pobierz - meblarstwo24.pl - komponenty i technologie

Komentarze

Transkrypt

pobierz - meblarstwo24.pl - komponenty i technologie
14 lat na rynku
4 (172)
2015/4 | ISSN 1643-7799 | Nakład 12 000 egz.

O FUNDUSZACH UNIJNYCH | NOWA FABRYKA WIECH JUŻ PRODUKUJE | WYWIAD
Z ZAŁOŻYCIELEM VITAMIN DESIGN

NOWOŚCI W DEKORACH | UCHWYTY GOTOWE NA
INTERZUM | NIEOCZYWISTY MONTAŻ PROFILI LEDOWYCH | PIERWSZA AUTOMATYCZNA LAGOWARKA POLSKIEJ
PRODUKCJI


NIEZBĘDNE
SKLEJKA W RÓŻNych ODSŁONach | PODKŁADKI FILCOWE – MAŁE, ALE
WIZUALIZACJA I GRAFIKA 3D OD KUCHNI | OPROGRAMOWANIE BLIŻSZE
UŻYTKOWNIKOWI | OWD-1500 U KOLEJNEGO PRODUCENTA | OBRÓBKA WĄSKICH PŁASZCZYZN W TECHNOLOGII
LASEROWEJ

OTWARCIE FABRYKI GRUPY NOWY STYL | PRODUKCJA FRONTÓW W KRASNEM
 Prezes zarządu
Od redakcji
Zbigniew Owsiak
 Wiceprezes zarządu
Rafał Sidor
 sekretariat
[email protected]
 redakcja
[email protected]
 redaktor naczelna
Katarzyna Orlikowska
Małgorzata Gackowska
zastępca redaktor naczelnej
[email protected]
 zastępca redaktor naczelnej
Małgorzata Gackowska
[email protected]
 dziennikarze
Janusz Bekas
[email protected]
Tomasz Bogacki
[email protected]
Ewa Buczek
[email protected]
Irena Muszałowska
[email protected]
C
oraz więcej firm z branży meblarskiej stawia na rozwój. Najlepszym tego przykładem jest Grupa Nowy Styl, która od początku
działalności angażuje się w wiele projektów przyczyniających
się do polepszania jakości produktów. Efekty tych działań są imponujące,
o czym mogliśmy się przekonać niedawno, podczas oficjalnego otwarcia no-
wej fabryki w Jaśle (relacja z tego wydarzenia na str. 80-81). Budowa nowo-
wego z Unii Europejskiej. Dofinansowanie otrzymano w ramach Programu
 Projekt graficzny
Agnieszka i Michał Warda
 Kierownik działu DTP
Wiesław Dobosz
 dział graficzny DTP
czesnej Fabryki Mebli Biurowych nie byłaby możliwa bez wsparcia finansoOperacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 pt. „Innowacyjne technologie w przemyśle meblarskim – budowa nowoczesnego zakładu produk-
Katarzyna Łukowicz
cyjnego w Nowy Styl Sp. z o.o. oraz wdrożenie innowacyjnych produktów na
[email protected]
rynku europejskim”.
 korekta
Sylwia Wojtanowska
[email protected]
Sukces Grupy Nowy Styl napawa optymizmem. Z funduszy unijnych mogą
skorzystać wszyscy, nie tylko tacy potentaci jak polski producent mebli biurowych. W ramach nowej unijnej perspektywy finansowej przedsiębiorcy będą
 Opiekunowie klienta
w latach 2014-2020 największymi beneficjentami funduszy unijnych. Z 82,5
Małgorzata Chajrewicz
mld euro bezpośrednio do biznesu może trafić od 17 do nawet 20 mld euro.
[email protected]
Pieniądze trafią przede wszystkim do firm z sektora małych i średnich przed-
Karolina Falgowska
siębiorstw, a także start-upów i mikrofirm.
[email protected]
Mariusz Wroński
[email protected]
Tymczasem jak wynika z badania Instytutu Badań i Analiz OSB oraz portalu
Firmy.net, tylko znikoma część tych środków trafi do małych i mikroprzedsiębiorstw, bo zaledwie 16,2 proc. z nich planuje się o nie starać. Pozostałe
 Dział Prenumeraty
[email protected]
Wszelkie prawa zastrzeżone © Copyright by
Wydawnictwo Inwestor
Materiałów niezamówionych redakcja nie zwraca.
Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania
skrótów i niezbędnych zmian. Redakcja nie odpowiada
za treść zamieszczanych reklam i ogłoszeń oraz
ma prawo do odmowy ich publikacji bez podania
przyczyny. Reprodukcja lub przedruk tylko za zgodą
wydawcy.
 foto na okładce: GTV
firmy odstraszają przede wszystkim skomplikowane procedury i brak odpowiednich programów pomocowych. W tym gronie znajdują się również
firmy z branży meblarskiej. A szkoda. Podczas naszych licznych odwiedzin
w rodzimych firmach często widzimy zakłady niedoinwestowane, obciążone
przestarzałymi, energo- i materiałochłonnymi technologiami, kosztownymi
i uciążliwymi dla środowiska, niewydolnymi systemami zarządzania oraz niedostateczną informatyzacją. Szansę na dotacje unijne mają kompleksowe inwestycje, które przyczynią się do wprowadzenia zasadniczych zmian w takich
przedsiębiorstwach.
Kolejnym krokiem ku zwiększeniu swojej konkurencyjności jest produkcja mebli z wysokiej jakości komponentów, zamiast chińskich, tanich zamienników.
Doskonałą okazją do zapoznania się z najnowszą ofertą produktową w tym
zakresie będą majowe targi interzum w Kolonii, na których nie zabraknie
polskich wystawców. Liczymy również na obecność osób decyzyjnych, repre-
Wydawnictwo Inwestor Sp. z o.o.
ul. 30 Stycznia 42, 83-110 Tczew
tel.: +58 531 27 53 | +58 531 71 77 | +58 531 30 23
[email protected]
www.wydawnictwoinwestor.pl
zentujących polskie zakłady produkcyjne, bo to właśnie podczas tak ważnych
targów mają one szansę poznać najnowocześniejsze osiągnięcia w dziedzinie
komponentów, akcesoriów i technologii wykorzystywanych w meblarstwie.
Poznać i być może niebawem wykorzystać w swoich produktach. •
4
2015/4 (172)
k al e j d o s ko p
Wiadomości z kraju i ze świata
spis treści
K a l e j d o s k o p aktualności
NIEMCY PRODUKUJĄ JESZCZE WIĘCEJ NA MEBLACH DA SIĘ ZAROBIĆ RAPORT ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU
DOSTĘPNY DLA KAŻDEGO ZAPREZENTUJĄ POTENCJAŁ DREWNA IKONY NA 20-LECIE CZAS NA RIO! Ostatnie pożegnanie Franciszka Milera Już wkrótce ruszają targi DREMASILESIA
Wiadomości
CZAS NA DOTACJE WAŻNA WSPÓŁPRACA Z PODWYKONAWCAMI RUSZYŁA PRODUKCJA W NOWEJ FABRYCE MEBLE SĄ MI NAJDROŻSZE WZAJEMNIE PROMUJĄ SWOJE WYDARZENIA 8
8
8
9
10
10
12
12
14
16
18
20
22
t e m at z b l i s k a
Nowoczesne materiały i technologie
w produkcji mebli
NOWOŚCI NA 30. JUBILEUSZ NOWE DEKORY interprint inne SPOJRZENIE NA BETON I DREWNO DRZWI PRZESUWNE Z NIEWIDOCZNĄ RAMĄ PODWÓJNE OŚWIETLENIE PRZESTRZEŃ MAKSYMALNIE WYKORZYSTANA UCIEC OD MASOWYCH TRENDÓW OD SZUFLADY DO GARDEROBY SUBTELNE WZORY zawsze uniwersalne NOWOCZESNE, ELEGANCKIE I OSZCZĘDNE ZAMKI SZYFROWE Z AUTOMATYCZNYM
ODZYSKIWANIEM KODU KALEJDOSKOP BARW W PROFILACH LED BEZ ZBĘDNYCH SZCZEGÓŁÓW GRANAT POWRACA W WIELKIM STYLU BLATY O STRUKTURYZOWANEJ POWIERZCHNI DLA WIĘKSZEGO KOMFORTU SPANIA I SIEDZENIA Z HYDROFOBOWĄ POWŁOKĄ WARTO PRZYWRÓCIĆ SŁAWĘ LAKIEROM
PĘKAJĄCYM W PIGMENTOWYM, WYSOKIM POŁYSKU PREMIERA NOWEJ LINII UNICUT JUŻ W MAJU ROZWIĄZANIA OPTYMALIZUJĄCE PRODUKCJĘ
PODUCH JEDEN OPERATOR, ALE Z MANIPULATOREM LISTWY MEBLOWE DOKŁADNIE DOCINANE
I POZBAWIONE WAD DLA ZAKŁADÓW MEBLARSKICH O PROFILU
PRODUKCYJNO-USŁUGOWYM 43
44
46
47
48
49
50
52
54
56
K o m p o n e n t y
SKUTECZNE ZABEZPIECZENIE 58
DO KAŻDYCH MEBLI Z DREWNA 59
ZNACZENIE NICI NIE DO PRZECENIENIA 60
FORMY SKLEJKOWE W RÓŻNYM WYKOŃCZENIU 62
Technologie
24
26
28
30
32
33
34
36
37
38
39
40
41
42
6
MASZYNY Z NOWOCZESNYM
64
OPROGRAMOWANIEM ZACZĘŁO SIĘ, GDY POŁĄCZYLIŚMY SIŁY 66
ABY LEPIEJ WYKORZYSTAĆ KONCEPCJE
68
KLIENTÓW TARGOWY POKAZ ZACHĘCIŁ DO KUPIENIA
70
OPTYMALIZERKI IDEALNE POWIERZCHNIE OBŁOGÓW 72
WSZECHSTRONNE I OSZCZĘDNE 74
DUŻA MOC MAŁYCH WIERTAREK 76
JEDNO NARZĘDZIE DO WIELU
77
ZASTOSOWAŃ AKUMULATOR ZAPASOWY NIEPOTRZEBNY 77
R e l a c j e
CHCEMY ZDOBYWAĆ RYNKI ZACHODNIE KOLEJNA FABRYKA GRUPY NOWY STYL 2015/4 (172)
78
80
k al e j d o s ko p
Wiadomości z kraju i ze świata
Zapowiedź
W wydaniu majowym
zaprezentujemy
najnowsze materiały
i technologie dla
zakładów stolarskich.
Kontakt:
Wydawnictwo Inwestor Sp. z o.o.
ul. 30 Stycznia 42, 83-110 Tczew
tel.: 58 531 27 53
Redakcja: [email protected]
Prenumerata: [email protected]
Reklama: [email protected]
7
2015/4 (172)
Wiadomości z kraju i ze świata
k al e j d o s ko p
aktualności
 Niemcy produkują jeszcze więcej
 Raport Zrównoważonego Rozwoju
dostępny dla każdego
W 2014 roku w Niemczech wartość wyprodukowanych mebli
była większa niż w roku poprzednim.
— źródło: B+R Studio
 Na meblach da się zarobić
Raport
Zrównoważonego
Rozwoju Grupy
Nowy Styl za lata
2012 i 2013 został
sporządzony wg
międzynarodowych
wytycznych Global
Reporting
Initiative (GRI) G4.
Fot. Grupa Nowy Styl
Według danych zebranych przez B+R Studio w Niemczech w 2014 r. wyprodukowano meble o wartości 16,4 mld euro, co oznacza wzrost o 2 pkt. proc.
wobec roku 2013. Wartości te liczone są według kodu towarów NACE 31. Wyższa wartość wyprodukowanych mebli ma przełożenie na wyniki w sprzedaży. Zarówno w sprzedaży krajowej, jak i zagranicznej w 2014 r. odnotowano
dodatnią dynamikę w porównaniu do roku poprzedzającego, która wyniosła
odpowiednio 1,04 i 1,05. Liczba zatrudnionych w branży meblarskiej w Niemczech pod koniec roku 2014 równa była 83 482, wobec 85 261 w 2013 r. (dynamika 0,98). Niemcy nieustannie są głównym partnerem handlowym polskiej
branży meblarskiej. Według szacunków B+R Studio w 2014 r. z Polski do Niemiec wyeksportowano meble o wartości 3,1 mld euro. Tym samym wynik ten
oznacza wzrost o 15 pkt. proc. w porównaniu do roku 2013 (2,7 mld euro).
Grupa Nowy Styl, jako pierwsza firma w branży
meblarskiej, stworzyła Raport Zrównoważonego
Rozwoju, uwzględniający najbardziej istotne wskaźniki
raportowania.
Podobnie jak miało to miejsce w ostatnich latach, tegoroczną listę 100 najbogatszych Polaków ponownie otwiera Jan Kulczyk. Majątek najzamożniejszego Polaka jest obecnie wyceniany na 15,1 mld PLN i w ciągu roku powiększył
się o ponad jedną trzecią. Drugie miejsce w rankingu również pozostało niezmienione w stosunku do roku ubiegłego. Zajmuje je Zygmunt Solorz-Żak,
którego majątek „Forbes” wycenił na 11,9 mld PLN. Do zmiany doszło natomiast na trzecim miejscu podium. Teraz należy ono do Michała Sołowowa,
który awansował z zeszłorocznej pozycji nr 4. Wartość jego majątku wzrosła
o prawie 12 proc. i wynosi obecnie 7,7 mld PLN. Podium opuścił natomiast
Leszek Czarnecki, którego majątek na przestrzeni ostatniego roku zaliczył
olbrzymi, blisko 30-proc. spadek, i z ponad 7 skurczył się do 5 mld PLN.
Na liście 100 najbogatszych Polaków nie zabrakło przedstawicieli branży meblarskiej, reprezentujących największe polskie firmy. Meblarze znaleźli się jednak poza pierwszą dziesiątką. Spośród reprezentantów branży
meblarskiej na najwyższej pozycji znalazł się Tadeusz Chmiel – założyciel
i współwłaściciel spółki Black Red White. Majątek Tadeusza Chmiela oblicza się na 1,65 mld PLN. Biznesmen utrzymał swoją 13. pozycję z ubiegłego
roku. Na miejscu 43. (w zeszłym roku na 58.) znalazł się Bogdan Szewczyk
z rodziną (właściciel Fabryki Mebli Bodzio) – z majątkiem o wartości 580
mln PLN. Kolejny wśród najbogatszych jest Piotr Voelkel (Grupa Kapitałowa
Vox) – miejsce 78. (rok temu 72.) – 370 mln PLN. Zaraz za nim, na 79. miejscu
uplasował się Maciej Formanowicz (Fabryki Mebli Forte) – z majątkiem wartym 360 mln PLN. Listę najbogatszych przedsiębiorców z branży meblarskiej zamykają na miejscu 80. (w zeszłym roku 74.) Adam i Jerzy Krzanowscy,
których majątek wyceniono na 350 mln PLN.
Tegoroczna 100, jak informuje „Forbes”, świadczy o sukcesie polskiego
dużego biznesu. Łącznie majątek 100 najbogatszych Polaków wzrósł w stosunku do ubiegłego roku o 15 proc., do 116 mld PLN.
W raporcie CSR Code za lata 2012 i 2013 – Cała prawda o Grupie Nowy
Styl opublikowano informacje dotyczące trzech najważniejszych filarów, na których firma opiera swoje funkcjonowanie, czyli: ludziach,
produkcie i środowisku.
– Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy Nowy Styl to niezwykle
ważny dokument dla firmy, który jest zwieńczeniem kilkumiesięcznej
pracy wielu ludzi, tworzących interdyscyplinarny zespół projektowy,
powołany, aby sprostać temu wcale nie tak łatwemu zadaniu – można
przeczytać na stronie internetowej Grupy Nowy Styl.
Wskaźniki zaprezentowane w Raporcie Zrównoważonego Rozwoju
zostały wybrane w oparciu o oczekiwania klientów, pracowników oraz
dostawców, analizę konkurencji i politykę Grupy Nowy Styl. Dodatkowo, raport został poddany niezależnej weryfikacji audytora (Deloitte
Advisory Sp. z o.o.).
Powstał on według wytycznych Global Reporting Initiative G4. GRI
G4 tworzy spójne ramy do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju, które są stosowane na całym świecie, a dzięki temu istnieje możliwość porównywania działań, jakie podejmują firmy w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).
– Jesteśmy dumni z tego, że nasza firma, jako pierwsza w branży meblarskiej, stworzyła Raport Zrównoważonego Rozwoju według wytycznych Global Reporting Initiative G4 – czytamy w serwisie firmowym.
Raport ukazuje wpływ Grupy Nowy Styl na środowisko, społeczności lokalne oraz gospodarkę. Prezentowane są w nim zarówno pozytywne skutki działalności, jak i zagrożenia, jakie ona za sobą niesie, wobec
których podjęto odpowiednie działania i zobowiązania.
W raporcie znalazły się odpowiedzi na wiele istotnych kwestii,
między innymi: jak wygląda komunikacja z naszymi partnerami? Jak
zapewniana jest jakość naszych produktów? Jak przebiega zarządzanie łańcuchem dostaw? Jaka jest struktura zatrudnienia? Jak spółka
przeciwdziała korupcji? Ile energii i wody zużywa się przy produkcji
krzeseł i mebli? Ile odpadów powstaje przy produkcji i co się z nimi
dzieje? Do czego Grupa Nowy Styl zobowiązała się w latach 2014
i 2015?
— źródło: „Forbes”
— źródło: Grupa Nowy Styl
Jak co roku, magazyn „Forbes” opublikował ranking 100
najbogatszych Polaków. Najzamożniejsi zgromadzili
w sumie prawie 116 mld PLN. Wśród nich znalazło się kilku
przedstawicieli branży meblarskiej.
8
2015/4 (172)
Wiadomości z kraju i ze świata
reklama
k al e j d o s ko p
aktualności
 Zaprezentują potencjał drewna
Instalacja „The Invisible Store of Happiness” to przykład kreatywnego
wykorzystania drewna oraz rzemieślniczego kunsztu.
Fot. AHEC
Trzymetrowej
wysokości rzeźba
z miękkiego
klonu i wiśni
amerykańskiej
opierać się będzie
na potężnej
ramie wykonanej
z drewna giętego
przy użyciu pary.
Instalację „The Invisible Store of Happiness”,
nad którą pracuje dwóch utalentowanych
brytyjskich artystów, projektant mebli Sebastian Cox oraz rzeźbiarka Laura Ellen Bacon,
będzie można podziwiać w dniach 19-21 maja
br. w bramie zabytkowego Muzeum Zakonu
św. Jana w londyńskiej dzielnicy Clerkenwell
podczas 6. edycji popularnego festiwalu Clerkenwell Design Week.
Z drewna miękkiego klonu i wiśni amerykańskiej młodzi twórcy przygotowali
stelaż o eliptycznym kształcie, który jest
przykładem znajomości stolarstwa i doskonałego rzemiosła. Następnie z drewna
giętego na parze uformowali olbrzymi łuk –
większość jego elementów została połączona ręcznie za pomocą czopów osadzonych
we wpustach, bez użycia kleju. Elementy
solidnej ramy pocięli na paski za pomocą
urządzeń do obróbki drewna, a następnie
moczyli w Tamizie, aby nadać im plastyczną
giętkość. Finalna forma to intrygująca plątanina wijących się w przestrzeni drewnianych listewek zamkniętych w granicach
zewnętrznej ramy.
Zleceniodawcą projektu jest Stowarzyszenie Handlowe Amerykańskiego Przemysłu Drewna Liściastego (AHEC).
– Prezentowanie potencjału amerykańskiego drewna liściastego jest najważniejszym elementem naszej działalności – wyjaśnia David Venables, dyrektor europejskiego
oddziału tej organizacji. – Wspierając instalacje projektowane przez młodych, zdolnych
designerów, z myślą o takich wydarzeniach
jak Clerkenwell Design Week, możemy zaprezentować możliwości tego surowca
oraz udowadniamy, że projektanci z powodzeniem mogą z niego tworzyć niezwykłe
przedmioty wyróżniające się doskonałym
wzornictwem i kunsztem wykonania.
— oprac. gac
Sprostowanie
W marcowym wydaniu „Meblarstwa – Komponentów i Technologii” pojawił się błąd. Na stronie 27, w artykule zatytułowanym „Popularność starego dębu”, została podana niewłaściwa
nazwa firmy. Zamiast Süddekor powinno być Surteco Decor (zmiana nazwy nastąpiła pod koniec ubiegłego roku). Za zaistniałą sytuację serdecznie przepraszamy.
— redakcja miesięcznika „Meblarstwo – Komponenty i Technologie”
9
2015/4 (172)
k al e j d o s ko p
Wiadomości z kraju i ze świata
aktualności
 Czas na Rio!
To już niemal półmetek kampanii pt. „Forma jako
diagram sił. 20 lat autentycznego projektowania”, którą
zainicjowała w październiku 2014 r. firma SITAG.
Culture.pl, we współpracy z The Spirit of Poland, prezentuje
kolejną odsłonę wystawy polskiego designu w Centro
Carioca de Design w Rio de Janeiro, która potrwa
do 16 maja.
Z okazji 20. rocznicy powstania firma SITAG Formy Siedzenia postanowiła pokazać najlepsze produkty i przypomnieć ich historię. Cykl
grafik pt. „Ikony SITAG” przygotowany przez Andrzeja Dobosza pokazuje inspiracje, dzięki którym powstały oryginalne projekty foteli
biurowych marki SITAG.
– Autentyczny design jest daleki od „projektowania” opartego na
naśladowaniu trendów lub wykorzystaniu gotowych wzorów czy komponentów – podkreśla Anna Vonhausen, dyrektor kreatywna firmy
SITAG i pomysłodawczyni projektu. – Poprzez projekt „Ikony SITAG”
nasza firma chce wzbudzić refleksję na temat tego, ile wysiłku wymaga
autentyczny design oraz jak głęboko emocjonalnie jest osadzony. Od
początku istnienia naszej firmy stawiamy na własne, oryginalne wzornictwo. Dlatego z okazji 20. rocznicy powstania firmy SITAG Formy Siedzenia zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie kampanii edukacyjnej,
która pokazuje, jakimi zasadami kierujemy się przy tworzeniu naszych
foteli biurowych klasy Premium – dodaje.
Grafiki zaprojektowane przez znanego poznańskiego rysownika
składają się na ilustrowaną biografię marki, w której produkty – kamienie milowe – pokazane są w formie efektownych kolaży. Obrazy
odkrywają kulisy i konteksty powstawania projektów foteli biurowych
marki SITAG. Grafiki Andrzeja Dobosza prezentują „siły”, które zbudowały dziewięć unikalnych projektów. Na warsztat trafiły fotele biurowe marki SITAG: REALITY, EL100, GO2, SITAG EGO, DRONN, SITAG
WAVE, SITI, PIGI i WOODI.
— źródło: SITAG
reklama
Fot. Maciej Szajewski
 Ikony na 20-lecie
Po sukcesie na targach imm cologne, gdzie w ramach strefy Pure
Talents spotkały się takie firmy, jak Ćmielów Design Studio, Kafti,
Kosmos, Malafor, Tabanda, Vzór, przyszła kolej na Rio de Janeiro.
Po dwukrotnej wizycie w São Paulo w ramach DW! São Paulo Design
Weekend oraz wystawie w Museu Nacional w Brasilii przyszła kolej na
Rio. Lokalizacja wystawy to nowoczesne Centro Carioca de Design. Będzie to czwarta wystawa z cyklu The Spirit of Poland w Brazylii.
Otwarcie wystawy The Spirit of Poland zbiegnie się z 5. rocznicą
powstania Centro Carioca de Design. Dla organizatorów to duże wyróżnienie, że właśnie wystawą z Polski brazylijskie centrum zamierza
uczcić swoje urodziny.
– Zależało nam bardzo, żeby wystawa rozpoczęła się dokładnie
tego samego dnia, kiedy 5 lat temu otworzyliśmy podwoje dla publiczności Rio – mówi Paula de Oliveira Camargo, dyrektorka Centro Carioca de Design. – Design z Polski nie jest tu znany, to temat bardzo świeży
i przez to ciekawy. Jestem pewna, że znajdzie spore zainteresowanie
u naszych odbiorców.
Wybrane na wystawę obiekty pokazują, w jak twórczy sposób
polscy projektanci podchodzą do pracy z materiałem czy kwestii logistycznych, jak umiejętnie czerpią z rodzimych tradycji oraz zasobów
polskiego rynku. Są to jednocześnie produkty rynkowe, o dużym potencjale komercyjnym. To design o wysokich walorach estetycznych
i użytkowych, który staje się symbolem polskiej kultury materialnej,
jej historii i współczesnego rozwoju.
W ramach wystawy organizatorzy przewidują towarzyszące jej wykłady, panele dyskusyjne i warsztaty praktyczne, które skierowane są
zarówno do lokalnego środowiska artystyczno-projektowego, studentów z miejscowych szkół, uniwersytetów, jak i do szerszej publiczności
oraz turystów.
Projekt jest realizowany w ramach programu promocji polskiego
designu na świecie organizowanego przez Culture.pl. Partnerem wystawy jest Ambasada RP w Brasilii.
— źródło: culture.pl
10
2015/4 (172)
k al e j d o s ko p
Wiadomości z kraju i ze świata
aktualności
 Ostatnie pożegnanie Franciszka Milera
Fot. Janusz Bekas
31 marca br. zmarł właściciel firmy TECH-FA-MILER FUT
z Paproci k. Nowego Tomyśla. W pogrzebie, który odbył się
4 kwietnia na nowotomyskim cmentarzu, Franiszka Milera
pożegnali dawni uczniowie, klienci i użytkownicy jego
maszyn oraz branżowi przyjaciele.
Franciszek Miler
(1950–2015)
Przed 25 laty Franciszek Kazimierz Miler, wykorzystując nową sytuację gospodarczą, rozpoczął w Nowym Tomyślu (Wielkopolska)
działalność gospodarczą i wyprodukował pierwszą półkową prasę
pneumatyczną. Jak na tamte czasy przystało, produkcja ruszyła…
w przydomowym garażu. W październiku 1991 roku powołana została spółka cywilna TECH-FA Zakład Urządzeń Technicznych,
która działała do końca 1996 roku.
Po jej rozwiązaniu, od stycznia 1997 roku działa firma rodzinna
TECH-FA-MILER FUT w Paproci k. Nowego Tomyśla. Niestety, od 31
marca tego roku już bez założyciela, który tego dnia zmarł, ukończywszy na początku lutego 65 lat.
Zanim urodzony w Łagowcu Franciszek Miler rozpoczął działalność gospodarczą, przez 30 lat był związany ze szkolnictwem
zawodowym.
Był nie tylko właścicielem firmy TECH-FA-MILER FUT, która
wyposażyła krajowe i zagraniczne zakłady rzemieślnicze w setki
pras pneumatycznych do klejenia drewna litego oraz w różnorodne urządzenia montażowe. Wszystkie oryginalne i wciąż doskonalone konstrukcje były dziełem właściciela, który poszerzał ofertę
maszyn skierowaną do producentów płyty meblowej, stopni schodowych, do klejenia krawędziaków, producentów mebli, krzeseł,
foteli, frontów meblowych, do klejenia warstwowego łuków, szuflad, skrzyni oraz dla zajmujących się produkcją i montażem okien
i drzwi.
Właściciel TECH-FA-MILER od kilku lat aktywnie udzielał się
w Stowarzyszeniu Producentów Maszyn, Urządzeń i Narzędzi do
Obróbki Drewna DROMA, będąc członkiem zarządu i uczestnicząc
od 1992 roku w targach Drema oraz regularnie w katowickich targach Dremasilesia. Jego prasy pracowały też we wszystkich targowych Polskich Fabrykach Mebli.
Franciszek Miler był przez wszystkie lata prenumeratorem czasopism Wydawnictwa Inwestor, na łamach których przybliżaliśmy
oryginalne konstrukcje firmy TECH-FA-MILER FUT i pełne twórczej pasji wypowiedzi jej właściciela.
 Już wkrótce ruszają targi
DREMASILESIA
Oferta najbliższej edycji Targów Maszyn i Narzędzi
do Obróbki Drewna Dremasilesia, które odbędą się
w dniach 17-19 kwietnia 2015 roku w Śląskim Centrum
Targowym w Chorzowie, obejmować będzie wszystko,
czego małe i średnie przedsiębiorstwa z branży drzewnej
i meblarskiej potrzebują, by sprawnie funkcjonować.
Podczas targów Dremasilesia tradycyjnie już będzie można wypróbować i kupić maszyny i narzędzia do obróbki drewna oraz
procesów pomocniczych (systemy transportu wewnętrznego, pakowania i składowania), komponenty do produkcji mebli, kleje
i chemikalia dla przemysłu drzewnego i meblarskiego oraz wyroby
z drewna: podłogi, tarasy, drzwi, okna oraz urządzenia wykorzystywane w procesach przygotowania materiału i uzyskiwania energii
z drewna.
Targom towarzyszyć będą pokazy, wydarzenia i wykłady. Jednym z najbardziej oczekiwanych punktów programu tegorocznej
edycji jest Strefa Funduszy Europejskich. W ramach tej przestrzeni
o możliwościach dofinansowania będzie można dowiedzieć się zarówno z wykładu eksperta, jak i podczas bezpłatnych konsultacji.
Każdego dnia ich trwania odbędzie się krótkie wystąpienie zatytułowane „Dotacja z ZUS – szansa wsparcia sektora drzewnego ze
środków publicznych”, które poprowadzi Dariusz Rutkowski z Forest Consulting Center Sp. z o.o.
Jak co roku, zwiedzający targi Dremasilesia będą mogli uczestniczyć w warsztatach, pokazach na żywo i seminariach w ramach
Strefy Parkietu organizowanej przez Stowarzyszenie Parkieciarzy
Polskich. Organizatorzy spodziewają się silnej grupy reprezentantów branży, dlatego program tradycyjnie wypełniony jest wydarzeniami skupiającymi się wokół przedstawienia najnowszych rozwiązań parkieciarskich, materiałów, przygotowania podłoża, klejenia,
wykończenia powierzchni, zasad montażu drzwi i podłóg, tarasów
drewnianych oraz renowacji parkietów.
Kolejną przestrzenią specjalną będzie Strefa Bezpieczeństwa
Maszyn – projekt organizowany przez Stowarzyszenie DROMA
w ramach projektu TeSaMa.
— źródło: MTP
— oprac. bej
12
2015/4 (172)
k al e j d o s ko p
Wiadomości z kraju i ze świata
t e m at z b l i s k a
Nowoczesne materiały
i technologie
w produkcji mebli
Podczas majowych targów interzum w Kolonii
Schattdecor będzie świętować jubileusz
30-lecia. Z tej okazji na gości targowych czekać
będzie wiele niespodzianek, w tym premiera
nowej książki trendowej.
s. 24–25
Dzięki zastosowaniu domykacza Comfort
Touch – Heliodor jest pierwszym, dostępnym
na polskim rynku, systemem do drzwi
przesuwnych z mechanizmem „naciśnij
i otwórz”.
s. 30–31
Proste formy uchwytów są uniwersalne, ale
w wielu z nich można doszukać się ciekawych
różnic.
s. 37
Już wkrótce odbędzie się premiera nowego
rozwiązania dla producentów mebli –
platformy do wielowarstwowego rozkroju
tkanin Unicut one.5 oraz automatycznej
lagowarki Aero.
s. 49
23
2015/4 (172)
t e m at z b l i s k a
Nowoczesne materiały i technologie w produkcji mebli
Komponenty
Nowości na
30. jubileusz
Tęsknota za autentycznością i dążenie do samorealizacji to główne hasła
przewodnie nowej książki trendowej 15/16, której premierę firma Schattdecor
zapowiedziała na najbliższe targi interzum w Kolonii.
TEKST: Małgorzata Gackowska
fot.: Schattdecor
T
egoroczna edycja targów interzum dla
Schattdecor zapowiada się niezwykle emocjonująco i ciekawie. Podczas
trwania imprezy grupa świętować będzie jubileusz 30-lecia, a dla gości targowych przygotowano wiele niespodzianek.
– Nasze pierwsze wystąpienie targowe na interzum miało miejsce w roku 1985 – wspomina
Roland Auer, członek zarządu ds. sprzedaży
i marketingu Schattdecor. – To bardzo dobry
powód do świętowania. Cieszymy się na te cztery intensywne dni na targach i z oczekiwaniem
spoglądamy w stronę Kolonii.
Logotyp przygotowany z okazji tego
zacnego jubileuszu w sposób bardzo symboliczny nawiązuje do odcisku kciuka założyciela firmy. Historia powstania i rozwoju
Podczas interzum Schattdecor będzie świętować jubileusz 30-lecia.
firmy Waltera Schatta jest wyjątkowa i jedyna w swoim rodzaju, a wszystko zaczęło
się od zadrukowania pierwszej roli papieru
26 kwietnia 1985 roku w Stephanskirchen
niedaleko Rosenheim. Jedyna w swoim rodzaju jest też droga rozwoju produktu, bazująca na pasji, konsekwentnej pracy oraz
wizjonerskim myśleniu.
Wystąpienie targowe Schattdecor będzie
się opierało przede wszystkim na przyszłościowych założeniach produktowych i inwestycyjnych. W nowej książce trendowej
15/16, której premierę zaplanowano właśnie
na interzum, prezentowane będą w ramach
trzech trendów nowości wzornicze. Zgodnie
z motto zakładającym dążenie do autentycz-
Nowa folia
Smartfoil Evo
niemal do
złudzenia imituje
fornir naturalny.
24
2015/4 (172)
t e m at z b l i s k a
ności i samorealizacji, klienci otrzymają przewodnik po tendencjach, który ma pełnić rolę
drogowskazu.
– Dla Schattdecor targi interzum są szczególnie ważne, ponieważ w ciągu czterech dni
odwiedza nas bardzo wielu gości z całego świata,
a my możemy zaprezentować najnowsze trendy
w specjalnie zainscenizowanej formie – mówi
Claudia Küchen, szefowa designu w Schattdecor.
Jako nowość produktowa prezentowana będzie folia Smartfoil Evo w formie kolekcji dekorów. Produkt ten do złudzenia
przypomina fornir naturalny. Za sprawą
efektu mat – połysk struktura jest idealnie
zsynchronizowana.
– Optymalizacja właściwości odpornościowych tej folii sprawia, że doskonale nadaje się na
wszelakie powierzchnie dekoracyjne mebli i daje
możliwość wykreowania wnętrza na miarę swoich
marzeń i oczekiwań – twierdzi kierownik sprzedaży folii w Grupie Schattdecor Klaus Müller.
Smartfoil Evo powstała jako efekt pracy zespołu specjalistów z Niemiec i z Polski
w siedzibie Schattdecor w Tarnowie Podgórnym i bazuje na nowej metodzie lakierowania
ESH. Kolekcja obejmuje trzy gatunki drewna:
orzech, buk oraz dąb i pokazuje je w 10 wybarwieniach. Podczas targów można będzie
zobaczyć mebel wzorcowy w postaci komody
z użyciem dekoru Orzech Columbia, który to
mebel doskonale prezentuje możliwości nowego produktu.
Ciekawostką marketingową na targach
będzie nowy film reklamowy grupy oraz
nowa strona internetowa. Film „Witamy
w Schattdecor” to wyjątkowy dokument
stworzony przez agencję filmową z Monachium, w którym w roli aktorów pojawiają
się pracownicy firmy, relacjonujący w sposób
bardzo emocjonalny swoje marzenia, nadzieje i plany rozwojowe. Film ten prezentuje
przedsiębiorstwo bazujące na pozytywnej
energii, poczuciu bezpieczeństwa, ale także
na zdrowych ambicjach, autentyczności i samorealizacji.
Na targach będzie można również podziwiać efekty pracy nad nową stroną internetową. Z nowości pojawi się długo oczekiwany
blog design, dający możliwość zapoznania
się z trendami i prognozami projektantów
z Schattdecor.
Nowa odsłona strony internetowej będzie
dostępna w aż dziewięciu językach. W obszarze produktowym będzie można skorzystać
z konfiguratora produktowego oraz z renderingów. Dzięki temu będzie można symulować wnętrza z dekorami Schattdecor. •
Nowoczesne materiały i technologie w produkcji mebli
Trendy Schattdecor 15/16:
CASUAL BLACK
Ciemna kolorystyka pozwala na
stworzenie ciepłej, przytulnej atmosfery,
a metaliczne odcienie dodatków
sprawiają, że cała przestrzeń mieszkalna
nabiera charakteru.
CULTURAL SPIRIT
Drobne elementy struktury
przykuwają wzrok i podkreślają
eklektyczną atmosferę. Ciepłe odcienie
drewna tworzą przyjazne wnętrza.
Bardzo ważnym elementem tego stylu
są też tekstylia.
FREESTYLE CLARITY
Czerń i biel to baza. Jasne odcienie
drewna sosnowego, dębu lub buku
wprowadzają do wnętrz stonowaną
naturalność, a biało-czarne wzory
graficzne dynamikę. Kamienne
struktury w marmurze to gwarancja
modnych akcentów.
25
2015/4 (172)
Ko m p o n e n t y
Nowości
Skuteczne zabezpieczenie
Podkładki filcowe chronią powierzchnie podatne na
zarysowania oraz ułatwiają bezpieczne przesuwanie
mebli, przedmiotów, sprzętu AGD i RTV.
P
odkładki filcowe oferowane przez
firmę Oli z Rzezawy (woj. małopolskie) wykonane są w postaci samoprzylepnych formatek w kolorach: białym,
czarnym, brązowym, szarym. Producent
oferuje również podkładki w formie korka
oraz z powierzchnią antypoślizgową. Do
wyboru jest siedem różnych wzorów: koła,
kwadrat, prostokąt, różne MIX, pasek, odbojniki, format A4. Standardowo grubość
filcu wynosi 3 mm, zaś na życzenie klienta
może wynosić 5 mm. Podkładki pakowane są po 30 sztuk (listków), a do każdego
opakowania zbiorczego dokładany jest papier ścierny do przygotowania powierzchni
o wymiarze 40 x 40 mm. Ślizgacze pakowane są w woreczki foliowe zakończone etykietą z otworem typu „Euro”.
Filcowe podkładki chronią powierzchnie podłogowe podatne na zarysowania,
szczególnie parkiety, panele czy kafle. Zabezpieczają delikatne meble (np. laminowane) przed zarysowaniami przez ciężkie
przedmioty (telewizor, sprzęt RTV itp.).
Ułatwiają przesuwanie mebli.
Filc wykorzystywany w podkładkach
produkowany jest z wysokiej jakości włókniny WSA-1C i WSA-1B z włókien poliestrowych oraz poliestrowo termokurczliwych. Charakteryzują się one jednolitą
i równomierną strukturą.
Podkładki filcowe oferowane przez firmę Oli otrzymały certyfikat niemieckiej
jednostki certyfikującej TÜV Rheinland.
Potwierdza on, iż produkty spełniają podstawowe wymagania bezpieczeństwa chemicznego w obszarze przeprowadzonych
analiz na zawartość formaldehydu oraz
kontrolowanych związków cynoorganicznych wg specyfikacji IKEA IOS-MAT-0010
Vers.AA-10911-10 w badanym wyrobie. •
— oprac. gac
Fot. FHU Oli
Podkładki filcowe oferowane są
w formie samoprzylepnych formatek.
Do wyboru jest kilka różnych wzorów podkładek filcowych.
Fot. FHU Oli
reklama
58
2015/4 (172)
Technologie
Oprogramowanie
Maszyny z nowoczesnym
oprogramowaniem
W maju przypada kolejna edycja odbywających się co dwa lata w Hanowerze
targów maszynowych Ligna. W tym roku rozpoczęło się przyjmowanie wniosków
na unijne dofinansowanie projektów w ramach Horyzontu 2014-2020. Elementem
spinającym oba obszary – nowoczesnych technologii i maszyn oraz dotacji – jest
oprogramowanie.
Piotr Kuboszek,
prezes zarządu
neronIT
Fot. neronIT
n
eronIT od ponad czterech lat dostarcza oprogramowanie dla szeroko rozumianej branży meblarskiej. Z rozwiązań polskiej firmy korzysta już przeszło
150 firm, w tym krajowych oraz zagranicznych. Główną cechą internetowych systemów neronIT jest ich lekkość, uniwersalność, nowoczesność, możliwość integracji
zarówno z systemami optymalizacji, CAD/
CAM, a także ERP. Jednak najważniejszą
cechą z punktu widzenia dotacji na realizacje projektów w branży meblarskiej jest
innowacyjność technologiczna, procesowa
i organizacyjna systemów neronIT. Zaangażowanie w działania proinnowacyjne
neronIT dostrzegły zarówno jednostki
naukowe, na przykład Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, z którym została
podpisana umowa o współpracy na rzecz
badań, rozwoju i innowacji (tzw. B+R+I),
jak i kluczowi gracze na rynku meblowym,
jak Kronospan Szczecinek, z którym zosta-
System neron www to responsywna strona internetowa umożliwiająca profesjonalną
prezentację firmy.
ła podpisana umowa określająca neronIT
jako kwalifikowanego dostawcę rozwiązań
informatycznych dla Strefy Płyt.
Dzięki prężnemu rozwojowi firmy oraz
wdrożeniom własnych systemów, zarówno w hurtowniach, jak i fabrykach mebli,
neronIT w marcu tego roku zadebiutował
reklama
64
2015/4 (172)
kompleksowym rozwiązaniem internetowym pod nazwą eFabrykamebli.pl. Decydując się na stworzenie tego zintegrowanego,
konfigurowalnego systemu, wybrane zostały najlepsze produkty z oferty neronIT oraz
ich najlepsza funkcjonalność. eFabrykamebli.pl swoim zakresem obejmuje praktycznie całość działalności przedsiębiorstwa.
Szczegółowe informacje na temat każdego
z produktów można uzyskać, wpisując do
przeglądarki hasło eFabrykamebli.pl bądź
odwiedzając stronę internetową neronit.pl.
Oto kilka przykładów modułów wchodzących w skład tej uniwersalnej platformy:
neron www – responsywna strona internetowa umożliwiająca profesjonalną prezentację firmy; neron eSKLEP – internetowy
sklep z funkcjami dedykowanymi meblar-
stwu (m.in. kalkulator Blum); neron eRozrys i neron eRozrys Detal – umożliwiają
obsługę zleceń na cięcie płyt i okleinowanie formatek meblowych przez Internet
z automatyczną optymalizacją rozkroju
(systemy przeznaczone dla stolarzy oraz
klientów indywidualnych); neron Kreator
Mebli oraz neron Konfigurator 3D – rozwiązania pozwalające na skonfigurowanie
mebli w oparciu o stworzony katalog mebli (trójwymiarowe rozwiązanie umożliwia
stworzenie dowolnej szafki rozumianej
zarówno jako korpus, jak i jej wypełnienie,
skonfigurowaną szafkę można prezentować, obracając bryłę wokół wszystkich
osi); neron Produkcja 3D – nowa odsłona
aplikacji, w której można nie tylko skonfigurować meble, ale zaprojektować całe
pomieszczenie, bez względu na układ ścian
czy rodzaj wyposażenia (wszystkie meble
skonfigurowane w wyżej wymienionych
aplikacjach generują automatycznie pliki na pilarki panelowe i centra obróbcze,
z wykorzystaniem systemu kodów kreskowych); neron eOZ i neron mini eOZ – dwa
rozwiązania służące do zarządzania prze-
Oprogramowanie
Fot. neronIT
Technologie
eFabrykamebli.pl to kompleksowe rozwiązanie internetowe zawierające najlepsze
produkty z oferty neronIT.
pływem zleceń przez gniazda produkcyjne
od momentu ich przyjęcia w dziale obsługi
klienta lub przez Internet do kompletacji
i wydania towaru (w zależności od wielkości i potrzeb firmy możliwe jest wdrożenie
wersji mini lub pełnej). eFabrykamebli.pl
zawiera ponadto zaawansowane mechanizmy integracji z takimi systemami, jak:
Comarch CDN, Symfonia lub Subiekt, czy
reklama
65
2015/4 (172)
też nCAD, IMAWOP, WoodWOP, CutRite,
Ardis etc.
neronIT oferuje nie tylko nowoczesne
rozwiązania internetowe, ale pomaga również przy planowaniu i wdrażaniu innowacyjnych projektów, które mogą być dofinansowane w ramach perspektywy unijnej
2014-2020. •
— artykuł promocyjny
Rel acje
Reportaż
Chcemy zdobywać
rynki zachodnie
Reportaż
Moce produkcyjne firmy Frontres, bazujące na nowoczesnych
technologiach, pozwalają produkować więcej niż wielkość
dotychczasowych zamówień, dlatego jej właściciele poszukują
nowych rynków zbytu. Jako kierunek obrano kraje Europy
Zachodniej.
TEKST i fot.: Irena Muszałowska
F
abryka Frontów Meblowych Frontres
z Krasnego k. Rzeszowa (woj. podkarpackie) specjalizuje się w produkcji
frontów foliowanych, lakierowanych, fornirowanych i akrylowych na bazie MDF-u.
Jest stosunkowo młodą firmą – w 2006 roku
założyli ją szwagrowie Marian Stępień i Jarosław Białek. Krasne nie jest jedyną siedzibą firmy, ale to tutaj powstaje większa część
wyrobów, a mianowicie fronty wykańczane
folią PVC.
– Mamy szeroką ofertę produktów, wykonujemy także indywidualne zlecenia i jesteśmy
wiarygodnym partnerem biznesowym – mówi
Konrad Stępień, menedżer. – Najwięcej wykonujemy frontów foliowanych w wysokim
połysku i w macie oraz frontów akrylowych.
Zauważamy większe zapotrzebowanie na dekory w kolorach uni, które zainteresowaniem
wyparły dekory drewnopodobne.
Najnowszą frezarką jest kupiony dwa
lata temu model Gx30 firmy IMA.
Targi pomagają
w pozyskiwaniu klientów
Obecni klienci firmy mogą korzystać ze
140 kolorów folii PVC i około 60 rodzajów frezowań, z których producent może
tworzyć różne kombinacje kolorystyczno-kształtowe. Aktualna wielkość produkcji
to 2000-3000 m 2 miesięcznie. Zamawiane
są głównie fronty do mebli kuchennych,
w mniejszej ilości także do mebli funkcjonujących w innych pomieszczeniach, ale to,
gdzie fronty zostaną zastosowane, zależy
jedynie od wizji projektanta.
Folie pozyskiwane są od wielu firm
w Polsce – od jednych folie tańsze chińskie, od innych droższe niemieckie, bo
W tym roku produkcję zasiliła nowa
prasa membranowa Wemhoner.
78
2015/4 (172)
Rel acje
takie są oczekiwania rynku. Jednak gros
odbiorców stawia na wyższą jakość i to
dla nich produkowane są fronty w foliach
niemieckich producentów – Hornschucha
i Renolitu.
Dużą popularnością cieszą się fronty
akrylowe. Firma produkuje je, bazując na
płytach akrylowych firmy Niemann, które rozcina na formatki i okleja obrzeżami.
Nieco mniejszy udział w ogólnej sprzedaży
mają fronty z giętego MDF-u. Fronty gięte
zamawiane są z reguły jako zakończenia
ciągu szafek kuchennych.
– Rynek zrobił się minimalistyczny, każdy
oczekuje form jak najmniej skomplikowanych,
więc najmodniejsze stały się obecnie fronty
proste, bez żadnego frezowania – mówi Konrad Stępień. – Mogą to być fronty lakierowane,
akrylowe, w foliach matowych i supermatach,
ale proste. Moda lubi jednak się powtarzać
i myślę, że z czasem znów powrócą wysokie
połyski i głębokie frezowania. Na tym polega
barwność tej produkcji.
Pomysły na wzornictwo firma czerpie
z własnych doświadczeń, ale też z licznych
wystaw branżowych polskich i zagranicznych. Targi to nie tylko poznawanie nowych
trendów, ale również sposobność pozyskiwania klientów. Szczególnie ważne są prezentacje zagraniczne na dużych imprezach,
bo firma Frontres zamierza umacniać swą
pozycję na rynkach europejskich. Dwa lata
temu wystawiała się na Furnice w Poznaniu,
w tym roku na ZOW w Bad Salzuflen, a na
najbliższą edycję targów interzum w Kolonii wysyła swoją delegację. Już teraz część
produkcji sprzedawana jest do Norwegii
Reportaż
W Krasnem produkowane są fronty proste, które
obecnie są najbardziej popularne na rynku.
i Anglii, ale nie są to seryjne zamówienia,
na jakich firmie zależałoby najbardziej. Po
targach ZOW zainteresowanie ofertą wykazało kilka firm niemieckich oraz francuskich. Aktualnie trwają rozmowy dotyczące
nawiązania współpracy.
– Do tej pory także sprzedawaliśmy fronty
za granicą, ale byli to klienci z krajów ościennych wschodnich i południowych, między innymi
z Ukrainy, Czech, Słowacji i Węgier. Teraz chcielibyśmy pozyskać klientów w Europie Zachodniej –
mówi przedstawiciel firmy. – Mamy dobre fronty
i jesteśmy przekonani o ich wysokiej jakości.
Oferta firmy Frontres zawiera fronty foliowane, lakierowane,
fornirowane oraz akrylowe w różnych formach oraz frezowaniach.
79
2015/4 (172)
W Polsce wyroby Frontresu można kupić w hurtowniach zlokalizowanych w całym kraju. Są one produkowane wyłącznie
na zlecenia klientów i nie ma tu mowy o jakichkolwiek produktach ze stanów magazynowych. Firma dba o terminowość dostaw,
bo tylko taka współpraca potrafi utrzymać
klientów na dłużej.
Dobre maszyny zwiększają
produkcję
W funkcjonowaniu firmy ważną rolę odgrywa park maszynowy, a o ten właściciele
dbają szczególnie. Aktualnie w firmie pracują trzy frezarki IMA – kupiony dwa lata
temu model Gx30 oraz dwie mniejsze maszyny Bima 210.
Nową inwestycją jest też oklejarka
marki Brandt. W najbliższej przyszłości ma
zostać kupiona także pilarka panelowa. Na
początku tego roku kupiono nową prasę
membranową Wemhoner.
Inwestycje dotyczą nie tylko technologii
produkcji, ale również zmiany lokalizacji, bo
obecnie produkcja odbywa się w różnych
miejscach – w Krasnem produkowane są
fronty proste, natomiast ramowo-płycinowe w innym miejscu.
– Zastanawiamy się nad przeniesieniem do
strefy ekonomicznej i postawieniem tam nowego, większego zakładu, w którym znalazłyby miejsce wszystkie dotychczasowe zakłady
– mówi Konrad Stępień. – Mamy do wyboru
dwie strefy ekonomiczne. •