Program szkolenia - Okręgowa Rada Adwokacka w Poznaniu

Komentarze

Transkrypt

Program szkolenia - Okręgowa Rada Adwokacka w Poznaniu
Komisja Doskonalenia Zawodowego pod kierownictwem adwokata Adama Swobody informuje, iż w dniu
21 marca 2015r. (sobota) w Hotelu Szablewski przy ul. Brodowska 38C w Środzie Wielkopolskiej odbędzie
się całodniowe szkolenie zawodowe dla adwokatów.
Program szkolenia:
 1000-1130  Sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, dr Dariusz Kala, wykładowca Krajowej Szkoły
Sądownictwa i Prokuratury temat wykładu: „Rola obrońcy i pełnomocnika w Nowym modelu
procedury karnej w zakresie postępowania przed sądem I instancji, ze szczególnym
uwzględnieniem problematyki dowodowej oraz środków przymusu procesowego.”
(zmiany w sferze zasad procesu karnego (trafna reakcja karna, prawda materialna, in dubio pro reo,
prawo do obrony, legalizm ścigania, kontradyktoryjność, jawność zewnętrzna i wewnętrzna);
postępowanie przed sądem pierwszej instancji, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki dowodowej;
środki przymusu procesowego) CZĘŚĆ I
 1130-1140  przerwa
 1140-1250  Sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, dr Dariusz Kala, wykładowca Krajowej Szkoły
Sądownictwa i Prokuratury: zmiany w sferze zasad procesu karnego (trafna reakcja karna, prawda
materialna, in dubio pro reo, prawo do obrony, legalizm ścigania, kontradyktoryjność, jawność
zewnętrzna i wewnętrzna);
postępowanie przed sądem pierwszej instancji, ze szczególnym
uwzględnieniem problematyki dowodowej; środki przymusu procesowego CZĘŚĆ II
 1250-1320  przerwa kawowa
 1320-1450  Sędzia Sądu Najwyższego Kazimierz Klugiewicz, wykładowca Krajowej Szkoły
Sądownictwa i Prokuratury temat wykładu: Tryby konsensualne, postępowanie odwoławcze,
kasacyjne, wznowieniowe CZĘŚĆ I
 1450-1500  przerwa
 1500-1610  Sędzia Sądu Najwyższego Kazimierz Klugiewicz, wykładowca Krajowej Szkoły
Sądownictwa i Prokuratury temat wykładu: Tryby konsensualne, postępowanie odwoławcze,
kasacyjne, wznowieniowe CZĘŚĆ II
1610-1700  przerwa obiadowa
 1700- 1830  Prokurator Prokuratury Apelacyjnej w Poznaniu Marek Rote, wykładowca Krajowej
Szkoły Sądownictwa i Prokuratury temat wykładu: Postępowanie przygotowawcze, przepisy
intertemporalne.
Szkolenie przewidziane jest dla 150 osób, liczy się kolejność zgłoszeń, które należy dokonywać u p.
Joanny Garsteckiej-Moryl pod numerem tel. 61 864 69 01, lub na adres e.mail:
[email protected] w terminie do 16.03.2015r.
Na podstawie uchwały nr 57/2011 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 19 listopada 2011r. o
doskonaleniu zawodowym adwokatów uczestnikom przyznane zostanie 12pkt.
Serdecznie zapraszamy!
Przewodniczący Komisji Doskonalenia
adw. Adam Swoboda

Podobne dokumenty