Kielce: Dostawa odzieży zimowej dla służb ratownictwa

Komentarze

Transkrypt

Kielce: Dostawa odzieży zimowej dla służb ratownictwa
Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków
Zamówienia:
www.scrmits.pl
Kielce: Dostawa odzieży zimowej dla służb ratownictwa
medycznego
Numer ogłoszenia: 124766 - 2015; data zamieszczenia: 26.05.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu
Sanitarnego , ul. Św. Leonarda 10, 25-311 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3612344 w. 29.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.scrmits.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa odzieży zimowej dla służb
ratownictwa medycznego.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem
zamówienia jest dostawa odzieży ochronnej zimowej dla pracowników zespołów wyjazdowych
Ratownictwa Medycznego w ilości 494 kompletów. 2.Oferowana odzież musi spełniać wymagania: odzież ochronna ostrzegawcza o intensywnej widzialności dla pracowników zespołów Ratownictwa
Medycznego - kurtka całosezonowa z ocieplana podpinką typu polar, spodnie zimowe - odzież musi
posiadać znak CE zamieszczony na metce zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia
21.12.2005 (sposób oznakowania środków ochrony indywidualnej) - okres gwarancji 24 miesiące modele odzieży uszyte z rozróżnieniem sylwetek damskich i męskich - każdy komplet odzieży
pakowany w worek foliowy z naniesionym nazwiskiem pracownika dla którego jest przeznaczony. 3.
Opis szczegółowy Każdy element odzieży zgodny z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia
18.10.2010 w sprawie oznaczenia systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne oraz wymagań w
zakresie umundurowania członków zespołów ratownictwa medycznego. Komplet odzieży składa się
z: - Kurtka całoroczna - Bluza typu polar, umożliwiająca używanie jako podpinka do w/w kurtki Spodnie zimowe Wymagane dokumenty: - Karty techniczne tkaniny, membrany i dzianiny typu
polar - Karty technicznej i Certyfikatu zgodności z normą EN ISO 20471:2013 (PN-EN ISO 20471:
2013 -07) na taśmę odblaskową - Certyfikat Oeko-Tex Standard 100 na tkaninę, membranę i
dzianinę - Certyfikat Oeko-Tex Standard 100 na nici, napy, guziki, taśmę rzepowi, zamki
błyskawiczne oraz taśmę odblaskową Kurtka: - Materiał w kolorze fluorescencyjnym czerwonym ,
wstawki w kolorze granatowym mankiety, dolna krawędź kurtki od taśmy odblaskowej, wewnętrzna
strona kołnierza, spodnia część od nadgarstka do wysokości łokcia oraz przednia i tylnia część
karczka - Tkania 100% PES o gramaturze 130-140 g/m2 - Wykończona wysoką stójką , zapinana
na zamek kostkowy dwustronnie rozdzielczy, schowane w plisie rzepy - Wyposażona w zamek i
mocowania umożliwiające wpięcie polarowej podpinki - Kaptur doszyty i chowany w stójce z
profilowanym daszkiem i regulacja obwodu - Od wewnątrz wykończona membraną z podklejonymi
wodoszczelną taśmą szwami - Membrana 100% PES o gramaturze 80-90 g/m2 - Rękawy
odpinane, łączone na zamki kostkowe schowane pod plisą - Wzmocnienia na łokciach (naszyta
dodatkowa warstwa materiału) - Mankiety z regulacją obwodu zapinane na napy - Regulowany
obwód w pasie i dole kurtki - Dwie dolne, wpuszczone wewnętrznie kieszenie kryte patkami,
zapinane na skośnie umieszczone zamki - Dwie górne, wpuszczone wewnętrznie kieszenie kryte
patkami zapinanymi na napy, lewa na radiotelefon, z regulowana na rzep patką oraz mocowaniem
anteny - Jedna wewnętrzna sucha kieszeń - Srebrna taśma odblaskowa o wytrzymałości minimum
100 cykli prania w warunkach domowych w temperaturze 60ºC oraz minimum 50 cykli prania
chemicznego - rozmieszczona zgodnie z wymogami RMZ z dnia 18.10.2010 r. - Cztery naszyte
emblematy odblaskowe, granatowo - srebrne: logo Państwowego Ratownictwa Medycznego i
funkcji. Na prawym rękawie kurtki naszyty emblemat o średnicy 10 cm z logo Świętokrzyskiego
Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego w Kielcach wg wzoru i w kolorze jak w
załączniku nr 7 do SIWZ ( którego wykonanie i przyszycie należy uwzględnić w cenie kurtki), Na
potwierdzenie zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami SIWZ i
wymienionymi normami Zamawiający żąda Certyfikatu Oceny Typu WE wydanego przez jednostkę
notyfikowaną w zakresie dyrektywy 89/686/EEC - na gotowy wyrób/model kurtki całosezonowej (CE
kategoria II), potwierdzającego spełnianie wymagań: a) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia
21.12.2005 w sprawie wymagań dla środków ochrony indywidualnej. (Dz. U. z 2005 r. Nr 259, poz.
2173) b) EN ISO 13688:2013 (PN EN ISO 13688:2013 - 12) Odzież ochronna. Wymagania ogólne.
c) EN ISO 20471:2013 (PN-EN ISO 20471:2013-07). Odzież o intensywnej widzialności- Metody
badania i wymagania. Klasa -2. d) EN 343:2003+A1:2007/AC:2009 (PN EN 343+A1:2008;PN EN
343+A1:2007/AC:2009) Odzież ochronna. Ochrona przed deszczem. Klasa odporności na
przenikanie wody i opór pary wodnej - 3 Bluza podpinka do kurtki: - Dzianina typu polar w kolorze
fluorescencyjnym czerwonym zgodnym z normą EN ISO 20471:2013 (PN-EN ISO 20471:2013 -07)
z wstawkami granatowymi w przedniej części bluzy, wewnętrzna strona kołnierza, końcówki
mankietów. - Dzianina 100% PES o gramaturze 380-390 g/m2 - Zapinana na zamek kostkowy
umożliwiający wpięcie do kurtki - Dwie boczne, skośne wpuszczane kieszenie zapinane na
kostkowe zamki - Jedna wewnętrzna kieszeń zapinana na rzep - Regulowany obwód w pasie - Na
rękawach wokół całego obwodu srebrna taśma odblaskowa o wytrzymałości minimum 60 cykli
prania w warunkach domowych w temperaturze 60º C - Na plecach w dolnej części bluzy srebrna
taśma odblaskowa o wytrzymałości minimum 100 cykli prania w warunkach domowych w
temperaturze 60º C oraz minimum 50 cykli prania chemicznego. - Jeden naszyty na klatce
piersiowej emblemat odblaskowy logo PRM. Na prawym rękawie podpinki naszyty emblemat o
średnicy 10 cm z logo Świętokrzyskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu
Sanitarnego w Kielcach wg wzoru i w kolorze jak w załączniku nr 7 do SIWZ ( którego wykonanie i
przyszycie należy uwzględnić w cenie bluzy, Na potwierdzenie zgodności oferowanego przedmiotu
zamówienia z wymaganiami SIWZ i wymienionymi normami Zamawiający żąda Deklaracji
Zgodności wydanej przez producenta - na gotowy wyrób/model bluzę podpinkę do kurtki (CE
kategoria I), potwierdzającej spełnienie wymagań: a) Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia
21.12.2005 w sprawie wymagań dla środków ochrony indywidualnej. (Dz. U. z 2005 r. Nr 259, poz.
2173) b) EN ISO 13688:2013 (PN EN ISO 13688 :2013 - 12) Odzież ochronna. Wymagania ogólne.
c) EN 14058:2004 (PN-EN 14058:2007) Odzież ochronna. Wyroby młodzieżowe chroniące przed
chłodem; w 2 klasie oporu cieplnego. Dodatkowo: d) raporty z badań wykonanych w
akredytowanych laboratoriach badawczych na materiały zastosowane w produkcji,
potwierdzających spełnianie norm wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia
18.10.2010 r.: - PN-EN 14058:2007 - w zakresie oporu cieplnego, co najmniej klasa 2 - metoda
badań EN 31092 albo ISO 5085-1 , - EN ISO 13688:2013 (PN-EN ISO 13688:2013-12) Odzież
ochronna. Wymagania ogólne. Potwierdzającego barwę fluorescencyjną czerwoną dzianiny.
Spodnie zimowe: - Materiał w kolorze fluorescencyjnym czerwonym, wstawki w kolorze granatowym
na kolanach, dolna część nogawek od taśmy odblaskowej, pas w całym obwodzie, wloty kieszeni
biodrowych i na pośladkach. - Tkanina 100% PES o gramaturze 130-140 g/m2 - Od wewnątrz
wykończone membraną z podklejonymi wodoszczelną taśmą szwami - Membrana 100% PES o
gramaturze 80-90 g/m2 - Zapinane na guzik i metalowy zamek - Wykończone pasem z gumową
regulacją oraz wzmocnionymi szlufkami - Dwie wpuszczone kieszenie biodrowe zapinane na kryte
zamki - Z tyłu jedna kieszeń wpuszczana z patką, zapinana na zamek - Na nogawkach dwie
kieszenie butelkowe, kryte patkami, zapinane na zamki - Wzmocnione kolana oraz kostkowe zamki
wszywane po zewnętrznej stronie dołu nogawek - Srebrna taśma odblaskowa o wytrzymałości
minimum 100 cykli prania w warunkach domowych w temperaturze 60ºC oraz minimum 50 cykli
prania chemicznego - rozmieszczona zgodnie z wymogami RMZ z dnia 18.10.2010 r. Na
potwierdzenie zgodności oferowanego przedmiotu zamówienia z wymaganiami SIWZ i
wymienionymi normami Zamawiający żąda Certyfikatu Oceny Typu WE wydanego przez jednostkę
notyfikowaną w zakresie dyrektywy 89/686/EEC - na gotowy wyrób/model spodni zimowych (CE
kategoria II), potwierdzającego spełnianie wymagań opisanych poniżej: a) Rozporządzenia Ministra
Gospodarki z dnia 21.12.2005 w sprawie wymagań dla środków ochrony indywidualnej. (Dz. U. z
2005 r. Nr 259, poz. 2173) b) EN ISO 13688:2013 (PN EN ISO 13688:2013 - 12) Odzież ochronna.
Wymagania ogólne. c) EN ISO 20471:2013 (PN-EN ISO 20471:2013-07). Odzież o intensywnej
widzialności- Metody badania i wymagania. Klasa -2. d) EN 343:2003+A1:2007/AC:2009 (PN EN
343+A1:2008;PN EN 343+A1:2007/AC:2009) Odzież ochronna. Ochrona przed deszczem. Klasa
odporności na przenikanie wody i opór pary wodnej - 3.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.19.90.00-1.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 90.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,
FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wadium 5.000,00 PLN
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli
przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1
pkt 1-4 ustawy pzp,na zał. nr 2 do SIWZ

III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o
wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę realizacji co najmniej 2 dostaw odzieży
ochronnej dla służb ratownictwa medycznego w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w
postępowaniu a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie, o
wartości minimum 300 tys. zł brutto każda wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat
wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem
dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie( np. poświadczenie), wg
wzoru - zał. nr 8 do SIWZ

III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1
pkt 1-4 ustawy pzp,na zał. nr 2 do SIWZ

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1
pkt 1-4 ustawy pzp,na zał. nr 2 do SIWZ

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o
Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1
pkt 1-4 ustawy pzp, na zał. nr 2 do SIWZ
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ
WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W
POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1
USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art.
22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
należy przedłożyć:

wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem
terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości,
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały
wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane
należycie;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1
ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu
wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,
wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o
dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16
lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy
do grupy kapitałowej;
III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY,
USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM
W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają
określonym wymaganiom należy przedłożyć:

próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których
autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;

zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego,
że
dostarczane
produkty
odpowiadają
określonym
normom
lub
specyfikacjom
technicznym;

zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności
działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do
systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich;

inne dokumenty
Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę
o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych ,karty techniczne,
certyfikaty ,deklarację zgodności producenta na gotowy wyrób/model bluzy podpinki wg
opisu w SIWZ
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 75

2 - Oceny użytkowej - 25
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.scrmits.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: 25-040 Kielce,
ul. Pakosz 72, pokój 301.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:
08.06.2015 godzina 12:00, miejsce: 25-040 Kielce, ul. Pakosz 72, pokój 301.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w
przypadku nie przyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz nie
podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na
sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podobne dokumenty