Warta, KGHM, Get Bank, JSW, Lotos, PGNiG, Tauron, BRE Bank

Komentarze

Transkrypt

Warta, KGHM, Get Bank, JSW, Lotos, PGNiG, Tauron, BRE Bank
Piątek
20.01.2012
Dziennik
Indeksy GPW
WIG otw.
WIG zam.
obrót (tys. PLN)
WIG 20 otw.
WIG 20 zam.
FW20H12 otw.
FW20H12 zam.
mWIG40 otw.
mWIG40 zam.
39 252,8
39 288,1
1 222 464
2 239,7
2 244,4
2 256,0
2 263,0
2 257,4
2 251,4
0,5%
0,6%
54,1%
0,5%
0,7%
0,5%
0,8%
0,5%
0,2%
Największe wzrosty
UNICREDIT-PP
MONNARI
TRAKCJA
UNICREDIT
ANTI
kurs
10,02
1,05
1,23
15,00
0,93
zmiana
31,8%
26,5%
21,8%
16,3%
16,2%
Największe spadki
REINHOLD
ATLANTIS
BIOTON
RESBUD
PTI
kurs
1,54
0,42
0,07
4,34
11,90
zmiana
-14,4%
-14,3%
-12,5%
-9,6%
-8,5%
Najwyższe obroty
PKOBP
KGHM
PZU
PEKAO
PKNORLEN
kurs
33,39
129,90
321,00
150,00
36,95
obrót
259 629
224 175
109 270
94 290
78 470
Indeksy giełd zagranicznych
BUX
18 500,0
RTS
1 504,7
PX50
918,0
DJIA
12 624,0
NASDAQ
2 788,3
S&P 500
1 314,5
DAX XETRA
6 416,3
FTSE
5 741,2
CAC
3 328,9
NIKKEI
8 766,4
HANG SENG
20 061,8
zmiana
1,9%
0,1%
1,7%
0,4%
0,7%
0,5%
1,0%
0,7%
2,0%
1,5%
0,6%
Najważniejsze informacje:
Warta - Talanx kupuje Wartę za 770 mln EUR
KGHM - WZA KGHM nie zatwierdziło skupu do 10% akcji własnych do umorzenia
KGHM - NWZA przyjęło kandydatury członków RN zgłoszone przez MSP i PZU OFE
Get Bank - Pierwszy dzień notowań Get Banku
JSW - Prasa spekuluje, że Tadeusz Kosek może zostać nowym wiceprezesem
Lotos - Dwie nowe koncesje na norweskim szelfie kontynentalnym
PGNiG - PGNiG Norway otrzymało udziały w trzech koncesjach w Norwegii
Tauron - Umowa na budowę farmy wiatrowej Marszewo o mocy 82 MW
Tauron - Elektrownia z grupy Tauron uruchomi kocioł na biomasę
BRE Bank - Moody’s obniżył rating długoterminowy BRE Banku
Sektor energetyczny - Najlepszym rozwiązaniem dla Energi będzie debiut giełdowy
Sektor energetyczny - Polska zapłaciłaby 1,1 mld euro za 25% redukcji emisji CO2
TVN, Cyfrowy Polsat - Wpływy z reklam
TP - Spłata 550 mln EUR finansowania udzielonego przez France Telecom
PBG - PBG kupiło w wezwaniu 2,49 mln akcji Rafako po 13,22 PLN za sztukę
Budimex - Oferta Budimeksu dla Powiśle Parkza 173 mln PLN najkorzystniejsza
Pamapol - Niższe przychody, możliwa poprawa rentowności
Libet - Oczekiwanie, że wyniki w 2012 roku będą nie gorsze niż w 2011 roku
Orzeł Biały - Możliwy przerób do 57 tys. ton ołowiu rafinowanego w 2012
Wydarzenia dnia:
GETIN - Pierwsze notowanie akcji Get Banku
Emperia: test wsparcia
EMPERIA, Trender
130
125
Waluty i surowce
WIBOR 3m (%)
EUR/PLN
USD/PLN
EUR/USD
miedź (USD/t)
miedź (PLN/t)
ropa Brent (USD/bbl)
4,88
4,310
3,333
1,293
8 239,0
27 851,9
110,88
zmiana
-0,2%
-0,8%
-1,4%
0,6%
0,5%
-0,9%
0,4%
120
l
115
ll
110
l
lll
105
l
lll
100
95
Wykres dnia: Emperia
90
Wczorajsza sesja przyniosła spadki poparte
zwiększonymi obrotami co spowodowało przełamanie średnioterminowej linii wsparcia.
Dzienne zamknięcie poniżej oporu na 114,70
wygeneruje sygnał sprzedaży i będzie sygnałem
rozpoczęcia korekty spadkowej. Potencjalne
spadki powinny sięgnąć co najmniej 107,70 zł a
nawet 104,60 zł. Do poprawy sytuacji konieczny
jest wzrost powyżej 118,00 zł.
85
l
ll
80
Wskaznik srednioterminowy
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
11
18
25
1
8
August
16
22
29
5
12
September
19
26
3
10
October
17
24
31 7
14
November
21
28
5
12
December
19
27
2
9
2012
16
23
30
6
February
Informacje i komentarze zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub
wystawców. PKO Dom Maklerski nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszym opracowaniu.
Dziennik
Najważniejsze informacje
Warta
Talanx kupuje Wartę za 770 mln EUR
Grupa Talanx, kupuje od KBC 100% akcji Warty za 770 mln EUR. Ostatnie doniesienia mediów sugerowały, że
proces sprzedaży może się opóźnić z uwagi na rozbieżności odnośnie oczekiwań cenowych kupujących i
sprzedających. Media donosiły, że cena sprzedaży Warty miałaby wynieść 500-700 mln EUR. Obecna wycena
równa 2.3x wartości księgowej wydaje się być korzystna dla KBC (PZU jest obecnie notowane w okolicach P/
BV 2,1x). Warta jest drugim największym ubezpieczycielem w Polsce z udziałem w rynku 8.1%. W trzech
kwartałach 2011 zebrała 3,6 mld PLN składek. Obecna współpraca Warty z Kredyt Bankiem w obszarze bancassurance ma zostać w najbliższym okresie utrzymana. (J.Szortyka)
KGHM
WZA KGHM nie zatwierdziło skupu do 10% akcji własnych do umorzenia
NWZA KGHM nie zatwierdziło skupu do 10% akcji własnych w celu ich umorzenia za nie więcej niż 3 mld PLN.
Za zatwierdzeniem skupu były głosy reprezentujące 44,64 mln akcji, przeciw 71,33 mln, wstrzymało się 0,28
mln. Przedstawiciel MSP Andrzej Dworzycki powiedział, że SP głosował przeciw, uważając, że spółka ma inne
potrzeby niż zamrażanie kapitału w kwocie 3 mld PLN oraz dodał, że podatek także będzie wymagał pieniędzy. Skarb Państwa miał ok. 63,6 mln głosów zarejestrowanych na walnym. (A. Iwański)
KGHM
NWZA KGHM przyjęło kandydatury członków RN zgłoszone przez MSP i PZU OFE
NWZA KGHM powołało na członków RN trzech kandydatów zaproponowanych przez MSP: Aleksandrę Magaczewską, Roberta Oliwę i Mariusza Kolwasa oraz dwóch zgłoszonych przez PZU OFE: Jacka Poświatę i Krzysztofa Kaczmarczyka. Wcześniej NWZA KGHM odwołało pięcioro członków rady nadzorczej spółki, będących
przedstawicielami resortu skarbu: Franciszka Adamczyka, Marcina Dyla, Arkadiusza Kaweckiego, Jana Rymarczyka i Marzennę Weresę. O ich odwołanie wnioskowało MSP. Dwoje innych reprezentantów skarbu pozostało w składzie dziesięcioosobowej rady. Nowa RN spotka się 27 stycznia; prasa spekuluje, że może wtedy zostać odwołany prezes Herbert Wirth. (A. Iwański)
Get Bank
Pierwszy dzień notowań Get Banku
Dzisiaj jest pierwszy dzień notowań Get Banku. Kurs odniesienia został ustalony na 1,33 PLN. (J.Szortyka)
JSW
Prasa spekuluje, że Tadeusz Kosek może zostać nowym wiceprezesem
Rzeczpospolita spekuluje, że nowym wiceprezesem JSW zostanie Tadeusz Kosek. Kosek był już wiceszefem
JSW, od lutego do października 2008 r. (A. Iwański)
Lotos
Dwie nowe koncesje na norweskim szelfie kontynentalnym
Norweskie Ministerstwo Ropy Naftowej i Energii zaoferowało norweskiej spółce zależnej Lotosu, Lotos Norge
udziały w dwóch koncesjach położonych na Morzu Norweskim, Halten Terrace i Traena Basin. Koncesje te
wzbogacają portfolio Lotos Norge ze względu na interesujące potencjalne zasoby ropy i gazu. W Traena Basin
spółce zależnej Lotosu zaoferowano 30% udziału w koncesji, również 30% zaoferowano w ramach koncesji
Halten Terrace. (M. Kalwasińska)
PGNiG
PGNiG Norway otrzymało udziały w trzech koncesjach w Norwegii
PGNiG Norway otrzymała na mocy decyzji norweskiego Ministerstwa ds. Węglowodorów i Energii udziały w
trzech koncesjach poszukiwawczo-wydobywczych w Norwegii. Na jednej z przyznanych koncesji spółka będzie operatorem. Spółka obejmie 50% udziałów, a w licencji poszukiwawczo-wydobywczej 20% udziałów.
Dodatkowo Ministerstwo przyznało PGNiG Norway 30% udziałów w niewielkiej licencji poszukiwawczowydobywczej, stanowiącej rozszerzenie istniejącej licencji. Obszar wszystkich trzech przyznanych licencji jest
zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie złoża Skarv, gdzie PGNiG Norway posiada 11,9175% udziałów. (M.
Kalwasińska)
20 styczeń 2012
2
Dziennik
Tauron
Umowa na budowę farmy wiatrowej Marszewo o mocy 82 MW
Tauron Ekoenergia podpisał z Iberdrolą umowę na budowę farmy wiatrowej Marszewo o mocy 82 MW wraz z
dostawą i instalacją elektrowni wiatrowych. Wykonawcą zamówienia będzie konsorcjum złożone z Iberdrola
Engineering and Construction Poland jako lidera oraz Iberdrola Ingenieria Y Construccion. Inżynierem kontraktu jest Tractebel Engineering. Czas realizacji Tauron szacuje na 20 miesięcy. Wartość zamówienia to 632
mln PLN netto. (S. Ozga)
Tauron
Elektrownia z grupy Tauron uruchomi kocioł na biomasę; rozważanie projektu pozyskania własnych źródeł
biomasy
Tauron otrzymał dofinansowanie inwestycji budowy kotła biomasowego w Jaworznie w kwocie 40 mln PLN.
Grupa Tauron, zużywająca obecnie pół mln ton biomasy rocznie, rozważa w przyszłości pozyskiwanie tego
paliwa z własnych źródeł, w ramach - jak symbolicznie nazwano tę koncepcję - tzw. zielonej kopalni. Uprawy
mogłyby powstać na Podkarpaciu i w Małopolsce. Projekt w tym zakresie jest na wstępnym etapie prac; nie
zapadły żadne decyzje. (S. Ozga)
BRE Bank
Moody’s obniżył rating długoterminowy BRE Banku
W wyniku obniżenia ratingu siły finansowej Commerzbanku, agencja Moody’s obniżyła długoterminowy rating BRE z Baa1 do Baa2. (J.Szortyka)
Sektor energetyczny Najlepszym rozwiązaniem dla Energi będzie debiut giełdowy
Minister Skarbu Państwa Mikołaj Budzanowski powiedział na czwartkowej konferencji, że najlepszym wyjściem dla Energi będzie jej debiut giełdowy. Skarb Państwa posiada 85% pakiet Energi. Decyzja w sprawie
Energi zapadnie w I kw., zapowiada Budzanowski. (S. Ozga)
Sektor energetyczny Polska zapłaciłaby 1,1 mld euro za 25% redukcji emisji CO2
Komisja Europejska wyliczyła, ile poszczególne kraje UE zapłaciłyby za zwiększenie redukcji emisji CO2 do 25%
w 2020 r. Polską gospodarkę, poza energetyką, miałoby to kosztować 1,1 mld euro (w cenach z 2008 r.), czyli
0,24% PKB z 2020 r. Koszt ten nie obejmuje pozwoleń na emisję CO2, które będą musiały nabywać - przynajmniej częściowo - przemysł i energetyka, ponieważ zdaniem KE przychód z ich sprzedaży trafia do rządu,
który może zasilić gospodarkę tymi pieniędzmi. (S. Ozga)
TVN, Cyfrowy Polsat W tygodniu zakończonym 15.01 Polsat miał 34,16 mln PLN wpływów z reklam, TVN 30,99 mln PLN; w tym
samym okresie udział Polsatu w oglądalności wynosił 14,1%, TVN 13,62%
Z szacunkowych danych AGB Nielsen Polska wynika, że w dniach 9-15 stycznia największy udział w wydatkach
na reklamę wśród stacji telewizyjnych zanotował Polsat. Udział ten wyniósł 16,03%, co oznacza ok. 34,16 mln
PLN. Na drugim miejscu znalazł się TVN z udziałem na poziomie ok. 14,54%, czyli wpływami rzędu 30,99 mln
PLN. Łączna kwota wydatków poniesionych na reklamę w stacjach telewizyjnych wyniosła w tym okresie
213,06 mln PLN wobec 182,5 mln PLN tydzień wcześniej.
W tyg. zakończonym 15.01 udział Polsatu w oglądalności wynosił 14,1% wobec 14,04% tydzień wcześniej. W
przypadku TVN udział w oglądalności wzrósł do 13,62% z 12,86% przed tygodniem.
TP
Spółka dokonała spłaty 550 mln EUR finansowania udzielonego przez France Telecom
Telekomunikacja Polska dokonała spłaty krótkoterminowego finansowania w wysokościi 550 milionów EUR,
które zostało jej udzielone przez France Telecom. Celem udzielonego finansowania było umożliwienie natychmiastowej realizacji rozliczeń TP z DPTG i uniknięcie wpływu na kurs walutowy.
PBG
PBG kupiło w wezwaniu 2,49 mln akcji Rafako po 13,22 PLN za sztukę
PBG w wyniku wezwania nabyło 2,49 mln akcji Rafako, stanowiących 3,58% głosów na WZA spółki, po 13,22
PLN za sztukę. Średnia stopa redukcji wyniosła 88,24%. W wyniku zawartej transakcji PBG posiada 66% akcji
Rafako, czemu odpowiada 45,94 mln głosów.
20 styczeń 2012
3
Dziennik
Budimex
Oferta Budimeksu za 173 mln PLN została uznana za najkorzystniejszą przez Powiśle Park
Oferta Budimeksu o wartości 173 mln PLN netto na budowę zespołu biurowo-handlowo-mieszkalnego została wybrana przez Powiśle-Park jako najkorzystniejsza. Termin rozpoczęcia robót ustalono na nie później niż 30
miesięcy po dacie wejścia kontraktu w życie. Termin zakończenia robót ustalono na 24 miesiące od daty rozpoczęcia robót.
Pamapol
Niższe przychody, możliwa poprawa rentowności
Prezes Krzysztof Półgrabia poinformował w Parkiecie, iż przychody za rok 2011 będą wyższe niż w 2010 r.
(499,5 mln PLN). W 2012 r. przychody spadną ze względu na brak kontraktu z Agencją Rynku Rolnego. Pamapol planuje w tym roku wypracować minimum 2% rentowności netto oraz 3% rentowności operacyjnej. Zdaniem prezesa zrealizowane tych planów nie będzie proste z powodu drożejących surowców. Spółka wprowadziła już pierwsze podwyżki swoich produktów, następne planuje w nadchodzących miesiącach. Bieżąca
kapitalizacja spółki wynosi 63 mln PLN.
Libet
Oczekiwanie, że wyniki w 2012 roku będą nie gorsze niż w 2011 roku
Libet, producent kostki brukowej, spodziewa się, że tegoroczne wyniki będą nie gorsze niż zeszłoroczne. Prezes spółki Thomas Lehmann ocenia, że prognoza na 2011 rok, zakładająca zysk netto na poziomie blisko 32
mln PLN, EBIT w wysokości 47,2 mln PLN i 297,1 mln PLN przychodów, jest niezagrożona. Moce produkcyjne
Libetu w drugiej połowie 2011 roku były wykorzystane w 100%.
Orzeł Biały
Możliwy przerób do 57 tys. ton ołowiu rafinowanego w 2012
Orzeł Biały przerobił i sprzedał w 2011 roku 51,1 tys. ton ołowiu rafinowanego, co oznacza wzrost o 6,2% w
ujęciu rok do roku. Spółka spodziewa się, że w związku z prowadzonymi inwestycjami wolumen sprzedaży
tego metalu może w 2012 roku wzrosnąć do 57 tys. ton.
Pozostałe informacje
06magna
Fundusz zawarł z obligatariuszami umowę ustanawiającą zastaw finansowy na 4.000.000 akcji Mediatel – będącej spółką
zależną od funduszu, do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 4,3 mln PLN.
BBI Development
NFI
Spółka współkontrolowana przez emitenta – Nowy Plac Unii zawarła dwie umowy najmu, na podstawie których NPU
zobowiązała się wynająć dwóm podmiotom wchodzącym w skład renomowanej grupy finansowej powierzchnie biurowe
oraz magazynowe w realizowanym przez NPU kompleksie "Plac Unii" przy ul. Puławskiej 2 w Warszawie.
Bioton
Spółka Biolek w dniu 18.01.2012 r. dokonała pierwszej dostawy produktów weterynaryjnych w celu ich sprzedaży na
rynku w Polsce w ramach umowy zawartej przez Biolek oraz Biopoint M. Jankowski, M. Niewiadomska Sp. j. w dniu
13.12.2011 r. Dokonanie przez Biolek wskazanej powyżej sprzedaży produktów weterynaryjnych, zgodnie z zawartą przez
spółkę umową nabycia udziałów Biolek, jest zdarzeniem znacząco zwiększającym wartość spółki i wpływającym na
zwiększenie możliwych do uzyskania przez spółkę przychodów i zysków, będącym podstawą do premii dla sprzedawcy
udziałów Biolek w wysokości 6,5 mln PLN.
Zarząd spółki podjął uchwałę o zaoferowaniu Troqueera 94.614.264 imiennych warrantów subskrypcyjnych,
emitowanych na podstawie uchwały NWZ, z których każdy uprawnia do objęcia jednej akcji serii AA spółki po cenie
emisyjnej równej 20 groszy za jedną akcję serii AA. Emisja akcji serii AA stanowi płatność na rzecz Troqueera premii w
wysokości 6,5 mln PLN w związku dokonaniem przez Biolek w dniu 18.01.2012 r. pierwszej dostawy produktów
weterynaryjnych w celu ich sprzedaży na rynku w Polsce w ramach umowy zawartej przez Biolek oraz Biopoint M.
Jankowski, M. Niewiadomska Sp. j. w dniu 13.12.2011 r..
Spółka Troqueera Enterprises Ltd zawiadomiła o zmniejszeniu udziału Troqueera w KZ spółki i w ogólnej liczbie głosów w
spółce poniżej progu 10%, które nastąpiło w wyniku sprzedaży w dniu 22.12.2011 r. 119.924.471 akcji spółki oraz
zawarcia w dniu 13.01.2012 r. przez Troqueera z osobą trzecią umowy sprzedaży 120.000.000 akcji spółki. W wyniku
powyższych transakcji spółka Troqueera posiada 612.657.426 akcji spółki, uprawniających do 612.657.426 głosów,
stanowiących 9,24% KZ i uprawniających do wykonywania 9,24% ogólnej liczby głosów na WZ spółki.
20 styczeń 2012
4
Dziennik
Budimex
Emitent dowiedział się o wyborze oferty Budimeksu przez Powiśle Park w postępowaniu na wybór generalnego
wykonawcy Zespołu Biurowo-Handlowo-Mieszkalnego przy ul. Kruczkowskiego 2 w Warszawie. Wartość oferty wynosi
173 mln złotych netto.
Centrum Medyczne
Enel-Med
Do spółki wpłynęła umowa zawarta z NFZ – Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim, na świadczenie opieki zdrowotnej w
rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (badania rezonansu magnetycznego i tomografii komputerowej) w
pracowni diagnostycznej w Lublinie. Wartość umowy w okresie rozliczeniowym od dnia 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
wyniesie maksymalnie ok. 1,58 mln PLN.
DSS
Spółka zależna emitenta - Kieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych zawarła z Kredyt Bankiem aneks do umowy o kredyt
obrotowy z dnia 8 sierpnia 2011 r., na podstawie którego podwyższona została w kwota limitu kredytu o kwotę 30 mln
PLN. Okres wykorzystania kredytu upływa w dniu 30 grudnia 2012 r. Ostateczny termin spłaty kredytu ustalony został na
31 grudnia 2012 r.
Emitent zawarł z Bogl a Krysl, umowę której przedmiotem jest udzielenie spółce przez BK wsparcia finansowego
przeznaczonego na budowę Autostrady A2 od Strykowa do Konotopy na odcinku C, realizowanej przez spółkę wspólnie z
BK w ramach konsorcjum. Wartość umowy wynosi ok. 44,22 mln złotych.
Energopld
Spółka złożyła do sądu pozew przeciwko Konsorcjum firm Martifer Polska i Ocekon Engineering o solidarną zapłatę kwoty
24,3 mln PLN wraz z ustawowymi odsetkami z tytułu dodatkowych kosztów, jakie emitent poniósł z winy pozwanych na
skutek wykonania czynności umownych, które miały zostać wykonane przez konsorcjum pozwanych, m.in. prac
zastępczych, a nie zostały wykonane z przyczyn leżących po stronie konsorcjum pozwanych.
Lentex
Spółka zależna emitenta – Zakłady Tworzyw Sztucznych "Gamrat" otrzymała postanowienie sądu o wpisie do rejestru
zastawów zastawu rejestrowego na zapasach wyrobów i surowców. Wartość zobowiązania zabezpieczonego zastawem
(wysokość odnawialnego limitu kredytowego) wynosi 50 mln PLN, wartość księgowa netto przedmiotu zastawu na dzień
31.12.2011 r. wynosi 20 mln PLN.
Netia
Sąd wydał postanowienie o dokonaniu w dniu 9 stycznia 2012 roku wpisu w KRS podwyższenia KZ spółki. Powyższy wpis
dotyczy emisji 559.096 akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1 złotych każda. Wysokość KZ po
rejestracji zmiany wynosi ok. 391,6 mln złotych i dzieli się na 391.602.064 akcji o wartości nominalnej 1 złoty każda, w
tym na 2.263.711 akcji zwykłych na okaziciela serii K. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji
wynosi 391.602.064 głosów na WZ spółki.
NordeaBP
Dokonano wykupu XII emisji certyfikatów depozytowych, która obejmowała 100 sztuk certyfikatów depozytowych
zerokuponowych Nordea Bank Polska o łącznej wartości nominalnej 100 mln PLN.
Odlewnie
Spółka dokonała na rzecz BPN Paribas Bank Polska przedterminowej spłaty pozostałej części zadłużenia z niej wynikającej
w wysokości ok. 5,93 mln złotych wraz z należnymi odsetkami w wysokości ok. 0,03 mln złotych. W związku z
przedterminową spłatą zadłużenia spółka nie poniosła dodatkowych kosztów i opłat.
Pozostałe informacje - Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy
Ciech
Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ;1) Skarb Państwa – 71,06% na tym NWZ; 2) OFE PZU
"ZŁOTA JESIEŃ" – 9,36%; 3) Pioneer FIO z wydzielonymi subfunduszami reprezentowany przez Pioneer Pekao Investment
Management – 9,17%; 4) AVIVA OFE AVIVA BZ WBK- 5,57% na tym NWZ.
Pozostałe informacje - zmiany w akcjonariacie
Benefit Systems
W dniu 18 stycznia 2012 została dokonana za pośrednictwem DM zapłata przez spółkę kolejnej części wynagrodzenia na
rzecz spółki Lobavio Enterprise Limited w wysokości 1 mln złotych. Zapłata wynagrodzenia jest nabyciem przez spółkę
25.000 akcji w spółce Calypso Fitness dających spółce łącznie 25% udziałów w KZ oraz taki sam udział w liczbie głosów na
WZ spółki Calypso Fitness.
Betacom
Spółka TOTMES w dniu 17 stycznia 2012 roku sprzedała 43.112 akcji zwykłych na okaziciela Betacom i obecnie nie
posiada akcji Betacom bezpośrednio, natomiast TOTMES TMT (podmiot zależny od TOTMES) posiada 98.686 akcji
zwykłych na okaziciela Betacom, które stanowią 4,89% w KZ spółki oraz w ogólnej liczbie głosów na WZ spółki.
20 styczeń 2012
5
Dziennik
DFP Doradztwo
Finansowe
Akcjonariusz spółki - Spartan Capital w wyniku nabycia 335.331 akcji zwykłych na okaziciela spółki posiada 736.131 akcji
DFP Doradztwo Finansowe, uprawniających do 736.131 głosów, co stanowi 5,01% w ogólnej liczbie głosów w spółce i
6,02% jej KZ.
Getin Noble Bank
Spółka zależna emitenta - Noble Securities dokonała zbycia 220 sztuk obligacji serii C po średniej jednostkowej cenie
sprzedaży jednej sztuki obligacji 1.049,37 PLN.
Makrum
RN podjęła uchwały w sprawie wyrażenia zgody na warunki podwyższenia KZ w ramach kapitału docelowego określone
przez zarząd poprzez emisję akcji serii I oraz w sprawie wyrażenia zgody na warunki podwyższenia KZ w ramach kapitału
docelowego określone przez zarząd poprzez emisję akcji serii J. Z uchwał tych wynika iż: a) akcje serii I w ilości 28.557.974
mają zostać zaoferowane większościowemu udziałowcowi IMMOBILE Rafałowi Jerzemu (prezesowi zarządu MAKRUM) i
mają zostać w całości pokryte wkładem niepieniężnym w postaci 2.840 udziałów w IMMOBILE po cenie 2,15 PLN za jedną
akcję, b) akcje serii J w ilości 2.614.462 mają zostać zaoferowane pozostałym udziałowcom IMMOBILE, w tym
Sławomirowi Winieckiemu (wiceprezesowi zarządu MAKRUM) i mają zostać w całości pokryte wkładem niepieniężnym w
postaci 260 udziałów w IMMOBILE po cenie emisyjnej 2,15 PLN za jedną akcję.
MNI
Spółka zależna emitenta - MNI Telecom nabyła 23.577 sztuk akcji spółki po średniej jednostkowej cenie nabycia 1,99 PLN.
MNI Telecom posiada obecnie łącznie 1.825.553 akcji spółki, stanowiących 1,845% KZ spółki i dających 1,845% głosów na
WZ.
Pozostałe informacje - skup akcji własnych
ABC Data
Spółka dokonała nabycia 34.765 akcji własnych w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży po średniej jednostkowej
cenie nabycia 2,29 PLN. Łączna liczba posiadanych przez emitenta akcji własnych po rozliczeniu powyższej transakcji
wyniesie 323.030, co będzie stanowiło 0,2653% KZ i ogólnej liczby głosów na WZ e.
Alchemia
Emitent nabył 15.093 akcji własnych, po średniej jednostkowej cenie nabycia 5,32 PLN. Łącznie emitent posiada
2.504.986 akcji własnych, które stanowią 1,210% KZ emitenta i uprawniają do 2.504.986 głosów na WZ emitenta.
ED Invest
Emitent dokonał odkupu 85.511 akcji spółki od DM Copernicus Securities po średniej jednostkowej cenie nabycia 3,39 pln
za sztukę. Po rozliczeniu transakcji, co nastąpi 24 stycznia 2012r, spółka będzie w posiadaniu 185.511 akcji własnych,
stanowiących 1,46% KZ i taki sam odsetek ogółu głosów na WZ.
Ferrum
Spółka dokonała nabycia 15.541 akcji własnych po średniej jednostkowej cenie nabycia 9,30 PLN. Łączna liczba nabytych
przez emitenta w ramach skupu akcji własnych wynosi na dzień publikacji raportu 894.615 sztuk, z których wynika
894.615 głosów, stanowiących odpowiednio 3,6451% KZ i ogólnej liczby głosów w spółce.
Graal
Emitent, za pośrednictwem biura maklerskiego dokonał w dniu 18 stycznia 2012 roku transakcji nabycia 3.000 akcji
własnych po średniej jednostkowej cenie nabycia 6,11 PLN. Uwzględniając powyższe akcje , łącznie emitent posiada
220.940 akcji własnych co daje 220.940 głosów na WZ emitenta, co stanowi 2,742% w ogólnej liczbie głosów na WZ
emitenta.
Emitent, za pośrednictwem biura maklerskiego dokonał w dniu 19 stycznia 2012 roku transakcji nabycia 5.222 akcji
własnych po średniej jednostkowej cenie nabycia 6,14 PLN. Uwzględniając powyższe akcje , łącznie emitent posiada
226.162 akcji własnych co daje 226.162 głosów na WZ emitenta, co stanowi 2,807% w ogólnej liczbie głosów na WZ
emitenta.
Marvipol
Spółka dokonała nabycia 4.500 akcji emitenta po średniej jednostkowej cenie nabycia 9,13 PLN. Łączna liczba
posiadanych przez emitenta akcji własnych wynosi 1.069.750, co stanowi 2,8972% w KZ emitenta.
Kalendarium
Data
Spółka
Wydarzenie
20 stycznia
26 stycznia
27 stycznia
27 stycznia
31 stycznia
31 stycznia
GETIN
PKN ORLEN
KGHM
ZA PUŁAWY
BZ WBK
MILLENIUM
Pierwsze notowanie akcji Get Banku
Szacunki wybranych danych finansowych i operacyjnych za IV kwartał
NWZA
Pierwszy dzień bez prawa do dywidendy (3,66 PLN na akcję)
Raport za IV kwartał
Publikacja wstepnych wyników za 2011 r.
20 styczeń 2012
6
Dziennik
Bank
Banki
BRE*
Handlowy*
ING BSK*
Kredyt Bank*
Millennium*
Pekao*
Spółka
Rekomendacja
zawieszona
zawieszona
zawieszona
zawieszona
zawieszona
zawieszona
Rekomendacja
Sektor wydobywczy
Bogdanka
Kupuj
JSW
Neutralnie
KGHM
Kupuj
NWR
Trzymaj
Sektor energetyczny
Enea
Kupuj
PGE
Kupuj
Tauron
Kupuj
Paliwa i Chemia
Ciech
Kupuj
Lotos
Sprzedaj
PGNiG
Kupuj
PKN Orlen
Neutralnie
Puławy**
Kupuj
Synthos
zawieszona
Handel hurtowy i detaliczny
AmRest
Kupuj
EKO
Kupuj
Emperia
Kupuj
EuroCash
Neutralnie
LPP
utajniona do:
NFI Empik
utajniona do:
NG2
utajniona do:
Pozostałe
Netmedia
Kupuj
Oponeo.pl
Kupuj
Travelplanet.pl
Kupuj
Data rekomendacji Cena docelowa
-
2010
-
P/E skorygowane
2011P
2012P
15,5
16,2
15,4
21,5
17,4
18,6
Data rekomendacji Cena docelowa
2010
10,6
13,3
11,6
7,5
10,1
13,7
11,3
12,7
11,5
8,3
11,0
13,2
P/E skorygowane
2011P
2012P
2010
1,9
1,9
2,1
1,4
1,5
2,3
2010
P/BV
2011P
1,4
1,4
1,6
0,9
1,1
1,9
EV/ EBITDA
2011P
2012P
1,3
1,4
1,5
0,8
1,0
1,8
2012P
2012-01-05
2011-01-20
2011-12-07
2011-08-26
150,00
106,00
140,00
31,00
24,3
5,9
5,7
46,1
13,7
8,0
3,1
25,4
9,5
10,0
8,3
29,4
9,3
2,9
3,7
15,4
10,5
2,8
1,7
12,5
6,1
3,3
4,6
13,6
2011-09-27
2011-09-27
2011-09-27
19,40
20,20
5,90
12,6
12,7
11,0
10,3
9,1
7,1
9,6
8,1
7,5
3,8
5,6
3,4
3,5
4,8
3,0
3,3
4,4
2,6
2011-08-18
2011-04-12
2011-08-26
2011-04-12
2011-08-18
2010-06-25
23,36
38,25
4,50
52,11
124,48
-
25,8
4,8
12,8
6,7
46,2
-
39,5
4,2
12,0
9,5
5,7
-
11,2
3,6
6,7
7,8
7,5
-
4,2
7,8
5,3
4,1
18,9
-
5,7
6,6
6,0
4,9
3,6
-
5,2
5,6
3,9
4,5
4,1
-
2011-07-29
2011-11-14
2012-01-04
2012-01-04
2012-01-21
2012-01-21
2012-01-21
99,40
9,00
129,90
31,14
-
33,4
-
18,5
-
12,9
-
7,8
5,5
9,5
23,2
-
5,1
6,0
10,1
21,6
-
4,1
4,4
35,0
13,0
-
2010-11-05
2011-01-28
2011-08-04
9,95
15,29
16,09
8,1
15,5
-
6,1
10,5
-
5,1
8,5
37,1
9,6
9,1
-
6,7
7,0
13,1
6,0
5,7
7,6
* wskaźniki liczone dla konsensu rynkowego
** wskaźnik dla roku 2009 zawiera wskaźnik dla roku obrotowego 2009/2010, dla pozostałych lat analogicznie
Materiały periodyczne w Dzienniku:
Poniedziałek: wykresy cen metali
Wtorek: wykresy dla sektora paliw i chemii
20 styczeń 2012
7

Podobne dokumenty