Drzewa

Komentarze

Transkrypt

Drzewa
POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA
LABORATORIUM
PODSTAW PROGRAMOWANIA 2
Instrukcja 10
Drzewa
Opracował: mgr inż Karol Wieczorek
mgr inż Paweł Paduch
1. Przystępując do zajęć student powinien mieć opanowane
• wiadomości dotyczące typów obiektowych w Turbo Pascalu jak
tworzenie, usuwanie, dziedziczenie, kompozycja itp.
2. Zadania do wykonania
Zad
1
Zastosowanie
minidziekanatu.
programowania
obiektowego,
na
przykładzie
1. Stworzyć klasę Człowiek zawierająca prywatne pola imię nazwisko i wiek. Klasa ta powinna
mieć metody pozwalające pobrać i ustawić prywatne pola. Klasa też powinna mieć metodę
pokaz wyświetlająca informacje zawarte w obiekcie tej klasy.
2. Stworzyć klasę Student dziedziczącą po "Człowiek" i mającą dodatkowo pola "średnia ocen"
, "rok", oraz status "były" true, false. Oczywiście pola typu private a do operacji na nich
odpowiednie metody, studenta można też pokazać metodą "pokaz"
3. Na podobnej zasadzie stworzyć klasę "Pracownik" mającą dodatkowe pola takie jak "tytuł",
"status" (np. wykładowca, asystent, administracja, techniczny, itp). Pracownik powinien też
mieć dynamiczną listę grup z którymi ma zajęcia. Operacje na liście to dodaj, usuń, pokaż.
Jednak operacje te powinny być dozwolone gdy pracownikiem jest asystent lub
wykładowca. (nie można przypisać grupę pracownikowi administracji)
4. Studenci powinni zawierać się w grupach. Stworzyć klasę Grupa będącą dynamiczną listą
studentów, dozwolone operacje to dodaj, usuń, pokaż.
5. Ponieważ pracowników też może być wielu stworzyć klasę Pracownicy będącą dynamiczną
listą gdzie będzie można dodać, usunąć i pokazać całą listę pracowników.
6. Analogicznie stworzyć klasę Grupy. Można od razu zauważyć że tą samą klasę można użyć
w klasie pracownik.
7. Stworzyć program operujący na przygotowanych typach danych który by w łatwy sposób
demonstrował sposób działania napisanych klas. Czyli np.
• Wyświetlenie listy grup
• Dodanie, usunięcie wyświetlenie grupy
• Dodanie, usunięcie, modyfikacja danych studenta
• Wyświetlenie listy pracowników
• Przypisanie grup wykładowcom usuwanie grup
• Sprawdzenie jakie grupy mają wykładowcy
• Dobrze by było gdyby dane wprowadzane były zapisywane do pliku (lub kilku
plików) a po ponownym uruchomieniu programu dane były wczytywane.
PROGRAM MOŻNA WYKONAĆ W TRADYCYJNYCH IDE PASCALA, LUB
W ŚRODOWISU LAZARUS
Przydatne artykuły do Object Pascala

Podobne dokumenty