Firma telekomunikacyjna Case study

Komentarze

Transkrypt

Firma telekomunikacyjna Case study
Case study
Firma
telekomunikacyjna
Wyzwania
Opis instytucji
Firma telekomunikacyjna; jeden
z największych operatorów telefonii
komórkowej działających na polskim
rynku z ponad 14 mln klientów.
Zapewnia szeroki i kompleksowy
zestaw najwyższej jakości usług
telekomunikacyjnych, przeznaczonych
zarówno dla klientów indywidualnych
jak i biznesowych. Portfel produktów
to zestaw usług głosowych oraz
dostępu do Internetu i transmisji
danych, obejmuje również liczne usługi
dedykowane do transmisji danych,
usługi informacyjne, rozrywkowe
i lokalizacyjne.
Wyzwanie
Usprawnienie procesu zarządzania
i monitorowania operacji IT poczynając
od infrastruktury Datacenter poprzez
różnego rodzaju warstwy pośrednie
(bazy danych, middleware, systemy
wspomagające) aż po efektywną
komunikację z Klientami w celu
świadczenia najwyższej jakości usług
biznesowych zarówno wewnątrz jak i na
zewnątrz organizacji.
R
ozwiązanie
Wykorzystanie synergii rozwiązań BMC
z obszarów BPPM (BMC TrueSight)
oraz ITSM (BMC Remedy MyIT) w celu
uzyskania maksymalnego efektu
końcowego.
Ze względu na dynamikę zmian jakie zachodzą zarówno w warstwie technologicznej jak również
usługowej oraz konieczności nieustannego zwiększania jakości świadczonych usług przy
jednoczesnej minimalizacji kosztów, IT stało się krytycznym partnerem/zasobem na drodze do
realizacji strategii firmy. Partnerstwo IT i biznesu wymaga odpowiednich narządzi, które pozwolą
stworzyć elastyczne a zarazem trwałe relacje wspierające realizację oczekiwań Klientów.
Rozwiązanie
BMC TrueSight Operations Management dostarcza kompleksowe, intuicyjne i przejrzyste
narzędzie do zarządzania całością infrastruktury IT zapewniając tym samym proaktywne
podejście w aspektach monitorowania usług. Połączenie rozwiązania BMC TrueSight Operations
Management wraz z BMC Remedy MyIT uzupełnia to rozwiązanie o możliwość włączenia
odpowiednich jednostek organizacyjnych w obsługę procesu biznesowego.
BMC Solution
Cała operacja została przeprowadzona w ciągu 5 miesięcy, przy zerowym wpływie na działanie
systemów biznesowych. Konsolidacja systemów backupu doprowadziła do redukcji platformy
sprzętowej wymaganej do wykonywania kopii bezpieczeństwa, co zaowocowało zmniejszeniem
o kilkanaście procent całkowitych kosztów związanych z wykorzystaniem i utrzymaniem systemu.
Dzięki wprowadzonej optymalizacji procesów i procedur wykorzystywanych przez administratorów systemu backupu, klient zdecydował się
na rezygnację z zewnętrznych umów rozszerzonego wsparcia technicznego zarówno na
oprogramowanie, jak i na sprzęt. Dodatkowo nowe rozwiązanie umożliwiło stworzenie i wprowadzenie bardziej restrykcyjnych
poziomów SLA dla systemu kopii zapasowej.
Business Impact
BMC TrueSight wytycza nowy sposób podejścia do monitorowania usług mających wpływ na biznes, w którym wejściem do budowania rozwiązania jest usługa a nie jak dotychczas infrastruktura.
Skala środowiska klienta sprawiała, że monitorowanie punktowe wybranych elementów infrastruktury było nieefektywne i dodatkowo pojawiały się luki w procesie zbierania danych. Ponadto, liczba
elementów składowych oraz liczba osób zaangażowanych w zapewnienie ciągłości działania procesów biznesowych stanowiły dodatkowe wyzwanie dla procesu obsługi zmian konfiguracji mającego
znaczący wpływ na czasy realizacji zadań. Mnogość wykorzystywanych technologii, rozproszonych
w wielu lokalizacjach znacznie zwiększa potrzebę kompleksowego podejścia do monitorowania,
gdzie przekazywane i prezentowane są tylko te informacje, parametry i statusy, których zmiana
ma rzeczywisty wpływ na jakość świadczonych usług i tym samym na percepcję Klienta. Z uwagi na zakres usług (telewizja, internet, telefon) kierowanych w szczególności do grupy klientów
biznesowych projekt nakładał dodatkowe wymogi jakościowe. Uzupełniając powyższe informacje
o trwający proces konsolidacji organizacji w ramach Spółki dostajemy pełen obraz organizacji na tle
zachodzących na rynku zmian oraz pilnej potrzeby adaptacji do nowych warunków.
Wdrożenie kompleksowego systemu monitorowania i zarządzania operacjami IT opartego na BMC
TrueSight i Remedy MyIT pozwoliło na:
CompFort Meridian Polska dostarcza
innowacyjne usługi i rozwiązania, które
pomagają Klientom efektywnie wykorzystywać ich systemy informatyczne,
tak aby były one zawsze dostępne, gwarantowały najwyższy poziom bezpieczeństwa oraz efektywnie wspierały
potrzeby i rozwój biznesu.
Więcej informacji:
www.compfort.pl
szybsze rozwiązywanie problemów bazując na informacji o prawdopodobnej przyczynie awarii,
uproszczenie procesu weryfikacji i analizy problemów przy wykorzystaniu mechanizmów automatycznego monitorowania i analizy logów,
obniżenie kosztów poprzez unifikację i konsolidację narzędzi monitorowania,
wczesne wykrywanie niedostępności usług dzięki proaktywnemu podejściu w procesie wyszukiwania, informowania i usuwaniu problemów,
korelację zdarzeń pochodzących z różnych systemów monitorowania i zarządzania,
wsparcie w procesie konsolidacji zarówno organizacji, jak i systemów informatycznych.
W chwili obecnej zbudowany system monitorowania ma wpływ na jakość usług oferowanych dla
blisko 17 mln osób w 6 mln polskich domów.

Podobne dokumenty