zobacz

Komentarze

Transkrypt

zobacz
PIERWOTNE KORZENIE KULTUROWE RELIGII
LUDÓW DZISIEJSZEJ EUROPY
LUDWIK KOSTRO
Streszczenie:
Odkrycie archeologiczne starożytnych miejscowości: Ebla (1974) i Ugarit (1929) na
terenie Palestyny wykazały, że religia Kanaanu, w której korzeniami tkwi Biblia święta
księga wyznawców judaizmu, chrześcijaństwa i po części islamu przeszła ewolucję od
politeizmu poprzez monolatrię do monoteizmu. W ten sposób okazało się, że pierwotne
korzenie kulturowe religii Europejczyków znajdują się w mitologii kananejskiej, że
monoteizm europejski powstał w wyniku ewolucji politeistycznej religii kananejskiej, która
przerodziła się w wieku VII p. n. e. dzięki prorokom izraelskim w religię monoteistyczną.
Celem artykułu jest skrótowe ukazanie tych jeszcze mało znanych pierwotnych korzeni
kulturowych religii Europejczyków

Podobne dokumenty