RAPORT BIEŻĽCY NR 70- Zaw znacz um_Warszawa Arkuszowa

Komentarze

Transkrypt

RAPORT BIEŻĽCY NR 70- Zaw znacz um_Warszawa Arkuszowa
RAPORT BIEśĄCY NR 70/2007
Temat: Zawarcie znaczącej umowy.
RESBUD S.A. informuje, Ŝe otrzymał podpisaną umowę zawartą w dniu 25.06.2007 r.
z firmą Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „CORPORES” Sp. z o.o.
z siedzibą w Rzeszowie, której przedmiotem jest wykonanie robót stanu surowego
otwartego budynku mieszkalnego wraz z dachem w zakresie zadania inwestycyjnego
pn. „Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Arkuszowej w Warszawie”.
Termin zakończenia robót określono na dzień 31.12.2007 r. Wynagrodzenie
wynikające z umowy wynosi netto: 3.250.000,00 zł. Pozostałe postanowienia umowy
nie odbiegają od typowych postanowień umów tego rodzaju. Wielkość kwoty
wynikającej z umowy powoduje przekroczenie progu kwalifikacji znaczącej umowy tj.
20% wartości kapitałów własnych Emitenta według bilansu opublikowanego za I
kwartał 2007 r.
Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Załącznika nr 1 do Regulaminu Obrotu Rynku
Papierów Wartościowych CeTO S.A. (Załącznik do Uchwały Nr 1/O/06 Rady
Nadzorczej MTS-CeTO S.A. z dn. 03.01.2006 r.).
Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Data
Imię i Nazwisko
Stanowisko/Funkcja
25.07.2007
Sławomir Duda
Dyrektor Generalny/Prezes Zarządu
Podpis

Podobne dokumenty