OCHRONA ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM w świetle

Komentarze

Transkrypt

OCHRONA ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM w świetle
EkoDialog zaprasza na szkolenie:
"OCHRONA ŚRODOWISKA PRZED HAŁASEM
w świetle ustawy Prawo ochrony środowiska oraz aktów
wykonawczych wraz ze szczególnym omówieniem aktualnego
rozporządzenia w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu
w środowisku oraz następstw wejścia w życie tego aktu prawnego
(WYKŁAD + KONSULTACJE)"
Warszawa, 5 grudnia 2012 r.
Szkolenie uwzględnia wpływ zmian akustycznych standardów jakości
środowiska m.in. na aktualnie toczący się proces sporządzania map
akustycznych i programów ochrony środowiska przed hałasem.
PROGRAM SZKOLENIA:









Generalne zasady ochrony środowiska przed hałasem
Wskaźniki hałasu i sposoby ustalania ich wartości
Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku
Decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu przenikającego do środowiska /
pozwolenia na emitowanie hałasu do środowiska
Pozwolenia zintegrowane w zakresie emisji hałasu do środowiska
Szczegółowe omówienie zasad wydawania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu
przenikającego do środowiska – uniwersalny przykład
Szczegółowe omówienie zasad wydawania decyzji o pozwoleniu zintegrowanym
Mapy akustyczne
Obowiązki starostów oraz zarządzających określoną kategorią dróg, linii kolejowych i
lotnisk na rzecz sporządzania map akustycznych
 Programy ochrony środowiska przed hałasem
 Obowiązek
ograniczenia
ponadnormatywnych
akustycznych
oddziaływań
na środowisko
 Kary za przekroczenie warunków korzystania ze środowiska, określonych
w decyzjach o dopuszczalnym poziomie hałasu przenikającego do środowiska,
pozwoleniach zintegrowanych oraz pozwoleniach na emitowanie hałasu do
środowiska
 Podstawowe cechy następujących instytucji: ocena oddziaływania na środowisko analiza porealizacyjna - przegląd ekologiczny
 Obszary ograniczonego użytkowania
 Strefa przemysłowa
 Obszary ciche na terenie aglomeracji i na terenach niezurbanizowanych
 Rola miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w realizacji polityki
ochrony środowiska przed hałasem.
 Konsultacje, dyskusja.
WYKŁADOWCA:
Specjalista Ochrony Środowiska przed hałasem.
LOKALIZACJA:
Warszawa, sala w dogodnej lokalizacji (szczegółowe informacje o
miejscu szkolenia otrzymają Państwo na kilka dni przed szkoleniem).
TERMIN:
5 grudnia 2012 r., zajęcia odbywają się w godzinach 10.00 - 15.00
KOSZT:
460 PLN netto (+ 23% VAT) za osobę
Szkolenie ma charakter usługi kształcenia zawodowego
Dla instytucji zaświadczających, że szkolenie finansowane jest ze środków publicznych
(w całości bądź w minimum 70%) zastosujemy stawkę VAT zw.
W CENĘ SZKOLENIA WLICZONE SĄ:




Materiały szkoleniowe,
Certyfikat
Obiad
Serwis kawowy
KONTAKT:
[email protected]
tel. 604 533 262
www.ekodialog.pl

Podobne dokumenty