francja - "ALMA TOUR" Biuro Turystyki - Tłumaczenia

Komentarze

Transkrypt

francja - "ALMA TOUR" Biuro Turystyki - Tłumaczenia
ALMA TOUR. Biuro Turystyki. Tàumaczenia . EDUCATION .
Wynajem autokarów – busy ul. Mickiewicza 4 39-400 Tarnobrzeg
Tel/fax 15 823 57 65 , e-mail; [email protected]
FRANCJA
Lazurowe Wybrzeİe
OBÓZ MâODZIEįOWY (od 13 do 18 lat)
Lazurowe WybrzeĪe to raj na ziemi, gdzie moĪemy wspaniaáe odpocząü, spróbowaü niesamowitej francuskiej kuchni, pospacerowaü
Ğredniowiecznymi uliczkami, zanurzyü siĊ w lazurowej wodzie, poczuü atmosferĊ wielkiego Ğwiata, a takĪe odkryü niepowtarzalne miejsca, do których
bĊdziecie chcieli wracaü.
Cannes – niegdyĞ maáa rybacka osada, dziĞ miasto znane na caáym swiec9ie dziĊki festiwalowi filmowemu. Nicea – stolica Riwiery Francuskiej
z licznymi zabytkami siĊgającymi czasów rzymskich Saint – Raphael i Freju to typowe kurorty nadmorskie, miasteczka poáączone w jeden organizm
miejski, leĪą u ujĞcia do morza rzeki Argens, która oddziela o0d siebie dwa masywy górskie Esterrel i Maures. Jest to doskonaáe miejsce wypoczynku,
szczególnie dla amatorów sportów wodnych, ale takĪe dla tych, którzy lubią odkrywaü skarby historii i architektury. Do zabytków wartych zobaczenia
zalicza siĊ niewątpliwie Amfiteatr RomaĔski, KatedrĊ z XII wieku, meczet Missiri, pagodĊ Hong – Hien, kaplica Cocteau, muzeum archeologiczne,
romaĔski akwedukt i ZOO.
Termin 2012
15.07 – 25.07
Cena
1.995 zá./os.
ZAKWATEROWANIE: Maeva Club Valescure***. Hotel apartamentowy znajdujący siĊ w mieĞcie Saint – Raphael, w pobliĪu Saint – Raphael
Beach i Roman Theater. PoáoĪony w otoczeniu zieleni, lasku piniowego, obok wielkiego pola golfowego. Maeva Club Valescure dysponuje zapleczem
restauracyjnym, barem, salonem klubowym. Na terenie oĞrodka duĪy, obszerny basen (400m²), oraz basenik dla dzieci, wiele moĪliwoĞci rozrywek
(teren wieloportowy, pole do gry w bule, korty tenisowe, boisko do siatkówki plaĪowej, mini –golf oraz duĪy teren piknikowy.
Apartamenty 6 - osobowe ( 2 pokoje), z TV, aneksem kuchennym, lodówką, balkonem.
WYĩYWIENIE: kuchnia polska – 3 posiáki dziennie: Ğniadania w formie bufetu, lunch lub suchy prowiant (na plaĪĊ lub wycieczki) i ciepáe kolacje,
napoje do posiáków.
OPIEKA: zatwierdzona przez Kuratorium OĞwiaty
TRANSPORT: autokarem zachodnim lux
PROGRAM PODCZAS POBYTU:
¾ Zwiedzanie ST. Raphael i Freju;
¾ Wycieczka do Cannes, spacer bulwarem La Croisette, Wzgórze Suquet, Paáac Festiwali Filmowych, przystaĔ jachtowa;
¾ Zwiedzanie Nicei: wyjĞcie na Wzgórze Chateaux z niesamowitym widokiem rozciągającym siĊ na caáe miasto i na Morze ĝródziemne,
spacer Promenadą Anglików z początku XIX wieku z ogrodem Jarrdin Albert I otoczoną Zatoką Anioáów.
¾ Kąpiele w basenie hotelowym, animacje wodne na basenie
¾ PlaĪowanie, kąpiele w morzu
¾ WyjĞcia na dyskoteki
¾ Piesze wycieczki po najbliĪszej okolicy, turnieje, konkursy z nagrodami, zajĊcia rekreacyjne
FAKULTATYWNIE:
ʏ Marineland – 19 Euro, ʏ Kanion Verdun – 20 Euro
CENA ZAWIERA: 1 nocleg we Wáoszech, 7 noclegów we Francji, wyĪywienie: we Francji: 7 x peáne wyĪywienie, we Wáoszech obiadokolacja
i Ğniadanie, suchy prowiant na drogĊ powrotną, program podczas pobytu, wycieczki: Freju, Cannes, Nicea, Gardaland Park Rozrywki, (dodatkowo
páatne: bilety wstĊpu – 20 Eur), opiekĊ pedagogiczną i medyczną, transport autokarowy, ubezpieczenie NNW i KL.
UWAGA!!! KaĪdy uczestnik musi posiadaü paszport lub dowód osobisty oraz legitymacjĊ szkolną.
ZAPRASZAMY

Podobne dokumenty