentów z terenów wiejskich,
jakie podejmuje Program
Stypendiów Pomostowych.
Dzięki otrzymywanemu przez
4 lata stypendium mogłam
poświęcić się studiowaniu
w miejscu i w sposób, o którym
zawsze marzyłam. Dziękuję
Państwu za program, który
umożliwił mi realizację marzeń!
Mogę potwierdzić jego ogromny
pozytywny wpływ na życie
studenta, który chce aktywnie
poszukiwać wiedzy.
1254
WARMIŃSKO- MAZURSKIE
2154
ZACHODNIOPOMORSKIE
1521
PODLASKIE
464
KUJAWSKO-POMORSKIE
808
LUBUSKIE
MAZOWIECKIE
527
WIELKOPOLSKIE
1016
756
ŁÓDZKIE
391
LUBELSKIE
990
DOLNOŚLĄSKIE
862
ŚWIĘTOKRZYSKIE
459
OPOLSKIE
403
Kinga, stypendystka z Kierzkowa
ŚLĄSKIE
344
MAŁOPOLSKIE
PODKARPACKIE
1604
601
Stypendia Pomostowe na I rok studiów są przyznawane w czterech segmentach:
Decyzje o przyznaniu stypendiów podejmują niezależne komisje stypendialne, powołane przez Zarząd FEP na wniosek Partnerów
Programu.
Segment IA
Segment IB
Segment IC
Segment II
adresowany do
maturzystów z
rodzin byłych
pracowników PPGR.
adresowany do
maturzystów –
uczestników finałowego
etapu olimpiad
przedmiotowych
w szkołach
ponadgimnazjalnych.
adresowany do
maturzystów –
wychowanków rodzin
zastępczych lub
państwowych domów
dziecka.
adresowany do młodzieży
rekomendowanej do udziału
w Programie przez lokalne
organizacje pozarządowe.
8117
789
208
5040
Liczba stypendiów w danym segmencie przyznana w ciągu czternastu edycji
STYPENDYŚCI
Stypendyści pomostowi zdobywają nagrody i aplikują o staże krajowe i zagraniczne. Każdego roku
kilkunastu stypendystów pomostowych odbywa część studiów na zagranicznych uczelniach, co roku
grupa stypendystów wyjeżdża na staże do USA. Jesteśmy z nich wszystkich bardzo dumni!
Najczęściej wybierane kierunki studiów przez stypendystów
12%
7%
6%
6%
5%
5%
3%
3%
INFORMATYKA
3%
MATEMATYKA
3%
3%
2%
2%
EKONOMIA
FILOLOGIE (W TYM FILOLOGIA POLSKA)
PEDAGOGIKA
OCHRONA ŚRODOWISKA / INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
PRAWO I ADMINISTRACJA
BUDOWNICTWO I POKREWNE
92 % stypendystów oceniło, że
ELEKTRONIKA / ELEKTROTECHNIKA
stypendium poprawiło ich sytuację
materialną w czasie studiów w dużym
i bardzo dużym stopniu.
Ponad 80 % stypendystów kończy
studia w terminie.
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN
BIOLOGIA I POKREWNE
LEKARSKI
HISTORIA
„
90 % kończy studia z dobrymi i bardzo
dobrymi wynikami w nauce.
Około 90 stypendystów kontynuuje
naukę na studiach doktoranckich.
Moja nauka byłaby niemożliwa, gdyby nie otrzymane od Państwa stypendium
pomostowe, które pozwoliło mi żyć i mieszkać w stolicy. Otrzymane pieniądze
spożytkowałem na opłacenie akademika i wydatki związane z dojazdem na uczelnię.
Szymon,
stypendysta z Koniuszyna
Typy uczelni wybierane przez stypendystów
UNIWERSYTETY
UCZELNIE TECHNICZNE
UCZELNIE ROLNICZE
UCZELNIE MEDYCZNE
UCZELNIE PEDAGOGICZNE
UCZELNIE EKONOMICZNE
45,5 %
5%
29 %
4,5 %
8%
3,5 %
POZOSTAŁE
4,5 %

Podobne dokumenty