Śladami najpięknieszych ikon (338/2647)

Komentarze

Transkrypt

Śladami najpięknieszych ikon (338/2647)
Śladami najpięknieszych ikon
Symbol oferty:
338/2647
Państwo:
Wycieczka objazdowa
Region:
Inne
Miasto:
Inne
Transport:
Samolot
Profil wyjazdu:
Pielgrzymka
Wyżywienie:
śniadanie, Kolacje
Zakwaterowanie:
Hotel
Wyposażenie:
Brak informacji
świadczenia:
transfer na lotnisko do i z Pragi, bilety lotnicze na trasie Praga Moskwa , Sankt Petersburg – Praga, transfer koleją z Moskwy
do Sankt Petersburga ( kuszetki), transfery autobusowe w
Rosji, noclegi w Hotelach ** -pokoje 2,3-os., śniadania, gorące
kolacje, ubezpieczenia KL i NW oraz OC na rzecz Klienta,
opieka pilota i przewodnika, koszty zwiedzania
INFORMACJE O PIELRZYMCE
PIELGRZYMKA do ROSJI samolotem program 9 dniowy - na zamówienie dla grup, klubów, stowarzyszeń, wspólnot
parafialnych z wybranego portu lotniczego
DOBÓR LOTNISKA w zależności od dostępności miejsc
Obecnie oferujemy lotniska: KATOWICE // KRAKÓW // ŁÓDŻ // WROCŁAW // WARSZAWA // BERLIN
Termin do ustalenia - po sprawdzeniu dostępności miejsc w samolotach - program kreowany do lotów charterowych(sb-sb)
Polecamy co najmniej 1/2 roku przed planowanym terminem rozpocząc proces organizacyjny - polecamy się zapoznać z
PROCEDURĄ ORGANIZACJI AVE
Zamówienia można dokonywać ONLINE
lub wypełnić formularz znajdujący sie po klknieciu na II - gi niebieski klawisz ZAPISY ONLINE
PROGRAM
Program autorski AVE (E.Weintrit)
NA SZLAKU PIELGRZYMKOWYM BUDUJEMY WSPÓLNOTĘ POPRZEZ CODZIENNĄ EUCHARYSTIĘ
DUSZPASTERZ PIELGRZYMKI: najczęściej Zamawiający mają juz swojego Kapłana prowadzącego. Centrum pielgrzymki jest
codzienna Eucharystia i gdyby grupa zamawiające nie posiadała Kapłana - prosimy o zgłoszenie w AVE, które postara się go
zapewnić.
1 dzień
zbiórka przy Parafii, przejazd do portu lotniczego w Pradze, przelot samolotem do Moskwy, zakwaterowanie, kolacja, nocleg.
2 dzień
MOSKWA
śniadanie, zwiedzanie stolicy Rosji: Kreml z soborem Zaśnięcia Matki Bożej, Plac Czerwony, Sobór Kazański, Muzeum
Staroruskiej Kultury i Sztuki Rublowa w Klasztorze Andronikowskim, kolacja i nocleg.
3 dzień
MOSKWA
śniadanie, zwiedzanie: Trietiakowska Galeria(ikona Trójcy św. Rublowa), czas wolny na Arbacie, Katedry Smoleńskiej, kolacja,
wieczór muzyki rosyjskiej, nocleg.
1/5
4 dzień
ZŁOTY RING IKON
śniadanie, przejazd do Włodzimierza - miasto muzeum, zwiedzanie: Sobór św. Dymitra i Sobór Zaśnięcia Matki Bożej (fresk
-Sąd ostateczny” Rublowa), nawiedzenie Cerkwi M.B. Przewodniczki w Bogolubowie nad Nerla, kolacja i nocleg w Suzdal
5 dzień
ZŁOTY RING IKON
śniadanie, zwiedzanie Suzdal: Kreml, Cerkiew Narodzenia M.B., muzeum budownictwa przejazd Troice- Siergiejew Posad
(Zagorsk), kolacja, nocleg.
6 dzień
ZŁOTY RING IKON - SANKT PETERSBURG
śniadanie, zwiedzanie Katedry Przemienienia Pańskiego, zwiedzanie czterech Klasztorów - Ławra, przejazd do Moskwy,
kolacja, nocny przejazd pociągiem (wagon sypialny) do Sankt Petersburga
7 dzień
SANKT PETERSBURG
zakwaterowanie, śniadanie, zwiedzanie z przewodnikiem: Prospekt Newski, Plac Pałacowy, most Mikołaja, wybrzeże
Angielskie, okręt Aurora, kolacja, nocleg.
8 dzień
SANKT PETERSBURG
śniadanie, zwiedzanie Twierdza Pietropawłowska z Soborem, Pałac zimowy ze zbiorami Ermitażu, Sobór Izaaka, Pałac
Smolny, fakultatywnie: rejs statkiem po nabrzeżu Newy, kolacja, nocleg.
9 dzień
USZKIN - SANKT PETERSBURG - PRAGA
śniadanie, przejazd do Carskiego Sioła - Pałac Cesarski Katarzyny II, przelot samolotem do Pragi, transfer do Katowic, powrót
BIURO ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ZMIAN W PROGRAMIE
CENA ORIENTACYJNA
Cena to wypadkowa ilości osób do wartości kosztów transportu, ubezpieczeń i kosztów oraz wartość noclegów z wyżywieniem,
parkingów, opłat wjazdowych do miast, przewodnika - płatna w EURO (dla dobra uczestników którzy, mogą zakupić walutę w
kantorze (AVE podając cenę w PLN zobligowane by było do przeliczeń walutowych wg. kursu bankowego)
NINIEJSZA SYMULACJA CENOWA JEST SKALKULOWANA dla odpowiedniej liczby uczestników GWARANTUJĄC 2
MIEJSCA GRATIS dla Zamawiającego (od 25 osób w wzwyż, przy grupach 10- 25 os gwarantujemy 1 miejsce bezpłatne) +
OBSŁUGA
CENA*: W zależności od ilości osób płatna w EURO
- grupa: do 25 os - 1800 zł (bez 7%VAT) na bilet lotniczy i transfery + 438 EURO (z 7% VAT) płatne w zł
- grupa: 26- 32 os - 1750 zł (bez 7%VAT) na bilet lotniczy i transfery + 410 EURO (z 7% VAT) płatne w zł
-Dopłata do pokoju 1-os. (na Zamówienie najpóźniej przy wpłacie I-raty)
* Biuro zastrzega sobie możliwość zmiany ceny ze względu na zmienność kursów walutowych oraz cen paliw
** Biuro gwarantuje 2 pokoje 1-os. (w cenie) dla Kapłana i Pilota grupy
UWAGA!
-Zaliczka bezzwrotna jest restrykcją linii lotniczych za rezerwację miejsca w samolocie - płatna przy zapisie
-W cenę nie są wliczone transfery na i z lotniska (cena w zależności od trasy)
WARUNKI PŁATNOŚCI
Po podpisaniu umowy prawnej o realizację pielgrzymki z Biurem {\b AVE} Zamawiający rozpoczyna nabór pielgrzymów.
Zapisy na pielgrzymkę Zamawiający powienien przyjmować na druku {\b AVE} {\b formularz zgłoszeniowy}- który jest
jednocześnie pełnomocnictwem udzielanym Zamawiającemu przez uczestnika.
Na tym formularzu uczestnik podaje
- dane osobowe
- wybór pokoju
- potwierdzenie znajomości programu i warunków uczestnictwa
2/5
- udziela pełnomocnitwa Zamawiającemu
Zwyczajem Biura {\b AVE} jest podanie ceny uzależnionej od ilości osób - tak aby uczestnik poniósł jak najniższe koszty - im
większa grupa tym tańsza cena.
Podając ofertę Biuro dokonuje symulacji cenowej.
{\b Nabór i I rata} jest dokonywana u Zamawiajacego (najlepiej na konto)
Kolejne raty należy wpłacić po zamknieciu listy czyli kiedy znana jest liczba pielgrzymów, wpłacane są bezpośrednio u
Organizatora (bankowe konta firmowe AVE).
{\b Przy grupach autokarowych} podpisując umowę z Biurem Zamawiający zakłada wpłatę w wysokości ceny 1 osoby jako
depozyt w końcowym rozliczeniu.
{\b Przy grupach samolotowych} zaliczka często jest narzucona przez linie lotnicze, które żądają depozytu bezzwrtonego za
każde zarezerwowane miejsce w samolocie - stąd często na samym poczatku Zamawiajacy zakłada za określoną liczbę miejsc
samolotowych zaliczkę - którą można do pewnej daty wycofać bezkosztowo bez ponoszenia strat finansowych.
Zamawiający dokonuje wpłaty na konto Biura {\b AVE} (wysyłając dowod wpłaty).
{\b KONTA AVE}
{\b KONTA ZŁOTÓWKOWE}
1. ALIOR BANK BIC: (swift): {\b albpplpw}
IBAN PL- 76 2490 1057 0000 9900 8428 8257
{\b KONTA WALUTOWE}
ALIOR BANK BIC: (swift): {\b albpplpw}
IBAN
{\b USD} PL - 23 2490 1057 0000 9901 8428 8257
{\b EURO} PL - 67 2490 1057 0000 9902 8428 8257
{\b WARUNKI PŁATNOŚCI}
{\b I rata} płatna do 48 godzin od podpisania umowy na podstawie faktury proforma. Zapisy trwają do.....
{\b Zamknięcie listy uczestników} - Biuro informuje uczestników o ostatecznej cenie zgodnej z ilością osób i obliguje do wpłaty
całości.
{\b Zamkniecie listy:} data w której po podaniu listy uczestników przez Zamawiajacego Biuro podaje cenę.
W przypadku wzrostu ilości uczestników po zamknięciu listy wpływającej na obniżenie ceny pielgrzymki - Biuro dokonuje zwrotu
nadwyżki w dniu wyjazdu przez Przedstawiciela Biura.
{\b II rata:} kwota złotówkowa płatna do (Biuro określa termin na programie)
{\b III rata:} kwota walutowa płatna na konto walutowe najpóżniej do ….
Do obowiązku Pielgrzyma i Zamawiajacego wynikającego z umowy, należy:
- dotrzymywanie terminów płatności
- przesłanie dowodu wpłaty z kodem imprezy celem weryfikacji poprawności przelewu
Przy pielgrzymkach z naboru grupowego Biuro albo wysyła zawiadominie na 21 dni przed pielgrzymką przypominające o
miejscu i godzinie zbiórki oraz poradnik pielgrzyma.
Jednak najczęściej i to rozwiązanie polecamy Przedstawiciel Biura spotyka sie z grupą na specjalnie zorganizowanym zebraniu
(termin nalezy ustalić z Biurem)
Zgodnie z ustawą o turystyce uczestnik ma prawo zrezygnować w każdym terminie przed realizacją pielgrzymki (w formie
pisemnej), jednak musi być świadomy, iż jest to związane z potrąceniem tzw. kosztów rzeczywistych wraz opłata manipulacyjną
(tak stanowi ustawa o usługach turystycznych z dnia 27.08.1997 roku)
ŚWIADCZENIA
CENA OBEJMUJE:
- transfer na lotnisko do i z Pragi
- bilety lotnicze na trasie Praga - Moskwa, Sankt Petersburg - Praga
- transfer koleją z Moskwy do Sankt Petersburga (kuszetki)
3/5
- tranfery autobusowe w Rosji
- noclegi w Hotelach ** -pokoje 2,3-os.
- śniadania, gorące kolacje
- ubezpieczenia KL i NW oraz OC na rzecz Klienta. Ubezpieczenie TU SIGNAL IDUNA (umolwa generalna obejmuąca choroby
przewlekłe)): Koszty leczenia (KL) do 10 000EURO; Następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),bagaż
http://ave.turystyka.pl/page_polisy_zbiorowe.html
- opieka pilota i przewodnika
- koszty zwiedzania
CENA NIE OBEJMUJE:
- wydatków własnych, twz kieszonkowe (polecamy zabrac ok. 50 EURO)
UWAGI
- cena opłat lotniskowych może ulec zmianie. Linie lotnicze zastrzegają sobie podanie ich ostatecznej wyceny do 3 dni przed
odlotem
- dokumentem podróży powinien być paszport ważny minimum 6 miesięcy od daty przekroczenia granicy
- istnieje możliwość wykupienia dodatkowych ubezpieczeń: od kosztów rezygnacji (3.5% wartości imprezy)
- ceny wycieczek fakultatywnych, płatnych na miejscu, uzależnione są od liczby uczestników, podane są orientacyjnie i mogą
ulec zmianom
-W cenę nie są wliczone transfery na i z lotniska (cena w zależności od trasy podstawienia do portu lotniczego)
WAŻNE DLA ZAMAWIAJĄCEGO
Polecamy co najmniej 1/2 roku przed planowanym terminem rozpocząć proces organizacyjny. Prosimy zapoznać się naszą
procedurą organizacji wypracowaną przez 20 lat pracy AVE
http://www.ave.turystyka.pl/page_rezerwacja_grup.html
PRZYWILEJE I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
Przywilejem osoby Zamawiającej pielgrzymkę jest miejsce bezpłatne przy określonej liczbie uczestników.
Ilość miejsc bezpłatnych określa Zamawiający (standardowo Biuro podaje kalkulację ceny dla 1 osoby do 25 uczestników i dla 2
osób gratis powyżej 25 uczestników płacących - zwiększenie liczby osób gratis jest możliwe ale wiąże się a automatyczną
zmianą ceny.
Do obowiązków Zamawiającego należy nabór uczestników (Biuro podaje wzór listy uczestników), określenie przydziału pokoi
(liczba pokoi 1-os jest ograniczona stąd na zamówienie) wg wzoru tzw. " rooming listy".
Obowiązkiem Zamawiającego jest wpłata kosztów na konto Organizatora AVE wg podanych warunków w umowie. Przy umowie
zbiorowej wpłaty mogą być tylko i wyłącznie zbiorowe przez Zamawiającego na konto Organizatora. Biuro zastrzega sobie
przyjmowanie wpłat indywidualnych uczestników
Obowiązkiem Zamawiającego jest dotrzymywanie warunków umowy o realizacje pielgrzymki oraz wpłata kosztów na konto
Organizatora AVE wg podanych warunków w umowie.
Biuro zastrzega sobie przyjmowanie wpłat od indywidualnych uczestników (prawnie uzasadnione umową zbiorową)
TERMINY:
od: 2016-12-21 do: 2017-12-21 (9 dni), miejsca: zamów cena od: 3607 PLN = 816 EUR
dodatkowe informacje/uwagi: NA ZAMÓWIENIE GRUPOWE
CENNIK:
Długość pobytu:
9 dni
Grupa cenowa:
A
Inne (obligatoryjne)
(*) pakiet w/g świadczeń
816
Waluta: EUR
Aktualne ceny z systemu S.A.R.T.
(-) - cena usługi, podatku kalkulowana przy osobie lub gratis
4/5
(*) - kwota wliczona w cenę standardową
5/5