Pięć pomysłów na to, by poczuć klimat włoskiego miasta | Cinque

Komentarze

Transkrypt

Pięć pomysłów na to, by poczuć klimat włoskiego miasta | Cinque
Pięć pomysłów na to, by poczuć klimat włoskiego miasta
| Cinque idee per le attività da fare per sentire
l’atmosfera di una città italiana
(la versione italiana sotto)
Mój sposób podróżowania bardzo zmienił się w ciągu ostatnich kilku lat. Właściwie to ja się
zmieniłam.
Kiedyś liczyła się dla mnie ilość odwiedzonych miejsc, nawet, jeśli żadnego z nich dokładnie nie
poznałam.
Był plan, lista miejsc do zobaczenia, lista rzeczy do zrobienia i bieganie od rana do wieczora.
Naprawdę rozumiem tych, którzy żartują, że po powrocie z wyjazdu potrzebują drugiego urlopu,
by odpocząć. Ja z moich podróży wracałam zmęczona i często niezadowolona. Nie dlatego, że były
nieudane. Przeciwnie. Tyle, że doba ma tylko 24h, a mój plan wymagał, by była co najmniej dwa
razy dłuższa. Nie przewidywał zmęczenia, kiepskiego samopoczucia i braku dyspozycji. W teorii
był świetny, w praktyce nie do zrealizowania. Wracałam więc niezadowolona i zamiast myśleć o
dziesięciu rzeczach, które udało mi się zrobić, skupiałam się na jedenastej, na którą zabrakło sił
lub czasu.
Dzisiaj ważne jest dla nas coś innego. Nie zależy nam na tym, by biegać od rana do nocy i zobaczyć
wszystko.
Chcemy poczuć klimat miejsca, w którym jesteśmy, nawet jeśli to tylko krótki wypad na jeden
dzień lub na weekend. Chcemy włoskiego, powolnego podróżowania, które stawia na jakość, a nie
na ilość.
Czy da się w ogóle poczuć klimat miasta, w którym spędza się tylko jeden dzień?
Naszym zdaniem tak. Rozmawialiśmy o tym spacerując po Pizie trzy tygodnie temu i stworzyliśmy
listę pięciu czynności, które można zrobić w kilkanaście godzin, by choć trochę poczuć, że
poznaliśmy miejsce, w którym akurat jesteśmy lub będziemy.
Oto pięć pomysłów na to, co zrobić, by w krótkim czasie poczuć klimat włoskiego miasta:
1) Wypić poranną kawę w barze.
To tam spotkasz Włochów, którzy wypijają szybkie espresso przed pójściem do pracy, czytają
poranne gazety i komentują bieżące wydarzenia. Włoskie bary lubię nie tylko za kawę. Lubię też
stukot filiżanek i obserwowanie pracy barmanów.
Do porannej kawy wybierz coś słodkiego i masz już energię do ruszenia na miasto;)
2) Zwiedzić jedno wybrane, najciekawsze dla Ciebie miejsce.
Muzeum, kościół, ogród, zamek, stare miasto. Ty decydujesz. Oczywiście “jeden” to liczba
umowna. Jeśli masz czas i chęć możesz odwiedzić interesujące Cię muzeum, katedrę i centrum
miasta jedno po drugim i jest to do zrobienia w kilka godzin.
Chodzi tylko o to, byś nie zakładał, że musisz zobaczyć wszystko. Nic nie musisz:) Jeśli w miejscu,
które odwiedzasz jest jakieś super-słynne muzeum, ale Ciebie ono nie interesuje to nie poświęcaj
kilku godzin na chodzenie po nim tylko dlatego, że nie wypada powiedzieć, że w mieście X nie
odwiedziłeś miejsca Y.
Sam zdecyduj o tym, co dla Ciebie będzie najciekawsze.
3)
Skosztować dania typowego dla danego miasta/regionu.
Przed wyjazdem poczytaj o lokalnej kuchni odwiedzanego miejsca. Jaki produkt/danie jest jego
specjalnością? Gdzie je znajdziesz? Pamiętaj o sprawdzeniu godzin otwarcia lokalu, do którego
chcesz pójść żeby nie odbić się od drzwi. Wiele miejsc zamkniętych jest w poniedziałki i w porze
sjesty.
Patate riso e cozze. Danie typowe dla Bari.
4) Usiąść na placu i obserwować mieszkańców.
Kiedy już odwiedziłeś interesujące Cię miejsca i skosztowałeś typowego dania, odpocznij na
jednym z włoskich placyków tak, jak robią to mieszkańcy. Zwolnij. Posłuchaj dźwięków miasta.
Klaksonów, stuku filiżanek w barze, włoskich rozmów. O czym mówią siedzący na ławce obok?
Poobserwuj grające w piłkę dzieci, seniorów czytających gazety lub grających w karty.
Włoskie place to teatr. Ch. H. Bukowski powiedział: “Ludzie to największy spektakl. I nie trzeba
płacić za bilet”. Jesteś zaproszony. Warto skorzystać:)
5) Wybrać się na wieczorne aperitivo.
Aperitivo to dla Włochów symboliczny koniec dnia pracy i początek wieczoru. Kolejna okazja do
spotkania i rozmów. Może być wstępem do kolacji lub, sam w sobie, lekkim wieczornym posiłkiem
(tzw. apericena). Drugą opcję wybieramy, gdy akurat w danym miejscu jest też transmisja “arcyważnego” meczu, który trzeba zobaczyć ;) Swoją drogą obserwowanie kibicujących Włochów to też
ciekawe doświadczenie…
Kolej na Was. Chcielibyście dopisać coś do tej listy?
Cinque idee per le attività da fare per sentire l’atmosfera di una
città italiana
Il mio modo di viaggiare è cambiato negli ultimi anni. Più precisamente io sono cambiata.
Una volta quello che contava era la quantità dei posti visitati anche se dopo non sapevo niente di
essi.
Avevo un programma, una lista di luoghi da vedere, una lista di cose da fare e correvo dal mattino
alla sera. Capisco davvero quelli che dicono che dopo una vacanza hanno bisogno di un’altra per
riposare. Dai miei viaggi spesso tornavo stanca e scontenta. Non perché non erano belli.
Tutt’altro. Solo che 24 ore non bastavano per realizzare il mio programma. Esso non prevedeva la
stanchezza, lo stare male e la mancanza di disponibilità. In teoria era perfetto, in pratica
impossibile da fare. Per questo tornavo infelice e invece di apprezzare 10 cose fatte, pensavo
all’undicesima non realizzata.
Oggi qualcos’altro è importante per noi. Non vogliamo né correre dal mattino alla sera né vedere
tutto. Vogliamo sentire l’atmosfera di un posto anche quando ci siamo solo per un giorno o per un
fine settimana. Vogliamo viaggiare all’italiana, in modo slow. Vogliamo la qualità e non la quantità.
È possibile sentire l’atmosfera di una città dove siamo solo per un giorno? Secondo noi si. Ne
abbiamo parlato passeggiando a Pisa tre settimane fa e abbiamo creato una lista di cinque attività
che si possono fare per un paio d’ore per conoscere un posto dove siamo o saremo.
Ecco cinque idee per le attività da fare per sentire l’atmosfera di una città italiana:
1) Prendere un caffè di mattina in un bar.
Li incontri gli italiani che prendono un caffè velocemente prima di andare al lavoro, leggono dei
giornali e commentano le notizie. Nei bar italiani non mi piace solo il caffè. Mi piace anche sentire
il suono delle tazze ed guardare i baristi lavorare.
Scegli qualcosa di dolce per accompagnare il tuo caffè e avrai subito l’energia per andare a
visitare la città:)
2) Visitare il posto più interessante per te.
Un museo, una chiesa, un giardino, un castello, il centro storico. Decidi tu. Ovviamente “uno” è
solo una quantità simbolica. Se hai tempo e voglia puoi visitare un museo, un duomo e centro
storico uno dopo l’altro e lo si può fare con calma. Intendiamo solo che non devi programmare di
vedere tutto. Non devi niente:)
Se in una città dove vai c’è un museo “super-importante” che non ti interessa, non dedicare
qualche ora per visitarlo solo perché non dover raccontare che in un posto X non hai visto un
posto Y.
Solo tu decidi che cosa è interessante per te.
3) Assaggiare un piatto tipico di una città/una regione.
Prima di partire leggi qualcosa della cucina locale. Quale prodotto/piatto è tipico? Dove lo trovi?
Ricorda di controllare l’orario di apertura di un locale nel quale vuoi assaggiare un piatto. Molti
ristoranti sono chiusi il lunedì e durante la siesta.
4) Sedersi nella piazza ed osservare i cittadini.
Dopo aver visitato dei posti interessanti e aver assaggiato un piatto tipico, riposati in una piazza
come fanno i cittadini. Rallenta. Ascolta i suoni della città. I clacson, le tazze battute, le
conversazioni in italiano. Di che cosa parlano le persone sulla panchina accanto a te? Osserva i
bambini giocare a pallone, osserva le persone anziane leggere dei giornali o giocare a carte.
Le piazze italiane sono come un teatro. Ch. H. Bukowski disse: “La gente è il più grande
spettacolo. E non si paga il biglietto”. Sei invitato. Vale la pena accettare quest’invito:)
5) Fare un aperitivo di sera.
Per gli Italiani l’aperitivo significa la fine della giornata di lavoro e l’inizio della sera. Un’altra
occasione per incontrare gli amici e per parlare. Può essere organizzato prima di cena oppure
diventare una leggere cena (la cosiddetta apericena). La seconda opzione la scegliamo quando in
un posto si può guardare una partita stra-importante che bisogna guardare;) A dire la verità
osservare gli Italiani tifare e anche un’esperienza molto interessante…
Tocca a voi. Che cosa aggiungereste a questa lista?

Podobne dokumenty