CZĘŚĆ I Imię, nazwisko, zajmowane stanowiska lub

Komentarze

Transkrypt

CZĘŚĆ I Imię, nazwisko, zajmowane stanowiska lub
CZĘŚĆ I
Imię, nazwisko, zajmowane stanowiska lub funkcja pełniona w ramach emitenta oraz termin upływu
kadencji, na jaką został kandydat powołany.
TOMASZ WARMUS
CZĘŚĆ II
Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.
od 1982 roku pracował jako broker kontraktów terminowych w firmie Golden Harvest Investment Ltd.
(Sydney – 1983-85), oraz dyrektor regionalny sprzedaży w firmie Dunn & Bradstreet (1985-87). W
latach 1988-92 prowadził w Australii firmę wydawniczą Warmus Marketing Ltd
Tomasz Warmus założył firmę szkoleniową Warmus Marketing Poland Sp. z o.o. W latach 1994-2001
przeszkolił on we własnym ośrodku szkoleniowym w Falentach ponad 7 000 przedstawicieli
handlowych takich firm jak Optimus, Kulczyk Tradex, Gazeta Wyborcza, bank Citi- handlowy, RMF
FM, HTL, GlaxoSmithKline, Renault czy Centertel.
Przez ostatnie 15 lat, Tomasz Warmus przeprowadził ponad 15 udanych inwestycji typu Start- Up w
różnych segmentach polskiego rynku.
CZĘŚĆ III
Wskazanie działalności wykonywanej przez kandydata poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne
znaczenie dla emitenta.
Brak takiej działalności
CZĘŚĆ IV
Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat,
kandydat był członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem,
czy kandydat nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem.
Spółka
Warmus Investment Sp.
z o.o.
Centrum Konferencyjne
Falenty Sp. z o.o.
Synektik S.A.
KRS
Udziały
0000142804 Udziały Tomasz Warmus
Zarząd
Tomasz Warmus- Prezes Zarządu
0000104934
Unilink S.A.
0000341057 Akcje Tomasz Warmus
Unilink Cash Sp. z o.o.
0000246840 Udziały Tomasz Warmussprzedane 03.06.2013
0000332371
Tomasz Warmus- Prezes Zarządu
do dnia 05.08.2013r.
Tomasz Warmus- Członek Rady
Nadzorczej
Tomasz Warmus- Prezes Zarządu
do dnia 02.07.2013r.
Tomasz Warmus- Prezes Zarządu
do dnia 03.06.2013r.
Tomasz Warmus- Prezes Zarządu
0000267356
Tomasz Warmus- Prezes Zarządu
0000229385 Udziały Tomasz Warmus
Tomasz Warmus- Prezes Zarządu
0000307185 Udziały Tomasz Warmussprzedane 01.07.2013
0000334502
Tomasz Warmus- Prezes Zarządu
0000333392
Tomasz Warmus- Prezes Zarządu
0000307427 udziały Tomasz Warmus
0000306649 udziały Tomasz Warmus
0000245520 Udziały Tomasz Warmus
Tomasz Warmus- Prezes Zarządu
Dom Seniora Sulejówek
Sp. z o.o.
Warsaw Plaza Hotel Sp.
z o.o.
Falenty Catering Sp. z
o.o.
Aussie Development
Management Sp. z o.o.
Grupa Medyczna Nasze
Zdrowie Sp. z o.o.
Nasze Zdrowie
Investment Sp. z o. o.
Quintex Sp. z o.o.
Genco Sp. z o.o.
Fort Falenty Sp. z o.o.
0000377574 akcje Tomasz Warmus
Tomasz Warmus- Prezes Zarządu
Leonidas Security Sp. z
o.o.
Equity Leasing Sp. z o.o.
Unilink IT Sp. z o.o.
Aussie Development
Chełm Sp. z o.o.
0000306994 udziały Tomasz Warmus
0000228337 udziały Tomasz Warmus
0000246720 udziały Tomasz Warmus
0000314503
Tomasz Warmus- Członek Zarządu
Tomasz Warmus- Członek Zarządu
Tomasz Warmus- Prezes Zarządu
Aussie Development
Inowrocław Sp. z o.o.
2TEnergy Sp. z o.o.
0000327112
Tomasz Warmus- Prezes Zarządu
udziały Tomasz Warmus
Tomasz Warmus- Prezes Zarządu
CZĘŚĆ V
Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których kandydat został skazany za
przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co
najmniej ostatnich pięciu lat kandydat otrzymał sądowy zakaz działania jako członek organów
zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego.
Brak takich wniosków
CZĘŚĆ VI
Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co
najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których kandydat pełnił funkcje członka
organu zarządzającego lub nadzorczego.
Brak takich sytuacji
CZĘŚĆ VII
Informacja, czy kandydat prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności
emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem
organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
Brak takiej działalności
CZĘŚĆ VIII
Informację, czy kandydat figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie
ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym.
Nie figuruje

Podobne dokumenty