różnorodność kulturowa - brak tolerancji program communication

Komentarze

Transkrypt

różnorodność kulturowa - brak tolerancji program communication
problem
różnorodność kulturowa - brak tolerancji
design brief
program communication design dla miasta,
którego celem jest skuteczne komunikowanie
tolerancji i wprowadzenie pojęcia tolerancji, a
także takiej postawy społecznej do dyskursu
publicznego
zmiana przez design
zmiana postaw społecznych i umiejętność spojrzenia
na siebie i innych jako członków szerszego systemu
komunikacyjnych powiązań
miasto
jako akcelerator społecznych relacji, szczególnie
w kontekście kulturowych zróżnicowań i braku
kompetencji interkulturowych
ludzie
problem:
brak tolerancji
we wrocławiu
- brak edukacji
- strach jako podstawa
wszelkiej agresji
- wychowanie
- historia
- zamknięcie*
kultura i tradycja
edukacja
- „oni” się nie asymilują
- brak współpracy jako
element narodowy*
- „narodowe pieniactwo”
- sarmatyzm
- stereotypy
- mononarodowościowe szkoły
- polska chrystusem narodów scentralizowana wizja historii świata
- religia (schematyczność + ocena
moralna wartości niereligijnych)
- zabijanie kreatywności u dzieci (nikt
nie zachęca do indywidualnej analizy
problemów)
- zakazowość/nakazowość
- brak edukacji interkulturowej
(nieznajomość języka, zachowań,
kultury itp.)
religia
*
© Jan Koza
skutki problemu
ciche przyzwolenie przez większość mieszkańców
Wrocławia na ataki wobec obcokrajowców/osób o
odmiennej kulturze
“mnie ten problem nie dotyczy”
następuje eskalacja wzajemnej niechęci
„myślę, że jestem tolerancyjny”
pytanie
gdzie jest granica tolerancji mieszkańców Wrocławia?
miasto
- organizacja społeczna;
- wspólnota ludzi zamieszkujących dany teren o zagęszczonej zabudowie;
- utrzymujących się w większości z zajęć nierolniczych — handlu, rzemiosła,
przemysłu i usług;
- regulowana przepisami prawno-administracyjnymi;
- większe zagęszczenie ludzi sprzyja większej ilości i różnorodności kontaktów
między ludźmi, co przekłada się na większą produktywność
i kreatywność, wzajemną pomoc a także na generowanie większej ilości
konfliktów międzyludzkich;
misja
stworzenie bezpiecznej przestrzeni i warunków do mieszkania, pracy, życia
codziennego (np. sklepy), życia rodzinnego (szkoły, przedszkola), życia i rozwoju
naukowego i kulturalnego
wizja
sbudowanie grupy społecznej otwartej na inne poglądy, na innych ludzi,
skłonnych do współpracy międzykulturowej oraz akceptacji różnic,
miasto dynamicznie się rozwijające
przyczyny
- brak wiedzy o świecie, o innych ludziach, o własnych możliwościach i
ograniczeniach, o potencjalnych skutkach określonych działań
- permanentne poczucie braku bezpieczeństwa we własnym kraju/mieście
- strach, osobiste problemy emocjonalne jako bezpośrednie źródło agresji
- tradycja narodowa, lokalna, rodzinna utrwalająca stereotypy
przejawy nietolerancji kulturowej wśród mieszkańców
Wrocławia
- manifestowanie niechęci
- brak akceptacji społecznej dla przedstawicieli innych kultur, odbieranie
inności jako czynnika wrogiego, zagrażającego bezpieczeństwu,
odbieranie obcokrajowców jako osób bezprawnie zabierających określone
dobra
- wyzywanie, opluwanie, wyśmiewanie
- zastraszanie
- przemoc fizyczna
- napisy na murach/budynkach o treściach rasistowskich,ksenofobicznych,
antysemickich etc.
publiczność
główna korzyść dla:
mieszkańcy Wrocławia – obcokrajowcy, przedstawiciele mniejszości
kulturowych, grupa dyskryminowana
komunikacja skierowana do:
mieszkańcy Wrocławia – grupa dyskryminująca mniejszości narodowe na
terenie Wrocławia - obojętna na przejawy agresji i nietolerancji, a będąca
jej świadkiem (ciche przyzwolenie na takie działania)
touchpoints
- wspólna przestrzeń miejska – np. środki komunikacji publicznej;
- duże place miasta (dla organizowanych akcji);
- kino, przed wyświetleniem seansu (w przypadku realizacji video),
- akcje wspólne dla mieszkańców np. podwórka miejskie;
- kawiarnie w mniejszych społecznościach/ dzielnicach np. Nadodrze
Katarzyna Wrocławska
“myślę, że jestem tolerancyjna”
“mnie ten problem nie dotyczy”
wiek
30 lat
wykształcenie
mgr, Marketing i Zarządzanie, Uniwersytet Ekonomiczny
praca
dział marketingu, Domar
rodzina
mąż, 1 dziecko - Pawełek, 2 lata (jej mama pomaga w opiece)
+ spaniel Koko
miejsce zamieszkania
Wrocław, Jagodno, osiedle ‘Cztery Pory Roku’, mieszkanie na
kredyt (nieduże)
profil męża
Krzysztof (lat 35), pochodzi z Wałbrzycha, manager
działu handlowego w firmie farmaceutycznej, znają się ze
studiów ekonomicznych; jeździ firmowym Fordem Mondeo
(ciemnoszary)
bio
urodzona we Wro, Wrocławianka tak bardzo; rodzice
mieszkają na Kozaniowie (tam się wychowała); po
studiach mąż i dziecko - to w sumie tyle
wakacje
tanie all inclusive, last minute, Włochy, Egipt, zawsze tylko
plaża basen, standardowe zabytki, z tambylcami nie rozmawia
(nie ma okazji)
czyta, TV
Elle, Twój Styl, blogi kulinarne i wnętrzarskie, ogląda talent
shows na TVNie
znajomi
koleżanki ze studiów i pracy (te dzieciate); sąsiadki
lubi
dom, rodzina, kuchnia włoska, chodzi do kina i teatru, do
Muzeum Narodowego w darmowe soboty; była już z rodziną
w Afrykarium
nie lubi
niegrzecznych dzieci, małomiasteczkowości, nieporządku i
brudnych naczyń
cele
drugie dziecko, w przyszłości może dom; utrzymać dobr
formę i być fit; lekcje hiszpańskiego we wtorki po pracy
stosunek do obcokrajowców
nie zna żadnych osobiście, jacyś byli na Erazmusie,
ale nie znała ich bliżej; nie ma nic przeciwko; jest
przekonana, że wszystkim żyje się dobrze
stosunek do mniejszości w ogóle
nie rozumie dlaczego chcą o coś walczyć, nie jest
świadoma jakie mogą być konsekwencje “inności”
w społeczeństwie
kampania społeczna na rzecz wspierania tolerancji
międzykulturowej we Wrocławiu
obraz neutralny o dodatkowym znaczeniu (‘nie wprost’), które staje się jasne po
skojarzeniu odpowiednich elementów/symboliki;
niebezpośrednio uświadomiający istnienie i skalę problemu;
skłaniający do zastanowienia się, do auto-refleksji;
main idea
czy naprawdę jesteś tolerancyjny?
kreacja
I etap - obnażenie problemu:
- kilkuminutowy film dotyczący rzeczywistej sytuacji obcokrajowców we
Wrocławiu; „jeden dzień z życia” » puszczany przed seansami w kinie Nowe
Horyzonty
- role play odgrywany pomiędzy publicznością a aktorem w teatrze/operetce
etc., polegający na zadawaniu pytań i zgadywaniu kim się jest
II etap - zmiana perspektywy:
- plakat formatu B1
- bezpłatna aplikacja mobilna typu facewarp
plakat - lustro
na plakacie znajdują się sylwetki postaci
charakterystycznych dla danych grup rasowych
i kulturowych
na miejscu twarzy/oczu znajduje się folia lustrzana
cel: zobaczenie siebie w twarzy postaci, która pada
ofiarą prześladowań
aplikacja mobilna typu facewarp
jak byś się czuł
gdybyś to naprawdę był
Ty?
przygotowanie
małgorzata szwajkiewicz
marta rośniak
natalia olejnik
aneta ostrouch
mateusz balasa

Podobne dokumenty