Pytania do Zespołu Laska

Komentarze

Transkrypt

Pytania do Zespołu Laska
Pytania ws. Katastrofy
Smoleńskiej do Zespołu Laska
bloger BBUDOWNICZY
Oto pytania wysłane ponad miesiąc temu do „Zespołu do spraw wyjaśniania ....”, które
do dnia dzisiejszego nie doczekały się żadnej odpowiedzi – mimo 14 dniowego terminu jaki
ustawodawca przewidział na odpowiedź. Wszystkie one pozostają aktualne w swojej treści,
a brak odpowiedzi może mieć kilka przyczyn, np:
– zespół Laska ich nie zna,
– ZL musiałby się przyznać do błędów lub zaniechań popełnionych na etapie badania
katastrofy,
– Zespół Laska jest zbyt pochłonięty „monitoringiem blogosfery” i zaniedbał „przygotowywanie odpowiedzi na pytania napływające do Zespołu”,
– wypowiedź dr Laska sprzed roku stała się mottem jego Zespołu: „Nie mam pewności, że
jesteśmy w stanie przekonać większość Polaków. Ale powiem brutalnie: co z tego?”.
DO: Zespół do spraw wyjaśniania opinii publicznej treści informacji i materiałów
dotyczących przyczyn i okoliczności katastrofy pod Smoleńskiem
Przewodniczący Pan Maciej Lasek
10.04.2014 r.
Szanowny Panie, uprzejmie proszę o udzielenie w ramach informacji publicznej (na
podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.
(Dz. U. Nr 112, poz. 1198)) następujących wyjaśnień i informacji dotyczących przyczyn i
okoliczności katastrofy pod Smoleńskiem:
PYTANIE NR 1. W odpowiedzi otrzymanej w dniu 31.03.2014 r., nie znalazła się odpowiedź
na pytanie, w jakiej kolejności doszło do destrukcji skrzydła w wyniku uderzeń w brzozę
smoleńską. Ponownie proszę o udzielenie następującej informacji:
– czy w momencie uderzenia skrzydła samolotu w brzozę skrzydło zostało odcięte przez
brzozę – brzoza upadła później, czy też to brzoza została ścięta, a uszkodzone skrzydło
odpadło po chwili?
Uprzejmie proszę o konkretną odpowiedź i wyjaśnienie, z którym mechanizmem mamy do
czynienia, lub jeżeli Państwo takiej informacji nie macie lub tego nie ustalaliście – napisanie
tego. W Raporcie Millera nie ma na ten temat informacji.
Powyższe informacje są istotne w związku ze sprzecznymi informacjami wychodzącymi z
Państwa Zespołu i otoczenia:
– 14.09.2011 r: prof. Artymowicz: „brzoza nie została ścięta tylko poturbowana, pozbawiona
polowy włókien w sekcji pnia, pochyliła się i upadła parę sekund po zniszczeniu skrzydła”,
– 30.01.2013 r.: „Mirosław Milanowski, meteorolog, członek podkomisji lotniczej w komisji
Millera: – Skrzydło nie oddzieliło się na samej brzozie, tam się zaczął proces”,
– 30.01.2013 r.: „Dr Lasek: Nigdy nie zostało powiedziane, że brzoza ścięła skrzydło. Na
skrzydło działa siła aerodynamiczna”,
1/3
– 08.03.2014 r. Dr Lasek do blogera Frycek: „Ze śladów zderzenia (pod brzozą rosnącą na
działce dr. Bodina znaleziono m.in. element siłownika napędu klap skrzydłowych, co by
sugerowało, że skrzydło zostało odcięte wskutek zderzenia) oraz zeznań dr Bodina wynika, że
skrzydło rzeczywiście zostało odcięte w tym miejscu”,
– 06.04.2014 r. prof. Sibilski: „To w końcu skrzydło ścięło brzozę czy brzoza skrzydło? –
Drzewo zostało ścięte przez skrzydło”.
PYTANIE NR 2. Ponawiam pytanie, czy znalezione we wrześniu/październiku 2010 roku
metalowe fragmenty samolotu przed miejscem jego uderzenia w ziemię, mające ślady
„okopcenia”, „osmalenia” i „mocno przepalone”, mogą świadczyć że elementy te mogą
nosić ślady wybuchu? Zgodnie z Państwa komunikatem na stronie internetowej „osmalenia i
nadtopienia” są charakterystycznymi śladami wybuchu:
„Brak charakterystycznych śladów wybuchu, takich jak osmalenia i nadtopienia, na
szczątkach samolotu. Przy eksplozji materiałów wybuchowych powstają gazy o temperaturze sięgającej 3000 stopni Celsjusza, które powodują nadtopienia i osmalenia powierzchni
znajdujących się w ich zasięgu. Tego rodzaju śladów nie stwierdzono na żadnych szczątkach
samolotu Tu-154M i jego wyposażenia ani na ciałach ofiar i należących do nich przedmiotach.
PYTANIE NR 3. W odpowiedzi z dnia 31.03.2014 napisaliście Państwo o tzw. „raporcie
archeologów”: Według opinii jednego z autorów tego raportu wykorzystywanie rezultatów
badań archeologicznych do prób wyjaśniania przyczyn katastrofy jest znaczącym nadużyciem”. Zespół zgadza się z tym stanowiskiem. Proszę o odpowiedź, czy w świetle poniższych
cytatów pochodzących z tego raportu, podtrzymujecie Państwo to stanowisko:
„Wyżej opisane spostrzeżenia są bardzo ważnym, dodatkowym elementem umożliwiającym
zrekonstruowanie ostatnich chwil samolotu TU-154M. Dokładna analiza fragmentów
duraluminium i skonfrontowanie ich z ogólnym planem zalegania w terenie, może wnieść
wiele cennych informacji do śledztwa”.
Na temat fragmentów samolotu znajdowanych przed miejscem uderzenia: „Powyższe
spostrzeżenia powinny być skonfrontowane z opinią specjalisty ds. katastrof lotniczych
celem poddania ich ewentualnej weryfikacji. Mogą one stanowić dodatkowy element
umożliwiający zrekonstruowanie ostatnich chwil samolotu TU-154M”.
PYTANIE NR 4. Zgodnie z Państwa komunikatami, na żadnych szczątkach samolotu TU154M nie znaleziono śladów osmaleń i nadtopień. Proszę o informację i wytłumaczenie, jak
Państwo tłumaczą fakt, że biegli, wykonujący na zlecenie prokuratury opinię fizykochemiczną wyselekcjonowali kilkadziesiąt miejsc na wraku w oparciu o ślady osmaleń, a
także stwierdzili obecność elementów blach noszących ślady nadtopień metalu?
„Zgodnie z wyżej opisanymi zasadami biegli wyselekcjonowali miejsca na szczątkach wraku
i drobnych jego elementach noszące przede wszystkim ślady osmalenia i napylenia (...) Elementy blach noszące ślady nadtopień metalu (...) nie były wytypowane do dalszych badań”.
To cytat z Opinii dostępnej na stronie NPW:
http://www.npw.internetdsl.pl/Dokumenty/01.pdf
2/3
PYTANIE NR 5. Zgodnie z Państwa komunikatami także na urwanej końcówce skrzydła nie
znaleziono śladów osmaleń. Jak Państwo wytłumaczą, że biegli prokuratury znaleźli na
końcówce skrzydła takie ślady i pobrali z nich wymaz?
„Zgodnie z wyżej opisanymi zasadami biegli wyselekcjonowali miejsca na szczątkach wraku
i drobnych jego elementach noszące przede wszystkim ślady osmalenia i napylenia”,
„Fotografia nr 56 – Krańcowa część lewego zdejmowanego skrzydła, znajdująca się na placu
pod namiotem, z której pobrano wymaz i oznaczono symbolem C54”.
PYTANIE NR 6. Ponawiam pytanie, na które nie dostałem odpowiedzi. Zgodnie z Państwa
komunikatem: „Przeprowadzono także badania (ekspertyza Wojskowego Instytutu Chemii
i Radiometrii), które wykluczyły możliwość działania środków wybuchowych, toksycznych czy
promieniotwórczych”. Proszę o udzielenie informacji, czy wymienione powyżej badania
dotyczyły chociaż jednego fragmentu samolotu? Wg doniesień medialnych wspomniana
ekspertyza dotyczyła badania następujących materiałów: „but z uszkodzeniami w postaci
rozerwania i nadpalenia, wycinek swetra o wymiarach 16 na 18 cm, dwa banknoty (...),
kawałek ułamanej parasolki, wycinek spodni dżinsowych, egzemplarz książki pt. „Śpij mężny”
z uszkodzeniami w postaci nadpaleń, wycinek rękawa (...), wycinek nogawki spodni (...)”.
Jeżeli wspomniane w komunikacie badania dotyczyły jedynie wymienionych powyżej
przedmiotów (niebędących elementami samolotu ani tym bardziej skrzydła), proszę o udzielenie informacji, na jakiej podstawie „wykluczono możliwość działania środków wybuchowych” na skrzydło? Proszę o potwierdzenie lub zaprzeczenie, że wspomniane badania nie
„wykluczają możliwości działania środków wybuchowych” na skrzydło samolotu. Jeżeli wykluczają, to proszę o informację w jaki sposób badanie „wycinka spodni dżinsowych”
wykluczyło „możliwość działania środków wybuchowych” na skrzydło samolotu.
PYTANIE NR 7. Ponawiam pytanie na które nie dostałem odpowiedzi: proszę o informację,
czy komisja Millera w ramach swoich czynności zbadała chociaż jeden fragment z „mocno
przepalonych i noszących liczne ślady okopcenia” oraz „nadpalonych” elementów znajdowanych przed miejscem uderzenia samolotu w ziemię podczas badań polskich archeologów na jesieni 2010 roku?
PYTANIE NR 8. Ponawiam pytanie, na które nie dostałem odpowiedzi: Według Państwa
komunikatu na stronie internetowej, „Wzdłuż toru lotu samolotu aż do punktu jego
zderzenia z ziemią nie było szczątków pochodzących z wnętrza kadłuba, co świadczy o tym,
że do zderzenia z ziemią kadłub maszyny był cały i wyklucza możliwość rozerwania go
w powietrzu przez eksplozję”.
Proszę o informację, czy powyższe stwierdzenie dotyczy także znalezionego w sektorze
B (J36) „prawdopodobnie fr. fotela lotniczego”?
Informacja ta pochodzi z opublikowanego na stronie
www.smolenskzespol.sejm.gov.pl/zespolsmolensk.nsf/dokumenty.xsp tzw. Raportu
Archeologów”.
BBudowniczy
3/3

Podobne dokumenty