VI OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA MAKIJAŻU KREATYWNEGO

Komentarze

Transkrypt

VI OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA MAKIJAŻU KREATYWNEGO
VI OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA
MAKIJAŻU KREATYWNEGO
o nagrodę
„SZKLANEJ RÓŻY”
Mistrzostwa Makijażu Kreatywnego odbędą się podczas V Targów Uroda i Estetyki
Miejsce:
MIĘDZYNARODOWE TARGI ŁÓDZKIE SPÓŁKA TARGOWA SP. Z O.O
AL.POLITECHNIKI 4, 93-590 ŁÓDŹ
Termin
20 października 2013 r.
Temat:
„SZTUKA
ART
DECO
W
MAKIJAŻU
I
STYLIZACJI”
–
INSPIRACJA
WZORNICTWEM, GRAFIKĄ I ESTETYKĄ TEGO OKRESU
Misja:
Rozwijanie kreatywności, wrażliwości na piękno adeptek sztuki makijażu; wyłonienie
i nagrodzenie talentów.
Warunki uczestnictwa:
Osoby zainteresowane zgłaszają swój udział pisemnie do 01.10.2013 r. pod adres:
„Cztery Pory Roku” Centrum Kreowania Wizerunku Izabela Bedyniak – Siewierska
90-410 Łódź ul. Piotrkowska 39 z dopiskiem ZGŁOSZENIE VI MISTRZOSTWA
MAKIJAŹU KREATYWNEGO
Wraz ze zgłoszeniem należy przesłać 6 zdjęć formatu A5 makijażu kreatywnego
przed i po wykonaniu makijażu. 1 o dowolnym temacie, wykonanego przez
zgłoszeniodawcę (przed i po) i 2 związane ściśle z tematem Mistrzostw (przed i po)
(prosimy o dołączenie dodatkowo płyty z 4 zdjęciami związanymi z tematem
mistrzostw – są potrzebne do prezentacji) oraz dołączyć wypełniony formularz
zgłoszeniowy.
VI OGÓLNOPOLSKIE MISTRZOSTWA
MAKIJAŻU KREATYWNEGO
o nagrodę
„SZKLANEJ RÓŻY”
Mistrzostwa Makijażu Kreatywnego odbędą się podczas V Targów Uroda i Estetyka.
REGULAMIN
Temat Mistrzostw:
„SZTUKA
ART
DECO
W
MAKIJAŻU
I
STYLIZACJI”
–
INSPIRACJA
WZORNICTWEM, GRAFIKĄ I ESTETYKĄ TEGO OKRESU.
ZASADY OGÓLNE
1. Organizatorem Mistrzostw są Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa. z
o. o. i firma ,,Cztery Pory Roku” Centrum Kreowania Wizerunku Izabela BedyniakSiewierska.
2. Celem Mistrzostw jest rozwijanie kreatywności, wrażliwości na piękno, adeptek
sztuki makijażu, wyłonienie i nagrodzenie talentów na forum Targów Uroda
i Estetyka 2013
3. Finaliści Mistrzostw ubiegają się o nagrodę ,,Szklanej Róży” przyznawaną przez
organizatorów jako dowód uznania dla poziomu kreacji finalistek zajmujących trzy
pierwsze miejsca.
4. Pozostałe nagrody rzeczowe pochodzące od sponsorów przyznawane są dla
sześciu pierwszych miejsc, osobno jako nagroda publiczności i kreacja wykonana
z największym rozmachem.
5. Kandydat do udziału w Mistrzostwach przesyła pisemne zgłoszenie (listem
priorytetowym) pod adres: „Cztery Pory Roku”
Izabela Bedyniak – Siewierska,
Centrum Kreowania Wizerunku
90-410 Łódź, ul. Piotrkowska 39 z dopiskiem
ZGŁOSZENIE. Wraz ze zgłoszeniem należy przesłać 6 zdjęć makijażu kreatywnego
(format A5, przed i po wykonaniu makijażu, 2 na temat dowolny: 1 przed i 1 po oraz 4
na temat mistrzostw: 2 przed i 2 po wraz z płytą), wykonanego przez osobę
zgłaszającą się do Mistrzostw oraz dane teleadresowe. Termin nadsyłania zgłoszeń
upływa 01 października 2013 r., (decyduje data stempla pocztowego).
6. Na podstawie nadesłanych prac, w drodze eliminacji Jury Mistrzostw wyłoni 6 do 8
finalistów.
Organizatorzy
powiadamiają
pisemnie
zgłoszeniodawcę
o
zakwalifikowaniu się do finału oraz przesyłają harmonogram Mistrzostw i informacje
organizacyjne. Informacja o osobach, które zostały zakwalifikowane do konkursu
opublikowana zostanie także na stronie Targów Uroda i Estetyka. Organizatorzy nie
ponoszą kosztów (dojazd i inne) udziału uczestnika w Mistrzostwach.
7. Zadaniem finalistów Mistrzostw jest wykonanie makijażu i stylizacji stanowiących
autorską kreację zaproponowanego tematu, zgodnie z harmonogramem Mistrzostw.
Makijaż może, ale nie musi posiadać elementy body paintingu i charakteryzacji.
Finaliści pracują w specjalnie przygotowanej strefie na oczach publiczności. Całość
kreacji prezentowana jest na scenie w godzinach zgodnych z harmonogramem, który
zostanie przesłany finalistom przez Panią Izabelę Bedyniak-Siewierską wraz z
informacjami organizacyjnymi.
8. Stylizacja powinna stanowić całość ściśle podporządkowaną tematowi Mistrzostw.
Przy realizacji dopuszczalne są wszystkie rozwiązania, które stylistycznie oddają
klimat tematu Mistrzostw.
9. Finaliści realizują makijaż i stylizację na własnej modelce, z wykorzystaniem
własnych materiałów, kosmetyków i akcesoriów.
HARMONOGRAM MISTRZOSTW
1. Termin nadsyłania zgłoszeń – 01 października 2013 r.
2. Ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do finału Mistrzostw – 07 października
2013 r.

Podobne dokumenty