ALKOHOLIZM – NARKOMANIA

Komentarze

Transkrypt

ALKOHOLIZM – NARKOMANIA
ALKOHOLIZM – NARKOMANIA - PRZEMOC
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Narolu
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Narolu inicjuje
zadania zawarte w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi oraz podejmuje czynności zmierzające do orzeczenia wobec osoby
uzależnionej obowiązkowi poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.
Komisja zajmuje się również profilaktyką związaną z problemem narkomanii oraz
przemocy w rodzinie.
Komisja opiniuje również wnioski o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych w zakresie zgodności z uchwałami Rady Miejskiej w Narolu dotyczącymi
zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz limitu
punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
Gdzie nas szukać ?
Siedziba Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Narolu
mieści się w budynku byłej szkoły podstawowej w Lipsku (naprzeciwko kościoła) –
Lipsko, ul. Mogiłek 1, 37-610 Narol, tel: (16) 63 17 019.
Informacji udziela:
Seweryn Żukowicz – Koordynator, tel: (16) 63 17 019.
Daniel Lomber – Przewodniczący komisji, tel: (16) 63 17 087.
Krystyna Szajdecka – Sekretarz Komisji, tel: (16) 63 17 087.
W czym możemy pomóc ?
- w udzielaniu pomocy rodzinom, w których nadużywany jest alkohol;
- w przyjmowaniu zgłoszeń o występowaniu zjawiska przemocy w rodzinie;
- w udzielaniu pomocy w problemach narkomanii;
- w przyjmowaniu wniosków dotyczących leczenia odwykowego;
- w diagnozowaniu w zakresie leczenia odwykowego oraz kierowaniu do lekarzy
biegłych w zakresie orzeczenia o obowiązku poddania się leczeniu;
- w kierowaniu spraw do sądu, Policji i innych organów;
- w przyjmowaniu zgłoszeń dotyczących nieprawidłowości
sprzedaży
i podawania napojów alkoholowych.
Punkt konsultacyjny dla osób uzależnionych i członków ich rodzin
Punkt konsultacyjny mieści się w budynku byłej szkoły podstawowej w Lipsku
(naprzeciwko kościoła) – Lipsko, ul. Mogiłek 1, 37-610 Narol, tel: (16) 63 17 019.
Obsługę punktu prowadzi Seweryn Żukowicz – Koordynator, tel: (16) 63 17 019.
Czynny: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 do 15.30.
Punkt udziela pomocy i wsparcia osobom nadużywającym alkoholu, osobom
i rodzinom osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków, osobom doznającym
przemocy.
Adresy i telefony najbliższych placówek lecznictwa odwykowego
Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
Lubaczów ul. Kopernika 1 (ZOZ R-36 Lubaczów)
tel. (16) 63 22 138
Poradnia Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia
Tomaszów Lubelski ul. Aleje Grunwaldzkie 5
tel. (84) 66 58 679
Wojewódzki Szpital Psychiatryczny w Żurawicy - Oddział Terapii Uzależnienia
od Alkoholu
Żurawica ul. Różana 9
tel. (16) 67 23 741
Szpital Psychiatryczny w Jarosławiu - Odział Alkoholowy
Jarosław ul. Kościuszki 18,
tel. (16) 62 14 611
Przydatne adresy i telefony
Posterunek Policji w Narolu
ul. Rynek 5, 37-610 Narol
tel: (16) 632 83 73
997 lub 112 – z tel. kom.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej w Narolu
ul. Kościelna 1, 37-610 Narol
tel. (16) 63 17 032
Ogólnopolskie Pogotowie dla ofiar przemocy – „NIEBIESKA LINIA”
Przemoc jest przestępstwem. Nigdy nie jest za późno, aby powiedzieć NIE!
Pierwszym krokiem do jej przerwania jest przełamanie milczenia. Pogotowanie dla
ofiar przemocy „Niebieska Linia” udziela pomocy psychologicznej, porad prawnych,
wsparcia w sprawach przemocy domowej, udziela również informacji o placówkach
pomocowych.
Infolinia - 801 12 00 02 – płatny pierwszy impuls
116 123 – Poradnia telefoniczna dla osób w kryzysie emocjonalnym
e-mail: [email protected]
strona internetowa: www.niebieskalinia.pl
Ogólnopolski telefon zaufania Narkotyki – Narkomania
801 199 990 – ogólnopolski telefon zaufania
Oferuje informację o sieci profesjonalnej pomocy,
psychologiczne.
800 12 02 89 – infolinia stowarzyszenia
Oferuje pomoc w problemach związanych z narkotykami.
miniedukację,
wsparcie
Ogólnopolski telefon zaufania Alkoholizm - „POMARAŃCZOWA LINIA”
801 140 068 – tel. dla rodziców, których dzieci piją alkohol
Czynny od 16.00 do 21.00

Podobne dokumenty