WYKAZY PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2016

Komentarze

Transkrypt

WYKAZY PODRĘCZNIKÓW NA ROK SZKOLNY 2016
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLASY PIERWSZEJ
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
JĘZYK NIEMIECKI
 „ABC Deutsch” 1 Marta Kozubska, Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło –
nowe wydanie
 podręcznik
 ćwiczenia
RELIGIA
„Jesteśmy dziećmi Boga” - red. ks. Marcin Wilczek, Maria Baron,
dr Edyta Bem
Wydawnictwo Świętego Krzyża Opole
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLASY DRUGIEJ
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
JĘZYK NIEMIECKI
 „ABC Deutsch” 2 Marta Kozubska, Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło –
nowe wydanie
 podręcznik + ćwiczeni
RELIGIA
 „Poznajemy naszego Boga”, red. ks. Marcin Wilczek, dr Edyta Bem,
s. M. Leonia Pyrek AM
Wydawnictwo Świętego Krzyża Opole
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLASY TRZECIEJ
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
JĘZYK NIEMIECKI
 „ABC Deutsch” 3
Marta Kozubska, Ewa Krawczyk, Lucyna Zastąpiło
nowe wydanie
podręcznik + ćwiczenia
RELIGIA
„Przyjmujemy Pana Jezusa”, red. ks. Marcin Wilczek, dr Edyta Bem,
s. M. Leonia Pyrek AM
Wydawnictwo Świętego Krzyża Opole
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLASY CZWARTEJ
W ROKU SZKOLNYM 2015/2016
JĘZYK NIEMIECKI
 „Ich und du 4” podręcznik – Marta Kozubska, Ewa Krawczyk, Lucyna
Zastąpiło
 Zeszyt ćwiczeń
RELIGIA
„Zapowiedz zbawienia ”- red. ks. Marcin Wilczek, Maria Baron,
ks. Zygfryd Waskin
Wydawnictwo Świętego Krzyża Opole
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLASY PIĄTEJ
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
JĘZYK NIEMIECKI
 „Ich und du 5” – podręcznik
M. Kozubska, E. Krawczyk, L. Zastąpiło, Wydawnictwo- PWN
 Zeszyt ćwiczeń
RELIGIA
 „Jezus Chrystus naszym Zbawicielem ”- red. ks. Marcin Wilczek, Maria
Baron, ks. Zygfryd Waskin
Wydawnictwo Świętego Krzyża Opole
WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLASY SZÓSTEJ
W ROKU SZKOLNYM 2016/2017
JĘZYK POLSKI
 „Słowa na start” - podręcznik do kształcenia literackiego i kulturowego
– DO NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ
 „Słowa na start” – podręcznik do nauki o języku z ćwiczeniami cz. 1 i 2
A. Wojciechowska, Wyd. Nowa Era – DO NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ
 Język polski. Ortografia – Zasady i ćwiczenia, Wyd. - GWO
JĘZYK ANGIELSKI
 „Today! 3”
E., Stiles, S. Zervas , Wydawnictwo- Pearson
 Zeszyt ćwiczeń
JĘZYK NIEMIECKI
 „Ich und du 6” - podręcznik
M. Kozubska, E. Krawczyk, LL. Zastąpiło, Wyd. - PWN
Zeszyt ćwiczeń
RELIGIA
 „Kościół wspólnotą zbawionych ”- red. ks. Marcin Wilczek, Maria Baron,
ks. Zygfryd Waskin
Wydawnictwo Świętego Krzyża Opole
Uczniów obowiązują tylko podręczniki i zeszyty przedmiotowe, bez zeszytów
ćwiczeń/ kart pracy/
HISTORIA
 „Wczoraj i dziś” podręcznik do historii i społeczeństwa dla klas VI - Wyd. Nowa
Era – DO NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ
PRZYRODA
 „Tajemnice przyrody” klasa VI . Wyd. Nowa Era – DO NOWEJ PODSTAWY
PROGRAMOWEJ
 Ćwiczenia
MATEMATYKA
 „Matematyka wokół nas” - podręcznik i ćwiczenia część 1 i 2,Wyd.-WSiP – DO
NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ
MUZYKA
 „Muzyka i my” – podręcznik i zeszyt ćwiczeń
M. Smoczyńska, Wyd.- WSiP
PLASTYKA
 „Do dzieła” – dla klas 4 - 6, Jadwiga Lukas, Krystyna Onat Wyd. Nowa Era
– DO NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ
TECHNIKA
 „Jak to działa? – podręcznik z ćwiczeniami do zajęć technicznych dla klas IV-VI
szkoły podstawowej - Lech Łabecki, Wydawnictwo- Nowa Era – DO NOWEJ
PODSTAWY PROGRAMOWEJ
INFORMATYKA
 „Klik Plik” – podręcznik, E. Jabłońska-Stefanowicz, A. Kijo, Wyd. -PWN