ROCZNY PLAN PRACY W PRZEDSZKOLU LOGICUS 2015/2016

Komentarze

Transkrypt

ROCZNY PLAN PRACY W PRZEDSZKOLU LOGICUS 2015/2016
 ROCZNY PLAN PRACY W PRZEDSZKOLU LOGICUS 2015/2016 Język Angielski na podstawie programu „Dwujęzyczne dzieci” (zestaw Tom&Keri) L.p. Wrzesień Temat Intoductory lesson Wrzesień Colours Wrzesień Fruits Wrzesień Animals & numbers Październik Funny Teddy Październik My body Październik Stop the bus Październik Wheels on the bus Listopad My face Cel lekcji -­‐ nauka zwrotów na powitanie i pożegnanie -­‐ nauka piosenki – „Hello Song” -­‐ nauka przedstawiania się „Hello I’m….” -­‐ nauka piosenki „Bye, bye” -­‐ nauka zwrotów – stand up, sit down, jump, turn around, make a circle -­‐ utrwalenie zwrotów i piosenek na powitanie i pożegnanie -­‐ powtórzenie nazw kolorów (red, yellow, blue, green, pink -­‐ utrwalanie zwrotów -­‐ stand up, sit down, jump, turn around, make a circle -­‐ utrwalenie zwrotów i piosenek na powitanie i pożegnanie -­‐ powtórzenie nazw owoców -­‐ apple, banana, pear, orange -­‐ utrwalenie zwrotów i piosenek na powitanie i pożegnanie -­‐ powtórzenie nazw zwierząt – dog, cat, panda, tartoise, duck, squirrel, fly, frog, -­‐ powtórzenie słownictwa związanego z częściami ciała (puppet, head, hand, foot, feet) na podstawie piętnastego odcinka przygód Toma&Keri -­‐ śpiewanie piosenki Funny Teddy -­‐ utrwalenie słownictwa związanego z częściami ciała -­‐ śpiewanie piosenki Funny Teddy -­‐ nauka słownictwa związanego z transportem (bus, car, wheel, ride) na podstawie szesnastego odcinka przygód Toma&Keri -­‐ śpiewanie piosenki ‘The bus Has wheels’ -­‐ utrwalenie nazw pojazdów -­‐ śpiewanie piosenki ‘Wheels on the bus go round and round’ -­‐ nauka części twarzy (ears, eyes, nose, mouth, face) na podstawie siedemnastego odcinka przygód Toma&Keri -­‐ Wspólne układanie puzzli, jak w obejrzanym odcinku przygód Toma&Keri -­‐ rysowanie twarzy ze słuchu na ROCZNY PLAN PRACY W PRZEDSZKOLU LOGICUS 2015/2016 Język Angielski na podstawie programu „Dwujęzyczne dzieci” (zestaw Tom&Keri) Listopad Who’s that? Listopad Panda’s family photo Listopad My family Grudzień Winter! Grudzień Christmas! Grudzień Christmas! Grudzień Christmas! Styczeń House Styczeń My house Styczeń Goodnight! polecenie nauczyciela -­‐ nauka piosenki ‘Let’s make a face’ -­‐ utrwalenie nazw części twarzy -­‐ śpiewanie piosenki ‘Let’s make a face’ -­‐ poznanie nazw członków rodziny (Mummy, Daddy, Grandma, Brother, Sister) na podstawie osiemnastego odcinka przygód Toma&Keri -­‐ nauka piosenki ‘This is my family’ -­‐ wspólny taniec do piosenki ‘Jump! Clap!’ -­‐ utrwalenie nazw członków rodziny -­‐ śpiewanie piosenki ‘This is my family’ -­‐ taniec do piosenki ‘Jump! Clap!’ -­‐nauka słownictwa związanego z zimą -­‐ przypomnienie zjawisk pogodowych i zwrotów: „It’s snowy, it’s cloudy It’s sunny, it’s rainy -­‐nauka słownictwa związanego z Bożym Narodzeniem (Christmas, bell, cold, snow, Christmas tree, Father Christmas, presents) na podstawie dwudziestego szóstego odcinka przygód Toma&Keri -­‐zabawa przy piosence “Come and Dance with me around the Christmas tree” -­‐ nauka wyrażeń: Merry Christmas, Father Christmas -­‐nauka piosenki „Father Christmas come to me” -­‐utrwalanie słownictwa związanego z Bożym Narodzeniem -­‐ nauka piosenki ‘Jingle bells’ -­‐ wspólne ozdabianie choinki -­‐ utrwalanie słownictwa związanego z Bożym Narodzeniem -­‐ śpiewanie piosenki ‘Jingle bells’ -­‐ nauka słów związanych z budowlami house, roof, window, door) na podstawie dziewiętnastego odcinka przygód Toma&Keri -­‐ rysowanie ze słuchu kolorowego domu na polecenie nauczyciela przy akompaniamencie piosenki ‘Our little house’ -­‐ Nauka piosenki ‘Our Little House’ -­‐ utrwalanie słów związanych z budowlami -­‐ śpiewanie piosenki ‘Our Little house’ -­‐ nauka słów związanych z nocną porą ROCZNY PLAN PRACY W PRZEDSZKOLU LOGICUS 2015/2016 Język Angielski na podstawie programu „Dwujęzyczne dzieci” (zestaw Tom&Keri) Styczeń Goodnight! Luty St Valentine’s Day Luty Happy Valentine Luty The purple flower Luty Butterfly Marzec Hide and seek Marzec I can see you Marzec The funny bird Marzec Buzzing bee Kwiecień Easter! (torch, on, off, star, moon, sleep, good night!) na podstawie dwudziestego odcinka przygód Toma&Keri -­‐ nauka piosenki ‘Goodnight!” -­‐ utrwalanie słów związanych z nocną porą -­‐ śpiewanie piosenki ‘Goodnight!’ -­‐ nauka słownictwa związanego z Walentynkami: Valentine’s Day, love, card, hart -­‐ nauka piosenki ‘Valentine’s Day Song’ -­‐ wspólne robienie Walentynek -­‐ utrwalenie poznanego słownictwa -­‐ śpiewanie piosenki ‘Valentine’s Day Song’ -­‐ przypomnienie podstawowych kolorów i poznanie nowych (green, orange, purple) na podstawie dwudziestego pierwszego odcinka przygód Toma&Keri -­‐ poznanie słów butterfly, flower -­‐ nauka piosenki ‘The purple flower’ -­‐ utrwalenie słownictwa związanego z kolorami -­‐ gry i zabawy z wykorzystaniem kolorów -­‐ śpiewanie piosenki ‘My purple flower’ -­‐ nauka słownictwa związanego z zabawą w chowanego: hide and seek, I am hiding, can you see me?, I can see you na podstawie dwudziestego drugiego odcinka przygód Toma&Keri -­‐ zabawa w chowanego przy akompaniamencie piosenki ‘Hide and seek’ -­‐ nauka piosenki ‘Hide and seek’ -­‐ utrwalenie poznanego słownictwa -­‐ nauka rymowanki z obejrzanego odcinka przygód Toma&Keri -­‐ śpiewanie piosenki ‘Hide and seek’ -­‐ nauka słownictwa na podstawie dwudziestego trzeciego odcinka przygód Toma&Keri (bird, bee, tail, garden) -­‐ przypomnienie nazw poznanych wcześniej kolorów -­‐ nauka piosenki ‘Buzzing bee’ -­‐ utrwalenie poznanego słownictwa związanego z przyrodą -­‐ Śpiewanie piosenki ‘Buzzing bee’ -­‐ nauka słownictwa związanego z Wielkanocą: Easter Bunny, Easter Eggs, ROCZNY PLAN PRACY W PRZEDSZKOLU LOGICUS 2015/2016 Język Angielski na podstawie programu „Dwujęzyczne dzieci” (zestaw Tom&Keri) Kwiecień Easter! Kwiecień Dog’s bath Kwiecień Bubble Maj Tom’s aeroplane Maj Pilot Tom Maj Farm Maj Old MacDonald had a farm Czerwiec Holidays! Czerwiec Holidays! Czerwiec Repetition Czerwiec Goodbye! Easter egg hunt, basket, bunny -­‐ Easter egg hunt – zabawa w poszukiwanie wielkanocnych jaj -­‐ nauka piosenki ‘The Way the Bunny Hops’ -­‐ utrwalenie słownictwa związanego z Wielkanocą. -­‐ śpiewanie piosenki ‘The Way the Bunny Hops’ -­‐ nauka słownictwa na podstawie dwudziestego czwartego odcinka przygód Toma&Keri (good morning, bath, buble, boat, dirty, clean) -­‐ nauka piosenki ‘Bubble pop’ -­‐ utrwalenie poznanego słownictwa -­‐ śpiewanie piosenki ‘Bubble pop’ -­‐ nauka słownictwa na podstawie dwudziestego piątego odcinka przygód Toma&Keri (plane, aeroplane, wing, pilot, cloud) -­‐ zabawa ruchowa ‘We are the pilots’ -­‐ nauka piosenki ‘I am the pilot’ -­‐ utrwalenie poznanego słownictwa -­‐ śpiewanie piosenki ‘I am the pilot’ -­‐ powtórzenie i nauka nowych nazw zwierząt gospodarskich (duck, chicken, pig, cow, goose, horse, sheep) -­‐ nauka piosenki ‘Old MacDonald’ -­‐ utrwalenie słownictwa związanego ze zwierzętami gospodarskimi -­‐ śpiewanie piosenki ‘Old MacDonald’ -­‐ nauka słownictwa związanego z wakacjami: holiday, tint, ocean, sleeping bag, sausages -­‐ nauka piosenki ‘What comes next’ -­‐ utrwalenie słownictwa związanego z wakacjami -­‐ śpiewanie piosenki ‘What comes next’ -­‐ gry i zabawy służące powtórzeniu słownictwa poznanemu w ciągu roku -­‐ gry i zabawy służące powtórzeniu słownictwa poznanemu w ciągu roku Centrum Kształcenia Języków Obcych
rok zał. 2005
Ul. Ogrodowa 125, 62-­‐ 081 Przeźmierowo, tel.: 691 735 035, fax: 61 8141 121, e-­‐ mail: [email protected], www.ckjo.pl NIP: 777- 238- 89- 01, REGON: 300091737, Rachunek Bankowy numer: 50102055581111159613600067

Podobne dokumenty