Międzynarodowy konkurs "Kangur Matematyczny" jest adresowany do

Komentarze

Transkrypt

Międzynarodowy konkurs "Kangur Matematyczny" jest adresowany do
dnia, 7 lutego 2006r.
Prof. zw. dr hab. MICHAŁ SEWERYŃSKI
Ministerstwo Edukacji i Nauki
Al. Szucha 25,
00-918 Warszawa
Zwracamy się z uprzejmą prośbą, o objęcie patronatem przez
Szanownego Pana Ministra konkursu „Graj o indeks”, który organizujemy
juz po raz drugi, dla młodzieży szkół średnich wybranych regionów Polski.
Konkurs jest znakomitym sprawdzianem wiedzy geograficznej oraz wiedzy
z zakresu żywienia człowieka. Rozgrywany jest w dwóch etapach:
I etap- na stronach WSHiG
II etap na terenie WSHiG w wyznaczonym terminie
Konkurs ma charakter jednorazowego testu. Na rozwiązanie testu
przeznaczone jest 30 minut w I etapie i 40 minut w II etapie. Zakres
materiału obejmuje program nauczania w szkole średniej w wymiarze
podstawowym i rozszerzonym.
Uczestnik ma do wyboru :
Test A z zakresu geografii dla zainteresowanych specjalnością: organizacja
ruchu turystycznego
lub zarządzanie i marketing w hotelarstwie, gastronomii, turystyce i
rekreacji
Test B z zakresu żywienia człowieka, towaroznawstwa i produkcji potraw
dla zainteresowanych specjalnością hotelarstwo i gastronomia
22 lutego 2006r. planujemy rozesłać informację drogą e-mailową do
30.000 osób – potencjalcjalnych studentów- tegorocznych maturzystów,
oraz do wszystkich szkół średnich o profilu gastronomicznym. Dodatkowo
test aktywny będzie ma naszej stronie interetowej do dnia 22 marca
2006r.
27 marca 2006r. planujemy rozpocząć drugi etap konkursu.
Dla laureatów JM Rektor WSHiG przygotował nagrody.
Laureaci I stopnia otrzymają pakiet zawierający: zagwarantowane
praktyki zagraniczne przed rozpoczęciem studiów, 0zł wpisowego, 0 zł
czesnego przez 3 lata studiów.
Laureaci II stopnia otrzymają pakiet zawierający: zagwarantowane
praktyki zagraniczne przed rozpoczęciem studiów, 0zł wpisowego i 5%
rabatu czesnego na I roku studiów.
Jest to dla nas szczególnie ważne, gdyż nie wyobrażamy sobie
promowania konkursu, bez Szanownego Pana Ministra i Ministerstwa
Edukacji i Nauki – instytucji szczególnie przychylnej promowaniu i
wspieraniu nauki wśród młodzieży polskiej.
Konkurs rozpocznie się 22 lutego i będzie trwał do 3 kwietnia
2006r.
Ufamy, że nasza prośba zostanie rozpatrzona pozytywnie i tym
samym Ministerstwo Edukacji i Nauki obejmie patronatem to
przedsięwzięcie.

Podobne dokumenty