Kara śmierci - mój stosunek do kary śmierci

Komentarze

Transkrypt

Kara śmierci - mój stosunek do kary śmierci
Kara śmierci - mój stosunek do kary śmierci.
Wypracowanie/opinia/esej
W 1998 r. kara śmierci przestała obowiązywać w polskim kodeksie
prawnym, zastąpiło ją tzw. dożywocie. Jako zwolennik kary śmierci
postaram się pokrótce przedstawić uzasadnienie swojego stanowiska.
Polska podobnie jak i reszta Europy odrzuciła karę śmierci uznając ją
za zbyt haniebną, nieetyczną i przestarzałą formę wymierzania
sprawiedliwości. Podstawowym argumentem za karą śmierci jest to, że
kara śmierci odstrasza potencjalnego mordercę. Przestępcy doskonale
analizują skutki swoich poczynań i dobrze wiedzą, że skoro nie ma kary
śmierci, to nie ma zagrożenia. Dlaczego kara śmierci odstrasza ?
Odpowiedź jest prosta - morderca planuje swoją zbrodnię, więc bierze
pod uwagę wszystkie okoliczności. Morderstwo, w odróżnieniu od
zabójstwa, jest planowane, a zatem jeśli ktoś targnie się na czyjeś życie
z premedytacją, nie jest godzien by żyć w społeczeństwie, którego sam
nie akceptuje. W Polsce głośnym zwolennikiem kary śmierci jest Janusz
Korwin-Mikke. Korwin-Mikke podaje świetny przykład dlaczego kara
śmierci jest optymalnym rozwiązaniem. Korwin-Mikke podaje tutaj
przykład afery Baader-Meinhoff gdzie terroryści porwali samolot z
zakładnikami i próbowali wymusić na władzy uwolnienie innych
terrorystów, grożąc, że zabiją dzieci i kobiety, jeśli rząd nie spełni ich
żądań. Kara śmierci ten problem rozwiązuje bo morderca nie będzie
mógł już liczyć, że ktoś będzie w jego imieniu terroryzował innych.
Śmierć mordercy rozwiązuje więc cały problem.
Kolejnym argumentem za karą śmierci jest ranga i autorytet prawa.
Jeżeli morderca nie liczy się ze społeczeństwem w którym żyje, to nie
może tym samym liczyć na wyrozumiałość systemu sprawiedliwości.
Kara musi być karą, a nie formą resocjalizacji, stąd też morderca, który
zamordował z zimną krwią, nie może podlegać procesowi reedukacji.
Musi zostać ukarany, a kara śmierci, zwłaszcza dla rodzin ofiary bardzo
często stanowi zadośćuczynienie za wyrządzone krzywdy.
W Polsce według badań CBOS karę śmierci popiera ponad połowa
społeczeństwa, dlaczego więc nie mamy kary śmierci skoro jest
demokracja i rządzi większość ?
Przeciwnicy kary śmierci bardzo często argumentują, że karę tę
wykonuje się najczęściej w takich krajach jak Chiny czy Arabia
Saudyjska, próbuje się w ten sposób zdyskredytować aktualność tego
systemu kary. Jest to oczywiście zarzut czysto populistyczny i niczemu
nie dowodzi. Kara śmierci w Stanach Zjednoczonych bardzo często pomaga
rodzinom ofiar, które domagają się sprawiedliwości a państwo jako
gwarant i reprezentant prawa winno obywatelom taką sprawiedliwość
zapewnić. Kara śmierci jest karą ostateczną i dlatego to stanowi o jej wyjątkowym
charakterze. Od tej kary nie ma już odwrotu, kto raz zamordował, ten
nie będzie miał już szansy zrobić tego ponownie.

Podobne dokumenty