wykaz nieruchomości gminy parczew przeznaczonych do dzierżawy

Komentarze

Transkrypt

wykaz nieruchomości gminy parczew przeznaczonych do dzierżawy
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINY PARCZEW PRZEZNACZONYCH DO DZIERŻAWY
NA OKRES DO 3 LAT W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ
Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010r. nr 102, poz. 651 z późn. zm.)
podaję do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz obejmujący nieruchomości Gminy Parczew z przeznaczeniem oddania w dzierżawę
w trybie bezprzetargowym
Położenie
nieruchomości
Nr księgi
wieczystej
Numer
działki
Parczew,
ul. Polna
KW 45922
627/4
Parczew,
ul. Krzywa
KW 43856
640/2
Powierzchnia
Opis
Przeznaczenie
Przeznaczenie,
Wysokość
działki w
nieruchomości, w MPZP
termin
opłaty z tytułu
m²/ha
przeznaczenie miasta i gminy zagospodarowania
dzierżawy
Parczew
i termin
wnoszenia
opłat
0,0148
Działka
Symbol MN –
Dzierżawa na okres 0,25 zł za 1 m²
niezabudowana, zabudowa
do 3 lat w drodze
netto, opłata
podwórko
mieszkaniowa
bezprzetargowej
roczna do
przydomowe
jednorodzinna
30 września
Symbol KL –
każdego roku
droga lokalna
0,0096
Działka
niezabudowana,
pod ogród
Symbol MN –
zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna
Dzierżawa na okres
do 3 lat w drodze
bezprzetargowej
0,07 zł za 1 m²
netto, opłata
roczna do
30 września
każdego roku
Zasady
aktualizacji
opłat z tytułu
dzierżawy
Zmiana stawki
czynszu
dzierżawnego
zgodnie z
Zarządzeniem
Burmistrza
Parczewa
Zmiana stawki
czynszu
dzierżawnego
zgodnie z
Zarządzeniem
Burmistrza
Parczewa
Burmistrz Parczewa
(-) Paweł Kędracki
Sporządził: Marcin Maliszewski

Podobne dokumenty