Program debaty

Komentarze

Transkrypt

Program debaty
Debata ekspercka
„Opieka Długoterminowa a zmiany systemowe w Polsce”
Cel Debaty:
Budowanie rekomendacji dotyczących rozwoju modelu opieki długoterminowej w Polsce
w świetle zmian systemowych.
Debata z udziałem ekspertów z dziedziny nauki, zarządzania oraz decydentów.
Termin debaty:
09.02.2017 r.
Miejsce:
Centrum Dydaktyczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
ul. Żwirki i Wigury 61, Warszawa, Aula A
Organizatorzy:
* Warszawski Uniwersytet Medyczny, Wydział Nauki o
*
*
*
*
Uczestnicy:
Zdrowiu, Zakład Pielęgniarstwa Społecznego
Polskie Towarzystwo Opieki Długoterminowej
Stowarzyszenie Pielęgniarek Opieki Długoterminowej
Polskie Towarzystwo Pielęgniarskie
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych
Kadra kierownicza podmiotów leczniczych, kadra naukowodydaktyczna uczelni medycznych, przedstawiciele organizacji
rządowych, liderzy organizacji pielęgniarskich, przedstawiciele
organizacji pacjentów.
Program Debaty
„Opieka Długoterminowa a zmiany systemowe w Polsce”
Rejestracja uczestników:
godz. 9.00-10.00
10.00
Powitanie i wystąpienia
Zofia Małas - Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
10.30 - 11.00
Dlaczego polskie pielęgniarki kochają opiekę długoterminową?
Wykład inauguracyjny - dr. n. o zdr. Grażyna WójcikPrezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego
Sesja I 11.00-12.00
Potrzeby zdrowotne pacjentów w zakresie opieki długoterminowej w Polsce
– analiza porównawcza.
Przewodniczący sesji: prof. dr hab. Piotr Błędowski, vice przewodniczący Polskiego
Towarzystwa Gerontologicznego, Dyrektor Instytutu Gospodarstwa Społecznego,
Kierownik Zakładu Polityki Społecznej SGH
Maria Matusiak – Przewodnicząca Komisji ds. kontraktowania świadczeń zdrowotnych
Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych
11.00-11.10
Zapotrzebowanie na świadczenia opieki długoterminowej w świetle
badań - dr n. o zdr. Mariola Rybka Konsultant Krajowy
ds. pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych
11.10-11.20
Zabezpieczenie świadczeń opieki długoterminowej w Polsce
- analiza dostępności - przedstawiciel NFZ
11.20-11.30
Sytuacja opieki długoterminowej w Polsce w świetle rozwiązań
światowych - Anna Koziel - przedstawiciel Biura Banku Światowego
w Warszawie
11.30-12.00
Panel dyskusyjny
12.00-12.15
Przerwa kawowa
Sesja II 12.15-13.30
Budowanie modelu opieki długoterminowej w Polsce– dokąd zmierzamy?
Przewodniczący sesji: Ewa Borek – Prezes Fundacji „My Pacjenci”,
Lilianna Kimber-Dziwisz, Konsultant Wojewódzki ds. pielęgniarstwa przewlekle chorych
i niepełnosprawnych, Dyrektor Zakładu Opieki Długoterminowej w Radomiu
12.15-12.30
Polskie standardy legislacyjne i organizacyjne w OPD
12.30-12.45
Nowe kryteria kontraktowania świadczeń w opiece długoterminowej
– przedstawiciel NFZ
12.45-13.00
Czy należy przygotować model opieki koordynowanej dla sektora
opieki długoterminowej - Ewa Borek – Prezes Fundacji „My Pacjenci”
13.00-13.30
Panel dyskusyjny
Sesja III 13.30-14.30
Finansowanie opieki długoterminowej w Polsce i na świecie
Przewodniczący sesji: mgr Beata Mróz - Stowarzyszenie Pielęgniarek Opieki
Długoterminowej, dr n. o zdr. Bożena Majchrowicz Konsultant Wojewódzki w dziedzinie
pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych,
13.30-13.45
Finansowanie i wycena świadczeń opieki długoterminowej w Polsce
- przedstawiciel MZ/NFZ
13.45-14.15
Zapewnienie odpowiedniej jakości świadczeń medycznych w aspekcie :
 kosztów świadczeń realizowanych w ZOL/ZPO
Hanna Sobolewska dyrektor Zakładu Pielęgnacyjno – Opiekuńczego
„Hanna "w Ostrowie Wielkopolskim
 kosztów świadczeń realizowanych w pielęgniarskiej opiece
długoterminowej domowej – dr. Iwona Marczewska, ekspert
zespołu ds. wyceny świadczeń w OPD
Propozycje kierunków zmian w zasadach finansowania OPD.
14.15-14.45
Panel dyskusyjny
14.45-15.00
Podsumowanie Debaty
Przyjęcie Księgi Rekomendacji
Patronaty Honorowe:
dr n. o zdr. Mariola Rybka
Konsultant Krajowy ds. pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych
prof. dr hab. n. med. Jacek Imiela
Konsultant Krajowy w dziedzinie Chorób Wewnętrznych
Patronat Medialny:
Biuro Organizacyjne Debaty:
Biuro Zarządu Głównego PTP
[email protected]
Adres: Al. Reymonta 8/12 , 01-842 Warszawa
Tel. +48 22 398 18 72; Fax +48 22 398-18-51

Podobne dokumenty