Wykaz zawodów za które może być dokonywana refundacja

Komentarze

Transkrypt

Wykaz zawodów za które może być dokonywana refundacja
Wykaz zawodów za które może być dokonywana refundacja
2016-04-27 11:26
wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne młodocianych
pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania
zawodowego
http://wuplublin.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/podnoszenie-kompetencji-i-kwalifikacjipracownikow-i-kandydatow-do-pracy/refundacja-z-fundusz-pracy-wynagrodzen-mlodocianychpracownikow/wykaz-zawodow-refundowanych
Artykuł dodany przez: Klasura Andrzej
Artykuł zredagowany przez: Klasura Andrzej

Podobne dokumenty