Cennik za jedno słowo kluczowe bądź frazę

Komentarze

Transkrypt

Cennik za jedno słowo kluczowe bądź frazę
�������������������������������������������������
������������������������� ��!"#��$����%�&$���������'( ������(�)���!"#
��%���*��(*�)* ����(���'�'('��+�(�(, �((�����
$����-��������.���������������.�
Pozycjonowanie
�����������������������������������������
��������������������������������������
!�����������
�"���������## "������$%#���� ���"������&%�
/�����
����
'����
(����
����"������#
)����
�����������������
���������������0��.1����������2������
����������������������������������#��������������
!�����������
�"���������## ���"������$%#� ����"������&%� �����"������#
/�����
����
)����
#�����
##����
�����������������
���������������0��.1����������2������
������������������������#�������������������������
!�����������
�"���������## ��"������$%#� ���"������&%�
/�����
����
##����
#&����
�����"������#
#*����
�����������������
���������������0��.1����������2������
�����������������������������������#����������������
!�����������
��"���������## ���"������$%#��� ����"������&%� �����"������#
/�����
����
#*����
#+����
#�����
�����������������
���������������0��.1����������2������
���������������������,���-��#����������������
!�����������
"���������## "������$%#�
/�����
"������&%� "������#
.����/����������������������
�����������������
���������������0��.1����������2������
Neurino
Agencja Interaktywna
Łukasz Kamiński
Siedziba:
ul. Szermiercza 45,
94-048 Łódź
Biuro:
ul. Obywatelska 128, lok. 203
94-104 Łódź
tel: 506 526 368
502 541 121
[email protected]
www.neurino.pl
Opłaty naliczane na podstawie analizy pozycji witryny na dane słowo kluczowe w dniu określonym w umowie. W przypadku braku witryny na pierwszej podstronie wyników wyszukiwania opłata nie jest naliczana.
Minimalny czas trwania umowy 6 miesięcy. Niniejsza broszura nie jest ofertą w rozumieniu przepisów
prawa.

Podobne dokumenty