30.05.2010 - Polska Parafia w Leeds

Komentarze

Transkrypt

30.05.2010 - Polska Parafia w Leeds
30 maja 2010 r.
Dziewiąta Niedziela zwykła
Uroczystość Najświętszej Trójcy
SŁOWO
BOŻE
WIARY
Nr. 136
BIULETYN DLA DZIECI PARAFII M.B. CZĘSTOCHOWSKIEJ I
ŚW. STANISŁAWA KOSTKI W LEEDS
Pierwsze czytanie:
Prz 8,22-31 Mądrość zrodzona przed stworzeniem świata
Psalm responsoryjny:
Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie.
Rz 5,1-5 Pokój z Bogiem przez Chrystusa w Duchu
Świętym
J 16,12-15 Wszystko, co ma Ojciec, jest moje.
Duch z mojego weźmie i wam oznajmi
Drugie czytanie:
Ewangelia:
Modlitwa na pracowity dzień
Dziękujemy Ci za radość, którą nas obdarzasz, kiedy wykonamy kawał
dobrej roboty, nawet wtedy, gdy musimy coś poprawić lub zaczynać od
nowa, jak to czynił Jezus w warsztacie stolarskim. Dziękujemy Ci za
szczęśliwe chwile, kiedy wspólnie wykonujemy różne rzeczy i dzielimy
się z innymi. Dziękujemy Ci, Boże, za wszystkich naszych przyjaciół.
MODLITWA TYGODNIA
1. Figura Matki Boskiej z martwym Jezusem na kolanach
2. Oddział Legionu rzymskiego (od 500 do 1000 żołnierzy)
3. Całkowite zwrócenie do Boga, któremu towarzyszy szczery żal
4. Opiekun Pana Jezusa
5. Inaczej Zbawca, Mesjasz
6. Środek kościoła prowadzący od drzwi aż do ołtarza
7. Nawrócony Szaweł
8. Wonna żywica palona w kadzidle
9. U Żydów: dzień odpoczynku i składania ofiar Bogu
10. Raj ziemski założony przez Boga
11. ... Galilejska. Miejsce pierwszego cudu Pana Jezusa
12. Na końcu modlitwy
13. Syn Izaaka
14. Był nim św. Józef
15. Mieszkała w raju
16. Inaczej Dobra Nowina
17. ... Bożego Narodzenia lub .... Wielkanocne
18. Reprezentacja narodu żydowskiego
(odpowiednik dzisiejszego senatu)
19. Mieszkała tam św. rodzina
18. Sanhedryn 19. Nazaret
12. Amen 13. Jakub 14. Cieśla 15. Ewa 16. Ewangelia 17. Święta
5. Pomazaniec 6. Nawa 7. Paweł 8. Mirra 9. Szabat 10. Eden 11. Kana
Odpowiedzi: 1. Pieta 2.Kohorta 3. Nawrócenie 4. Józef
A
W
M
I
Ą
Y
N
J
B
Z
Ń
K
C
Ź
O
L
Ć
Ż
Ó
Ł
D
A
P
M
E
Ą
R
N
Ę
B
S
Ń
F
C
Ś
O
G
Ć
T
Ó
H
D
U
P
I
E
W
R
J
Ę
Y
S
K
F
Z
Ś
L
G
Ź
T
Ł
H
Ż
U
Każdej literce czerwonej odpowiada literka zielona.
Odkoduj hasło posługując się tabelką ponizej.
FAÓŻR ŹŻWĄSŃM
Płótno, w które zostało owinięte ciało Jezusa Chrystusa po
śmierci.
FŁDWĄBPDŹĄ To dary łaski, które otrzymuje każdy człowiek
do Ducha Świętego.
FŁIWŻĘMRM
To skrzydlate istoty niebieskie o ludzkich twarzach lub zwierzęcych głowach.
FŁŚMRŃD
To ustrojone drzewko, świerk lub jodłą, będące ozdobą w czasie świąt Bożego Narodzenia.
FŁWBFMIORMFW
To duże naczynie z wodą święconą, wykonane z metalu lub kamienia.
FŁWBIYŹ ZAMJŹĄ
Pierwszy sakrament, dzięki któremu zostajemy włączeni do Kościoła, stając się dziećmi Pana
Boga, braćmi i siostrami Jezusa Chrystusa oraz świątyni Ducha Świętego.
FŁWBIYŹRM WŚHBMFI
Mężczyzna i kobieta, którzy są świadkami naszego chrztu.
FŁWBIZFMNDRMR
Człowiek wierzący w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, który stał się człowiekiem i umarł na
krzyżu dla naszego zbawienia.
FŁWBIZFMNDSYŹAŚ
To jedna z religii głoszących wiarę w jednego Boga.
FMDÓŚ OŻHBŃMI
Według Biblii zostało stworzone przez Boga i napełnione życiem.
FMIWUMIRMI
Przykre przeżycie fizyczne lub duchowe.
FPIRŹDWB
Miejsce, na którym chowa się zmarłych, miejsce ich spoczynku.
FŻH
Znak Boga; nadzwyczajne dzieło widzialne, którego nie może dokonać żadne stworzenie, żadna siła przyrody, tylko sam Bóg.
FBÓSAMIŃ
Według Biblii to istota składająca się z ciała oraz nieśmiertelnej, niematerialnej
(niewidzialnej) duszy, która ginie w momencie śmierci.

Podobne dokumenty