Zobacz sprawozdanie Prezesa

Komentarze

Transkrypt

Zobacz sprawozdanie Prezesa
Sprawozdanie Prezesa OSP Raszowa za rok 2009.
Jestem niezmiernie zaszczycony mogąc zdać relację z działalności naszej straży przed tak
licznym gronem strażaków i zaproszonych gości.
W minionym okresie sprawozdawczym Zarząd OSP odbył 7 posiedzeń. Na dzień
dzisiejszy skład osobowy naszej jednostki to: 34 członków czynnych, 91 członków
wspierających, 1 członek honorowy i 30 członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.
W minionym okresie sprawozdawczym nasza jednostka była 15 razy dysponowana do
zdarzeń; było to 8 pożarów, 5 miejscowych zagrożeń, 1 ćwiczenia na obiekcie i 1 alarm
fałszywy. Zabezpieczyliśmy również 1 imprezę masową w Raszowej. Jedną z większych akcji
był pożar wysypiska śmieci między Krasową i Leśnicą. Po przyjeździe na miejsce okazało się, iż
pożar jest bardzo rozległy, a na miejsce zadysponowano kolejne zastępy straży pożarnej z
powiatów kędzierzyńsko-kozielskiego i strzeleckiego. Akcję gaśniczą dodatkowo utrudniał silny
wiatr. Dymem podtruł się jeden z naszych strażaków, niezbędna była tutaj pomoc pogotowia
ratunkowego.
7 lutego zorganizowaliśmy IX środowiskowe eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju
Wiedzy Pożarniczej pt. "Młodzież zapobiega pożarom". Klasyfikacja końcowa przedstawiała się
następująco:
-grupa I wiekowa: Bartłomiej Zieliński-I, Florian Reinert-II, Szymon Biliński-III,
-grupa II wiekowa: Szymon Syndzielorz-I, Patryk Zachłód-II, Marek Murlowski-III.
Każdy z uczestników otrzymał poczęstunek oraz nagrody, które sfinansowano ze środków
własnych OSP. Wszystkie trzy pierwsze miejsca zakwalifikowały się do etapu gminnego, który
odbył się 14 lutego w Czarnocinie. Patryk Zachłód zajął wtedy 1 miejsc w grupie gimnazjum i
zakwalifikował się do etapu powiatowego, który odbył się 27 marca w Strzelcach Op.
2 maja zorganizowaliśmy uroczystość Dnia Strażaka dla członków OSP Raszowa, którą
uświetniły delegacje naszych zaprzyjaźnionych jednostek: OSP Januszkowice, OSP Kłodnica,
OSP Miejsce Kłodnickie i OSP Widów. O godz. 17.00 odbyła się Msza św. w intencji żyjących i
zmarłych strażaków OSP Raszowa oraz ich rodzin, następnie udaliśmy się do remizy na wspólne
ognisko. Także i nasza jednostka została zaproszona na uroczystości organizowane przez nasze
partnerskie jednostki: Miejscu Kłodnickim, Kłodnicy, Januszkowicach i Widowie.
Pierwsza połowa roku 2009 poświęcona była głównie przygotowywaniu się sekcji
męskiej oraz sekcji kobiecej do XIV Międzynarodowej Olimpiady Pożarniczej wg regulaminu
CTIF jednostek OSP i PSP, która odbyła się w Ostrawie w Czechach. Przypomnę, iż prawo
startu na Olimpiadzie drużyny wywalczyły zajmując: sekcja czynna - III miejsce oraz sekcja
kobieca - I miejsce w III Krajowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych OSP i PSP wg
regulaminu CTIF, które odbyły się w dniach 15-17 sierpnia 2008 r. w Lądku (woj.
Wielkopolskie). Od lutego ubiegłego roku szlifowaliśmy swoją kondycję na salach
gimnastycznych w Gimnazjum w Leśnicy i Szkole Podstawowej w Raszowej. Jak tylko warunki
pogodowe pozwoliły zaczęliśmy treningi w Parku Wiejskim. Ćwiczyliśmy po kilka razy w
tygodniu, a w końcowym okresie praktycznie codziennie. Dodatkowo były organizowane trzy
dwudniowe zgrupowania szkoleniowe Kadry Reprezentacji Polski, które odbyły się w Kaczkach
Średnich, Parczewie i Lądku. Jak na sportowców przypada nie odbyło się także bez wypadków.
Na treningu groźnemu urazowi uległ dh Marian Bannert, podczas bojówki zderzył się z drugim
strażakiem, efektem tego było złamanie otwarte z przemieszczeniem kości podudzia. Pierwszej
pomocy udzieli nasi strażacy, a następnie został przewieziony przez wezwane pogotowie do
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Kędzierzynie Koźlu. Skomplikowana operacja, dwa
tygodnie pobytu w szpitalu, ciągle jeszcze trwająca rehabilitacja oraz hart ducha spowodowały,
że Marian powoli wraca do zdrowia. Mam nadzieję, że jeszcze może nie w tym roku, ale
następnym już na pewno z nami będzie znowu ostro ćwiczył.
1
Nieuchronnie zbliżał się czas wyjazdu na Olimpiadę, która odbyła się w dniach 19-26
lipca. Zawody składały się z dwóch startów treningowych oraz jednego startu ocenianego. W
klasyfikacji końcowej drużyna męska wywalczyła złoty medal klasyfikując się na 13 pozycji a
sekcja kobieca srebrny medal zajmując 5 miejsce. W zawodach brały udział reprezentacje 27
krajów. W kategorii mężczyzn startowało 76 drużyn, drużyn żeńskich było 9. Podczas trwania
zawodów przez cały tydzień mogliśmy liczyć na doping naszych kibiców. Pragnę im za to w
imieniu wszystkich zawodników serdecznie podziękować. Na starcie sekcji czynnej, który odbył
się w piątek był obecny nawet starosta strzelecki Józef Swaczyna, przewodniczący Rady
Powiatu strzeleckiego Henryk Bartoszek oraz Komendant Powiatowy PSP w Strzelcach Op.
st. bryg Stefan Szłapa. Mamy nadzieję, że doświadczenie, którego nabraliśmy w Ostrawie
pomoże nam wygrać następne Mistrzostwa Polski i zakwalifikować się na kolejną Olimpiadę,
która odbędzie się w 2013 roku we Włoszech. W tym miejscu pragnę podziękować wszystkim,
którzy przyczynili się do sfinansowania wyjazdu naszych drużyn na Olimpiadę a są to:
- Marszałek Województwa Opolskiego Józef Sebesta oraz Wicemarszałek Józef Kotyś,
- Urząd Miejski w Leśnicy,
- Starosta strzelecki Józef Swaczyna,
- Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Opolu
- Komendant Wojewódzki PSP w Opolu st. bryg. Karolem Stępień,
- Komenda Główna PSP w Warszawie,
- Komendant Powiatowy PSP w Strzelcach Op. st. bryg. Stefanem Szłapa,
- Zarząd Główny ZOSP RP w Warszawie.
Oprócz Olimpiady braliśmy jeszcze udział w zawodach gminnych oraz powiatowych.
Zawody gminne odbyły się 6 czerwca na stadionie w Łąkach Kozielskich. Naszą jednostkę
reprezentowały: dwie sekcje czynne, dwie Kobiece Drużyny Pożarnicze, Młodzieżowa Drużyna
Pożarnicza chłopców i Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza dziewcząt. Oto lokaty jakie zajęliśmy:
- Sekcja czynna I - I miejsce,
- Sekcja czynna II - III miejsce,
- Kobieca Drużyna Pożarnicza I - II miejsce,
- Kobieca Drużyna Pożarnicza II - IV miejsce,
- Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza chłopców - I miejsce,
- Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza dziewcząt - II miejsce.
26 września odbyły się powiatowe i międzypowiatowe zawody sportowo-pożarnicze OSP
w Strzelcach Op. Zawody zostały rozegrane w dwóch grupach A i C. Naszą jednostkę
reprezentowała sekcja czynna i Kobieca Drużyna Pożarnicza. Zarówno nasi mężczyźni jak i
kobiety zajęli pierwsze miejsca w kategorii zawodów powiatowych jak i międzypowiatowych,
uzyskując prawo startu w zawodach wojewódzkich, które odbędą się w 2010 roku.
Systematycznie staramy się podnosić swoje kwalifikacje przez organizację szeregu
szkoleń, wzorem ubiegłego roku praktykujemy comiesięczne szkolenia pożarnicze dla członków
czynnych, które odbywają się w każdy ostatni piątek miesiąca. W okresie zimowym są to zajęcia
teoretyczne w remizie, a w okresie letnim zajęcia praktyczne z użyciem sprzętu. 18 kwietnia
wzięliśmy udział w szkoleniu z ratownictwa drogowego na złomowisku, instruktarzu udzielili
nam strażacy z JRG w Strzelcach Op. 14 listopada już we własnym zakresie ćwiczyliśmy
uwalnianie osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych za pomocą sprzętu
hydraulicznego. Na samym końcu symulowaliśmy pożar samochodu osobowego, do gaszenia
zastosowaliśmy wysokociśnieniowy agregat wodno-pianowy, który niedawno przystosowaliśmy
do gaszenia pianą. W związku z zakupem przez naszą jednostkę w ubiegłym roku dwóch ubrań
do usuwania gniazd owadów 22 kwietnia odbyło się szkolenie nt. usuwania gniazd os i szerszeni
oraz udzielania pierwszej pomocy w przypadku ukąszeń, szkolenie przeprowadził mł. bryg. A.
Wiśniewski z KP PSP w Strzelcach Op. Od 28 luty do 21 marca sześciu druhów z naszej
jednostki uczęszczało na kurs szeregowców OSP zorganizowany przez KP PSP w Strzelcach Op.
2
Zajęcia odbywają się w jednostkach macierzystych na sprzęcie własnym jak i w Komendzie
PSP. W dniu 28 marca wszyscy zdali egzamin z wynikiem pozytywnym.
Na dzień dzisiejszy stan wyszkolenia członków czynnych przedstawia się następująco: 34
szeregowców OSP, w tym: 9 operatorów OSP, 7 dowódców OSP, 4 naczelników oraz 11
ratowników medycznych.
Również i w tym roku przybyło nam sprzętu, za pieniądze wygrane na zawodach
gminnych (tj. 1400 zł) zakupiliśmy specjalną wykładzinę do przeprowadzania treningów CTIF
oraz 4 odcinki węża ssawnego firmy Rosenbauer. Za 1 miejsce w corocznym przeglądzie
operacyjno-technicznym otrzymaliśmy 300 zł za co kupiliśmy sito kominowe, kleszcze do cięcie
prętów, sznury galowe oraz kamizelkę dla dowódcy akcji. W roku poprzednim napisaliśmy
pismo do KRUS ws. przyznania naszej jednostce torby medycznej. W tym roku 14 grudnia
odbyło się oficjalne przekazanie sprzętu medycznego dla sześciu jednostek z w woj. Opolskiego,
wśród których znalazła się także OSP Raszowa. Jest to swego rodzaju nagroda za współpracę
pomiędzy naszą OSP a KRUS, za wspólnie organizowane szkolenia z zakresu ratownictwa
medycznego dla dzieci i mieszkańców naszej miejscowości. Za pieniądze, które uzyskaliśmy
dzięki zbiórce złomu zakupiliśmy kamerę cyfrową. 22 maja w Błotnicy Strzeleckiej odbyło się
uroczyste przekazanie sprzętu ratowniczego jednostkom OSP z województwa opolskiego,
biorącym udział w usuwaniu skutków trąby powietrznej jaka przeszła przez powiat strzelecki w
sierpniu 2008 roku. Sprzęt przekazany jednostkom został zakupiony ze środków Narodowego
Funduszu
Ochrony
Środowiska
i
Gospodarki
Wodnej.
Nasza jednostka ze skutkami trąby walczyła przez trzy dni, zostaliśmy doposażeni o następujący
sprzęt: motopompa pływająca NIAGARA, 7 par rękawic specjalnych HOLIK oraz dwie latarki
akumulatorowe VULCAN.
Przy tej okazji po raz kolejny chciałbym podkreślić iż na dzień dzisiejszy iż sprzętu
mamy już tyle, że praktycznie nie ma go gdzie przechowywać i przewozić. Najpilniejszą
potrzebą jest rozbudowa remizy poprzez dobudowanie boksu garażowego i zagospodarowanie
poddasza nad nim. Według wstępnych szacunków była by to kwota około 280 000 zł i jak mi się
wydaje realna do udźwignięcia przez budżet naszej Gminy. Pan Polewka, na którego działce
miał by się znaleźć drugi boks garażowy wyraził pisemną zgodę na odsprzedanie potrzebnego
terenu. Mam nadzieje, iż wspólnie z naszym nowym Burmistrzem Panem Łukaszem
Jastrzembskim uda nam się sprawę sfinalizować lub przynajmniej rozpocząć.
W mijającym roku podjęliśmy wiele prac społecznych, na rzecz OSP i wsi, w sumie było
to ponad 300 godzin przepracowanych społecznie przez strażaków. Z pewnością do
ważniejszych możemy zaliczyć wykonanie nowego toru do ćwiczeń CTIF dla naszych
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych oraz wiele innych drobnych rzeczy, których nie sposób
wymienić.
W maju trzeci raz z kolei stawialiśmy drzewko majowe na placu koło kościoła.
2 lipca odbył się konkurs na najpiękniejszą wieś Opolszczyzny, czynnie włączyliśmy się w
prace, aby komisję jak najlepiej przywitać, w Parku Wiejskim prezentowaliśmy swoje
osiągnięcia i dokonania. W tym miejscu chciałbym bardzo serdecznie podziękować tym
wszystkim, którzy zaangażowali się we wszystkie prace społeczne, nie sposób tutaj każdego z
osobna wymienić, dlatego wszystkim bardzo serdecznie dziękuję.
Tradycyjnie już zbieraliśmy złom w naszej wsi, w tym roku zrobiliśmy to 2 razy.
Pieniądze uzyskane w ten sposób są naprawdę nie małe i zostają przeznaczone na statutową
działalność naszej jednostki i zakup sprzętu.
W dniach 18-20 września w Augustowie odbył się XVI Ogólnopolski Konkurs Kronik.
W konkursie udział wzięła kronika naszej OSP, która została wyróżniona. Kroniki(OSP oraz
MDP) prowadzą na bieżąco: Teresa Murlowska, Mariola Karwot i Sabina Tomanek.
22 września odbył się przegląd operacyjno-techniczny zorganizowany przez KP PSP w
Strzelcach Op. Nasza jednostka została oceniona bardzo wysoko, zajmując I miejsce w powiecie
w swojej kategorii, w nagrodę otrzymaliśmy bon na 300 zł na zakup sprzętu.
3
14 października zorganizowaliśmy dla mieszkańców Raszowej przegląd gaśnic.
Przeglądu i legalizacji dokonała specjalistyczne firma z Kędzierzyna Koźla, która bezpłatnie
sprawdziła także gaśnice znajdujące się na wyposażeniu OSP Raszowa.
Poczet sztandarowy reprezentował naszą straż na wielu uroczystościach świeckich i
kościelnych, były to: Pielgrzymka strażaków na Górze św. Anny, czuwanie przy Bożym Grobie
oraz jubileusze zaprzyjaźnionych jednostek OSP.
Także nasza strona internetowa jest aktualizowana systematycznie, a to dzięki pracy
naszego informatyka Rafała Kern.
W okresie przedświątecznym w Domu Pielgrzyma na Górze św. Anny odbyło się
plenarne spotkanie opłatkowe Zarządu Powiatowego Z OSP RP w Strzelcach Op., zaproszeni
zostali także włodarze gmin wraz z Prezesami i Naczelnikami jednostek, które zdobyły czołowe
miejsca w przeglądzie operacyjno-technicznym, w którym jak już wspomniałem nasza jednostka
zajęła I miejsce. Na zebraniu obecna była również sekcja kobieca oraz sekcja męska naszej
jednostki (drużyny, które wzięły udział w Międzynarodowej Olimpiadzie Pożarniczej CTIF w
Ostrawie). Spotkanie było okazją do podziękowania wszystkim, którzy pomogli nam w
zorganizowaniu wyjazdu na Olimpiadę i zgrupowania szkoleniowe Kadry Polski wręczyliśmy
pamiątkowe dyplomy oraz statuetki.
Jak co roku wydaliśmy własny kalendarz strażacki na rok 2010, który był sprzedawany
wśród mieszkańców Raszowej przez członków MDP. Na kalendarzu umieściliśmy wszystkich
naszych sponsorów oraz informację, że na rzecz OSP Raszowa można przekazać 1% podatku.
Dzięki temu uda się znowu pozyskać dodatkowe środki na naszą działalność. Na chwilę obecną
możemy się pochwalić iż za rok 2008 uzyskaliśmy w ten sposób kwotę ok. 1500 zł do
przeznaczenia na sprzęt. Jednocześnie gorąco zachęcam wszystkich do przekazywania 1%
podatku na rzecz OSP Raszowa.
Kończąc moją relację pragnę złożyć jeszcze raz podziękowania Panu Burmistrzowi
Łukaszowi Jastrzembskiemu i Radzie Miejskiej w Leśnicy za pomoc w realizacji naszych
statutowych obowiązków:
- Jeszcze raz dziękuję tym wszystkim, którzy umożliwili nam start na Międzynarodowej
Olimpiadzie Pożarniczej w Ostrawie,
- Zarządowi Powiatowemu ZOSP RP w Strzelcach Op., przedstawicielom KP Państwowej
Straży Pożarnej w Strzelcach Op. oraz przedstawicielom Zarządu Gminnego ZOSP RP w
Leśnicy za całoroczną współpracę, szczególnie dziękuję dh Jerzemu Wojtala za pomoc w
załatwianiu spraw związanych z naszą jednostką,
- Pani Sołtys i Radzie Sołeckiej za bardzo dobrą współpracę,
- Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Raszowej za udostępnienie sali do przeprowadzenia
turnieju wiedzy pożarniczej oraz dzisiejsze zebranie,
- Księdzu Proboszczowi Henrykowi Kuczera za współpracę,
- Dziękuję wszystkim sponsorom i dobroczyńcom, których w tym roku było naprawdę wielu:
- przede wszystkim tym, którzy sfinansowali wydanie kalendarza strażackiego na rok
2010, są to: Hubert Kampa, Krystian Zmuda, Jerzy Zgodzaj, Damian Kania, Joachim
Kral, Herbert Smiatek, Janusz Filusach, Ireneusz Zieliński, Małgorzata Gromotka oraz
Firma FELIAN,
- Panu Hubertowi Kampa za nieodpłatny transport naszych drużyn na zawody każdego
szczebla, oraz wszystkim naszym strażakom, którzy pomagali z transporcie naszych
drużyn na zawody,
- osobom, u których ze względu na brak miejsca w remizie przechowujemy przęt,
przyczepkę i tor do ćwiczeń,
- Panom Hubertowi Murlowskiemu i Gerardowi Polewka za udostępnienie traktorów do
zbiórki złomu oraz mieszkańcom za przekazany złom,
- Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego za sfinansowanie zakupu torby medycznej,
- Panu Staroście za zaproszenie sekcji czynnej i kobiecej plenarne spotkanie opłatkowe
Zarządu Powiatowego Z OSP RP w Strzelcach Op.
4
-
Dziękuję wszystkim członkom Zarządu oraz Radzie Młodzieżowej, za olbrzymi wysiłek i
poświęcony czas dla jednostki i wsi Raszowa, a także wszystkim strażakom, przede
wszystkim tym, którzy niezawodnie biorą udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych i na
każde zawołanie syreny wszystko rzucają i biegną by nieść pomoc innym. Dziękuję także
zawodnikom drużyn, za osiągnięcia w zawodach pożarniczych wszystkich szczebli.
Szczególnie za wyniki na Międzynarodowej Olimpiadzie oraz za poświęcony czas na
przygotowanie się do tych zawodów, były to naprawdę setki godzin treningu i dużo
wylanego potu. Takie sukcesy nie przychodzą same, wiedzą o tym doskonale zawodnicy,
którzy ćwiczą. Tylko systematyczna, ciężka praca procentuje później takimi dobrymi
wynikami. Przygotowania do zawodów krajowych to nie jeden rok, lecz wiele lat
zdobywania doświadczenia, doskonalenia techniki i wyciąganie wniosków z popełnianych
błędów. Jeszcze raz serdecznie gratuluję wszystkim zawodnikom i życzę kolejnych
sukcesów.
Na zakończenie chciałbym jeszcze raz podkreślić pilną potrzebę rozbudowy naszej
remizy strażackiej! Panie Burmistrzu, warunki w jakich przyszło nam pracować urągają
wszelkim normą. Jesteśmy jednostką, która z powodzeniem reprezentuje Gminę, Powiat,
Województwo i Polskę na arenie światowej i z pewnością zasłużyła sobie na lepsze warunki
bytowe. Niestety cięgle musimy bytować w budynku, który na już prawie 85 lat. To, że wygląda
w miarę dobrze i jest tak zadbany jest wyłącznie zasługą społecznej pracy naszych druhów.
Przez ubiegłe lata mieliśmy kontakt z wieloma jednostkami z terenu całej Polski, które pochodzą
często z dużo mniej zamożnych Gmin niż Leśnica. W Gminach tych jest nie do pomyślenia aby
jednostka, wyróżniająca się miała takie warunki bytowe. Nasi koledzy często nie mogą
uwierzyć, iż ciągle jeszcze znajdujemy się, delikatnie mówiąc, w tak fatalnej sytuacji lokalowej.
Nie chcemy żadnego dużego budynku, lecz najtańszą opcję czyli dobudowanie jednego boksu
garażowego, jest to koszt, który nasza Gmina z pewnością jest w stanie ponieść, tylko trzeba
chcieć, wszyscy doskonale o tym wiemy. Wszyscy mamy zadzieję, że w najbliższym okresie uda
nam się wspólnie ten cel zrealizować.
Na zakończenie mojego sprawozdania pragnę życzyć wszystkim dużo szczęścia, zdrowia
i pomyślności w życiu osobistym i zawodowym, aby osiągnięcia w Nowym Roku 2010
przerosły nasze oczekiwania i zamierzenia.
Dziękuję z uwagę.
Prezes OSP Raszowa
Marcin Murlowski
5

Podobne dokumenty