wrzesień 2011 - Staromiejski Dom Kultury

Komentarze

Transkrypt

wrzesień 2011 - Staromiejski Dom Kultury
w
INFORMATOR KULTURALNY STAROMIEJSKIEGO DOMU KULTURY
NR 84/09/2011, www.sdk.pl
a
r
p
za
y
m
a
z
s
WSTEP
,
Spis treści:
Warszawa wojenna ............................................3
Janusz Kusociński. Życie dla sportu... ............7
MANIFESTACJE POETYCKIE 2011 ................10
NABORY 2011/2012 .........................................13
Informacje kulturalne - bieżące imprezy,
wydarzenia, spotkania... .................................15
Staromiejska Biblioteka ..................................24
Dysponenda ....................................................25
Kluby, zajęcia, stałe formy pracy w SDK
Plastyka ............................................................27
Galerie...............................................................27
Muzyka..............................................................28
Edukacja artystyczna.........................................28
Kulturoterapia....................................................28
Dla Seniorów......................................................29
Taniec................................................................29
Literatura........................................................29
Dla dzieci i młodzieży..........................................30
Teatr...................................................................30
Wierszyki dla dzieci .........................................31
Dyskretny urok Stolicy ....................................32
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie
(np.: terminu lub godziny rozpoczęcia imprezy, składu zespołów).
Hollender Tadeusz (1910 - 1943)
Uśmiech Warszawy
Patrz, to jest dumne miasto Warszawa,
więcej niż tysiąc okropnych dni
wlecze się sprawa trudna i krwawa,
a ona walczy, a ona drwi.
I chociaż dzisiaj broczy i krwawi
z jej krwią pisanych, codziennych krat
jak płomień pośród burz i błyskawic
śmieje się co dzień jej dobry żart.
W
W
WWW
Codziennie krwawo te żarty płaci,
a jednak nie ma nocy, ni dnia,
by żart na szwabskim nie błysł plakacie,
na znak, że żyje, walczy i trwa.
Polecamy Państwa uwadze...
nasza strona internetowa:
W
www.sdk.pl
inne Domy Kultury w Warszawie:
www.domykultury.waw.pl
Na wszystkich murach co dzień obraża
szkopów, Fuhrera i całą oś
i na latarniach i bramach cmentarza
znów nur fur Deutsche napisze ktoś.
Wbrew szubienicom, mordom i krzyżom,
wbrew mocy, która podbiła świat,
wielka Warszawo, polski Paryżu,
śmiech na ruinach kwitnie jak kwiat.
Bo ten zwycięży, który się śmieje,
rozpacz to dzisiaj okropny grzech,
dla tych, co zawsze mieli nadzieję,
brzmi twój przekorny, zwycięski śmiech.
Okładka:
Bartłomiej Gerłowski
Wykorzystano elementy logo SDK
proj. Macieja Kałkusa
Dziś nur fur Deutsche jutro fur Polen,
zażyjesz jeszcze wolności swej,
jutro zaśpiewasz im carmagnolę,
śmiej się Warszawo, śmiej się nam śmiej.
WARSZAWA WOJENNA
Teksty autorstwa Jana Domańskiego i Stanisława
Soszyńskiego pochodzą z katalogu wystawy
“Krakowskie Przedmieście onegdaj, wczoraj...
w wojennych wspomnieniach dzieci” przygotowanej przez Fundację "Moje Wojenne Dzieciństwo"
w sierpniu i wrześniu 2008 roku, w gmachu
Centralnej Biblioteki Rolniczej w Warszawie.
Serdecznie dziękujemy za umożliwienie publikacji.
JAN DOMAŃSKI
WSPOMNIENIE Z PIERWSZYCH
DNI WOJNY 1939 R.
W czasie II wojny światowej mieszkałem
w Warszawie - ul. Browarna 19 róg Karowej.
W chwili wybuchu wojny miałem 14 lat. W oblężonej Warszawie brak było żywności, więc
razem ze starszym bratem Jerzym i kolegami
staraliśmy się zdobyć żywność dla rodzin i siebie.
Od żołnierzy, którzy z taborami ukrywali się
przed nalotami pod wiaduktem Markiewicza na
ul. Karowej, dowiedzieliśmy się, że na Karowej
w jednym z teatrów - w Teatrze Wielka Rewia są
magazyny z żywnością (był też Teatr Malickiej tam nie byłem). Teatr w tym czasie już się palił.
Udało nam się wynieść kilkanaście puszek
konserw wojskowych. Niektóre były już
nadpalone, ale można było ich zawartość zjeść.
Natomiast zmagazynowana mąka już się paliła.
Następnie udaliśmy się na Krakowskie Przedmieście, za Hotelem Bristol, do Pałacu Radziwiłłów (obecnie Pałac Prezydencki), gdzie były
także magazyny m.in. z cukrem. Worki były
porozrywane, cukier rozsypany. Brat zdjął letni
płaszcz (prochowiec) i w tym płaszczu nieśliśmy
zebrany cukier. Od ludzi będących w tym
magazynie dowiedzieliśmy się, że między
kościołem Św. Anny a ulicą Bednarską, w Resursie Obywatelskiej są także magazyny, lecz
pilnuje ich żołnierz. Ponieważ był bardzo duży
ostrzał z Pragi i domy częściowo się paliły,
żołnierz zezwolił nam wejść do magazynu, który
mieścił się w podziemiu budynku (obecnie Sala
Zielona Domu Polonii). Z magazynu udało nam
się wynieść cukier, kaszę, papierosy wojskowe
„Rarytasy”. Bardzo dużo różnych produktów
ludzie podeptali i wszystko było razem
pomieszane. Ludzie chodzili też na róg ulicy
Miodowej, tam palił się sklep z winami. Brano te
Warszawa, wrzesień 1939 roku. Fot. Julien Bryan.
Fot. pobr. ze zbiorów United States Holocaust Memorial
Museum - www.ushmm.org
wina, niektóre ogrzane od ognia i dymu. Te
wypady po żywność trwały kilka dni. Ostrzał był
coraz większy, z Pragi bombardowali Niemcy.
Na Krakowskim Przedmieściu, gdzie obecnie znajduje się Centralna Biblioteka Rolnicza
przed wojną było kino. Co tydzień chodziłem tam
na poranki. Były wyświetlane m.in. filmy
kowbojskie, które bardzo nam się podobały, Pat
i Patachon, Flip i Flap. Bilety były po 20 lub 25
groszy.
Za Resursą Obywatelską (obecnie Dom
Polonii) był budynek, gdzie była kaplica i Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności, które
prowadziło kiedyś dom dla dziewcząt, potem
ochronkę, a od 1918 do 1945 roku dom dla ludzi
starszych - kobiet i mężczyzn. Obecnie jest tam
Caritas. W kaplicy „Res Sacra Miser" odbywały
się nabożeństwa, tam co niedziela chodziliśmy
na msze Św.
Często chodziliśmy z chłopakami na ulicę
Bednarską, gdzie na rogu był sklep z bronią. My
3
WARSZAWA WOJENNA
Hotel Bristol - wrzesień 1939 r. Narożnik Krakowskie Przedmieście - Karowa. Fot. Julien Bryan. Fot.
pobr. ze zbiorów United States Holocaust Memorial Museum www.ushmm.org
młodzi lubiliśmy się tej broni przyglądać.
Pamiętam, że biegaliśmy też by oglądać
odprawy wart przed domem „bez kantów”.
Naprzeciwko, na balkonie hotelu Europejskiego,
śpiewał Jan Kiepura. Dalej na Krakowskim
Przedmieściu był sklep firmowy „polskiego fiata”
- też było co oglądać. Z ojcem chodziłem do
kościoła św. Krzyża, gdzie mój ojciec śpiewał
w chórze. Pamiętam, że dyrygentem był pan
Maklakiewicz. Chodziliśmy do Uniwersytetu
Warszawskiego, zaraz przy wejściu były takie
podparte balkony, tam było coś w rodzaju
muzeum zoologicznego. Pamiętam, że pod
arkadami była księgarnia.
STANISŁAW SOSZYŃSKI
KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE
- ROK 1943
Na wprost pomniczka Matki Boskiej Passawskiej - apteka Wende. Obok przystanek
tramwajowy i latarnia, do której niemiecki
okupant przymocował głośnik. Nadają z niego
frontowe komunikaty. Krwawe i coraz lepsze dla
oczekujących na tramwaj zabiedzonych Polaków. Wróg bity cofa się na wszystkich frontach.
To już czwarty rok wojny. Nad apteką trzy piętra
mieszkań, ludzi zasobnych. Z jednego z nich
zgłoszono do RGO - Rady Głównej Opiekuńczej
dwa obiady dla biednych dzieci. Wypadły na nas.
To znaczy dla mojego młodszego rodzeństwa.
Siostry i brata. Mieszkamy na ulicy Freta w głębi
4
Kamienica przy Krakowskim Przedmieściu 55
(1937 r.). Na parterze Apteka Wendego. Fot. pobrano
z serwisu: www.warszawa1939.pl. Zdj. pochodzi ze zbiorów
Archiwum Państwowego m.st. Warszawy.
Starego Miasta, a Krakowskie Przedmieście jest
traktem bardzo ruchliwym. Kilka linii tramwajowych, dużo niemieckich samochodów, ryksze i
dorożki. I tysiące ludzi. Trzeba bardzo uważać.
Odprowadzam więc malców i kiedy idą na górę
zjeść obiad, siadam w bramie na kamiennym
stopniu i czekam aż wrócą. Patrzę na okupacyjną ulicę. Oto tramwaj. Obwieszony „gronem” tak nazywano wagon niemożliwie zatłoczony,
z jadącymi nie tylko w środku i na stopniach, ale
szukających każdego miejsca, na którym można
postawić stopę, czy chwycić się rękami. Jazdę
z boku wagonu z nogami wspartymi na resorach
stalowych kół nazywano „na orła”. Kawałek
miejsca na belce konstrukcji pomostu i wsparcie
nóg na buforze czyli „cycku" zapewniało
względnie bezpieczny przejazd. I oto starsza
pani „przy kości” spędza z niego małego
chłopaczka, a po chwili kiedy tramwaj rusza
siada sama na nim i odjeżdża do następnego
(zapewne) przystanku.
WARSZAWA WOJENNA
Figura Matki Boskiej Passawskiej - zima 1925 r.
Albo, połowa pierwszego wagonu (za
motorniczym) ma część zarezerwowaną tylko
dla Niemców. Kilka kroków stąd przed kościołem
Św. Anny jest przystanek. Konduktor dał już
sygnał do odjazdu, gdy ranny rozpaczliwie
kuśtykający żołnierz niemiecki podążał do swojej
części tramwaju. Widząc to przechodzeń
wskazał go ręką motorniczemu i powiedział:
„zabierz pan i tę Victorię”. A trzeba wiedzieć, że
wymyślony przez Anglików znak zwycięstwa
„Victory” dwa rozsunięte palce, przechwyciła
propaganda niemiecka i obsmarowała literą
V całą okupowaną Europę.
Fot. ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego www.audiovis.nac.gov.pl
Głośnik trzeszczy: „Tu Kraków i wszystkie
rozgłośnie Generalnego Gubernatorstwa. Dzień
dobry państwu. Nadajemy komunikat wojenny.
Wojska nasze wycofały się na z góry upatrzone
pozycje. W ten sposób skrócono front o tyle a tyle
kilometrów, zyskując przewagę nad bolszewikami". Wiedzą o tym sukcesie ranni żołnierze
armii niemieckiej, których specjalny tramwaj
przewozi z dworców do dziesiątków szpitali
utworzonych w Warszawie. Naszą nową, wspaniałą szkołę przy ulicy Barokowej też zamieniono
na szpital, jak wiele innych szkół i przedszkoli.
1940 r. Krakowskie Przedmieście. Z lewej Biblioteka Rolnicza. W głębi Dom Res Sacra Miser. Fot. ze
zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego
1939 r. Zniszczona kamienica na rogu ul. Miodowej
i Krakowskiego Przedmieścia. Fot. ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego - www.audiovis.nac.gov.pl
Podobno na Placu Trzech Krzyży jakaś pani
uciszała tłumek komentujący wyładunek tych
nieszczęśliwców. Ktoś ją ofuknął „coś pani taka
litościwa ciągle ciii i ciii”. Odpowiedziała podobno
wzburzona „nie litościwa, tylko nie słychać jak
jęczą”.
Przed wojną kursował w Warszawie tramwaj
z oznaczeniem trasy literą O, czyli okólnej. Były
to pojedyncze wagony kursujące w przeciwnych
kierunkach. Tym samym mijały się co pewien
czas w różnych punktach miasta. Okupant
zarezerwował tę linię wyłącznie dla siebie,
i zaraz powstał celny warszawski dowcip:
„Troszkę się cafniem panie szanowny, bo smród
będzie. Dlaczego? Nie widzisz pan dwa zera się
mijają”. (Dwa zera to było oznakowanie klozetu).
Teraz też jedzie zero. Niestety drugiego nie ma.
Krakowskie Przedmieście. Serce Warszawy.
To było tak nie dawno. Pamiętam pogrzeb
Marszałka J. Piłsudskiego. Kondukt szedł tędy
z Katedry na Pole Mokotowskie, z którego po
defiladzie wszystkich rodzajów wojsk, trumna
odjechała odkrytym wagonem - przez całą
Polskę - do Krakowa na Wawel. Latarnie
Krakowskiego Przedmieścia spowito kirem.
Zrobiono z niego wielką czarną ścianę w poprzek
ulicy Świętojańskiej, oddzielając w ten sposób
Stare Miasto od Katedry. Żałobny kir okrył
5
WARSZAWA WOJENNA
1940 r. Plac Zamkowym. Widoczny zniszczony
Zamek. Fot. ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego www.audiovis.nac.gov.pl
miasto. Miałem pięć lat. Teraz mam dwanaście.
I muszę myśleć jak dorosły. Bo rok temu zmarł
mój Tata, przez wojnę.
Na wprost stoi figura M.B. Passawskiej votum króla Jana III Sobieskiego za viktorię
wiedeńską, jak i kościół P P. Sakramentek na
Nowym Mieście fundacji jego żony Marysieńki.
Jeszcze nie wiem, że za rok wypędzany ze
Starego Miasta, z powstańczej „Starówki", po jej
zdobyciu przez Niemców, zobaczę pod figurą
działa piechoty skierowane na domy przy ulicy
Piwnej i Świętojańskiej. Źle napisałem. To już nie
były domy tylko ogromne usypiska cegieł,
w których sterczały pojedyncze ściany. Krakowskie Przedmieście było wymarłe. Kurtyny spalonych kamienic patrzyły na zwalonego króla,
pogięte latarnie, spirale zerwanej sieci tramwajowej. Tu i tam stały rude wraki zniszczonych
6
czołgów. Tłum szedł wolno popędzany przez
konwojentów wrzaskiem i strzałami. Małe dzieci
przypieczone słońcem powtarzały pić... pić.
Płakały. Obok Kościoła Karmelitów jakieś kobiety
z opaskami Czerwonego Krzyża proponowały
kawę z białych emaliowanych dzbanków.
Sygnał, że są to Niemki sprawił, że z wielotysięcznego tłumu piły tylko matki z dziećmi.
Po latach ustaliłem, że były to polskie siostry
zakonne, których najemnicy armii niemieckiej nie
wypędzili z domu „Res Sacra Miser" (Ubóstwo
rzecz święta), bo otrzymywali obrazki „Czarnej
Madonny" (M.B. Częstochowskiej), która jak
twierdzili „chroni od kuli".
A teraz przeskoczmy jeszcze na chwilę,
czterdzieści lat do przodu. Jest rok 1982. Stan
wojenny. Zbrodniczy, bo po raz pierwszy
w Historii Narodu rozkazano Żołnierzowi
Polskiemu wymierzyć broń w naród. Jego Naród.
„Nieznani sprawcy", czytaj funkcjonariusze
Urzędu Bezpieczeństwa, kradną pozłacane
korony Figury i Dzieciątka. Po kilku dniach pytam
ówczesnego kanclerza Kurii, czy może trzeba
pomóc przy ich odtwarzaniu. Dziękuję, mówi
kanclerz, ale „nieznani sprawcy" podłożyli
korony zawinięte w gazety na ławce kościoła Św.
Anny. Niebawem je zamocujemy.
Obiad skończony. Dotknięcie ręki brata
przerywa kontemplację. Są bardzo wzburzeni.
Oboje. My już tam więcej nie pójdziemy - mówią
stanowczo. Pytam, dlaczego? Wyjaśniają. Dziś
po bardzo dobrym obiedzie był deser. Ciastka
z kremem. Nie zjedliśmy, myśląc, że weźmiemy
dla ciebie. A ta Pani mówi, że na wynos nie ma.
Tłumaczyliśmy, że siedzisz tu na dole w bramie
i czekasz na nas, a ona ciągle nie i nie. To
powiedzieliśmy, że mamy w nosie takie obiady
i więcej tu nie przyjdziemy.
Patrzyłem na nich zaskoczony. Było w nich
coś nieustępliwego. W małych dzieciach
z dużym charakterem. Po kilku tygodniach
dobrego jedzenia zrezygnowali z niego bo, nie
uszanowano ich decyzji poczęstowania
starszego brata. Rodzinna solidarność, którą
Mama nasza po wysłuchaniu relacji zaakceptowała. Drobne wydarzenie zapamiętane na całe
życie.
Krakowskie Przedmieście, apteka Wendego,
przystanek. A gdzie to jest? Tam - obok figury
M.B. Passawskiej. Pustka! Nawet drzewa
wycięte. Planowo, według projektu. Bez życia.
AKADEMIA KLUBU SENIORA “WARS I SAWA”
MARIA ROTKIEWICZ
JANUSZ KUSOCIŃSKI
Życie dla sportu i dla ojczyzny
„Łatwo jest mówić o Polsce,
trudniej dla niej pracować,
jeszcze trudniej umierać,
ale najtrudniej cierpieć" 1
Sto cztery lata temu - 15 stycznia 1907
roku - urodził się w Warszawie Janusz Tadeusz
Kusociński, symbol patriotyzmu i bohaterstwa,
najwybitniejszy polski lekkoatleta okresu międzywojennego, mistrz olimpijski, rekordzista
świata.
Pochodził z wielodzietnej rodziny kolejarskiej. Był najmłodszym dzieckiem Klemensa
Kusocińskiego i Zofii ze Śmiechowskich.
Dzieciństwo i pierwsze lata szkolne spędził
w Ołtarzewie, gdzie rodzice prowadzili gospodarstwo ogrodnicze. Również Janusz po ukończeniu Średniej Szkoły Ogrodniczej pracował
jako ogrodnik w Łazienkach Królewskich
w latach 1931-1937.
Sportem zainteresował się w okresie
nauki szkolnej. Jego pasją młodzieńczą były gry:
palant, a zwłaszcza piłka nożna, w którą grał
w latach 1918-1927 w różnych klubach sportowych; w tym czasie otrzymał przydomek „Kusy".
Od roku 1926 wchodził w skład C-klasowej
drużyny piłkarskiej Robotniczo-Tramwajowego
Klubu Sportowego „Sarmata". W latach 19251927 dzielił swoje zainteresowania sportowe
między lekkoatletykę a piłkę nożną, by wreszcie
wybrać karierę biegacza na średnich i długich
dystansach. Pod okiem trenera PZLA-Aleksandra Klumberga z Estonii (brązowego medalisty
olimpijskiego w dziesięcioboju w 1924 roku)
Kusy zdobył 31 sierpnia 1928 roku pierwszy tytuł
mistrza i rekordzisty Polski w biegu na 5000 m
(15;41,0). W tym czasie zmienił barwy klubowe,
wstępując do KS „Warszawianka" - klubu,
w którym istniała silna sekcja lekkoatletyczna.
W latach 1928-1929 odbył czynną służbę wojskową.
Rok 1931 był dla Kusocińskiego
sezonem rekordowym pod względem licznych
startów (43) oraz zwycięstw krajowych
i międzynarodowych. Za całokształt sukcesów
i wielokrotnie ustanawiane rekordy Polski na
dystansach 3000 m i 5000 m zostały mu
przyznane w roku 1931: Wielka Honorowa
Nagroda Sportowa, ufundowana przez PUWF
i PW oraz tytuł najlepszego sportowca roku
w plebiscycie „Przeglądu Sportowego".
W 1932 roku zaczęła się jego światowa
hegemonia na długich dystansach. 19 czerwca
podczas zawodów międzynarodowych o Puchar
Beerschota w Antwerpii pobił jako pierwszy
polski lekkoatleta rekord świata w biegu na 3000
m (8;18,8), uzyskując wynik lepszy o 1,6 s od
rekordu słynnego biegacza fińskiego Paavo
Nurmiego, a 30 czerwca podczas meczu Poznań
- Wiedeń w Poznaniu, ustanowił drugi rekord
świata - na 4 miłe angielskie (19;02,6).
Ukoronowaniem jego kariery sportowej było
zdobycie 31 lipca 1932 roku na głównej arenie
Igrzysk X Olimpiady - „Memoriał Coliseum" w Los
Angeles, przed widownią 105 tysięcy widzów,
złotego medalu olimpijskiego w biegu na 10000
m w czasie 30; 11,4, srebrny i brązowy medal
olimpijski zdobyli Finowie: Volmari Iso-Hollo
(30;12,6) i Lauri Virtanen (30;35,0).
Zwycięstwo Kusocińskiego było jedną
z największych rewelacji igrzysk. Był on pierwszym biegaczem, który przełamał trwającą
nieprzerwanie od roku 1912 światową hegemonię długodystansowców fińskich. Z trybun
przyglądał się tej heroicznej walce na bieżni
7
AKADEMIA KLUBU SENIORA “WARS I SAWA”
Lekkoatletyczna reprezentacja Polski w 1928 r.
Zdj. na str. 7 i 8 z archiw. B. Tuszyńskiego - B. Tuszyński
"W gospodzie "Pod kogutem"" - "Magazyn Olimpijski" 6/2000
Paavo Nurmi, zdyskwalifikowany przez IAAF tuż
przed igrzyskami za przekroczenie przepisów
o amatorstwie. Kusociński był pierwszym Polakiem, który w konkurencjach męskich zdobył złoty medal olimpijski i ustanowił rekord olimpijski.
Ten wynik przetrwał 16 lat, aż do zwycięstwa
czeskiego długodystansowca Emila Zátopka na
igrzyskach olimpijskich w Londynie w 1948 roku
(29;59,6).
Swoje wrażenia z podróży na igrzyska
do Los Angeles (pociągiem i statkiem „Mauretania"), z przebiegu igrzysk i biegu po złoty medal
olimpijski oraz na temat Polonii amerykańskiej,
Kusociński przesyłał w formie korespondencji do
tygodników sportowych „Raz Dwa Trzy" i „Przeglądu Sportowego". „...Tyle razy wysłuchiwałem
na ziemi obcej, na meczach międzypaństwowych Mazurka Dąbrowskiego. Nigdy jednak nie
wydał się tak piękny i tak drogi mojemu sercu.
Z trudnością mogłem powstrzymać łzy szczęścia, cisnące się do oczu. Patrząc na kolonię
polską wiedziałem, że każdy z nich przeżywa to
samo, co i ja", pisał Kusociński o ceremonii nagradzania złotym medalem olimpijskim.
Przebieg swojej kariery piłkarskolekkoatletycznej Kusociński opisał w książce pt.
„Od palanta do Olimpiady. Moje wspomnienia
sportowe", która ukazała się w 1933 roku.
Wspomnienia zakończył na 1932 roku. Poszerzone wydanie tych wspomnień, w opracowaniu
red. Kazimierza Gryżewskiego ukazało się
w 1957 roku.
W roku 1933 Kusociński doznał bolesnej kontuzji lewego kolana, która uniemożliwiała
mu udział w wielu imprezach sportowych. Po
kuracji w Wiedniu wznowił treningi i w 1934 roku
8
wywalczył w Turynie tytuł wicemistrza Europy
w biegu na 5000 m (14;41,2). Niestety stale
odnawiająca się kontuzja zakończyła się
zabiegiem chirurgicznym (usunięciem zwyrodniałej łękotki), przeprowadzonym przez dr
Henryka Levittoux w marcu 1936 roku. Nie
załamała Kusego ani operacja ani długotrwała
rekonwalescencja. Okres ten wykorzystał na
uzupełnienie swej edukacji: złożył maturę jako
eksternista w Gimnazjum im. Stefana Batorego
oraz podjął studia w Centralnym Instytucie
Wychowania Fizycznego w Warszawie, które
ukończył w 1938 roku. W latach trzydziestych na
łamach „Kuriera Sportowego", którego w latach
1933-1934 był redaktorem naczelnym oraz
„Przeglądu Sportowego" i tygodnika „Raz Dwa
Trzy" zamieszczał liczne artykuły na temat
zaprawy treningowej i taktyki w biegach średnich
i długich.
W 1937 roku powierzono Kusocińskiemu kierownictwo sekcji lekkoatletycznej i gier
sportowych kobiet w „Warszawiance". Pracował
w niej z wielkim zapałem i dobrym rezultatem.
Grupa lekkoatletów w biegu na Stadionie Wojska
Polskiego - 1934 r. Na czele Janusz Kusociński.
Fot. ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.
Po wyleczeniu kontuzji w 1937 roku
wznowił treningi i starty. Pełną formę sportową
Kusociński odzyskał dopiero w 1939 r. Uzyskiwane wyniki na zawodach krajowych i międzynarodowych stawiały go znowu w rzędzie
faworytów do medalu na Igrzyskach XII Olimpiady w Helsinkach (1940).
Wybuch drugiej wojny światowej
i okupacja hitlerowska położyły kres nie tylko
karierze sportowej, ale i życiu znakomitego
długodystansowca. We wrześniu 1939 roku
walczył w obronie stolicy w 1. plutonie kompanii
AKADEMIA KLUBU SENIORA “WARS I SAWA”
karabinów maszynowych II batalionu 360. pułku
piechoty - w rejonie Okęcia, Sadyby i u wylotu
ulicy Powsińskiej. W czasie walk został dwukrotnie ranny. Za odwagę i czyny bojowe został
odznaczony Krzyżem Walecznych.
Późną jesienią, po wyleczeniu ran,
podjął pracę jako kelner w gospodzie sportowej
„Karczma pod Kogutem", przy ul. Jasnej 6.
W tym czasie włączył się też w nurt działalności
konspiracyjnej Warszawy. Pod koniec grudnia
1939 r. został wprowadzony do Organizacji
Wojskowej „Wilki" i zaprzysiężony w punkcie
kontaktowym przy ulicy Chmielnej 12, przyjmując pseudonim „Prawdzic". Kusy został
mianowany kierownikiem komórki wywiadu przy
komendzie Okręgu OWW w Warszawie.
W walce z okupantem był taki sam jak na bieżni zacięty, mężny i ofiarny. Jego działalność
konspiracyjna trwała jednak krótko. Gestapo
wprowadziło bowiem w szeregi „Wilków"
swojego agenta i 28 marca 1940 roku Kusociński
został aresztowany w bramie domu przy
ul.Noakowskiego 16, w którym mieszkał.
Następnie był kolejno więziony w Alei Szucha
Janusz Kusociński (1907-1940). Fot. pl.wikipedia.org
Bal prasy sportowej w 1937 r. Fot. ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego - www.audiovis.nac.gov.pl
i na Pawiaku. W trwającym prawie trzy miesiące
śledztwie głodzony, bity i torturowany, nie wydał
swoich towarzyszy walki podziemnej.
21 czerwca 1940 roku o świcie, skuty
i wycieńczony, został włączony do transportu
wraz z innymi więźniami i wywieziony do
Puszczy Kampinoskiej; tam w masowej egzekucji rozstrzelano ich na leśnej polanie w Palmirach. Wraz z Kusocińskim zostali zamordowani olimpijczycy: Tomasz Stankiewicz i Feliks
Żuber oraz jego towarzysze walki z OW „Wilki":
Witold Romanowski, Agnieszka DowborMuśnicka i Alina Szymańska.
Grób Kusocińskiego w Palmirach
wyróżnia się okazałym pomnikiem wśród pozostałych mogił, na których rysują się kształty
krzyży.
Akademia Wychowania Fizycznego
w Warszawie uczciła pamięć Janusza Kusocińskiego - wybitnego sportowca, żarliwego
patrioty, dzielnego żołnierza, absolwenta tej
uczelni, nadaniem hali sportowej jego imienia
(1975), wystawieniem w Alei Absolwentów
pomnika Janusza Kusocińskiego w kształcie
kolumny - walca z brązu (1979) oraz organizowaniem od wielu lat na centralnym stadionie
uczelni corocznego mityngu lekkoatletycznego
pod nazwą „Memoriał Janusza Kusocińskiego".
Wykład dr Marii Rotkiewicz - "Janusz Kusociński Mistrz Olimpijski i bohater Warszawy" odbył się
16.06.2011 r. w Klubie Seniora "Wars i Sawa".
1.- Cytat ten został wyryty na ścianie jednej z cel więziennych
w Alei Szucha, a obecnie widnieje u wejścia na cmentarz
w Palmirach.
9
FESTIWAL LITERACKI
VII. FESTIWAL
MANIFESTACJE POETYCKIE
Od 2 do 4 września przewidziane są
liczne wstrząsy kulturowe. Po raz siódmy
Warszawę opanują Manifestacje Poetyckie.
Pomiędzy poetami, krytykami a czytelnikiem
będzie wrzało i być może tym razem zwycięży
czytelnik.
Miejscem działań będzie m.in. Staromiejski
Dom Kultury, Muzeum Literatury,
Klub Księgarza, Rynek
Starego Miasta, Klub
Resort przy Placu Teatralnym. Jak co roku
przewidujemy oblężenie stolicy przez poetów
i poetki z całej Polski, aż
zachwieje się centrala od
zmiany poetyckiego środka ciężkości.
Niewątpliwych emocji dostarczy już otwarcie
festiwalu, podczas którego prof. Przemysław
Czapliński oprowadzi gości
po (nie)bezpiecznych
związkach literatury i przemocy. Kolejne wrażenia zapewnią dyskusje, w których
najpierw spróbujemy wytropić poetyckie inkarnacje
rzeczywistości, by za chwilę
przenieść się do centrum
peryferii, porozmawiać o lokalności i avant-popie, który
traci swój szlachetny prefiks,
i wreszcie dotrzeć do tego, co
prywatne i intymne - czyli
wyzwolić miłość z u(ś)cisku
i dać się uprowadzić jej nowemu
językowi.
Oddamy także głos czytelnikowi, który będzie mógł napisać
swój manifest, a w festiwalowym
Klubie Czytelnika - zgodnie
z maksymą: „Weź mnie zostaw
wiersz” - będzie miał okazję
skonfrontować się z autorem i jego
twórczością.
10
W programie ponadto liczne happeningi,
działania w przestrzeni, projekty wizualne,
instalacje, warsztaty, Turniej Niejednego Wiersza i przede wszystkim - doskonała atmosfera…
Zapraszamy!!!
www.manifestacjepoetyckie.sdk.pl
eniec
oż
Piotr Młod
tiwalowy:
plakat fes
FESTIWAL LITERACKI
PROGRAM FESTIWALU
Atramente
m z se
literą rzym rca mojego,
ską i grec
wypiszę
ką
twarz two trzciną na śniegu
ja jest jak
:
i przyjdzie
słoneczk
taki dzień
o
Gałczyń
ż
e
z
b
ski, Sanie
udujemy
a będą to
coś raze
nasze
n
i nie będz a środku mieszka nazwy z naszych m i nadamy temu
n
iemy już
musieli o ia zbudujemy nam słowników z nasz szereg nazw
y
ddychać
i nic przy iot i będzie to nam ch krzyżówek
rzekam ju
iot beztle
ż nic
now
Czaja, po od nikogo pożyc y
z
życz mi
swoje m ać
ajtki
M
IEJSCA:
Staromiejs
ki
(Rynek Sta Dom Kultury i Piwnic
re
a Largactil
(Rynek Sta
(ul. Bielańsk go Miasta 20), Klub
re g
a 1 - plac Te
Księgarza
atralny, róg
(Rynek Sta o Miasta 2), Muzeum
Gnojnej Gór
ul. Senators
rego Miast
ze - kierujem
Literatury
a
ki
y się od Ryn
ku w stronę ej i ul. Bielańskiej), Tar 22/24), Klub Resort
as Widoko
Wisły, ul. Ce
wy (placyk
lną do ul. Br
na
zozowej).
MANIFESTACJE POETYCKIE
PIĄTEK - 2.09
MUZEUM LITERATURY
SOBOTA - 3.09
MUZEUM LITERATURY
ika - prow.
11:00 - Klub Czytelniczki i Czyteln
z oraz
iewic
Kurk
n
a
Rom
,
licka
Paw
Urszula
Kolacje Literackie
- prezentacja autorów:
11:00 Maciej Woźniak,
KLUB RESORT
11:45 Kira Pietrek,
owski,
oetyckiego 12:30 Piotr Mak
21:00 - Rozstrzygnięcie konkursu p
ał Szymaniak,
Mich
5
13:1
im. T.J. Pajbosia - nagroda specjalna
oł,
z zespołu 14:00 Paweł Kozi
21:15 - Recital Roberta Matery
ila Janiak,
Kam
5
14:4
rab
wy
ą
Dezerter (wraz z prezentacją muzyczn
szka Wolny-Hamkało,
w konkursu 15:30 Agnie
nych tekstów poetyckich uczestnikó
fa Jakubowska-Fijałkowska,
owe
16:15 Gen
)
osia
b
aj
T.J. P
emann,
e - Natalia 17:00 Adam Wied
22:00 - Cukry i sole. Dialogi wanienn
17:45 Andrzej Sosnowski,
Malek/ Joanna Dziwak
18:30 Konrad Góra,
ndler
22:30 - Robot - instalacja - Andrzej Szpi
19.15 Marcin Orliński
wają
e
śpi
22.30 - Agnieszka i Marcin czytają i
, Marcin
Rita Baum - Agnieszka Mirahina
KLUB KSIĘGARZA
ski
Czerwiń
udziałem
22:45 - Poetyckie Jam Session z
okolice? Poetyckie
tiwalu: 11:30 - Nowy świat czy
fes
i
gośc
tów
e
po
i
u
Per
o
Bobby'eg
kontekście dyskusji
w
ci
ś
to
ywis
zecz
r
je
ońskiego, inkarnac
jny z udziałem
Tomasza Pułki, Krzysztofa Ciemnoł
inary
ńskiego o zmianie - panel sem
k f isze ws k ie g o,
o
Michaliny Janyszek, Kamila Brewi
St
a
Igor
,
eller
Mu
Joan n y
ała Kasprzaka
i Grzegorza Jędrka
Mich
i
o
Jarosława Jakubowskieg
kcja prof.
18:00 - Otwarcie festiwalu oraz prele
i przeatura
Liter
iego
ińsk
l
p
Przemysława Cza
moc
Na wszystkie imprezy wstęp wolny! Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie.
11
FESTIWAL LITERACKI
MUZEUM LITERATURY
ną
12:00 Konopnicka - reaktywacja - z Le
icka.
pn
no
o
K
ia
Mar
żki
ią
s
k
ą
k
or
t
au
,
ne
o
gn
a
M
rii
Lustra i symptomy, o innej lekturze poezji Ma
z
ic
w
o
an
r
y
C
ia
r
a
M
ia
w
a
ozm
r
ej
nicki
p
no
Ko
łem
22:15 - Poetyckie Jam Session z udzia
alu:
iw
t
es
f
i
c
ś
go
w
ó
et
o
p
i
Bobby'ego Peru
sa,
ry
d
Gie
a
h
c
ojcie
W
,
a
k
ar
z
c
Ow
a
w
ła
s
y
m
e
z
r
P
szy
Krz
o,
g
ie
k
ybic
R
a
rt
e
Bianki Rolando, Rob
la,
ie
w
Kra
ała
h
Mic
,
a
Bies
na
ci
r
Ma
,
o
Gryk
a
f
to
ra
e
ch
o
J
a
r
ema
ld
Justyny Krawiec i Wa
RYNEK STAREGO MIASTA
czyli
12:00 - 18:00 - Fotowiersze, fotopoeci,
- dział a nie
tra ns fer s łow a i fo tog rafii
artystyczne Joanny Wojdowicz
PIWNICA LARGACTIL,
STAROMIEJSKI DOM KULTURY
alu
13:00 - Spotkanie z organizatorami festiw
cem
Brunonalia: Marią Więckowską i Wawrzyń
Sztarkiem
go
14:30 - Rozstrzygnięcie konkursu poetyckie
im. T.J. Pajbosia
MUZEUM LITERATURY
tacja
16:00 - Warszawa Fantastyczna - prezen
łem
ia
dz
u
z
cza
i
w
Wąso
ina
n
u
D
ła
w
a
P
i
k
książ
da
a
nr
o
K
i
a
ik
s
o
K
ła
a
Raf
autora oraz jego gości:
o
ieg
owsk
nd
a
w
T. Le
KLUB KSIĘGARZA
nga16:00 - Wyzwolić miłość z u(ś)cisku. Zaa
sja
żowanie w nowy język (o) miłości - dysku
a,
z
c
i
iew
n
ar
J
go
e
z
er
J
y,
ż
Kału
y
z udziałem Ann
Michała Kasprzaka i Michała Czai
NIEDZIELA - 4.09
MUZEUM LITERATURY
ow.
11:00 - Klub Czytelniczki i Czytelnika - pr
oraz
Urszula Pawlicka, Roman Kurkiewicz
Kolacje Literackie
rval,
prezentacja autorów: 11:00 Ninette Ne
g a,
dy
ał
B
ia
Zof
30
:
12
i,
k
c
le
e
M
11:45 Maciej
bert
1 3 : 1 5 Ma r i a Cy r a n o w i c z , 1 4 : 0 0 R o
Kwiatkowski
KLUB KSIĘGARZA
ość
12:00 - Lokal do wynajęcia? Czyli lokaln
iks.
f
e
pr
y
n
et
h
c
la
z
s
wój
s
i
c
ra
t
ry
ó
t
k
p,
o
-p
t
i avan
tes
z
c
u
y
m
r
o
f
e
w
to
o
Dyktat centrali a wspóln
a
r
ot
i
P
m
e
dział
u
z
ja
s
u
k
s
dy
rze
u
kult
w
nictwa
a
z
or
eg
z
Gr
,
go
ie
k
c
e
Mareckiego, Piotra Siw
ai
z
C
a
ał
h
Mic
i
a
s
Giedry
14:00 - Turniej Niejednego Wiersza
OD PIĄTKU DO NIEDZIELI
STAROMIEJSKI DOM KULTURY
PIWNICA LARGACTIL,
STAROMIEJSKI DOM KULTURY
rafii
Cztery Pory Rękawiczek - wystawa fotog
jne,
y
r
a
Aw
ie
c
jś
y
W
a
ri
le
M.R. Makowskiego (Ga
i)
k
s
al
it
Św
z
s
oma
T
:
r
o
kurat
ski
17.30 - Calineczka. Tunel - Adam Kaczanow
(opowieść)
RYNEK STAREGO MIASTA
TARAS WIDOKOWY
STAREGO MIASTA
ny 19:00 - Gest miłosny - Akt choreograficz
Michał Czaja / grupa Koncentrat
KLUB RESORT
20:15 - Koncert duetu Kopyt/Kowalski (promu
cki
jący płytę Buch); 21:00 - Dual use - Sende
Tak
(słowa) / Świtalski (saksofon); 21:30 Zwani Mordercy - Kamila Janiak - koncert;
12
Dla
Stoiska Książkowe - Antykwariat Książka
Każdego
Organizator:
Staromiejski Dom Kultury
Partnerzy:
ickiewicza,
M
ama
d
A
im.
ry
u
at
r
e
Muzeum Lit
Klub "Resort”
ckie.sdk.pl
www.manifestacjepoety
NABORY W SDK -SEZON 2011/2012
PRACOWNIA PLASTYCZNO TEATRALNA
„PANKRACOWNIA”
Zaprasza na zajęcia dzieci w wieku: 3,5 - 5 lat - (zajęcia
przedpołudniowe) we wtorki i środy w godzinach 9.3013.30, 7-12 lat - (zajęcia popołudniowe) w poniedziałki,
wtorki i czwartki w godzinach 16.00 - 19.30. Program
działań "Pankracowni" to m.in.: - rozwijanie zainteresowań plastycznych, teatralnych oraz wyobraźni
dziecka, prezentowanie najciekawszych prac (wystawy, konkursy), dla najzdolniejszych wakacyjny plener.
Zajęcia prowadzi Bożenna Pepłońska. Informacje
szczegółowe otrzymać można osobiście w poniedziałki, wtorki i czwartki w godzinach 16.00-19.30 pod
numerem: 831-23-75 wew.15 lub 0604121294.
STAROMIEJSKI DOM KULTURY
WRZEŚNIOWE NABORY DO KLUBÓW
KLUBIK POD DASZKIEM
Zaprasza dzieci w wieku 4-5 lat. Działalność klubu
w głównej mierze obejmuje zajęcia plastyczno muzyczne. Ponadto prowadzone będą zajęcia
edukacyjne z zakresu wychowania przedszkolnego
oraz wyjścia do teatru, muzeum i pracowni ceramicznej. Dodatkowo możliwość uczestniczenia
w zajęciach z języka angielskiego. Zainteresowanych
prosimy o kontakt pod nr tel. 0 695 426 386.
KLUBIK SPORTOWY “KANGUREK”
Zaprasza dzieci w wieku 4-5 lat. Zajęcia odbywają się
od poniedziałku do piątku. W programie zajęcia
edukacyjne z zakresu wychowania przedszkolnego,
rytmika, zapoznanie z kulturą poprzez m.in. wyjścia do
teatru, muzeum, a także podnoszenie sprawności
fizyczne - ćwiczenia ogólnorozwojowe. W ramach
zajęć prowadzone będą lekcje z języka angielskiego.
„KLUB PIOSENKI SDK”
Zajęcia indywidualne, obejmują: interpretację piosenki, emisję głosu, kształcenie słuchu i teorię muzyki.
Przygotowania do egzaminów do szkół artystycznych.
Zajęcia: od poniedziałku do piątku od godz. 8.30.
SPOTKANIA PRZY SZTALUGACH
Zajęcia plastyczne „Spotkania przy sztalugach”
proponują działania z zakresu rysunku i malarstwa
przygotowujące młodzież do egzaminów na wyższe
uczelnie, ale nie tylko, bowiem zapraszamy także
ludzi młodych chcących wykorzystać swój talent dla
samej przyjemności rysowania lub malowania.
Zajęcia z rysunku i malarstwa obejmują takie
zagadnienia, jak: martwa natura i postać. Chętnym
i zdolnym proponujemy wystawy własnych prac
w Galerii „Wyjście Awaryjne” mieszczącej się na
parterze SDK. Zapewniamy wysoki poziom konsultacji i zapraszamy do specjalnie przystosowanej do
tego typu zajęć pracowni. Zajęcia: poniedziałki
i czwartki od godz. 13.00 do 21.00, wtorki od godz.
8.30 do 14.30. Tel.: 0 600 397 192.
DYSKUSYJNY KLUB FILMÓW NIEOBECNYCH
Ideą Klubu jest pokazywanie filmów nie mieszczących
się w powszechnej ofercie kinowej i telewizyjnej.
Obrazów niebanalnych w treści, formie oraz stylistyce.
Program spotkań obejmuje projekcję filmu oraz
dyskusję z twórcą danego obrazu lub zaproszonym
gościem. Spotkania: wtorki, w godz. 19.00-22.00,
Piwnica Largactil.
KLUB PLASTYCZNY „MANSARDA”
Zaprasza na zajęcia z rysunku i malarstwa młodzież
i osoby dorosłe. Głównym celem lekcji jest kształcenie
warsztatu artystycznego, motywowanie do pracy
twórczej, oraz przygotowanie do egzaminów wstępnych na uczelnie plastyczne. Podczas zajęć
omawiane są tematy t.j.: martwa natura, postać,
pejzaż. Uczestnicy poznają różnorodne techniki
plastyczne. W programie zajęć przewidziane są
wyjścia na wystawy, wyjazd na plener do Kazimierza
Dolnego a dla najzdolniejszych, możliwość zorganizowania wystawy indywidualnej w Galerii „Wyjście
Awaryjne” w SDK. Zajęcia w dwóch grupach: dorośli poniedziałki, środy, czwartki, piątki 8.00 - 13.00;
młodzież - sobota 8.00 - 16.00.
Staromiejski Dom Kultury Warszawa, Rynek Starego Miasta 2, 00-272; tel.: (+ 48 22) 831 23 75; fax: (+48 22) 635 36 16;
strona: www.sdk.pl; e-mail: [email protected]
13
NABORY W SDK -SEZON 2011/2012
„PRACOWNIA RYSUNKU I MALARSTWA”
Zajęcia adresowane są do młodzieży uzdolnionej
plastycznie, która zamierza przygotować się do
egzaminów na wyższe uczelnie plastyczne, a także
tych, którzy będąc studentami innych uczelni, czy szkół
średnich pragną rozwijać swój talent. Program
obejmuje zajęcia warsztatowe z technik rysunku
i malarstwa od szkicu po studium w takich tematach jak
martwa natura, postać ludzka (w tym akt) i pejzaż,
w programie są również wyjazdy plenerowe. Dla
najzdolniejszych możliwość wystaw indywidualnych
i grupowych. Zajęcia: wtorki w godz. 15.00 - 21.00,
środy i piątki godz. 13.00 - 21.00.
KT. MIKROSCENA
W pracy z dziećmi i młodzieżą prowadzący stosują
metodę kulturoterapii. Poza ćwiczeniami relaksacji,
młodzież poznaje tajniki sztuki (zwłaszcza teatralnej
i filmowej) przygotowuje spektakle, uczestniczy w psychodramach. Klub współpracuje z Oratorium im. św.
J. Bosko w Warszawie. Zajęcia: środy godz. 15.00 17.00, piątki godz. 16.00 - 19.00, soboty godz. 15.00 18.00.
TEATR KLASYKI ROSYJSKIEJ
Zapraszamy do pracy młodzież w wieku 16-19 lat bez
wcześniejszych doświadczeń teatralnych. Nasz teatr
to młodzieżowa grupa realizująca arcydzieła z kanonu
dramatu i wielkiej literatury rosyjskiej. Zajęcia grupowe
i indywidualne (przygotowanie do szkół teatralnych,
praca nad tekstami). Zajęcia: czwartki godz. 15.00 20.00, niedziele godz. 9. 00 - 16.00.
TEATR PRZEDMIOTU
PRZY STAROMIEJSKIM DOMU KULTURY
Zaprasza instruktorów, pedagogów na zajęcia
w soboty i niedziele od godz. 15.00. W programie: lalka, maska, przedmiot - inspiracje i kreacje, od
scenariusza do realizacji - postać i dramat w Teatrze
Przedmiotu; - lalka bez tajemnic - pacynka, jawajka,
kukła, marionetka, transformersy - budowa, animacja,
język;
- przedmiot w terapii i rytuale... Zajęcia
poprowadzi Adam Walny - lalkarz, reżyser i terapeuta,
twórca Pracowni Sztuki Lalkarskiej, autor widowisk
sztuki lalkarskiej. Szczegółowych informacji udziela
prowadzący pod nr 692 132 904.
KLUB GIER PRZYGODOWYCH “TWIERDZA”
Zaprasza chętnych do włączenia się w działalność
Klubu. W każdy weekend spotykamy się aby kilka
godzin spędzić przy naszych ulubionych grach RPG,
strategicznych i planszowych. Co możemy
zaproponować? Gry strategiczne: "WARHAMMER
40000", "WARHAMMER FANTASY BATTLE",
"MORDHEIM", "NECROMUNDA", gry planszowe:
"OSADNICY Z CATANU", "GRA O TRON",
"RUNEBOUND", "TWILIGHT EMPIRE", "MEMOIR
'44" i oczywiście różne systemy RPG. W tym roku
14
nasza strona internetowa:
www.sdk.pl
W
W
inne Domy Kultury w Warszawie:
W www.domykultury.waw.pl
byliśmy na ORKONIE, wybierzemy się też za rok.
Zapraszamy we wtorki od godz. 19.00, w soboty od
godz. 9:00 do 15:00 i w niedziele od godz. 16:00.
Czekamy przede wszystkim na młodzież gimnazjalną
i licealną oraz starszą, ale każdy znajdzie tu coś dla
siebie.
KLUB SENIORA “WARS I SAWA”
Klub skupia starsze osoby chcące aktywnie uczestniczyć w życiu kulturalnym Starego Miasta i Warszawy,
spotkać się, porozmawiać, uczyć i mile spędzać czas.
Spotkania i wykłady w każdy czwartek, w godz. 11.00 13.00 (sala Kameralna SDK). Zapraszamy serdecznie
warszawiaków, szczególnie seniorów do uczestnictwa
w naszych spotkaniach i organizowanych przez Klub
imprezach, kursach komputerowych i językowych.
Dodatkowe informacje: Grzegorz Jasiński - tel.: (0-22)
831 23 75 w 128; e-mail: [email protected]
ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE
dla niemowląt i małych dzieci. Pierwsze spotkania
12 (poniedziałek) i 17 (sobota) września 2011 r. Zajęcia
będą się odbywały w dwóch grupach wiekowych:
w poniedziałki od godz. 17.30 - grupa starsza, 4-6 latki;
w soboty od godz. 11.30 - grupa młodsza, 0-3 latki.
Informacje: 831-23-75 lub 501394110. Prowadzenie:
Katarzyna Mazur.
STAROMIEJSKI KLUB MUZYCZNY
Zaprasza osoby umiejące grać na instrumentach
orkiestrowych. Niezbędna, podstawowa umiejętność
gry na instrumentach. Klub od 1992 roku krzewi ideę
muzykowania w gronie kameralnym - muzykowania
domowego. Aktywność artystyczna tego typu pozwala
osiągać zadowolenie ze wspólnej gry nawet średnio
zaawansowanym. Spotkania odbywają się we środy w
godz. 18. 00 - 21.00 i soboty w godz. 18. 00 - 21.00.
Zapraszamy!
Informacje w Sekretariacie Staromiejskiego Domu
Kultury pod numerem tel. 831-23-75,
e-mail: [email protected]
Nasza strona: WWW.SDK.PL.
Informacje kulturalne
Bieżące wydarzenia, koncerty
imprezy, spotkania
tel. (22) 831-23-75
www.sdk.pl
MuZyKA
TeaTR
PLASTyKA
TANieC
GALERie
LITERATURA
EDUKAcjA
dLA DzieCi
i młOdziEży
Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmian w programie
(np.: terminu lub godziny rozpoczęcia imprezy, składu zespołów).
INFORMACJE KULTURALNE
WYSTAWY
INFORMACJE KULTURALNE
GALERIA PROMOCYJNA
MICHAŁ GRZEGORZEWSKI
WarsoVIE!
Otwarcie: 7 września 2011 roku, godz. 18.00
Wystawa czynna: do 18 września 2011 r.
Michał Grzegorzewski - ur. w 1952, w Warszawie. Studia
w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale
Grafiki w latach 1973-1978 w pracowniach prof. prof.:
Macieja Urbańca, Henryka Tomaszewskiego i Jerzego
Tchórzewskiego. Praca dyplomowa w 1981 roku. Artysta
malarz, aktor.
Najważniejsze wystawy: 1994 - Galeria Test Site,
Brooklyn, New York; 1996 - Galeria Andre Zarre, Manhattan,
New York; 1997 - Galeria Promocyjna, Warszawa; 1999 Galeria Lufcik, Warszawa; 2000 - Crosby Street Studio,
Manhattan, New York; 2010 - Wystawa Przeglądowa,
Galeria DAP, Warszawa; 2011 - „Abstrakcja w malarstwie”, Galeria Lufcik, Warszawa; - „Aktualności”, Galeria DAP, Warszawa
ELIZA PROSZCZUK
WIDZISZ TYLE, ILE CHCESZ
Otwarcie: 21 września 2011 roku, godz. 18.00
Wystawa czynna: do 2 października 2011 r.
Eliza Proszczuk - ur. w 1980 roku, w Białymstoku. Mieszka
i pracuje w Warszawie i Rotterdamie. Jest absolwentką
Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
(2000-2006). Tytuł Magistra Sztuki otrzymała w roku 2006 .
W latach 2007-2009 studiowała w Akademii Sztuk Pięknych
Post St. Joost w Den Bosch, Breda na Wydziale Visual Art.
29 czerwca 2009 uzyskała dyplom International Master of
Fine Arts. Od października 2008 do kwietnia 2009 roku
przebywała na rezydencji twórczej w ramach stypendium
B.a.d. Fundation, w tym czasie realizowała projekt
artystyczny dla Rotterdamu (dzielnica Charlois). Uczestniczyła także w programie rezydencji twórczej Hommes Gallery w Rotterdamie. W 2010 roku
otrzymała stypendium twórcze Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Zajmuje się
malarstwem abstrakcyjnym, instalacją „side specyfic” oraz performance.
Wybrane wystawy: 2011 - Festiwal Sztuki 3M, Ziemia; Noc Muzeów w Warszawie,
Stowarzyszenie Pracowni Twórczych Lubelska; 2010 - Festiwal Sztuki „3M (materiał, medium,
metafora)”„WŁÓKNO”, Festiwal nad Wisłą „Transform”, wystawa zbiorowa; Noc Muzeów - Atelier
Foksal, wystawa zbiorowa, Warszawa; wystawa indywidualna „ Love meat, Love that, Raw meat”,
Galeria 2.0 , Warszawa; 2009 - „Noc Muzeów”, SM's Stedelijk Museum, Den Bosch (Holandia);
wystawa zbiorowa “Bat Reel 2”, De Veemvloar, Amsterdam (Holandia); wystawa zbiorowa „Bat
Reel”, Novylon, Antwerpia (Belgia).
Galeria Promocyjna - II pietro SDK, od wtorku do soboty: 11.00-18.00, w niedzielę: 13.00-17.00
16
GALERIA WYJŚCIE AWARYJNE
M.R. MAKOWSKI
CZTERY PORY RĘKAWICZEK
zdjęcia tych przedmiotów opuszczonych, niepotrzebnych
i zagubionych
WYSTAWA
INFORMACJE KULTURALNE
KULTURALNE
INFORMACJE
Co fotografować?
Długo żyłem z fotografowania… Nie: raczej
z obserwowania ludzi. Głównie około muzyki, lecz nie
tylko (medycyna, film…). Trochę, no: sporo, kilkanaście
lat - też „z reklamy”, jak się nieładnie mówi. Po latach
przestałem już prawie: i od dawna fotografuję
rękawiczki. Tkwiące gdzieś w błocie, budowlane,
dziecięce, zimowe skórzane, rowerowe…
Nie jestem tu odkrywcą - wielu ludzi to już robiło. Wielu dziś dostrzega też to, co
ja, jak mi się zdaje, poprzez owe rękawiczki właśnie: że
świat jest pełen - w końcu niepotrzebnych,
porzucanych - rzeczy. A też poglądów, zdań, obrazów,
narzędzi - i pełen jest ludzi, którzy się w tym pogubili.
Jak - banalne, prawda? - rękawiczki nie do pary…
Po co wystawiać rękawiczki?
To, mówiąc nieco egzaltowanie - rodzaj śmietnika
cywilizacji: technicznej, konsumpcyjnej. Ostateczny
finał naszych wysiłków - porzucona ochrona osobista.
Jak je pokazywać?
Tak, jak „sztukę” - na ścianie w galerii. Ale i tak, jak leżą, leżały: na podłodze, deptane, zużyte, zużywające się w trakcie ich używania, oglądania. Ich drugie życie, ich niebo… Około 60 zdjęć rękawiczek, kolor bardzo żywy; lub
mniej. Same i w grupach. A nawet ich wielkie spędy: takie „bitwy pod grunwaldem” z rękawiczek… Takie, jak są.
Wielu ludzi, którym te rękawiczki już pokazywałem mówi, że od czasu, gdy je „zobaczyli” - bez przerwy już widzą
porzucone rękawiczki, wszędzie. I że to jakaś obsesja jest; i że jest ich - mnóstwo…
M. R. Makowski - Warszawiak z dziada pradziada. W latach 1972-1977 studiował historię na
Uniwersytecie Warszawskim. Dziennikarz i fotograf ("JAZZ” „Magazyn Muzyczny” „Non Stop” ),
projektant okładek, pism, edytor etc. Autor książek: „Obok albo ile procent babilonu” (wyd. W Moich
Oczach; wspólnie z Michałem Szymańskim) oraz „Pokolenie J8. Jarocin 1980-89” (wyd. In Rock;
wspólnie z Konradem Wojciechowskim). Fotografuje obsesyjnie dla przyjemności.
Wystawa bierze udział w Festiwalu "Manifestacje Poetyckie" 2011.
PLASTYCZNA NIEDZIELA
Kluby plastyczne Staromiejskiego Domu Kultury zapraszają młodzież, dorosłych i seniorów na bezpłatne zajęcia z rysunku i malarstwa, odbywające się w niedziele:
4, 11, 18, 25 września, w godz 9.30 - 15.30.
Zapraszamy do sali plastycznej im. Waldemara Kiełczewskiego, mieszczącej się na poddaszu Staromiejskiego Domu Kultury. Zajęcia prowadzą instruktorzy SDK:
Irena Dłutowska, Sławomira Rykfa, Bartłomiej Gerłowski.
PLASTYKA
Galeria Wyjście Awaryjne - Parter SDK, codziennie: 9.00-21.00. Kurator Galerii: Tomasz Świtalski.
17
FESTIWAL
INFORMACJE KULTURALNE
MANIFESTACJE POETYCKIE 2011
Od 2 do 4 września po raz siódmy Warszawę opanują
Manifestacje Poetyckie. Miejscem działań będzie m.in.
Staromiejski Dom Kultury, Muzeum Literatury, Klub Księgarza,
Rynek Starego Miasta, Klub Resort przy Placu Teatralnym. Jak
co roku przewidujemy oblężenie stolicy przez poetów i poetki
z całej Polski. Niewątpliwych emocji dostarczy już otwarcie
festiwalu, podczas którego prof. Przemysław Czapliński
oprowadzi gości po (nie)bezpiecznych związkach literatury
i przemocy. Kolejne wrażenia zapewnią dyskusje, warsztaty,
spotkania autorskie, prezentacje, koncerty i...
Więcej szczegółów oraz program na stronach 10 - 12 "Rynku”
Strona festiwalu: www.manifestacjepoetyckie.sdk.pl
KONKURS
Organizator: Staromiejski Dom Kultury. Partnerzy: Muzeum Literatury im. Adama
Mickiewicza, Klub "Resort”.
KONKURS REPORTAŻU
Zapraszamy serdecznie do udziału w Konkursie Amatorskiego
Reportażu Zaangażowanego organizowanym przez Staromiejski Dom Kultury we współpracy z Instytutem Reportażu.
Na zgłoszenia - filmowe reportaże o tematyce społeczno-kulturalnej czekamy do
5 listopada 2011 r. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 19 listopada 2011 roku.
Szczegóły na stronie www.konkursreportazu.sdk.pl.
LITERATURA
Kontakt : Paulina Zając, [email protected], tel. 22 831 2375 w. 141
WARSZAWSKA PREMIERA LITERACKA
Miasto Stołeczne Warszawa, Fundacja Kultury Polskiej, Biblioteka Publiczna m. st.
Warszawy, Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego, Muzeum Literatury im.
Adama Mickiewicza, Staromiejski Dom Kultury, Okręg Warszawski Stowarzyszenia
Księgarzy Polskich zapraszają w środę 7 września 2011 roku, o godz. 17.00 do Klubu
Księgarza w Warszawie (Rynek Starego Miasta 22/24), na uroczysty wieczór z okazji
przyznania nagrody Warszawskiej Premiery Literackiej
ANDRZEJOWI DOBOSZOWI
za książkę sierpnia 2011 roku
PUSTELNIK Z KRAKOWSKIEGO PRZEDMIEŚCIA
Nagrodę Autorowi oraz dyplom honorowy Wydawnictwu "Iskry" wręczy przewodniczący
Jury Adam Pomorski. Laudację wygłosi Rafał Marszałek. Fragmenty książki odczyta
Andrzej Ferenc.
Wstęp wolny!
18
JAZZ CLUB RYNEK
Zaprasza w sobotę, 24 września 2011 roku, o godz. 19.00
na koncert z cyklu “Gwiazdy Jazzu”
SŁAWEK DUDAR QUARTET
KONCERTY
INFORMACJE KULTURALNE
KULTURALNE
INFORMACJE
Energetyczna mieszanka jazzu, drums & bassu, funky,
free jazzu charakteryzująca się mocno osadzonym
dźwiękiem kontrabasu z rytmicznie pulsującą perkusją,
jazzowymi współbrzmieniami fortepianu... wszystko to
podkreślone ciemnym brzmieniem saksofonu.
Sławek Dudar Quartet został założony w maju 2005
roku przez saksofonistę Sławomira Dudara, któremu
towarzyszą Grzegorz Urban - piano, Marcin Spera double bass i Wojtek Bulinski - drums. Muzycy
pochodzą z różnych miast, a łączą ich wspólne
zainteresowania, fascynacje oraz przyjaźń. Muzycy wielokrotnie grali ze sobą na jam session
i postanowili stworzyć coś oryginalnego - aranżują własne kompozycje oraz standardy jazzowe
poruszając się na pograniczu wielu stylów m.in.: be-bop, swing, hard-bop , free jazz, latin, funky
oraz drums & bass’u. Zespół ma na swoim koncie liczne koncerty w Polsce, Niemczech, Austrii
i Francji. Muzycy uczestniczyli w licznych warsztatach jazzowych prowadzonych przez wybitnych
muzyków takich, jak: Billy Harper, Kenny Garrett, Newman Taylor Baker, Paquito de Rivera, Piotr
Wojtasik , Maciej Sikala, Grzegorz Nagorski, Piotr Wylezol, Piotr Baron, Zbigniew Lewandowski,
Adam Czerwinski, Adam Wendt, Leszek Zadlo, Wlodek Pawlik, Jaroslaw Smietana, Adam
Pieronczyk, Mack Goldsbury, Ernst Bier, Francois Theberge, Stefan Weeke, Christian Rover.
Sławek Dudar - absolwent Wydziału Instrumentalnego Zakładu Muzyki Jazzowej - Akademii
Muzycznej im. K. Lipińskiego we Wrocławiu. Saksofonista, nauczyciel, lider kwartetu, sideman,
aranżer, kompozytor.
Bilety w cenie 10 zł.
Organizacja - Agencja Koncertowa IKA ART.WOJCIECHOWSCY
Fot. Paweł Pulak. Pobrano ze strony zespołu w serwisie www.myspace.com.
MUSICA SACRA
Zapraszamy w niedzielę, 18 września 2011 r., o godzinie 17.00 na koncert organowy,
w Bazylice pw. Świętego Krzyża (ul. Krakowskie Przedmieście 3). Wstęp wolny!
JAKUB CHACHULSKI
W programie:
Girolamo Frescobaldi, Dieterich Buxtehude, J.S. Bach, August Gottfried Ritter
Jakub Chachulski ukończył z wyróżnieniem Szkołę Muzyczna II st. im. J. Elsnera w Warszawie
w klasie organów prof. Jarosława Malanowicza, a następnie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka
Chopina, w klasie organów prof. Magdaleny Czajki. Uczestniczył w licznych kursach mistrzowskich
prowadzonych m. in. przez Wolfganga Rübsama, Wolfganga Zerera, Martina Sandera, JeanClaude Zehndera, Ludgera Lohmanna, Bernharda Haasa, Guy Boveta i Gerharda Gnanna. W 2006
roku zajął III miejsce na Konkursie Polskiej Muzyki Organowej w Legnicy i Krzeszowie. W 2008 roku
zdobył I nagrodę na I Akademickim Konkursie Organowym w Poznaniu. Jako solista i kameralista
koncertował w Polsce, Niemczech, Belgii i na Litwie, występował także jako solista z orkiestrą
Filharmonii Poznańskiej.
Organizatorzy: Staromiejski Dom Kultury i Bazylika pw. Świętego Krzyża.
19
KONCERT
INFORMACJE KULTURALNE
BLUES NA NIEDZIELĘ
25 września 2011 roku, o godz 19.00 zapraszamy
do Sali Kameralnej Staromiejskiego Domu Kultury:
NOEL COUTTS
Legenda nowozelandzkiego bluesa
Noel Coutts to postać wyjątkowa: muzyk, poeta,
kompozytor, żeglarz, opowiadacz historii. Od lat
stałym miejscem jego koncertów jest słynny
McNeil’s Pub w Queenstown. Z zespołem Custer’s
Last Band zagrał dziesiątki koncertów i nagrał
cenione albumy nazywając swój unikatowy styl
"Rockacowblues". Jego głos przypomina barwę
legendarnych wokalistów Alexisa Cornera i Joe
Cockera. Od 2009 roku zaczęła się dla Noela
Couttsa przygoda z Polską. I tak artysta dzieli
swoje aktywne życie między Nową Zelandię,
a ojczyznę swojej małżonki - Polskę. Dzięki temu
w naszym kraju gra coraz więcej koncertów solo
lub z polskimi jazzmanami i bluesmanami, a my mamy lepszą okazję do prezentacji podróżującego
minstrela na rodzimych festiwalach i koncertach. Noel COUTTS gra w duecie z niezwykle
utalentowanym Jackiem Prokopowiczem - kompozytorem i pianistą.
Jacek Prokopowicz gra na Hammondzie XK-2 oraz Leslie 760. Współpracował m.in. z gitarzystą
Jarosławem Śmietaną (koncerty), Wojciechem Waglewskim (na płycie Hey Jimi, oraz we wspólnym
koncercie w programie 3 Polskiego Radia emitowanym na żywo), Indios Bravos (płyta Peace).
Trasy koncertowe z amerykańskim bluesmanami: Kalif Wanilin' Walter, GG Amos, Alvon Johnson,
Krissy Matthews. Obecnie gra z zespołem Kochankowie Gwiezdnych Przestrzeni (koncert na Top
Trendy 2007 r., Przystanek Woodstock 2009 r., 2010 r.) oraz z kontrabasistą jazzowym Piotrem
Rodowiczem.
TEATR
Bilety w cenie 10 zł dostępne na godzinę przed koncertem.
Rezerwacja biletów: tel. (22) 831 23 75.
ADAM WALNY - TEATR PRZEDMIOTU
We wrześniu 2011 roku Pracownia Teatru Przedmiotu w składzie: Adam Walny,
Katarzyna Bytowska, Tadeusz Wierzbicki, Dominik Gąsowski, Jacek Zięba,
Małgorzata Nowak, Tomasz Wosik, organizuje Akcję "Istnienie w dłoni"
(współfinansowaną ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej).
W trakcie akcji zaprezentujemy spektakle Teatru Przedmiotu i poprowadzimy warsztaty
dla dzieci oraz instruktorów w siedmiu małych miasteczkach i wsiach Małopolski
i Podkarpacia. Program: 4,5,6 września - Brzozów; 8,9,10 września - Cieklin; 12,13,14
września - Jasło; 15,16,17 września - Ryglice; 19,20,21 września - Kowalowa, 23,24,25
września - Tuchów, 1,2,3.10 września - Żabno.
Teatr Przedmiotu wystąpi także 1 września w Teatrze Małym w Tychach i 23 września
w Bełżycach.
www.walny-teatr.sdk.pl
20
KONCERTY U BURBACHÓW
- 8 września 2011 roku, o godz. 19.00 zapraszamy na koncert muzyki kameralnej w
wykonaniu studentów Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina w Warszawie, uczniów
profesora Tadeusza Gadziny.
- 11 września 2011 roku, o godz. 18.00 zapraszamy
na recital skrzypcowy
KONCERTY
INFORMACJE KULTURALNE
KULTURALNE
INFORMACJE
ZUZANNY KRAWCZAK
Skrzypaczce, na fortepianie towarzyszyć będzie
ALEKSANDRA DALLALI.
W programie: J.S.Bach; H.Wieniawski; N.Paganini;
J.Brahms; P.Sarasate; K.Penderecki
ZUZANNA KRAWCZAK urodziła się w 1990 r.. Grę na skrzypcach rozpoczęła
w wieku 7 lat w ZPSM nr.3 im. G. Bacewicz w Warszawie. W 2003 została
uczennicą w OSM II st. im. Z. Brzewskiego w klasie skrzypiec prof.
M. Ławrynowicza i A. Gębskiego. W 2005 r. grając w kwartecie zdobyła III miejsce
w Ogólnopolskim Konkursie Zespołów Kameralnych im. G. Bacewicz w Łodzi.
Była półfinalistką VII Ogólnopolskiego Konkursu Skrzypcowego Pamięci A. Januszajtis w Gdańsku (2007). Otrzymała
wyróżnienie na Ogólnopolskim Przesłuchaniu Szkół Muzycznych w Elblągu (2008). Do roku 2008 była członkiem
Warszawskiej Orkiestry Smyczkowej. Koncertowała w wielu renomowanych salach w Polsce m.in.
w Filharmonii Narodowej, Filharmonii im. Rubinsteina w Lodzi, w sali koncertowej Akademii Muzycznej im. Fryderyka
Chopina. Swoje umiejętności doskonaliła m.in. podczas międzynarodowych Kursów Muzycznych w Łańcucie, “String
-Nieder Rhein”w Goch (Niemcy), Euro Arts-Euro Musik Festival w Lipsku (2008). Pracowała pod kierunkiem wybitnych
profesorów: Tadeusza Gadziny( Polska), Igora Ozima (Austria), Gwen Hoebig (Kanada-Winnipeg), Ning Feng
(Berlin), Patrycji Piekutowska (Warszawa), Masuko Ushioda (Boston), Bill van der Slot (Calgary), Igora
Frolowa (Moskwa), Michała.Grabarczyka (Polska), Edwarda Zienkowskiego (Austria), Zakhara Brohna
(Szwajcaria, Rosja), Andrzeja Kulki (Warszawa). Występowała jako solistka i kameralistka w Niemczech,
Szwajcarii, Austrii, na licznych koncertach w Warszawie oraz innych miastach Polski. W czasie uczestnictwa w Euro
Musik Festival w Lipsku grała w Instytucie Polskim oraz w Hochschule für Musik und Theater im. F. Mendelssohna.
Współpracowała również z Królewska Orkiestra Symfoniczna. We wrześniu 2010 koncertowała z orkiestrą ABAM
Project w St.Petersburg (Rosja). W 2011 roku brała udział w Miedzynarodowym konkursie Henri Marteau
w Niemczech a w sierpniu w International Summer Acadcemy w Salzburgu,gdzie pracowała pod kierunkiem Profesora
Igora Ozima. Obecnie jest studentką III roku w mistrzowskiej klasie skrzypiec prof. Tadeusza Gadziny na
Uniwersytecie Muzycznym im. F. Chopina w Warszawie.
HUMANISTYCZNA FILOZOFIA I SZTUKA ŻYCIA
KONWERSATORIUM - poniedziałki w godzinach 19.30 - 22.00:
12 września - Dwa rodzaje wychowania; 19 września - Wychowawca wobec kultury
istniejącej i tej, która powstaje - rekapitulacja materiału i dysputa; 26 września Wychowanie inspirujące
EDUKACJA
Wstęp wolny!
WARSZTATY - środy w godzinach 19.30 - 22.00:
14 września - Los w życiu przez sztukę; 21 września - Zepsucie stosunku do dóbr kultury w
"religii produktywizmu"; 28 września - Utylitaryzm w kulturze: nadużywanie kategorii
"środków i celów"
Zajęcia prowadzi dr Andrzej Sztylka
21
EDUKACJA
INFORMACJE KULTURALNE
KLUB TWÓRCZY MIKROSCENA
Klub Twórczy „Mikroscena” rozpoczyna nabór do grup klubowych na
nowy sezon kulturalny. Spotkania rekrutacyjne odbywają się:
- w środy od godz. 17.00 w Sali Klubowej SDK
- w piątki od godz. 14.00 w Sali Klubowej SDK
DLA SENIORÓW
Stawiamy na wyrażanie własnej osobowości, doskonalenie twórczego
działania w grupie, dobrą zabawę w drodze do realizacji sztuki. SZTUKA
JEST W TOBIE! Szczegółowe informacje o klubie można znaleźć na stronie internetowej
SDK (www. sdk.pl).
KLUB SENIORA “WARS I SAWA”
TERMINY ZAPISÓW (Ilość miejsc ograniczona):
- do Klubu „Wars i Sawa” na 2011/2012 rok, w dniach: od 1 do 25 września 2011 r.
- na IV kurs komputerowy dla początkujących i początkujących 2 stopnia w dniach:
12, 13, 14 września 2011 r. w godz. 11.00 - 13.00
- na kursy j. angielskiego, j. niemieckiego, j. włoskiego w dniach:
19, 20, 21 września 2011 r. w godz. 11.00 - 13.00
SPOTKANIA CZWARTKOWE (godz. 11.00 - 13.00):
1 września 2011 r. prelekcja Janusza Macieja Michałowskiego
pt.: „NIEBORÓW, ARKADIA, ŁOWICZ”
8 września 2011 r. spotkanie pt.: „SPACERKIEM PO BARYKADACH STARÓWKI”,
prowadzenie: Andrzej Rumianek i Stanisław Rumianek,
15 września 2011 r. prelekcja varsavianisty Karola Mórawskiego
pt.: „BOMBA W GÓRĘ!” - Z DZIEJÓW WYŚCIGÓW KONNYCH W WARSZAWIE
22 września 2011 r. wycieczka - Zwiedzanie Stacji Filtrów MPWiK m. st. Warszawy
(ul. Koszykowa 81) - lista uczestników zamknięta!
29 września 2011 r. spotkania z literaturą pt.: „KULTURA POPULARNA PORAŻKA DLA ELIT CZY SZANSA DLA KAŻDEGO?”
- wykład i dyskusja z Jakubem Winiarskim
SOBOTNI KONCERT:
17 września 2011 r. (sobota), o godz. 16.00 zapraszamy na koncert pt.:
„JAK ZA DAWNYCH LAT” w wykonaniu duetu wokalnego:
Krystyna Strawińska-Goliasz i Andrzej Zagrodzki oraz „FILIP Z KONOPI”
czyli Kabaret Filipa Borowskiego. Bilety w cenie 15 zł.
Informacje: Grzegorz Jasiński - tel.: 228-312-375 w 128; e-mail: [email protected]
22
KOŁO NAUKOWE PRZY GALERII WYJŚCIE AWARYJNE
Finisaż wystawy
M.R. Makowskiego
CZTERY PORY RĘKAWICZEK.
29 września 2011 r., czwartek, o godz. 18.00
SPOTKANIE
INFORMACJE KULTURALNE
KULTURALNE
INFORMACJE
W programie:
spotkanie z autorem, slajdshow z muzyką na
żywo - akompaniament Muzycy Warszawscy.
FILM
Wstęp wolny.
DYSKUSYJNY KLUB FILMÓW NIEOBECNYCH
Zapraszamy na spotkanie Dyskusyjnego Klubu Filmów Nieobecnych,
do Piwnicy Largactil Staromiejskiego Domu Kultury:
6 września 2011 r. (wtorek), o godz. 19.00
„13 SIERPNIA”
Reżyseria: Małgorzata Brama; rok produkcji: 2010; długość: 25 min
Opis: „13 sierpnia” - fabularyzowany krótkometrażowy dokument,
opowiadający o jednym z najtragiczniejszych wydarzeń w Powstaniu
Warszawskim - wybuchu tzw. czołgu pułapki na Starówce.
W programie: pokaz filmu oraz spotkanie z reżyserką Małgorzatą Bramą, asystentem reżyserki Alexem Casianovem oraz aktorami - członkami Klubu Mikroscena działającego w Staromiejskim
Domu Kultury.
20 września 2011 r. (wtorek), o godz. 19.00
„ZAPOZNAM PANIĄ”
Reżyseria: Anna Ferens; rok produkcji: 2009; długość: 28 min
Opis: Na wsi polskiej od wielu lat brakuje młodych kobiet. Samotni rolnicy,
mężczyźni w sile wieku borykają się z trudami samodzielnego prowadzenia
gospodarstw i uprawy roli. Bohaterowie filmu Adam, Andrzej i Józek
z Podlasia podejmują próby znalezienia dla siebie żon. Film z lekkim zabarwieniem humorystycznym
pokazuje sytuację jaka panuje na prowincji w całej zjednoczonej Europie.
W programie: pokaz filmu oraz spotkanie z Ewą Misiewicz - producentką i pomysłodawczynią filmu.
Wstęp wolny.
23
STAROMIEJSKA BIBLIOTEKA
INFORMACJE KULTURALNE
Od września wznawiamy w środy lekcje biblioteczne dla uczniów liceów ogólnokształcących. (Prosimy o wcześniejsze zgłoszenia
telefoniczne.) Udzielamy też porad maturzystom
przygotowującym prezentacje maturalne.
STAROMIEJSKA BIBLIOTEKA
Czytelnia Naukowa nr VII Biblioteki
Publicznej w Dzielnicy Śródmieście m.st.
Warszawy przy ul. Świętojańskiej 5 zaprasza
do pięknej kamienicy na Starym Mieście.
Godziny otwarcia od 4 września 2011:
Czytelnia Naukowa nr VII: pn., wt., czw., pt.
9.00-19.45, śr. 12.00-19.45, sb. 9.00-15.45
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży nr 24:
pn.-wt. 10.00-15.00, śr.-pt. 14.00-19.00
Wypożyczalnia dla Dorosłych i Młodzieży:
pn.-pt. 10.00-19.00
Czytelnia Czasopism: pn., wt., czw., pt. 9.0019.45, śr. 9.00-19.45, sb. 9.00-15.45
Książka na telefon: pn-pt. 11.00-13.00
WRZESIEŃ W BIBLIOTECE
Wśród nowości książkowych polecamy:
Kulturę w płynnej nowoczesności Zygmunta
Baumana, dwutomowe wydanie wierszy
i piosenek Co to jest miłość Jonasza Kofty,
Polska. Opowieść o dziejach niezwykłego
narodu 966–2008 Adama Zamoyskiego,
W stronę kina filozoficznego - antologia oraz
wywiady z mistrzami malarstwa i grafiki autorstwa Elżbiety Dzikowskiej. Nasze zbiory
zostały wzbogacone także o album Andriolli
w sztuce i życiu społecznym wydany w ramach
obchodów Roku Andriollego na Mazowszu. Jest
to reprint wydania z 1904 r. pochodzący ze
zbiorów Muzeum Elwiro Michała Andriolliego
w Józefowie.
24
Do 15 września 2011 r.
w Bibliotece - prezentowana będzie wystawa zorganizowana przez Fundację Żyd Niemalowany Muzeum Wieczny Tułacz
pt.: Meir Ezofowicz i inni
Żydzi. Rysunki na drewnie Elwiro M. Andriollego. Ryciny z kolekcji Żyd
Niemalowany.
Biblioteka dla Dzieci i Młodzieży Nr 24
Od drugiej połowy września w każdy czwartek
miesiąca o godz. 17.30 organizowane będą dla
dzieci Spotkania Kominkowe.
Zapraszamy wszystkie maluchy na zajęcia
literacko-plastyczne!
Wypożyczalnia dla
Dorosłych i Młodzieży
Nr 43
Do 30 października
2011 r. trwa konkurs
fotograficzny pt.: Fotki
z podróży. Czekamy na
Wasze prace.
Książka na Telefon
Osobom starszym i niepełnosprawnym oferujemy możliwość dostarczenia książek do domu, także tych z dużym drukiem oraz książek
mówionych, w formie kaset i płyt CD.
Telefon Punktu: (22) 831 32 13 lub 504 530 281
Więcej informacji znajdziecie na stronie
www.biblioteka.waw.pl
oraz na naszym Facebooku
(Czytelnia Naukowa Nr VII)
Zapraszamy!
DYSPONENDA ...
Wybrane Wydawnictwa SDK
POEZJA:
nowość
Michał Czaja
Bo to nowa krytyka będzie
o miłości.
opr.graf.: Łukasz Walendziuk
str. 40
seria: Debiuty
Warszawa 2011
Robert Rybicki
Stos gitar
proj. graf.: Piotr Młodożeniec;
str. 48;
seria: Biblioteka Nocy Poetów
Warszawa 2009
cena: 15 zł
nowość
Michał Szymaniak
Rozrywka
opr.graf.: Marek Sobczyk
str. 42
seria: Debiuty
Warszawa 2011
Tomasz Pułka
Mixtape
proj. graf.: Marek Sobczyk;
str.50;
seria: Wakat Kwadrat
Warszawa 2009
cena: 15 zł
Natalia Malek
Pracowite popołudnia
proj. graf.: Bartłomiej Gerłowski
str. 44
seria: Debiuty
Warszawa 2010
Albert Sienkiewicz
Hostel Kakofonia
proj. graf.: Marek Sobczyk
str. 40
seria: Debiuty
Warszawa 2010
Rafał Nowakowski
Z dystansu.
Prace poetyckie 2000 - 2010.
ilustr.: Agata Wojas
opr.graf.: Klara Dendek
str. 72
Warszawa 2011
Zdzisław Tadeusz Łączkowski
Ku wzgórzom Planet. Poematy
oprac. graf.: E. Dobrzańska-Jurewicz
ilustr.: Ryszard Piskorski
str. 76
Warszawa 2010
Solistki. Antologia poezji
kobiet (1989-2009).
Red. M. Cyranowicz, J. Mueller,
J. Radczyńska
Projekt graf.: M. Ignerska, A. Dwurnik
seria: Biblioteka Nocy Poetów
Warszawa 2009
Justyna Radczyńska
Kometa zawraca
proj. graf.: Agata Cygańska;
str. 68;
seria: Biblioteka Nocy Poetów
Warszawa 2009
cena: 15 zł
Adam Wiedemann
Filtry
rysunki: Macej Sieńczyk
grafik: Marek Sobczyk
str.32; seria: Biblioteka Nocy Poetów
Warszawa 2008
cena: 15 zł
Paweł Kozioł
Uwaga, nie ma takiej fali
proj. graf.: Marek Sobczyk
str.44; seria: Wakat Kwadrat
Warszawa 2008
cena: 15 zł
Roman Bromboszcz
digital.prayer
proj. graf.: Marek Sobczyk;
str.40
seria: Wakat Kwadrat
Warszawa 2008
cena: 15 zł
Kamila Janiak
Frajerom śmierć i inne historie
proj. graf.: Marek Sobczyk
str.54
seria: Biblioteka Nocy Poetów
Warszawa 2007
cena: 10 zł
Krzysztof Bąk
Znaki wodne
proj. graf.: Piotr Młodożeniec
str.46
seria: Biblioteka Nocy Poetów
Warszawa 2007
cena: 10 zł
Mariusz Appel
Blok rysunkowy
proj. graf.: Marek Sobczyk
str.32
seria: Biblioteka Nocy Poetów
Warszawa 2007
cena: 10 zł
cd. verte
25
DYSPONENDA ...
Dominik Bielicki
Gruba tańczy
proj. graf.: Piotr Młodożeniec;
str.46
seria: Biblioteka Nocy Poetów;
Warszawa 2008
cena: 10 zł
Andrzej Szpindler
Andrzej King Kong a co?
Nic, rozległe pole bobu
I jego mięsopust prawy Szpindler
proj. graf.: Marek Sobczyk; str.54
seria: Wakat Kwadrat; 2007
cena: 10 zł
PROZA:
Andrzej Sołtan
Kamienica Bornbachowska
proj. graficzny: Ewa i Jerzy Kowalscy
str. 142; il. 42
Warszawa 2006
cena: 50 zł
Aleksander Jerzy Wieczorkowski
Blog. Widziane z fosy.
str. 192;
seria: poza seriami SDK
Warszawa 2008
cena: 20 zł
Adam Walny
Teatr przedmiotu.
Kulisy warsztatu. Arkana rzemiosła.
str. 94;
seria: poza seriami SDK
Warszawa 2007
cena: 10 zł
Najlepsze
warszawskie
piosenki
z lat 1918 - 1943
Płyta CD “Szemrany plan Warszawy”
do nabycia w SDK - kontakt: 022 831 23 75
Nagrane...
PIOSENKI
SERCEM
PISANE
PISMO LITERACKIE:
Pr
om
oc
ja
!
WAKAT (numery archiwalne: 1-8, 9/10)
Kwartalnik. Poezja, proza, wywiady,
reportaże, recenzje.
Oprawa graf. Marek Sobczyk
Pismo literackie wydawane przez SDK.
Warszawa (od 2006 r. - 2009 r.).
cena: 5 zł (za numer)
W przypadku zainteresowania, prosimy o kontakt telefoniczny, drogą
elektroniczną lub bezpośrednio w Staromiejskim Domu Kultury Rynek Starego Miasta 2, 00-272 Warszawa.
Dział literacki: (022) 831-23-75, 831-17-15
e-mail: [email protected]
www.manifestacjepoetyckie.tk
26
Płyta
CD
Płyta
CD
“Piosenki
Sercem
Pisane”
“Piosenki
Sercem
Pisane”
dodo
nabycia
ww
SDK
nabycia
SDK
Kontakt:
022
831
2323
7575
Kontakt:
022
831
KLUBY, ZAJECIA,
STA£E FORMY PRACY W SDK
,
A
K
Y
T
S
lm
A
i
f
i
L
P
PLASTYCZNA NIEDZIELA
Bezpłatne zajęcia z rysunku i malarstwa dla
młodzieży, dorosłych i seniorów, odbywające się
w niedziele, w godz. 9.30-15.30. W trakcie lekcji
oprócz ćwiczeń warsztatowych prowadzone są
korekty oraz konsultacje plastyczne.
Zajęcia prowadzą instruktorzy:
Irena Dłutowska, Sławomira Rykfa, Bartłomiej Gerłowski
SPOTKANIA PRZY SZTALUGACH
Prowadzone od 1974 r. Pracownia proponuje
warsztaty z zakresu rysunku i malarstwa m.in.
przygotowujące młodzież do egzaminów na
wyższe uczelnie, ale nie tylko, bowiem zaprasza
także ludzi młodych chcących wykorzystać swój
talent dla samej przyjemności rysowania lub
malowania.
Zajęcia: poniedziałki i czwartki od godz. 13.00
do 21.00, wtorki od godz. 8.30 do 14.30.
Prowadzący: Bartłomiej Gerłowski
MANSARDA
Od 2000 roku pracownia prowadzi zajęcia
z rysunku i malarstwa dla dorosłych oraz młodzieży. Głównym celem lekcji jest kształcenie
warsztatu artystycznego, motywowanie do
pracy twórczej oraz przygotowanie do egzaminów wstępnych na uczelnie plastyczne.
Zajęcia w dwóch grupach: dorośli - poniedziałki, środy, czwartki, piątki 8.00 - 13.00 ;
młodzież - sobota 8.00 - 16.00.
Prowadząca: Sławomira Rykfa
PRACOWNIA RYSUNKU I MALARSTWA
Działa w SDK od 1990 r. Zajęcia przeznaczone
są dla uzdolnionych plastycznie młodych osób.
Tym, którzy chcą ubiegać się o indeksy uczelni
plastycznych zapewniona jest fachowa pomoc
w przygotowaniu i wyborze zestawów prac do
tzw. teczki kwalifikacyjnej a tym, którzy
studiując na innych kierunkach pragną rozwijać
swój talent - wszechstronna pomoc artystyczna.
Pracownia organizuje wakacyjne plenery
malarskie w atrakcyjnych miejscach Polski. Dla
najzdolniejszych wystawy w Galerii “Wyjście
Awaryjne”
Zajęcia: wtorki w godz. 15.00 - 21.00, środy
i piątki godz. 13.00 - 21.00.
Prowadząca: Irena Dłutowska
Członkowie klubów i pracowni mogą korzystać z biblioteczki specjalistycznej.
EXIT - NOWA SZTUKA W POLSCE
Kwartalnik o sztuce, wydawany od roku 1990.
Wizytówka dokonań i poglądów młodych
artystów tworzących przede wszystkim w kręgu
sztuki konceptualnej, instalacji i performance'u,
wydawana przez Fundację EXIT oraz Galerię
Promocyjną.
www.exit.art.pl
GALERIA PROMOCYJNA
Głównym założeniem programu wystawowego
jest prezentacja najnowszych zjawisk z obszaru
szeroko rozumianych sztuk plastycznych oraz
z ich pogranicza. Galeria prezentuje wyłącznie
prace artystów profesjonalnych, jest kontynuatorką założonej w 1955 roku Galerii Krzywego Koła.
Czynna: od wtorku do soboty w godz. 11.00 18.00, w niedzielę w godz. 13.00 - 17.00.
Kurator: Jacek Werbanowski
GALERIA WYJŚCIE AWARYJNE
Prezentuje prace twórców profesjonalnych
i amatorów. Ze względu na charakter i kształt
Galerii, mogą być w niej prezentowane jedynie
małe formy plastyczne. Założona w 1985 roku.
Czynna: od poniedziałku do niedzieli w godz.
9.00 - 20.00.
Kurator: Tomasz Świtalski
DYSKUSYJNY KLUB FILMÓW
NIEOBECNYCH
Ideą Klubu jest pokazywanie filmów nie mieszczących się w powszechnej ofercie kinowej
i telewizyjnej. Obrazów niebanalnych w treści,
formie oraz stylistyce. Program spotkań obejmuje
projekcję filmu oraz dyskusję z twórcą danego
obrazu lub zaproszonym gościem. Spotkania:
wtorki, w godz. 19.00-22.00, Piwnica Largactil.
Prowadząca: Paulina Zając.
Staromiejski Dom Kultury Warszawa, Rynek Starego Miasta 2, 00-272; tel.: (+ 48 22) 831 23 75; fax: (+48 22) 635 36 16; e-mail: [email protected]
27
KLUBY, ZAJECIA, STA£E FORMY
PRACY W SDK
,
MUZYKA
KWARTET WILANÓW
Kwartet smyczkowy założony w 1967. Od 1990
pracuje w Staromiejskim Domu Kultury. Oprócz
codziennych prób Kwartet organizuje cykliczne
koncerty podczas których prezentuje się najwybitniejsze dzieła współczesnej kameralistyki,
z udziałem kompozytorów tych dzieł.
BLUES NA NIEDZIELĘ
Cykl koncertów odbywających się co najmniej raz
w miesiącu - zgodnie z nazwą - w niedzielę w Staromiejskim Domu Kultury. Jego historia
sięga 2001 roku, kiedy po raz pierwszy pojawił się
jako integralna część festiwalu „Scena Letnia”
w Lapidarium (obecnie w Arkadach Kubickiego).
Żywiołowe przyjęcie ze strony widowni spowodowało, iż od września 2010 roku koncerty kontynuowano także w kolejnych miesiącach roku
w SDK. Prowadzący: Bogusław Wojciechowski
www.kwartetwilanow.prv.pl
KLUB PIOSENKI
Istnieje od 1976 r. Oprócz nauki śpiewu,
prowadzonej indywidualnie oferuje zajęcia
z kształcenia słuchu i umuzykalnienia. Przygotowania do egzaminów do szkół artystycznych
oraz do debiutanckich koncertów. Zajęcia: od
poniedziałku do piątku od godz. 8.00.
EDUKAC
kultura i
kulturote
JA
rapia
Prowadzący: Krzysztof Dłutowski
CHÓR WARSZAWSKIEGO TOWARZYSTWA
SCENICZNEGO
Współpracuje z SDK od listopada 2005 r. Powstał
w 1998 roku z inicjatywy studentów Akademii
Muzycznej w Warszawie. Założycielem i wieloletnim dyrygentem chóru była Ewa Strusińska.
Trzon zespołu stanowią osoby, które ukończyły
wyższe lub średnie szkoły muzyczne. Próby:
środy w godzinach 19.00-22.00, w sali kameralnej SDK. Prowadzący: Lilianna Krych
JAZZ CLUB “RYNEK"
Jest jednym z najstarszych klubów jazzowych
w kraju. Działa z przerwami od roku 1974.
W klubie odbywają się promocje płyt i koncerty
specjalne. Na Rynku Starego Miasta w lipcu
i sierpniu współorganizuje od roku 1995 festiwal
JAZZ NA STARÓWCE. Koncerty: raz w miesiącu w sobotę. Prowadzący: Krzysztof Wojciechowski
STAROMIEJSKI KLUB MUZYCZNY
Od 1992 roku krzewi ideę muzykowania w gronie
kameralnym - muzykowania domowego. Aktywność artystyczna tego typu pozwala osiągać
zadowolenie ze wspólnej gry nawet średnio zaawansowanym. Spotkania: środy w godz. 18. 00 21.00 i soboty w godz. 18. 00 - 21.00.
KONWERSATORIUM “HUMANISTYCZNA
FILOZOFIA I SZTUKA ŻYCIA"
Zajmuje się filozofią sztuki, jej wpływem na
doskonalenie wiedzy, rozwijanie świadomości
o humanistycznych treściach i wartościach życia.
Założone w 1991 roku. Spotkania: poniedziałki
i środy godz. 19.45 - 22.15.
Prowadzący: dr Andrzej Sztylka
KLUB TWÓRCZY "MIKROSCENA”
Założony w 1974 roku. Prowadzi zajęcia dla
dzieci i młodzieży mające na celu rozwój
w zakresie wrażliwości artystycznej i społecznej.
Ćwiczenia scenariuszowe, aktorskie, reżyserskie
w trakcie m.in. gier dramatycznych (teatr i film),
pozwalają doskonalić umiejętności twórczego
działania w grupie i wyrażania osobowości. Klub
współpracuje z Oratorium im. św. J. Bosko,
Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii nr 5,
Zespołem Szkół nr 48. im. AK, Polską Fundacją
Kościuszkowską. Zajęcia w SDK: środy 15.0020.00, piątki 14.00-19.00.
Prowadzący: Małgorzata Graczyk i Ziemisław Olszewski
Prowadzący: Ewa Ostaszewska
Staromiejski Dom Kultury Warszawa, Rynek Starego Miasta 2, 00-272; tel.: (+ 48 22) 831 23 75; fax: (+48 22) 635 36 16; e-mail: [email protected]
28
KLUBY, ZAJECIA,
STA£E FORMY PRACY W SDK
,
TANIEC
TANCERZ SOLISTA - RAFAŁ DZIEMIDOK
Profesjonalny tancerz młodego pokolenia specjalizujący się w tańcu współczesnym, pracuje
pod opieką SDK od 1997r. Zdobył wiele nagród i
wyróżnień na konkursach i przeglądach.
ZESPÓŁ TAŃCA DAWNEGO “PAWANILIA”
W SDK od 1992. Skupia ludzi zainteresowanych
tańcem średniowiecznym, renesansowym i barokowym. Zespół organizuje pokazy oraz kursy,
popularyzuje taniec i muzykę dawną. Zajęcia:
poniedziałki i czwartki 18.30-21.30, wtorki 18.0021.00, soboty 12.00 - 17.00.
Prowadzący: Sylwia Majewska i Katarzyna Mazur
WAKAT
Kwartalnik literacki. Istnieje od 2006 roku. Obecnie wydawany w Interneciej: www.sdk.pl/wakat/
Prowadząca: Beata Gula
WARSZTATY LITERACKIE
To cykle spotkań z poetami, prozaikami i krytykami dla młodych ludzi. Kwalifikacja na warsztaty na podstawie dostarczonych prób twórczości. W SDK od 1982 roku.
Prowadząca: Beata Gula
SENIORZY
www.pawanilia.sdk.pl
RA
U
T
A
R
E
T
I
L
KLUB LITERACKI
Jest kontynuacją dość licznych, działających od
1967 r. grup literackich w SDK. Zajmuje się
promocją twórczości debiutantów, jak i twórcami
profesjonalnymi. W SDK od 1982 r.
Od 2010 r. swoje działania i stałe zajęcia realizuje
w Piwnicy Largactil SDK.
Ramowy program działalności: - poniedziałki
w godz. 18.00-22.00: seminaria, warsztaty; wtorki w godz. 17.00-22.00: spotkania redakcyjne pisma “Wakat”; - środy w godz. 16.0018.00: Punkt Konsultacji Literackich; - środy
w godz. 18.00-22.00: warsztaty literackie;
- czwartki w godz. 17.00-22.00: spotkania
autorskie, promocje książek, Wierszorynki...
KLUB SENIORA “WARS I SAWA”
Powstał w SDK w czerwcu 2008 r. Skupia starsze
osoby chcące aktywnie uczestniczyć w życiu
kulturalnym Starego Miasta i Warszawy, spotkać
się, porozmawiać, mile spędzić czas. Od
października 2010 roku Klub rozpoczął kurs
komputerowy. Spotkania (przy kawie): co
czwartek, w godz. 11.00 - 13.00.
Prowadzący: Grzegorz Jasiński
ALE BABKI + ...
Zespół wokalny „Ale Babki +…” istnieje od
października 2007 r. Współpracuje z SDK od
wiosny 2008 r. Wykonuje utwory muzyczne
w wielu językach (polskim, włoskim, angielskim,
francuskim, rosyjskim, ukraińskim, czeskim)
wzbogacając je ruchem scenicznym i tańcem.
W repertuarze zespół ma około 70 utworów
i kilkanaście programów tematycznych. Próby:
czwartki - 14.00 - 16.00; soboty - 11.00 - 13.00.
Prowadząca: Anna Dąbrowska
Prowadząca: Beata Gula
PUNKT KONSULTACJI LITERACKICH
Przeznaczony jest dla osób jeszcze przed debiutem. Podczas indywidualnych rozmów z krytykiem lub literatem, można uzyskać ocenę swoich
prac, otrzymać wskazówki. W SDK od 1985 r.
Środy, w godz. 16.00 - 18.00.
CHÓR “STARÓWKA”
Chór Towarzystwa Przyjaciół Warszawy, Oddział
Centrum. Współpracuje z SDK od września
2008 r. Istnieje od października 1996 r. W swoim
repertuarze chór ma około 90 utworów. Próby:
w poniedziałki - 15.00 - 17.00 i piątki - 16.00 18.00.
Prowadząca: Marianna Czech, Dyrygent: Antonina Kokszar
29
KLUBY, ZAJECIA,
STA£E FORMY PRACY W SDK
,
Iy
C
E
I
Z
,
D
¿
e
DLA
i mlodzi
KLUBIK POD DASZKIEM
Dawny Klub “Szósteczka”. Działa od 1992 roku.
Dzieci (4-5 lat) uczestniczą w zajęciach
plastycznych, muzycznych, teatralnych, a także
sportowych. Dzieci uczą się także j. angielskiego. Zajęcia: w poniedziałki 9.00 - 13.00, od
wtorku do piątku 8.30 - 13.00.
Prowadząca: Patrycja Ciastko
KLUBIK SPORTOWY “KANGUREK”
Działa od września 2008 roku. Przeznaczony
jest dla dzieci w wieku 4-5 lat. Proponuje zajęcia
edukacyjne z zakresu wychowania przedszkolnego, rytmikę, zapoznanie z kulturą poprzez
m.in. wyjścia do teatru, muzeum, a także podnoszenie sprawności fizycznej: ćwiczenia ogólnorozwojowe. W ramach zajęć prowadzone będą
lekcje z języka angielskiego. Zajęcia: poniedziałek - piątek od 8.30 do 14.00.
Prowadząca: Anna Zarzycka
PRACOWNIA PLASTYCZNO - TEATRALNA
“PANKRACOWNIA”
W SDK od 1985 r. Kształtuje zdolności w dziedzinie plastyki i teatru. Projekty i rysunki dzieci są
rezultatem wytrwałej pracy i można je podziwiać
na wystawach w SDK. Zajęcia: poniedziałki
15.00 - 19.30, wtorki, czwartki 16.00 - 19.30 oraz
wtorki 9.00 - 13.30, środy godz. 9.30 - 13.30.
Prowadząca: Bożenna Pepłońska
KLUB GIER PRZYGODOWYCH “TWIERDZA”
Założony w 1990 r., jest kontynuacją popularnej
niegdyś “Groteki”. Był jednym z pierwszych
klubów, który skupił osoby zainteresowane światem fantastyki i gier. Klub przeznaczony jest dla
młodzieży gimnazjalnej, licealnej i starszej.
Zajęcia: wtorki 19.00-22.00, soboty 9.00 - 15.00,
niedziele 16.00 - 22.00. Prowadzący: Michał Dyr
ZAJĘCIA UMUZYKALNIAJĄCE DLA
NIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECI
W SDK od września 2009 r. Zajęcia skupiają się
na wprowadzaniu dziecka w świat muzyki od
najmłodszych lat poprzez rozwój naturalnej
muzykalności człowieka. Poniedziałki 17.15 18.00, soboty 11.15 - 12.00. Zajęcia w dwóch
grupach wiekowych: 0-3 i 4-6 lat.
KLUB BEMOLEK
Założony w 2002 roku, prowadzi zajęcia indywidualnego nauczania gry na fortepianie, bez
ograniczania limitu wieku. Ukazuje radość
muzykowania. Zajęcia indywidualne: pon.
13.00-18.30; wt. 13.30-17.30; śr. 13.00-18.00;
czw. 13.30 - 18.30; piąt. 14.00-18.30; sob.9.0015.00. Prowadząca: Agnieszka Jóźwik
KLUB MAŁYCH PIANISTÓW
W SDK od 1998 r. Rozwija zainteresowania muzyczne u najmłodszych, umuzykalnia, kształci
wrażliwość, zachęca do zabawy w muzykę.
Zajęcia prowadzone są indywidualnie i grupowo.
Zajęcia: pon. 14.00-17.15; śr. 14.00-19.30; czw.
14.00 - 18.30; piąt. 14.00-19.30; sob.9.30-11.15.
Prowadzący: Katarzyna Mazur
TEATR
TEATR KLASYKI ROSYJSKIEJ
Założony w 1999 roku, to młodzieżowa grupa
realizująca arcydzieła z kanonu dramatu
i wielkiej literatury rosyjskiej. Zajęcia grupowe
i indywidualne (przygotowanie do szkół teatralnych, praca nad tekstami). Zajęcia: czwartki
godz. 14.00 -20.00, niedziele godz. 8.30 - 16.30.
Prowadząca: Zuzanna Górniaszek
TEATR PRZEDMIOTU
Współpracuje z SDK od lutego 2005 r. W prog-
ramie m.in.: - lalka, maska, przedmiot - inspiracje
i kreacje, od scenariusza do realizacji - postać
i dramat w Teatrze Przedmiotu; - lalka bez
tajemnic - budowa, animacja, język; - przedmiot
w terapii i rytuale... Teatr zaprasza pasjonatów,
studentów, instruktorów i pedagogów. Zajęcia:
sobota, niedziela od godz. 16.00 do 20.00.
Prowadzący: Adam Walny
http://walny-teatr.webpark.pl
Prowadząca: Katarzyna Mazur.
Staromiejski Dom Kultury Warszawa, Rynek Starego Miasta 2, 00-272; tel.: (+ 48 22) 831 23 75; fax: (+48 22) 635 36 16; e-mail: [email protected]
30
WIERSZYKI DLA DZIECI
MAREK BARTKOWICZ
Jeże?
Powiem wam szczerze:
nie wierzę w jeże,
bo gdyby jakieś
normalne zwierze
aż tyle igieł
miało na grzbiecie
bardzo krzyczałoby
przecież.
Pracę wykonała Michalina Zaborowska, na zajęciach Klubu “Kangurek” SDK.
DYSKRETNY UROK STOLICY
Posługiwano się nią, jako medjum, przy
wyświetlaniu różnych zagadnień nietylko
romantycznych, ale i kryminalnych. Odegrała
poważną rolę w poszukiwaniu terorystów ukraińskich. Z wiedzą policji wyjechała do Małopolski
i między innymi wskazała Biłasa. Mieszkała nawet
w jego domu, jednak zabrał ją przemocą do
Warszawy mąż, wiedziony zazdrością, gdyż
przypuszczał, że bawi u kochanka.
Na tle zazdrości doszło między
jasnowidzącymi małżonkami do przykrych zajść.
„Miss Pytja", pomawiana ciągle o wiarołomstwo,
uprzykrzyła sobie wreszcie małżonka, przeszła na
chrześcijanizm i poczęła szukać pretendenta do
ręki. Ale Dżek nie dał za wygraną. Począł śledzić
swą eks - małżonkę. Raz ujrzawszy ją przed
domem z obcym mężczyzną w chwili, gdy chciała
pożegnać czułym pocałunkiem, „Mister Dżek"
zachował się tak nietaktownie, że niewiasta
wystąpiła przeciwko swemu eks-małżonkowi ze
skargą do sadu o ubliżenie jej na ulicy. Jednak sąd,
z braku dowodów, Kaszemachera uniewinnił.
Wczoraj jeszcze jedna sprawa odbyła się
między eks-małżonkami. Według skargi Kaszemacherowej Mr. Dżek porwał ją do samochodu,
zawiózł do rabinatu, gdzie pod groźbą wypalenia
oczu była zmuszona do powrotu na judaizm.
Wskutek tej skargi eks-małżonka aresztowano
i trzymano 10 dni w wiezieniu. Zawiadomienie
o wczorajszej rozprawie posłano do więzienia.
Ponieważ Kaszemacher znajdował się
już na wolności i wezwania nie otrzymał, przeto nie
stawił się na rozprawę, którą odroczono.
"Nowiny Codzienne" nr 368,
20 grudnia 1933 r.
Wojna Mister Dżeka z Miss Pytją
POWAŚNIONE MAŁŻEŃSTWO
JASNOWIDZÓW
Na Nalewkach i na Muranowie cieszą się
niezwykłem uznaniem i szacunkiem Cywja Dyna
Kaszemacher oraz mąż jej, Jakób. Są to
najgłośniejsi wróżbici w tej dzielnicy. Przepowiadają przyszłość, przeszłość, a nawet potrafią,
jak z książki, mówić o teraźniejszości.
Cywja Kaszemacher jest znana pod
pseudonimem „Miss Pytja", małżonek zaś jej jako
„Mister Dżek". Zajmują się na szeroką skalę
wróżbiarstwem, przytem Cywja Dyna zasłynęła
jako niezawodne medjum. Że sława jej nie była
pozbawiona słuszności, najlepiej dowodzi fakt, iż
z usług jej korzystały władze policyjne w bardziej
zawiłych sprawach
Pisownia oryginalna. Wykorzystano fotografię obrazu Jadwigi
Umińskiej pt. "Wróżka" (lata 20. XX wieku) ze zbiorów
Narodowego Archiwum Cyfrowego - www.audiovis.nac.gov.pl
Rynek
wydawca:
Staromiejski Dom Kultury
w Warszawie
adres redakcji:
Rynek Starego Miasta 2
00-272 Warszawa,
Tel: 831-23-75
www.sdk.pl,
e-mail: [email protected]
Redaguje Zespół
Redaktor Naczelny: Sebastian Lenart
Sekretarz redakcji: Piotr Sobieniak
Opieka graficzna: Bartłomiej Gerłowski,
Piotr Sobieniak
ISSN 1733-5906
Wydawnictwo bezpłatne
Oddano do druku 29.08.2011

Podobne dokumenty