Rejestracja internetowa do poradni

Komentarze

Transkrypt

Rejestracja internetowa do poradni
„Inwestujemy w Twoją przyszłość”
Rejestracja internetowa do poradni
Korzystanie z SPI –Szpitalnego Portalu Informacyjnego, wymaga rejestracji pacjenta.
SP ZOZ ZOZ Głuchołazy udostępnił możliwość rejestracji pacjenta jako użytkownika SPI
poprzez stronę www https://spi.zoz.glucholazy.pl, po wybraniu linku na stronie
internetowej szpitala należy wypełnić formularz.
Wygląd przykładowo wypełnionego formularza poniżej:
„Inwestujemy w Twoją przyszłość”
W wyniku zatwierdzonej rejestracji system wysyła wiadomość e-mail z potwierdzeniem
rejestracji na skrzynkę pocztową pacjenta (podaną w trakcie wypełniania formularza
rejestracji). Przykład wysłanej informacji na skrzynkę e-mail pacjenta:
Uzyskanie pełnego dostępu wymaga potwierdzenia poprawności przekazanych
informacji przez pracownika (informatyk szpitala SP ZOZ ZOZ Głuchołazy) i
otrzymania danych dostępowych: identyfikatora użytkownika i hasła. Po
potwierdzeniu danych otrzymujemy dostęp do portalu pacjenta.
Dostęp do Portalu Pacjenta:
Adres: https:// spi.zoz.glucholazy.pl
Identyfikator: jkowalski *
Hasło: aErCM3N0 *
Po otrzymaniu tych danych możemy już korzystać z internetowej rejestracji wizyt do
poradni przy SP ZOZ ZOZ Głuchołazy. W poruszaniu się po programie możemy skorzystać
z okna POMOC (znajdującego się w prawym górnym rogu aplikacji) tam krok po kroku
jest opisana instrukcja korzystania z programu.
*dane osobowe, identyfikator, hasło itp. użyte w ulotce są nieprawdziwe, zostały użyte na potrzeby podania
przykładu wypełnienia formularza

Podobne dokumenty