KONKURS GEOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ

Komentarze

Transkrypt

KONKURS GEOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ
Konkursy w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2015/2016
..................................
kod pracy ucznia
.............................................
pieczątka nagłówkowa szkoły
KONKURS GEOGRAFICZNY
DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH
ETAP SZKOLNY
Drogi Uczniu,
witaj na I etapie konkursu geograficznego. Przeczytaj uważnie instrukcję
i postaraj się prawidłowo odpowiedzieć na wszystkie pytania.








Arkusz liczy 12 stron i zawiera 20 zadań.
Przed rozpoczęciem pracy sprawdź czy Twój test jest
kompletny. Jeżeli zauważysz usterki, zgłoś ten fakt
Komisji Konkursowej.
Zadania czytaj uważnie i ze zrozumieniem.
Odpowiedzi wpisuj czarnym lub niebieskim długopisem
bądź piórem.
Dbaj o czytelność pisma i precyzję odpowiedzi.
Nie używaj korektora.
Oceniane będą tylko odpowiedzi, które zostały
umieszczone w miejscu do tego przeznaczonym.
Brudnopis nie będzie oceniany.
Czas pracy:
60 minut
Liczba punktów
możliwych
do uzyskania:
50
Pracuj samodzielnie.
Powodzenia!
KONKURS GEOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH - ETAP SZKOLNY
Zadania 1. do 5. rozwiąż korzystając z poniższego rysunku poziomicowego.
Zadanie 1. (0-3p.)
Na rysunku wrysuj:
a) czerwoną kredką linie grzbietowe;
b) niebieską kredką najdłuższy ciek wodny wraz z dopływem.
Strona 2 z 12
KONKURS GEOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH - ETAP SZKOLNY
Zadanie 2. (0-3p.)
Na rysunku poziomicowym literami A, B, C, D, E, F, G, H, I zaznaczono
formy rzeźby terenu. Formom przyporządkuj ich symbole.
1.
2.
3.
4.
szczyt - ……………………………………………………………………………………………………..
dolina - ……………………………………………………………………………………………………..
przełęcz - ………………………………………………………………………………………………….
kotlina - ……………………………………………………………………………………………………
Zadanie 3. (0-2p.)
Na rysunku literami X i D zaznaczono punkty wysokościowe. Oblicz
wysokość względną punktu D względem punktu X. Zapisz wyniki odczytów
z mapy wraz z jednostkami, wyliczenia, wynik podaj wraz z jednostką.
Zadanie 4. (0-1p.)
Podaj kierunek, w którym patrzy turysta z punktu A na punkt E.
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Zadanie 5. (0-3p.)
a) Oblicz odległość, jaka pokona turysta wędrując z punktu G do punktu I.
Zapisz wyniki pomiarów, wyliczenia i wynik wraz z jednostką.
b) Czy turysta, który przemierzałby tę trasę pokonałby taką odległość, jaką
obliczyłeś? Swoją odpowiedź uzasadnij.
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Strona 3 z 12
KONKURS GEOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH - ETAP SZKOLNY
Zadania 6. do 8. rozwiąż korzystając z poniższych klimatogramów.
Strona 4 z 12
KONKURS GEOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH - ETAP SZKOLNY
Zadanie 6. (0-2p.)
Stacjom meteorologicznym zamieszczonym na mapie konturowej Europy
przyporządkuj numery klimatogramów.
A - ………………………………………………………………………………………………………
B - ………………………………………………………………………………………………………
C - ………………………………………………………………………………………………………
D - ………………………………………………………………………………………………………
Zadanie 7. (0-1p.)
Oblicz amplitudę temperatury w stacji, którą reprezentuje klimatogram 3.
Zapisz wyliczenia i wynik.
Zadanie 8. (0-2p.)
Wskaż numer klimatogramu, który przedstawia:
a) klimat podzwrotnikowy ……………………………………………………………
b) klimat umiarkowany morski…………………………………………………….
c) klimat umiarkowany kontynentalny ………………………………………..
Strona 5 z 12
KONKURS GEOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH - ETAP SZKOLNY
Zadania 9. i 10. rozwiąż korzystając z poniższej mapy.
Zadanie 9. (0-3p.)
Na mapie cyframi 1, 2, i 3 zaznaczono obszary konfliktów,
w których uczestniczą wyznawcy różnych wyznań. Uzupełnij tabelę wpisując
obok symbolu nazwę państwa i nazwy religii, których wyznawcy uczestniczą
w konflikcie.
Symbol państwa
na mapie
Nazwa państwa
Nazwy religii, których wyznawcy
uczestniczą w konflikcie
1.
2.
3.
Strona 6 z 12
KONKURS GEOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH - ETAP SZKOLNY
Zadanie 10. (0-5p.)
Uzupełnij tabelę wpisując nazwy obiektów zaznaczonych liczbami.
Lp.
Symbol na
Nazwa obiektu
mapie
1.
A
Morze
A ……………………………………………………………………
2.
B
rzeka: …………………………………………………………………….
3.
C
Półwysep ………………….……………………………………………
4.
D
Morze ..……………………….…………………………………………
5.
E
jezioro: ..…………………………………………………………………
6.
F
Nizina …………………………………………………………………….
7.
G
Nizina ….…………………………………………………………………
8.
H
Cieśnina …………………….………………………………………….
9.
I
Wyżyna ..……………………………………………………………….
10.
J
wyżyna: ……..………………………………………………………….
11.
K
rzeka:……..………………………………………………………………
12.
L
Góry ………………………………………………………………………
13.
M
Zatoka …..………………………………………………………………
14.
N
Cieśnina .. ………………………………………………………………
15.
O
wyspa: ….……………………………………………………………….
Zadanie 11. (0-3p.)
a) Oblicz długość geograficzną obserwatora, u którego jest godzina 10:16
czasu miejscowego, w chwili, gdy w Rzeszowie (22˚E) obserwuje się
górowanie Słońca.
b) Podkreśl nazwę państwa europejskiego i jego stolicy, w której znajduje się
obserwator.
Państwa: Chorwacja, Francja, Hiszpania, Niemcy,
Ukraina
Stolice:
Berlin,
Kijów,
Madryt,
Strona 7 z 12
Paryż,
Zagrzeb
KONKURS GEOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH - ETAP SZKOLNY
Zadanie 12. (0-2p.)
Na mapie literą „X” zaznaczono zbiornik wodny, podaj jego nazwę, oceń
zasolenie (mniejsze/ większe) względem średniego zasolenia oceanu oraz podaj
dwie przyczyny, które to powodują.
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
Zadanie 13. (0-2p.)
Podkreśl trzy skały osadowe okruchowe.
andezyt,
bazalt,
gnejs,
granit,
less,
piaskowiec,
sól kamienna,
węgiel kamienny,
marmur,
żwir
Zadanie 14. (0-3p.)
Do struktur tektonicznych przedstawionych na rysunkach dobierz nazwy
gór, dla których one są typowe.
Góry: Alpy, Dynarskie, Harz, Karpaty, Wezuwiusz, Wogezy
…..…..……………………………
…………………………………
……..………………………….
……….……………………………
…………………………………
……...………………………….
…….………………………………
…………………………………
……..………………………….
Strona 8 z 12
KONKURS GEOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH - ETAP SZKOLNY
Zadanie 15. (0-3p.)
Obok nazwy wydarzenia dopisz erę, w której ono wystąpiło.
Lp.
Wydarzenie
1.
Powstanie Atlantyku
2.
Pojawienie się człowieka
3.
Hercyńskie ruchy górotwórcze
4.
Pojawienie się ptaków
5.
Pojawienie się ryb
6.
Alpejskie ruchy górotwórcze
Era, w której wydarzenie
wystąpiło
Zadanie 16. (0-3p.)
Skreśl błędne części zdań, które dotyczą formy przedstawionej na
poniższym rysunku.
Rysunek przedstawia barchan/wydmę paraboliczną. Wydmy te powstają
na skutek akumulacyjnej/erozyjnej działalności wiatru. Kierunek wiatru wskazuje
strzałka A / B. Piasek na stoku zawietrznym jest bardziej/mniej ubity jak na stoku
dowietrznym. Wydmy te można spotkać w Finlandii / Tunezji.
Strona 9 z 12
KONKURS GEOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH - ETAP SZKOLNY
Zadanie 17. (0-1p.)
Zaznacz symbole schematów, w których zaznaczono związki elementów
środowiska, jakie można spotkać na terenie Afryki.
A.
B.
C.
D.
klimat
równikowy
gleby laterytowe
tajga
klimat
umiarkowany
szaroziemy
step
klimat
podrównikowy
czerwonoziemy
sawanna
klimat
podzwrotnikowy
gleby
cynamonowe
makia
Zadanie 18. (0-2p.)
Obiektom przyporządkuj symbole literowe z mapy.
Obiekty:
1. Obszar zamieszkały przez Samów w Norwegii – ……………………….
2. Położenie Doliny Śmierci –………………………………………………………..
3. Położenie płaskowyżu Mato Grosso – ………………………………………
4. Położenie Morza Wattów – …………………………………………………….
5. Miejsce w Antarktyce, gdzie zmniejsza się ilość lodu - …………….
Strona 10 z 12
KONKURS GEOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH - ETAP SZKOLNY
Zadanie 19. (0-5p.)
Oceń zdania dotyczące treści zawartych w wykazie literatury.
Lp.
Zdania
Prawda
1.
Dolina Śmierci jest najgłębszą depresją Ameryki
Północnej.
2.
Dolina Śmierci to dolina powstała na skutek
działalności rzeki w paleogenie.
3.
Dolina Śmierci nazwę zawdzięcza panującym tam
wysokim temperaturom powietrza.
4.
Atrakcją Doliny Śmierci są wędrujące kamienie.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Fałsz
W Dolinie Śmierci do 1994 roku - czasu, kiedy
powołano park narodowy eksploatowano boraks,
który był wykorzystywany do produkcji proszków do
prania.
Noc polarna w północnej Norwegii rozjaśniana jest
przez rozproszone promieniowanie Słońca, które
znajduje się pod horyzontem, zorze polarne, światło
odbite od śniegu zalegającego na stokach Gór
Skandynawskich.
Do Tromsø, leżącego na wyspie, zimą nie można
dopłynąć statkiem, gdyż Morze Norweskie za kołem
podbiegunowym jest pokryte lodem.
Przyczyną powstania Morza Wattów jest akumulacja
materiału skalnego przez przypływy, łagodnie
nachylone dno morskie oraz wyspy od strony
otwartego Morza Północnego.
Mimo wzrostu temperatury wód wokół Antarktydy,
obserwuje się na nich wzrost pokrywy lodowej.
Na Mato Grosso żyją jaguary, kapibary i słonie.
Zadanie 20. (0-1p.)
Oblicz udział dwutlenku węgla ze spalania paliw kopalnych dostarczanego
do atmosfery w ciągu roku. Zapisz swoje wyliczenia, wynik podaj w %
z dokładnością do jednego miejsca po przecinku.
Lp.
Źródła emisji dwutlenku węgla
Roczna emisja dwutlenku
do atmosfery
węgla w mld ton
1. Biosfera z powierzchni lądów
444
2. Powierzchnia oceanów
332
3. Spalanie paliw kopalnych
23
Źródło: opracowanie na podstawie: Wibig J.: Globalne ocieplenie – fakty i mity. Geografia
w Szkole 2/2013 ( marzec – kwiecień)
Strona 11 z 12
KONKURS GEOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH - ETAP SZKOLNY
Brudnopis
Strona 12 z 12

Podobne dokumenty