Grupa B – wykłady 30 godz., ćw. 15 Chów królików i innych zwierząt

Komentarze

Transkrypt

Grupa B – wykłady 30 godz., ćw. 15 Chów królików i innych zwierząt
Grupa B – wykłady 30 godz., ćw. 15
Chów królików i innych zwierząt futerkowych
Prowadzący: prof. dr hab. Marian Brzozowski, dr Robert Głogowski
W ramach wykładów zaprezentowane zostaną następujące zagadnienia: chów królików z
uwzględnieniem kierunków ich użytkowania (produkcja mięsa, wełny, skór, zwierzęta
laboratoryjne, towarzyszące człowiekowi, wykorzystywane w agroturystyce), tchórze i
szynszyle jako zwierzęta towarzyszące człowiekowi (pet animals), szynszyle i tchórze jako
zwierzęta laboratoryjne, szynszyle, nutrie i tchórze utrzymywane w gospodarstwach
agroturystycznych. Przy omawianiu poszczególnych gatunków będą poruszane zagadnienia
obejmujące: rozród, w zależności od wielkości stada i kierunku produkcji, żywienie: budowa
przewodu pokarmowego, potrzeby pokarmowe, rodzaje pasz naturalnych i przemysłowych,
specyfika żywienia w zależności od kierunku użytkowania; pomieszczenia, klatki,
wyposażenie z uwzględnieniem skali i kierunku użytkowania i wymogów przepisów;
profilaktyka, pielęgnacja i zabiegi zootechniczne
Zaliczenie pisemne

Podobne dokumenty