Opis szkolenia - Meritum Competence

Komentarze

Transkrypt

Opis szkolenia - Meritum Competence
Meritum Competence
Konsulting w dziedzinie chemikaliów i ochrony środowiska
Warszawa
Meritum Competence zaprasza na szkolenie:
Ochrona środowiska przed hałasem
w świetle ustawy - Prawo ochrony środowiska
oraz aktów wykonawczych z uwzględnieniem planowanych zmian
(wykład + konsultacje)
Warszawa, 25 października 2011 r.
Program szkolenia:
1. Generalne zasady ochrony środowiska przed hałasem
2. Wskaźniki hałasu i sposoby ustalania ich wartości
3. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku
4. Decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu przenikającego do środowiska / pozwolenia na
emitowanie hałasu do środowiska
5. Pozwolenia zintegrowane w zakresie emisji hałasu do środowiska
6. Szczegółowe omówienie zasad wydawania decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu
przenikającego do środowiska – uniwersalny przykład
7. Szczegółowe omówienie zasad wydawania decyzji o pozwoleniu zintegrowanym
8. Mapy akustyczne
9. Obowiązki starostów oraz zarządzających określoną kategorią dróg, linii kolejowych i
lotnisk na rzecz sporządzania map akustycznych
10. Programy ochrony środowiska przed hałasem
11. Obowiązek ograniczenia ponadnormatywnych akustycznych oddziaływań na środowisko
12. Kary za przekroczenie warunków korzystania ze środowiska, określonych w decyzjach o
dopuszczalnym
poziomie
hałasu
przenikającego
do środowiska,
pozwoleniach
zintegrowanych oraz pozwoleniach na emitowanie hałasu do środowiska
13. Podstawowe cechy następujących instytucji: ocena oddziaływania na środowisko - analiza
porealizacyjna - przegląd ekologiczny
Meritum Competence
Konsulting w dziedzinie chemikaliów i ochrony środowiska
Warszawa
14. Obszary ograniczonego użytkowania
15. Strefa przemysłowa
16. Obszary ciche na terenie aglomeracji i na terenach niezurbanizowanych
17. Rola miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w realizacji polityki
ochrony środowiska przed hałasem.
18. Konsultacje, dyskusja.
Trener: MAŁGORZATA WOJCIECHOWSKA
Radca Ministra do spraw ochrony środowiska przed hałasem w Ministerstwie
Środowiska. Absolwentka Politechniki Warszawskiej. Studia podyplomowe na Wydziale
Prawa
i Administracji
Uniwersytetu
Warszawskiego.
Zajmuje
się
prawnymi
i merytorycznymi aspektami ochrony środowiska przed hałasem. Uczestniczyła w pracach
nad
zmianami
ustawy Prawo
ochrony
środowiska
oraz
przygotowaniem
aktów
wykonawczych do tej ustawy, w zakresie akustycznych oddziaływań na środowisko. Biegły
Ministra Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Biegły Wojewody w zakresie
sporządzania ocen oddziaływania na środowisko.
Lokalizacja:
Warszawa, sala w dogodnej lokalizacji (szczegółowe informacje
o miejscu podamy kilka dni przed szkoleniem)
Termin:
25 października 2011 r., zajęcia trwają w godz.10:00 – 16:00
Koszt za osobę: 460 PLN netto (+23% VAT)
Promocje:
dla każdej kolejnej osoby z tej samej firmy/instytucji zniżka 10 %
W koszt szkolenia wchodzą:

Wykłady i ćwiczenia,

Materiały szkoleniowe,

Zaświadczenia uczestnictwa,

Lunch + kawa/herbata,
Kontakt: [email protected]
tel. 0 501 690 958; 0 728 956 434
fax. 022 631 07 19
Strona internetowa: www.szkolenia.meritumnet.pl

Podobne dokumenty