Podręczniki 2016/2017 - LXXVI Liceum Ogólnokształcące

Komentarze

Transkrypt

Podręczniki 2016/2017 - LXXVI Liceum Ogólnokształcące
Wykaz podręczników na rok szkolny 2016/2017
KLASY I
Przedmiot
Tytuł podręcznika
Autorzy i wydawnictwo
Język polski
Nowe zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka.
Część 1.1
Zrozumieć tekst - zrozumieć człowieka.
Renesans-preromantyzm. Część 1.2
Język angielski
Password 1 (podręcznik i zeszyt ćwiczeń)
--------------------------------------------------------Zeszyt ćwiczeń.
Marta Rosińska, Lynda Edwards
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------wyd, MAcmillan Password 1 Sobierska Joanna , Kotorowicz-Jasińska Karolina
ISBN: 9788376214351
Język niemiecki
Infos 1
Nina Drabich, Tomasz Gajownik, Birgit Sekulski, Cezary Serzysko, Wyd. Pearson
451/1,2/2012
/2014
Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk.
Wyd. WSiP
Nr dop.
703/1/2014
463/2/2012
767/1/2015
------------------------
Język rosyjski
Вот и мы 1. Podręcznik.
Język rosyjski dla szkół ponadgimnazjalnych
Małgorzata Wiatr-Kmieciak, Sławomira Wujec, Wydawnictwo Szkolne PWN
294/1/2011/2015
Język hiszpański
Nuevo Prisma A1
Paula Cerdeira, Jose Vincente Ianni, Ester Beltran, Wyd. "Nowela"
657/1/2013
Język francuski
En action 1.
Podręcznik. Płyta CD. Zeszyt ćwiczeń
F. Gallon, C. Himber
745/1/2015
Język włoski
Nuovo progretto italiano.
T. Marin, S.Magnelli, Wyd. Nowela
557/0/2012
Historia
Poznać przeszłość. Wiek XX. Zakres podstawowy.
Stanisław Roszak, Jarosław Kłaczkow.
Wyd. Nowa Era
525/2012
Wiedza o
społeczeństwie
Ciekawi świata. Wiedza o społeczeństwie. Zakres
podstawowy.
Maciej Batorski
Wyd. Operon
Matematyka
MATeMAtyka. 2. Zakres podstawowy.
(zakres podstawowy i rozszerzony dla kl. I W_log)
Wojciech Babiański, Lech Chańko, Dorota Ponczek.
Wyd. Nowa Era
469/2012
360/1/2011
Fizyka
Świat fizyki. Podręcznik. Szkoły
ponadgimnazjalne. Zakres podstawowy
Maria Fiałkowska, Jerzy M. Kreiner, Marek Godlewski, Szymon Godlewski, Krzysztof
Kozak, Jadwiga Mazur
Chemia
To jest chemia. Zakres podstawowy
Podręcznik i karty pracy.
Romuald Hassa, Aleksandra Mrzigod,
Janusz Mrzigod. Wyd. Nowa Era
Biologia na czasie. Zakres podstawowy
Emilia Bonar,
Weronika Krzeszowiec- Jeleń, Stanisław Czachorowski
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Jolanta Holeczek, Joanna Kobyłecka, Jacek Pawłowski
Biologia
-----------------------------------------------------------Biologia na czasie. Karty pracy ucznia.
Zakres podstawowy
394/2011/
2015
438/2012
450/2012/2015
----------------------
Geografia
Oblicza geografii. Podręcznik dla szkół
ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy
Radosław Uliszak, Krzysztof Wiedermann.
Wyd. Nowa Era
Informatyka
Informatyka w ćwiczeniach . Zakres podstawowy.
Bożena Kwaśny, Andrzej Szymczak.
Wydawnictwo Szkolne PWN
Podstawy
przedsiębiorczości
Krok w przedsiębiorczość
Zbigniew Makieła, Tomasz Rachwał.
Wyd. Nowa Era
467/2012
Edukacja dla
bezpieczeństwa
Żyję i działam bezpiecznie. Podręcznik do
edukacji dla bezpieczeństwa dla szkół
ponadgimnazjalnych
Jarosław Słoma
426/2012/2015
Religia
Być świadkiem Zmartwychwstałego w Kościele.
red. Ks. P. Pierzchała. Wydawnictwo Katechetyczne.
AZ-41-01/10-WA1/12
Etyka
Etyka dla myślących.
Magdalena Środa. Wyd. Czarna Owca
354/2011
433/2012
437/2012
KLASY II
Przedmiot
Język polski
Język angielski
(w zależności od
klasy i nauczyciela)
Tytuł podręcznika
Nowe ZROZUMIEĆ TEKST zrozumieć człowieka.
Romantyzm - pozytywizm. Klasa 2. Część 1.
Zakres podstawowy i rozszerzony
Podręcznik Klasa 2. Część 2
1. Password 2 podręcznik
-----------------------------------------------------------------------------------------------
Zeszyt ćwiczeń wyd. MAcmillan Password 2
Autorzy i wydawnictwo
Nr dop.
Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk, Dariusz Trześniowski Wyd. WSiP
703/3/2014
1. Marta Rosińska, Lynda Edwards (podręcznik)
767/2/2016
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
K. Kotorowicz- JAsińska , J. Sobierska, ISBN 978-83-7621-706-2
----------------------------------------------------------2. My Matura Success Pre-Intermediate
Student's Book. Podrecznik wieloletni
3. My Matura Success Intermediate Students's
Book. Podręcznik wieloletni
---------------------------------------------------------------------------------------2. Stuart McKinlay, Bob Hastings, Beata Trapnell, Catherine Bright, Tomasz Siuta
3. Stuart McKinlay, Bob Hastings, Beata Trapnell, Catherine Bright, Regina
Raczyńska
Język niemiecki
podstawowy
Infos 2.Podręcznik z ćwiczeniami, kurs
podstawowy
Cezary Serzysko, Birgit Sekulski, Nina Drabich,
Tomasz Gajowniczek.
Wyd. Pearson
451/2/2012
451/3/2012
Język rosyjski
podstawowy
Вот и мы 2. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń,
kurs podstawowy
Małgorzata Wiatr-Kmieciak, Sławomira Wójec.
Wyd. Szkolne PWN
324/2/2012
Język francuski
podstawowy
Alter ego+ 1
Annie Berthet, Emmanuelle Daill, Catherine Hugot, Veronique M. Kirizian, Monique
Waendendries. Wyd. Hachette.
587/1/2012
Paula Cerdeira, Jose Vincente Ianni, Ester Beltran, Wyd. "Nowela"
657/1/2013
Nuovo progretto italiano.
T. Marin, S.Magnelli, Wyd. Nowela
557/0/2012
MATeMAtyka. 2. Zakres podstawowy.
(zakres podstawowy i rozszerzony dla kl. II WL i
kl. II SP)
Zrozumieć przeszłość. Starożytność i
średniowiecze. Podręcznik do historii dla liceum
ogólnokształcącego i technikum. Zakres
rozszerzony
Zrozumieć przeszlość. Dzieje nowożytne.
Podręcznik do historii dla liceum
ogólnokształcącego i technikum. Zakres
rozszerzony. Część 2
W. Babiański, L. Chańko, D. Ponczek
Wyd. Nowa Era
Język hiszpański
Język włoski
Matematyka
podstawowy
Historia
rozszerzenie
Nuevo Prisma A1
---------------------691/2/2014/2014
691/1/2014/2014
378/2/2013
360/2/2013
Ryszard Kulesza, Krzysztof Kowalewski. Wyd. Nowa Era
642/1/2013
Paweł Klint, Piotr Galik. Wyd. Nowa Era
642/2/2013
Wiedza o
społeczeństwie
rozszerzenie
Ciekawi świata. Wiedza o społeczeństwie.
Zakres rozszerzony. Cz. 1
Artur Derdziak, Maciej Batorski.
Wyd. Operon
577/1/2012
Geografia
rozszerzenie
Oblicza geografii. Cz.1 i 2. Zakres rozszerzony
Roman Malarz, Marek Więckowski.
Wyd. Nowa Era
501/1/2012/2015
501/1/2013/2016
1.Tomasz Maćkowski
2. Iwona Janicka
3. Karol Kłodziński, Tomasz Krzemiński
659/1/2013
659/2/2014
659/4/2015
Historia
i społeczeństwo
1.Poznać przeszłość. Ojczysty Panteon i
ojczyste spory.
2. Poznać przeszłość. Rządzący i rządzeni.
3.Poznać przeszłość. Europa i świat.
Podręcznik do historii i społeczeństwa dla
liceum ogólnokształcącego i technikum
Przyroda
Przyroda.Cz.1 i 2. Przedmiot uzupełniający.
Podręcznik
--------------------------------------------------------Przyroda. Karty pracy ucznia – biologia,
geografia.
M. Galikowski, R. Hassa, M. Kaczmarczyk, A. Mrzigod, M. Więckowski
Wyd. Nowa Era
----------------------------------------------------------------------------------------------Joanna Kobyłecka, Alina Nowakowska, Agnieszka Pieszalska, Anna Wawrzkowicz
658/e/2013
---------------------------
Religia
Być świadkiem Zmartwychwstałego w świecie.
red. Ks. P. Pierzchała. Wydawnictwo Katechetyczne.
AZ-42-01/10-WA-4/13
Etyka
Etyka dla myślących.
Magdalena Środa. Wyd. Czarna Owca
354/2011
KLASY III
Przedmiot
Tytuł podręcznika
Autorzy i wydawnictwo
Nr dop.
Nowe zrozumieć tekst – zrozumieć człowieka.
Część 3. Zakres podstawowy i rozszerzony.
Dariusz Chemperek, Adam Kalbarczyk, Dariusz Trześniewski
Wyd. WSiP
703/5/2014/2015
Matura repetytorium. Poziom podstawowy i rozszerzony.
Podręcznik do języka angielskiego
Marta Rosińska, Lynda Edwards
710/2014
Język niemiecki
podstawa
Infos 2B Podręcznik z ćwiczeniami. Kurs podstawowy.
(klasy III P, III W, III M)
Infos 2B oraz Repetytorium maturalne, poziom
podstawowy (klasa III L)
Nina Drabich, Tomasz Gajownik, Birgit Sekulski.
Wyd. Pearson
451/4/2012
Język rosyjski
podstawa
Вот и мы 2, 3. Podręcznik i zeszyt ćwiczeń,
kurs podstawowy
Małgorzata Wiatr-Kmieciak, Sławomira Wujec.
Wyd. Szkolne PWN
Język francuski
podstawowy
Alter ego+ 1
Annie Berthet, Emmanuelle Daill, Catherine Hugot, Veronique M. Kirizian,
Monique Waendendries. Wyd. Hachette.
587/1/2012
Paula Cerdeira, Jose Vincente Ianni, Ester Beltran, Wyd. "Nowela"
657/1/2013
Język polski
podstawa
i rozszerzenie
Język angielski
podstawa
i rozszerzenie
Język hiszpański
podstawowy
Nuevo Prisma A1
324/2/2012
324/3/2011/z1
Historia
rozszerzenie
Zrozumieć przeszłość. Dzieje nowożytne.
Część 2. Zakres rozszerzony.
Zrozumieć przeszłość. Lata 1815-1939.
Część 3. Zakres rozszerzony.
Część 4 - po uzyskaniu przez wydawnictwo numeru
dop.
Geografia
rozszerzenie
Oblicza geografii 3. Zakres rozszerzony.
Roman Malarz, Marek Więckowski.
Wyd. Nowa Era
501/3/2014
Biologia
rozszerzenie
Biologia na czasie. Cz. 3. Zakres rozszerzony
F. Dubert, M. Jurgowiak, M. Marko-Worłowska, W. Zamachowski
564/3/2014
Paweł Klint, Piotr Galik. Wyd. Nowa Era
Piotr Galik. Wyd. Nowa Era
642/2/2014
642/3/2014
Przyroda
Przyroda. Przedmiot uzupełniający (e-book). Część 2.
--------------------------------------------------------------------Przyroda. Karty pracy ucznia – biologia, geografia.
M. Garlikowski, R. Hassa, M. Kaczmarczyk,
A. Mrzigod, M. Więckowski. Wyd. Nowa Era
-----------------------------------------------------------------------------------------Joanna Kobyłecka, Alina Nowakowska, Agnieszka Pieszalska, Anna
Wawrzkowicz
658/2e/2013
-----------------------------
Historia
i społeczeństwo
Poznać przeszłość. Wojna i wojskowość. Podręcznik do
historii i społeczeństwa dla liceum ogólnokształcącego i
technikum
Jarosław Centek, Wyd. Nowa Era
659/3/2014
Alicja Cewe, Małgorzata Krawczyk, Maria Kruk, Alina
Magryś-Walczak, Halina Nahorska.
Wyd. Podkowa
549/3/2014
Matematyka
Matematyka w otaczającym nas świecie. Podręcznik 3.
Licea ogólnokształcące i technika. Zakres podstawowy
Religia
Być świadkiem Zmartwychwstałego
w rodzinie.
red. Ks. P. Pierzchała. Wydawnictwo Katechetyczne.
AZ-43-01/10-WA-4/14
Etyka
Etyka dla myślących.
Magdalena Środa. Wyd. Czarna Owca
354/2011

Podobne dokumenty