Informator - WPiA UW - Uniwersytet Warszawski

Komentarze

Transkrypt

Informator - WPiA UW - Uniwersytet Warszawski
Informator
dla kandydatów na studia
rok akademicki 2012/2013
Słowo wstępne.................................................................................................................................... 3
Kilka słów o historii ............................................................................................................................. 4
Dlaczego Prawo?................................................................................................................................. 7
Dlaczego Administracja?...................................................................................................................... 8
Studia na Wydziale Prawa i Administracji UW..................................................................................... 9
Języki obce ............................................................................................................................. 9
Przedmioty ogólnouniwersyteckie ......................................................................................... 9
Program studiów – kierunek Prawo ....................................................................................... 9
Program studiów – kierunek Administracja ........................................................................ 10
Uniwersytecki System Obsługi Studiów USOS...................................................................... 11
Program LLP Erasmus............................................................................................................ 11
Pomoc stypendialna.............................................................................................................. 12
Akademiki, czyli domy studenckie ....................................................................................... 12
Stypendia socjalne ............................................................................................................... 12
Stypendium naukowe .......................................................................................................... 12
Zwolnienie z czesnego .......................................................................................................... 12
Stypendium sportowe .......................................................................................................... 12
Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych ........................................................... 13
Zapomoga ............................................................................................................................ 13
Kredyty studenckie na UW ................................................................................................... 13
Szkoły Prawa Obcego ........................................................................................................................ 14
Biblioteka WPiA UW ......................................................................................................................... 18
Klinika Prawa .................................................................................................................................... 18
Działalność studencka ...................................................................................................................... 19
Centrum Pozasądowego Rozwiązywania Sporów na WPiA UW ....................................... 19
Samorząd Studentów ....................................................................................................... 19
Koła naukowe ................................................................................................................... 20
Opinie Studentów o WPIA UW ......................................................................................... 23
Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji UW ................................................. 24
Wymagane dokumenty .................................................................................................................... 25
Zasady rekrutacji na studia w roku akademickim 2012/2013 r. ....................................................... 26
Drodzy Kandydaci,
Biorąc do ręki ten informator, rozpoczynacie Państwo swoją przygodę
z jednym z najstarszych, najlepszych i największych wydziałów prawa
i administracji w Polsce. Mam nadzieję, że ta przygoda będzie trwała co najmniej
pięć lat. Zapraszamy Was na Wydział, który szczyci się przeszło 200-letnią
tradycją nauczania prawa i administracji. Na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego spotkacie Państwo najwybitniejszych profesorów
i wykładowców prawa, w tym znamienitych praktyków: sędziów, adwokatów,
radców prawnych, notariuszy i prokuratorów.
Wydział Prawa i Administracji UW to nie tylko historia i tradycja, ale
jednocześnie nowoczesny, zgodny z europejskimi standardami program studiów,
bogata oferta dydaktyczna oraz możliwość samodzielnego kształtowania swojego programu studiów i rozwijania
zainteresowań w ramach licznych kół naukowych. Można więc powiedzieć, że staramy się łączyć dwustuletnią
tradycję i wysoki poziom nauczania z nowoczesnością, którą zapewniają, m.in. kontakty z czołowymi uczelniami
wszystkich krajów Unii i wieloma zagranicznymi uniwersytetami ze wszystkich kontynentów, możliwość
samodzielnego zarządzania studiami przez system informatyczny USOS, jak również bardzo dobrze wyposażone
sale dydaktyczne oraz jedna z najnowocześniejszych w Europie Biblioteka Wydziałowa. Gwarantujemy Wam
dobre warunki studiowania i przyjazne środowisko.
Bogata oferta dydaktyczna Wydziału obejmuje studia stacjonarne i niestacjonarne na kierunku prawo oraz
studia niestacjonarne dwustopniowe na kierunku administracja, a ponadto studia doktoranckie (stacjonarne
i niestacjonarne). Na naszym Wydziale działa sześć szkół prawa obcego:
• Centrum Prawa Amerykańskiego,
• Centrum Prawa Angielskiego,
• Centrum Prawa Francuskiego,
• Ce ntrum Prawa Hiszpańskiego,
• Centrum Prawa Niemieckiego,
• Centrum Prawa Włoskiego.
Prowadzimy też ponad 25 studiów podyplomowych, które zapewniają bogatą i zróżnicowaną ofertę
dydaktyczną dla absolwentów studiów wyższych, nie tylko prawniczych, czy administracyjnych. To sprawia, że
każdy znajdzie na naszym Wydziale dla siebie coś interesującego. Zachęcam wszystkich Państwa do zapoznania
się ze szczegółami naszej bogatej oferty dydaktycznej (którą znajdą Państwo, m.in. na naszej nowej stronie
internetowej www.wpia.uw.edu.pl).
Z badań przeprowadzonych wśród absolwentów wynika, że zdecydowana większość z nich potwierdza, iż
ukończenie naszego Wydziału i naszej Uczelni daje im najwyżej ceniony dyplom na rynku pracy, i że studia dobrze
przygotowały ich do wykonywania zawodu prawnika i administratywisty.
Zapraszamy w mury WPiA UW - tu najlepsi kształcą najlepszych. Mam nadzieję, że wszyscy spotkamy się 28
września 2012 r. o godz. 12:30 na wykładzie inauguracyjnym.
Dziekan Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego
prof. dr hab. Krzysztof Rączka
Kilka słów o historii ...
6
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego to jeden z najstarszych fakultetów
prawniczych w Polsce. Jego tradycje sięgają czasów
Księstwa Warszawskiego, kiedy to powstałe wówczas
nowoczesna administracja i sądy potrzebowały
fachowych, wykształconych w trybie akademickim
kadr. W roku 1808 r. utworzono w Warszawie Szkołę
Prawa, zaś w roku 1811 dołączono do niej Szkołę
Administracji. Ich twórcami byli Feliks Łubieński,
Stanisław Kostka Potocki, Stanisław Staszic
i Franciszek Ksawery Szaniawski. Warszawska Szkoła
Prawa i Administracji stała się pierwszym wydziałem
utworzonego w 1816 roku Uniwersytetu. Pierwsi
wykładowcy rychło stworzyli prężne środowisko
naukowe, służąc także swą wiedzą prawniczą
polski charakter. Stopniowo zmniejszano grono
polskich wykładowców, zwłaszcza podczas rządów
Aleksandra III. Od 1887 r. dziekanami byli wyłącznie
profesorowie rosyjscy. Mimo to wśród studentów
było wielu Polaków.
W 1915 r. Uniwersytet Cesarski ewakuowano
do Rostowa nad Donem.
15 listopada 1915 r., pod okupacją niemiecką,
uroczyście reaktywowano Uniwersytet Warszawski,
w tym i Wydział Prawa. Jego pierwszym dziekanem
został Alfons Parczewski.
W okresie II Rzeczypospolitej wielu
wykładowców Wydziału Prawa Uniwersytetu
Warszawskiego włączyło się w budowę nowego
Państwa Polskiego, łącząc pracę uniwersytecką ze
całemu społeczeństwu. Sukcesem Szkoły i Wydziału
były też losy absolwentów: pierwszego polskiego
pokolenia wykształconych w trybie akademickim
prawników. Jeszcze długo po likwidacji Uniwersytetu
to właśnie pokolenie pełniło urzędy w administracji
i sądownictwie.
Po
upadku
Powstania
Listopadowego
zlikwidowano Uniwersytet Warszawski, jego
losy podzielił też Wydział Prawa i Administracji.
Wznowiono jego działalność, próbując odnowić
prawniczą, akademicką tradycję w 1862 roku,
w ramach Szkoły Głównej Warszawskiej. Pierwszym
dziekanem został późniejszy uczestnik Powstania
Styczniowego Jan Kanty Wołowski. Gdy w 1869 r.
w miejsce Szkoły Głównej Warszawskiej utworzono
Cesarski Uniwersytet Warszawski z rosyjskim
językiem wykładowym, Wydział zaczął tracić
służbą publiczną na forum Sejmu, Senatu, w Komisji
Kodyfikacyjnej, w wymiarze sprawiedliwości
i w administracji państwowej. I wykładowcy
i studenci Wydziału, podobnie jak cała społeczność
akademicka, nie uniknęli niestety uwikłania
w bieżące spory polityczne. Jednak wobec wybuchu
II wojny światowej podziały te przestały mieć
znaczenie. Znaczenie podstawowe miało przetrwanie
– choć w ukryciu – polskiej państwowości we
wszystkich jej przejawach, w tym kontynuowania
nauczania akademickiego mimo wprowadzonego
przez okupanta zakazu działalności wyższych uczelni.
Pod kierownictwem dziekanów Romana Rybarskiego
i – następnie – Józefa Rafacza zorganizowano
tajne komplety, w których prowadzono zajęcia aż
do Powstania Warszawskiego. W powstańczych
walkach brało udział wielu pracowników i studentów
wydziału. Wielu zginęło. Wymowną jest data 3
sierpnia 1944 r., kiedy rozstrzelano dziekana tajnego
Wydziału, Józefa Rafacza.
Zakończenie II wojny światowej rozpoczęło
nowy
etap
funkcjonowania
Uniwersytetu
Warszawskiego. Dzięki ogromnemu poświęceniu
pracowników i młodzieży stopniowo przywrócono
do życia budynek Wydziału, dzisiejsze Collegium
Iuridicum I. W nowych warunkach ustrojowych
zarówno wykładowcy, jak i studenci Wydziału
Prawa
Uniwersytetu
Warszawskiego
starali
się służyć społeczeństwu i sprawom polskim
mając świadomość, iż państwo polskie w jakim
żyją jest powszechnie uznanym w społeczności
międzynarodowej, z drugiej zaś pamiętali
stanowią o jego sile i tradycji.
Dziś Wydział to społeczność ponad siedmiu
tysięcy studentów, nauczycieli oraz doktorantów,
mieszczący się w czterech nowoczesnych budynkach
w sercu Warszawy, ważna część Uniwersytetu
i Miasta, jedno z najlepszych centrów myśli prawnej
w Polsce.
o podstawowych wolnościach i prawach człowieka.
W ramach obchodów jubileuszu 150-lecia Wydziału,
z inicjatywy profesora Bogusława Leśnodorskiego
przywrócono tradycyjną nazwę: Wydział Prawa
i Administracji.
Przełomowym momentem w dziejach
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego było odzyskanie przez Polskę pełnej
suwerenności w 1989 r. Społeczność akademicka
Wydziału solidarnie włączyła się w budowę III
demokratycznej Rzeczypospolitej Polskiej. Wielu
pracowników podjęło ważne funkcje państwowe,
współpracowało przy wielkiej reformie ustrojowej.
Wydział Prawa i Administracji w swym
dwustuletnim istnieniu dzielił losy Polski. Wśród
wielu kart jasnych, nie brakło w jego historii
momentów trudnych i tragicznych. One również
7
Uczymy się od Najlepszych
8
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego ma ponad 200-letnią tradycję; jest
jednym z największych i najlepszych wydziałów
kształcących prawników w Polsce. Naszą pozycję na
rynku szkolnictwa wyższego potwierdzają rankingi,
w których Wydział Prawa i Administracji UW zawsze
znajduje się w ścisłej czołówce, a w Warszawie
jest niekwestionowanym liderem. Obecnie na
naszym wydziale studiuje ponad 7500 studentów,
w tym prawie 6000 studentów stacjonarnych
i niestacjonarnych, niemal 400 słuchaczy studiów
doktoranckich, prawie 1200 słuchaczy studiów
podyplomowych oraz wykłada ponad 200.
nauczycieli akademickich, w tym 70. profesorów,
prowadzących badania naukowe w ramach sześciu
Administracyjnego – prof. Janusz Trzciński,
sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, sędziowie
Naczelnego Sądu Administracyjnego, Sędzia
Trybunału Prawa Człowieka w Strasburgu - prof. Lech
Garlicki, Prezydent m. st. Warszawy - prof. Hanna
Gronkiewicz-Waltz, Prezes Izby Cywilnej Sędzia Sądu
Najwyższego - prof. Tadeusz Ereciński a także wielu
innych specjalistów i praktyków. Dzięki temu nasi
studenci nie tylko zdobywają wiedzę teoretyczną od
najlepszych, ale przede wszystkim mają możliwość
poznawać problemy prawne u samego źródła, od
prawników wielkiego formatu, którzy mają kontakt
z praktyką prawniczą na najwyższym szczeblu.
Instytutów:
• Instytutu Historii Prawa
• Instytutu Nauk o Państwie i Prawie
• Instytutu Nauk Prawno-Administracyjnych
• Instytutu Prawa Cywilnego
• Instytutu Prawa Karnego
• Instytutu Prawa Międzynarodowego
Dlaczego WPIA UW nieustannie znajduje się
w czołówce najlepszych wydziałów kształcących
młodą elitę wymiaru sprawiedliwości?
To tu najlepsi kształcą najlepszych. Kadrę
profesorską na Wydziale Prawa i Administracji UW
tworzą najwybitniejsi specjaliści z różnych dziedzin
nauk prawnych. Naszymi wykładowcami są m.in.:
Sędzia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości,
były Prezes Trybunału Konstytucyjnego – prof.
Marek Safjan, Wiceprezes Naczelnego Sądu
z najlepszymi specjalistami i praktykami daje
naszym studentom szansę na wnikliwe analizowanie
bieżącej sytuacji wymiaru sprawiedliwości w Polsce
oraz precyzyjne przygotowanie się do zawodu
wykonywanego w przyszłości.
Możliwość
bezpośredniego
kontaktu
Z myślą o naszych studentach
Wydział Prawa i Administracji jest jednym
z największych
wydziałów
Uniwersytetu
Warszawskiego. Ma do dyspozycji cztery budynki:
Collegium Iuridicum I, Collegium Iuridicum II,
Collegium Iuridicum III i Collegium Iuridicum IV.
Wszystkie zajęcia dydaktyczne odbywają
się na terenie Kampusu Głównego Uniwersytetu
Warszawskiego, również w historycznym gmachu
Auditorium Maximum i zmodernizowanej dawnej
Bibliotece Uniwersyteckiej.
Dlaczego Prawo?
Jak mówią IGNORANTIA IURIS NOCET nieznajomość prawa szkodzi. Z prawem spotykamy
się na co dzień. Prawo to nasze życie, nasze wartości,
zasady, którymi się kierujemy i normy, które uczą
nas jak żyć wśród innych. Prawo to porządek i ład
– określa relacje w świecie, nakreśla hierarchię
wartości, reguluje zasady życia społecznego. Uczy
samodzielności i gotowości do kierowania własnym
życiem, a zarazem wskazuje jak żyć, solidarnie
i godnie.
Prawo to odpowiedzialność za życie – nasze
i innych. Sami wybieramy własną drogę i bierzemy
odpowiedzialność za nasze postępowanie. Ale
odpowiadamy również za tych, którzy wybrali zły
rozwiązywania konfliktów oraz staranność o to, by
zawsze dążyć do wiedzy i prawdy.
Studia prawnicze są jedyną drogą wiodącą
do kariery w organach Wymiaru Sprawiedliwości;
etapem niezbędnym ubiegania się o wszystkie
aplikacje: adwokacką, dyplomatyczno-konsularną,
komorniczą, legislacyjną, notarialną, radcowską,
rzeczniowską oraz sądowo-prokuratorską. Zarówno
studia prawnicze, jak i administracyjne prowadzą
do biur i administracji przedsiębiorstw, urzędów,
administracji państwowej oraz do pracy w organach
samorządowych.
Absolwentów prawa i administracji poszukują
Efekty kształcenia na kierunku Prawo
Absolwent jednolitych, magisterskich studiów prawniczych powinien posiąść wiedzę z zakresu prawniczych dyscyplin ogólnych (wstęp
do prawoznawstwa, logika prawnicza, socjologia prawa), prawniczych dyscyplin historycznych (prawo rzymskie, historia państwa i prawa,
historia doktryn politycznych i prawnych) oraz dyscyplin prawa pozytywnego (administracyjnego, cywilnego, handlowego, finansowego,
karnego, konstytucyjnego oraz międzynarodowego). Pozna też metody badawcze stosowane w naukach prawnych. Znajomość systemu
prawa polskiego będzie punktem wyjścia do poznania jego relacji z prawem Unii Europejskiej i prawem międzynarodowym.
Absolwent studiów prawniczych będzie umiał interpretować normy prawne oraz będzie rozumiał zasady działania instytucji
prawnych, będzie rozumiał rolę prawa i jego związki z życiem społecznym. Będzie potrafił samodzielnie rozwiązywać problemy praktyczne
w zakresie wybranych przez siebie przedmiotów specjalizacyjnych. Nabędzie też umiejętności przygotowywania ustnych wystąpień oraz
pisemnych analiz, dokumentów i pism procesowych. Powinien też opanować język obcy (z uwzględnieniem języka prawniczego) na poziomie
B2+ Europejskiego Systemu Kształcenia Językowego.
Mając świadomość zakresu zdobytej wiedzy i umiejętności absolwent powinien umieć współpracować w grupie (w różnych rolach),
być otwarty na odmienne poglądy i postawy, rozumieć potrzebę doskonalenia zawodowego, a w pracy zawodowej i w życiu osobistym
kierować się najwyższymi standardami etycznymi.
kierunek i potrzebują naszej pomocy. Prawo to także
umiejętność stosowania tego, co słuszne i dobre –
wyznacza zasady, którymi powinniśmy się kierować.
Uczy nas moralności, ale także wrażliwości na
krzywdę innych. Pielęgnuje zdolność do odrzucania
tego, co złe, a wybierania tego, co dobre. Prawo
wyznacza porządek i hierarchię wartości w życiu
i społeczeństwie. Reguluje zasady moralne oraz uczy
skłonności do życia według przyjętych i powszechnie
akceptowanych norm.
do pracy m.in: policja, kancelarie prawne, służba
celna, organizacje pozarządowe, banki, agencje
ubezpieczeniowe i wielu innych pracodawców.
Prawo to umiejętność znajdowania rozwiązań
w sytuacjach bez wyjścia. Z tą umiejętnością można
pracować w wielu zawodach, wszędzie tam, gdzie
jest potrzebny ktoś znający prawo.
Prawnik to osoba, która służy sprawiedliwości,
a przede wszystkim sprzyja ludziom. To obrońca
słusznych interesów. Bierze on odpowiedzialność
za innych, ale również za prawo, które sam tworzy
i stosuje. Prawnik to doskonały negocjator, którego
najważniejszą bronią są argumenty, umiejętność
9
Dlaczego Administracja?
Administracja to działalność organizatorska
realizowana przy pomocy aparatu urzędniczego
obejmująca zakres spraw o charakterze publicznym,
regulowane przez ogólne normy prawne. Jako
system stanowi zbiór powiązanych ze sobą
i współpracujących instytucji. Jest ona bez wątpienia
wszechobecna i w dużym stopniu reguluje nasze
życie.
Wiedza
o administracji
i prawie
administracyjnym jest potrzebna w życiu
codziennym. Stykamy się z administracją, gdy
zgłaszamy narodziny dziecka w Urzędzie Stanu
Cywilnego, gdy prowadzimy działalność gospodarczą
itp. Prawo administracyjne reguluje również obrót
gospodarczy. Przenika do prawa cywilnego, a przede
wszystkim do prawa handlowego.
Prawo administracyjne jest konieczne do
istnienia administracji publicznej, reguluje jej
działalność. Administracja publiczna jest związana
prawem, co oznacza, że nie obowiązuje zasada „co
nie jest zabronione, jest dozwolone”.
Konstytucyjna
zasada
praworządności
stanowi, że wszystkie organy państwowe działają
na podstawie przepisów prawa, a ich przestrzeganie
jest podstawowym obowiązkiem każdego organu
państwa i każdego obywatela. Aby ta zasada była
realizowana, a działania administracji efektywne,
niezbędni są wysoko wykwalifikowani urzędnicy.
10
Sprawna administracja to też warunek rozwoju
gospodarczego każdego kraju. Prawo administracyjne
nabrało jeszcze większego znaczenia po wejściu
Polski do Unii Europejskiej. Od 2004 r. stale wzrasta
zapotrzebowanie na specjalistów, znających się
na prawie unijnym (na przykład zajmujących się
pozyskiwaniem unijnych funduszy). Poszukiwani są
nie tylko jako pracownicy administracji publicznej,
ale także sektora prywatnego. Integracja Polski
z UE przyspieszyła proces wyrównywania zarobków
wysoko wykwalifikowanych urzędników.
Kończąc studia administracyjne, absolwenci
mogą więc liczyć na ciekawą, coraz lepiej płatną
i stabilną pracę. Jako urzędnicy uczestniczą
w tworzeniu prawa. Nie tylko wydają decyzje
administracyjne, rozwiązują problemy prawne, ale
również zajmują się legislacją. Tworzą projekty ustaw
i rozporządzeń.
Studia na Wydziale Prawa i Administracji UW
Studia na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego można podjąć na
jednym z dwóch kierunków:
• prawo – to jednolite studia magisterskie,
trwające 5 lat, stacjonarne (bezpłatne) lub
niestacjonarne (płatne).
• administracja - to dwustopniowe studia
niestacjonarne w trybie zaocznym (płatne).
Studia pierwszego stopnia trwają 3 lata.
Ich absolwenci uzyskują tytuł licencjata. Studia
drugiego stopnia trwają 2 lata. Oferujemy na
nich trzy specjalizacje: integracja europejska,
finanse publiczne i administracja skarbowa oraz
administracja służb ochrony porządku publicznego.
Absolwenci uzyskują tytuł magistra.
Języki obce
Studenci prawa oraz studiujący administrację
na studiach I stopnia (licencjackich) mają obowiązek
złożyć egzamin z wybranego nowożytnego
języka obcego na poziomie co najmniej B2.
Zgodnie z ogólnymi zasadami obowiązującymi
w Uniwersytecie Warszawskim studenci mają
możliwość uczęszczania na lektoraty, kończące się
wymaganym egzaminem językowym, w wymiarze
240 godzin (jednolite studia magisterskie) lub 120
godzin (studia licencjackie).
Przedmioty ogólnouniwersyteckie
Od pierwszego roku studenci mają możność
uczestnictwa w zajęciach z tzw. przedmiotów
ogólnouniwersyteckich, oferowanych przez inne
wydziały Uniwersytetu Warszawskiego. Stanowią
one istotne wzbogacenie i poszerzenie programu
studiów oferowanego przez Wydział Prawa
i Administracji.
Program studiów – kierunek Prawo
Studia magisterskie – 5 letnie
Program
studiów
stacjonarnych
i niestacjonarnych na kierunku prawo jest identyczny.
Obejmuje przede wszystkim przedmioty prawnicze,
ale pozwala też studentowi na poszerzenie jego
ogólnej wiedzy humanistycznej, dzięki czemu studia
posiadają prawdziwie uniwersytecki charakter,
nie ograniczając się wyłącznie do przygotowania
zawodowego przyszłych prawników.
Przedmioty, których dobra znajomość jest
niezbędna dla każdego absolwenta kierunku
prawo, to dyscypliny ściśle prawnicze, między
innymi: prawo Unii Europejskiej, prawo cywilne,
prawo karne, prawo administracyjne, prawo
konstytucyjne, prawo handlowe, prawo finansowe,
prawo pracy, a także procedury prawne. Ważne
miejsce w programie zajmują również przedmioty
o charakterze bardziej ogólnym, na przykład
prawoznawstwo, logika prawnicza, filozofia prawa,
doktryny politycznoprawne, prawo międzynarodowe
publiczne, socjologia, psychologia społeczna.
11
Studia na Wydziale Prawa i Administracji UW
Program przewiduje dużą grupę przedmiotów
obowiązkowych i liczne przedmioty fakultatywne,
które student może wybierać, kierując się swymi
zainteresowaniami. Oferta jest bardzo różnorodna
i najszersza wśród polskich wydziałów prawa. Jest
też na bieżąco uaktualniana.
Wpływ studenta na realizowany przez niego
program studiów jest znaczący i obejmuje zarówno
wybór niektórych przedmiotów, jak i pewną
swobodę określenia roku studiów, na którym dany
przedmiot zostanie zaliczony. Dotyczy to zwłaszcza
studentów lat wyższych, którzy mogą kształtować
swój program niemal dowolnie.
W ramach całego toku studiów student odbywa
obowiązkową praktykę zawodową w wymiarze 40
z poszczególnymi dziedzinami prawa, tj. podstawy
prawa cywilnego, prawa karnego, prawa pracy,
prawa finansowego, prawa Unii Europejskiej,
prawa konstytucyjnego. Studenci odbywają
czterotygodniową praktykę administracyjną, która
umożliwia zdobycie doświadczenia zawodowego. Na
koniec studiów student składa egzamin dyplomowy.
Program studiów – kierunek Administracja
Studia II stopnia (magisterskie – 2 letnie)
Program studiów magisterskich zawiera
przedmioty obowiązujące wszystkich studentów
z zakresu: ustroju i funkcjonowania administracji
publicznej, polityki i zarządzania w administracji,
polityki społecznej i systemu zabezpieczenia
Efekty kształcenia na kierunku Administracja I stopnia
Mając podstawową wiedzę o charakterze nauk administracyjnych oraz ich miejscu w systemie nauk społecznych, Absolwent studiów
I stopnia na kierunku administracja będzie miał podstawową wiedzę o charakterze nauk administracyjnych oraz ich miejscu w systemie
nauk społecznych, będzie znał i rozumiał terminologię z zakresu dziedzin będących przedmiotem studiów oraz właściwe im metody
i narzędzia, w tym techniki pozyskiwania danych. Zdobędzie podstawową wiedzę o systemie i organach władzy w Polsce, ze szczególnym
uwzględnieniem organów administracji państwowej i samorządowej. Umożliwi to poznanie dorobku nauki o administracji publicznej,
teorii organizacji i kierowania, ekonomii, podstaw logiki, statystyki i demografii oraz historii administracji. Koniecznym dopełnieniem
będzie zdobycie podstawowej wiedzy prawniczej z zakresu podstaw prawoznawstwa, prawa konstytucyjnego, prawa i postępowania
administracyjnego, finansów publicznych i prawa finansowego, publicznego prawa gospodarczego, prawa pracy. prawa cywilnego ,prawa
karnego i prawa wykroczeń. Wiedza z zakresu prawa międzynarodowego publicznego pozwoli dostrzec powiązania prawa polskiego
z prawem Unii Europejskiej.
dni roboczych, w tym co najmniej dwutygodniowe
praktyki w sądzie. Na koniec studiów student składa
egzamin magisterski w oparciu o przygotowaną
przez siebie pracę magisterską.
Program studiów – kierunek Administracja
Studia I stopnia (licencjackie – 3 letnie)
W programie studiów główny nacisk kładzie
się na dyscypliny wiążące się z działalnością
administracji,
tj.
prawo
administracyjne,
postępowanie administracyjne, prawo umów
w działalności administracyjnej, sądowa kontrola
administracji. Znajdują się w nim również
przedmioty o charakterze ogólnym, np. podstawy
prawodawstwa, logika, socjologia.
W ramach studiów licencjackich przewidziane
zostały ponadto przedmioty
wiążące
się
12
społecznego, prawa karnoskarbowego, publicznego
prawa konkurencji oraz funduszy strukturalnych
i systemu finansowania projektów Unii Europejskiej
oraz politykę spójności i jej finansowanie, prawo
wyznaniowe i kontrolę w administracji publicznej.
W ramach specjalizacji administracja służb
ochrony porządku publicznego student będzie
mógł zapoznać się z zagadnieniami dotyczącymi
kryminalistyki, kryminologii, systemu organów
kontroli, zatrudniania służb mundurowych, ochrony
danych osobowych, postępowania karnego
i postępowania w sprawach o wykroczenia, socjologii
organizacji oraz organów porządku publicznego
w UE.
Wykłady w ramach specjalizacji integracja
europejska związane są z funkcjonowaniem
administracji w UE i z takimi dziedzinami jak: prawo
ochrony środowiska UE, prawo gospodarcze UE,
europejskie prawo rolne i system ochrony żywności,
prawo pracy UE.
Zajęcia w ramach specjalizacji finanse publiczne
i administracja skarbowa dotyczyć będą zagadnień
podatkowych, prawa budżetowego, bankowego,
prawa papierów wartościowych, prawa publicznego
gospodarczego, kontroli finansowej i skarbowej,
podstaw rachunkowości.
W programie studiów znajdują się również
przedmioty mające charakter uzupełniający
(konwersatoria) z zakresu legislacji, prawa
urzędniczego, przestępstw urzędniczych, zagadnień
sądownictwa konstytucyjnego i rozstrzygnięć
administracyjnych. Oferta programowa jest na
Program LLP Erasmus
Life Long Learning Programme (Erasmus)
to edukacyjny program Unii Europejskiej, który
promuje ideę kształcenia się przez całe życie. Jego
celem jest wyrównywanie szans i udostępnienie
bogatszej oferty edukacyjnej obywatelom państw
uczestniczących w programie. Zmierza on do
utworzenia ”Europy bez granic i barier” oraz
“Europy wiedzy”. Dzieli się na kilka komponentów
(podprogramów),
odpowiadających
rożnym
poziomom nauczania.
Studenci korzystają z części LLP zwanej
Erasmus. W ramach tego podprogramu można
uczestniczyć w wymianie zagranicznej i odbyć
Absolwent będzie przygotowany do pracy urzędniczej na średnich szczeblach administracji publicznej. Będzie umiał znajdować
podstawy prawne, orzecznictwo i literaturę dotyczącą rozwiązywanych zagadnień; sprawnie posługiwać się środkami komunikacji;
sporządzać typowe dokumenty i opracowania; przygotować wystąpienia ustne w języku polskim. Powinien też posiąść znajomość języka
obcego zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.
Na podstawie posiadanej wiedzy i zdobytych umiejętności, absolwent będzie dostrzegał potrzebę dalszego kształcenia się i rozwoju
zawodowego, w szczególności podjęcia studiów drugiego stopnia. Będzie potrafił komunikować się z otoczeniem w miejscu pracy, pracować
w grupie oraz organizować i kierować niewielkimi zespołami. Dzięki zdobytej wiedzy i umiejętnościom będzie kreatywny, otwarty na inne
poglądy i postawy, zawsze w zgodzie z normami etycznymi.
bieżąco uaktualniana pod kątem zapotrzebowania
rynku pracy w kraju i w UE. Studia II stopnia kończy
egzamin magisterski.
studia w uczelni partnerskiej jednego z krajów Unii
Europejskiej, rezultaty zostaną zaliczone do wyników
studiów w Warszawie.
Uniwersytecki System Obsługi Studiów
(USOS)
WPiA prowadzi wymianę z 80. uniwersytetami.
Co roku około 130. studentów spędza semestr
lub rok nauki zagranicą, gościmy zaś ponad 80.
„Erasmusow”. Program Erasmus zainicjował
tworzenie ogólnodostępnych zajęć po angielsku
na WPiA – obecnie prawie 50 kursów. Absolwenci
programu Erasmus cenieni są na rynku pracy: istnieje
przekonanie, że wykazali się samodzielnością,
poznali nowe kultury, a ich wiedza prawnicza stała
się międzynarodowa.
Studia na WPiA UW są zarządzane przy pomocy
systemu informatycznego USOS.
Umożliwia on studentom przeprowadzenie
koniecznych czynności przez internet np.: zapisy na
zajęcia, rejestrację na egzaminy, uzyskanie informacji
o wynikach egzaminów, wybór planów ratalnych
płatności.
System
USOS
jest
ściśle
połączony
z Internetową Rejestracją Kandydatów (IRK), co
powoduje, że kandydaci z chwilą przyjęcia na studia
trafiają bezpośrednio do bazy – już jako studenci.
13
Studia na Wydziale Prawa i Administracji UW
Pomoc stypendialna
Stypendium naukowe
Komisja
stypendialna
jest
organem
realizującym na wydziale uniwersytecki program
pomocy materialnej dla studentów udzielanej
w ramach funduszu uczelnianego. W jego ramach
dostępne są wszystkie stypendia, uwzględniające
najróżniejsze potrzeby studenta.
Przyznawane automatycznie grupie od
10% do 15% najlepszych studentów z danego
roku na podstawie wyników z poprzedniego
roku akademickiego, a o dokładnych proporcjach
decyduje Dziekan Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego wraz z Komisją
Stypendialną. Dodatkowym wymogiem jest
rozliczenie roku do końca sesji poprawkowej we
wrześniu.
Akademiki, czyli domy studenckie
O miejsce w domu studenckim mogą się
ubiegać studenci wszystkich typów studiów,
mieszkający na stałe co najmniej 60 km od Warszawy,
którym sytuacja finansowa uniemożliwia wynajęcie
mieszkania lub pokoju. O przyznaniu miejsca w domu
studenckim decyduje Komisja Stypendialna WPiA.
Akademiki są płatne, jednak studenci stacjonarni
mogą starać się o stypendium mieszkaniowe.
Stypendia socjalne
Mogą się o nie ubiegać studenci wszystkich
typów studiów, których dochód nie przekracza kwoty
ustalonej na dany rok przez Rektora. Wysokość
stypendium socjalnego zależy od wysokości dochodu.
Wnioski o stypendium składa się w siedzibie Komisji
Stypendialnej WPiA do 10 dnia każdego miesiąca.
Na analogicznych zasadach funkcjonują stypendium
na wyżywienie i stypendium mieszkaniowe (z tym,
że stypendium mieszkaniowe przysługuje wyłącznie
studentom stacjonarnym).
14
Zwolnienie z czesnego
O zwolnienie (częściowe lub całkowite)
z czesnego ubiegać może się student studiów
niestacjonarnych po zakończeniu pierwszego roku
studiów. Zwolnienie może zostać przyznane osobie,
której w trakcie studiów istotnie pogorszyła się
sytuacja w rodzinie i nie jest w stanie wnieść
opłaty za studia. Zwolnienia z czesnego dokonuje
Prodziekan ds. studenckich WPiA UW po otrzymaniu
opinii Komisji Stypendialnej. Należy pamiętać,
że nawet całkowite zwolnienie z czesnego nie
jest równoznaczne ze zmianą trybu studiów na
stacjonarny.
Stypendium sportowe
Na podstawie ustawy o kulturze fizycznej
studenci o znaczących osiągnięciach sportowych
mogą ubiegać się o stypendium. Zazwyczaj są to
członkowie Akademickiego Związku Sportowego,
choć nie jest to wymogiem do uzyskania świadczenia.
Należy pamiętać, podobnie jak w przypadku
stypendium naukowego,
stypendium ministra.
o alternatywie,
tj.
Stypendium specjalne dla osób
niepełnosprawnych
Na wydziale istnieje również możliwość
uzyskania odrębnego świadczenia - wniosek
należy złożyć za pośrednictwem Biura ds. Osób
Niepełnosprawnych, które prześle go wraz z opinią
do Komisji. Większość przepisów stosuje się
analogicznie, jak w pozostałych stypendiach.
Zapomoga
Jest to bezzwrotna i doraźna forma pomocy
udzielana studentowi, który z losowych przyczyn
Efekty kształcenia na kierunku
Administracja II stopnia
Absolwent studiów magisterskich kierunku
administracja będzie posiadał wiedzę o typowych
rodzajach
struktur
społecznych,
politycznych
i ekonomicznych. Poprzez studia nad wybranymi
dyscyplinami, zwłaszcza prawno-administracyjnymi,
pogłębi
znajomość
administracji
państwowej
i samorządowej. Będzie znał genezę poszczególnych
instytucji, ich ewolucję oraz poglądy doktryny. Studia
drugiego stopnia zakładają konieczną specjalizację
(do wyboru: integracja europejska, finanse publiczne
i administracja skarbowa oraz administracja służb
porządku publicznego).
Absolwent będzie przygotowany do pracy na
wyższych szczeblach zarządzania w administracji
publicznej
w (także
jednostkach
w służbie
cywilnej)
gospodarczych,
oraz
instytucjach
pozarządowych, placówkach kulturalnych i organach
partii
się
politycznych.
Będzie
potrafił
zaawansowaną
wiedzą
z zakresu
posługiwać
prawa
administracyjnego, budżetowania, zarządzania oraz
funkcjonowania instytucji w Polsce i w Unii Europejskiej.
Wiedza ta pozwoli mu na samodzielne rozwiązywanie
problemów, opracowywanie i wdrażanie programów,
organizację zespołów pracowniczych i kierowania nimi
oraz podejmowanie decyzji respektujących prawa
człowieka oraz standardy etyczne. W szczególności
znalazł się w trudnej sytuacji materialnej. Może
być przyznana tylko dwa razy w ciągu roku
akademickiego.
absolwent będzie umiał przygotowywać dokumenty
Kredyty studenckie na UW
absolwent będzie dostrzegał potrzebę dalszego
Wniosek o przyznanie preferencyjnego kredytu
studenckiego można składać w jednym z pięciu
banków realizujących takie kredyty. Aktualne
informacje dotyczące kredytów studenckich można
znaleźć na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego w dziale szkolnictwo wyższe / sprawy
studentów – www.nauka.gov.pl
kształcenia się i rozwoju zawodowego, w tym podjęcia
i opracowania, docierając samodzielnie do źródeł oraz
przygotowywać wystąpienia ustne w języku polskim.
Dzięki
nabytej
wiedzy
i umiejętnościom,
studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). Otwarty do
podejmowania wyzwań, będzie gotów uczestniczyć
w przygotowywaniu i realizacji projektów społecznych,
także współfinansowanych przez Unię Europejską.
Będzie kreatywny, otwarty na inne poglądy i postawy,
zawsze kierując się – pracy zawodowej i w życiu
prywatnym –
Na
najwyższymi standardami etycznymi.
Wydziale
Prawa
i Administracji
15
Szkoły Prawa Obcego
Uniwersytetu Warszawskiego działa aż sześć Szkół
Prawa Obcego:
• amerykańskiego
• angielskiego
• francuskiego
• hiszpańskiego
• niemieckiego
• włoskiego
Nasz wydział, jako jedyny w Polsce umożliwia
swoim studentom zapoznanie się, w tak szerokim
zakresie, z obcymi systemami prawnymi.
Wykłady prowadzone są w językach obcych przez
wybitnych profesorów z najlepszych europejskich
i amerykańskich uniwersytetów. Zajęcia z prawa
obcego są dopełnieniem wiedzy uzyskiwanej
w ramach normalnego toku studiów. Studenci
uczestniczący w tych zajęciach, dzięki poznaniu
innych systemów prawnych i prawa europejskiego,
uczą się lepiej interpretować polskie prawo.
Więcej informacji na temat szkół na stronie
internetowej: www.wpia.uw.edu.pl
1. Centrum Prawa Amerykańskiego
Centrum Prawa Amerykańskiego na WPiA
UW powstało w 1998 roku z inicjatywy Wydziału
Prawa Stanowego Uniwersytetu Floryda i WPiA UW.
Dwusemestralne studia mają na celu pogłębienie
wiedzy o systemie prawa precedensowego, jako
jednego z dominujących systemów prawnych na
16
świecie oraz zapoznanie studentów z praktycznymi
aspektami prawa amerykańskiego. Istotnym
celem
studiów
jest
także
zaznajomienie
studentów z metodami nauczania stosowanymi na
uniwersytetach amerykańskich.
Program Centrum przeznaczony jest dla
studentów WPiA UW, od trzeciego roku studiów.
O przyjęcie do programu Centrum mogą ubiegać
się także absolwenci WpiA UW, a także w przypadku
dostępności miejsc studenci i absolwenci prawa
innych uczelni. Kandydaci do Centrum powinni
wykazać się biegłą znajomością języka angielskiego,
a także wysoką średnią ocen ze studiów.
W czasie rocznego programu studenci
zapoznają się z różnorodną tematyką dotyczącą takich
dziedzin jak: prawo konstytucyjne, kontrakty, prawo
spółek, prawo ochrony własności intelektualnej,
prawo podatkowe, przygotowanie opinii prawnych
czy alternatywne metody rozwiązywania sporów.
Osoby, które ukończą CPA otrzymują certyfikat
wydany przez Wydział Prawa i Administracji UW oraz
University of Florida Levin College of Law. Udział
w programie jest odpłatny.
2. Centrum Prawa Angielskiego
i Europejskiego
Centrum Prawa Angielskiego i Europejskiego
na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego zostało utworzone w 1992 r. jako
wspólna placówka dydaktyczna Uniwersytetu
Warszawskiego, brytyjskiej fundacji edukacyjnocharytatywnej
Juris
Angliae
Scientia
Ltd
i Uniwersytetu Cambridge. Celem Centrum jest
zapoznanie polskich studentów prawa z wybranymi
zagadnieniami angielskiego prawa prywatnego
i prawa europejskiego oraz przygotowanie ich do
przyszłej współpracy z zagranicznymi kolegami.
Nad działalnością Centrum czuwa Komitet obu
Uniwersytetów. Przez pierwsze lata dotacje Funduszu
Know How i darowizny firm prawniczych pokrywały
koszty działalności Centrum; obecnie konieczne jest
pobieranie czesnego od studentów.
Kurs wymaga bardzo dobrej znajomości języka
angielskiego i jest przeznaczony dla studentów
wyższych lat; o przyjęcie mogą ubiegać się też
absolwenci WPiA UW, studenci innych wydziałów
i inni. Wszystkie wykłady, seminaria i ćwiczenia
odbywają się w języku angielskim i są obowiązkowe.
Studenci przygotowują prace pisemne i składają
egzaminy w języku angielskim.
Program kursu obejmuje: English Legal System,
Criminal Law, Law and Institutions of the European
Union, Law of Contract, Tort, Trusts, Substantive Law
of the European Communities, Law of Intellectual
Property, Company Law, International Trade.
Pomyślne ukończenie kursu stwierdza świadectwo
Uniwersytetu Warszawskiego i Juris Angliae Scientia
Ltd.
3. Centrum Prawa Francuskiego
i Europejskiego
Centrum Prawa Francuskiego i Europejskiego
zostało utworzone w 1995 r. przez Wydział Prawa
i Nauk Społecznych Uniwersytetu w Poitiers i Wydział
Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
Nauczanie odbywa się w języku francuskim. Wykłady
prowadzone są przez wykładowców uniwersytetów
francuskich oraz WPiA UW; większość seminariów
prowadzona jest przez praktyków. W ramach
centrum proponowane są trzy rodzaje studiów:
● dla studentów I i II roku, konwersatorium
„francais juridique”. Seminarium ma na celu
podnoszenie znajomości prawniczego języka
francuskiego studentów oraz przygotowanie
do przyjęcia na studia w poszczególnych
kursach oferowanych przez CPF. Są to zajęcia
praktyczne wymagające czynnego udziału
studentów.
● dla studentów III roku, Certyfikat wstępu
do prawa francuskiego i europejskiego
-wprowadzenie do prawa francuskiego,
kończy się dyplomem uniwersyteckim.
Z przedmiotów: historia prawa francuskiego,
wstęp do prawa francuskiego, wstęp do
karnego prawa biznesowego, organizacja
polityczna i administracyjna Francji, wstęp
17
Szkoły Prawa Obcego
do prawa biznesowego, europejskie prawo
socjalne.
● dla studentów IV i V roku studiów
i absolwentów, dwuletnie francuskie studia
magisterskie Master franco-polonais de
droit des affaires francais et europeen,
kończące się francuskim dyplomem
państwowym (odpowiednikiem polskiego
dyplomu magisterskiego). Przedmioty na
pierwszym roku: prawo zobowiązań, prawo
handlowe, prawo spółek I, prawo karne
biznesowe, prawo bankowe i prawo kredytów,
księgowość. Drugi rok: prawo spółek II, prawo
podatkowe biznesu, prawo konkurencji
i dystrybucji, prawo upadłościowe, prawo
własności intelektualnej, prawo handlowe
międzynarodowe, (2 m-ce stażu).
4. Centrum Prawa Hiszpańskiego
i Europejskiego
Od 2004 r. na Wydziale Prawa i Administracji
przy
wsparciu
Polsko-Hiszpańskiej
Fundacji
Współpracy i Rozwoju rozpoczęło działalność
Centrum Prawa Hiszpańskiego i Europejskiego.
W ramach działalności Centrum utworzona została
Szkoła Prawa Hiszpańskiego. Ponadto do zadań
Centrum należy między innymi:
● realizacja wspólnych przedsięwzięć
dydaktycznych i zajęć kursowych, w ramach
współpracy naukowej i badawczej z zakresu
prawa europejskiego i innych,
18
● przygotowywanie wspólnych analiz, raportów
i rekomendacji wskazujących na możliwość
wykorzystania doświadczeń hiszpańskich
w działaniach na rzecz harmonizacji prawa,
● opracowywanie wspólnych publikacji
naukowych, przedsięwzięć wydawniczych oraz
wymiany informacji,
● organizowanie wspólnych seminariów
i konferencji.
Zajęcia prowadzone są w języku hiszpańskim
przez hiszpańskich wykładowców uniwersyteckich.
Tematyka obejmuje podstawy prawa hiszpańskiego,
z uwzględnieniem
prawa
gospodarczego,
handlowego i finansowego, a także problematyki
istotnej z punktu widzenia małych i średnich
przedsiębiorstw.
Studia przeznaczone są dla studentów
i absolwentów WPiA i innych wydziałów Uniwersytetu
Warszawskiego oraz zainteresowanych z innych
uczelni wyższych. Oferta uczestnictwa w studiach
jest również skierowana do środowiska administracji
publicznej, osób zajmujących się problematyką UE,
funduszy strukturalnych, tworzeniem krajowych
przepisów wykonawczych do regulacji unijnych
oraz polskich przedsiębiorców zainteresowanych
bezpośrednią lub pośrednią działalnością na rynku
hiszpańskim.
5. Centrum Prawa Niemieckiego
i Europejskiego
6. Centrum Prawa Włoskiego
i Europejskiego
Kursy prawa niemieckiego i europejskiego
są realizowane przy ścisłej współpracy pomiędzy:
Wydziałem Prawa i Administracji UW, Wydziałem
Nauk o Państwie i Prawie Reńskiego Uniwersytetu
Fryderyka Wilhelma w Bonn, Niemiecką Fundacją
Fryderyka Wilhelma w Bonn oraz Niemiecką
Fundacją Międzynarodowej Współpracy Prawnej
w Bonn.
Trwający rok akademicki kurs prawa
niemieckiego i europejskiego, adresowany jest
przede wszystkim do studentów prawa i polskich
prawników zainteresowanych poznaniem systemu
Szkoła Prawa Włoskiego i Europejskiego została
utworzona przez Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydział Prawa
Uniwersytetu w Katanii przy wsparciu finansowym
„Fondazione Banco di Sicilia”.
Jej głównym celem jest zaspokojenie rosnącego
zapotrzebowania na prawników znających (oprócz
prawa polskiego) podstawowe zasady włoskiego
systemu prawnego, włoski język prawniczy oraz
szczegółowe unormowania włoskiego i unijnego
ustawodawstwa - w szczególności w zakresie obrotu
gospodarczego.
prawnego Republiki Federalnej Niemiec oraz
jego coraz silniejszych związków z prawem Unii
Europejskiej. Wykłady i ćwiczenia (wyłącznie
w języku niemieckim) prowadzą niemieccy
profesorowie i adwokaci. Kierownictwo naukowe
profesor Uniwersytetu Bońskiego Wulf-Henning
Roth, wybitny znawca prawa prywatnego.
Dotąd
Szkoła
Prawa
Niemieckiego
przeprowadziła 14 kursów. Udział w kursie jest
płatny.
Obok Niemieckiej Fundacji Międzynarodowej
Współpracy Prawnej, która w szczególności
dysponuje środkami uzyskanymi od Rządu
Federalnego w ramach programu Transform oraz od
Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD),
Szkołę Prawa Niemieckiego wspierają także liczni
sponsorzy prywatni.
Kurs przeznaczony jest dla studentów
i absolwentów Uniwersytetu Warszawskiego bez
względu na kierunek studiów, a w miarę wolnych
miejsc – również innych uczelni.
Zajęcia prowadzone są w języku włoskim przez
profesorów Wydziałów Prawa Universita’ degli Studi
di Catania oraz Universita’ Cattolica di Milano.
19
Biblioteka WPiA UW
20
Biblioteka Wydziałowa to ponad 100 000
woluminów książek i czasopism. Zbiór uzupełniany
jest corocznie o około 2000 woluminów.
Prenumerata bieżąca obejmuje ponad 200 tytułów
czasopism polskich i zagranicznych. Od października
2005 roku Biblioteka mieści się w nowoczesnym
budynku Collegium Iuridicum III przy ul. Oboźnej 6.
Nowoczesna czytelnia studencka to 40
miejsc do pracy z książką oraz 41 stanowisk
komputerowych. Wolny dostęp do ponad 10000
książek i kilkudziesięciu tytułów czasopism,
najbogatsza w Polsce oferta elektronicznych
prawniczych baz danych polskich i światowych
(Lex, Lex-Polonica, Legalis, Westlaw, HeinOnline,
Beck-online)
oraz
możliwość
skorzystania
Klinika Prawa
z bezprzewodowej sieci komputerowej (WiFI) to
tylko jedne z wielu zalet Biblioteki Wydziałowej.
Czytelnicy mogą samodzielnie wykonać kserokopie
ze zbiorów bibliotecznych oraz wydrukować
potrzebne materiały dydaktyczne.
Katalog on-line zbiorów Biblioteki (od 1992 r.)
jest dostępny pod adresem: www.opac.buw.uw.edu.
pl. Jest to wspólny katalog bibliotek Uniwersytetu
Warszawskiego.
statusu przedstawiciela organizacji społecznej
w postępowaniach sądowych.
Klinika stwarza studentom okazję do uzyskania
praktycznych umiejętności w zakresie udzielania
porad klientom i rozwiązywania problemów
prawnych. Studenci świadczą bezpłatnie pomoc
prawną osobom w trudnej sytuacji majątkowej.
Dla wszystkich tych, których nie stać na opłacenie
adwokata lub radcy prawnego, wsparcie ze strony
Kliniki Prawa to jedyna możliwość rozwiązania ich
problemu prawnego.
W 2004 r. Klinika Prawa decyzją Senatu UW
uzyskała status Międzyinstytutowej Pracowni WPIA
UW. Więcej informacji na temat działalności Kliniki
znajduje się na stronie: www.klinika.wpia.uw.edu.pl
Studencki Ośrodek Pomocy Prawnej przy
WPIA UW, znany jako Klinika Prawa UW, jest
jedną z największych i najdłużej działających klinik
prawa w Polsce. Klinika powstała w 1998 roku
z inicjatywy pracowników naukowych WPIA UW
oraz organizacji studenckiej ELSA. Od 1997 roku
zajęcia z praktycznego nauczania prawa pod nazwą
“Klinika Prawa” zostały wprowadzone do programu
nauczania na WPiA UW. W ciągu 14 lat w zajęciach
klinicznych uczestniczyło 1256 studentów, którzy
udzielili porad w ponad 10 413 sprawach.
Od 2001 r. Klinika działa też jako fundacja
Studencki Ośrodek Pomocy Prawnej przy WPIA UW
- Klinika Prawa, co umożliwia, m.in. uzyskiwanie
Działalność Studencka
Centrum Pozasądowego Rozwiązywania
Sporów na WPiA UW
Centrum
Pozasądowego
Rozwiązywania
Sporów na WPiA UW powstało w związku z potrzebą
propagowania wśród studentów prawa wiedzy na
temat mediacji oraz innych alternatywnych metod
rozwiązywania sporów (ADR-Alternative Dispute
Resolution). Celami Centrum jest, m.in.: uzupełnienie
programu studiów prawniczych o zajęcia teoretyczne
i praktyczne dotyczące mediacji i negocjacji,
propagowanie idei pracy pro bono wśród studentów
prawa, integracja środowiska akademickiego
przez promowanie idei alternatywnych metod
rozwiązywania sporów w sporach akademickich.
W ramach Centrum od kilku lat prowadzone
są wykłady dotyczące mediacji w sporach prawnych
oraz negocjacji. Zajęcia mają charakter interaktywny.
Studenci biorą udział w warsztatach, dyskusji
i symulacjach. Po zajęciach z mediacji lub negocjacji
studenci mogą aplikować do Kliniki Mediacji.
W ramach kliniki studenci pogłębiają swoją wiedzę
praktyczną dotyczącą negocjacji i mediacji, a także
mają możliwość komediacji z profesjonalnymi
mediatorami w sprawach wpływających do Centrum.
Centrum propaguje również wprowadzanie
alternatywnych metod rozwiązywania sporów
w środowisku akademickim, w sprawach
pracowniczych oraz w sprawach z udziałem
studentów. W ten sposób realizowana jest główna
misja UW polegająca na tworzeniu społeczeństwa
otwartego oraz dochodzeniu do konsensusu za
pomocą dialogu. Centrum organizuje konferencje
dotyczące mediacji, Dni Mediacji na UW oraz
szkolenia w zakresie efektywnej komunikacji
przeznaczone dla pracowników oraz studentów UW.
Więcej informacji znajduje się na stronie:
www.mediacje.wpia.uw.edu.pl
Działalność Studencka
Wielką
zaletą
naszego
wydziału
są
niewątpliwie ludzie. I to nie tylko profesorowie, ale
również studenci stanowią o sile i jakości WPiA.
Co roku przybywa zdolnej młodzieży, która po
ukończeniu studiów z powodzeniem odnajduje
się w zawodach prawniczych. Studia dają dobre
przygotowanie merytoryczne oraz stwarzają
możliwości wszechstronnego rozwoju. Służą temu
liczne organizacje studenckie działające na WPiA.
Samorząd Studentów
Pierwszoplanową rolę w zakresie działalności
studenckiej odgrywa Samorząd Studentów, który
z mocy prawa – tworzą wszyscy studenci wydziału.
Obecnie jednak w prace Samorządu zaangażowanych
jest około 50 osób. Są to ludzie otwarci, pomysłowi,
nietuzinkowi, a przede wszystkim zaangażowani
w życie wydziału i Uniwersytetu.
Praca społeczna, szeroko rozumiana działalność
kulturalna oraz organizatorska nie wyczerpują
zakresu aktywności Samorządu, którego znakiem
firmowym, także poza wydziałem, są przedsięwzięcia
charytatywne.
21
Działalność Studencka
Od kilku lat organizowana jest akcja „Student
Prawa Mikołajem”, której cały dochód przeznaczany
jest na dziecięce szpitale i domy dziecka. Samorząd
pomaga także w zbiorkach pieniędzy dla UNICEFu,
a także dla WOŚPu. We wszystkich tych akcjach
samorządowi aktywiści udowadniają, że są ludźmi
o dużej wrażliwości społecznej.
Z całą pewnością można powiedzieć, że
działalność Samorządu Studentów pełni niebagatelną
rolę w życiu WPiA, co doceniają tak studenci, jak
i kadra naukowa. Nadrzędnym zadaniem Samorządu
jest reprezentowanie studentów i obrona ich
praw na forum wydziału i Uniwersytetu. W tym
celu corocznie wybierany jest Zarząd Samorządu
Studentów oraz przedstawiciele Samorządu do Rady
Wydziału i Parlamentu Studentów UW.
W ramach Samorządu działają rożne jednostki.
Komisja Praktyk dba o rozwój zawodowy studentów
i absolwentów. Oprócz niej działa szereg komisji,
mających wspólne cele: wpływanie na polepszenie
warunków studiowania, obrona praw studentów,
udzielanie pomocy studentom w ramach zasad
studiowania
(Komisja
ds.
Dydaktycznych),
zapewnianie studentom atrakcji kulturalnych
i inicjowanie akcji dobroczynnych (Komisja
Kultury) oraz dostarczanie studentom rozrywki
poprzez organizowanie licznych imprez, koncertów
i wyjazdów (Komisja Organizacyjna).
Nie sposób nie wspomnieć Komisji Informacji
i Promocji, która swą misję informacyjną realizuje
przez wydawanie wydziałowego pisma „Lexuss”,
regularny newsletter oraz prowadzenie strony
internetowej, na której znajduje się mnóstwo
informacji, także dla kandydatów (www.samorzad.
wpia.uw.edu.pl). Zajmuje się ona również
pozyskiwaniem zniżek dla studentów oraz
promowaniem wydziału na zewnątrz. Niejako
obok Samorządu działa Komisja Stypendialna,
której członkowie dzielą środki finansowe na
różnorodne stypendia, m.in. socjalne, mieszkaniowe
i żywieniowe.
Do najbardziej cenionych inicjatyw Samorządu
należy organizacja integracyjnych obozów zerowych
„Lucień”, podczas których nowo przyjęci studenci
w łatwy i przyjemny sposób zapoznają się z regułami
panującymi na WPiA.
Stanowi to też doskonałą okazję do nawiązania
fantastycznych znajomości, które niejednokrotnie
przeradzają się w długotrwałe przyjaźnie.
Koła naukowe
O ile Samorząd Studentów zajmuje się
wszystkimi możliwymi kwestiami życia studenckiego,
o tyle koła naukowe skupiają się na pogłębianiu
wiedzy i umiejętności w konkretnej dziedzinie prawa.
Z założenia koła naukowe uzupełniają
i ubogacają merytoryczną ofertę studiów poprzez
22
bardzo skuteczną metodę nauki - samokształcenie.
Uczestnictwo w pracach kół naukowych jest zupełnie
dobrowolne, a ich członkowie sami sobie narzucają
rytm i formę pracy.
Na naszym wydziale działa ok. 30 kół
naukowych. Z uwagi na rosnące zainteresowanie
studenckim ruchem naukowym, co roku liczba kół
się zwiększa. Do najważniejszych zalet działalności
w kołach naukowych należą: bliski kontakt z kadrą
profesorską (szczególnie z opiekunami kół),
możliwość rozwijania pasji naukowych wśród osób
o podobnych zainteresowaniach, nawiązywanie
kontaktów z członkami kół na innych uniwersytetach,
także za granicą, możliwość zapraszania na spotkania
autorytetów prawniczych, a także, co bardzo istotne
na tak dużym wydziale, integracja ze studentami,
których prawdopodobnie nie byłoby okazji poznać.
Do najbardziej popularnych form działalności
kół należą wspomniane spotkania ze znanymi ludźmi
oraz spotkania dyskusyjne, na których prezentowane
są autorskie referaty naukowe. Oprócz tego są to:
organizowane konferencje, często ogólnopolskie
czy międzywydziałowe, a także wyjazdy naukowe.
Członkowie kół, ale też i osoby nie zrzeszone,
a chcące podzielić się swą wiedzą, mogą publikować
efekty swojej pracy i badań na łamach “Przeglądu
Prawniczego” – jest to pismo wydziałowe, również
redagowane przez studentów.
Jednak każde koło ma swoją specyfikę.
Przykładowo Koło Naukowe Prawa Karnego „Temida”
ma bardzo wielu członków, którzy spotykają się
co tydzień w kawiarni o wielce wymownej nazwie
„Szafot”, a oprócz tego inscenizują pokazowe procesy
sądowe, wyjeżdżają na warsztaty kryminalistyczne,
współpracują z policją, stawiają na praktyczne
zdobywanie umiejętności.
Jest także Koło Naukowe Mediacjii Negocjacji
„Komin”, które oprócz cyklicznych spotkań
rozwijających wiedzę teoretyczną, wysyła swoich
członków na turnieje negocjacyjne.
Są koła, takie jak Koło Naukowe„Pro Patria”,
które poprzez swoją działalność chcą, m.in.
kształcić studentów na świadomych obywateli
i profesjonalnych prawników oraz propagować idee
praworządności i kultury prawnej.
Natomiast członkowie Koła Naukowego
Prawa Rzymskiego i Kanonicznego „Utriusque Iuris”
zgłębiają prawo kompleksowo, dostrzegają jego
walory, ale też i słabości. Tak jak nazwa wskazuje,
nawiązują do prawa rzymskiego i zasad moralnych
płynących z chrześcijaństwa. Szczególnie warto
wybrać się z członkami tego Koła na, organizowany
przez nich co roku, obóz zerowy do Poronina,
aby wspólnie podczas górskich wycieczek szukać
odpowiedzi na pytanie: „Czym jest prawo?”. Koło to
daje rzadko spotykaną sposobność poczucia jedności
wśród tak licznej rzeszy studenckiej, odnaleźć
23
Działalność Studencka
się między ludźmi o podobnych zapatrywaniach
i zainteresowaniach.
Dyskusyjny Klub Filmowy „Błękit Pruski”
zrzesza miłośników filmu, osoby chcące rozwijać
swoją wiedzę o filmie i dzielić się swoimi uwagami
podczas dyskusji przeprowadzanych przy projekcjach
filmowych.
Koło Naukowe „Błękit Pruski” jest DKFem zrzeszonym w PFDKF od 1999 roku, od 2007
roku na stażu stałym. Kino Prawnicze ma na celu
zapoznanie studentów prawa oraz innych kierunków
z największymi arcydziełami filmowymi o tematyce
prawnej, zarówno kina polskiego, jak również
europejskiego i amerykańskiego. Jest to wyjątkowa
okazja do zobaczenia dzieł bardzo wartościowych,
tym bardziej, że są to tytuły rzadko wyświetlane.
Koło ukazało koherentność wydziałowego ruchu
naukowego projektem „Koło + Koło”, organizując
z innymi pokazy filmowe dotyczące różnych
dylematów połączonych z panelami dyskusyjnymi
z udziałem znakomitych osobistości. Warta uwagi jest
również najnowsza inicjatywa „Błękitu Pruskiego”,
który zamierza założyć wydziałową filmotekę, gdzie
filmy będzie mógł bezpłatnie wypożyczać każdy
student WPiA.
Powyżej wymienione koła naukowe to tylko
niektóre z prężnie działających na naszym Wydziale.
Każde koło może pochwalić się czymś niezwykłym,
oryginalnym, wartościowym co zdecydowanie
24
poszerza ofertę edukacyjną naszego wydziału.
Wśród tylu kół działających na WPiA każdy student
znajdzie dla siebie najwłaściwsze, w działalność
którego będzie się chciał zaangażować.
Bardzo zróżnicowana jest wielkość kół
naukowych, niektóre z nich są bardzo liczne, niektóre
kameralne, zgłębiające bardzo wąski zakres wiedzy
prawniczej. Dzięki temu łatwiej znaleźć się w gronie
pasjonatów pewnych dziedzin prawa, co na pewno
wpływa na jakość działalności poszczególnych kół.
Działalność w Samorządzie i ruchu
naukowym daje możliwość zdobycia doświadczenia
w kontaktach z ludźmi, a koordynowanie projektów
stwarza szansę zdobycia praktycznych umiejętności,
które z pewnością przydadzą się w życiu zawodowym.
Dochodzą do tego zalety związane z poznawaniem
interesujących i wartościowych ludzi, a znajomości
te niejednokrotnie owocują zawarciem przyjaźni na
okres dłuższy niż pięć lat studiów.
Opinie Studentów o WPIA UW
Wybrałam
naukę
na
Uniwersytecie
Warszawskim w trybie niestacjonarnym, ponieważ
jest to jedyna uczelnia w Polsce, gdzie studia
wieczorowe nie różnią się niczym od dziennych
– przede wszystkim program i zakres nauczania
jest ten sam, a studenci traktowani są na równi.
Właśnie dlatego zrezygnowałam z dziennego prawa
poza Warszawą, głosy podpowiadające, że ,,UW to
przecież najlepsza uczelnia w kraju’’ przekonały mnie
do zmiany planów (w ostatnim momencie!). Na
razie jestem bardzo zadowolona z decyzji i nie żałuję
wyboru. Rozwijam się, cały czas poznaję nowych
ludzi i staram udzielać się w ramach Samorządu.
Podsumowując: wbrew moim wcześniejszym
obawom jest naprawdę fajnie, wszystkim wahającym
się jak ja kiedyś, jak najbardziej polecam prawo na
UW.
Aleksandra Reszelska, I rok
Wybrałem prawo, ponieważ jest to bardzo
rozwijający kierunek. Daje szeroką wiedzę zarówno
życiową jak i fachową oraz uczy abstrakcyjnego
i analitycznego myślenia. Ponadto decydujący wpływ
na moją decyzję miało również to, że prawo z jednej
strony daje bardzo konkretny zawód, a z drugiej,
prawnicy poszukiwani są w prawie każdej branży.
Dzięki temu można wybierać, czy chce się pracować
dla wielkich korporacji, niedużych kancelarii czy też
w sektorze publicznym.
Wojciech Majewski, II rok
obóz integracyjny - można tam poznać prawdziwych
przyjaciół, a wspomnienia z pewnością na długo
pozostaną w pamięci.
Aleksandra Świder, I rok
WPiA UW, miejsce niebanalne. Jeśli oczywiście
chcesz skorzystać z możliwości jakie oferuje
studiowanie na najlepszym wydziale prawa w Polsce.
Klinika Prawa, Koła Naukowe, Szkoły Prawa Obcego,
Samorząd Studencki i wydziałowa gazeta „Lexuss”.
A także świetni wykładowcy, rewelacyjni ludzie
i emocjonujące pojedynki z USOSem. Gdy już się
tu pojawisz nie będziesz chciał odejść, bez tego
wydziału nie da się żyć, on uzależnia.
Anna Wójcik, III rok
Studiowanie na Wydziale Prawa i Administracji
jest najlepszym wyborem dla przyszłego
studenta prawa. Wysoki poziom nauczania oraz
wykwalifikowana kadra naukowa dają możliwość
bardzo dobrego przygotowania się do przyszłych
egzaminów na aplikacje. Studiując na Wydziale,
mam dostęp do wszelkiego rodzaju baz prawniczych,
szerokiej literatury oraz mam okazje uczestniczyć
w wielu konferencjach o różnej tematyce. Jeżeli
miałbym wybierać ponownie między studiowaniem
tutaj, a studiowaniem na innej uczelni z pewnością
nie wahałbym się z decyzją.
Paweł Rosak, II rok
W liceum studia na WPiA były moim
marzeniem. przychodząc tutaj liczyłam, że wszystkie
wydziałowe legendy na temat logiki, specyficznych
studentów, okażą się nieprawdą. Z dnia na dzień
przekonuję się jednak, że większość z nich nie
znajduje odzwierciedlenia w rzeczywistości.
Jestem zadowolona z wyboru kierunku, choć
nauki jest dużo, a rywalizacja bywa zacięta. Z tym
jednak można sobie poradzić. Obracając się
w dobrym towarzystwie, można pogodzić studia
z prawdziwym życiem studenckim. Bardzo polecam
25
Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji UW
Kontakt z wydziałem nie musi się kończyć
po studiach. Naszym Absolwentom dajemy
możliwość stałego podtrzymywania kontaktów
zawodowych i towarzyskich poprzez członkostwo
w Stowarzyszeniu Absolwentów WPiA UW.
Absolwenci stanowią – obok studentów,
pracowników naukowych i administracji – czwarty
filar, na którym opiera się społeczność akademicka.
Od kilku lat Wydział Prawa i Administracji UW
podejmuje bardzo intensywne działania, zmierzające
do współpracy ze swoimi Absolwentami.
inicjatyw jest,
Stowarzyszenia
Członkostwo w Stowarzyszeniu daje możliwości
uczestniczenia w wielu spotkaniach i imprezach.
Co roku organizowane są spotkania Wigilijne, czy
też Wielkanocne. W czerwcu aranżowane są letnie
Absolwentów, wspieranie aktywizacji zawodowej
studentów i absolwentów.
pikniki dające okazję do wspólnej zabawy wszystkich
członków.
Równocześnie wielu członków Stowarzyszenia
jest jednocześnie członkami Klubu Absolwentów
UW, co stwarza warunki dla rozwoju kontaktów
między
absolwentami
rożnych
kierunków
studiów. Stowarzyszenie współpracuje też ściśle
z Samorządem Studentów oraz organizacjami
studenckimi działającymi na Wydziale.
Jednak największą imprezą Stowarzyszenia,
odbywającą się od trzech lat jest Bal Karnawałowy
Prawników. Za każdym razem ma inny charakter
i stanowi doskonałą formę integracji środowiska
prawników.
m.in.
Jedną z najistotniejszych
wspieranie działalności
Założone w 2000 r. Stowarzyszenie stawia sobie
za cele, m.in. wymianę informacji i doświadczeń,
działanie na rzecz rozwoju zawodowego członków,
integrację środowiska absolwentów WPiA UW,
budowanie więzów solidarności koleżeńskiej
i zawodowej, a także propagowanie kultury prawnej.
26
Członkiem Stowarzyszenia może zostać każdy
Absolwent studiów magisterskich, licencjackich
lub doktoranckich kierunku Stowarzyszenie
Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji UW
prawo lub administracji WPiA UW, któremu bliskie
są cele Statutowe Stowarzyszenia i chce spotkać
Koleżanki i Kolegów w sentymentalnych miejscach
z czasow studiów. Deklaracja członkowska dostępna
jest na stronie internetowej:
www.absolwenciprawa.org
Zachęcamy do wstąpienia
członkostwa w Stowarzyszeniu.
i aktywnego
Wymagane dokumenty
Sposób
ustalenia
wyniku
egzaminu
maturalnego w części pisemnej na poziomie
odstawowym z przedmiotu, który zdawany
był w części pisemnej wyłącznie na poziomie
rozszerzonym (dotyczy wyłącznie kandydatów
z nową maturą z lat 2008 i 2009 oraz kandydatów
z Maturą Międzynarodową) określa Załącznik nr 3 do
Uchwały nr 95, zamieszczony na stronie internetowej
Uniwersytetu Warszawskiego:
www.rekrutacja.uw.edu.pl
Kandydat
zakwalifikowany
na
studia
pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie
składa w terminie przewidzianym w harmonogramie
następujące dokumenty:
•oryginał (lub w uzasadnionych przypadkach
odpis) świadectwa dojrzałości albo dyplomu
IB albo świadectwa maturalnego uzyskanego
za granicą,
•podanie o przyjęcie na studia wydrukowane
z osobistego konta rejestracyjnego kandydata,
•poświadczona przez UW kopia dowodu
osobistego
lub
innego
dokumentu
potwierdzającego tożsamość kandydata na
studia,
•3 fotografie zgodne z wymaganiami
stosowanymi przy wydawaniu dowodów
osobistych,
•podanie o wydanie Elektronicznej Legitymacji
Studenckiej, wydrukowane po wprowadzeniu
•przez kandydata na osobiste konto
rejestracyjne jego fotografii,
•dowód uiszczenia opłaty za Elektroniczną
Legitymację Studencką,
•dodatkowo: od olimpijczyka korzystającego
z całkowitego zwolnienia z postępowania
kwalifikacyjnego - zaświadczenie o uzyskanym
tytule laureata lub finalisty olimpiady stopnia
centralnego.
Od kandydata legitymującego się świadectwem
maturalnym lub dyplomem ukończenia studiów
wyższych wydanymi za granicą – poza wymienionymi
ww. dokumentami – wymagane są następujące
dokumenty:
•zaświadczenie o nostryfikacji – w przypadku
świadectwa
maturalnego
wydanego
w kraju, z którym Polska nie zawarła umowy
o wzajemnym uznawaniu dokumentów
o wykształceniu, oraz w przypadku dokumentu
z kraju, z którym Polska zawarła ww. umowę,
ale dokument ten nie jest nią objęty;
•poświadczenie w formie legalizacji lub
apostille, jeżeli dokument został wydany przez
instytucję działającą w systemie edukacji
państwa będącego stroną Konwencji Haskiej
z dnia 5 października 1961 r. znoszącej
wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów
urzędowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938
i 939);
•tłumaczenie przysięgłe na język polski
świadectwa lub dyplomu oraz ww.
poświadczenia (jeśli zostało sporządzone
w języku obcym);
•kserokopia potwierdzenia legalizacji pobytu na
terytorium Polski (zezwolenie na zamieszkanie
na czas oznaczony - karta czasowego pobytu
lub zezwolenie na osiedlenie się – karta stałego
pobytu) - w przypadku cudzoziemców;
•zaświadczenie
lekarskie
o braku
przeciwwskazań do podjęcia studiów wyższych
(z tłumaczeniem, jeśli wydane zostało w innym
języku niż polski) - w przypadku cudzoziemców.
Od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na
studia drugiego stopnia – poza ww. podstawowymi
dokumentami – wymagany jest dyplom magistra,
licencjata, inżyniera lub równorzędny.
27
Zasady rekrutacji na studia w
roku akademickim 2012/2013 r.
w roku
Studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego można podjąć na jednym z dwóch kierunków:
Kierunek prawo - to pięcioletnie jednolite studia magisterskie. Oferowane są w dwóch formach:
· studiów stacjonarnych (bezpłatnych)
· studiów niestacjonarnych (płatnych).
Kierunek administracja - to dwustopniowe studia niestacjonarne (zaoczne, płatne).
· Studia pierwszego stopnia trwają trzy lata. Ich absolwenci uzyskują tytuł licencjata.
· Studia drugiego stopnia trwają dwa lata. Absolwenci uzyskują tytuł magistra administracji.
Oferujemy na nich trzy specjalizacje:
- integracja europejska,
- finanse publiczne i administracja skarbowa,
- administracja służb ochrony porządku publicznego.
Zasady rekrutacji na studia prowadzone przez Wydział Prawa i Administracji UW w roku akademickim
2012/2013 określone są przez Senat Uniwersytetu Warszawskiego i zamieszczone na stronie internetowej
Uniwersytetu Warszawskiego: www.rekrutacja.uw.edu.pl
I. Studia pierwszego stopnia i jednolite magisterskie
1. Ogólne dane
Kierunek studiów: prawo
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Poziom kształcenia: jednolite magisterskie
Forma studiów: stacjonarne
Czas trwania: 10 semestrów
Limit miejsc: 400
Minimalna liczba osób przyjętych będąca warunkiem uruchomienia studiów: 100
2. Zasady kwalifikacji
1) Kandydaci z nową maturą (2005 – 2011)
Przedmiot dodatkowy
Przedmioty obowiązkowe na maturze
obowiązkowy w kwalifikacji na
studia
Język obcy
Język polski
poziom podstawowy x 0,8
poziom rozszerzony x 1,0
Matematyka1
nowożytny
poziom podstawo-
poziom podstawo-
wy x 0,8
wy x 0,8
poziom rozszerzony x 1,0
poziom rozszerzo-
X2
poziom rozszerzony x 1,0
ny x 1,0
waga = 15 %
28
28
waga = 5 %
waga = 10 %
waga = 35 %
Z przedmiotów obowiązkowych na maturze kandydat może podać wynik na poziomie podstawowym lub
na poziomie rozszerzonym. Wynik poziomu podstawowego będzie uwzględniony z wagą = 0,8. Wynik poziomu
rozszerzonego będzie uwzględniony z wagą = 1,0.
Dopuszcza się, aby kandydaci, którzy uzyskali maturę w latach 2005 – 2009, o ile nie zdawali matematyki,
wskazali w miejsce matematyki inny przedmiot spośród wymienionych niżej przedmiotów do wyboru, różny od
języka polskiego.
2
Wybrany przez kandydata spośród następujących: historia, wiedza o społeczeństwie,
geografia, język
polski, matematyka, język łaciński i kultura antyczna, filozofia.
1
Wynik końcowy każdego kandydata to liczba z przedziału 0 – 100, równa średniej ważonej wyników
z trzech obowiązkowych przedmiotów maturalnych zdawanych na poziomie podstawowym lub na poziomie
rozszerzonym oraz dwóch dodatkowych przedmiotów, zdawanych na poziomie rozszerzonym.
2) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) i Maturą Europejską (EB)
Będą kwalifikowani na podstawie zasad obowiązujących osoby legitymujące się nową polska maturą.
Przedmioty obowiązkowe na maturze
Język polski lub
Matematyka
Przedmiot dodatkowy
Język drugi
Z grupy 3- człowiek
Język obcy A1 (IB)
i społeczeństwo
Język ojczysty L1 (EB)
poziom HL (IB)
poziom SL x 0,8 (IB)
poziom SL x 0,8 (IB)
poziom SL x 0,8 (IB)
poziom HL x 1,0 (IB)
poziom HL x 1,0 (IB)
poziom HL x 1,0 (IB)
poziomy: L1, L4, L5 x
poziomy: 2(x45) i 3(x45) x
0,8 (EB)
08 (EB)
poziomy: L1+3, L2, L3 oraz poziomy: 4(x45), 5(x45) oraz
L2+3 x 1,0
5+3 x 1,0 (EB)
Waga = 15 %
waga = 5 %
X1
poziomy: L1, L4, L5 x 0,8 (EB) poziomy: 4(x45) oraz 5(x45)
poziomy: L1+3, L2, L3 oraz
(EB)
L2+3 x 1,0 (EB)
waga = 10 %
waga = 35 %
Wybrany przez kandydata spośród następujących: historia, geografia, filozofia, ekonomia, matematyka (tu
również poziom 5+3), język ojczysty.
1
Kandydatom ze szkół dwujęzycznych oraz kandydatom z Maturą Europejską, którzy posiadają wynik
z języka obcego na poziomie L2+3 przelicza się wynik z języka obcego na poziomie dwujęzycznym według wzoru
określonego przez Uniwersytet Warszawski.
Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB oraz na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe
w następujący sposób:
29
29
Egzamin IB
Egzamin EB
Egzamin maturalny
(„nowa matura”)
7 pkt.
9,00 – 10,00
100 %
6 pkt.
8,00 – 8,95
90 %
5 pkt.
7,00 – 7,95
75 %
4 pkt.
6,00 – 6,95
60 %
3 pkt.
5,00 – 5,95
45 %
2 pkt.
4,00 – 4,95
30 %
3) Kandydaci ze starą maturą
Będą kwalifikowani na podstawie ocen na świadectwie dojrzałości ze wszystkich przedmiotów zdawanych
na maturze w części pisemnej i ustnej (maksymalnie dwa egzaminy pisemne i trzy egzaminy ustne) spośród
następujących przedmiotów: język polski, matematyka, język obcy, biologia, chemia, fizyka, geografia, historia,
łacina, wiedza o społeczeństwie.
Oceny maturalne zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:
Matura do 1991 roku
Matura po 1991 roku
5 – 100 %
6 – 100 %
4 – 85 %
5 – 90 %
3 – 30 %
4 – 75 %
3 – 50 %
2 – 30 %
Wynik końcowy (W) kandydata to średnia arytmetyczna ze wszystkich, przeliczonych na punkty rekrutacyjne,
przedmiotów maturalnych:
W = (P1 + P2 + U1 + U2 + U3)/ 5
gdzie : P1 − wynik egzaminu pisemnego z pierwszego przedmiotu.
P2 – wynik egzaminu pisemnego z drugiego przedmiotu,
U1 – wynik pierwszego egzaminu ustnego,
U2 – wynik drugiego egzaminu ustnego,
U3 – wynik trzeciego egzaminu ustnego.
4) Dodatkowy egzamin wstępny (tzw. sprawdzian predyspozycji)
Nie przewiduje się organizowania dodatkowego sprawdzianu predyspozycji.
5) Kandydaci z maturą zagraniczną (w tym cudzoziemcy)
Rekrutacja na studia dla osób z maturą zagraniczną będzie przeprowadzona w dwóch terminach: w lipcu
2012 r. i we wrześniu 2012 roku.
Kandydaci będą kwalifikowani na podstawie wyników egzaminu ustnego. Jego przedmiotem będzie
historia powszechna XX wieku, w zakresie przewidzianym dla polskiego egzaminu maturalnego z historii na
poziomie rozszerzonym oraz typologia współczesnych ustrojów państwowych na poziomie polskiego egzaminu
maturalnego z wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym.
Bliższe określenie zakresu tematycznego egzaminu wstępnego:
30
30
Pierwsza wojna światowa
Liga Narodów
Totalitaryzmy
Światowy kryzys gospodarczy i jego następstwa
Druga wojna światowa
System ONZ
„Zimna” wojna
Dekolonizacja
Upadek komunizmu
Integracja europejska, globalizacja
Wielość kultur, koegzystencja czy walka cywilizacji?
Prawa człowieka i ich ochrona
Współczesne systemy rządów demokratycznych
parlamentarno – gabinetowy (Wielka Brytania)
prezydencki (USA)
mieszany (V Republika Francuska)
Podstawy ustroju Rzeczpospolitej Polskiej.
Egzamin oceniany będzie w sześciostopniowej skali: 2; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5.
Wynik pozytywny ≥ 3,0 zostanie przeliczony na punkty:
5
− 100 pkt.,
4,5
− 90 pkt.,
4,0
− 75 pkt.,
3,5
− 50 pkt.,
3,0
− 30 pkt.
W terminie lipcowym kandydaci będą kwalifikowani w ramach ogólnego limitu miejsc.
W terminie wrześniowym limit miejsc dla kandydatów z maturą zagraniczną wynosi 12. W ramach tego
limitu w terminie wrześniowym zostanie sporządzona odrębna lista rankingowa.
6) Studia równoległe i przeniesienia z innych uczelni
Limity miejsc:
• na studia równoległe: 37
• na studia w trybie przeniesienia: 10
Zasady kwalifikacji:
• na studia równoległe: Rekrutacja ma charakter zamknięty. O przyjęcie mogą się ubiegać studenci tylko tych
wydziałów Uniwersytetu Warszawskiego, z którymi Wydział Prawa i Administracji zawarł odpowiednie
porozumienia, to jest:
Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych – limit miejsc 8,
Wydziału Nauk Ekonomicznych – limit miejsc 7,
Wydziału Zarządzania – limit miejsc 7,
oraz − na mocy porozumienia zawartego przez Uniwersytet Warszawski i Szkołę Główną Handlową
w Warszawie − studenci SGH, dla których limit miejsc wynosi 15.
Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzą komisje powołane na macierzyst(-ych, -ej)
wydziałach/Uczelni kandydatów. Do postępowania dopuszczeni będą tylko ci kandydaci, którzy
na podstawowym kierunku studiów zaliczyli nie mniej niż drugi i nie więcej niż trzeci rok studiów
31
31
oraz nie studiują na Wydziale Prawa i Administracji w ramach innego toku studiów. Podstawowym
kryterium przesądzającym o umieszczeniu na liście zakwalifikowanych na studia równoległe będzie
dotychczasowa średnia ocen ze studiów kandydata, nie niższa niż 4,0.
Wydział Prawa i Administracji, uczestnicząc w federacji wydziałów Kolegium Międzywydziałowych
Indywidualnych Studiów Humanistycznych Uniwersytetu Warszawskiego, przyjmie 15 studentów
MISH, którzy chcą się ubiegać o dyplom magistra prawa w systemie MISH.
• na studia w trybie przeniesienia: O przeniesienie może się ubiegać student, który w innej uczelni w toku
studiów stacjonarnych na kierunku prawo zaliczył drugi bądź trzeci rok studiów i uzyskał średnią ocen
powyżej 4,5. Przeniesienie na WPiA UW jest zatem możliwe wyłącznie na trzeci lub, odpowiednio, na
czwarty rok studiów. W przypadku większej liczby kandydatów zostanie przeprowadzone postępowanie
kwalifikacyjne na podstawie kryterium średniej ocen.
4. Ulgi dla laureatów i finalistów olimpiad szczebla centralnego obowiązujące w latach 2012 - 2015
Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskują laureaci:
a) olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego: Historycznej, Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym;
b) którzy zajęli jedno z trzech pierwszych miejsc w: Olimpiadzie Wiedzy o Prawach Człowieka „Demokracja
– Prawa Człowieka – Rządy Prawa”;
c) polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej.
5. Informacja o odpłatności za studia
Prawnicze stacjonarne jednolite studia magisterskie są bezpłatne.
32
32
1. Ogólne dane
Kierunek studiów: prawo
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Poziom kształcenia: jednolite magisterskie
Forma studiów: niestacjonarne
Czas trwania: 10 semestrów
Limit miejsc: 750
Minimalna liczba osób przyjętych będąca warunkiem uruchomienia studiów: 150
2. Zasady kwalifikacji
Kandydaci z nową maturą (2005 – 2011), kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB), kandydaci z Maturą
Europejską (EB) oraz kandydaci ze starą maturą będą przyjmowani w ramach limitu miejsc.
Jeśli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, to wyniki maturalne zostaną przeliczone w celu
obliczenia punktów rekrutacyjnych:
1) Kandydaci z nową maturą (2005 – 2011)
Przedmioty obowiązkowe na maturze
Język polski
Matematyka
poziom podstawowy x 0,8
poziom podstawowy x 0,8
poziom rozszerzony x 1,0
poziom rozszerzony x 1,0
waga = 50 %
waga = 10 %
Z przedmiotów obowiązkowych na maturze kandydat może podać wynik na poziomie podstawowym lub
na poziomie rozszerzonym. Wynik poziomu podstawowego będzie uwzględniony z wagą = 0,8. Wynik poziomu
rozszerzonego będzie uwzględniony z wagą = 1,0.
Dopuszcza się, aby kandydaci, którzy uzyskali maturę w latach 2005 – 2009, o ile nie zdawali matematyki,
wskazali w miejsce matematyki inny przedmiot zdawany na maturze, różny od języka polskiego i języka obcego
nowożytnego.
Wynik końcowy każdego kandydata to liczba z przedziału 0 – 100, równa średniej ważonej wyników
z trzech przedmiotów maturalnych zdawanych na poziomie podstawowym lub na poziomie rozszerzonym.
33
33
2) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) i Maturą Europejską (EB)
Będą kwalifikowani na podstawie zasad obowiązujących osoby legitymujące się nową polską maturą.
Przedmioty obowiązkowe na maturze
Matematyka
Język polski lub
Język obcy A1 (IB)
Język ojczysty L1 (EB)
poziom SL x 0,8 (IB)
poziom SL x 0,8 (IB)
poziom HL x 1,0 (IB)
poziom HL x 1,0 (IB)
poziomy L1, L4, L5 x 0,8 (EB)
poziomy: 2(x45) i 3(x45) x 08 (EB)
poziomy L1+3, L2, L3 oraz L2+3
poziomy: 4(x45), 5(x45) oraz 5+3 x 1,0 (EB)
x 1,0
Waga = 50 %
waga = 10 %
Kandydatom ze szkół dwujęzycznych oraz kandydatom z Maturą Europejską, którzy posiadają wynik
z języka obcego na poziomie L2+3 przelicza się wynik z języka obcego na poziomie dwujęzycznym według wzoru
określonego przez Uniwersytet Warszawski.
Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB oraz na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe
w następujący sposób:
Egzamin maturalny
Egzamin IB
Egzamin EB
7 pkt.
9,00 – 10,00
100 %
6 pkt.
8,00 – 8,95
90 %
5 pkt.
7,00 – 7,95
75 %
4 pkt.
6,00 – 6,95
60 %
3 pkt.
5,00 – 5,95
45 %
2 pkt.
4,00 – 4,95
30 %
(„nowa matura”)
3) Kandydaci ze starą maturą
Będą kwalifikowani na podstawie ocen na świadectwie dojrzałości ze wszystkich przedmiotów zdawanych
na maturze w części pisemnej i ustnej (maksymalnie dwa egzaminy pisemne i trzy egzaminy ustne) spośród
następujących przedmiotów: język polski, matematyka, język obcy, biologia, chemia, fizyka, geografia, historia,
łacina, wiedza o społeczeństwie.
34
34
Oceny maturalne zostaną przeliczone na punkty procentowe w następujący sposób:
Matura do 1991 roku
Matura po 1991 roku
5 – 100 %
6 – 100 %
4 – 85 %
5 – 90 %
3 – 30 %
4 – 75 %
3 – 50 %
2 – 30 %
Wynik końcowy (W) kandydata to średnia arytmetyczna ze wszystkich, przeliczonych na punkty rekrutacyjne,
przedmiotów maturalnych:
W = (P1 + P2 + U1 + U2 + U3)/ 5
gdzie : P1 − wynik egzaminu pisemnego z pierwszego przedmiotu.
P2 – wynik egzaminu pisemnego z drugiego przedmiotu,
U1 – wynik pierwszego egzaminu ustnego,
U2 – wynik drugiego egzaminu ustnego,
U3 – wynik trzeciego egzaminu ustnego.
4) Dodatkowy egzamin wstępny (tzw. sprawdzian predyspozycji)
Nie przewiduje się organizowania dodatkowego sprawdzianu predyspozycji.
5) Kandydaci z maturą zagraniczną (w tym cudzoziemcy)
Rekrutacja na studia dla osób z maturą zagraniczną będzie przeprowadzona w dwóch terminach:
• w lipcu 2012 r. w ramach ogólnego limitu miejsc;
• we wrześniu 2012 r. – limit miejsc wynosi 38. W rekrutacji wrześniowej zostanie sporządzona odrębna
lista rankingowa: kandydaci zostaną uszeregowani według malejącej liczby uzyskanych punktów i w tej
kolejności będą przyjmowani na studia aż do wyczerpania limitu.
Kandydaci będą kwalifikowani na podstawie wyników egzaminu ustnego. Jego przedmiotem będzie
historia powszechna XX wieku, w zakresie przewidzianym dla polskiego egzaminu maturalnego z historii
na poziomie podstawowym oraz typologia współczesnych ustrojów państwowych na poziomie polskiego
egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym.
Bliższe określenie zakresu tematycznego egzaminu wstępnego:
Pierwsza wojna światowa
Liga Narodów
Totalitaryzmy
Światowy kryzys gospodarczy i jego następstwa
Druga wojna światowa
System ONZ
„Zimna” wojna
Dekolonizacja
Upadek komunizmu
Integracja europejska, globalizacja
Wielość kultur, koegzystencja czy walka cywilizacji?
Prawa człowieka i ich ochrona
Współczesne systemy rządów demokratycznych
parlamentarno – gabinetowy (Wielka Brytania)
35
35
prezydencki (USA)
mieszany (V Republika Francuska)
Podstawy ustroju Rzeczpospolitej Polskiej.
Egzamin oceniany będzie w sześciostopniowej skali: 2; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5.
Wynik pozytywny ≥ 3,0 zostanie przeliczony na punkty:
6
− 100 pkt.,
4,5
− 90 pkt.,
4,0
− 75 pkt.,
3,5
− 50 pkt.,
3,0
− 30 pkt.
6) Studia równoległe i przeniesienia z innych uczelni
Limity miejsc:
• na studia równoległe: 0
• na studia w trybie przeniesienia: 50
Zasady kwalifikacji:
• na studia w trybie przeniesienia: O przeniesienie może się ubiegać student, który w innej uczelni w toku
studiów na kierunku prawo zaliczył drugi bądź trzeci rok studiów i uzyskał średnią ocen powyżej 3,5.
Przeniesienie na WPiA UW jest zatem możliwe wyłącznie na trzeci lub, odpowiednio, na czwarty rok
studiów. W przypadku większej liczby kandydatów zostanie przeprowadzone postępowanie kwalifikacyjne
na podstawie kryterium średniej ocen.
4. Ulgi dla laureatów i finalistów olimpiad szczebla centralnego obowiązujące w latach 2012 - 2015
Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskują laureaci:
d) olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego: Historycznej, Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym;
e) którzy zajęli jedno z trzech pierwszych miejsc w: Olimpiadzie Wiedzy o Prawach Człowieka „Demokracja
– Prawa Człowieka – Rządy Prawa”;
f) polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej.
5. Informacja o odpłatności za studia
Prawnicze niestacjonarne jednolite studia magisterskie są płatne.
Za rok akademicki
- jednorazowo
7 000 zł
- w trzech ratach 7 500 zł
- w ośmiu ratach 7 800 zł
36
36
po 2 500 zł
I rata – 2 200 zł
następne po 800 zł
1. Ogólne dane
Kierunek studiów: administracja
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Poziom kształcenia: pierwszego stopnia
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Czas trwania: 6 semestrów
Limit miejsc: 250
Minimalna liczba osób przyjętych będąca warunkiem uruchomienia studiów: 80
2. Zasady kwalifikacji
Kandydaci z nową maturą (2005 – 2011), kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB), kandydaci z Maturą
Europejską (EB) oraz kandydaci ze starą maturą będą przyjmowani w ramach limitu miejsc.
Jeśli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, to wyniki maturalne zostaną przeliczone w celu
obliczenia punktów rekrutacyjnych:
1) Kandydaci z nową maturą
Przedmioty obowiązkowe na maturze
Język polski
Matematyka
poziom podstawowy x 0,8
poziom podstawowy x 0,8
poziom rozszerzony x 1,0
poziom rozszerzony x 1,0
Waga = 50 %
waga = 10 %
Z przedmiotów obowiązkowych na maturze kandydat może podać wynik na poziomie podstawowym lub
na poziomie rozszerzonym. Wynik poziomu podstawowego będzie uwzględniony z wagą = 0,8. Wynik poziomu
rozszerzonego będzie uwzględniony z wagą = 1,0.
Dopuszcza się, aby kandydaci, którzy uzyskali maturę w latach 2005 – 2009, o ile nie zdawali matematyki,
wskazali w miejsce matematyki inny przedmiot zdawany na maturze, różny od języka polskiego i języka obcego.
Wynik końcowy każdego kandydata to liczba z przedziału 0 – 100, równa średniej ważonej wyników
z trzech przedmiotów maturalnych zdawanych na poziomie podstawowym lub rozszerzonym.
2) Kandydaci z Maturą Międzynarodową (IB) i Maturą Europejską (EB)
Będą kwalifikowani na podstawie zasad obowiązujących osoby legitymujące się nową polska maturą.
37
37
Przedmioty obowiązkowe na maturze
Matematyka
Język polski lub
Język obcy A1 (IB)
Język ojczysty L1 (EB)
poziom SL x 0,8 (IB)
poziom SL x 0,8 (IB)
poziom HL x 1,0 (IB)
poziom HL x 1,0 (IB)
poziomy: L1, L4, L5 x 0,8 (EB)
poziomy: 2(x45) i 3(x45) x 08 (EB)
poziomy: L1+3, L2, L3 oraz L2+3
poziomy: 4(x45), 5(x45) oraz 5+3 x 1,0 (EB)
x 1,0 (EB)
Waga = 50 %
waga = 10 %
Kandydatom ze szkół dwujęzycznych oraz kandydatom z Maturą Europejską, którzy posiadają wynik
z języka obcego na poziomie L2+3 przelicza się wynik z języka obcego na poziomie dwujęzycznym według wzoru
określonego przez Uniwersytet Warszawski.
Wynik egzaminu uzyskany na dyplomie IB oraz na dyplomie EB przelicza się na punkty procentowe
w następujący sposób:
Egzamin IB
Egzamin EB
Egzamin maturalny
(„nowa matura”)
7 pkt.
9,00 – 10,00
100 %
6 pkt.
8,00 – 8,95
90 %
5 pkt.
7,00 – 7,95
75 %
4 pkt.
6,00 – 6,95
60 %
3 pkt.
5,00 – 5,95
45 %
2 pkt.
4,00 – 4,95
30 %
3) Kandydaci ze starą maturą
Kandydaci będą kwalifikowani na podstawie ocen na świadectwie dojrzałości ze wszystkich przedmiotów
zdawanych na egzaminie maturalnym w części pisemnej i ustnej, tj. maksymalnie dwóch egzaminów pisemnych
i trzech egzaminów ustnych spośród następujących przedmiotów: język polski, matematyka, język obcy, biologia,
chemia, fizyka, geografia historia, łacina, wiedza o społeczeństwie. Oceny maturalne zostaną przeliczone na
punkty procentowe w następujący sposób:
matura do roku 1991
matura po roku 1991
5 − 100%
6 − 100%
4 − 85%
5 − 90%
3 − 30%
4 − 75%
3 − 50%
2 − 30%
38
38
Wynik końcowy (W) kandydata to średnia arytmetyczna ze wszystkich przeliczonych na punkty rekrutacyjne
ocen maturalnych, obliczona według wzoru:
W = (P1 + P2 + U1 +U2 +U3 ) / 5
gdzie:
P1 – wynik egzaminu pisemnego z pierwszego przedmiotu,
P2 – wynik egzaminu pisemnego z drugiego przedmiotu,
U1 – wynik egzaminu ustnego z pierwszego przedmiotu,
U2 – wynik egzaminu ustnego z drugiego przedmiotu,
U3 – wynik egzaminu ustnego z trzeciego przedmiotu.
4) Sprawdzian predyspozycji: Nie przewiduje się.
5) Kandydaci z maturą zagraniczną (w tym cudzoziemcy)
Rekrutacja na studia dla osób z maturą zagraniczną będzie przeprowadzona w dwóch terminach:
• w lipcu 2012 r. w ramach ogólnego limitu miejsc;
• we wrześniu 2012 r. – limit miejsc wynosi 25. W rekrutacji wrześniowej zostanie sporządzona odrębna
lista rankingowa: kandydaci zostaną uszeregowani według malejącej liczby uzyskanych punktów i w tej
kolejności będą przyjmowani na studia aż do wyczerpania limitu.
Kandydaci będą kwalifikowani na podstawie wyników egzaminu ustnego. Jego przedmiotem będzie
historia powszechna XX wieku, w zakresie przewidzianym dla polskiego egzaminu maturalnego z historii
na poziomie podstawowym oraz typologia współczesnych ustrojów państwowych na poziomie polskiego
egzaminu maturalnego z wiedzy o społeczeństwie na poziomie rozszerzonym.
Bliższe określenie zakresu tematycznego egzaminu wstępnego:
Pierwsza wojna światowa
Liga Narodów
Totalitaryzmy
Światowy kryzys gospodarczy i jego następstwa
Druga wojna światowa
System ONZ
„Zimna” wojna
Dekolonizacja
Upadek komunizmu
Integracja europejska, globalizacja
Wielość kultur, koegzystencja czy walka cywilizacji?
Prawa człowieka i ich ochrona
Współczesne systemy rządów demokratycznych
parlamentarno – gabinetowy (Wielka Brytania)
prezydencki (USA)
mieszany (V Republika Francuska)
Podstawy ustroju Rzeczpospolitej Polskiej.
39
39
Egzamin oceniany będzie w sześciostopniowej skali: 2; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5.
Wynik pozytywny ≥ 3,0 zostanie przeliczony na punkty:
5
− 100 pkt.,
4,5
− 90 pkt.,
4,0
− 75 pkt.,
3,5
− 50 pkt.,
3,0
− 30 pkt.
6) Studia równoległe i przeniesienia z innych uczelni
Limity miejsc:
• na studia równoległe: 0
• na studia w trybie przeniesienia: 50
Zasady kwalifikacji:
• na studia w trybie przeniesienia: O przeniesienie może się ubiegać się wyłącznie student, który w innej
uczelni w toku studiów na kierunku administracja zaliczył pierwszy bądź drugi rok studiów i uzyskał średnią
ocen powyżej 3,0. Przeniesienie na WPiA UW jest zatem możliwe wyłącznie na drugi lub, odpowiednio,
na trzeci rok studiów. W przypadku większej liczby kandydatów zostanie przeprowadzone postępowanie
kwalifikacyjne na podstawie kryterium średniej ocen.
4. Ulgi dla laureatów i finalistów olimpiad szczebla centralnego obowiązujące w latach 2012 - 2015
Maksymalną liczbę punktów możliwych do zdobycia w postępowaniu kwalifikacyjnym uzyskują laureaci:
g) olimpiad przedmiotowych szczebla centralnego: Historycznej, Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym;
h) którzy zajęli jedno z trzech pierwszych miejsc w: Olimpiadzie Wiedzy o Prawach Człowieka „Demokracja
– Prawa Człowieka – Rządy Prawa”;
i) polskich eliminacji Konkursu Prac Młodych Naukowców Unii Europejskiej.
5. Informacja o odpłatności za studia
Niestacjonarne studia administracyjne pierwszego stopnia w systemie zaocznym są płatne.
Za rok akademicki
- jednorazowo
4 700 zł
- w trzech ratach 5 100 zł
I rata – 2 000 zł
II rata – 1 600 zł
III rata – 1 500 zł
- w ośmiu ratach 5 500 zł
I rata – 2 000 zł
następne po 500 zł
40
40
II. Studia drugiego stopnia
1. Ogólne dane
Kierunek studiów: administracja
Profil kształcenia: ogólnoakademicki
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Forma studiów: niestacjonarne (zaoczne)
Czas trwania: 4 semestry
Limit miejsc: 250
Minimalna liczba osób przyjętych będąca warunkiem uruchomienia studiów: 80
2. Zasady rekrutacji
1) Opis postępowania kwalifikacyjnego wraz ze sposobem przeliczania punktów:
Na studia, na podstawie złożonych dokumentów, przyjmowane będą osoby, które posiadają tytuł magistra,
licencjata, inżyniera lub równorzędny.
Gdy liczba kandydatów przekroczy limit miejsc przeprowadzone zostanie postępowanie kwalifikacyjne.
Jeśli o przyjęcie będą się ubiegały osoby posiadające dyplomy określające ostateczny wynik studiów w skali
trzystopniowej oraz osoby posiadające dyplomy określające ostateczny wynik studiów w skali pięciostopniowej,
to limit miejsc zostanie podzielony w proporcji do procentowego udziału obu grup i dla każdej grupy oddzielnie
zostanie sporządzona lista rankingowa.
Punktacja dyplomów w skali trzystopniowej:
dostateczny
– 30 %
dobry
− 85 %
bardzo dobry
− 100 %
Punktacja dyplomów w skali pięciostopniowej:
dopuszczający
− 30 %
dostateczny
− 50 %
dobry
– 75 %
bardzo dobry
– 90 %
celujący
– 100 %
2) Ulgi w postępowaniu kwalifikacyjnym:
Ukończenie studiów I stopnia na kierunku administracja: + 10 % punktów uzyskanych za ostateczny wynik
studiów na dyplomie.
3) Kandydaci z dyplomem zagranicznym (w tym cudzoziemcy)
Na studia prowadzone w języku polskim mogą być przyjęci cudzoziemcy, którzy legitymują się dyplomem
ukończenia w Polsce studiów pierwszego stopnia, jak również obywatele polscy i cudzoziemcy, którzy legitymują
się zalegalizowanym lub opatrzonym apostille dyplomem lub innym dokumentem ukończenia uczelni za granicą
uprawniającym do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznanym, zgodnie
41
41
z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą lub na
podstawie umowy międzynarodowej, za równorzędny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów
pierwszego stopnia.
Rekrutacja na studia dla osób z dyplomem zagranicznym będzie przeprowadzona w dwóch terminach:
• w lipcu 2012 r. w ramach ogólnego limitu miejsc;
• we wrześniu 2012 r. – limit miejsc wynosi 50.
O ile w rekrutacji lipcowej liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc zostanie przeprowadzony dla
kandydatów z dyplomem zagranicznym egzamin wstępny.
• Forma egzaminu: pisemny
• Zagadnienia egzaminacyjne: ogólna problematyka zarządzania sprawami publicznymi.
Egzamin oceniany będzie w sześciostopniowej skali: 2; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5.
Wynik pozytywny ≥ 3,0 zostanie przeliczony na punkty:
5
4,5
4,0
3,5
3,0
− 100 pkt.,
− 90 pkt.,
− 75 pkt.,
− 50 pkt.,
− 30 pkt.
W rekrutacji wrześniowej, jeśli liczba kandydatów będzie większa od limitu miejsc, również zostanie
przeprowadzony egzamin wstępny.
• Forma egzaminu: pisemny
• Zagadnienia egzaminacyjne: ogólna problematyka zarządzania sprawami publicznymi.
Egzamin oceniany będzie w sześciostopniowej skali: 2; 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5.
Wynik pozytywny ≥ 3,0 zostanie przeliczony na punkty:
5
4,5
4,0
3,5
3,0
− 100 pkt.,
− 90 pkt.,
− 75 pkt.,
− 50 pkt.,
− 30 pkt.
Kandydaci zostaną uszeregowani według malejącej liczby uzyskanych punktów i w tej kolejności będą
przyjmowani na studia do wyczerpania limitu miejsc.
4) Studia równoległe i przeniesienia z innych uczelni
Limity miejsc:
na studia równoległe: 0
na studia w trybie przeniesienia: 50
42
42
Zasady kwalifikacji na studia w trybie przeniesienia: O przeniesienie może się ubiegać się student, który
w innej uczelni w toku studiów drugiego stopnia na kierunku administracja zaliczył pierwszy rok i uzyskał średnią
ocen powyżej 3,0. Przeniesienie na WPiA UW jest zatem możliwe wyłącznie na drugi roku studiów. W przypadku
większej liczby kandydatów zostanie przeprowadzone postępowanie kwalifikacyjne w oparciu o kryterium
średniej ocen.
Uwaga: Osoby zakwalifikowane na studia, których program studiów pierwszego stopnia nie uwzględniał
zagadnień zawartych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12
lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia,
a także trybu tworzenia i warunków, jakie musi spełniać uczelnia, by prowadzić studia międzykierunkowe oraz
makrokierunki (Dz.U. nr 164, poz. 1166), mogą uczestniczyć w odpłatnych zajęciach wyrównawczych. Opłata
za te zajęcia będzie kalkulowana na poziomie kosztów ponoszonych przez Wydział Prawa i Administracji.
Zajęcia wyrównawcze będą organizowane z: podstaw prawoznawstwa, prawa konstytucyjnego, teorii
organizacji i kierowania w administracji publicznej, prawa administracyjnego – część ogólna, finansów
publicznych i prawa finansowego, prawa Unii Europejskiej oraz postępowania administracyjnego ogólnego,
podatkowego i egzekucyjnego.
3. Informacja o odpłatności za studia
Niestacjonarne studia drugiego stopnia na kierunku administracja są płatne.
Za rok akademicki
- jednorazowo
5 500 zł
- w trzech ratach 6 000 zł
po 2 000 zł rata
- w ośmiu ratach 6 600 zł
I rata – 1 700 zł
następne po 700 zł
43
43
Terminarz rekrutacji na Wydziale Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego
Data
Rozpoczęcie rejestracji w IRK (Internetowa Rejestracja
Kandydatów): https://irk.uw.edu.pl
1 czerwca 2012r.
Ostatni dzień rejestracji i wnoszenia opłat rekrutacyjnych
3 lipca 2012r.
Pobranie przez system IRK ostatnich wpłat kandydatów
9 lipca 2012r.
Zatwierdzenie wyników rekrutacji na studia
10 -11 lipca 2012r.
Ogłoszenie wyników rekrutacji na studia stacjonarne
12 lipca 2012r. godz. 1400
Dodatkowe informacje
Przyjmowanie dokumentów od kandydatów na studia
stacjonarne
od 1 czerwca 2012 r.
Poniedziałek - Piątek 9:00 - 14:00, parter, budynek CIUW,
Dziekanat Administracji, pok. 3
Kandydat zamieszcza na stronie IRK aktualne zdjęcie
w celu wyrobienia Elektronicznej Legitymacji
Studenckiej (dalej ELS). Zdjęcie wymaga akceptacji
pracownika WPiA (patrz wymogi formalne dotyczące
zdjęć). Nie dotyczy osób posiadających ELS Uniwersytetu
Warszawskiego.
Wymagania formalne dotyczące zdjęć:
Kandydat dokonuje opłaty za ELS.
posiadających ELS UW
Nie dotyczy osób
—
format zdjęć .jpg
—
rozmiar - 300*375 pikseli;
—
zdjęcie kolorowe bez nakrycia głowy i okularów
—
przeciwsłonecznych;
—
głowa w pozycji lewego półprofilu
—
z widocznym lewym uchem;
—
Dokumentem poświadczającym uprawnienie
do załączonej fotografii przedstawiającej osobę
w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o stopniu
niepełnosprawności osoby z powodu wrodzonej lub
nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie
z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu
niepełnosprawności.
—
Dokumentem poświadczającym uprawnienie
do załączonej fotografii przedstawiającej osobę
w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności
wyznaniowej.
Należność za legitymację w wysokości 17 zł należy wpłacać
na wyodrębniony rachunek w Banku Millenium S.A
Uniwersytet Warszawski
Krakowskie Przedmieście 26/28
56116022020000000076486236
Tytuł przelewu: opłata za wydanie legitymacji
Po zatwierdzeniu zdjęcia przez pracownika WPiA
kandydat drukuje z systemu IRK podanie o
wyrobienie ELS. Nie dotyczy osób posiadających ELS UW
Przyjmowanie dokumentów od kandydatów na studia
niestacjonarne na kierunku prawo i administracja
od 1 czerwca 2012r. do 27 lipca 2012r.
Ogłoszenie wyników rekrutacji NA STRONIE
INTERNETOWEJ www.irk.uw.edu.pl
na studia niestacjonarne na kierunku prawo
i administracja
16 lipca 2012r.
1.
Oryginał dokumentu uprawniającego do podjęcia
studiów - świadectwo dojrzałości lub dyplom
ukończenia studiów wyższych (w uzasadnionych
przypadkach istnieje możliwość dostarczenia
odpisu świadectwa dojrzałości, a w przypadku
studiów drugiego stopnia równie
ż odpisu albo
poświadczonej przez uczelnię kserokopii dyplomu
ukończenia studiów wyższy
2.
Podanie o wyrobienie ELS. Nie dotyczy osób
posiadających ELS UW
3.
Dowód wpłaty należności za wydanie ELS. Nie
dotyczy osób posiadających ELS UW
4.
Poświadczona prze z Uczelnię kserokopia dowodu
osobistego
lub
innego
dokumentu
potwierdzającego tożsamość (poświadczenia może
dokonać osoba przyjmująca dokumenty od
kandydata);
5.
Trzy zdjęcia w formacie jak do dowodu osobistego
W przypadku niewypełnienia limitu miejsc, komisja
rekrutacyjna może przewidzieć dodatkowe terminy
rekrutacji
44
Poniedziałek - Piątek 9:00 - 14:00, parter, budynek CIUW,
Dziekanat Administracji, pok. 3
Notatki
45
Notatki
46
45
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu Warszawskiego
00-927 Warszawa
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
e-mail: [email protected]

Podobne dokumenty