zmdom nr 1/2012

Komentarze

Transkrypt

zmdom nr 1/2012
godz. 14.30
1
(1)
¯yczymy Pañstwu du¿o sportowych wra¿eñ, trafnych typowañ
i wysokich wygranych w rozpoczynaj¹cym siê
nowym sezonie wyœcigowym 2012
Redakcja zmdom
koñ dnia
Nitisa Josselyn
z m. do m. 1/2
cza rn y koñ
WERD¯EB
program wyścigów konnych
www.optishop.com.pl
Nagroda 6150 zł (I - 3000; II - 1650; III - 900; IV - 450; V - 150)
Gonitwa międzynarodowa dla 4 l. i st. kłusaków francuskich (sulki), które od 1.01.2011 r.
wygrały w Polsce gonitwę. Start wolny. Dystans 2200 m
Nagrody honorowe
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LERA DE BA (FRA) kl. c.gn. 13 l.
tr R. Mateusiak
R. Mateusiak
Eros du Rocher - Gentille Violine / Nicos du Vivier
St. Szukalice
k. nieb.-żół.-biał., r. nieb., cz. biał.
hod. A. Breux, wł. R. Mateusiak
RIVE DE CLERLANDE (FRA) kl. kaszt. 7 l.
tr R. Mateusiak
J. Salmani
Laetenter Diem - Go Dancing / Tristan d'Essarts
St. Szukalice
k. nieb.-żół.-biał., r. nieb., cz. biał.
hod. M. Cipriani i J. Delamare, wł. R. Mateusiak
OBSESS OAKS (FRA) kl. gn. 10 l.
tr A. Frontczak-Salivonchyk
Ustang de Mai - Espionne de Nuit / Tsar Unique
St. Bielany
D. Bińkowska
k. nieb.-szar., r. szar. z biał. pion. pas., cz. biał.
hod. E.A.R.L. Ecurie des Chenes, wł. K. Krajewska
NOBLESSE BUROISE (FRA) kl. sk.gn. 11 l.
tr A. Najderski
A. Kupczak
Eros du Rocher - Hative du Maine / Kepi Vert
St. Jarema
k. żół. z logo, r. i cz. żół.
hod. P. Dessartre, wł. P. Brenk
NITISA JOSSELYN (FRA) kl. k. 11 l.
tr W. Kałuża
T. Salivonchyk
Himo Josselyn - Convoitise / Orfeu Negro
St. Lucky Star
k., r. i cz. biał. w czerw. i czar. gwiaz.
hod. S.C.E.A. Ecurie B. Yvan, wł. E. Kałuża
QUALIDA PAT (FRA) kl. gn. 8 l.
tr M. Ostrowska
M. Ostrowska
Lucky d'Hilly - Fleur Viniere / Rokardo
St. Pegaz
k. i r. czar., cz. biał.
hod. P. Cahu, wł. K. Romańczyk
RANI D'ORGE (FRA) kl. kaszt. 7 l.
tr A. Serement
M. Matkowska
Ipsos de Montfort - Deesse d'Orge / Opus Dei
St. Izabella
k. ziel., r. i cz. żół.
hod. J. i P. Giboire, wł. A. Serement
PEPITE GEDE (FRA) kl. gn. 9 l.
tr S. Bagiński
S. Bagiński
Diamant Gede - Ilona / Verdict Gede
St. Pod Dębami
k. pomar. z czar. epolet. i logo, r. pomar., cz. pomar.-czar.
hod. A. Dreux, wł. S. Bagiński
MOON DE BOISAUBERT (FRA) kl. k. 12 l.
tr W. Kałuża
W. Kałuża
Hello Jo - Atalante de Baron / Neflier
St. Lucky Star
k., r. i cz. biał. w czerw. i czar. gwiaz.
hod. S.C.E.A. Moniga, wł. E. Kałuża
SIBLIS D'ALCI (FRA) kl. gn. 6 l.
tr A. Najderski
W. Górniak
Jackpot Dream - Anaitis / Marpheulin
St. Szczęśliwa Gwiazda
k. i r. nieb. z biał. pion. pas., cz. biał.
hod. B. Deramecourt de Wazieres, wł. A. Najderska
LUCKY DE GENETINE (FRA) wał. kaszt. 13 l. tr P. Żakowska
P. Żakowska
Capital - Betty de Genetine / Molinari
St. Świerki
k. ziel. z logo, r. i cz. ziel.
hod. E.A.R.L. Ecurie de Genetine, wł. P., B. i A. Żakowscy
SERENADE DU BETZ (FRA) kl. gn. 6 l.
tr O. Picard (Francja)
L. Picard
Hermes du Buisson – Jonquille d’Arnon / Turquetil St. Picard
hod. C. Clozier, J.-M. Bars, M. Boissiere, L. Colin, wł. O. Picard
13
14
k. biał.-nieb.-czerw., r. czerw., cz. czerw. z czarn. gwiaz.
QUANA DE BOURGOGNE (FRA) kl. gn. 8 l.
tr M. Ostrowska
H. Miksha
Gazouillis - Faena / Tipouf
St. Pegaz
k. i r. czar., cz. biał.
hod. P. Callier, Buisson s.c, wł. K. Romańczyk
ROE LA ROE (FRA) wał. gn. 7 l.
tr O. Picard (Francja)
O. Picard
If Only – Hysope de la Roe / Odin de la Vente
St. Picard
k. biał.-nieb.-czerw., r. czerw., cz. czerw. z czarn. gwiaz.
hod. P. Perche, wł. J. C. Picard
program wyścigów konnych
z m. do m. 1/3
1 LERA DE BA
2002 *7x* 6-D-4-D-6-5-D*1180 €; 2003 *19x* 1-D-2-D-2-6-3-2-3-D-D-5-4-8-4-D-5-D-D*17390 €;
2004*19x* D-5-D-6-4-3-9-2-6-7-6-6-3-3-4-6-9-8*8310 €; 2005 *18x* 5-6-D-7-1-8-7-D-3-4-2-2-8-6-D-D-7-1*12520 €;
2006 *20x* 2-3-9-7-5-2-4-D-7-5-5-2-8-4-D-D-5-6-D-9*8500 €; 2007 *14x* D-9-D-3-8-6-6-D-D-8-D-D-3-D*1030 €;
2010*13x*4-1-5-4-2-1-2-1-1-4-11-4-1*5741 €; 2011*18x*3-1-6-3-8-3-2-3-3-3-5-5-5-4-4-4-2-1*11100 zł, 1674 €
399
W-wa
12.10 sulki
2200
4
3'04,4"
R. Mateusiak
1'25,2"
300 zł
422
W-wa
19.10 sulki
2400
2
3'21,3"
R. Mateusiak
1'24,8"
1100 zł
443
W-wa
26.10 sulki
2200
1
2'58,3"
R. Mateusiak
1'21,1"
2000 zł
2 RIVE DE CLERLANDE
2008*8x*8-3-4-4-3-6-4-9*4910 €; 2009*13x*D-3-9-D-4-4-1-7-3-5-8-5-6*9113 €;
2010*8x*7-1-4-8-5-5-4-5*7030 €; 2011*20x*9-3-2-3-1-2-8-4-6-1-2-7-13-3-9-10-3-5-6-2*10000 zł, 3283 €
399
W-wa
12.10 sulki
2200
5
3'04,4"
Ł. Kuryś
1'25,9"
100 zł
422
W-wa
19.10 sulki
2400
6
3'21,3"
Ł. Kuryś
1'26,6"
0 zł
448
W-wa
26.10 sulki
2600
2
3'31,9"
R. Mateusiak
1'22,3"
1100 zł
3
OBSESS OAKS 2005*8x*2480 €; 2006*13x*9-8-7-5-7-6-4-8-4-2-D-1-D*2590 €, 0 Kč; 2007*15x*6-D-7-8-1-
2-1-4-6-3-3-10-5-5-3*3040 €; 2008*14x*3-6-3-9-3-5-3-4-2-5-3-5-8-8*969 €; 2009*10x*D-9-D-3-D-1-5-1-7-5
*2578 €; 2010*10x*10-8-6-4-4-5-11-6-3-10*603 €; 2011*14x*3-3-1-D-5-1-5-5-D-5-3-3-11-D-3*1600 zł, 5152 €
309
W-wa
10.09 sulki
2200
11
3'00,5"
D. Bińkowska
1'37,7"
0 zł
318
W-wa
11.09 sulki
2200
D
2'54,1"
D. Bińkowska
------0 zł
W99
W-w
18.09 sulki
2600
3
3'26,57"
D. Bińkowska
1'20,1"
600 €
4 NOBLESSE BUROISE
2004 - 2005*15x*6920 €; 2006*10x*D-2-D-3-5-1-1-1-5-D*2495 €; 2007*12 x*3-22-2-3-1-D-2-1-1-D-3*5710 €; 2008*13x*1-1-1-1-1-1-D-2-2-2-D-D-D*6951 €; 2009*12x*4-1-1-1-D-D-D-2-4-2-2-2
*5304 €; 2010*15x*1-4-3-3-1-4-4-1-4-1-D-3-5-3-D*5127 €; 2011*18x*1-4-4-4-4-10-10-4-1-4-4-2-4-4-8-7-4-3*5100 zł, 3324€
399
W-wa
12.10 sulki
2200
7
3'04,4"
J. Mazur
1'28,1"
0 zł
422
W-wa
19.10 sulki
2400
4
3'21,3"
A. Kupczak
1'25,8"
300 zł
448
W-wa
26.10 sulki
2600
3
3'31,9"
A. Najderski
1'22,7"
600 zł
5 NITISA JOSSELYN
2004 - 2005*21x*8170 €; 2006*12x*4-3-1-3-3-2-5-5-3-5-6-4*1435 €; 19500 Kč;
2007*12x*3-1-3-D-5-3-3-2-4-3-2-5*3030 €; 2008*14x*2-D-4-10-D-3-3-1-4-6-1-1-1-2*5659 €; 2009*14x*2-9-D-4D-2-D-2-1-1-1-4-4-2*4601 €, 26500 Kč; 2010*20x*D-2-2-D-3-2-3-7-2-1-3-1-1-4-1-2-2-D-3-D*5750 € i 46800 Kč;
2011*19x*2-2-2-2-2-3-1-1-2-2-1-1-2-1-1-2-2-1-1*33500 zł, 7111 €, 15400 Kč
399
W-wa
12.10 sulki
2200
2
3'04,4"
T. Salivonchyk
1'23,7"
1100 zł
422
W-wa
19.10 sulki
2400
1
3'21,3"
T. Salivonchyk
1'23,9"
2000 zł
448
W-wa
26.10 sulki
2600
1
3'31,9"
T. Salivonchyk
1'21,5"
2000 zł
6 QUALIDA PAT
2008*8x*D-4-8-D-D-D-9*600 €; 2009*9x*3-1-8-D-4-7-D-6-1*1736 €; 2010*15x*2-1-7-2-12-5-D-5-1-1-2-8-7-2*5587 €; 2011*19x*8-5-6-3-5-5-2-1-5-2-2-3-4-2-7-7-6-6-6*2600 zł, 2959 €, 6300 Kč
W99
W-w
18.09 sulki
2600
6
3'26,57"
M. Ostrowska
1'20,9"
0€
376
W-wa
05.10 sulki
2400
6
3'19,1"
H. Miksha
1'25,3"
0 zł
399
W-wa
12.10 sulki
2200
6
3'04,4"
K. Romańczyk
1'27,1"
0 zł
7 RANI D'ORGE
2008*7x*D-2-D-7-8-D-9* 3350€; 2009*18x*8-5-5-6-9-6-7-6-5-4-5-2-5-1-9-3-6-8*14280 €;
2010*4x*3-D-3-3*544 €; 2011*14x*7-3-1-3-3-4-2-4-9-8-10-7-3-5*4700 zł, 1409 €
376
W-wa
05.10 sulki
2400
7
3'19,1"
M. Matkowska
1'26,7"
0 zł
404
W-wa
12.10 sulki
2600
3
3'43,9"
M. Matkowska
1'27,9"
600 zł
443
W-wa
26.10 sulki
2200
5
2'58,3"
M. Matkowska
1'23,5"
100 zł
8 PEPITE GEDE
2007*22x*D-6-D-4-1-4-D-8-8-5-D-5-D-9-6-5-D-2-6-4-D-9*10790 €; 2008*8x*D-7-D-8-9-8D-D*130 €; 2009*13x*8-8-5-4-D-3-0-7-10-3-D-D-6*549 €; 2010*9x*D-D-3-D-4-1-1-D-D*2286 €; 2011*18x*D-D-3D-1-D-4-6-2-D-3-D-4-8-2-2-D-1*13000 zł, 2724 €
318
W-wa
11.09 sulki
2200
2
2'54,1"
S. Bagiński
1'20,6"
5500 zł
W99
W-w
18.09 sulki
2600
D
3'26,57"
P. Żakowska
------0€
376
W-wa
05.10 sulki
2400
1
3'19,1"
S. Bagiński
1'23"
2000 zł
9 MOON DE BOISAUBERT
2003 - 2005*29x*10850 €; 2006*10x*5-4-2-D-2-D-D-D-D-7-7*585 €; 0 Kč;
2007*15x*6-4-4-5-3-2-4-2-6-D-2-D-D-D-7* 1200 €; 2008*15x*8-8-2-4-D-4-1-D-1-D-1-5-3-D-9*3034 €; 2009*16x*
1-7-D-D-2-D-1-2-7-1-1-D-D-D-7-1*3657 € 23000 Kč; 2010*20x*2-3-1-1-4-1-3-3-1-2-2-D-D-4-4-6-D-3-5-6*5449 €,
12400 Kč; 2011*20x*4-7-5-D-8-6-1-1-5-D-1-5-4-D-12-11-D-D-5-4*400 zł, 3055 €, 4200 Kč
z m. do m. 1/4
program wyścigów konnych
399
422
443
W-wa
W-wa
W-wa
12.10
19.10
26.10
sulki
sulki
sulki
2200
2400
2200
D
5
4
3'04,4"
3'21,3"
2'58,3"
M. Matkowska
K. Beliński
T. Salivonchyk
------1'26,4"
1'23,4"
0 zł
100 zł
300 zł
10 SIBLIS D'ALCI
399
422
443
2009*8x*4-6-7-6-5-7-5-3*3335 €; 2010*8x*3-9-8-3-D-4-8-9*3320 €; 2011*20x*1-1-1-4-3-94-2-2-4-D-D-6-5-1-7-1-3-3-2*20600 zł, 3588 €
W-wa
12.10 sulki
2200
3
3'04,4"
A. Najderski
1'24,8"
600 zł
W-wa
19.10 sulki
2400
3
3'21,3"
A. Najderski
1'25,3"
600 zł
W-wa
26.10 sulki
2200
2
2'58,3"
A. Najderski
1'21,1"
1100 zł
11 LUCKY DE GENETINE
S10
S19
S25
2001 - 2005*52x*11374 €; 2006*3x*4-2-7*360 €; 2007*2x*5-6*0 €; 2008*11x*4-67-6-D-4-D-4-4-3-3*516 €; 2009 - 2010*nie biegał; 2011*10x*5-0-5-6-4-5-6-2-1-0*800 zł, 1113 €
Sopot
10.07 sulki
2000
2
2'35,6"
B. Żakowski
1'19,5"
349 €
Sopot
16.07 sulki
1900
1
2'29,4"
P. Żakowska
1'18,6"
634 €
Sopot
17.07 sulki
1900
0
2'29,0"
P. Żakowska
-------0€
12 SERENADE DU BETZ
17000 zł, 290 €
318
W-wa
11.09
Francja G.-sur-Gar.07.11
Francja Lyon
07.12
sulki
monte
sulki
2010*11x*D-D-4-9-5-6-5-4-3-D-3*4460 €; 2011*11x*D-1-4-D-4-0-0-1-3-Dm-D*
2200
2750
2850
3
Dm
D
2'54,1"
L. Picard
J. Leclet
O. Picard
1'20,6"
-------------
3000 zł
0€
0€
13 QUANA DE BOURGOGNE
2007 *2x* D-2*2500 €, 2008 *12x*6-3-3-3-5-4-3-9-7-6-8-7*7150 €, 2009
*11x* D-6-7-D-D-6-8-9-D-6-8*800 €; 2010*14x*D-D-D-D-D-D-4-1-D-4-D-0-2-2*1671 €; 2011*19x*7-5-6-50-1-2-3-1-2-1-2-D-5-9-3-1-2-1*8500 zł, 5952 €, 0 Kč
W99
W-w
18.09 sulki
2600
1
3'26,57"
H. Miksha
1'19,5"
2000 €
381
W-wa
05.10 sulki
2200
2
3'00,4"
H. Miksha
1'22,1"
1100 zł
399
W-wa
12.10 sulki
2200
1
3'04,4"
H. Miksha
1'23,7"
2000 zł
14 ROE LA ROE
2008*6x*6-3-9-3-9-5*2940 €; 2009*8x*6-7-5-1-1-2-4-1*21090 €; 2010*6x*4-5-5-8-8-9*1440 €;
2011*6x*8-4-7-D-7-7-5-1*2260 €, 100 zł
W113
W-w
02.10 sulki
2400
1
3'13,69"
D. Bińkowska
1'20,7"
1200 €
376
W-wa
05.10 sulki
2400
5
3'19,1"
K. Beliński
1'24,7"
100 zł
P
o raz pierwszy w historii Służewca sezon
rozpoczyna się od gonitwy dla koni rasy
kłusak francuski i takich wyścigów
przewidziano w tym roku w Warszawie dwadzieścia. Przy stosunkowo niewielkiej liczbie koni
zgłoszonych do biegania gracze powinni dość
szybko zdobyć rozeznanie w możliwościach poszczególnych kłusaków. Faworytką gonitwy pierwszej będzie zapewne Nitisa Josselyn, która z T. Salivonchykiem w sulce zdominowała ubiegłoroczną
rywalizację na zielonej bieżni. Duże możliwości
zaprezentowała Quana de Bourgogne sprawiająca
jednak problemy powożącym, co kilkakrotnie odbiło się na jej wynikach. Dzisiaj będzie nią kierował jeden z najbardziej doświadczonych driverów
w Polsce - H. Miksha. Zbliżone szanse wypada
przyznać Pepite Gede, z którą mało kto się tak dobrze rozumie jak jej trener - S. Bagiński. Kandydatką do premiowanej lokaty będzie Lera de Ba, której warszawska bieżnia najwyraźniej służy. W go-
nitwach kłusaków powożący jest jeszcze ważniejszy niż w wyścigach płaskich dżokej. Umiejętność
znalezienia najkorzystniejszej pozycji w dystansie,
blokowania (zgodnego z przepisami) rywali, refleks pozwalający wykorzystać zagapienie się
przeciwnika, nabiera się wraz z doświadczeniem,
a to powinno być atutem gości z Francji - braci Picard, którzy przywieźli znane już polskiej publiczności Roe la Roe i Serenade du Betz (zmiana powożącego). W dalszej kolejności wypada wymienić Noblesse Buroise (zm.pow.), Siblis d’Alci
(zm.pow) i Rive de Clerlande (zm.pow.), natomiast Obsess Oaks, Qualida Pat (zm.pow) i Rani
d’Orge to nieco niższa liga. Moon de Boisaubert
(zm.pow.) prezentowała w ubiegłym roku huśtawkę formy, a Lucky de Genetine zakończył sezon
już w lipcu, co prawdopodobnie spowodowane było kontuzją.
Nasi faworyci: Nitisa JosselynQuana de Bourgogne-Pepite Gede-Lera de Ba
program wyścigów konnych
z m. do m. 1/5
godz. 15.00
2
(2)
1
2
3
4
5
Nagroda
7000 zł (I - 4000; II - 1600; III - 800; IV - 400; V - 200)
Gonitwa dla 4 l. i st. koni III grupy. Dystans 1600 m
DATSUN og. gn. 4 l.
tr J. Siwonia
dż. A. Turgaev 60
Aramus - Dakata / Enjoy Plan
St. Damis
k. ziel., r. i cz. czerw.
hod. Damis BT, wł. B. M. Tomaszewski
NEPUR wał. kaszt. 5 l.
tr J. Gęborys
dż. A. Reznikov 62
Janosz - Nee pour gagner / Gold and Ivory
St. Juliopol
k. granat. z biał. klin., r. i cz. granat.
hod. i wł. Z. Duplicki
RIDE WITH ME (IRE) og. gn. 4 l.
tr M. Mełnicki
dż. P. Piątkowski 60
Majestic Missile - Red Flag / Northern Flagship St. Animal Trade - Horse Racing
k. biał. z czerw. pion. pas., r. biał., cz. żół.
hod. R. P. Ryan, wł. BHT Animal Trade Sp. z o.o.
AISCHYLOS (IRE) og. gn. 4 l.
tr W. Olkowski
dż. P. Krowicki 60
Diamond Green - Annals / Lujain
St. Estel
k. czar., r. biał., cz. j.nieb.
hod. D. Murphy, wł. A. Chodowiec
TON og. gn. 5 l.
tr mgr M. Janikowski
(-1) M. Březina 59
Siam - Toya / Dixieland
St. Animal Trade - Horse Racing
hod. BHT Animal Trade Sp. z o.o., wł. BHT Animal Trade Sp. z o.o.
k. biał. z czerw. pion. pas., r. biał., cz. żół.
og. c.gn. 4 l.
tr A. Wyrzyk
(-3) S. Mazur 57
To The Stars - Angelina / Saphir
St. Diament II
6 FlyAPEX
hod. J. i K. Dobosz, wł. J. i K. Dobosz i A. Wyrzyk
STAR MANGAL wał. gn. 4 l.
tr inż. E. Porębna
(-1) P. Gluza 59
Charlemagne - Sea of Star / Persian Bold St. Fitmin
7 King
hod. A. Giambertone, wł. Pejon - E. Porębna
DAHESS (GB) wał. gn. 5 l.
tr M. Jodłowski
dż. S. Wasiutow 60
Dr Fong - Dallaah / Green Desert
St. Dr Dahess
okulary
8 DOCTOR
hod. Darley, wł. Z. Górski i K. Mirpuri
ILLICZ og. kaszt. 4 l.
tr E. Zahariev
dż. E. Zahariev 62
- Iliada / Jape
St. Golejewko
9 Belenus
hod. i wł. SK Golejewko
LORD OF THE DANCE (CZE) wał. gn. 10 l. tr mgr inż. M. Romanowski
dż. V. Popov 60
Fred - A-Wild-Thing / Akhisar
St. Lucky
10 Dancing
hod. C. Fraisl, wł. Fortum Michał Romanowski
k. żół., r. czerw. z żół.-czar. opas., cz. żół.
k. pistac. z logo, r. szar., cz. biał.
k. biał. z czerw. kara., r. w biał.-czerw. szach., cz. biał. w czerw. pas.
k. i r. żół., cz. czar.
k. żół. z szarf. w biał.-czar. szach., r. biał., cz. w żół.-czar. szach.
1
DATSUN —’10-nie biegał —’11-7-3-3-2-1
(5220) —’128.10. (IV) 5075 zł. Tangerine 60, Despinado 59,
Datsun 59 (dyst. 5-y, 400m 1-y, 200m 3-i; A. Turgaev), Szalu 59, Developer 56, El Cossio 60, Persei 59, Dżerano 58, Donna Justyna 56, Ewronka
59, Indian Efi 58. 1400-1’29.4” (26-31.4-32);
l.elast. (3,2); 1-szy.-½-2-¾-3½-1½-1¾-2½-łeb.
6.11. (IV) 5075 zł. North Pacific 62, Datsun 59
(dyst. 3-1-y, 250m 2-i; A. Turgaev), Nozomi 59, Moza 60, Dakard 59, Szołmen 61. 1600-1’42.2” (8.330.1-30.3-33.5); l.elast. (2,9); 2½-szy.-1-1¼-¾.
19.11. (IV) 5075 zł. Datsun 61 (dyst. 5-y, 400m
2-i, 150m 1-y, łat.; W. Szymczuk), Medryk 61, Despinado 61, Spectacor 61, Dżerano 60, Harmatan
58, Karateka 61, Dębczak 61. 1400-1’27.8” (25.930.8-31.1); l.elast. (2,9); 1¼-1-3-2-5-2½-23.
z m. do m. 1/6
2
NEPUR —’09-1-6-6-5-1 (12 730) —’10-6-4-3-5-4-21 (7900) —’11-9-1-2-2-4-1-1-4-4-2-9 (19 130) —’1215.10. (I) Dżudo. 10 500 zł. My Sweet Dream 59,
Solo Su 59, Dream Works 55, Nepur 56 (dyst. 2-3-i,
300m 4-y; G. Hind), Dżiakomo 60, Konbola 55,
Borges 60, Davila 56, Secret Gold 58, Charro 60.
1400-1’25.4” (25.7-29.4-30.3); l.elast. (3,2); 1½k.łeb-łeb-½-½-k.łeb-1¼-2-7.
13.11. (II) 9100 zł. Illicz 56, Nepur 61 (dyst. 1-y,
350m 2-i; S. Wasiutow), Scaloni 60, Black Troy
61, Dewona 58. 1600-1’41.5” (8.3-31.4-31-30.8);
l.elast. (2,9); 2-½-2½-łeb.
27.11. (I) Zamknięcia Sezonu. 12 250 zł. Green
Dust 58, Charro 61, Jansen 56, Marlene 58, Acer 56,
Soley 54, Salam 57, Scaloni 56, Nepur 58 (dyst. 43-5-y, 400m 9-y; A. Kabardov), Intruz 57, Kairos 58,
Scholars Lass 56. 2000-2’08.1” (32.6-31.2-31-33.3);
l.elast. (3,2); łeb-1½-2-½-1½-2½-1¾-5-2½-11-19.
program wyścigów konnych
WITH ME —’10-6-3-3-1-4 (8340)
—’11-1-3-5-11-2-6-4-5 (7800+1000 €) —’1233.9.RIDE
(B) Pink Pearla. 21 000 zł. Burbon 54, Gol-
den Tirol 64, Big Luck 54, Asiatic Fly 53, Killer of
Stars 53, Ride With Me 53½ (dyst. 7-6-y; V. Popov), Charro 56, Bonsai's Blade 57. 1800-1’50.4”
(19.8-30.1-30.2-30.3); l.elast. (2,9); 1¾-½-1½-szy.łeb-szy.-1¼.
8.10. (II) Hcp. 9100 zł. Dewona 57, Scaloni 58,
San Jose 58½, Ride With Me 60½ (dyst. 2-1-2-i,
150m 3-i, 100m 4-y; P. Piątkowski), Astuta 50½,
Kryspina 57½, Martyna 52½. 1600-1’42.1” (8.330.7-31.3-31.8); l.elast. (3,2); 1¼-szy.-1¾-4-¾-½.
29.10. (II) 9100 zł. Secret Gold 61, Dżiakomo 63,
Dewona 58, Alglax 55, Ride With Me 59 (dyst.
3-2-i, 200m 4-y, 150m 5-y; S. Wasiutow), Electro
Pop 59. 1400-1’26.9” (27.1-30-29.8); l.elast. (2,8);
½-szy.-szy.-½-łeb.
—’10-2-1 (10 260) —’11-2-3411.9.AISCHYLOS
1-6 (5640) —’12(IV) Aplikantów AIW. 5075 zł. Flying Co-
lor 55, Nordica 59, Aischylos 61 (dyst. 5-y, 400m
3-i, 300m 2-i, cel. 3-i; A. Turgaev), Jar 61, Dangaria 57, Igo 59, Karmona 56, Dakarolia 59. 18001’54.4” (19.6-30.1-32.1-32.6); l.elast. (2,9); ½-łeb1¼-k.łeb-9-szy.-2½.
2.10. (III) Hcp. 6825 zł. Aischylos 60½ (dyst. 7-5-y,
300m 3-i, 200m 1-y, pew.; A. Turgaev), Dylogia 48½,
Dancing Splendid 59, Iwnianin 57½, Orbita 60, Odrobina 57, Entuzjazm 56½, Jar 57½, Lord of the Dance
61½, Flying Color 59. 1600-1’40.4” (8.4-29.7-31.231.1); l.elast. (2,9); ¾-1-1½-szy.-1½-1-szy.-3½-szy.
15.10. (III) 6825 zł. The Blue 61, Salam 61, Illicz
59, Joanin 59, Sagitarius 59, Aischylos 61 (dyst. 3-i,
400m 6-y; A. Turgaev). 1600-1’39.9” (8.1-31.5-30.429.9); l.elast. (3,2); 4-1½-2-¾-3½.
—’09-5-1 (6090) —’10-5-6-2-2-3-1 (7025)
—’11-2-3-1-4-2-6-3-2p-3p (12 580) —’1255.10.TON
(III) 6825 zł. Myth of Malham 58, Informa-
tyk 61, Ton 59 (dyst. 5-6-y, 300m 3-i; M. Březina),
Mackenzie Spiers 58, Kairos 60, North Pacific 60.
2000-2’10.5” (35.8-32.5-31.9-30.3); l.elast. (3,1);
1¾-1¾-1½-½-1½.
5.11. (płoty) Masiniego. 9450 zł. Bonsai's Blade
65, Ton 65 (dyst. 4-2-i; M. Březina), Doctor Dahess 68, Krab 63, Spiona 60, Seymour 60½. 26002’48.4”; twardy (1,4); 2-27-2½-7-17.
19.11. (płoty) Zamknięcia Sezonu Płotowego. 11 550 zł.
Bonsai’s Blade 69, Jutrzenka 61, Ton 68 (dyst. 3-i;
M. Březina), Kajman 69, Bambina 67. 3000-3’21.6”;
twardy (1,4); ¾-16-15-dal.
—’10-nie biegał —’11-5-7-3-1-3-5-10624.9.APEX
4-3-7 (6895) —’12(B) Korabia. 24 500 zł. Mały Kapral 56, Fe-
odor 56, Hinton 57, Apex 53½ (dyst. 2-3-i, 1200m
4-y; A. Turgaev). 2200-2’20.5” (15.4-31.9-31.2-31.130.9); l.elast. (2,9); 1¼-½-8.
9.10. (IV) 5075 zł. Muszelka 60, Nonito 60,
Apex 60 (dyst. 2-5-y, pr. 6-4-3-i; A. Turgaev), Acer
60, Moza 60, Karter 60, Neomena 58. 1800-1’56.9”
(21.6-31.8-31.6-31.9); l.elast. (3,2); 2-2-łeb-3½-1½-5.
29.10. (IV) Hcp. 5075 zł. Szalu 57, Igo 53½, Sexworld 57½, Tekstura 56½, Semani 62, Dżamiron
60½, Apex 61½ (dyst. 6-7-y; M. Szabla). 20002’08.5” (34-32-31.4-31.1); l.elast. (2,8); 3½-1¾-1¼1¼-6-3½.
STAR MANGAL —’10-nie biegał —’11-7-8720.8.1-3-5
(3875) —’12(IV) Hcp. 5075 zł. Star Mangal 49 (dyst. 2-i,
500m 3-i, 400m 1-y, wys.; S. Mazur), Inkrecja 58½,
Texel 53½, Harmatan 58, San Marco 62½, Mariola
57½, Developer 59½, Pani Ewa 57½, Kassala 61½,
Cygni 53½, Kioto 53, Nikotyna 58. 1600-1’41.2”
(8.4-30.5-30.3-32); elast. (3,4); 1¼-1-łeb-szy.-3-2szy.-4-2½-2-3.
4.9. (III) Hcp. 6825 zł. Solo Su 60, Enigma Estela
57½, Star Mangal 46 (dyst. 2-i, 100m 3-i; L. Reznikova), Sceptyk 59½, Nicolena 58½, Randat 47½,
Versus 57, Grand Heart 57½, Maximus 56½, Muszelka 53½, Lorenc 57½. 1600-1’39.3” (8.3-30.8-29.830.4); l.elast. (2,7); ½-1-½-nos-nos-szy.-1-3-2-¾.
1.10. (III) 6825 zł. Badawah 57, Enigma Estela
57, The Blue 61, Salam 61, Star Mangal 56 (dyst.
4-1-y, 300m 2-i, 150m 5-y; S. Mazur), Badalona
57. 1800-1’54.8” (21.9-31.9-30.8-30.2); l.elast.
(3); 2-łeb-1½-1-łeb.
DAHESS —’09-3-2-1-4-1-2 (22 140)
—’10-2-2-7-6-2-3-3-1-2 (24 700) —’11-5-7-88 DOCTOR
3p-4p-6p-3p (3660) —’12-
27.8. (płoty) Chyszowa. 11 550 zł. Traviolla 65,
Tajlandka 66, Jak Chief 64, Doctor Dahess 66 (dyst.
2-3-4-y; Z. Lica), Negril 69, Kurdesz 68, Kajman 69
- nie uk., Narnita 64 - nie uk. 3400-3’47.5”; l.elast.
(3); 18-9-6-2-20.
25.9. (płoty) H ubala. 15 750 zł. Traviolla 66,
Morikano 69, Sun Belina 65, Kajman 69, Drybler
67, Doctor Dahess 67 - okul. (dyst. 2-3-6-y; R. G.Panczew), Szatan 70, Kurdesz 68 - nie uk. 28003’05.7”; twardy (1,4); 13-½-4-1¼-9-½.
5.11. (płoty) Masiniego. 9450 zł. Bonsai's Blade
65, Ton 65, Doctor Dahess 68 - okul. (dyst. 2-4-3-i;
G. Kowalski), Krab 63, Spiona 60, Seymour 60½.
2600-2’48.4”; twardy (1,4); 2-27-2½-7-17.
—’10-4-4-2-1 (9440) —’11-3-2-6-295.10.ILLICZ
2-1-3-1 (14 980) —’12(IV) 5075 zł. Illicz 61 (dyst. 6-7-y, 400m 2-i,
350m 1-y, łat.; W. Szymczuk), Elongacja 59, Nerona 59, Dżamiron 61, Irytacja 59, Dakarolia 59,
Szołmen 61. 1600-1’42.5” (8.1-31.2-31-32.2);
l.elast. (3,1); 1-łeb-4-k.łeb-4-1¾.
program wyścigów konnych
z m. do m. 1/7
15.10. (III) 6825 zł. The Blue 61, Salam 61, Illicz
59 (dyst. 5-6-4-y, 200m 3-i; W. Szymczuk), Joanin
59, Sagitarius 59, Aischylos 61. 1600-1’39.9” (8.131.5-30.4-29.9); l.elast. (3,2); 4-1½-2-¾-3½.
13.11. (II) 9100 zł. Illicz 56 (dyst. 5-4-y, 350m 1-y,
łat.; W. Szymczuk), Nepur 61, Scaloni 60, Black
Troy 61, Dewona 58. 1600-1’41.5” (8.3-31.4-3130.8); l.elast. (2,9); 2-½-2½-łeb.
10
LORD OF THE DANCE —’04-7 (-) —’05 2-1- 3-2-3-3 (12 900 €) —’06 -nie biegał —’07-3-6-810-7-9-11-8-2 (960+1800 €) —’08-8-1-2 (4900)
—’09-1-2-4-6-5-5 (5875) —’10-5-5-8-6-3-3-9-6 (1350)
—’11-0-3-1-9-1-9-7-5-6-7 (7775) —’1229.10. (III) 6825 zł. Davila 60, Konbola 60, Kryspina 58, Versus 58, Lord of the Dance 62 (dyst.
5-4-5-y; M. Březina). 1600-1’39.6” (8.5-30.8-29.530.8); l.elast. (2,8); ¾-2½-1¼-2½.
19.11. (III) Hcp. 6825 zł. Iwnianin 57, Dżamiron
55½, Joanin 57, Odrobnina 61, Randat 48, Lord of
the Dance 59½ (dyst. 6-7-6-y; P. Piątkowski), Nozomi 55. 1600-1’41.7” (8.1-30.8-31.6-31.2); l.elast.
(2,9); ¾-½-¾-¾-3-1¼.
26.11. (III) Hcp. 6825 zł. Spectacor 59½, Urwis
57, Szalu 58½, Dżamiron 58½, Nozomi 58, Karter
54, Lord of the Dance 63½ (dyst. 7-y; P. Piątkowski). 1800-1’56.9” (21.9-32-30.9-32.1); l.elast. (3);
szy.-3-szy.-2-szy.-3.
godz. 15.30
3
(3)
1
2
3
4
5
6
7
***
Pół godziny po gonitwie dla kłusaków ściganie
rozpoczynają galopery. Dziesięciokonną stawkę
można podzielić na dwie grupy. Wśród koni legitymujących się najlepszymi dokonaniami znajdują się: Doctor Dahess (73,5) (zm. jazdy), Nepur
(73) (zm.jazdy i tr. - w ub.r. M. Duplicki, grupa
niżej), Ride With Me (71) (zm. jazdy) i Illicz
(70,5) (zm. jazdy, gr. niżej). Pierwszy z nich miał
stracony sezon 2011, teraz powraca do biegów
płaskich. Biorąc pod uwagę wyniki z pierwszych
dwóch lat startów, wypada dać mu kredyt zaufania. Pożyteczny Nepur i bardzo równy na przestrzeni całego sezonu, a znakomicie dysponowany
w jesiennych startach Illicz pobiegną dzisiaj pod
dodatkowym obciążeniem (+2kg) za start grupę
niżej, co może im utrudnić zadanie w rywalizacji
z bardzo solidnymi konkurentami. Świetną formę
prezentowali na otwarciu ubiegłego sezonu podopieczni trenera Mieczysława Mełnickiego, który
dzisiaj posyła do boju mającego na koncie kilka
wartościowych wyników Ride With Me. Do wyżej wymienionej grupy wypadałoby zaliczyć też
solidnego Tona (71), ale głównym celem dla podopiecznego tr. Macieja Janikowskiego będą gonitwy płotowe. Ton wydaje się poważnym kandydatem do miejsca w trójce, ale czy uda mu się włą-
Nagroda 8200 zł (I - 4000; II - 2200; III - 1200; IV - 600; V - 200)
Gonitwa dla 4 l. i st. koni czystej krwi arabskiej II grupy. Dystans 1800 m
POUGATIN KOSSACK (NL) og. kaszt. 7 l.
tr M. Malinowski
dż. W. Szymczuk 58
Nougatin - Pengalia Kossack / Bengali d'Albret
St. SK Olszany
k. i cz. w czar.-nieb. pion. pas., r. pomar.
hod. The Kossack Stud B.V., wł. M. Malinowski
BOOGIE WOOGIE (DE) kl. c.gn. 5 l. tr M. Mełnicki
dż. A. Reznikov 60
Jaman - Barracuda / Barour de Cardonne St. Dörflinger
okulary
k. lila, r. biał., cz. biał.-lilio.
hod. i wł. B. Dörflinger
VIA VERDI KOSSACK (NL) og. s. 8 l. tr M. Malinowski
dż. S. Wasiutow 62
Marwan I - Vesna / Aswan
St. SK Olszany
k. i cz. w czar.-nieb. pion. pas., r. pomar.
hod. The Kossack Stud B.V., wł. M. Malinowski
EL MULATO og. s. 4 l.
tr lek.wet. S. Zawgorodny (-2) A. Mazurkiewicz 54
Borek - Entamima / Ecaho
St. Jasiorówka
k. czerw. z żół. szarf. w X, r. żół., cz. nieb.
hod. P. Wasilewski, wł. M. Kosicki
EKORIX og. gn. 4 l.
tr B. Głowacki
pr. dż. A. Kabardov 59
Ontario HF - Elba / Gabaryt
St. Nowa Mała Wieś
k. żół. z czar. szarf., r. żół., cz. czar.
hod. „KRON" Sp. z o.o., wł. B. Głowacki
STINGER og. gn. 4 l.
tr lek.wet. S. Zawgorodny
(-3) S. Mazur 54
Wiek - Samoa / Europejczyk
St. SK Wiśnicz
k. w biał.-czar. kwadr., r. biał. i czar., cz. czar.-biał.
hod. i wł. R. Szpar
KING UTE (GB) kl. gn. 6 l.
tr mgr inż. M. Romanowski
dż. C. Fraisl 60
The Wiking - Khute / Djouras Tu
St. Lucky
hod. HH Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, wł. Fortum Michał Romanowski
k. żół. z szarf. w biał.-czar. szach., r. biał., cz. w żół.-czar. szach.
z m. do m. 1/8
program wyścigów konnych
czyć do rozgrywki o zwycięstwo? Druga grupa to
konie, które debiutowały, bądź mało biegały
w ubiegłym roku, a co za tym idzie, stać je na znaczącą poprawę. Aischylos (68) (zm. jazdy) wydaje się utalentowanym wyścigowcem, ale miał problemy z utrzymaniem stabilnej formy. Apexowi
(63,5) (zm. jazdy) brakowało dotąd błysku, natomiast Datsun (63) (zm. jazdy) zademonstrował
niezłe przyspieszenie na finiszu i ze startu na start
progresował. Star Mangal (63) (zm. jazdy) był
sprawcą jednej z największych niespodzianek
ubiegłego roku. Autsajderem będzie dziesięcioletni Lord of the Dance (64,5) (zm.jazdy), który
w minionym sezonie odniósł co prawda dwa zwycięstwa, ale w zdecydowanie słabszych stawkach.
POUGATIN KOSSACK —’08-12-6-1 (3000 €)
—’09 i 10 - nie biegał —’11-2 (1760) —’121Hamburg,
5.7. Doha Cup. 25 000 €. Pougatin
62, El Weiron 62, Adding 59, Pijon 59, Via Verdi
Kossack 62 (dyst. 3-2-3-i, 500m 8-y; M. Srnec).
2400-2’47.1” (29.4-34.4-34.5-33.8-35); l.elast. (2,7);
2½-2½-3½-5-9-5-dal.
20.11. (II) 8200 zł. Via Verdi Kossack 63 (dyst.
5-6-y, pr. 3-2-1-y, s.wys.; S. Wasiutow), Sadiq 63,
Eris Al Nath 65, Celius 63, Fuzjon 63, Kwiksle 61.
1800-2’07.3” (22.8-35.5-34.6-34.4); l.elast. (2,8);
1-3-1-11-3½.
Kossack 55 (6-y; A. Helfenbein). 1600-1’51.75”.
Wygrał 500 €.
Kolonia, 10.8. Shadwell Cup. 5000 €. Pougatin
Kossack 56 -okul. (1-y; P. Heugl). 1850-2’12.24”.
Wygrał 2500 €.
30.4. (III) 6560 zł. Zejman 64, Pougatin Kossack 62 - okul. (dyst. 1-y, cel. 2-i, w wal.; S. Wasiutow), Igor Bey 62, Oregon 59, Airforce 57, Inner 57, Mirek-Bey 59. 1800-2’10.6” (24-36.8-35.734.1); lekki (1,8); nos-7-1½-szy.-2-13.
WOOGIE —’10-2-1-5-1-7-5-2-3
221.8.BOOGIE
(15 200 + 400€ ) —’11-1-3-5-6-6-7-13 (5785) —’12(I) Mem. B. Ziemiańskiego. 10 455 zł. El
Weiron 62, Adding 59, Via Verdi Kossack 58, Pijon 59, Eris Al Nath 62, Boogie Woogie 55 (dyst.
5-a, pr. 7-6-a; A. Mazurkiewicz), Etrusk 61, Gagra
z Reguła 60, Wojłok 59, Matiz 59, El Misti 56.
1800-2’03.7” (22.6-33.3-34-33.8); l.elast. (3); 1½½-½-½-8-1¾-1-2-1-1¼.
24.9. (I) Druida. 10 455 zł. Via Verdi Kossack 59,
Eris Al Nath 62, Pijon 59, Sagala z Reguła 60, Wojłok 59, Dar Duni 61, Boogie Woogie 57 - okul. (dyst.
2-4-a, 500m 7-a; M. Pilich), Nivourgonnatouchthis
59. 2400-2’50.9” (31.2-35-35.2-35.7-33.8); l.elast.
(2,9); k.łeb-1-łeb-½-k.łeb-18-3.
26.11. (I) Geparda. 10 455 zł. Kentauer Kossack
64, Dirhem 54, King Ute 60, Von 58, Pijon 61, Dar
Duni 61, Wojłok 59, Equilin 64, Zejman 57, Elgana
59, Nasch 62, Etrusk 61, Boogie Woogie 54 - okul.
(dyst. 12-13-a; M. Wojtaś). 1800-2’06” (21.9-33.834.4-35.9); l.elast. (3); ½-2-1-1¾-3-6-1¼-1-½-6-5-12.
VERDI KOSSACK —’07-1-3-3-1 (4356 €)
—’08-3-1-9-1-5-3-6 (9800 €) —’09 i ’10-nie biegał
3 VIA
—’11-3-3-4-1-5-3-2-1-9-8-1 (20 810) —’12-
16.10. (I) Hcp. Witraża. 10 455 zł. Pijon 62, Dar
Duni 62½, Von 63½, Achilles 64½, Elgana 53½,
Sagala z Reguła 60, Wojłok 58, Nadin 61½, Via
Verdi Kossack 63 (dyst. 7-9-y; D. Panczew). 20002’19.4” (36.1-33.9-34.2-35.2); l.elast. (3,1); 1¼-szy.szy.-szy.-1¼-2-16-3½.
5.11. (A) Embargo. 41 000 zł. Dostatok 59, Spiderman Kossack 54, Nonet 54, Kentauer Kossack
Nasi faworyci:
Ride With Me-Doctor Dahess-Illicz-Nepur
4 EL MULATO —’11-nie biegał —’12EKORIX —’11-2-3-1-7-8-2-4-4-4-2-12 (15 750)
—’12529.10.
(I) Batyskafa. 10 250 zł. Pentagon 58, Za-
lbach 58, Kasnarra El Amarna 57, Ekorix 58 okul. (dyst. 6-y, pr. 4-3-4-y; W. Szymczuk), Didonna 56, Zora 56, Wasilew 58, Pilarosa 56½, Bordjiia
56, Piatros 58, Pero 58, Amadeia 56, Elsuenio 58,
Norian 58. 1800-2’04.4” (22.3-33.6-33.7-34.8);
l.elast. (2,8); 5-5-1½-3-¾-1¼-szy.-1½-1-5-6-7-28.
13.11. (I) Savvannah. 10 250 zł. Norbidii 59, Ekorix 59 - okul. (dyst. 15-y w odst., 1000m 11-y,
500m 1-y, 200m 2-i; M. Srnec), Walentino 59, Wasilew 59, Piatros 59, Sariah Alkhalediah 59, Manoria 57, Maradonna 59, Werbel 59, Hipoteza 57, Elsuenio 59, Belos 59, Harfistka 58, Formane 59, Pero 59. 2200-2’38.2” (15.6-33.8-35.2-36.5-37.1);
l.elast. (2,9); 1½-1-4-1-1¾-½-2-2-3-3-6-nos-9-szy.
27.11. (I) Gangesa. 10 250 zł. Furiant 59, Wasilew
59, Maradonna 59, Walentino 59, Sabedo 59, Sariah
Alkhalediah 59, Werbel 59, Bordjiia 57, Al-Ar 59,
Germanio 59, Didonna 57, Ekorix 59 - okul. (dyst.
13-11-12-y; W. Szymczuk), Kasnarra El Amarna 58,
Elsuenio 59, Zora 57. 2000-2’24.9” (35.7-35-3638.2); l.elast. (3,2); ½-1½-1-1¼-k.łeb-½-łeb-1¾1¾-¾-4-7-10-6.
6 STINGER —’11-nie biegał —’12UTE —’09-nie biegała —’10-1-1-3-2-5-279.10.KING
1-1 (16 070) —’11-3-4-1-2-2-1-1-3 (17 250) —’12(III) 6560 zł. King Ute 64 (dyst. 7-8-a,
350m 3-a, 150m 1-a, b.łat.; C. Fraisl), Niudit 59, Fira Akba 61, Cergowa 59, Song of Joy 61, Sabha 59,
program wyścigów konnych
z m. do m. 1/9
Emberiza 56, Andala 55. 1800-2’09.3” (22.8-35.336.5-34.7); l.elast. (3,2); 1¾-7-1¼-11-3½-1-1.
23.10. (II) 8200 zł. King Ute 61 (dyst. 6-a, 200m
4-a, 100m 2-a, 50m 1-a, s.wys.; C. Fraisl), Sadiq
63, Eris Al Nath 65, Zaklinacz 57, Fira Akba 55,
Zejman 63, Al-Am 62. 1800-2’05.3” (22.4-34.134.2-34.6); l.elast. (3,2); ¾-¾-¾-3-5-20.
26.11. (I) Geparda. 10 455 zł. Kentauer Kossack
64, Dirhem 54, King Ute 60 (dyst. 11-6-a, 100m 3-a;
C. Fraisl), Von 58, Pijon 61, Dar Duni 61, Wojłok 59,
Equilin 64, Zejman 57, Elgana 59, Nasch 62, Etrusk
61, Boogie Woogie 54. 1800-2’06” (21.9-33.8-34.435.9); l.elast. (3); ½-2-1-1¾-3-6-1¼-1-½-6-5-12.
***
Możliwościami wyróżniają się wystawione przez
tr. M. Malinowskiego Via Verdi Kossack (73)
i Pougatin Kossack (nsk) (zm.jazdy, gr. wyżej,
bez okul.) oraz potrafiąca oddać błyskotliwy finisz King Ute (70,5). Via Verdi zaliczał się
godz. 16.00
4
(4)
1
2
3
4
5
6
7
w ubiegłym roku do pożytecznych wyścigowców
wyższych grup, a jego towarzysz stajenny - korzystający z ulgi wagi Pougatin wydaje się nie
gorszy. Jedynym koniem mającym realne szanse,
aby zagrozić tej trójce jest niezła, chociaż przegrywająca w przeszłości z Via Verdi bardzo wyraźnie Boogie Woogie (65) (zm. jazdy). Dosiad
multiczempiona dżokejów będzie jej dodatkowym atutem. Utalentowany Ekorix (67) (zm. jazdy i tr. - w ub.r. J. Głowacki, bez okul.) ma za sobą aż jedenaście startów w wieku trzyletnim. Dzisiejszy wyścig da nam odpowiedź, czy zdołał zregenerować siły w przerwie zimowej. Przed bardzo
trudnym zadaniem stoi para zapisanych grupę wyżej debiutantów ze stajni S. Zawgorodnego El
Mulato-Stinger.
Nasi faworyci:
Via Verdi Kossack-King UtePougatin Kossack-Boogie Woogie
Nagroda 7000 zł (I - 4000; II - 1600; III - 800; IV - 400; V - 200)
Gonitwa dla 4 l. i st. koni III grupy. Dystans 1300 m
TAMPA BAY (IRE) og. gn. 4 l.
tr M. Mełnicki
dż. P. Piątkowski 63
Choisir - Taqqara / Spectrum
St. Animal Trade - Horse Racing
k. biał. z czerw. pion. pas., r. biał., cz. żół.
hod. J. Joyce, wł. BHT Animal Trade Sp. z o.o.
ZWIASTUN (IRE) og. c.gn. 4 l.
tr mgr M. Janikowski
(-2) A. Mazurkiewicz 58
Alhaarth - Zayniya / Machiavellian
St. Czubaryk
k. i cz. rubin.-czerw., r. j.nieb.
hod. Mrs F. McStay, wł. J. P. Zienkiewicz i K. Głowicka
TANGERINE wał. gn. 6 l.
tr mgr inż. M. Romanowski
dż. C. Fraisl 60
Great Lakes - Tangara / Canadian Winter
St. Lucky
hod. SK Krasne, wł. Fortum Michał Romanowski
k. żół. z szarf. w biał.-czar. szach., r. biał., cz. w żół.-czar. szach.
SOLO SU (IRE) og. gn. 4 l.
tr mgr M. Janikowski
(-1) M. Březina 59
Statue of Liberty - Shulammite Woman / Desert Sun St. Animal Trade - Horse Racing
k. biał. z czerw. pion. pas., r. biał., cz. żół.
hod. J. Mahon, wł. BHT Animal Trade Sp. z o.o.
KONBOLA kl. kaszt. 5 l.
tr E. Zahariev
dż. E. Zahariev 59
Belenus - Konsola / Fourth of June
St. Golejewko
k. i r. żół., cz. czar.
hod. i wł. SK Golejewko
DŻIAKOMO og. kaszt. 7 l.
tr M. Jodłowski
dż. A. Turgaev 63
Zafonium - Dżamajka / Juror
St. Widzów
k. w biał.-czerw. kwadr., r. i cz. biał.
hod. SK Widzów-K. Tyszko, wł. SK Widzów-A. Tyszko
LORENC og. gn. 4 l.
tr A. Wyrzyk
(-3) S. Mazur 57
Scufiott - Lolita / Jape
St. Aperitif II
hod. Damis BT, wł. K. Krawczyk i A. Wyrzyk k. róż. z nieb. romb., r. róż. z nieb. poprz. pas., cz. nieb.
BAY —’10-6-2-3-4-2-1 (11 550)
—’11-2-1-6-5-4-1-2-4 (14 770) —’1217.8.TAMPA
(III) 6825 zł. Tampa Bay 62 (z m. do m. 1-y,
wys.; P. Piątkowski), Astuta 57, Hopemiss 58, Liberty 58, Blue Moon 57, Illicz 59, Martyna 58.
1200-1’13.3” (14-28.8-30.5); l.elast. (2,8); ½-½-21½-9-k.łeb.
z m. do m. 1/10
17.9. (II) 9100 zł. Intruz 56, Tampa Bay 57 (dyst.
1-y, pr. 2-3-i, cel. 2-i; A. Reznikov), Secret Gold
57, Electro Pop 57, Seymour 51. 1600-1’39.7”
(8.5-31.4-29.3-30.5); l.elast. (2,8); 1-łeb-łeb-18.
23.10. (II) 9100 zł. Green Dust 59, Myth of Malham 59, Khilona 57, Tampa Bay 59 (dyst. 3-5-3-i,
350m 4-y; P. Piątkowski), Danjazz 58, Black Troy
program wyścigów konnych
61, Temida 59. 1800-1’54.5” (21.3-31.8-31.7-29.7);
l.elast. (3,2); 1-łeb-2½-1¼-½-3½.
ZWIASTUN —’10-nie biegał —’11-7-8-1-4222.10.
1 (7190) —’12(IV) Hcp. 5075 zł. Zwiastun 57½ (dyst. 5-y,
200m 3-i, 100m 2-i, 50m 1-y, wys.; M. Březina),
Chinowiec 59½, Daisy Clipper 60, Pani Ewa 53,
Donna Justyna 54½, Inkrecja 60½, Nordea 47, Reseda 61½, Kassala 58½, Dżerano 49, Hectoris 58½,
Herta 53, Mariola 56½. 1300-1’20.8” (19.9-29.131.8); l.elast. (3,2); 1-1½-1-1¼-szy.-1-szy.-szy.szy.-1-½-1½.
12.11. (III) Hcp. 6825 zł. Dancing Splendid 57,
Entuzjazm 56½, Irytacja 59, Zwiastun 48 (dyst. 1-y,
500m 2-i, 250m 4-y; S. Mazur), Versus 55, Hope
Dream 58½, Elza 56, Spectacor 57, Nerona 57.
1400-1’26.9” (25.9-29.3-31.7); l.elast. (2,8); 1¼¾-szy.-łeb-1-10-½-1¼.
27.11. (III) 6825 zł. Zwiastun 59 (dyst. 9-y, pr. 5-2-i,
150m 1-y, w wal.; M. Březina), Socorino 61, North
Pacific 61, Thuram 61, Dancing Splendid 62, Randat 57, Irytacja 58, Nerona 60, Tudul 60, Volans 62.
1600-1’42.4” (8.3-30.3-31.1-32.7); l.elast. (3,2);
szy.-łeb-3½-½-½-łeb-3½-1-3½.
TANGERINE —’08-0 (-) —’09-3-1-6-10
(4440) —’10-4-3-7-5-4-1-7-3-6 (4625) —’113 2-2-2-3-2-3-4-2-1-4-6
(11 840) —’12-
8.10. (IV) 5075 zł. Tangerine 60 (dyst. 8-y, 400m
4-y, 200m 1-y, pew.; E. Zahariev), Despinado 59,
Datsun 59, Szalu 59, Developer 56, El Cossio 60,
Persei 59, Dżerano 58, Donna Justyna 56, Ewronka 59, Indian Efi 58. 1400-1’29.4” (26-31.4-32);
l.elast. (3,2); 1-szy.-½-2-¾-3½-1½-1¾-2½-łeb.
30.10. (IV) 5075 zł. Irytacja 61, Cyrkonia 61, Spectacor 60, Tangerine 63 (dyst. 8-9-y, 300m 5-y, 150m
4-y; E. Zahariev), Iwnianin 63, Unikat 57, Santadi
58, Indian Wells 59, Krab 59. 1400-1’26.7” (25.930.3-30.5); l.elast. (2,8); 2½-½-1¾-łeb-2½-nos-12-2½.
26.11. (IV) 5075 zł. Mackenzie Spiers 60, Dakard
59, Persei 58, Versus 61, Diaspina 57, Tangerine
62 (dyst. 9-6-y; C. Fraisl), Sceptyk 62, Czarniż 59,
Harmatan 56, Krab 58, Santadi 59, Karateka 60,
Moza 60, Szołmen 61. 1600-1’41.7” (8.5-30.730.6-31.9); l.elast. (3); 1¾-1½-½-k.łeb-1¾-2½-1¼¾-1-łeb-1¾-5-½.
SU —’10-1-1-5 (13 150) —’11-5-3-444.9.SOLO
3-1-2-6 (9200) —’12(III) Hcp. 6825 zł. Solo Su 60 (dyst. 6-y,
300m 3-i, 250m 1-y, s.wys.; P. Piątkowski), Enigma Estela 57½, Star Mangal 46, Sceptyk 59½, Nicolena 58½, Randat 47½, Versus 57, Grand Heart
57½, Maximus 56½, Muszelka 53½, Lorenc 57½.
1600-1’39.3” (8.3-30.8-29.8-30.4); l.elast. (2,7);
½-1-½-nos-nos-szy.-1-3-2-¾.
15.10. (I) Dżudo. 10 500 zł. My Sweet Dream 59,
Solo Su 59 (dyst. 4-y, pr. 2-1-2-i; P. Piątkowski),
Dream Works 55, Nepur 56, Dżiakomo 60, Konbola 55, Borges 60, Davila 56, Secret Gold 58, Charro 60. 1400-1’25.4” (25.7-29.4-30.3); l.elast. (3,2);
1½-k.łeb-łeb-½-½-k.łeb-1¼-2-7.
26.11. (I) Pawimenta. 10 500 zł. Faghelaed 57,
My Sweet Dream 62, Secret Gold 59, The Blue 56,
Czekondo 56, Solo Su 60 (dyst. 4-6-y; P. Piątkowski), Entuzjazm 56, Dżiakomo 60, Martyna 54.
1200-1’13.9” (14.1-28.9-30.9); l.elast. (3); 2-1¼2½-½-1-6-6-14.
—’09-3-2-1-2 (14 880) —’10-4-83-2-5-1-1-2-7 (15 550) —’11-3-2-8-2-3-1-5-25 KONBOLA
6-2-2 (13 975) —’12-
15.10. (I) Dżudo. 10 500 zł. My Sweet Dream 59,
Solo Su 59, Dream Works 55, Nepur 56, Dżiakomo
60, Konbola 55 (dyst. 9-10-7-a, 50m 6-a; W.
Szymczuk), Borges 60, Davila 56, Secret Gold 58,
Charro 60. 1400-1’25.4” (25.7-29.4-30.3); l.elast.
(3,2); 1½-k.łeb-łeb-½-½-k.łeb-1¼-2-7.
29.10. (III) 6825 zł. Davila 60, Konbola 60 (dyst.
4-5-a, 400m 3-a, 250m 2-a; E. Zahariev), Kryspina
58, Versus 58, Lord of the Dance 62. 1600-1’39.6”
(8.5-30.8-29.5-30.8); l.elast. (2,8); ¾-2½-1¼-2½.
19.11. (III) 6825 zł. Dryblerka 58, Konbola 61
(dyst. 6-a, pr. 4-3-a, cel. 2-a; E. Zahariev), Texel
57, Soley 62, San Jose 62, North Pacific 61. 18001’54.9” (21.3-31.2-31.5-30.9); l.elast. (2,9); 2½-łeb-szy.-szy.-¾.
DŻIAKOMO —’07-1 (4700) —’08-1 (4400)
—’09-2-4-1 (5290) —’10-3-2-1 (4200) —’11-2-6-46 1-1-1-2-4-5-2-8
(22 070) —’12-
15.10. (I) Dżudo. 10 500 zł. My Sweet Dream 59,
Solo Su 59, Dream Works 55, Nepur 56, Dżiakomo
60 (dyst. 8-9-y, 200m 6-y, 100m 5-y; A. Turgaev),
Konbola 55, Borges 60, Davila 56, Secret Gold 58,
Charro 60. 1400-1’25.4” (25.7-29.4-30.3); l.elast.
(3,2); 1½-k.łeb-łeb-½-½-k.łeb-1¼-2-7.
29.10. (II) 9100 zł. Secret Gold 61, Dżiakomo 63
(dyst. 1-y, 150m 2-i; A. Turgaev), Dewona 58, Alglax
55, Ride With Me 59, Electro Pop 59. 1400-1’26.9”
(27.1-30-29.8); l.elast. (2,8); ½-szy.-szy.-½-łeb.
26.11. (I) Pawimenta. 10 500 zł. Faghelaed 57, My
Sweet Dream 62, Secret Gold 59, The Blue 56, Czekondo 56, Solo Su 60, Entuzjazm 56, Dżiakomo 60
(dyst. 7-8-y; A. Turgaev), Martyna 54. 1200-1’13.9”
(14.1-28.9-30.9); l.elast. (3); 2-1¼-2½-½-1-6-6-14.
—’10-6 (-) —’11-6-5-1-7-3*-1-7-11-2
720.8.LORENC
(9990) —’12(III) 6825 zł. Hopemiss 58, Grand Heart 59,
Versus 59, Cycero 58, Maximus 59, Sunday 58,
Lorenc 62 (dyst. 9-8-7-y; M. Srnec), Astuta 58,
Randat 55. 1300-1’21.3” (20.2-29.2-31.9); elast.
(3,4); 1-½-1¼-szy.-szy.-½-2½-1½.
program wyścigów konnych
z m. do m. 1/11
4.9. (III) Hcp. 6825 zł. Solo Su 60, Enigma Estela 57½, Star Mangal 46, Sceptyk 59½, Nicolena
58½, Randat 47½, Versus 57, Grand Heart 57½,
Maximus 56½, Muszelka 53½, Lorenc 57½ (dyst.
3-i, 500m 6-y, 250m 11-y; D. Shcherbakov). 16001’39.3” (8.3-30.8-29.8-30.4); l.elast. (2,7); ½-1-½nos-nos-szy.-1-3-2-¾.
16.10. (III) Hcp. 6825 zł. Hope Dream 56½, Lorenc 61½ (dyst. 6-y, 400m 1-y, 250m 2-i; A. Reznikov), San Marco 56½, Cycero 58½, Kalpirinia
59½, Reseda 49½, Sunday 57, Savalia 61, Blue
Moon 57. 1400-1’27” (25.7-30.2-31.1); l.elast.
(3,1); 1½-szy.-½-2-3-½-½-1.
***
Bardzo solidna stawka staje na starcie tego trzeciogrupowego biegu sprinterskiego. Dżiakomo (74)
(grupa niżej), Konbola (70), Solo Su (70,5) (zm.
jazdy), czy Tampa Bay (71,5) (gr.niżej), to konie
mogące z powodzeniem rywalizować nawet
w pierwszej grupie. Dżiakomo niejednokrotnie
udowodnił, że nie boi się wysokiej wagi. W szczygodz. 16.30
5
(5)
1
2
3
4
5
6
7
towej formie potrafi stawiać twarde warunki nawet
czołowym sprinterom na torze. Konbola to niezwykle dzielna klacz i mimo iż specjalizowała się
w nieco dłuższych dystansach, trzeba się z nią dzisiaj liczyć. Można odnieść wrażenie, że utalentowany Solo Su nie zaprezentował w ubiegłym sezonie wszystkich swoich atutów. Dzisiaj dystans mu
sprzyja, więc musi znaleźć się w gronie faworytów.
Krótki dystans korzystny jest też dla dobrze czującego się na froncie Tampa Bay. Bardzo udany sezon ma za sobą Tangerine (66), ale dzisiejsi rywale wydają się dla niego trochę za mocni. Teoretycznie słabszy jest dosiadany przez utalentowanego
jeźdźca Lorenc (67) (zm.jazdy i tr. - w ub.r. G.
Kowalski). Zagadką jest Zwiastun (68,5) (zm.jazdy), który późno rozpoczął karierę. Po kilku średnich wynikach zaszokował w ostatnim starcie
ogrywając dobrego Socorino i kilku bardzo solidnych rywali. Dzisiaj będzie kandydatem do sprawienia niespodzianki.
Nasi faworyci:
Solo Su-Dżiakomo-Tampa Bay-Konbola
Nagroda 7000 zł (I - 4000; II - 1600; III - 800; IV - 400; V - 200)
Gonitwa dla 3 l. koni III grupy. Dystans 1800 m
KORADO og. kaszt. 3 l.
tr A. Wyrzyk
(-3) S. Mazur 56
Don Corleone - Kanadyjka / Canadian Winter St. Gościewicz
k. czar., r. i cz. pomar.
hod. i wł. K. Litwiniak
SHONE og. c.gn. 3 l.
tr A. Wyrzyk
(-4) M. Wyrzyk 55
Ecosse - Strawberrys Secret / Lil's Boy
St. Rosłońce
k. granat., r. i cz. żół.
hod. A. Zieliński, wł. A. Wyrzyk
VIRTUTI MILITARI (GER) og. kaszt. 3 l. tr P. Wróblewski
dż. V. Popov 59
Desert King - Venus / Bering
St. Foresst
k. sreb. w czerw. groch., r. sreb., cz. czerw.
hod. M. Kaszubowski, wł. Patryk Wróblewski
DO IT AGAIN og. c.gn. 3 l.
tr mgr inż. M. Romanowski
Double Alleged - Droga Ma / Two-Twenty-Two St. SK Strzegom III
dż. P. Piątkowski 59
hod. POL-KAUFRING Sp. z o.o., wł. Cybernetyki Investments SA k. i r. w biał.-ziel. romb., cz. biał.
KARTECZKA kl. gn. 3 l.
tr W. Olkowski
dż. A. Reznikov 57
Exaltation - Karta / Demon Club
St. Franczesko II
k. żół. z nieb. V, r. i cz. nieb.
hod. SK Jaroszówka, wł. P. Szmigiel i B. Olkowska
SPECIAL MOTIVATION (GB) kl. gn. 3 l.
tr J. Siwonia
dż. A. Turgaev 57
Motivator - Second To Go / El Prado
St. Urszula
k., r. i cz. w czerw.-czar. pion. pas.
hod. Aislabie Bloodstock Ltd, wł. U. i W. J. Engel
TEST og. kaszt. 3 l.
tr W. Olkowski
dż. P. Krowicki 59
Exaltation - Tempera / Athenagoras
St. Franczesko II
okulary
k. żół. z nieb. V, r. i cz. nieb.
hod. SK Jaroszówka, wł. P. Szmigiel i B. Olkowska
—’11-10-9 (-) —’1216.11.KORADO
(II) 11 200 zł. Sopran Sorriso 57, Tyberiusz
57, Do It Again 57, Hairdressers 57, Dagger 57,
Bonzo 57½, All Desert 57, Sekwencja 56, Karoll
z m. do m. 1/12
57, Korado 57 (dyst. 10-y w odst.; M. Srnec). 14001’28.9” (25.7-30.5-32.7); l.elast. (2,9); ½-1-1½-2½szy.-1¼-1¼-1¾-21.
26.11. (II) 11 200 zł. Tiwaz 57, Hairdressers 57,
Stasiu 57, Ivo 57, Varsaviana 56, Dasman 58, So-
program wyścigów konnych
cortes 57, Roleks 57, Korado 57 (dyst. 10-9-y; S.
Mazur), Triple Crown 57, Benio SQ 58, Laurelin
57. 1200-1’16” (14.8-29.8-31.4); l.elast. (3); 1-1¾k.łeb-łeb-3½-1½-9-1¼-1¼-3-1¾.
SHONE —’11-8 (-) —’12230.10.
(II) 11 200 zł. Cocoa Club 57, Special Mo-
tivation 56, Domitto 57, Benijo 57, Nebel 57, Tematyka 56, Tropical Fly 57, Shone 57 (dyst. 8-y;
M. Srnec). 1300-1’21.3” (20.6-30-30.7); l.elast.
(2,8); ½-½-szy.-¾-1¼-6-16.
57, Doriatan 57. 1300-1’20.3” (20.1-29.8-30.4);
l.elast. (3); 1-1¾-8-3-¾-13.
15.10. (II) 11 200 zł. Joanka 57, Smart Strike 57, Somalia 57, Silver Madison 57½, Sekwencja 57, Karteczka 57 (dyst. 2-3-a, 400m 5-a, 50m 6-a; V. Popov),
Informatyka 57, Cervara 57. 1300-1’21.1” (20.8-29.730.6); l.elast. (3,2); k.łeb-2-3-¾-k.łeb-4-16.
12.11. (II) Kasztanki. 11 200 zł. Ice Flurry 58, Smart
Strike 57½, Sundari 57½, Karteczka 57 (dyst. 7-6-a,
pr. 5-4-a; V. Popov), Beautyful Pearl 58, Młody
Corleone 58, Kadet 58, Indorika 57, Andorra 57.
1200-1’14.4” (14.5-29.7-30.2); l.elast. (2,8); 1-3-43½-1-7-szy.-18.
VIRTUTI MILITARI ’11-6-11-7 (-) —’123Treviso,
SPECIAL MOTIVATION —’11-6-2 (2560)
6.10. Premio Valmorel. 7200 €. Paso 6 —’12Lungo 54½, Quickly Sally 54½, Quality Hall 54½,
24.9. (II) 11 200 zł. Dakana 57, Svetlana 57, Maybe
Way Of Shopping 54½, Chiwings 54½, Virtuti
Militari 54½ (6-y; J. Marcialis). 1650-nie mierz.;
dobry; ½-szy.-1¾-7-3.
12.11. (II) 11 200 zł. Dangerous Casey 58, Tropical
Fly 58, Taba 57, Lascadell 58, Syderyt 58, Chazar 58,
Test 58, Trrillo 58, Katral 58, Ubeda 57, Virtuti Militari 58 (dyst. 1-2-i, 400m 6-y, 100m 11-y; L. Reznikova), Baruni 57½, Dżagan 58. 1300-1’21.5” (19.829.4-32.3); l.elast. (2,8); ½-1¼-½-szy.-2- ¾-¾-szy.4-3½-12-8.
26.11. (II) 11 200 zł. Nebel 57, Do It Again 58,
Karoll 57, Lascadell 57, Syderyt 57, Sgt. Major
Ross 57, Virtuti Militari 57 (dyst. 10-8-7-y; V. Popov), Noguera 56, Bonzo 57, Katral 57, Leading
Light 57, Młody Corleone 57, Chazar 57, Graus 57,
Indorika 56, Wiczello 58. 1400-1’29.5” (26.1-3132.4); l.elast. (3); łeb-1¾-szy.-1¾-¾-szy.-3-1¼-13½-1-3½-k.łeb-szy.-5.
—’11-3-2 (3840) —’1246.11.DO(II)IT11AGAIN
200 zł. Sopran Sorriso 57, Tyberiusz
57, Do It Again 57 (dyst. 8-5-y, 150m 3-i; P. Piątkowski), Hairdressers 57, Dagger 57, Bonzo 57½,
All Desert 57, Sekwencja 56, Karoll 57, Korado
57. 1400-1’28.9” (25.7-30.5-32.7); l.elast. (2,9); ½1-1½-2½-szy.-1¼-1¼-1¾-21.
26.11. (II) 11 200 zł. Nebel 57, Do It Again 58
(dyst. 1-y, 100m 2-i, w wal.; P. Piątkowski), Karoll
57, Lascadell 57, Syderyt 57, Sgt. Major Ross 57,
Virtuti Militari 57, Noguera 56, Bonzo 57, Katral
57, Leading Light 57, Młody Corleone 57, Chazar
57, Graus 57, Indorika 56, Wiczello 58. 14001’29.5” (26.1-31-32.4); l.elast. (3); łeb-1¾-szy.1¾-¾-szy.-3-1¼-1-3½-1-3½-k.łeb-szy.-5.
—’11-2-4-6-4 (3840) —’12527.8.KARTECZKA
(II) 11 200 zł. Princess of London 56, All
About Cossio 57, Dakana 56, Karteczka 56 (dyst.
4-3-4-a; A. Turgaev), Magnifica 56, Młody Corleone
Baby 57, Reggae Song 57, Habana 57, Special Motivation 57 - okul. (dyst. 4-5-6-a; M. Srnec), Laconia
57, Delyphia 57, Dominikana 57. 1300-1’21” (19.929.9-31.2); l.elast. (2,9); 1¾-¾-4-1-1¼-2-nos-szy.
30.10. (II) 11 200 zł. Cocoa Club 57, Special Motivation 56 - okul. (dyst. 5-a, 300m 4-a, 50m 2-a;
A. Turgaev), Domitto 57, Benijo 57, Nebel 57, Tematyka 56, Tropical Fly 57, Shone 57. 13001’21.3” (20.6-30-30.7); l.elast. (2,8); ½-½-szy.-¾1¼-6-16.
—’11-3-2-7 (3840) —’12711.9.TEST
(II) Doktorantów UW. 11 200 zł. Robinzon
57, Galiba 57, Test 57 - okul. (dyst. 1-y, 400m 2-i,
200m 3-i; V. Popov), Smart Strike 57, Iwetta 57,
Turek 57, Gaviate 56, Delicjusz 57, Varsaviana 56,
Tejita 56, Dagover 57, Jasna Noc 56½. 12001’15.2” (14.7-29.3-31.2); l.elast. (2,9); 3-¾-1-1¾szy.-1¾-1½-2-1½-1¾-13.
16.10. (II) 11 200 zł. Dangerous Ivan 57, Test 57
- okul. (dyst. 5-3-i, 500m 1-y, 200m 2-i; P. Krowicki), Black Rose 56, Hairdressers 58, Sandero 57,
Norek 57. 1000-1’01.2” (30.8-30.4); l.elast. (3,1);
2-2½-1-1-5.
12.11. (II) 11 200 zł. Dangerous Casey 58, Tropical
Fly 58, Taba 57, Lascadell 58, Syderyt 58, Chazar 58,
Test 58 - okul. (dyst. 4-6-7-y; V. Popov), Trrillo 58,
Katral 58, Ubeda 57, Virtuti Militari 58, Baruni 57½,
Dżagan 58. 1300-1’21.5” (19.8-29.4-32.3); l.elast.
(2,8); ½-1¼-½-szy.-2- ¾-¾-szy.-4-3½-12-8.
***
Grupa przedstawicieli rocznika derbowego,
w której nie ma konia wybijającego się wynikami
w pierwszym roku startów. Nie wydaje się jednak,
aby byli to słabeusze. Córka angielskiego derbisty
Motivatora - Special Motivation (59,5) (zm. tr. w ub.r. A. Wyrzyk, bez okul.), własności znanego
każdemu kibicowi piłki nożnej Jerzego Engela,
program wyścigów konnych
z m. do m. 1/13
wyszła do startu dwukrotnie i pod koniec października pokazała się z dobrej strony. Klacz powinna zyskiwać wraz z czasem, nie powinna się
też bać dystansu. Groźna może być para potomków Exaltation wystawionych przez trenera Wojciecha Olkowskiego Karteczka (58) (zmiana jazdy) -Test (61,5) (zm.jazdy, bez okul.). Klacz miała udany debiut, ale w kolejnych startach rozczarowała, niedosyt pozostał również po wynikach
ogiera. Niewykluczone, że w bieżącym sezonie
oba te konie pójdą do przodu. Najwyżej sklasyfikowany w tej stawce Do It Again (62) zanotował
dwa solidne wyniki dwulatkiem. Pod koniec listopada do wygranej zabrakło mu tylko trochę szczęścia. Dzisiaj będzie kandydatem do rywalizacji
o zwycięstwo. Przeciętnie zaprezentował się Virgodz. 17.00
6
(6)
tuti Militari (51) (zm. tr. - w ub.r. I. Wróblewska), a para podopiecznych trenera Adama Wyrzyka Korado (38) - Shone (nsk) (zm.jazdy) słabo. Virtuti Militari poprawiał się z każdym startem, a patrząc na pochodzenie (ojciec dał konie
znakomicie czujące się w dystansie m.in. australijską klacz stulecia Makybe Diva, czy Darsalama, który w czeskich barwach pokazał się w dużych wyścigach na zachodzie) można oczekiwać
od niego dalszych postępów. Nie wypada też
przywiązywać większej wagi do ubiegłorocznych
występów późno urudzonego (30 maja) Korado
i mającego zaledwie jeden start na koncie Shone.
Nasi faworyci:
Special Motivation-Test-Do It Again-Karteczka
Nagroda 6560 zł (I - 3200; II - 1760; III - 960; IV - 480; V - 160)
Gonitwa handikapowa III grupy dla 4 l. i st. koni czystej krwi arabskiej.
Wagi wg Hcp. Gen.: 5 l. i st. +4 kg, 4 l. +1 kg. Dystans 2000 m
1
2
COBRA (NL) kl. kaszt. 4 l.
tr M. Malinowski
dż. S. Wasiutow 63½
Makzan - Ludmillah / Dormane
St. SK Olszany
k. i cz. w czar.-nieb. pion. pas., r. pomar.
hod. D. A. K. Dörenberg, wł. M. Malinowski
KHATULEE (GB) wał. s. 5 l.
tr mgr inż. M. Romanowski
dż. A. Turgaev 55
Khoutoubia - CV Tulee / Susdal
St. Lucky
okulary, bez bata
hod. Kelanne Stud, wł. Fortum Michał Romanowski
3
SUDAN (RU) wał. kaszt. 4 l.
tr mgr inż. M. Romanowski
Djon - Sakora / Kapitoliy
St. Lucky
hod. Veles Stud, wł. Fortum Michał Romanowski
4
5
6
7
CZAR-HUN og. s. 4 l.
tr M. Malinowski
dż. A. Reznikov 58
Drabant - Contra / Eldon
St. SK Olszany
k. i cz. w czar.-nieb. pion. pas., r. pomar.
hod. J. Płatek, wł. M. Malinowski
GANIMA kl. gn. 4 l.
tr M. Malinowski
dż. W. Szymczuk 58
Sansal - Gruida / Druid
St. SK Olszany
k. i cz. w czar.-nieb. pion. pas., r. pomar.
hod. I. Malinowska, wł. M. Malinowski
CITUS og. s. 5 l.
tr inż. K. Zawiliński
(-1) L. Reznikova-Wróblewska 47
Ostragon - Cisa / Harbin
St. Karolinowo
k. i cz. biał., r. w ziel.-czerw. poz. pas.
hod. J. Ryżkowski, wł. J. Pretkiel
WERDŻEB og. gn. 4 l.
tr K. Rogowski
(-3) S. Mazur 52½
Fedain - Walansjenka / Espadero
St. Metis II
okulary
k. nieb. z czar. lit. K, r. nieb. w czar. gwiaz., cz. nieb.
hod. Artur Nicpoń, wł. K. Rogowski i M. Falzmann
k. żół. z szarf. w biał.-czar. szach., r. biał., cz. w żół.-czar. szach.
k. żół. z szarf. w biał.-czar. szach., r. biał., cz. w żół.-czar. szach.
13.9. (II) 8200 zł. Bodi Graciia 58, Padjera 58,
COBRA —’11-3-0-5-1-4 (6150) —’12-
Perla 58, Pirueta 58, Cobra 58 - okul. (dyst. 10-a,
pr. 7-6-5-a; V. Popov), Citava 58, Freda 58, Penta
58, Harfistka 58, Nafees Alkhalediah 58. 20002’24.5” (37.2-36-35-36.3); l.elast. (2,9); ¾-1-¾1¼-1-1¼-6-3½-9.
25.9. (II) 8200 zł. Cobra 58 - okul. (dyst. 16-a,
500m 2-a, 400m 1-a, s.wys.; A. Kabardov), Nourgez m. do m. 1/14
dż. C. Fraisl 59½
ronette A 58, Padjera 58, Evilla 58, Harfistka 58, Dardanella 58, Ganima 58, Pirueta 58, Nasim Al Khalediah 58, Freda 58, Esma 58, EH Avira 58, Modelina
58, Eteryka 58, Penta 58, Enkantada 58, Ginea 58.
1800-2’10.5” (22.5-35.3-37.1-35.6); l.elast. (2,9);
1¼-½-3-łeb-szy.-1¼-1-9-6-½-6-2½-2-½-1¾-3.
8.10. (I) Orli 10 250 zł. HN Mira 58, Amadeia 58,
Elisena 58, Cobra 58 - okul. (dyst. 9-6-3-a, 500m
2-a, 250m 3-a, 150m 4-a; D. Shcherbakov), Didonna 58, Hipoteza 58, Zora 58, Kasnarra El Amarna
program wyścigów konnych
58, Dushmanka 58. 1800-2’09.3” (22.7-35.4-35.136.1); l.elast. (3,2); 2-2-1¼-9-2½-6-szy.-14.
KHATULEE —’10-nie biegał —’11-5-10223.10.
10-5-5-8-8-5-8-3-9 (1330) —’12(IV) 5330 zł. Per Makhid 60, Elvigo z Regu-
ła 60, Neidjel 60, Szamir 63, Laazim 63, Espandola
57, Frygana 55, Khatulee 60 (dyst. 5-8-y; C. Fraisl).
1800-2’09.5” (22.6-35.3-36.4-35.2); l.elast. (3,2);
szy.-łeb-5-k.łeb-5-szy.-1½.
29.10. (IV) Hcp. 5330 zł. Celtik 64½, Gardan
56½, Khatulee 54½ (dyst. 3-4-3-i; C. Fraisl), Citus
48, Fiala 56, Espandola 59½, Andala 60, Wassim
63, Emberiza 55. 1800-2’08.8” (22.7-35.6-35.235.3); l.elast. (2,8); 7-szy.-1-1-łeb-2½-6-½.
12.11. (IV) 5330 zł. Mumbai 61, Neidjel 60, Per
Makhid 61, Olympia 59, Cesigrom 61, Wassim 64,
Elvigo z Reguła 60, Laazim 63, Khatulee 60 (dyst.
4-y, 600m 9-y; C. Fraisl), Citus 57. 2000-2’23.1”
(36.8-35.6-35.5-35.2); l.elast. (2,8); 4-2-2-1¼-k.łeb-łeb-nos-dal.-13.
—’11-6-9-7-2-1 (6200) —’12525.9.GANIMA
(II) 8200 zł. Cobra 58, Nourgeronette A 58,
Padjera 58, Evilla 58, Harfistka 58, Dardanella 58,
Ganima 58 (dyst. 7-6-7-a; W. Szymczuk), Pirueta
58, Nasim Al Khalediah 58, Freda 58, Esma 58,
EH Avira 58, Modelina 58, Eteryka 58, Penta 58,
Enkantada 58, Ginea 58. 1800-2’10.5” (22.5-35.337.1-35.6); l.elast. (2,9); 1¼-½-3-łeb-szy.-1¼-1-96-½-6-2½-2-½-1¾-3.
22.10. (II) 8200 zł. Perla 58, Ganima 58 (dyst. 4-65-a, 200m 3-a, 100m 2-a; W. Szymczuk), Budana 58,
Freda 58, Emiramida 58, Esma 58, Enkantada 58.
2000-2’27.1” (37.2-37.3-36.4-36.2); l.elast. (3,2);
2½-szy.-½-3-dal.-8.
6.11. (II) 8200 zł. Ganima 56 (dyst. 7-6-a, 400m
2-a, 250m 1-a, łat.; W. Szymczuk), Eukaria 56,
Cejlonka 56, Eteryka 56, Empiryk 58, Nafees Alkhalediah 56, Nicke 58. 1800-2’13.2” (23.9-37.236.3-35.8); l.elast. (2,9); 2½-1-8-2-1¼-16.
—’10-6-6-6-6 (-) —’11-8-7-10-10-4-10-12
SUDAN —’11-2-7-4-0-3-3-3-2 (8600) —’12629.10.CITUS
(390) —’12323.10.
(IV) Hcp. 5330 zł. Celtik 64½, Gardan 56½,
(II) 8200 zł. Al-Ar 59, Dicky 59, Sudan
59 - okul. (dyst. 2-5-y, 250m 3-i; A. Falchi), Eukaria 57, Fukarus 59, Sagat 59. 1800-2’09.8” (22.935.6-36.1-35.2); l.elast. (3,2); szy.-½-4-16-20.
12.11. (II) 8200 zł. Fassan 59, Sabatina 57, Sudan
59 - okul. (dyst. 1-2-i, 50m 3-i; A. Falchi), Prince
Kalipo 59, Temmuz 59. 1800-2’10.2” (23.3-36.134.8-36); l.elast. (2,8); 2-½-1¼-5.
26.11. (II) 8200 zł. Temmuz 58, Sudan 58 - okul.
(dyst. 5-y, 500m 2-i; A. Reznikov), Empiryk 58, Safina 56, Pradera 56, Arpaco 58, Nafees Alkhalediah
56, Epos 58, Nicke 58. 1800-2’12.9” (23.5-36.235.7-37.5); l.elast. (3); szy.-7-k.łeb-10-5-1¼-5-1¼.
CZAR-HUN —’11-4-8-6-5-2-2-3 (6400)
—’12429.10.
(II) 8200 zł. Germanio 58, Czar-Hun 58 -
okul. (dyst. 4-3-i, 400m 2-i; A. Reznikov), Arpaco
58, Salwin 58, SM Wajeeh 58, Sagat 58. 20002’21.6” (36.2-35.4-36.6-33.4); l.elast. (2,8); ½-161-5-dal.
13.11. (II) 8200 zł. SM Wajeeh 59, Czar-Hun 59
- okul. (dyst. 4-5-y, 400m 2-i, 250m 1-y, 50m 2-i;
A. Reznikov), Bursa 57, Arpaco 59, Pradera 57,
Nedjet 57. 2000-2’27.9” (38.1-37.4-35.8-36.6);
l.elast. (2,9); ½-9-7-5-dal.
27.11. (II) 8200 zł. Cejlonka 57, Eukaria 57, Czar-Hun 59 - okul. (dyst. 9-6-y, 500m 3-i; W. Szymczuk), Salwin 59, Etoile 59, Fukarus 59, Eteryka 57,
Nasim Al Khalediah 57, Nedjet 57. 1800-2’14.6”
(22.1-34.7-38.1-39.7); l.elast. (3,2); 1½-½-3½-6-152½-9-10.
Khatulee 54½, Citus 48 (dyst. 6-7-5-y, 200m 4-y;
S. Mazur), Fiala 56, Espandola 59½, Andala 60,
Wassim 63, Emberiza 55. 1800-2’08.8” (22.7-35.635.2-35.3); l.elast. (2,8); 7-szy.-1-1-łeb-2½-6-½.
12.11. (IV) 5330 zł. Mumbai 61, Neidjel 60, Per
Makhid 61, Olympia 59, Cesigrom 61, Wassim 64,
Elvigo z Reguła 60, Laazim 63, Khatulee 60, Citus
57 (dyst. 6-8-10-y; S. Mazur). 2000-2’23.1” (36.835.6-35.5-35.2); l.elast. (2,8); 4-2-2-1¼-k.łeb-łebnos-dal.-13.
26.11. (IV) 5330 zł. Cesigrom 60, Padede 58, Elvigo z Reguła 59, Fioretta 58, Neidjel 59, Kasnarra Kaleelah 58, Laazim 62, Wassim 63, Olympia 58, Fiala
58, Bint Khaled GZH 56, Citus 56 (dyst. 8-10-12-y;
S. Mazur). 2000-2’25.3” (37.3-36.7-35.7-35.6);
l.elast. (3); szy.-½-nos-½-4-¾-2½-½-7-15-10.
WERDŻEB —’11-3-2-4-2-4-4-2 (8400)
—’127Wrocław,
26.6. (II) Słowa Sportowego. 7000 zł. Eu-
ranus 58, Samarkand 58, Pero 58, Werdżeb 58 - okul.
(4-y; R. G.-Panczew), Eksponent 58, Enniusz 58, Bragor 58. 1700-1’59”; twardy (1), szy.-szy.-2-12¾-2-9½.
Wrocław, 7.8. (II) 7000 zł. Samarkand 58, Makbars
58, Pero 58, Werdżeb 58 - okul. (4-y; P. Gluza), Paromon 60, Bragor 58, Enniusz 58. 2000-2’27”; lekki
(1,8), łeb-14-9-dal.-dal.-6¾.
Wrocław, 21.8. (II) 7000 zł. Wieża Róż 58, Werdżeb 58 (2-i, w wal.; P. Gluza), Pagana 56, Efira 56,
Escolta 56, Errata 561, Paromon 60. 1700-1’59”; lekki
(1,6), szy.-1¼-3¼-9¼-14½-12¾.
program wyścigów konnych
z m. do m. 1/15
***
Na wyścigach panuje opinia, że w pierwszej części sezonu pięcioletnie i starsze konie arabskie
mają przewagę nad czterolatkami. Jest to reguła
sprawdzająca się dość często, ale w przypadku tego biegu może zawieść, ponieważ reprezentanci
starszych roczników: Citus (zm. jazdy) i Khatulee (zm.jazdy, w okul., bez bata) prezentowali dotąd bardzo słaby poziom. Spośród przedstawicieli
rocznika derbowego wygrane zanotowały tylko
dwie klacze: Ganima i Cobra (zm.jazdy, bez
okul.), która zdążyła zaliczyć jeszcze udany występ w pierwszej grupie. Niestety warunki handigodz. 17.30
7
(7)
1
2
3
4
capu nie są dla Cobry łaskawe - oprócz rywali będzie musiała zmagać się też z dużym obciążeniem. Być może fakt ten wykorzystają mające na
koncie przyzwoite wyniki na równym poziomie
Czar-Hun (zm.jazdy, bez okul.) i Sudan (zm.jazdy i tr. - w ub.r. A. Nieora, bez okul). Nie najgorzej radził sobie we Wrocławiu Werdżeb (zm.jazdy i tr. - w ub.r. J. Pochwatka, w okul.). Niewykluczone, że wykorzysta atut niskiej wagi i okaże
się czarnym koniem tego biegu. Wynik gonitwy
jest sprawą otwartą i żadne rozstrzygnięcie nie
powinno dziwić.
Nasi faworyci: Sudan-Czar-Hun-Cobra-Khatulee
Memoriał Tomasza Dula
Nagroda 10 500 zł (I - 6000; II - 2400; III - 1200; IV - 600; V - 300)
Gonitwa handikapowa I grupy dla 3 l. koni. Wagi wg Hcp. Gen. -10 kg. Dystans 1600 m
PARADISE kl. c.gn. 3 l.
tr A. Wyrzyk
(-4) M. Wyrzyk 55½
Ecosse - Princess Of Java / Java Gold
St. Pegaz
k. granat., r. żół., cz. czar.
hod. A. Zieliński, wł. A. Zieliński i J. Mierzwa Zielińska
TROPICAL FLY og. c.gn. 3 l.
tr mgr A. Walicki (-1) L. Reznikova-Wróblewska 49
Fly To The Stars - Tiarella / Winds of Light
St. Doryant
k. fiol. w biał. pion. pas., r. i cz. fiol.
hod. A. Pietrzak, wł. T. Pawłowski i Korab - A. Walicki
JASNA kl. gn. 3 l.
tr mgr A. Walicki
(-4) A. Gil 43
Roulette - Jama / Royal Court
St. Doryant
okulary
k. fiol. w biał. pion. pas., r. i cz. fiol.
hod. A. Walicki, wł. T. Pawłowski i Korab - A. Walicki
INDIAN GENERAL (IRE) og. gn. 3 l.
tr W. Olkowski
dż. P. Krowicki 61½
Indian Haven - Circe's Melody / Entrepreneur
St. Dr Dahess
hod. James G. Burns, wł. Z. Górski i K. Mirpuri
k. biał. z czerw. kara., r. w biał.-czerw. szach., cz. biał. w czerw. pas.
5
6
7
—’11-1-3 (7880) —’12TROPICAL FLY —’11-7-2 (2560) —’1217.8.PARADISE
2
(II) 11 200 zł. Paradise 57 (dyst. 5-a, 400m
30.10. (II) 11 200 zł. Cocoa Club 57, Special Mo-
COOL DIAMOND (IRE) og. gn. 3 l.
tr A. Wyrzyk
dż. M. Srnec 56½
One Cool Cat - Moving Diamonds / Lomitas St. Derval
k. w żół.-granat. szach., r. i cz. czar.
hod. Ms H. W. Topping, wł. E. i K. Laskowscy, A. Wyrzyk
NEVER REFUSE (IRE) kl. gn. 3 l.
tr A. Wyrzyk
(-2) A. Mazurkiewicz 56
Refuse To Bend - Lady Bracknell / Definite Article St. Diament
okulary
k. żół., r. czerw., cz. czar.
hod. A. Lennon, wł. J. i K. Dobosz
NATALIE OF BUDYSIN (GER) kl. c.gn. 3 l. tr A. Wyrzyk
(-3) S. Mazur 59
Martillo - Nobile Lady / Silvano
St. wyścigi-konne.info
hod. H. J. Gaertner, wł. K. i K. Romaniuk
k. czar. z czerw. V, r. czar. z czerw. opas., cz. czar.
3-a, 250m 1-a, wys.; M. Srnec), Queen of Legends
57, Joanka 57, Servela 57, Maybe Baby 57, Nomi
57. 1300-1’21.6” (20.3-31-30.3); l.elast. (2,8); 1-5szy.-10-5.
27.11. (I) Delatora. 12 950 zł. Refuse Me Non 58,
Ice Flurry 58, Paradise 58 (dyst. 7-8-a, pr. 5-4-a,
cel. 3-a, w wal.; M. Srnec), Lucky Peter 58, Mister
Great 58, Czakor 58, Sopran Sorriso 58, Heaven Can
Wait 57. 1400-1’28.6” (25.7-30.6-32.3); l.elast.
(3,2); k.łeb-k.łeb-k.łeb-3-4-1¼-2.
z m. do m. 1/16
tivation 56, Domitto 57, Benijo 57, Nebel 57, Tematyka 56, Tropical Fly 57 (dyst. 7-y; A. Reznikov),
Shone 57. 1300-1’21.3” (20.6-30-30.7); l.elast. (2,8);
½-½-szy.-¾-1¼-6-16.
12.11. (II) 11 200 zł. Dangerous Casey 58, Tropical
Fly 58 (dyst. 5-4-y, 100m 2-i; A. Reznikov), Taba 57,
Lascadell 58, Syderyt 58, Chazar 58, Test 58, Trrillo
58, Katral 58, Ubeda 57, Virtuti Militari 58, Baruni
57½, Dżagan 58. 1300-1’21.5” (19.8-29.4-32.3);
l.elast. (2,8); ½-1¼-½-szy.-2- ¾-¾-szy.-4-3½-12-8.
program wyścigów konnych
—’11-6-5-5-3-3-4 (3840) —’12NEVER REFUSE —’11-3-1-4-5 (9420)
—’1238.10.JASNA
6
14.8. (II) 11 200 zł. Never Refuse 57 (dyst. 4-a,
(II) 11 200 zł. Czakor 57½, Terencio 57, Ja-
sna 56 - okul. (dyst. 4-5-a, pr. 6-4-a, 100m 3-a; A.
Reznikov), Beautyful Pearl 57, Svetlana 56, Keep
The Promise 57, Sandero 57. 1200-1’16.4” (14.430.2-31.8); l.elast. (3,2); 4-1-1-k.łeb-k.łeb-4.
19.10. (II) 11 200 zł. Klan 57½, Aranda 56, Jasna
56 - okul. (dyst. 4-3-a; A. Reznikov), Moxer 58, Tojad 57, Knight of Fire 57, Turpeja 56. 1300-1’21.2”
(20.6-29.9-30.7); l.elast. (3,2); 6-5-3-½-1¼-3.
20.11. (II) 11 200 zł. Galiba 58, Hausen 58, Habana 58, Jasna 58 - okul. (dyst. 4-2-4-a; A. Reznikov), Informatyka 58, Make Me Smile 58, Bregelia 58, Grajka 58. 1400-1’29.9” (27.6-31.8-30.5);
l.elast. (2,8); 2-1¼-3-1¾-szy.-6-16.
200m 2-a, 100m 1-a, wys.; M. Srnec), Svetlana 57,
Black Rose 57, Niemka 57, Chinolina 57, Imola
SQ 57. 1000-1’01.8” (31.4-30.4); elast. (3,4); 2szy.-5-3½-¾.
10.9. (I) Brochwicza. 12 950 zł. Young Boy 57, Indian General 57, Heaven Can Wait 57, Never Refuse 56 (dyst. 5-6-5-a, 150m 4-a; M. Srnec), Don Cezar 57, Youcanseeme 56, Sandero 57. 1300-1’21.9”
(20.6-31.2-30.1); l.elast. (2,9); 1-1¼-szy.-2-1¼-1.
22.10. (A) Efforty. 35 000 zł. Tija 57, Bissectrisa
57, Princess of London 57, Better Than All 57, Never Refuse 57 - okul. (dyst. 6-5-a; M. Srnec), Nadira 57, Galiba 57. 1400-1’25.9” (25.8-29.4-30.7);
l.elast. (3,2); łeb-3-1½-2-1¼-1¼.
GENERAL —’11-1-4-2-5 (12 010)
NATALIE OF BUDYSIN —’11-2-2-1 (11 520)
—’12423.7.INDIAN
(B) Dorpata. 24 500 zł. Paker 56, Refuse Me 7 —’12-
Not 56, Narkoza 55, Indian General 56 (dyst. 3-i,
500m 4-y; S. Wasiutow), Jasmon 56. 1200-1’14.7”
(14.6-29.7-30.4); elast. (3,5); 5-2-łeb-12.
10.9. (I) Brochwicza. 12 950 zł. Young Boy 57,
Indian General 57 (dyst. 6-5-y, 200m 3-i, 150m 2-i;
A. Turgaev), Heaven Can Wait 57, Never Refuse
56, Don Cezar 57, Youcanseeme 56, Sandero 57.
1300-1’21.9” (20.6-31.2-30.1); l.elast. (2,9); 1-1¼szy.-2-1¼-1.
23.10. (A) Mokotowska. 43 750 zł. Prince of Ecosse 57, At One Blow 57, Hard Work 57, Substantialcontact 57, Indian General 57 (dyst. 3-i, pr. 4-5-y; P.
Krowicki), All About Cossio 57. 1600-1’40.4” (8.331.6-30.2-30.3); l.elast. (3,2); 1¼-łeb-1-¾-1.
DIAMOND —’11-6-1-7 (6400) —’12523.7.COOL
(II) 11 200 zł. Freya Mary 55, Wise Concul
56, Dangerous Ivan 56, Dominikana 55, Diaxena
55, Cool Diamond 56 (dyst. 4-6-y; M. Srnec), Informatyka 55. 1200-1’16” (14.8-29.8-31.4); elast.
(3,5); 3½-¾-3-szy.-3½-łeb.
18.9. (II) 11 200 zł. Cool Diamond 57 (z m. do
m. 1-y, pew.; M. Srnec), Servela 56, Niemka 56, Silver Madison 56½, Mukat 57, Sandero 57, Tojad
57, Jasmon 57 - nie uk. 1000-1’00.9” (30.2-30.7);
l.elast. (2,8); 1-3½-½-2½-2-nos.
30.10. (I) Upsali. 12 950 zł. Enjoy The Silence
57, Czakor 57, Dassault Rafale 57, Jaroszka 56,
Queen of Legends 56, Heaven Can Wait 57, Cool
Diamond 57 (dyst. 2-1-y, 250m 4-y, 50m 7-y; M.
Srnec), Chinolina 56. 1200-1’13.9” (13.9-29.730.3); l.elast. (2,8); 1¼-½-½-½-3½-½-½.
25.6. (II) 11 200 zł. Refuse Me Not 56, Natalie of
Budysin 56 (pocz. 5-a w odst., 400m 3-a, 250m 2-a;
M. Srnec), Narkoza 55, Jasmon 56, Tematyka 55,
Aria 56½. 1000-1’01” (30.8-29.3); elast. (3,3); ½1½-7-½-11.
24.7. (II) 11 200 zł. Lonsdale 56, Natalie of Budysin 56 (dyst. 5-6-a, 400m 4-a, 250m 2-a; M.
Srnec), Better Than All 55, Dakana 55, Juvara 55,
Don Cezar 56, Królowa Renet 56. 1200-1’14.6”
(14.6-28.7-31.3); elast. (3,4); szy.-7-1¼-4-3-2½.
13.8. (II) 11 200 zł. Natalie of Budysin 56 (dyst.
5-a, 400m 2-a, 350m 1-a, łat.; M. Srnec), Dangerous Ivan 57, Beautyful Pearl 57, At One Blow 57,
Reggae Song 56, Chazar 57, Dominikana 57. 13001’20.4” (20.1-30.3-30); l.elast. (3,2); 1¾-½-1-6-9-½.
C
lou pierwszego dnia wyścigowego na
Służewcu będzie Memoriał Tomasza Dula. Ten milerski pojedynek zgromadził
bardzo interesującą stawkę, w której znajdują się
konie mogące rozdawać karty w najważniejszych
biegach sezonu. Stwierdzenie, że Natalie of Budysin (zm.jazdy) i Paradise (zm.jazdy) to jedne
z najbardziej interesujących wierzchowców rocznika derbowego nie jest na wyrost. Natalie błyszczała w każdym z trzech startów, chociaż pierwsze dwa pechowo przegrała. Największymi znakami zapytania w jej wypadku są: dość wysoka
waga i dłuższa przerwa w startach po urazie nogi.
Paradise po efektownej wygranej z debiutu pauzowała ponad trzy miesiące, co nie przeszkodziło
jej zanotować dobry wynik w bardzo wymagającym pierwszogrupowym towarzystwie. Dzisiaj
poniesie korzystną wagę, ale dosiądzie jej rozpo-
program wyścigów konnych
z m. do m. 1/17
czynająca karierę amazonka. Dosiad ucznia
zmniejsza jej szanse w dzisiejszej gonitwie, ale
zapewnia spokojne wejście w sezon i powinien
zaprocentować w kolejnych startach. Oprócz wyżej wymienionej pary trener Adam Wyrzyk zapisał jeszcze: wyglądającego na sprintera Cool Diamond i zapowiadającą się na pożyteczną klacz
Never Refuse (zm.jazdy). Oba poniosą umiarkowane wagi, co powinno im pomóc we włączeniu
się do rywalizacji o premiowane miejsca. Z pary
podopiecznych trenera Andrzeja Walickiego Jasna (zm.jazdy) wydaje się tylko średnia, natomiast syn vicederbistki Tiarelli - Tropical Fly
(zm.jazdy) pokazał się z dobrej strony i niewyklugodz. 18.00
8
(8)
czone, że pójdzie w ślady Iwonicza, który dwanaście miesięcy temu, zwyciężając w tym biegu zrobił pierwszy krok do świetnych występów na
przestrzeni całego sezonu. Stawkę uzupełnia najbardziej doświadczony Indian General, który rywalizował w ubiegłym roku z czołowymi końmi
rocznika. Ten utalentowany wyścigowiec będzie
musiał się dzisiaj zmierzyć z najwyższą wagą
w polu. Przy wyborze faworytów warto zaufać intuicji, gdyż biegi handicapowe rządzą się swoimi
prawami.
Nasi faworyci:
Natalie of Budysin-Tropical FlyIndian General-Never Refuse
Nagroda
7000 zł (I - 4000; II - 1600; III - 800; IV - 400; V - 200)
Gonitwa dla 3 l. koni III grupy. Dystans 1400 m
og. gn. 3 l.
tr M. Jodłowski
dż. S. Wasiutow 59
Roulette - Socordia / Tioman Island
St. Widzów
1 SOCORTES
hod. SK Widzów-K. Tyszko, wł. SK Widzów-A. Tyszko
BE IN TOUCH (IRE) kl. gn. 3 l.
tr M. Jodłowski
dż. A. Reznikov 58
Duke - Bolero Again / Sadler's Wells St. Bohema
2 Bachelor
hod. Ballylinch Stud, wł. Bohema - M. Hampel-Bochińska
GRAUS og. gn. 3 l.
tr J. Siwonia
dż. A. Turgaev 59
- Gorycja / Jape
St. Damis
okulary
3 Aramus
hod. i wł. B. M. Tomaszewski
DANCING GODDESS kl. gn. 3 l.
tr mgr A. Walicki
(-2) A. Mazurkiewicz 56
- Dżewia / Special Power
St. Doryant
4 Paolini
hod. A. Pietrzak, wł. T. Pawłowski i Korab - A. Walicki
VARSAVIANA kl. c.gn. 3 l.
tr P. Wróblewski (-1) L. Reznikova-Wróblewska 57
- Vasari / Eternity's Breath
St. Beniaminek II
5 Noel
hod. M. Kaszubowski, wł. „MK” M. Kaszubowski i P. Wróblewski
MAYBE BABY kl. c.gn. 3 l.
tr mgr inż. M. Romanowski dż. P. Piątkowski 58
- Maria Teresa / Enjoy Plan
St. SK Strzegom III
6 Cossio
hod. POL-KAUFRING Sp. z o.o., wł. Cybernetyki Investments SA
og. kaszt. 3 l.
tr W. Olkowski
dż. P. Krowicki 59
Belenus - Turkawka / Krater
St. Golejewko IX
7 TUREK
hod. SK Golejewko, wł. SK Golejewko i B. Olkowska
57. 1200-1’16” (14.8-29.8-31.4); l.elast. (3); 1-1¾SOCORTES —’11-11-7 (-) —’12k.łeb-łeb-3½-1½-9-1¼-1¼-3-1¾.
113.11.
(II) 11 200 zł. Keep The Promise 58, IwetBE IN TOUCH —’11-5 (320) —’12ta 57, Aranda 57, Tejita 57, Robin Diamond 58,
2
Delicjusz 58, Matador 58, Kashmer Red 58, Bawa2.7. (II) 11 200 zł. Youcanseeme 56, Nestora 56,
k. w biał.-czerw. kwadr., r. i cz. biał.
k. i r. nieb. z poz. pomar. pas., cz. nieb.
k. ziel., r. i cz. czerw.
k. fiol. w biał. pion. pas., r. i cz. fiol.
k. w biał.-fiol. szach., r. i cz. biał.
k. i r. w biał.-ziel. romb., cz. biał.
k. żół., r. czar. z pomar. opas., cz. pomar.
ria 58, Sgt. Major Ross 58, Socortes 58 (dyst. 11-y
w odst.; A. Falchi). 1000-1’01.6” (31-30.6); l.elast.
(2,9); 2½-szy.-k.łeb-1-1-1-1½-2-7-4.
26.11. (II) 11 200 zł. Tiwaz 57, Hairdressers 57,
Stasiu 57, Ivo 57, Varsaviana 56, Dasman 58, Socortes 57 (dyst. 5-7-y; A. Falchi), Roleks 57, Korado 57, Triple Crown 57, Benio SQ 58, Laurelin
z m. do m. 1/18
Be Best 56, Heaven Can Wait 56½, Be In Touch
56 (dyst. 2-a, 250m 3-a, 100m 5-a; A. Turgaev), Juvara 56. 1200-1’16.4” (15.3-29.8-31.3); elast. (3,4);
szy.-1¾-5-1¼-18.
3 GRAUS —’11-14 (-) —’12-
program wyścigów konnych
26.11. (II) 11 200 zł. Nebel 57, Do It Again 58,
Karoll 57, Lascadell 57, Syderyt 57, Sgt. Major
Ross 57, Virtuti Militari 57, Noguera 56, Bonzo 57,
Katral 57, Leading Light 57, Młody Corleone 57,
Chazar 57, Graus 57 - okul. (dyst. 15-14-y; A. Turgaev), Indorika 56, Wiczello 58. 1400-1’29.5”
(26.1-31-32.4); l.elast. (3); łeb-1¾-szy.-1¾-¾-szy.3-1¼-1-3½-1-3½-k.łeb-szy.-5.
GODDESS —’11-nie biegała
—’124 DANCING
—’11-9-4-5 (960) —’12511.9.VARSAVIANA
(II) Doktorantów UW. 11 200 zł. Robinzon
57, Galiba 57, Test 57, Smart Strike 57, Iwetta 57,
Turek 57, Gaviate 56, Delicjusz 57, Varsaviana 56
(dyst. 12-9-a; A. Falchi), Tejita 56, Dagover 57, Jasna Noc 56½. 1200-1’15.2” (14.7-29.3-31.2);
l.elast. (2,9); 3-¾-1-1¾-szy.-1¾-1½-2-1½-1¾-13.
5.11. (II) 11 200 zł. Be Best 57, Somalia 57, Hausen
57, Varsaviana 57 - okul. (dyst. 3-1-a, 300m 2-a,
100m 4-a; M. Srnec), Kara 57½, Nestora 57, Noguera 57, Miss Lomitas 57, Make Me Smile 57. 12001’14.8” (14.1-29.4-31.3); l.elast. (2,7); 1½-łeb-1½1-3½-5-k.łeb-5.
26.11. (II) 11 200 zł. Tiwaz 57, Hairdressers 57,
Stasiu 57, Ivo 57, Varsaviana 56 (dyst. 2-1-3-a,
cel. 5-a; W. Szymczuk), Dasman 58, Socortes 57,
Roleks 57, Korado 57, Triple Crown 57, Benio SQ
58, Laurelin 57. 1200-1’16” (14.8-29.8-31.4);
l.elast. (3); 1-1¾-k.łeb-łeb-3½-1½-9-1¼-1¼-3-1¾.
BABY —’11-5-3-3 (2880) —’1267.8.MAYBE
(II) 11 200 zł. Paradise 57, Queen of Legends
57, Joanka 57, Servela 57, Maybe Baby 57 (dyst.
6-5-a; P. Piątkowski), Nomi 57. 1300-1’21.6” (20.331-30.3); l.elast. (2,8); 1-5-szy.-10-5.
3.9. (II) 11 200 zł. Tija 57, Svetlana 57, Maybe Baby 57 (dyst. 4-3-a; P. Piątkowski), Tematyka 57,
Doyenka 57, Reggae Song 57, Chinolina 57, Aria 57,
Kerma 57, Koronacja 57. 1300-1’20.7” (20.1-30.630); l.elast. (2,9); 2½-1¾-¾-łeb-szy.-6-6-1½-1¾.
24.9. (II) 11 200 zł. Dakana 57, Svetlana 57, Maybe Baby 57 (dyst. 1-2-a, 200m 3-a; P. Piątkowski),
Reggae Song 57, Habana 57, Special Motivation 57,
Laconia 57, Delyphia 57, Dominikana 57. 13001’21” (19.9-29.9-31.2); l.elast. (2,9); 1¾-¾-4-1-1¼2-nos-szy.
—’11-6-8-2 (2560) —’12711.9.TUREK
(II) Doktorantów UW. 11 200 zł. Robinzon
57, Galiba 57, Test 57, Smart Strike 57, Iwetta 57,
Turek 57 (dyst. 4-y, pr. 6-7-6-y; A. Turgaev), Gaviate 56, Delicjusz 57, Varsaviana 56, Tejita 56, Dago-
ver 57, Jasna Noc 56½. 1200-1’15.2” (14.7-29.331.2); l.elast. (2,9); 3-¾-1-1¾-szy.-1¾-1½-2-1½1¾-13.
2.10. (II) 11 200 zł. Doyenka 56, Dangerous Casey 57, Lucky Peter 57, Be Best 56, Iwetta 57, Delicjusz 57, Benijo 57, Turek 57 (dyst. 7-8-y; V. Popov), Black Rose 56. 1200-1’15” (14.8-30.2-30);
l.elast. (2,9); 2½-nos-3-szy.-½-szy.-k.łeb-7.
27.11. (II) 11 200 zł. Matador 58, Turek 58 (dyst.
4-2-i, 150m 1-y, cel. 2-i, w wal.; P. Krowicki), Robin Diamond 58, Nowa Ruda 57, Tejita 58, Trrillo
58, Kara 57, Doriatan 58, Benijo 58, Savage 58,
Dżagan 58. 1300-1’23.6” (19.7-30.7-33.2); l.elast.
(3,2); łeb-1¼-½-3-szy.-¾-3½-6-6-3.
***
Dwa solidne wyniki zanotowała Maybe Baby
(57,5) i to jej wypada przyznać rolę umiarkowanej
faworytki wyścigu. Podopieczna trenera Michała
Romanowskiego trafiła jednak przynajmniej na
dwójkę rywali, która zasygnalizowała nie mniejsze
od niej możliwości: Turka (60) i Varsavianę (54,5)
(zm. jazdy i tr. - w ub.r. I. Wróblewska). Oba te konie (w przeciwieństwie do Maybe Baby) są po ojcach, których potomstwo powinno notować progres
wraz z wiekiem. Przy wskazywaniu kandydatów do
wygranej nie można pominąć irlandzkiej hodowli
Be In Touch (nsk) (zm. jazdy), która w lipcowym
starcie zapewne nie zaprezentowała wszystkiego na
co ją stać. Słabo spisywał się Socortes (50) (zm.
jazdy), ale poprawa w drugim wyścigu daje nadzieję, że w rozpoczynającym się sezonie zanotuje lepsze wyniki. Graus (nsk) zaliczył tylko start w celu
zapoznania się z wyścigową bieżnią przed przerwą
zimową. Do ubiegłorocznego wyniku trzeba podchodzić z dystansem. Rozpoczynająca karierę Dancing Goddess na papierze prezentuje się interesująco (matka i półsiostra Dżazzil bardzo dobrze radziły sobie na dystansach do 1600m), ale na treningach
podobno się nie wyróżnia.
Nasi faworyci:
Maybe Baby-Turek-Be In Touch-Varsaviana
z m do m
WYŒCIGI
KONNE
REDAGUJE ZESPÓŁ
Warszawa, ul. Mozarta 3/410
e-mail: [email protected]
www.zmdom.com.pl
Program gonitw ,,zmdom” nie jest oficjalnym programem
i nie stanowi podstawy przy zawieraniu zakładów totalizatora
Druk DRUK-POL, Warszawa, ul. Związkowa 18
program wyścigów konnych
z m. do m. 1/19
godz. 18.30
9
(9)
1
2
3
4
5
6
7
8
4 SOURCE DU HOULBET
Memoriał Henryka Stermacha
Nagroda 6150 zł (I - 3000; II - 1650; III - 900; IV - 450; V - 150)
Gonitwa międzynarodowa dla 4 l. i st. kłusaków francuskich (sulki), które od 1.01.2011 r.
nie wygrały w Polsce gonitwy lub debiutują w Polsce. Start wolny. Dystans 1800 m
ROMY DU MORET (FRA) kl. kaszt. 7 l.
tr A. Serement
M. Matkowska
Emir des Fresneaux - Java du Vimeu / Vainqueur Ker Anna St. Izabella
k. ziel., r. i cz. żół.
hod. J. Gouet, wł. A. Serement
OCEANE BABY (FRA) kl. gn. 10 l.
tr R. Mateusiak
J. Salmani
Corot - Elite de Padd / Hymour
St. Prostar
k. szar., r. żół., cz. biał.
hod. J.-J. i E. Mention, wł. J. i Ł. Kuryś
TRIBAL DANCE (FRA) kl. gn. 5 l.
tr R. Mateusiak
Ł. Kuryś
Infant du Bossis - Gledistia / Rubis De La Noe
St. Prostar
k. szar., r. żół., cz. biał.
hod. Ecurie Dalifard Loic Marie, wł. J. i Ł. Kuryś
SOURCE DU HOULBET (FRA) kl. kaszt. 6 l.
tr M. Ostrowska
M. Ostrowska
pson de Mormal - Lily du Houlbet / Dahir de Prelong
St. Gryf
k. czar., r. czerw., cz. biał.
hod. T. Lefrancois, wł. M. Ostrowska i K. Romańczyk
SIRE DU PUITS (FRA) wał. gn. 6 l.
tr O. Picard (Francja)
O. Picard
Filou de la Grille – Hot Money / Hetre Vert
St. Picard
k. biał.-nieb.-czerw., r. czerw., cz. czerw. z czarn. gwiaz.
hod. J. Viel, M.-P. Viel, wł. O. Picard
QUALMINA (FRA) kl. sk.gn. 8 l.
tr P. Żakowska
B. Żakowski
Kitko - Verte Prairie / Fakir du Vivier
St. Świerki
k. ziel. z logo, r. i cz. ziel.
hod. M. Mauny, wł. P., B. i A. Żakowscy
SUPER MORAINVILLE (FRA) kl. sk.gn. 6 l.
tr A. Najderski
A. Najderski
Gogo - Jurande Gede / Opus Dei
St. Szczęśliwa Gwiazda
k. i r. nieb. z biał. pion. pas., cz. biał.
hod. J., H. i E. Enos, wł. A. Najderska
MAGDA DE GENETINE (FRA) kl. kaszt. 12 l.
tr A. Frontczak-Salivonchyk
Katius du Jura - Flora de Genetine / Tresor du Loir
St. OT Brzeziny
T. Salivonchyk
hod. E.A.R.L. Ecurie de Genetine, wł. A. Frontczak-Salivonchyk
k. nieb. z czerw. pagon., r. nieb. w czerw. poz. pas., cz. nieb.-czerw.
TALUKDAR wał. gn. 5 l.
tr A. Frontczak-Salivonchyk
Gede - Nasa Josselyn / Cezio Josselyn
St. Diesel-Pol
9 Diamant
hod. O. Wessing, wł. D. Bińkowska
DE L'ETANG (FRA) kl. gn. 6 l.
tr A. Najderski
Gaulois Castelets - Jolie de Borgeat / Tarass Boulba
St. Borki Wielkie
10 SAMBA
hod. I. Teyssier, wł. J. Mazur, A. Kupczak i C. Jochymski
1 ROMY DU MORET
H. Miksha
k. brąz.-błękit. z logo, r. i cz. brąz.
J. Mazur
k. i r. seledyn. z biał. i lampas., cz. czar.
2007*3x*9-D-7*100 €; 2008*18x*6-6-6-7-8-4-8-D-4-5-6-4-8-D-3-6-8-5*7070 €;
2009*21x*Dm-9-9-1-D-7-D-4-D-D-6-D-4-9-6m-5m-D-3-9-7-7*13190 €; 2010*11x*6-Dm-7-5-D-D-Dm-2m-DD-8*3170 €; 2011*10x*Dm-8-9-8-3-4-2-7-D-D*4530 €
Siedmioletnia klacz dość mocno eksploatowana w wyścigach w wieku 4-5 lat zgromadziła na koncie prawie 30000 €.
Próbowała swoich sił również w gonitwach w kłusie dosiadanym (monte), przeważnie bez sukcesów, nie licząc jednego
drugiego miejsca. Wyniki jakie osiągała są tak samo zróżnicowane, jak i dystanse, na których startowała. Rekord
życiowy to 1'16,4" w gonitwie na 2050 metrów, a jedyne zwycięstwo odniosła jako pięciolatka na 2750 metrów.
2
OCEANE BABY 2005*4x*8-D-7-8* 100 €; 2006*12*5-5-4-3-4-5-9-D-3-6-9-9*4790 €; 2007-2010* nie biegała;
2011*3x*4-7-D*195 €
W7
W-w
17.04 sulki
2200
4
3'02,92"
S. Dell'Aquila
1'26,2"
195 €
W20
W-w
08.05 sulki
2200
7
2'58,61"
H. Miksha
1'28,8"
0€
123
W-wa
12.06 sulki
2200
D
3'01,02"
H. Miksha
------0€
3 TRIBAL DANCE
2010*2x*D-8*0 €; 2011*9x*5-2-8-2-5-D-D-6-2*9180 €
Klacz brała udział w gonitwach na 2400 metrów i dłuższych. Rekord życiowy ma na poziomie 1'19,2", uzyskała go
w gonitwie na 2875 metrów zajmując 8-e miejsce.
z m. do m. 1/20
program wyścigów konnych
0-5-8-8-7-6-4*512 €, 0 zł
W95
W-w
04.09.11
309
W-wa
10.09.11
W113 W-w
02.10.11
5 SIRE DU PUITS
S27
W113
376
Sopot
W-w
W-wa
2009*4x*6-D-4-2*3160 €; 2010*12x*2-2-8-5-D-4-5-3-9-6-7-4*8460 €; 2011*9x*9-5sulki 2600
sulki 2200
sulki 2400
7
6
4
3’30,45”
3’00,5”
3’13,69”
J. Wrona
J. Wrona
M. Ostrowska
1’22,5”
1’23,5”
1’21,5”
0€
0 zł
180 €
2010*11x*5-6-6-7-8-4-5-2-8-5-5*4810 €; 2011*10x*9-5-2-2-4-5-3-3-2-2*3300 zł, 2272 €
17.07
02.10
05.10
sulki
sulki
sulki
2000
2400
2400
3
2
2
2'41,6"
3'13,69"
3'19,1"
L. Picard
L. Picard
L. Picard
1'21,4"
1'21,2"
1'23,2"
190 €
660 €
1100 zł
6 QUALMINA
2007*6x*1-1-7-6-1-9*18615 €; 2008*4x*8-6-1-1*23260 €; 2009*11x*6-5-6-4-9m-2m-2-1m-12m-4m*25050 €; 2010*17x*7-Dm-2m-3-3-6-2m-4-8-5-2m-9-5-5m-5-9-3m*21420 €; 2011*1x*6*360 €
Bardzo przyzwoicie prezentują się osiagnięcia tej ośmioletniej klaczy. Z debiutu dwa zwycięstwa, łącznie w karierze
siedem wygranych gonitw i 88705 € na koncie. Jej rekord życiowy ustanowiony został na 2100 metrów w pierwszym
roku startów i wynosi 1'15,5" - czyli bardzo przyzwoicie. To co może niepokoić, to zaledwie jeden start w sezonie 2011
- z trzech kolejnych wyścigów klacz była wycofywana.
7 SUPER MORAINVILLE
2009*11x*6-7-7-6-2-5-D-5-3-3-5*11280 €; 2010*14x*5-4-3-5-5-D-9-8-5-7-7-4-D-9
*6140 €; 2011*8x*2-1-D-6-5-D-9-D*14330 €
Klacz dużo lepiej prezentuje się na dystansach powyżej 2600 metrów (zwycięstwo na 2675). Rekord życiowy osiągnęła
na 2450 metrów - 1'16" jako czterolatka i wyrównała rok później na dystansie 2950 metrów.
8 MAGDA DE GENETINE
2003 - 2005*33x*17920 €; 2006*10x*9-6-8-2-6-7-D-D-8*3790 €; 2007*13x*D-3-25-1-4-3-5-8-D-7-6-5*1380 €; 2008*11x*6-2-7-10-6-9-5-3-4-7-D*500 €; 2009*10x* 6-6-2-8-5-2-6-2-1-D*3000 €;
2010*10x*9-6-D-2-2-2-10-7-5-9*1569 €; 2011*- nie biegała
Niemcy Karl.
09.07 sulki
2000
7
2'35,4"
H. Miksha
1'18,8"
0€
W65
W-w
15.08 sulki
2200
5
2'58,85"
H. Miksha
1'24,00"
51 €
W80
W-w
05.09 sulki
2660
9
3'36,66"
T. Salivonchyk
1'23,47"
0€
9 TALUKDAR
W83
W113
W-w
W-w
2011*2x*10-D*0 €
21.08
02.10
sulki
sulki
2200
2400
10
D
2'55,97"
3'13,69"
H. Miksha 1'32,5"
H. Miksha --------
0€
0€
10 SAMBA DE L'ETANG
2009*19x*6-7-4-7-2-D-4-2-2-4-3-5-5-6-5-4-1-1-5*43950 €; 2010*5x*7-8-9-D-D*220 €;
2011*4x*8-D-9-9*0 €
Klacz startowała na dyst. od 2000 do 2950 m. Najlepsze wyniki osiągnęła w przedziale 2000 do 2300 metrów, w tym
swój rekord życiowy - 1'16,3" na 2075 metrów. W pierwszym roku startów wygrała dwie gonitwy pod koniec sezonu.
S
pośród koni znanych polskiej publiczności
najwyższa nota należy się przybyszowi
z Francji Sire du Puits (zmiana powożącego), który notował wyniki wyraźnie lepsze od nie
oglądanej w sezonie 2011 Magda de Genetine. Ta
natomiast prezentowała się nieznacznie lepiej niż
Source du Houlbet (zm.pow.). Słabsza jest Oceane Baby (zm.pow.), a Talukdar będzie zaliczał
się do autsajderów. Pozostała piątka debiutuje na
zielonej bieżni służewieckiego toru. Respekt muszą budzić dokonania Qualminy i Samba de
l’Etang, które w ojczyźnie notowały wyniki na
bardzo solidnym poziomie i gdyby nie fakt iż
pierwsza z nich wyszła w ubiegłym sezonie do
startu tylko raz, a druga w ostatnich 2 latach zaliopracowanie performances Ula Nadolska
ocena szans koni Witek Sudoł
czyła zaledwie 9 biegów (co niemal na pewno wynikało z problemów zdrowotnych) wypadałoby
wskazać je jako faworytów gonitwy. W tej sytuacji
wyżej trzeba ocenić szanse mającej na koncie solidne wyniki Super Morainville. Nieco niższa
ocena należy się Romy du Moret, natomiast Tribal Dance wydaje się najsłabsza z tej piątki. Przy
ocenie szans koni debiutujących w Warszawie trzeba brać pod uwagę, że trawiasta bieżnia będzie dla
nich novum (we Francji gonitwy sporadycznie rozgrywane są na torach trawiastych), co może wpłynąć na ich postawę.
Nasi faworyci: Super Morainville-QualminaSamba de l’Etange-Sire du Puits
z m. do m. 1/21
ZAPIS DO DERBY 2012
Dzień 23, niedziela 1 lipca
DERBY
Nagroda Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
148 750 zł (85 000-34 000-17 000-8500-4250)
Międzynarodowa dla 3 l. og. i kl. (2400 m)
Zapis 06.04. godzina 12.00
Konie pełnej krwi angielskiej
1 og. All Desert (GER)
tr T. Kluczyński
(wł. Plavac Sp. z o. o.)
2 og. At One Blow (CAN)
tr D. Kałuba
(wł. V. Kazakov)
3 og. Beautyful Pearl (IRE)
tr A. Walicki
(wł. B. i M. Pokrywka)
4 kl. Bissectrisa (USA)
tr D. Kałuba
(wł. V. Kazakov)
5 og. Black Cake (IRE)
tr T. Kluczyński
(wł. Plavac Sp. z o. o.)
6 og. Chazar
tr M. Rogowska
(wł. R. Urbański)
7 og. Chevron
tr M. Rogowska
(wł. K. Stoch)
8 og. Cocoa Club (USA)
tr D. Kałuba
(wł. V. Kazakov)
9 og. Cool Diamond (IRE)
tr A. Wyrzyk
(wł. E. i K. Laskowscy, A. Wyrzyk)
10 og. Czakor
tr E. Zahariev
(wł. KJ Szumawa)
11 og. Dagger
tr A. Walicki
(wł. A. Zieliński i J. Mierzwa Zielińska)
12 og. Do It Again
tr M. Romanowski
(wł. Cybernetyki Investments SA)
13 kl. Doyenka (GB)
tr J. Siwonia
(wł. U. i W. J. Engel)
14 og. Easy Go (GB)
tr K. Ziemiański
(wł. J., D., W. i Ż. Sito)
15 og. Enjoy The Silence (IRE)
tr M. Łojek
(wł. G., R. i K. Gorczyca)
16 og. Hard Work (IRE)
tr A. Wyrzyk
(wł. M. Kobus)
17 og. Indian General (IRE)
tr W. Olkowski
(wł. Z. Górski i K. Mirpuri)
18 og. Iron Dancer
tr M. Nowakowski
(wł. J. Tyszkiewicz - Łącka)
19 kl. Joanka
tr E. Zahariev
(wł. AQUA LIFE Sp. z o. o.)
20 og. Julisin
tr M. Rogowska
(wł. K. Stoch)
21 og. Klan
tr E. Zahariev
(wł. SK Golejewko)
22 og. Lucky Peter (IRE)
tr M. Janikowski
(wł. J. P. Zienkiewicz i K. Głowicka)
z m. do m. 1/22
23 og. Mały Leoś
tr M. Romanowski
(wł. Rossiya Ltd)
24 og. Mendeleev (USA)
tr D. Kałuba
(wł. V. Kazakov)
25 og. Mister Great
tr K. Ziemiański
(wł. N. Magomedov)
26 kl. Narkoza
tr A. Walicki
(wł. SK Golejewko i Korab - A. Walicki)
27 kl. Natalie of Budysin (GER)
tr A. Wyrzyk
(wł. K. i K. Romaniuk)
28 og. Nebel
tr G. Kowalski
(wł. SK Golejewko i A. Molska)
29 kl. Paradise
tr A. Wyrzyk
(wł. A. Zieliński i J. Mierzwa Zielińska)
30 og. Polish Movie
tr K. Ziemiański
(wł. Equus Polska, G. Molska i T. Porębski)
31 kl. Princess of London (USA)
tr D. Kałuba
(wł. V. Kazakov)
32 og. Really Fast (GB)
tr T. Kluczyński
(wł. Plavac Sp. z o. o.)
33 og. Red Lizard (USA)
tr D. Kałuba
(wł. V. Kazakov)
34 og. Refuse Me Not (GB)
tr W. Olkowski
(wł. A. Chodowiec, Z. Górski i K. Mirpuri)
35 og. Robinzon (USA)
tr D. Kałuba
(V. Kazakov)
36 og. Sambor
tr J. Siwonia
(wł. ZIGPOL - J. Cukrowski)
37 og. Sopran Sorriso (ITY)
tr M. Rogowska
(wł. A. Pastuszka)
38 kl. Special Motivation (GB)
tr J. Siwonia
(wł. U. i W. J. Engel)
39 og. Substantialcontact (USA)
tr D. Kałuba
(V. Kazakov)
40 og. Sunny Money
tr M. Romanowski
(Cybernetyki Investments SA)
41 og. Syderyt
tr E. Zahariev
(D. Turkowska)
42 og. Test
tr W. Olkowski
(P. Szmigiel i B. Olkowska)
43 kl. Tija
tr M. Łojek
(wł. G., R. i K. Gorczyca)
44 og. Tropical Fly
tr A. Walicki
(wł. T. Pawłowski i Korab - A. Walicki)
45 og. Turek
tr W. Olkowski
(wł. SK Golejewko i B. Olkowska)
46 og. Tyberiusz
tr M. Janikowski
(wł. E. Wyrwicz)
47 og. Virtuti Militari (GER)
tr P. Wróblewski
(wł. P. Wróblewski)
48 og. Young Boy (IRE)
tr A. Walicki
(wł. B. i M. Pokrywka)
program wyścigów konnych
Dzień 25, niedziela 22 lipca
DERBY ARABSKIE
86 100 zł (42 000-23 100-12 600-6300-2100)
Gon. dla 4 l. og. i kl. czystej krwi arabskiej. (3000 m)
Zapis 06.04. godzina 12.00
Konie arabskie czystej krwi
1 og. Addis
tr M. Łojek
(wł. Z. Górski)
2 kl. Amarantka
tr D. Kałuba
(wł. A. Biedrzycki - AB GLASS)
3 og. Belos
tr D. Gutowska
(wł. SK Janów Podlaski)
4 og. Cekur
tr M. Janikowski
(wł. E. Wyrwicz)
5 og. Czar-Hun
tr M. Malinowski
(wł. M. Malinowski)
6 og. Ekorix
tr B. Głowacki
(wł. B. Głowacki)
7 kl. El Jasmin
tr M. Rogowska
(wł. M. Kaleta)
8 og. Elpiron
tr M. Rogowska
(wł. M. Kaleta)
9 og. Fassan
tr M. Romanowski
(wł. M. Stelmaszczyk)
10 og. Firo
tr K. Ziemiański
(SJ Viola - W. i K. Grudziąż)
11 og. Furiant
tr M. Janikowski
(SK Michałów i M. Janikowski)
12 og. Germanio
tr M. Nowakowski
(M. i P. Włostowscy i L. Kowal)
13 og. Hyyaf Al Khalediah
tr M. Łojek
(wł. Polska AKF Sp. z o. o.)
14 og. Kasir Al Khalediah
tr M. Łojek
(wł. Polska AKF Sp. z o. o.)
15 kl. Manoria
tr J. Głowacki
(wł. J. Głowacki)
16 og. Pirat
tr D. Kałuba
(wł. G. Sęczek)
17 og. Prince Kalipo
tr M. Rogowska
(wł. M. Żarska)
18 og. Sarasati
tr D. Gutowska
(wł. SK Janów Podlaski)
19 og. Shamaal
tr K. Urbańczyk
(wł. P. Podgórny i K. Urbańczyk)
20 og. Walentino
tr K. Ziemiański
(wł. J. i A. Omen)
21 og. Wasilew
tr M. Romanowski
(wł. M. Wronowska)
22 og. Werdżeb
tr K. Rogowski
(wł. K. Rogowski i M. Falzmann)
23 og. Wielki Damati
tr J. Głowacki
(wł. J. Głowacki)
24 og. Winder
tr M. Nowakowski
(wł. T. Sobierajski)
25 og. Zalbach
tr B. Głowacki
(wł. P. Głowacki)
KOMISJA TECHNICZNA
SÊDZIOWIE
LEKARZE
NA TORZE WYŒCIGÓW
KONNYCH W WARSZAWIE
W SEZONIE 2012
Komisja Techniczna:
Piotr Czarniecki
Józef Kempa
Jacek £ojek
Filip Sondij
Miros³aw Stawski
Jaros³aw Szmyt
Pawe³ Talarek
Sêdziowie starterzy:
Ryszard Jasiukiewicz
W³odzimierz Broniszewski
Sêdziowie u celownika:
Krzysztof Chmiel
Iwona Kiljañska
Marcin Tarnowski
Sêdziowie u wagi:
Kazimierz Górecki
Stanis³aw Gulajew
Joanna Majewska
Sêdzia u zegara:
Bo¿ena Owczarczyk
Sêdziowie obserwatorzy:
Katarzyna Koz³owska
Alicja Zawgorodna
Lekarze weterynarii:
Janusz Frydzyñski
Maria Hibner
Paulina Landsberg
Maciej Pos³uszny
Jan Samsel
Katarzyna Szczeœniak
Adam W¹sowski
Lekarz weterynarii uprawniony
do pobierania prób dopingowych:
Anna Szkutnik
program wyścigów konnych
z m. do m. 1/23
KALENDARZ DNI WYŒCIGOWYCH 2012
KWIECIEÑ
MAJ
CZERWIEC
21
28
5
12
19
26
2
9
16
23
30
niedziela
15
22
29
6
13
20
27
3
10
17
24
razem
5
6w
13w
20w
27w
3w
8+4w
17w
24w
9+3w
1
LIPIEC
SIERPIEÑ
WRZESIEÑ
PAŹDZIERNIK
LISTOPAD
21
28
4
11
18
25
1
8
15
22
29
6
13
20
27
3
10
22
29
5
12
19
26
2
9
16
23
30
7
14
21
28
4
11
5
12w
19w
26w
2w
9w
23w
10+3w
7w
RAZEM DNI: WARSZAWA - 57; WROC£AW (W) - 14
z m. do m. 1/24
program wyścigów konnych
8+3w
8+1w
4
Memoriał Tomasza Dula
sobota
1/2012
ROK XVIII NR 1260
Cena 3,50 z³ w tym 8% VAT
dzieñ 1 z niedziela z 15 kwietnia
godzina 1430 bomba w górę!

Podobne dokumenty