Apel do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad

Komentarze

Transkrypt

Apel do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
Apel do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad
My niżej podpisani zwracamy się do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad z apelem o uczczenie pamięci nieugiętych obrońców naszej
wolności – Żołnierzy Wyklętych.
Apelujemy by Autostradzie A4 na całej jej długości nadać nazwę : „Autostrada Pamięci Żołnierzy Wyklętych”.
Lp.
Imię i Nazwisko (drukowanymi literami)
Dokładny adres (ulica, kod, miejscowość)
Własnoręczny podpis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Społeczny Komitet Uczczenia Pamięci Żołnierzy Wyklętych kontakt – 570 936 216, [email protected]
Wypełnione listy prosimy nadsyłać na adres:
Fundacja Prudentia et Progressus, Grzegorz Piątkowski, ul. Gałczyńskiego 12, 31-581 Kraków, z dopiskiem „Autostrada Pamięci”

Podobne dokumenty