zimowym - (PDF 628KB) - OPS Dzielnicy Białołęka

Komentarze

Transkrypt

zimowym - (PDF 628KB) - OPS Dzielnicy Białołęka
Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy
ul. Antalla 4, 03-126 Warszawa, tel./fax: 022 – 614-70-00
www.opsbialoleka.waw.pl ; [email protected]
NIP 524-106-54-00
REGON 010751916
_______________________________________________________________________________________
Szanowni Państwo
W związku z nadchodzącą zimą Ośrodek Pomocy Społecznej
Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawa zwraca się do wszystkich
mieszkańców o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby bezdomne
przebywające w pustostanach, studzienkach kanalizacyjnych oraz
innych miejscach nie mieszkalnych.
Wzorem lat ubiegłych Centrum Zarządzania Kryzysowego
Mazowieckiego
Urzędu
Wojewódzkiego
uruchomiło
bezpłatną,
całodobową infolinie – tel. 987 –gdzie można otrzymać informację o
placówkach pomocowych oraz zgłosić miejsca przebywania osób
bezdomnych.
Z ramienia Ośrodka Pomocy Społecznej pomoc dla osób
przebywających w miejscach niemieszkalnych koordynują:
1. Pani Ewelina Miłosz (tel. 22 300 20 43, 22 614 69 45, 22 676 55
58 wew. 16, [email protected])
2. Pan Marcin Młot (tel. 22 814 16 66, 22 300 20 45, 22 614 70 00,
22 300 20 41 wew. 32, [email protected])
Poniżej zamieszczamy wykaz placówek
świadczących pomoc dla osób
bezdomnych
Noclegownie
LP
1
Noclegownia dla Osób
Bezdomnych,
Stowarzyszenie Monar
ul. Skaryszewska 19
022 499 80 29
Schroniska
Schronisko Don
Orione, Zgromadzenie
Małe Dzieło Boskiej
Opatrzności –
Orioniści
Pensjonat św. Łazarz,
Kamiliańska Misja
Pomocy Społecznej
Bursa im. H.Ch.
Kofoeda
Ośrodek Readaptacji
Społecznej Dom
Patronatu
ul. Witosa 46, Czarna
k/Wołomina
022 787 81 00
ul. Traktorzystów 26
022 478 30 22
(biuro) 022 478 21
38
ul. Lniana 1
022 678 53 52
ul. Siennicka 48
022 813 22 15
ul. Stawki 27
022 838 44 50
ul. Łopuszańska 17
022 846 66 44
ul. Wolska 172
022 836 85 73
8
Schronisko dla Osób
Bezdomnych
Stowarzyszenia Alter
Ego
ul. Wiślana 7
022 760 86 40
9
Ośrodek Charytatywny
Tylko z Darów
Miłosierdzia, Caritas
Archidiecezji
Warszawskiej
ul. Żytnia 1A
022 838 70 25
1
2
3
4
5
6
7
Schronisko Emaus dla
kobiet, Wspólnota
Chleb Życia
Schronisko Betania,
Wspólnota Chleb
Życia
Schronisko dla
bezdomnych
mężczyzn "Przystań",
Caritas Archidiecezji
Warszawskiej
10
Dom Rotacyjny,
Stowarzyszenie
Otwarte Drzwi
ul. Targowa 82
022 619 85 01
11
Praskie Centrum
Pomocy Bliźniemu
Monar-Markot,
Stowarzyszenie Monar
ul. Kijowska 22
022 425 51 93
12
Centrum Pomocy
Bliźniemu MonarMarkot,
Stowarzyszenie Monar
ul. Marywilska 44
022 676 99 97
13
Schronisko dla Osób
Bezdomnych
Towarzystwa Pomocy
im. Św. Brata Alberta
ul. Knyszyńska 1
022 679 07 03
14
Schronisko dla Osób
Bezdomnych
Mokotowskiego
Hospicjum Świętego
Krzyża
ul. Magazynowa 14
22 646 31 20
22 224 16 73
Schroniska specjalistyczne
Ośrodek dla
Bezdomnych w
Łaźniewie,
Zgromadzenie Małe
Dzieło boskiej
Opatrzności –
Orioniści
Schronisko dla
Chorych Betlejem,
Wspólnota Chleb
Życia
Dom dla Osób
Starszych MonarMarkot,
Stowarzyszenie Monar
PiaseczyńskoTarczyńskie Centrum
Pomocy Bliźniemu
Dom Odzyskanych dla
Życia, Stowarzyszenie
Monar
Praskie Centrum
Pomocy Bliźniemu
Monar-Markot,
Stowarzyszenie Monar
al. Ks. Orionistów 1
022 731 99 34
022 731 99 93
ul. Potrzebna 55
022 474 57 14
Oryszew-Osada 10
046 855 32 45
Grzędy, al. Krakowska 29
022 727 72 98
ul. Kijowska 22
022 425 51 93
6
Centrum Pomocy
Bliźniemu MonarMarkot,
Stowarzyszenie Monar
ul. Marywilska 44
022 676 99 97
7
Schronisko dla
bezdomnych
mężczyzn "Przystań",
Caritas Archidiecezji
Warszawskiej
ul. Wolska 172
022 836 85 73
1
2
3
4
5
8
Schronisko
specjalistyczne dla
Osób Bezdomnych
Stowarzyszenia Monar
ul. Mazowiecka 76
022 750 16 25
Jadłodajnie
1
Stowarzyszenie Alter
Ego
ul.Wiślana 7
022 760 86 40
2
Zgromadzenie Księży
Rogacjonistów,
Jadłodajnia dla osób
bezdomnych i ubogich
ul. O. Boznańskiej 21
022 836 80 00
3
Caritas Diecezji
Warszawsko-Praskiej,
Jadłodajnia im. św.
Brata Alberta
ul. Lubelska 30/32
022 818 43 68
ul. Miodowa 13
022 831 31 09
ul. Sapieżyńska 3
022 635 21 09
ul. Żytnia 3/9
022 838 70 25
ul. Azaliowa 17
022 815 25 62
ul. Kawęczyńska 4a
022 619 78 41
4
5
6
7
8
Jadłodajnia. Klasztor
Braci Mniejszych
Kapucynów
Jadłodajnia św.
Ryszarda Pampuri
Caritas Archidiecezji
Warszawskiej,
Ośrodek Charytatywny
Tylko z Darów
Miłosierdzia
Zgromadzenie Sióstr
św. Feliksa z
Kantalicjo Prowincja
Matki Bożej Królowej
Polski, Jadłodajnia dla
bezdomnych i
biednych
Zgromadzenie Sióstr
Albertynek Prowincja
Warszawska, Kuchnia
i Stołówka Ubogich
im. św. Brata Alberta

Podobne dokumenty