Jak reagować na akty przemocy fizycznej

Komentarze

Transkrypt

Jak reagować na akty przemocy fizycznej
JAK REAGOWAĆ NA AKTY PRZEMOCY FIZYCZNEJ? – ASPEKT DOWODOWY
Atak fizyczny na naszą osobę ma przeważnie charakter bezprawny, bez względu na to,
czy napastnikiem jest osoba spokrewniona z nami czy obca. Efektywna odpowiedź na
taki zamach pomoże nam poradzić sobie z tą trudną sytuacją. Skuteczność reakcji
zależeć także od prawidłowo zebranych dowodów.
Warto pamiętać, że nasza reakcja na przejawy przemocy może polegać na zawiadomieniu
policji (aspekt prawno-karny), wytoczenia powództwa np. o odszkodowanie lub
zadośćuczynienie (aspekt prawno-cywilny) czy założeniu Niebieskiej Karty. O różnych
sposobach reagowania poinformuje nas m.in. policjant, pracownik socjalny lub pracownik
gminy. Paradę w tym zakresie mogą Państwo otrzymać także w Punkcie Informacyjno –
Konsultacyjnym Dzielnicy Rembertów. Dlatego też po zebraniu możliwych dowodów
powinniśmy możliwie szybko zwrócić się do wybranej instytucji.
Wspólną cechą wszystkich procedur jest uzależnienie ich skuteczności od prawidłowo
przeprowadzonego postępowania dowodowego. Aby zatem ułatwić pracę organu, którego
wynik postępowania pozostaje w naszym interesie, postarajmy się w miarę możliwości
zabezpieczyć dowody świadczące o dokonanym ataku. Takimi dowodami są dla przykładu:
- zdjęcia obrażeń np. siniaków, zadrapań, poszarpanej odzieży etc.
- zaświadczenie lekarskie, wystawione po dokonaniu ataku (obdukcja)
- zeznania świadków, którzy widzieli przebieg zdarzenia lub jego skutki
- nagranie przebiegu zdarzenia (dźwiękowe lub w postaci wideo)
- zabezpieczony przedmiot służący do ataku (postarajmy się go nie dotykać)
- rachunki za leczenie, koszty dojazdu do szpitala czy specjalnej diety.
Podczas ataku na naszą osobę, jak również po jego nastąpieniu, powinniśmy priorytetowo
zadbać o własne bezpieczeństwo. Dopiero w dalszej kolejności pomyślmy o utrwaleniu
dowodów. Dlatego też nie włączajmy kamery w telefonie, jeśli groziłoby to powrotem
napastnika. Przede wszystkim dbajmy o swoje zdrowie i życie. Przed atakiem możemy np.
spróbować włączyć dyktafon. Może się okazać również, że w okolicy zdarzenia, na ulicy był
aktywny monitoring miejski bądź sytuację uchwyciły kamery przemysłowe zamontowane w
sklepach.
Wracając do przykładowego katalogu dowodów to w przypadku obrażeń ciała powinniśmy
możliwie szybko wykonać ich zdjęcia (w miarę możliwości z datą) po czym udać się do
najbliższej placówki lekarskiej, celem wystawienia zaświadczenia lekarskiego – bądź też
zgłosić się na Policję i poprosić o szybkie zlecenie badania przez biegłego. Jeśli jakieś inne
osoby widziały przebieg zdarzenia – zapytajmy je o imiona i nazwiska, adresy oraz telefony.
Pozwoli to na łatwiejszy kontakt z nimi bądź wprost wskazanie ich jako świadków m.in.. w
treści pozwu o odszkodowanie.
Co do zasady nie dotykajmy przedmiotów, które znalazły się w miejscu zdarzenia np.
napastnik coś zgubił lub wyrzucił. Nie sprzątamy również rozbitego szkła czy innych,
powstałych na miejscu śladów. W miarę możliwości i potrzeby będą one mogły być zbadane
przez specjalistów. W sytuacji, gdy napastnik mógłby ukryć, zniszczyć lub w inny sposób
zatrzeć ślady – również możemy spróbować np. utrwalić je w postaci zdjęć, nagrania wideo
lub poprzez pokazanie świadkom m.in. zdemolowanego pomieszczenia w domu.
Zbieranie rachunków za leczenie itp. ma zasadniczy wpływ na ustalenie naszych wydatków
związanych z atakiem (szkoda materialna) np. w kontekście późniejszego dociekania zwrotu
tych nakładów. Rachunki takie powinny być imienne np. w postaci faktur. Wysokość szkód
psychicznych (zadośćuczynienie za krzywdę) będzie mógł pomóc nam określić np. prawnik
zajmujący się sprawą oraz pośrednio biegły, powołany do sprawy. Biegły będzie wydawał
swoją opinię również na podstawie zgromadzonych dowodów.
Przedstawienie dowodów w sprawach cywilnych czy karnych jest bardzo ważne, ale nade
wszystko powinniśmy przejawiać gotowość do reakcji na bezprawny atak. Dopiero
zainicjowanie procedury pozwoli nam na posłużenie się dowodowymi i dociekanie swoich
praw. O ile więc czasami nie jesteśmy w stanie przewidzieć i obronić się przed atakiem, to
możemy skompensować szkody, poniesione w jego następstwie.
Prawnik
Michał Sieruga

Podobne dokumenty